13 MART 2014 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

13 MART 2014 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

TARİH

KARAR NO

KARARIN KONUSU

13.03.2014

161

Gündem No: 01 - Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ile yapılacak ortak hizmet projelerinin maliyetinin Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanması ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde; Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

13.03.2014

162

Gündem No: 02 - Plan ve Bütçe Komisyonu’nun Tarımsal Sulama Tesisleri ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde; Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

13.03.2014

163

Gündem No: 03 - Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Belediyemize ait olan, 28 Haziran Mah. Alkan Sk. No:11 Adresindeki Mevlana Katlı Otopark ve Kültür Merkezinin içinde kalan, 3634 ada 1 parsel olarak tapuda kayıtlı taşınmazın sosyal tesis olarak işletilmesinin devredilmesi ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde; Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve Saadet Partisi Meclis Üyesi İbrahim İLHAN’ın çekimser, CHP Meclis Grubu Üyeleri; Fahri ÖRENGÜL, Şaban SARIGÜLLE, Ali HAYMANALI, Fikret GÖKMEN, Mehmet Ali KAPLAN, Pınar NAAK, Yaşar SÖNMEZ, Fahrettin BÜYÜKOĞLU ve Süleyman TANYILDIZ’ ın ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

13.03.2014

164

Gündem No: 04 - Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Kartepe ilçesi Uzunçiftlik Atakent Mahallesinde, tapuda Ş.Çiftlik 129 ada 1’nolu tescil harici alan üzerinde inşa edilen spor kompleksinin tahsisi ile ilgili raporu, Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Kartepe ilçesi Uzunçiftlik Atakent Mahallesinde, tapuda Ş.Çiftlik 129 ada 1’nolu tescil harici alan üzerinde inşa edilen spor kompleksinin tahsisi ile ilgili raporu.

13.03.2014

165

Gündem No: 05 - Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Daire Başkanlıklarımızın 2014 Yılı Gelir Tarifesine eklenmesi yönündeki talepleri ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde; Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

13.03.2014

166

Gündem No: 06 - Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Sözleşmeli Personel ve Kadro İptal-İhdası ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde; Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliğiile kabul edildi.

13.03.2014

167

Gündem No: 07 - Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Belediyemiz teşkilat şemasına Toplu Taşıma Dairesi Başkanlığı’nın eklenerek Müdürlüklerinin belirlenmesi, Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın Müdürlüklerindeki değişiklikler ile teşkilat yapısındaki son değişiklikler hakkındaki düzenleme ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde; Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı veoybirliği ile kabul edildi.

13.03.2014

168

Gündem No: 08 - Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Muallimköy Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş.’de bulunan Belediyemiz Hisselerinin % 25 (yüzde yirmibeş)’nin Türk Standartları Enstitüsüne devredilmesi ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde; Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

13.03.2014

169

Gündem No: 09 - Plan ve Bütçe Komisyonu ve Ulaşım Komisyonu’nun, Kara Ulaşım Şube Müdürlüğü bünyesinde bulunan 41 FU 202 ve 41 FU 205 plakalı 1994 model MERCEDES marka 2 adet Belediye tipi otobüsün hibe olarak İzmit Belediyesi’ne verilmesi ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde; Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

13.03.2014

170

Gündem No: 10 - Hukuk Komisyonu’nun, Başiskele İlçesi, Ovacık Mahallesi, KBB Sebze ve Meyve Hali’nin bulunduğu bölgede bulunan trafonun yer aldığı mülkiyeti belediyemize ait 7093 parsel sayılı taşınmaz üzerine, trafo alanı olarak kullanılmak üzere TEDAŞ Genel Müdürlüğü lehine Daimi İrtifak Hakkı tesis edilmesi ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde; Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

13.03.2014

171

Gündem No: 11 - Çevre ve Sağlık Komisyonu’nun, İzmit İlçesi Alikahya Mahallesinde Kurulu olan Posko ve Yıldız Sunta Fabrikalarının çevre kirliliğine neden olduğu ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde; Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

13.03.2014

172

Gündem No: 12 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, G23c05d3a uygulama imar planı paftası, 482, 484, 485 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde; Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri; Fahri ÖRENGÜL, Şaban SARIGÜLLE, Ali HAYMANALI, Fikret GÖKMEN, Mehmet Ali KAPLAN, Pınar NAAK, Yaşar SÖNMEZ, Fahrettin BÜYÜKOĞLU ve Süleyman TANYILDIZ’ ın ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

13.03.2014

173

Gündem No: 13 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, G23c08b2a-2b uygulama imar planı paftaları, 461 ada, 1,2,3,4,5,6,7,8 nolu parseller, 474 ada, 1,2,3,8 nolu parseller, 475 ada,1,2,3,4 nolu parseller ve tescil harici alanda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde; Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri; Fahri ÖRENGÜL, Şaban SARIGÜLLE, Ali HAYMANALI, Fikret GÖKMEN, Mehmet Ali KAPLAN, Pınar NAAK, Yaşar SÖNMEZ, Fahrettin BÜYÜKOĞLU ve Süleyman TANYILDIZ’ ın ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

13.03.2014

174

Gündem No: 14 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, G23c05d nazım imar planı paftası, 3811, 3812, 4997, 4998, 4999, 5000, 5001, 5002, 5003, 5004’nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde; Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliğiile kabul edildi.

13.03.2014

175

Gündem No: 15 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Çayırova Belediyesi sınırları içerisinde, Marmara Geri Dönüşümcüler Sitesinde, Belediyemiz Meclisi'nin 14.11.2013 tarih ve 671 sayılı kararı ile onaylanan nazım imar planı değişikliğine yapılan itiraz ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde; Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

13.03.2014

176

Gündem No: 16 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Çayırova Belediyesi, G22b18d nazım imar planı, G22b18d2c uygulama imar planı paftası, 1817 ada, 4 nolu parselde hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde; Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri; Fahri ÖRENGÜL, Şaban SARIGÜLLE, Ali HAYMANALI, Fikret GÖKMEN, Mehmet Ali KAPLAN, Pınar NAAK, Yaşar SÖNMEZ, Fahrettin BÜYÜKOĞLU ve Süleyman TANYILDIZ’ ın ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

13.03.2014

177

Gündem No: 17 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Çayırova Belediyesi, Belediyemiz Meclisi'nin 15.08.2013 tarih ve 475 sayılı kararı ile onaylanan uygulama imar planı plan hükümlerine yapılan itirazlar ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde; Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri; Fahri ÖRENGÜL, Şaban SARIGÜLLE, Ali HAYMANALI, Fikret GÖKMEN, Mehmet Ali KAPLAN, Pınar NAAK, Yaşar SÖNMEZ, Fahrettin BÜYÜKOĞLU ve Süleyman TANYILDIZ’ ın ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

13.03.2014

178

Gündem No: 18 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Darıca Belediyesi, 29K3b-3c, 29L4a-4d uygulama imar planı paftaları, 224 ada, 2,3,4,5,6,7 ve 8 nolu parseller, 225 ada, 1,2,3,9 ve 10 nolu parseller, 227 ada, 1,2,3,4,5,6,7 ve 8 nolu parseller, 243 ada, 5,6,7,8 ve 10 nolu parseller, 245 ada, 1,2,3,4,5,12 ve 13 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde; Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

13.03.2014

179

Gündem No: 19 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Darıca Belediyesi, G22b23c-4b-4c nazım imar planı paftalarında zemin formasyon yapısı ile ilgili hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde; Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

13.03.2014

180

Gündem No: 20 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Darıca Belediyesi, 28LId uygulama imar planı paftası, 5220, 5224, 7159, 10568’nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde; Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

13.03.2014

181

Gündem No: 21 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Derince Belediyesi, G23b22c4b uygulama imar planı paftası, 2667 ada, 59 ve 93 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde; Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

13.03.2014

182

Gündem No: 22 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Derince Belediyesi, G23b22a3d uygulama imar planı paftası, 4745 nolu adada hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde; Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

13.03.2014

183

Gündem No: 23 İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Dilovası Belediyesi, G23a21b3b uygulama imar planı paftasında bulunan yola ait hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde; Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

13.03.2014

184

Gündem No: 24 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Dilovası Belediyesi, G23a21b3a uygulama imar planı paftası, 59 ada, 1 nolu parselin doğusunda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde; Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

13.03.2014

185

Gündem No: 25 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, G22b24b4d uygulama imar planı paftası, 1186 ada, 12 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde; Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

13.03.2014

186

Gündem No: 26 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, G22b24b nazım imar planı paftası, 459 ada, 6 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde; Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

13.03.2014

187

Gündem No: 27 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, G22b24a1d uygulama imar planı paftası, 5755 ada, 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,, okunarak yapılan müzakere neticesinde; Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

13.03.2014

188

Gündem No: 28 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, G22b24a4b uygulama imar planı paftası, 1279 ada, 10 nolu parsel ile 11 nolu parselin güneyindeki tescil harici alanda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde; Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı veoybirliği ile kabul edildi.

13.03.2014

189

Gündem No: 29 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Otoyol Kuzeyi Gelişme Konut Alanlarında hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde; Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve Bağımsız Meclis Üyesi Süleyman KAHRAMAN, Saadet Partisi Meclis Üyesi İbrahim İLHAN’ın çekimser ve CHP Meclis Grubu Üyeleri; Fahri ÖRENGÜL, Şaban SARIGÜLLE, Ali HAYMANALI, Fikret GÖKMEN, Mehmet Ali KAPLAN, Pınar NAAK, Yaşar SÖNMEZ, Fahrettin BÜYÜKOĞLU ve Süleyman TANYILDIZ’ ın ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

13.03.2014

190

Gündem No: 30 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Otoyol Kuzeyi Gelişme Konut Alanları dışında kalan alanlarda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde; Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve Bağımsız Meclis Üyesi Süleyman KAHRAMAN, Saadet Partisi Meclis Üyesi İbrahim İLHAN’ın çekimser ve CHP Meclis Grubu Üyeleri; Fahri ÖRENGÜL, Şaban SARIGÜLLE, Ali HAYMANALI, Fikret GÖKMEN, Mehmet Ali KAPLAN, Pınar NAAK, Yaşar SÖNMEZ, Fahrettin BÜYÜKOĞLU ve Süleyman TANYILDIZ’ ın ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

13.03.2014

191

Gündem No: 31 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, G22b24b4c-24c1b uygulama imar planı paftaları, 1194 ada, 34 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde; Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

13.03.2014

192

Gündem No: 32 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Hacıhalil Mahallesi, G22b2 ve G22b24a-b nazım ve G22b24a3b, G22b24b4a-b, G22b24b3a, G22b24b1c-d, G22b24b2d uygulama imar plan paftalarında kalan rekreasyon alanında hazırlanan 1/25000, 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde; Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

13.03.2014

193

Gündem No: 33 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, G23c02d1d-4a uygulama imar planı paftaları, 470 ada, 5 nolu parsel, 471 ada, 2, 3 nolu parseller, 472 ada, 3 nolu parsel, 473 ada, 1 nolu parsel, 474 ada, 1 nolu parsel, 476 ada, 3 , 5 nolu parseller, 477 ada, 2,3,4 nolu parseller, 478 ada, 2,3 nolu parseller ile 479 ada, 1ve 2 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde; Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

13.03.2014

194

Gündem No: 34 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, Halıdere, 398 nolu parselde Belediyemiz Meclisi'nin 14.11.2013 tarih ve 694 sayılı kararı ile onaylanan nazım imar planı değişikliğine yapılan itiraz ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde; Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliğiile kabul edildi.

13.03.2014

195

Gündem No: 35 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, A.Ulaşlı, G23d2, G23d05d nazım imar planı paftaları, 984 nolu parselde hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliğiile kabul edildi.

13.03.2014

196

Gündem No: 36 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, G23b24d nazım imar planı paftası, 4411 ada, 7 nolu parsel ile 1049 nolu adada hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde; Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

13.03.2014

197

Gündem No: 37 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Gündoğdu, G23b19c-20d nazım, G23b19c3c-20d4b uygulama imar planı paftaları, 431 ada, 1 nolu parsel, 432 ada, 1 nolu parsel 444 ada, 1 nolu parsel ve 442 ada, 1 nolu parselde hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

13.03.2014

198

Gündem No: 38 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, G24a06d4a uygulama imar planı paftası, Hakkaniye atıksu arıtma tesisi ile ilgili hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde; Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

13.03.2014

199

Gündem No: 39 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi sınırları içerisinde hazırlanan uygulama imar planı revizyonu ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde; Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

13.03.2014

200

Gündem No: 40 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi sınırları içerisinde Belediyemiz Meclisi'nin 11.07.2013 tarih ve 430 sayılı kararı ile onaylanan Kabaoğlu (İ-6), Sarıcalar (İ-7) ve Üçtepeler (İ-8) Gelişme Konut Alanlarında hazırlanan uygulama imar planına yapılan itirazlar ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde; Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliğiile kabul edildi.

13.03.2014

201

Gündem No: 41 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Yenidoğan Mahallesi, G23.b.23.c.3.b uygulama imar planı paftası, 3314 ada, 1 ve 5078 ada, 2 nolu parsellerde hazırlanan Koruma Amaçlı 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde; Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

13.03.2014

202

Gündem No: 42 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kandıra Belediyesi, Beylerbeyi Köyü Köy Yerleşik ve Gelişme Alan sınırları içerisinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazlar ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde; Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı veoybirliği ile kabul edildi.

13.03.2014

203

Gündem No: 43 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Karamürsel Belediyesi, G23d08a2a uygulama imar planı paftası, 331 ada, 25 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde; Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

13.03.2014

204

Gündem No: 44 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Karamürsel Belediyesi, 30KId uygulama imar planı paftası, 1331, 1332, 1333, 1334 ve 1352, 1470, 1471, 1472, 1473, 1474, 1475, 1476, 1477, 1478, 1479, 1480 ve 1481 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde; Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

13.03.2014

205

Gündem No: 45- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Karamürsel Belediyesi, Belediyemiz Meclisi'nin 15.08.2013 tarih ve 503 sayılı kararı ile onaylanan uygulama imar planı plan hükümlerine yapılan itirazlar ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde; Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve Saadet Partisi Meclis Üyesi İbrahim İLHAN ile CHP Meclis Grubu Üyeleri; Fahri ÖRENGÜL, Şaban SARIGÜLLE, Ali HAYMANALI, Fikret GÖKMEN, Mehmet Ali KAPLAN, Pınar NAAK, Yaşar SÖNMEZ, Fahrettin BÜYÜKOĞLU ve Süleyman TANYILDIZ’ ın ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

13.03.2014

206

Gündem No: 46 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kartepe Belediyesi, G24d06a nazım imar planı paftası, 11 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde; Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

13.03.2014

207

Gündem No: 48 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kartepe Belediyesi, Ketenciler Köyü, 154 ada 1 nolu parselin batısında yer alan tescil harici alan ile 153 ada 1 ve 2 nolu parsellerde hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişiklikleri ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde; Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

13.03.2014

208

Gündem No: 49 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde, 1/25000 ölçekli nazım imar planı plan hükümlerinde değişiklik yapılması ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde; Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı veoybirliği ile kabul edildi.

13.03.2014

209

Gündem No: 51 - Fen İşleri Başkanlığı’nın, 13.02.2014 tarih ve 101 nolu Meclis Kararı ile kabul edilen Aykome Çalışma Yönetmeliğinin sehven yazılan kısımları ve eklerinin değiştirilmesi ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde; Teklif dairesinden geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

13.03.2014

210

Gündem No: 52 - Fen İşleri Başkanlığı’nın, Gebze Belediye Başkanlığının, İhalesi yapılan D-100 Topçular Kavşağı İnşaatının belediyemiz ile ortak proje kapsamında yapılması ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde; Teklif dairesinden geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 23. Maddesi gereğince ilan olunur.

MECLİS ŞUBE MÜDÜR YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANI
Bilal KARSLI İsmail CİVELEK

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım