13 Kasım 2007 1. Birleşiminin 1. Oturumu Meclis Tutanak Özeti

13 Kasım 2007 1. Birleşiminin 1. Oturumu Meclis Tutanak Özeti

T.C.
Kocaeli Büyükşehir Belediye
Meclisinin 1. Birleşiminin 1.Oturumu
13/11/2007 Salı Günü Saat 15:00´da yaptığı
Toplantısına ait Tutanak Özetidir

Gündem gereği Belediye Başkanı İbrahim KARAOSMANOĞLU Başkanlığında azalardan, Halil Vehbi YENİCE, Abdullah KÖKTÜRK, Mustafa ÖĞREN, Hikmet KARAASLAN, Sabri GÖKBUDAK, Habib SARMAN, Mahmut CİVELEK, Yaşar SÖNMEZ, Abdullah SUNGUR, Şaban ÖZER, Ergün BERDAN, Hilmi SEVİLEN, Doğan EROL, Mustafa ÇAKIR, Ali KAHRAMAN, Zafer ARAT, Ömer HAZER, Şükrü KARABALIK, İbrahim PEHLİVAN, Şükrü KARABACAK, Musa KAHRAMAN, Eşref ÖNER, Cemalettin BALCI, Yunus PEHLİVAN, Esener MAÇİL, Cevdet ŞAHİN, Mehmet ELLİBEŞ, Hasan ÖZER, Adnan KÜÇÜKÖZER, Mehmet OLGUN, Nihat ABİŞ, Sebahattin ŞİMŞEK, Sebahattin ERSOY, İsmail YILDIRIM, Mustafa ERENGÜL, Nurettin ALTUN, Osman ÖZÇİÇEK, Mustafa YILMAZ, Ali KOCABIÇAK, İlyas ŞEKER, Alpaslan SEYMEN, Metin KOZLUCA, Salim KUKUL, Hasan KIRLI, Mustafa ATEŞ, Hicran UZUN, Hüseyin ACURMAN, Adem AYDIN, Ahmet ERDOĞAN, Zeki KARATAŞ, Ahmet MERT, Kazım YİS, Muzaffer KAPLANKIRAN, Süleyman KURTA, Sebahattin ŞEKERSOY, Ali ASLAN, Bayram ARSLAN, Hüseyin BÜLBÜL, Kenan KAHVECİ, Nurettin IŞIK, Celal AYVAZ, Ali HAYMANALI, Murat ÖZEN, Hakkı TANDOĞAN, Mehmet AYYILDIZ, Hüseyin Ahmet ÖZTÜRK, Ramis ÖZDİL, Cemal ÖZTÜRK, Ali AKDAĞ, Recep YÜCA, Tahsin YEŞİLKIR, Ömer CAN, Hüseyin ÇAVUŞ, Erol DEDE, Hakkı GÜREL, Aşkın ADIGÜZEL, Metin GÖKÇE, Adnan KÖŞKER, Zinnur BÜYÜKGÖZ, Mehtap YILMAZEL, Sabri ATİLLA, Satı Mehmet KÜLTE, Dursun ARHAN, Ali ÖZDAĞ, Olcay ULUS, Ayhan Naci YILMAZ, Ahmet ÖZMET, İhsan MERAL, Erol BAŞOĞLU, Mehmet ZEYNELOĞLU, Savaş ÖZDEMİR, Ali SINIRTAŞ, Orhan EMİNOĞLU, Muhammet SARAÇ, Aytekin ÖNER, Gülseren ŞAN, Mehmet ŞENDOĞAN, Selahattin KÖKÇAM, Tevfik ÇİFTÇİ, Mustafa ERİKLİ, Zekayi AKKAYA, Ertuğrul EREN, Metin TORUNOĞULLARI, İsmail GENÇDEMİR, Necdet GÖKÇE, Mustafa YALÇIN, Jale ÖZLER, Levent IŞIK, Şenda AKAN, Süleyman YAZICI, Cafer ALBAYRAK, Mehmet Ali GÜLBAŞ, Metin TAŞKAN, Recep MERAKLI, Ömer GÜRSES, İbrahim USTA, Recep ÖZBAKIR, Songül AK, Bahri ALTINALAN, Mustafa TUNCER, Mehmet ERSÖZ ve Adnan ÇAKIR´ın mevcut oldukları anlaşıldı.

Bekir YILDIRIM, Hüseyin AYAZ, Mehmet Zekeriya ÖZAK, Mehmet TIMAÇ ve İsmail BAYINDIR´ın izinli sayılmalarına karar verildi.

Ali Haydar BULUT, Mustafa ER, Ekrem Faruk TAŞÇI, Cemil KAVURT, Özgür Uluç GÖNÜL, Musa TAŞDEMİR, Kadir TOPLU ve Halit BIÇAK ´ın katılmadıkları anlaşıldı.


10/10/2007 tarihli meclis toplantısına ait tutanak özeti okunarak yapılan müzakere neticesinde;


10/10/2007 tarihli meclis toplantısına ait tutanak özetinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

-5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 22.maddesindeki “Personelden Müdür ve Üstü unvanlı olanlar Belediye Meclisinin Bilgisine sunulur” hükmü ile ilgili İnsan kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının bilgi sunumu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Meclisin bilgisine sunuldu.

KARAR 668-İçişleri Bakanlığının Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21.maddesi ile ilgili Yazı İşleri Kararlar Daire Başkanlığının yazısı ve verilen önerge okunarak yapılan müzakere neticesinde:

İçişleri Bakanlığı´nın Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği´nin 21. maddesinde"Meclis, komisyonlara üye seçiminden önce kurulacak komisyonu ve sayısını belirler" ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24.maddesinde "Komisyonların bir yılı geçmemek üzere ne kadar süre için kurulacağı aynı meclis kararında belirlenir "denmektedir.Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 21.maddesi ve Belediye Kanununun 24.maddesine istinaden ;

İhtisas Komisyonlarının ; İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu,Eğitim, Kültür,Gençlik ve Spor Komisyonu,Ulaşım Komisyonu, Altyapı ve Büyük Yatırımlar Komisyonu, Türlü İşler Komisyonu, Hukuk Komisyonu ve Tarifeler Komisyonu olmasına bu komisyonların 9 (dokuz) üyeden oluşmasına ve meclis çalışmalarında 1(bir) yıl süre ile görevlendirilmelerine oybirliği ile karar verildi.

KARAR 669- 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 16.maddesine göre Belediye Encümenine 5(beş)Meclis Üyesi seçilmesi ile ilgili Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 13.11.2007 tarihli yazısı ve Meclis Üyeleri Esener MAÇİL ve Adnan KÖŞKER tarafından verilen Mustafa ATEŞ, Savaş ÖZDEMİR,Selahattin KÖKÇAM, İsmail GENÇDEMİR ve Songül AKın Encümen Üyeliklerine seçilmeleri ile ilgili önerge okunarak yapılan gizli oylama neticesinde:

Encümen Üyeliklerine ; Mustafa ATEŞ 100 (yüz) oy, Savaş ÖZDEMİR 92 (doksaniki)oy, Selahattin KÖKÇAM 90 (doksan) oy, İsmail GENÇDEMİR 86 (seksenaltı) oy, Songül AK 90(doksan) oy,Ertuğrul EREN 1 (bir) oy ve 12 (oniki) boş oy olmak üzere, Meclis Üyelerinden Encümen Üyeliğine en fazla oy alan Mustafa ATEŞ 100 (yüz) oy, Savaş ÖZDEMİR 92 (doksaniki) oy, Selahattin KÖKÇAM 90 (doksan) oy, İsmail GENÇDEMİR 86 (seksenaltı)oy, Songül AK 90 (doksan) oy alarak seçilmelerine karar verildi.

KARAR 670- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Üyelikleri seçimi ile ilgili Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığının yazısı okunarak yapılan açık oylama neticesinde:

İmar ve Bayındırlık Komisyonu Üyeliklerine;

1- İlyas ŞEKER,
2- M.Zekeriya ÖZAK,
3- Hicran UZUN,
4- Zinnur BÜYÜKGÖZ,
5- Aytekin ÖNER,
6- Nurettin IŞIK,
7- Metin TORUNOĞULLARI,
8- Ali HAYMANALI,
9- Recep ÖZBAKIR´ın
seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.


KARAR 671- Çevre ve Sağlık Komisyonu Üyelikleri seçimi ile ilgili Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığının yazısı okunarak yapılan açık oylama neticesinde:
Çevre ve Sağlık Komisyonu Üyeliklerine;

1- Cemil KAVURT,
2- Ayhan Naci YILMAZ,
3- Kenan KAHVECİ,
4- Ö. Uluç GÖNÜL,
5- Tevfik ÇİFTÇİ,
6- İbrahim USTA,
7- Ali ARSLAN,
8- İhsan MERAL,
9- Ahmet ÖZMET´in
seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 672- Plan ve Bütçe Komisyonu Üyelikleri seçimi ile ilgili Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığının yazısı okunarak yapılan açık oylama neticesinde:

Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeliklerine;

1- Hasan KIRLI,
2- Ömer GÜRSES,
3- Recep YÜCA,
4- Celal AYVAZ,
5- Adnan KÖŞKER,
6- İsmail GENÇDEMİR,
7- Mustafa ATEŞ,
8- Muhammet SARAÇ,
9- Salim KUKUL´un
seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

KARAR 673- Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyelikleri seçimi ile ilgili Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığının yazısı okunarak yapılan açık oylama neticesinde:

Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyeliklerine;

1- Muzaffer KAPLANKIRAN,
2- Ramis ÖZDİL,
3- Hüseyin ÇAVUŞ,
4- Zeki KARATAŞ,
5- Mustafa TUNCER,
6- Hüseyin BÜLBÜL,
7- Metin GÖKÇE,
8- Ali SINIRTAŞ,
9- Adnan KÜÇÜKÖZER´in
seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 674- Ulaşım Komisyonu Üyelikleri seçimi ile ilgili Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığının yazısı okunarak yapılan açık oylama neticesinde:

Ulaşım Komisyonu Üyeliklerine;

1- İsmail BAYINDIR,
2- H.Ahmet ÖZTÜRK,
3- Bahri ALTINALAN,
4- Mehmet ŞENDOĞAN,
5- Hakkı TANDOĞAN,
6- Dursun ARHAN,
7- Bayram ARSLAN,
8- Cafer ALBAYRAK,
9- Sabri ATİLLA´nın
seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

KARAR 675- Altyapı ve Büyük Yatırımlar Komisyonu Üyelikleri seçimi ile ilgili Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığının yazısı okunarak yapılan açık oylama neticesinde:

Altyapı ve Büyük Yatırımlar Komisyonu Üyeliklerine;

1- Tahsin YEŞİLKIR,
2- Metin TAŞKAN,
3- Ertuğrul EREN,
4- Savaş ÖZDEMİR,
5- Ahmet MERT,
6- Olcay ULUS,
7- Levent IŞIK,
8- Mustafa ÇAKIR,
9- Alpaslan SEYMEN´in
seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

KARAR 676- Türlü İşler Komisyonu Üyelikleri seçimi ile ilgili Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığının yazısı okunarak yapılan açık oylama neticesinde:

Türlü İşler Komisyonu Üyeliklerine;

1- Süleyman KURTA,
2- Ali ÖZDAĞ,
3- Mehmet ZEYNELOĞLU,
4- Recep MERAKLI,
5- Sebahattin ŞEKERSOY,
6- Mehmet ERSÖZ,
7- Ahmet ERDOĞAN,
8- Hakkı GÜREL
9- Ali AKDAĞ´ın
seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

KARAR 677- Hukuk Komisyonu Üyelikleri seçimi ile ilgili Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığının yazısı okunarak yapılan açık oylama neticesinde:

Hukuk Komisyonu Üyeliklerine;

1- Mustafa YALÇIN,
2- Gülseren ŞAN,
3- Satı Mehmet KÜLTE,
4- Metin KOZLUCA,
5- Kenan KAHVECİ,
6- Cemal ÖZTÜRK,
7- Mehmet Ali GÜLBAŞ,
8- Ömer CAN,
9- Hüseyin ACURMAN´ ın
seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 678- Tarifeler Komisyonu Üyelikleri seçimi ile ilgili Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığının yazısı okunarak yapılan açık oylama neticesinde:

Tarifeler Komisyonu Üyeliklerine;

1- Mustafa ATEŞ,

2- Hasan KIRLI,
3- Jale ÖZLER,
4- Selahattin KÖKÇAM,
5- Orhan EMİNOĞLU,
6- Adnan ÇAKIR,
7- Aşkın ADIGÜZEL,
8- Mustafa ERİKLİ,
9- Şenda AKAN´ın
seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

KARAR 679- Turizim Altyapı birliklerinin kurulması ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığının 01.11.2007 tarihli yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Evrakın dairesinden geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 680- Hibe cep telefonları ile ilgili Hukuk Komisyonunun 17/10/2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 681- Trafoların devri ile ilgili Hukuk Komisyonunun 17/10/2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 682- Belde A.Ş.´ nin kiralama teklifi ile ilgili Hukuk Komisyonunun 19/10/2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 683- Kefalet ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 24/10/2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 684- Uzunçiftlik Belediye Başkanlığının fasıllar arası aktarma yapılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 25/10/2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 685- 2007 yılı geçici işçi vizesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 30/10/2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 686- Tüpraş tarafından hafriyat dökülerek yapılan dolgu malzemesinin araştırılması ile ilgili Çevre ve Sağlık Komisyonunun 01/11/2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 687- Körfez Belediyesi sınırları içerisinde yer alan Atalar Mahallesinde tespit edilen isimsiz sokağa isim verilmesi ile ilgili Türlü İşler+Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ortak komisyonunun 19/10/2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 688- En güzel bahçesi olan binalı arsa sahiplerinin ödüllendirilmesi ile ilgili Çevre ve Sağlık+Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ortak Komisyonunun 06/11/2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 689- Belediyemiz, İzmit-Merkez, Arslanbey Belediyesi, G24d.02.d nazım imar plan pafta, G24d.02.d.1.a uygulama imar plan pafta, 104 ada, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328 nolu parseller ile ilgili hazırlanan ve Arslanbey Belediye Meclisi´nin 03.09.2007 tarih ve 10 sayılı kararı ile reddedilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 17/10/2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 690- Belediyemiz, İzmit-Merkez, Bekirpaşa Belediyesi, Gündoğdu Köyü, Tavşantepe (Cephanelik) Mevkii, 20-O ve 20-N nazım imar planı ve G23.b.24.b.3.b-c, 25.a.4.a-b-c-d, 25.b.3.a-d uygulama imar planı paftaları, 1108 nolu parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 23/10/2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 691- Belediyemiz, İzmit-Merkez, ilk kademe belediyelerimizden olan Bekirpaşa Belediyesi sınırları dahilinde, Tepeköy Mahallesi, 21O nazım imar planı, 21O.IVd uygulama imar planı paftası 1338 ve 1339 nolu parsel ile ilgili hazırlanan ve Bekirpaşa Belediye meclisinin 07.09.2007 tarih ve 97 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 17/10/2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Meclis Üyeleri Alpaslan SEYMEN, Salim KUKUL, Hüseyin ACURMAN, Mustafa ÖĞREN, Adem AYDIN, Yaşar SÖNMEZ, Ali HAYMANALI, Ömer HAZER, Hakkı GÜREL, Şenda AKAN, Sabri ATİLLA, Ahmet ÖZMET, Ali SINIRTAŞ, Cevdet ŞAHİN ve Zekayi AKKAYA ın muhalif oylarına karşın kabulune oyçokluğu ile karar verildi.

KARAR 692- Belediyemiz, İzmit-Merkez, ilk kademe belediyelerimizden olan Bahçecik Belediyesi sınırları dahilinde, G23c-09a nazım imar planı paftası, G23c-09a-3d uygulama imar planı paftası, 875 nolu parselde hazırlanan ve Bahçecik Belediye Meclisinin 07.09.2007 tarih ve 42 sayılı kararı ile kabul edilen ilave uygulama imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 16/10/2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 693- Belediyemiz, Gebze İlçesi, ilk kademe belediyelerimizden olan Çayıroova Belediyesi sınırları dahilinde, Akse Köyü, G22b - 18b nazım imar planı paftası, G22b-18b-3a ve G22b-18b-4b uygulama imar planı paftaları, 1174 ada, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ve 29 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 31/10/2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 694- Belediyemiz, Gebze İlçesi, ilk kademe Belediyelerimizden Darıca Belediyesi sınırları dahilinde, 29L-1d uygulama imar planı paftası, 331 ada, 13 nolu parselde hazırlanan ve Darıca Belediye Meclis´inin 04.09.2007 tarih ve 49 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 18/10/2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Meclis Üyeleri Alpaslan SEYMEN, Salim KUKUL, Hüseyin ACURMAN, Mustafa ÖĞREN, Adem AYDIN, Yaşar SÖNMEZ, Ali HAYMANALI, Ömer HAZER, Hakkı GÜREL, Şenda AKAN, Sabri ATİLLA, Ahmet ÖZMET, Ali SINIRTAŞ, Cevdet ŞAHİN ve Zekayi AKKAYA ın muhalif oylarına karşın kabulune oyçokluğu ile karar verildi.

KARAR 695- Belediyemiz, Derince İlçesi, ilçe belediyemiz olan Derince Belediyesi sınırları dahilinde, G23.b.22.d nazım imar planı paftası, G23.b.22.d.4.a uygulama imar planı paftası, 2011 ada, 1 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 17/10/2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 696- Belediyemiz, Gebze İlçesi, İlçe Belediyemiz olan Gebze Belediyesi G22.b.23.b nazım imar planı paftası, G22.b.23.b.1.b uygulama imar planı paftası, 5741 ada, 7 nolu parsel ile 5739 ada, 3 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 17/10/2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 697- Gebze İlçesi, ilçe belediyemiz olan Gebze Belediyesi, G22.b.20.d nazım imar planı paftası, G22.b.20.d.4.a ve 4.b uygulama imar planı paftaları, 5144 ada,1 ve 2 nolu parseller ile 5125 ada, 4 ve 5 nolu parsellerde hazırlanan ve Gebze Belediye Meclisinin 07.09.2007 tarih ve 170 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 16/10/2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 698- Belediyemiz, Gebze İlçesi, Gebze Belediyesi sınırları dahilinde Arapçeşme Mahallesi, G22b-19c nazım imar planı paftası, G22b-19c-2c uygulama imar planı paftası, 3678 ada, 1 ve 2 nolu parsellerde hazırlanan ve Gebze Belediye Meclisinin 07.09.2007 tarih ve 169 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 16/10/2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 699- Belediyemiz, Gebze ilçe, ilçe belediyemiz olan Gebze Belediyesi sınırları dahilinde, Sultanorhan Mahallesi, G22b-24b nazım imar planı, G22b-24b-4d uygulama imar planı paftası, 1183 ada, 7, 8 ve 9 nolu parseller ile ilgili hazırlanan ve Gebze Belediye Meclisinin 07.09.2007 tarih ve 165 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 16/10/2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 700- Belediyemiz, Gebze İlçesi, İlçe Belediyemiz olan Gebze Belediyesi G22.b.24.a nazım imar planı paftası, G.22.b.24.a.2.a-2.b uygulama imar planı paftaları, 2453 ada 8 nolu parsel ile 2764 ada 1ve 2 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 19/10/2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 701- Belediyemiz, Gebze ilçe, imar yetkisi açısından Gebze Belediyesine devri yapılan Balçık Köyü, G22b.14b nazım imar planı, G22b.14b.4a uygulama imar planı paftası, 788 nolu parsel ile ilgili hazırlanan ve Gebze Belediye Meclisinin 07.09.2007 tarih ve 172 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 16/10/2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 702- Belediyemiz, Gebze İlçesi, imar yetkisi açısından İlçe Belediyemiz olan Gebze Belediyesine bağlı Muallimköy sınırları içerisinde, G.22.b.25.b nazım imar planı paftası, G.22.b.25.b.2.a uygulama imar planı paftası, 90 nolu parselde hazırlanan ve Gebze Belediye Meclisinin 07.09.2007 tarih ve 2007/167 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 17/10/2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 703- Belediyemiz, Gebze ilçesi, İlçe Belediyemiz olan Gebze Belediyesi sınırları içerisinde G.22.b.24.a-24.d nazım, G.22.b.24.a.3.d-24.d.2.a uygulama imar planı paftaları, 1724 ve 1725 nolu adalarda hazırlanan ve Gebze Belediye Meclisinin 07.09.2007 tarih ve 2007/168 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 18/10/2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 704- Belediyemiz, Gebze İlçesi, imar yetkisi açısından İlçe Belediyemiz olan Gebze Belediyesine bağlı Balçık Köyü sınırları içerisinde, G.22.b.14.a-14.b nazım imar planı paftaları, G.22.b.14.a.3.b-b.4.a uygulama imar planı paftaları 578, 752, 777, 778 ve 1641 nolu parsellerde hazırlanan revizyon nazım imar planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 16/10/2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 705- Belediyemiz, Gölcük ilçesi, İlçe Belediyemiz olan Gölcük Belediyesi sınırları içerisinde G.23.c.02.c nazım imar plan paftası, G.23.c.02.c.4.b-4c-3a uygulama imar plan paftaları, 166 ada 7, 8 ve 9 nolu parseller ile 604, 605, 606, 607, 608, 637, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 3553, 3554 ve 3555 nolu parselleri içeren alanda hazırlanan ve Gölcük Belediye Meclisinin 03.08.2007 tarih ve 2007/64 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 16/10/2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 706- Belediyemiz, Gölcük İlçesi, Hisareyn Belediyesi sınırları dahilinde G23.c.1 nazım imar planı paftası ve G.23.c.02.c, G.23.c.03.d, G.23.c.08.a, G.23.c.07.b nazım imar plan paftaları ile sınırlı alanda hazırlanan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifi ve 1/5000 ölçekli revizyon ve ilave nazım imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 31/10/2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 707- Belediyemiz, Gölcük ilçesi, ilk kademe belediyelerimizden olan İhsaniye Belediyesi sınırları dahilinde, G23c-07b nazım imar planı paftası, G23c-07b-1b, G23c-07b-1c, G23c-07b-1d ve G23c-07b-2d uygulama imar planı paftaları, 284 ada 1 nolu parsel ile 339, 559, 810, 811 ve 812 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 17/10/2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 708- Belediyemiz, Körfez İlçesi, Kirazlıyalı Belediyesi sınırları dahilinde, G23a-25a nazım imar planı, G23a-25a-4d uygulama imar planı paftası, 1398 ada, 1, 2, 3 ve 4 nolu parsellerde hazırlanan ve Kirazlıyalı Belediye Meclisinin 03.09.2007 tarih ve 23 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 17/10/2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 709- Belediyemiz, İzmit-Merkez, ilk kademe belediyelerimizden olan Saraybahçe Belediyesi sınırları dahilinde, 20N ve 20M nazım imar planı paftaları, G23b-24c-1a ve G23b-24d-2b uygulama imar planı paftaları, 348 ada 2, 3, 4, 82, 83, 84, 85, 86 ve 91 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 22/10/2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 710- Belediyemiz, İzmit-Merkez, İlk kademe Belediyemiz olan Bekirpaşa Belediyesi, G23.b.24.b nazım imar planı paftası, G23.b.24.b.3.d uygulama imar planı paftası, 3541 ada, 7 nolu parselde teklif edilen nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 18/10/2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 711- Belediyemiz, İzmit-Merkez, ilk kademe belediyelerimizden olan Saraybahçe Belediyesi sınırları dahilinde, Körfez Mahallesi, G23b.25d nazım imar planı, G23b.25d.4b uygulama imar planı paftası, 1857 ada 3 ve 4 nolu parseller ile, 1863 ada, 1 nolu parsel ile ilgili hazırlanan ve Saraybahçe Belediye meclisinin 03.10.2007 tarih ve 166 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 16/10/2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

45. Sarımeşe Belediyesi, G24d01b nazım imar planı, G24d01b4b uygulama imar planı paftası, 176 ada 2 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tekrar tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna iadesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR 712- Gebze İlçesi, ilk kademe belediyemiz olan Şekerpınar Belediyesi, G22b.13.c nazım imar planı paftası, G22b.13c.2.d-2c uygulama imar planı paftası, 533 ada,1 nolu parselde hazırlanan ve Şekerpınar Belediye Meclisinin 04.09.2007 tarih ve 36 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 23/10/2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 713- Belediyemiz, İzmit-Merkez, ilk kademe belediyelerimizden olan Uzunçiftlik Belediyesi sınırları dahilinde, G24a-22d, G24a-21d ve G24a-21c nazım imar planı paftaları, G24a-21c-1c, G24a-22d-3d, G24a-21c-4a, G24a-21d-3b, G24a-21c-1d uygulama imar planı paftaları, 204 ada 7 ve 8 nolu, 536 ada 8 nolu, 539 ada 1, 2 ve 3 nolu, 545 ada 1 nolu, 585 ada 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 nolu, 602 ada 1 nolu, 617 ada 1 nolu, 618 ada 1 ve 2 nolu, 619 ada 1 ve 2 nolu parsellerde hazırlanan ve Uzunçiftlik Belediye Meclisinin 05.09.2007 tarih ve 41 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 18/10/2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

48. Seka 1. Etap Proje kapsamında yer alan, 3314 ada 2 parsel, 3322 ada 1 parsel ve 144 ada 8 parsel üzerinde bulunan, Uçurtma Tepesi üzerinde kafe yapımı ihalesi ile ilgili Hukuk Komisyon yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tekrar tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Hukuk Komisyonuna iadesine oy birliği ile karar verildi.

49. Kalıcı işyerleri becayişleri ile ilgili Hukuk Komisyon yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tekrar tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Hukuk Komisyonuna iadesine oy birliği ile karar verildi.

50. Performans Programı ile ilgili Strateji Dairesi Başkanlığının teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

51. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 2007 yılı Aktarması ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

52. Uzunçiftlik Belediye Başkanlığı´nın aktarması ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

53. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı´nın 2008 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

54. Saraybahçe Belediye Başkanlığı´nın 2008 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

55. Bekirpaşa Belediye Başkanlığı´nın 2008 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

56. Kandıra Belediye Başkanlığı´nın 2008 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

57. Yuvacık Belediye Başkanlığı´nın 2008 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

58. Alikahya Belediye Başkanlığı´nın 2008 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

59.Köseköy Belediye Başkanlığı´nın 2008 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

60. Kullar Belediye Başkanlığı´nın 2008 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

61. Uzunçiftlik Belediye Başkanlığı´nın 2008 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

62. Derince Belediye Başkanlığı´nın 2008 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

63. Acısu Belediye Başkanlığı´nın 2008 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

64. Arslanbey Belediye Başkanlığı´nın 2008 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

65. Eşme Belediye Başkanlığı´nın 2008 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

66. Sarımeşe Belediye Başkanlığı´nın 2008 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

67.Yeniköy Belediye Başkanlığı´nın 2008 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

68. Akmeşe Belediye Başkanlığı´nın 2008 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

69. Bahçecik Belediye Başkanlığı´nın 2008 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

70. Karşıyaka Belediye Başkanlığı´nın 2008 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

71. Kuruçeşme Belediye Başkanlığı´nın 2008 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

72. Büyükderbent Belediye Başkanlığı´nın 2008 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

73. Maşukiye Belediye Başkanlığı´nın 2008 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

74. Uzuntarla Belediye Başkanlığı´nın 2008 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

75. Suadiye Belediye Başkanlığı´nın 2008 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

76. Gebze Belediye Başkanlığı´nın 2008 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

77. Darıca Belediye Başkanlığı´nın 2008 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

78. Dilovası Belediye Başkanlığı´nın 2008 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

79. Tavşancıl Belediye Başkanlığı´nın 2008 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

80. Çayırova Belediye Başkanlığı´nın 2008 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

81. Şekerpınar Belediye Başkanlığı´nın 2008 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

82. Körfez Belediye Başkanlığı´nın 2008 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

83. Hereke Belediye Başkanlığı´nın 2008 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.
84. Kirazlıyalı Belediye Başkanlığı´nın 2008 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

85. Gölcük Belediye Başkanlığı´nın 2008 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

86. Değirmendere Belediye Başkanlığı´nın 2008 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

87. Halıdere Belediye Başkanlığı´nın 2008 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

88. İhsaniye Belediye Başkanlığı´nın 2008 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

89. Ulaşlı Belediye Başkanlığı´nın 2008 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

90. Hisareyn Belediye Başkanlığı´nın 2008 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

91. Yazlık Belediye Başkanlığı´nın 2008 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

92. Karamürsel Belediye Başkanlığı´nın 2008 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

93. Akçat Belediye Başkanlığı´nın 2008 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

94. Yalakdere Belediye Başkanlığı´nın 2008 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

95. Kızderbent Belediye Başkanlığı´nın 2008 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

96. Dereköy Belediye Başkanlığı´nın 2008 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

97. Ereğli Belediye Başkanlığı´nın 2008 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

98. Yuvam İzmit Konut Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü´nün 2008 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

99. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi´nin Tarifeler Cetveli ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Tarifeler Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

100. Bahçecik Belediyesi, 8 kadastro pafta, 596 ve 597 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

101. Bahçecik Belediyesi, G23c09a nazım imar planı, G23c09a3a uygulama imar planı paftası, 839 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

102. Çayırova Belediyesi, G22b18c nazım imar planı, G22b18c2a uygulama imar planı paftası, 1323 ada 1 ve 2 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

103. Darıca Belediyesi, 30K nazım imar planı, 30K3c uygulama imar planı paftası, 1374 ada, 4-5 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

104. Darıca Belediyesi, 29L nazım imar planı, 29LIa uygulama imar planı paftası, 612 ada, 19 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

105.Darıca Belediyesi, 29L nazım imar planı, 29L4a uygulama imar planı paftası, 253 ada, 23 nolu parsel ile 640 ada 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

106. Dereköy Belediyesi, G23d07a nazım imar planı, G23d07a4a uygulama imar planı paftası, 53 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

107. Derince Belediyesi. Yenikent Mahallesi, G23b22a-22d nazım imar planı, G23b22a3d-4c-4d uygulama imar planı paftaları, 1851,1911,1954,1963,1975,1981,2010 ve 2067 nolu parsellerde onaylanan nazım imar planı değişikliğine yapılan itirazla ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

108. Değirmendere Belediyesi, G.23.c.01.c. nazım imar planı, G.23.c.01.c.1.b. uygulama imar plan paftası 5535 nolu parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

109. Gebze Belediyesi, G22b18a nazım imar planı, G22b18a3c uygulama imar planı paftası, 5465 ada, 7 ve 8 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

110. Gebze Belediyesi, İstasyon Mahallesi, G22b24a nazım imar planı, G22b24a2c uygulama imar planı paftası, 1933 ada, 11,12,13 ve 14 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar plan değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

111. Gebze Belediyesi, Sultanorhan Mahallesi, G22b24b nazım imar planı, G22b24b2a-2b uygulama imar planı paftaları, 5678 ada 9 ve 10 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

112. Gebze Belediyesi, Balçık Köyü, G22b14b nazım imar planı, G22b14b4b uygulama imar planı paftası, 515 ve 1069 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

113. Gebze Belediyesi, yapı yasaklı alanlarda yapılan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

114. Gebze Belediyesi, Sultanorhan Mahallesi, G22b20d nazım imar planı, G22b20d4d uygulama imar planı paftası, 4513 ada, 9 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

115.Gebze Belediyesi, G22b25a-25b nazım imar planı, G22bb25a2b-25b1a uygulama imar planı paftaları, 4545 ada, 2 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

116.Gebze Belediyesi, G22b19a nazım imar planı, G22b19a3d uygulama imar planı paftası 4780 ada 1 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

117. Gebze Belediyesi, Sultanorhan Mahallesi, G22b20d nazım imar planı, G22.b.20.d.3.a-3.b-04.b-4.d uygulama imar planı paftaları, 82 ada, 1, 15, 17, 20, 82, 184, 186 ve 176 nolu parseller ile 4475 ve 4154 adalarda hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

118. Gebze Belediyesi, Muallimköy, G22b20c nazım imar planı paftası, 2988, 2989 ve 115 nolu parsellerde hazırlanan 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

119. Gölcük Belediyesi, Uygulama imar planı plan notlarında yapılan değişiklik ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

120. Gölcük Belediyesi, Merkez Mahallesi, 7 pafta, 57 ada, 40 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

121. Karşıyaka Belediyesi, G23c09b nazım imar planı, G23c09b1a uygulama imar planı paftası, 369 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

122. Karamürsel Belediyesi, G23d08a nazım imar planı, G23d08a2b uygulama imar planı paftası, 75 ada, 29 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

123. Köseköy Belediyesi, G24d01a nazım imar planı, G24d01a3c-3d uygulama imar planı paftaları, 517, 518 ve 519 nolu adalarda hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın teklifi,

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

124. Kullar Belediyesi, G23c05a nazım imar planı, G23c05a4a-4b-1c-1d uygulama imar planı paftaları, 480 ada, 643 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

125. Kullar Belediyesi, Ovacık Mahallesi, G23c25d nazım imar planı, G23c25d3b uygulama imar planı paftası, 241 ada, 6 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

126. Kuruçeşme Belediyesi, 20L nazım imar planı, 20LIIId uygulama imar planı paftasının ıslah imar planı olarak onaylanması ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın teklifi
okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

127. Köseköy Belediyesi, G23c05b nazım imar planı, G23c05b2c uygulama imar planı paftası, 320 ada, 20 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

128. Maşukiye Belediyesi, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

129. Saraybahçe Belediyesi, Körfez Mahallesi, G23b25d nazım imar planı, G23b25d4a-4d uygulama imar planı paftaları, 479 ada, 12 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

130. Saraybahçe Belediyesi, 20.N nazım imar planı, G.24.b.24.a.3.c, G.24.b.24.b.3.a-3.b, G.24.b.24.b.4.a, 4.b, 4.c ve 4.d uygulama imar planı paftalarında, Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı sınırlarının düzenlenmesi ile ilgili hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

131. Saraybahçe ve Bekirpaşa Belediyeleri, 20.N nazım imar plan, G.23.b.24.b.3.d ve G.23.b.24.c.2.a uygulama imar planı paftaları, 4121, 4122, 4124, 4098 ve 4099 nolu adalarda hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

132. Uzuntarla Belediyesi, G.24.d.3.b nazım imar planı, G.24.d.3.b.4.a uygulama imar planı paftası, 182 ada, 7 nolu parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

133. Uzuntarla Belediyesi, Yeşiltepe Mahallesi, G24d03b nazım imar planı, G24d03b2d uygulama imar planı paftası, 106 ada, 68 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

134. Yuvacık Belediyesi, Başiskele Mahallesi, G23c4c nazım imar planı, G23c4c2d uygulama imar planı paftası, 77 ada, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 ve 12 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

135. Yuvacık Belediyesi, Fatih Mahallesi, G23c10a nazım imar planı, G23c10a1b uygulama imar planı paftası, 519 ada 1 nolu parsel, 521 ada 2 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

136. Yuvacık Belediyesi, Başiskele Mahallesi, G23c4c, G23c5d nazım imar planı, G23c4c3a, 4c3b,4c2b,4c2c,4c2d,5d1a,5d1d,5d1b,5d1c,5d2a,5d2b,5d2c,5d2d,5c1d uygulama imar planı paftalarında hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

137. Yuvacık Belediyesi, Paşadağı Mahallesi, G23c10b-5c nazım imar planı, G23c10b1a, G23c5c4d uygulama imar planı paftaları, 1272, 1281 ve 1282 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

138. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Reklam İlan ve Tanıtım Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

139. Derince Belediyesi, Fatih Mahallesi, 1. ve 3. derece arkeolojik sit alanında hazırlanan koruma amaçlı nazım imar planı ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

140. Coğrafi Bilgi sistemi ihalesi ile ilgili Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

141. Sekaport ihalesi ile ilgili Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Hukuk Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

142. Kavaklı Sahili Kayıkçı Barınağı Tahsisi ile ilgili Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Hukuk Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

143. Park Alanı Devri ile ilgili Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Hukuk Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

144. Kira Bedeli ile ilgili Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

145. Köseköy Belediyesine ait 491 ada, 6 parsel sayılı 1169,38m2 yüzölçümlü olan ve imar planlarında “Kent Alanı” olarak düzenlenmiş olan taşınmazın tahsisi ile ilgili Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Hukuk Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

146. Köseköy Belediyesine ait 489 ada, 1 parsel sayılı 502,00 m2 yüzölçümlü olan ve imar planlarında “Kent Alanı olarak düzenlenmiş olan taşınmazın tahsisi ile ilgili Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Hukuk Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

147. Başkan Danışmanları ödeneği ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

148. MOBESE Protokolü ile ilgili Zabıta Dairesi Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

149. Motorsikletlerin devri ile ilgili Zabıta Dairesi Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

150. Sponsorluk sözleşmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

151. Yenidoğan Mahallesinde isimsiz sokağa isim verilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Türlü İşler ve Eğitim Kültür Gençlik ve Spor ortak Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

152. İptal-İhdas ve Organizasyon Şeması ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR 714- Yurt Dışı Görevlendirilmesi ile ilgili Fen İşleri Dairesi Başkanlığının 13/11/2007 tarihli yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Evrakın dairesinden geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Gündemde görüşülecek başka bir evrak olmadığından 13/11/2007 tarihli Meclis toplantısının kapatılmasına ve bir dahaki meclisin 12/12/2007 Çarşamba günü saat 15.00´da toplanılmasına oy birliği ile karar verildi.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI KATİP KATİP
İbrahim KARAOSMANOĞLU Hicran UZUN Muzaffer KAPLANKIRAN

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım