13 HAZİRAN 2013 MECLİS TOPLANTI KARAR ÖZETLERİ

13 HAZİRAN 2013 MECLİS TOPLANTI KARAR ÖZETLERİ

TARİH

KARAR NO

2013 Yılı Haziran Ayı Olağan Meclis Toplantısının 13.06.2013 Tarihli 1. Birleşimine Ait

Karar Özetleri

KARARIN KONUSU

13.06.2013

326

Gündem No: 01 - Plan