13 KASIM 2009 1. BİRLEŞİM 1. OTURUM VE 2. OTURUM KARAR ÖZETLERİ

13 KASIM 2009 1. BİRLEŞİM 1. OTURUM VE 2. OTURUM KARAR ÖZETLERİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 13.11.2009 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

KARAR NO

KARAR TARİHİ

KARARIN KONUSU

527

13.11.2009

Gebze Ovacık Köyü sınırlarında bulunan isimsiz sokağa, “Mercan Sokak” isminin verilmesi ile ilgili Türlü İşler+Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunun 04.11.2009 tarihli ortak raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Gebze Ovacık Köyünde bulunan isimsiz sokağa “Mercan Sokak” isminin verilmesi, uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

528

13.11.2009

Gölcük İlçe Belediyesine katılan, Yazlık, Hisareyn, İhsaniye, Değirmendere, Halıdere ve Ulaşlı Belediyelerindeki bazı cadde ve sokakların Gölcük İlçesindeki mevcut cadde-sokak isimleri ile aynı isimleri taşıması nedeniyle mükerrerlik oluşturan Cadde-Sokakların isimlerinin değiştirilmesi ile ilgili Türlü İşler+Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunun 05/11/2009 tarihli ortak raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Gölcük İlçesindeki mevcut cadde-sokak isimleri ile aynı isimleri taşıması nedeniyle mükerrerlik oluşturan cadde-sokakların isimlerinin değiştirilmesi, uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

529

13.11.2009

Derince Fatih Sultan Mahallesindeki Tüfekçi Sokağa 16 Kasım 2006 tarihinde şehit düşen Jandarma Komando Er Yusuf Keskin'in isminin verilmesini ile ilgili Türlü İşler+Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunun 04/11/2009 tarihli ortak raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Tüfekçi Sokak olan imar yolunun Şen Sokak ile kesiştiği noktaya kadar olan kısmının isminin, “Şehit Yusuf Keskin Sokak” olarak değiştirilmesi, sokağın kalan kısmının ise Şen Sokağın başı ile birleştirilerek “Tüfekçi Sokak” olarak isminin verilmesi uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

530

13.11.2009

2010-2014 Stratejik Plan ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 09/11/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 2010 – 2014 yılı Stratejik Planı düzeltilmiş hali ile uygun görülmekle, kabulüne oy çokluğu ile karar verildi.

*** *** ***

531

13.11.2009

Başkan Danışmanları ödeneği ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 09/11/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Başkan Danışmanlarına ödenen (2.750.-TL.)'nin %11,06 arttırılarak brüt 3.054,15.-TL. olarak ödenmesi uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

532

13.11.2009

Çayırova Yeni Mahalle TEM Bağlantı yolu ile ilgili Ulaşım Komisyonunun 09/11/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Belediye Meclis üyesi İlyas ŞEKER'in vermiş olduğu sözlü önerge ile Gündemde ve raporda sehven yazılan Gebze ilçesi isminin, Çayırova ilçesi olarak düzeltilerek kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

533

13.11.2009

Servis araçları yaş sınırlaması ile ilgili CHP Meclis Üyeleri Fahri ÖRENGÜL, Süleyman TANYILDIZ, Ali HAYMANALI, Mehmet Ali KAPLAN, Yaşar SÖNMEZ, Fahrettin BÜYÜKOĞLU, Şaban SARIGÜLLE, Tahir Metin ALAN ve Pınar NAAK tarafından 16/10/2009 tarihinde verilen önerge ile ilgili Ulaşım Komisyonunun 30/10/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Mevcut düzenlemelerin yeterli olduğu görülmüş, ilave bir düzenleme yapılmasına gerek görülmemiş olup kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

534

13.11.2009

Damperli araç devri ile ilgili Hukuk Komisyonunun 22/10/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, Makine İkmal Şube Müdürlüğü bünyesindeki 41 FK 130 Plakalı, Fatih Marka 1993 Model Damperli kamyonun bedelsiz hibe olarak Madenli Belediyesine verilmesi uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

535

13.11.2009

Gebze İlçesi, Tavşanlı Köyü, köyiçi mevkii, 48 pafta 428,00 m2 yüzölçümlü 1631 parsel sayılı taşınmaz ve üzerindeki yapı ve muhdesatlarla birlikte satın alınması ile ilgili Hukuk Komisyonunun 02/11/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere, 1631 parsel sayılı taşınmaz ve üzerindeki yapı ve muhdesatlarla birlikte; daha önce 1634-1635-1636 parsel sayılı taşınmazların da meclis kararı ile doğrudan temin ile satın alınmış olması dikkate alınarak, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22.e) maddesine dayalı olarak (doğrudan temin yolu ile) satın alınması uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

536

13.11.2009

TOKİ ile Belediyemiz arasında yapılan arsa devrine karşılık konut verilmesine ilişkin protokol gereği kıymet taktir komisyonu tarafından belirlenen bedel üzerinden, kamulaştırma bedeli karşılığında takas edilmesi ile ilgili Hukuk Komisyonunun 02/11/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

537

13.11.2009

NATO boru hattının deplase edilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 30/10/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

NATO Akaryakıt Boru Hattının deplase edilmesi ve haritasında işaretli 200,26 metre uzunluğunda ve yaklaşık 2004,35 m2 yüzölçümlü park ve tescil harici alanın Boru Hattı Güvenlik Alanı olarak kullanılmak üzere, Milli Savunma Bakanlığına 25 yıllığına bedelsiz olarak tahsis edilmesi ve konuyla ilgili Büyükşehir Belediye Başkanına ve Encümenine yetki verilmesi uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

538

13.11.2009

Başiskele Belediyesi, G.23.c.08.b.3.b uygulama imar planı pafta, 3990 nolu (eski 894) parselde Yeniköy Kirazlıkent konutları için kullanılacak trafo alanı ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nca hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 28/10/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı ana kararları ve temel planlama prensiplerine aykırılık teşkil etmeyen, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik teklifi uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

539

13.11.2009

Başiskele Belediyesi, G.23.c.03.c, 04.d nazım imar planı paftaları, G.23.c.04.d.04.a uygulama imar planı paftası, 492315 - 491385 yatay ve 4508698 – 4508396 dikey koordinatları arasında yer alan “Bahçecik Dalçık Uygulama Projesi” ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nca hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 28/10/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı ana kararları ve temel planlama prensiplerine aykırılık teşkil etmeyen, 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

540

13.11.2009

Gölcük Belediyesi, Gölcük Planlama Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu, 1/5000 ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı ile Başiskele İlçesi, Başiskele Belediyesi, Başiskele Planlama Bölgesi 1/5000 ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı ve İzmit-Merkez Planlama Bölgesi 1/25000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planında “Afete Maruz Bölge” olarak gösterilen alanlar ile ilgili Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Afet İşleri Genel Müdürlüğü'nce onaylanan; Belediyemiz, Gölcük ve Başiskele İlçeleri (Yazlık, Hisareyn, İhsaniye, Yeniköy ve Gölcük) sınırları içerisinde kalan Afete Maruz Bölge Alanına ait revize imar planına esas jeolojik- jeoteknik etüd raporu ve yerleşime uygunluk haritalarının incelenmesi sonucunda İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığınca hazırlanan 1/25000 ölçekli nazım imar planı ile 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 05/11/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Bakanlar Kurulu Kararı'nın alınma sürecinin belirsiz olması nedeniyle dosyasının İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'na iadesi uygun görülmekle, göre kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

541

13.11.2009

Belediyemiz, Başiskele Belediyesi, Yeniköy Mevkii, D-130 karayolu kuzeyinde yer alan G23c.03d.1a,b,c,d, G23c.03d.2a,b,c,d, G23c.03c.1c,d, G23c.03c.2c,d, G23c.03d.4b,c, G23c.03d.3a,b,c,d, G23c.03c.4a,b, G23c.03c.3a,b uygulama imar planı paftaların üzerinde hazırlanan ve Başiskele Belediye Meclisinin 02.10.2009 tarih 40 sayılı kararı ile kabul edilen revizyon uygulama imar planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 06/11/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

542

13.11.2009

Başiskele Belediyesi sınırları dahilinde, G23-c2 ve G23c-09b ve G23c-10a nazım imar planı paftaları, G23c-09b-2b ve G23c-10a-1a uygulama imar planı paftaları, 4586 nolu parselde hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 03/11/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Gelişme konut alanı bölgesi için öngörülen nüfusun ihtiyacı olan donatı miktarlarının da değişmesine neden olan ve bu haliyle planlamanın eşitlik ilkesi ile plan bütünlüğüne aykırılık teşkil ettiği belirlenen söz konusu nazım imar planı değişikliği teklifi uygun görülmemekle, reddine oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

543

13.11.2009

Çayırova Belediyesi sınırları dâhilinde, G22b.19d nazım imar planı, G22b.19d.1a ve 1d uygulama imar planı paftaları, 1709 ada, 2 nolu parsel ile 1990 ada, 6, 7 ve 8 nolu parseller ile ilgili hazırlanan ve Çayırova Belediye Meclisi'nin 07.09.2009 tarih ve 53 sayılı kararı ile kabul edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 03/11/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı ana kararlarına aykırılık teşkil etmeyen uygulama imar planı değişikliği teklifi uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

544

13.11.2009

Çayırova Belediyesi sınırları dâhilinde, G22b.18.d nazım imar planı, G22b.18.d.2.b uygulama imar planı paftası, 5540 ada 8 nolu, 5541 ada 8 ve 9 nolu, 5542 ada 8 ve 9 nolu parsellerde hazırlanan ve Çayırova Belediye Meclisi'nin 07.09.2009 tarih ve 2009/52 sayılı kararı ile kabul edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 28/10/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı ana kullanım kararlarına aykırılık teşkil etmeyen ancak temel planlama prensipleri ve meri mevzuata aykırılık teşkil eden uygulama imar planı değişikliği teklifi uygun görülmemekle, 5216 sayılı kanunun 7-b ve 14.maddesine göre reddine oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

545

13.11.2009

Çayırova Belediyesi, Şekerpınar Mevkii, G22b.13c nazım, G22b.13c.2d uygulama imar planı paftası, 546 adada hazırlanan ve Çayırova Belediye Meclisinin 07.09.2009 tarih ve 49 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 05/11/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı kullanım kararları temel planlama prensipleri ve meri mevzuata aykırılık teşkil etmeyen uygulama imar planı değişikliği teklifi, “Trafo Alanı” gösteriminin uygulama imar planı lejant paftasına işlenmesi suretiyle tadilen uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

546

13.11.2009

Çayırova Belediyesi sınırları dahilinde, G22b-13c nazım imar planı paftası, G22b-13c-3a uygulama imar planı paftası, 591 ada, 4 nolu parselde hazırlanan ve Çayırova Belediye Meclisinin 07.09.2009 tarih ve 50 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 28/10/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planına kullanım kararı açısından aykırı olarak üretilen, uygulama imar planı değişikliği teklifi, meri mevzuata aykırılık teşkil ettiğinden uygun görülmemekle, reddine oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

547

13.11.2009

Belediyemiz, Çayırova İlçesi, Çayırova Belediyesi sınırları dahilinde, Akse Mahallesi, G22b.3 ve G22b.18b. nazım imar planları, 2063 ada, 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 nolu parseller ile ilgili hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 06/11/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planında “3. Derece Merkezi İş Alanı”, 1/5.000 ölçekli nazım imar planında “Tali İş Merkezi Alanı” olarak değiştirilmesi sureti ile tadilen uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

548

13.11.2009

Belediyemiz, Darıca ilçesi, Darıca Belediyesi sınırları dahilinde, G22b-24a nazım imar planı paftası, 29L-2c ve 29L-2d uygulama imar planı paftaları, Cengiz Topel Caddesinde hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 09/11/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili çalışmalar tamamlanmadığından görüşmelere devam edilmesi uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

549

13.11.2009

Darıca İlçesi, Darıca Belediyesi, G22.b.23.a nazım, 29K.2.a-2.d uygulama imar planı paftaları, 1071 ada 22 nolu, 1264 ada 9 ve 10 nolu, 1944 ada 1 nolu, 1945 ada 1 nolu, 1946 ada 1 nolu ve 1947 ada 1 nolu parsellerde hazırlanan ve Darıca Belediye Meclisi'nin 01.07.2009 tarih ve 50 sayılı kararı ile kabul edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 09/11/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı kullanım kararlarına aykırılık teşkil etmeyen uygulama imar planı değişikliği teklifi, plan değişikliğine konu alanda kütle bloklar dışında kalan “Küçük Sanayi Alan”larının tamamının imar yolu olarak düzenlenmesi suretiyle tadilen uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

550

13.11.2009

Darıca Belediyesi, 1/5000 ölçekli Darıca Planlama Bölgesi İlave ve Revizyon Nazım İmar Planında tarafımızca sehven yapılan hataların düzeltilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nca hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 09/11/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili arazi tespit çalışmalarına devam edilmesi uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

551

13.11.2009

Gebze Belediyesi sınırları dahilinde, Beylikbağı Mahallesi, G23b.18c nazım, G23b.18c.3b-d uygulama imar planı paftaları, 4852 ada 4 nolu parsel, 4665 ada, 3,4 ve 19 nolu parsellerde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 05/11/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Söz konusu parselin ticaret alanı olarak öngörülen kullanımının, çevredeki kullanım kararına uygun olacak şekilde konut alanı kullanımına dönüştürülmesi ve yeşil alan gösteriminin nazım imar planı gösterim tekniğine uygun olacak şekilde düzeltilmesi suretiyle tadilen uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

552

13.11.2009

Gebze Belediyesi sınırları dahilinde, İstasyon Mahallesi, G22b.24a nazım imar planı, G22b.24a.3a uygulama imar planı paftası, 1306, 1307 ve 1308 adaların güneyinden geçen 15.00 metrelik imar yolu ile ilgili hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 02/11/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Yoğunluk artışı ve donatı eksilmesine yol açmayan, nazım imar planı ana kararları, temel planlama prensipleri ve meri mevzuata aykırılık teşkil etmeyen nazım imar planı değişikliği teklifi uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

553

13.11.2009

Gebze Belediyesi sınırları dahilinde, G22b-20d nazım imar planı paftası, G22b-20d-4b uygulama imar planı paftası, 5149 ada 2 nolu parsel, 5153 ada 1 nolu parsel ve 5154 ada 1 nolu parselde hazırlanan ve Gebze Belediye Meclisinin 08.09.2009 tarih ve 196 sayılı kararı ile reddedilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 02/11/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı ana kararları ve temel planlama prensipleri ile meri mevzuata aykırılık teşkil ettiği belirlenen Belediyesi Meclisince reddedilen söz konusu uygulama imar planı değişikliği teklifi uygun görülmemekle, reddine oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

554

13.11.2009

Gebze Belediyesi, Mevlana Mahallesi sınırları dahilinde, G22b-19d nazım imar planı paftası, G22b-19d-2c/2d/3a/3b uygulama imar planı paftası, 48, 3040, 3041, 3221, 3222 ve 321 nolu adalarda hazırlanan ve Belediyemiz Meclisinin 12.06.2009 tarih ve 294 sayılı kararı ile onaylanan uygulama imar planı değişikliğine yasal askı süreleri içerisinde yapılan ve Gebze Belediye Meclisinin 08.09.2009 tarih ve 192 sayılı kararı ile red edilen itiraz ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 30/10/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Gebze Belediye Meclisinin 08.09.2009 tarih ve 192 sayılı kararı ile reddettiği söz konusu itiraz, nazım imar planına aykırı olmasından dolayı uygun görülmemekle, reddine oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

555

13.11.2009

Gebze Belediyesi, sınırları içerisinde, G22.b.19.d nazım G22.b.19.d.4.a-4.d uygulama imar planı paftaları, 321 ada 91 nolu parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 05/11/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı bütünlüğü koruyacak şekilde (düşey 4519 280-4519 357, yatay 449 805–449 875 koordinatları arasında) yeniden düzenlenmesi suretiyle tadilen uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

556

13.11.2009

- Gebze Belediyesi sınırları dahilinde, Pelitli Köyü, G22b.14c nazım imar planı, 29M.IIc mevzii imar planı paftası, 1992 (eski 750 ve 1699) nolu parsel ile ilgili hazırlanan ve Gebze Belediye Meclis'inin 08.09.2009 tarih ve 191 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 02/11/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

557

13.11.2009

Gebze Belediyesi, Mevlana Mahallesi sınırları dahilinde, G22b-19c nazım imar planı paftası, G22b-19c-4a uygulama imar planı paftası, 3076 ada, 6 nolu parsel ve G22b-19d nazım imar planı paftası, G22b-19d-3b uygulama imar planı paftası, 3113 ada, 1 nolu parselde hazırlanan ve Gebze Belediye Meclisinin 08.09.2009 tarih ve 194 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 02/11/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı ana kararları, temel planlama prensipleri ve meri mevzuata aykırılık teşkil etmeyen uygulama imar planı değişikliği teklifi, tadilen uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

558

13.11.2009

Gebze Belediyesi sınırları dâhilinde, Eskihisar Mahallesi, G22b.24b nazım imar planı, G22b.24b.4c uygulama imar planı paftası, 1159 ada, 25 ve 38 nolu parseller ile ilgili hazırlanan ve Gebze Belediye Meclisi'nin 08.09.2009 tarih ve 197 sayılı kararı ile kabul edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 03/11/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı ana kararları, temel planlama prensipleri ve meri mevzuata aykırılık teşkil etmeyen uygulama imar planı değişikliği teklifi uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

559

13.11.2009

Gebze Belediyesi, sınırları içerisinde, G22.b.19.a nazım G22.b.19.a.3.b uygulama imar planı paftası 5709 ada 1 nolu parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 02/11/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

1/5000 ölçekli Nazım imar planı değişikliği teklifi uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

560

13.11.2009

Gebze Belediyesi sınırları dahilinde, Mustafapaşa Mahallesi, G22B.19d nazım, G22B.19d.3a-b uygulama imar planı paftaları, 80 kadastral pafta, 321 ada, 30, 34, 36, 37, 38, 39, 83, 84 ve 91 nolu parsellerde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 05/11/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı ana kararları, temel planlama prensipleri ve meri mevzuata aykırılık teşkil ettiği belirlenen nazım imar planı değişikliği teklifi uygun görülmemekle, reddine oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

561

13.11.2009

Gebze Belediyesi, G.22.b.24.b-25.a nazım imar planı paftalarında yer alan imar yolu ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nca hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 30/10/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı ana kararları ve temel planlama prensiplerine aykırılık teşkil etmeyen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklik teklifi uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

562

13.11.2009

Gebze Belediyesi, 1/5000 ölçekli nazım imar planında “yolda” ve “yenilenecek alan”larda kalan mevcut yerleşim alanlarının imar durumu ve ruhsat işlemlerine ilişkin Gebze Belediye Meclisi'nin 08.09.2009 tarihi ve 189 sayılı kararı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 30/10/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Gebze Belediye Meclisi'nin 08.09.2009 tarihi ve 189 sayılı kararı ile ilgili bir karar alınmaksızın Belediyesine iadesi uygun görülmekle, kabulüne oy birlği ile karar verildi.

*** *** ***

563

13.11.2009

Gölcük Belediyesi, Gölcük Planlama Bölgesi 1/5000 ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı, G.23.c.03.d, G.23.c.03.c, G.23.c.02.b, G.23.c.02.c, G.23.c.08.b ve G.23.c.08.a nazım imar planı paftalarında yer alan Gölcük ilçe sınırının düzenlenmesi ile ilgili Dairemizce hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 30/10/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı ana kararları ve temel planlama prensiplerine aykırılık teşkil etmeyen, donatı eksilmesi ve yoğunluk artışına yol açmayan 1/25000 ve 1/5000 ölçeklinazım imar planı değişiklik teklifi uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

564

13.11.2009

Gölcük Belediyesi, Yeni Mahalle sınırları dahilinde, G23c-02d nazım imar planı paftası ve G23c-02d -2c ve G23c-02d-2d uygulama imar planı paftası, 107 ada, 27, 30, 46, 49, 53, 59, 66, 73, 76 ve 81 nolu parsellerde ( Gölcük Belediye Meclis Kararında belirtilmeyen 43 nolu parselde ) hazırlanan ve Gölcük Belediye Meclisinin 02.10.2009 tarih ve 82 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 02/11/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı ana kararlarına aykırılık teşkil etmeyen uygulama imar planı değişikliği teklifi, suretiyle tadilen uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

565

13.11.2009

Gölcük Belediyesi, İhsaniye Mevkii G.23.c.02.c nazım imar planı, G.23.c.02.c.3.b uygulama imar plan paftası, 95 ada 1 nolu parselde hazırlanan ve Gölcük Belediye Meclisi'nin 02.10.2009 tarih ve 83 sayılı kararı ile kabul edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 02/11/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

1/5000 ölçekli Nazım imar planı kullanım kararlarına aykırılık teşkil etmeyen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi, tadilen uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

566

13.11.2009

- İzmit Belediyesi sınırları dâhilinde, G23b.23c nazım imar planı, G23b.23c.1c uygulama imar planı paftası, 1834, 1824 ve 1039 adaların güneyinden geçen 17.00 mt'lik imar yolu ile ilgili nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 05/11/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı değişikliği teklifi uygun görülmemekle, reddine oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

567

13.11.2009

İzmit Belediyesi, G.23.b.24.c Nazım imar plan pafta, G.23.b.24.c.1.c, 2.d uygulama imar plan paftalar, , 494500-494800 yatay ve 4514600-4514800 dikey koordinatları arasında yer alan “Baç Kavşağı” projesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nca hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama imar plan değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 30/10/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı ana kararlarına ve temel planlama prensiplerine aykırılık teşkil etmeyen Uygulama imar plan değişiklik teklifi uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

568

13.11.2009

Kandıra İlçesi sınırları dahilinde belirlenen 4 adet Orman Köyünün 1/5000 ölçekli halihazır haritalar üzerinde belirlendiği meskun ve gelişme kırsal konut alan sınırları ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 05/11/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından meskun ve gelişme kırsal konut alan sınırları belirlenmiş olup, Kocaeli 2025 1/25000 ölçekli Nazım İmar planı 6.1.3. maddesi gereği kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

569

13.11.2009

İzmit Belediyesi, G.23.B.4 1/25000 ölçekli nazım imar planı paftası, G.23.b.23.d 1/5000 ölçekli nazım imar planı paftası, G.23.b.23.d.3.b, G.23.b.23.d.3.a uygulama imar planı paftaları, 2826 ada, 4, 5, 9, 10, 11, 12 no'lu parseller ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığınca hazırlanan 1/25000 ölçekli nazım imar planı ile 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 05/11/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

570

13.11.2009

Kandıra Belediyesi sınırları dahilinde, Akdurak Mahallesi, F24d.19d nazım imar planı, 29L.IIb ve 30L.IIIc uygulama imar planı paftaları, 112 ada, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 87 ve 97 nolu parseller ile ilgili hazırlanan ve Kandıra Belediye Meclis'inin 03.08.2009 tarih ve 38 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 02/11/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Yoğunluk artışına yol açmayan ancak teklif edildiği haliyle nazım imar planına kullanım kararı açısından uygun olmayan ilave uygulama imar planı teklifi düzeltilmesi suretiyle tadilen uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

571

13.11.2009

Kandıra Belediyesi sınırları dahilinde, Akdurak Mahallesi, Çiçeklidüzü Mevki, F24d-19d nazım imar planı, 29L-IIb uygulama imar planı paftası, 112 ada 77 nolu parselde hazırlanan ve Kandıra Belediye Meclisinin 03.08.2009 tarih ve 37 sayılı kararı ile kabul edilen ilave uygulama imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 02/11/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Yoğunluk artışına yol açmayan ancak teklif edildiği haliyle nazım imar planına kullanım kararı açısından uygun olmayan söz konusu ilave uygulama imar planı teklifi, tadilen uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

572

13.11.2009

Karamürsel Belediyesi sınırları dahilinde, G23d.07c nazım imar planı, 563 nolu parsel ile ilgili hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 02/11/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Alanda yapılan hatanın düzeltilmesine yönelik hazırlanan ve nazım imar planı ana kararlarına aykırılık teşkil etmeyen nazım imar planı değişikliği teklifi; düzenlenmesi suretiyle tadilen uygun görülmekle, göre kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

573

13.11.2009

Karamürsel Belediyesi, G.23.d.08.a Nazım imar plan pafta, G.23.d.08.a.4.a, 4.b uygulama imar plan paftaları, 466482,9- 466768,9 yatay ve 4505645,7-4507739 dikey koordinatları arasında yapılması planlanan “Karamürsel Merkezkent Toplu Konutları” projesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nca hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama imar plan değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 02/11/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Karamürsel Planlama Bölgesi 1/5000 ölçekli İlave ve Revizyon Nazım imar planı ve meri mevzuata aykırılık teşkil etmeyen, mevcut imar planı kararları ile örtüşen, donatı eksilmesine yol açmayan 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı değişiklik teklifi uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

574

13.11.2009

Kartepe Belediyesi, Arslanbey mevkii, G.24d.01.c-01.d nazım imar plan paftaları, G.24d.01.c.01.d-04.a-04.d, G.24.d.01.c.02.c-03.b.-03.d uygulama imar plan paftaları, 1083 nolu parsel de Belediyemiz ile Kocaeli Üniversitesi arasında onaylanan protokol kapsamında yapımı planlanan “Arslanbey Meslek Yüksek Okulu Yeni Eğitim Binası” projesinin geçekleştirilebilmesi için gerekli olan uygulama imar planının yapılması ile ilgili Dairemizce hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 08/10/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı ana kararları ve temel planlama prensiplerine aykırılık teşkil etmeyen, yoğunluk artışı ve donatı eksilmesine yol açmayan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

575

13.11.2009

Kartepe Belediyesi sınırları içerisinde, G24d-21d nazım imar planı, G24d-21d-3a ve G24d-21d-3d uygulama imar planı paftaları, 371 ada, 1 nolu parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 03/11/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Yoğunluk artışı ve donatı eksilmesine yol açmayan, nazım imar planı ana kararlarına aykırılık teşkil etmeyen nazım imar planı değişikliği teklifi parselin doğusunda yeşil alan olan terk edilen kısımdan itibaren 15.00m'lik ilave yeşil bant bırakılması suretiyle tadilen uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

576

13.11.2009

İzmit Belediyesi, Kabaoğlu Köyü sınırları dahilinde, G23b-24b nazım imar planı paftası, G23b-24b-4a uygulama imar planı paftası, 181 ada 1 nolu parselde hazırlanan koruma amaçlı nazım ve uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 10/11/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Söz konusu imar planı değişikliği teklifi ile ilgili çalışmalar tamamlanmadığından görüşmelere devam edilmesi uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

577

13.11.2009

Büyükşehir Belediye Meclisimizin 11.01.2005 tarih 344 sayılı kararı ile 26.01.2005 tarihi itibari ile yürürlükte olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği' nin değişen ihtiyaç ve talepler doğrultusunda geliştirilmesi amacıyla revize edilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun09/11/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Revizyon Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği Taslağı; 21 oturumda görüşülerek Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sınırlarında uygulanmak üzere son şekli verilmiş olup, uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

578

13.11.2009

Taşınmaz satın alınması ile ilgili Emlak ve İstimlak Dairesinin 27/10/2009 tarihli ve 2488/9124 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Anılan taşınmazın bir bütün olarak kullanılabilmesi ve değerlendirilebilmesi için taşınmaz üzerinde özel, tüzel kişiler ve kamu kuruluşlarına ait kalan tüm hisselerin; satın alınması ve konuyla ilgili olarak Büyükşehir Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesi uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

MECLİS ŞUBE MÜDÜRÜ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANI

Ülker ARSLAN

(İMZA)

KADİR EROL

(İMZA)

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım