13 KASIM 2014 MECLİS KARAR ÖZETLERİ

13 KASIM 2014 MECLİS KARAR ÖZETLERİ

TARİH

KARAR NO

KARARIN KONUSU

13.11.2014

615

Gündem No: 01- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, 41 NA 138 Plakalı 1994 model Ford marka aracın Gümüşhane İli Şiran İlçe Belediye Başkanlığı’na bedelsiz olarak devri ile ilgili raporu,

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

13.11.2014

616

Gündem No: 02- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 2015 yılı Gelir Tarifesi ile ilgili raporu,

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

13.11.2014

617

Gündem No: 03- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Başiskele ilçesi, Seymen Mahallesi, Liman caddesi No:5 adresindeki tasarrufu belediyemize ait, 782,00 m2 kullanım alanlı işyerinin Belde A.Ş.’ye işletilmesinin devredilmesi ile ilgili raporu,

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri; Şaban SARIGÜLLE, Özcan ÖZER, Dilek TAN, İbrahim KARSLI, Hüseyin YILMAZ, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Abdulkadir HONCA, Selahattin ALTINKAYA, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN ve MHP Meclis Grubu Üyeleri; Vahit ERYILMAZ ile Hakan KARAKAŞ’ ın ret oylarına karşın oyçokluğu ile kabul edildi.

13.11.2014

618

Gündem No: 04- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Başiskele ilçesi, Yuvacık Köyü, Fatih Mahallesi sınırları dahilinde bulunan Mülkiyeti belediyemize ait 805 ada, 2 parsel ve bu parsel üzerindeki taşınmazın Başiskele Belediye Başkanlığına tahsis edilmesi ile ilgili raporu,

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

13.11.2014

619

Gündem No: 05- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İzmit İlçesi, Kemal Paşa mah. Salim Dervişoğlu Cad. No:62 adresinde bulunan tasarrufu belediyemize ait 785,00 m2 kullanım alanlı işyerinin Kafeterya ve Çay Bahçesi olarak Sekapark A.Ş’ye işletilmesinin devredilmesi ile ilgili raporu,

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri; Şaban SARIGÜLLE, Özcan ÖZER, Dilek TAN, İbrahim KARSLI, Hüseyin YILMAZ, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Abdulkadir HONCA, Selahattin ALTINKAYA, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN ve MHP Meclis Grubu Üyeleri; Vahit ERYILMAZ ile Hakan KARAKAŞ’ ın ret oylarına karşın oyçokluğu ile kabul edildi.

13.11.2014

620

Gündem No: 06- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Kartepe İlçesi Ş.Sarımeşe Mahallesi, 600 ada 2 parsel sayılı tamamı 3285,81 m2 yüzölçümlü, mülkiyetinin 319448/328581 oranındaki hissesi belediyemize ait olan taşınmazın Kaymakamlık hizmet binası yapılmak üzere İçişleri Bakanlığı’na tahsis edilmesi ile ilgili raporu,

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

13.11.2014

621

Gündem No: 07- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Kadro iptal ve ihdası ile ilgili raporu,

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

13.11.2014

622

Gündem No: 08- Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonu’nun UCLG-MEWA ve Kocaeli Belediyesi Arasında “ Kocaeli Kent Konseyi’nin Desteklenmesi Protokolü” ile ilgili ortak raporu,

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

13.11.2014

623

Gündem No: 09- Hukuk Komisyonu’nun Belediyemiz ile İlim Yayma Cemiyeti Kocaeli Şubesi arasında “Sağlam irade, Sağlam Gelecek” adlı ortak eğitim projesi gerçekleştirilmesi ile ilgili raporu,

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri; Şaban SARIGÜLLE, Özcan ÖZER, Dilek TAN, İbrahim KARSLI, Hüseyin YILMAZ, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Abdulkadir HONCA, Selahattin ALTINKAYA, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN’ ın ret ve MHP Meclis Grubu Üyeleri; Vahit ERYILMAZ’ ın çekimser ve Hakan KARAKAŞ’ ın ret oylarına karşın oyçokluğu ile kabul edildi.

13.11.2014

624

Gündem No: 10- Ulaşım Komisyonu’nun Belediyemize devredilen yolların tekrar Karayolları 1.Bölge Müdürlüğü sorumluluğuna devredilmesi ile ilgili raporu,

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

13.11.2014

625

Gündem No: 11- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele ve Gölcük Belediyesi sınırları içerisinde, G23c24b,G23c17b,G23c20a, G23c17a, G23c20c, G23c20d,G23c11c, G23c25a, G23c16b, G23c24a, G23c18a,G23c11d paftalarında hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

13.11.2014

626

Gündem No: 12- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Yeniköy Merkez Mahallesi, G23.c.03.c.03.d uygulama imar planı paftası, 342 ada 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

13.11.2014

627

Gündem No: 13- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun Başiskele Belediyesi, Döngel Mahallesi, G23.c.09.b nazım, G23.c.09.b.1c-2c-2d-3a-3b uygulama imar planı paftaları, 417 ada 10, 13, 18 nolu parseller ile 2856 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

13.11.2014

628

Gündem No: 14- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun Başiskele Belediyesi, Damlar Mahallesi, G23.c.09.a nazım, G23.c.09.a.2.b uygulama imar planı paftası, 739 ve 740 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri; Şaban SARIGÜLLE, Özcan ÖZER, Dilek TAN, İbrahim KARSLI, Hüseyin YILMAZ, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Abdulkadir HONCA, Selahattin ALTINKAYA, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN ve MHP Meclis Grubu Üyesi; Hakan KARAKAŞ’ ın ret oylarına karşın oyçokluğu ile kabul edildi.

13.11.2014

629

Gündem No: 15- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun Başiskele Belediyesi, Damlar Mahallesi, G23.c.09.a-09.b nazım, G23.c.09.a.2.b-2.c, G23.c.09.b.1.a-1.b uygulama imar planı paftaları, 5319, 5320, 5321, 5322, 5323, 5324, 5325, 5326, 5327, 5328, 5596, 5597, 5598, 5330, 5331, 5587, 5588, 5589, 5601, 6246, 6226, 1080 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

13.11.2014

630

Gündem No: 16- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi sınırları içerisinde Belediyemiz Meclisi'nin 12.12.2013 tarih ve 710 sayılı kararı ile onaylanan uygulama imar planı revizyonuna yapılan itirazlarla ile ilgili raporu,

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

13.11.2014

631

Gündem No: 18- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Çayırova Belediyesi, Akse Mahallesi, G.22.B.18.B nazım imar planı paftası, tescil harici alan ile 417 ada 3 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

13.11.2014

632

Gündem No: 19- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Çayırova Belediyesi, G22.b.13.d-18.a nazım imar plan paftaları, 768 ada 7-8 nolu parseller, 769 ada 1 nolu parsel ve tescil harici alan ile 395 ada 22 nolu parselde Belediyemiz Meclisi'nin 17.07.2014 tarih ve 427 sayılı kararı ile onaylanan nazım imar planı değişikliğine yapılan itiraz ile ilgili raporu,

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

13.11.2014

633

Gündem No: 20- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Çayırova Belediyesi G22.b.13.c nazım, G22.b.13.c.3.c uygulama imar planı paftası, 703 ada 6 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri; Şaban SARIGÜLLE, Özcan ÖZER, Dilek TAN, İbrahim KARSLI, Hüseyin YILMAZ, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Abdulkadir HONCA, Selahattin ALTINKAYA, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN’ ın ret ve MHP Meclis Grubu Üyeleri; Vahit ERYILMAZ’ ın çekimser ve Hakan KARAKAŞ’ ın ret oylarına karşın oyçokluğu ile kabul edildi.

13.11.2014

634

Gündem No: 21- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Darıca Belediyesi, Cami Mahallesi, G22.b.23.c nazım imar planı pafta, 1109 ada 20 nolu ve 133 ada 6 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

13.11.2014

635

Gündem No: 22- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Darıca Belediyesi, Kazım Karabekir Mah., 29L-3A-4B uygulama imar planı paftası, 524 ada 8 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri; Şaban SARIGÜLLE, Özcan ÖZER, Dilek TAN, İbrahim KARSLI, Hüseyin YILMAZ, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Abdulkadir HONCA, Selahattin ALTINKAYA, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN’ ın ret ve MHP Meclis Grubu Üyeleri; Vahit ERYILMAZ ile Hakan KARAKAŞ’ ın ret oylarına karşın oyçokluğu ile kabul edildi.

13.11.2014

636

Gündem No: 23- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Darıca Belediyesi, Piri Reis Mahallesi, G22.b.23.a nazım, 30.K-4.c uygulama imar planı paftası, 970 ada 5 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri; Şaban SARIGÜLLE, Özcan ÖZER, Dilek TAN, İbrahim KARSLI, Hüseyin YILMAZ, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Abdulkadir HONCA, Selahattin ALTINKAYA, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN’ ın ret ve MHP Meclis Grubu Üyeleri; Vahit ERYILMAZ ile Hakan KARAKAŞ’ ın çekimser oylarına karşın oyçokluğu ile kabul edildi.

13.11.2014

637

Gündem No: 24- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Darıca Belediyesi, Nenehatun Mahallesi, 29L-I.A-I.D uygulama imar plan paftaları, 1518 ada 1, 2, 3 ve 9 nolu parseller, 607 ada 13 nolu parsel ve 613 ada 13 ve 14 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

13.11.2014

638

Gündem No: 25- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Darıca Belediyesi, Cami Mahallesi, 28K-2C uygulama imar planı paftası, 1904 ada 9 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

13.11.2014

639

Gündem No: 26- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Osman Yılmaz Mahallesi, G22.b.18.c nazım imar planı pafta, 4639 ada, 10, 11 ve 12 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

13.11.2014

640

Gündem No: 27- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, G22.b.18.c-23.b-24.a. nazım, G22.b.18.c.4.a-4.b, G22.b.23.b.2.b, G22.b.24.a.1.a uygulama imar plan paftaları, 4077 adanın güney- batısındaki tescil harici alan, 4081 ada 1 nolu parsel ve batısında yer alan tescil harici alan, 4086 ada 1 nolu parsel, 1403 nolu parsel ve bu parselin güneyinde yer alan tescil harici alan, 2808 ada 1 ve 6 nolu parsel, 4977 ada 1 nolu parsel ve bu parsellere komşu tescil harici alanlarda hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

13.11.2014

641

Gündem No: 28- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Muallimköy mevkii, Atıksu Arıtma Tesisi yapılabilmesi amacıyla yapılan 1/50000 ölçekli Kocaeli Çevre Düzeni Planı, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

13.11.2014

642

Gündem No: 29- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Ademyavuz Mahallesi, G22.b.18.c nazım, G22.b.18.c.1.b ve G22.b.18.c.1.c uygulama imar planı paftaları, 3918, 3919, 3920, 3923 adaların tamamı ile 3915 ada 1, 2 ve 3 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri; Şaban SARIGÜLLE, Özcan ÖZER, Dilek TAN, İbrahim KARSLI, Hüseyin YILMAZ, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Abdulkadir HONCA, Selahattin ALTINKAYA, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN’ ın ret ve MHP Meclis Grubu Üyeleri; Vahit ERYILMAZ’ ın çekimser ve Hakan KARAKAŞ’ ın ret oylarına karşın oyçokluğu ile kabul edildi.

13.11.2014

643

Gündem No: 30- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Sultanorhan Mahallesi, G22.b.24.b.2.a uygulama imar plan paftası, 459 ada 8 nolu parselde hazırlanan uygulama imar plan değişikliği ile ilgili raporu,

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

13.11.2014

644

Gündem No: 31- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Pelitli Mahallesi, G22.b.3 ve G22.b.20.a nazım imar planı paftaları, 1522 nolu parselde hazırlanan 1/50000 ölçekli Çevre Düzeni Planı, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

13.11.2014

645

Gündem No: 32- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Cumhuriyet, Mimar Sinan, Beylikbağı, Köşklüçeşme, İstasyon, Tatlıkuyu Mahalleleri ve Darıca Belediyesi, Emek, Osmangazi Mahalleleri, G22.b.17.c-18.c-18.d-23.a-23.b-24.a-24.b-19.c nazım imar planı paftalarında yer alan doğalgaz hatlarının ve emniyet mesafelerinin güncellenmesi ile ilgili nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

13.11.2014

646

Gündem No: 33- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Belediyemiz Meclisi'nin 13.03.2014 tarih ve 190 sayılı kararı ile onaylanan Otoyol Kuzeyi Çalışma Alanlarına ait uygulama imar planı teklifine yapılan itirazlar ile ilgili raporu,

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

13.11.2014

647

Gündem No: 34- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük ve Başiskele Belediyeleri, G23c2b-2c-3d nazım imar planı paftaları, Asar deresi ıslah projesinin planlara işlenmesi ile nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

13.11.2014

648

Gündem No: 35- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, Yazlık Yenimahalle mevkii, G23.c.03.d nazım imar planı paftası, 244 ada 2 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

13.11.2014

649

Gündem No: 36- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, İhsaniye Mevkii, G.23.c çevre düzeni, G.23.c.1 ve G.23.c.07.b Nazım imar planı paftaları, 862 ada 8 nolu parselde hazırlanan 1/50000 ölçekli Çevre Düzeni Planı, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

13.11.2014

650

Gündem No: 37- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, Saraylı Mevkii, G23.c.02.d.3.d-G23.c.07.a.2.a uygulama imar plan paftası, Örcün Köyü, G23.c.02.d.4.b uygulama imar plan paftası, 198 ada 1, 196 ada 1, 185 ada 2, 242 ada 1 nolu parseller ile, 559 ada 3 nolu parsele ilişkin hazırlanan uygulama imar plan değişikliği ile ilgili raporu,

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

13.11.2014

651

Gündem No: 38- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, İhsaniye mevkii, G23.c.02.d nazım, G23.c.02.d.3.b-3.c uygulama imar plan paftaları 201 ada 1,2,3 ve 6, 202 ada 5, 6 ve 109 ada 1 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

13.11.2014

652

Gündem No: 39- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, Değirmendere Mevkii, G.23.c.1.c1.c-1.d uygulama imar planı paftaları, 4121, 4212, 5446, 5447, 5535 ve 5536 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

13.11.2014

653

Gündem No: 40- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, İhsaniye, G23.c.02.c nazım, G23.c.02.c.3.b uygulama imar plan paftası, 200 ada 9 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

13.11.2014

654

Gündem No: 41- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, Hisareyn Mevkii, G.23.c.08.a.3.a ve G.23.c.08.a.4.b uygulama imar planı paftaları, 459, 460, 543, 544, 545 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

13.11.2014

655

Gündem No: 42- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, Siretiye Köyü, G23.c.12.b nazım, G23.c.12.b.1a uygulama imar planı paftası, 121 ve 122 nolu parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

13.11.2014

656

Gündem No: 43- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, Saraylı Mevkii, G23.c.02.d-G23.c.07.a nazım imar plan paftaları, Örcün Köyü, G23.c.02.d nazım imar plan paftası, 185 ada 2, 242 ada 1 nolu parseller ile 559 ada 3 nolu parsele ilişkin hazırlanan nazım imar plan değişikliği ile ilgili raporu,

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

13.11.2014

657

Gündem No: 44- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit, Başiskele ve Kartepe Belediyeleri sınırları içerisinde, "D-100 Yahya Kaptan Köprülü Kavşağı ile Köseköy TEM Kavşağı arasında D-100 Karayolu Yan yolları ile Güzergah ve Kavşaklarına ait Projesi"ne ait nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

13.11.2014

658

Gündem No: 45- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Çayırköy Merkez Mahallesi, G23.b.20.c-25.b, G23b.20c.3a-3b-3c-3d ve G23.b.25.b.2.a uygulama imar planı paftaları dahilinde yer alan "Çayırköy Yassıbağ Kentsel Gelişim Projesi Alanı" na ilişkin hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

13.11.2014

659

Gündem No: 46- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Alikahya Cumhuriyet Mahallesi, G23.b.25.b.4.d uygulama imar planı paftası, 198 ada 16 nolu parselin kuzeyindeki tescil harici alanda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

13.11.2014

660

Gündem No: 47- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, G23.b.25.a.3.a ve G23.b.25.a.2.d uygulama imar planı paftaları, 174 ada 6 nolu parsel ile 190 ada 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

13.11.2014

661

Gündem No: 48- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Gündoğdu Mahallesi, G23.b.25.a nazım imar plan paftası, 180 ada 10 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri; Şaban SARIGÜLLE, Özcan ÖZER, Dilek TAN, İbrahim KARSLI, Hüseyin YILMAZ, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Abdulkadir HONCA, Selahattin ALTINKAYA, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN ve MHP Meclis Grubu Üyeleri; Vahit ERYILMAZ ile Hakan KARAKAŞ’ ın ret oylarına karşın oyçokluğu ile kabul edildi.

13.11.2014

662

Gündem No: 49- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, G23.b.18.d ve G23.b.23.a nazım imar planı paftaları, Arızlı Toki-Ormanköy Konutları arası yol projesinin işlenmesi ile ilgili 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

13.11.2014

663

Gündem No: 50- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi sınırları içerisinde hazırlanan nazım imar planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

13.11.2014

664

Gündem No: 51- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Karamürsel Belediyesi, İnebeyli Köyü, Taşağıl Mahallesi, 337 parsel ile ilgili Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Kurulunun 26.08.2014 tarih ve 1628 sayılı kararının 1/25000 ölçekli nazım ve 1/50000 ölçekli çevre düzeni planına işlenmesi ile ilgili raporu,

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

13.11.2014

665

Gündem No: 52- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Karamürsel Belediyesi, 4 Temmuz Mahallesi, G23.d.08.b nazım G23.d.08.b.1.a uygulama imar planı paftası, 138 ada 1 nolu, 142 ada 2, 3, 4, 5 ve 6 nolu parsellerde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

13.11.2014

666

Gündem No: 53- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Kartepe Belediyesi, “Kent Merkezi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı” ilan edilen alan sınırları içerisinde yoğunlukların dengelenmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

13.11.2014

667

Gündem No: 54- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kartepe Belediyesi, Ş.çiftlik Mahallesi, G24.a.21.c nazım, G24.a.21.c.4.b uygulama imar planı paftası 168 ada 3 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

13.11.2014

668

Gündem No: 55- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kartepe Belediyesi, Arslanbey Mevkii, G24.d.01.c nazım, G24.d.01.c.3.d uygulama imar plan paftası, 501 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

13.11.2014

669

Gündem No: 56- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kartepe Belediyesi, Sarımeşe Mevki, G.24.d.02.b.4.d uygulama imar planı paftası, 101 ada 28 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

13.11.2014

670

Gündem No: 57- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Körfez Belediyesi, Hacıosman Mahallesi, G23.a.25.b ve G23.b.21.d nazım imar planı paftaları, 82 ada 26 nolu parsel ve 311 ada 4 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri; Şaban SARIGÜLLE, Özcan ÖZER, Dilek TAN, İbrahim KARSLI, Hüseyin YILMAZ, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Abdulkadir HONCA, Selahattin ALTINKAYA, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN’ ın ret ve MHP Meclis Grubu Üyeleri; Vahit ERYILMAZ’ ın çekimser ve Hakan KARAKAŞ’ ın ret oylarına karşın oyçokluğu ile kabul edildi.

13.11.2014

671

Gündem No: 128- Fen İşleri Daire Başkanlığı’nın, DHMİ Genel Müdürlüğü ile Belediyemiz arasında ortak Proje yapılması ile ilgili teklifi,

Teklif geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 23. Maddesi gereğince, 20.11.2014 tarihinde ilan olunur.

MECLİS ŞUBE MÜDÜR VEKİLİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANI
Ülker ARSLAN İsmail CİVELEK

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım