13 Ekim 2005 2.İçtima Devresi 15. Birleşimin 1. Oturumu Meclis Tutanak Özeti

13 Ekim 2005 2.İçtima Devresi 15. Birleşimin 1. Oturumu Meclis Tutanak Özeti

T.C. Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisinin 2. İçtima Devresi 15. Birleşiminin 1.Oturumu 13/10/2005 Perşembe Günü Saat 14:00`da yaptığı Toplantısına ait Tutanak Özetidir

Gündem gereği Meclis Başkan Vekili İlyas ŞEKER başkanlığında azalardan Halil Vehbi YENİCE, Mustafa ÖĞREN, Hikmet KARAASLAN, Sabri GÖKBUDAK, Habib SARMAN, Mahmut CİVELEK, Yaşar SÖNMEZ, Ali Haydar BULUT, Abdullah SUNGUR, Fahrettin YILMAZ, Şaban ÖZER, Ergün BERDAN, Hilmi SEVİLEN, Doğan EROL, Mustafa ÇAKIR, Zafer ARAT, Mustafa ER, Ömer HAZER, Şükrü KARABALIK, Şükrü KARABACAK, Musa KAHRAMAN, Cemalettin BALCI, Yunus PEHLİVAN, Esener MAÇİL, Mehmet ELLİBEŞ, Hasan ÖZER, Adnan KÜÇÜKÖZER, Ahmet LEVENT, Nihat ABİŞ, Sebahattin ŞİMŞEK, Sebahattin ERSOY, İsmail YILDIRIM, Osman ÖZÇİÇEK, Mustafa YILMAZ, Ali KOCABIÇAK, Alpaslan SEYMEN, Mehmet Zekeriya ÖZAK, Metin KOZLUCA, Necat ÇAKIR, Hasan KIRLI, Mustafa ATEŞ, Cemil KAVURT, Özgür Uluç GÖNÜL, Hicran UZUN, Hüseyin ACURMAN, Adem AYDIN, Mehmet TIMAÇ, Ahmet ERDOĞAN, Zeki KARATAŞ, Ahmet MERT, Kazım YİS, Muzaffer KAPLANKIRAN, Süleyman KURTA, Sebahattin ŞEKERSOY, Ali ASLAN, Bayram ARSLAN, Hüseyin BÜLBÜL, Kenan KAHVECİ, Nurettin IŞIK, Celal AYVAZ, Ali HAYMANALI, Haluk AKYÜZ, Hakkı TANDOĞAN, Mehmet AYYILDIZ, Hüseyin Ahmet ÖZTÜRK, Cemal ÖZTÜRK, Ali AKDAĞ, Recep YÜCA, Tahsin YEŞİLKIR, Ömer CAN, Hüseyin ÇAVUŞ, Erol DEDE, Hakkı GÜREL, Aşkın ADIGÜZEL, Metin GÖKÇE, Adnan KÖŞKER, Zinnur BÜYÜKGÖZ, Sabri ATİLLA, Halim TURGUT, Dursun ARHAN, Ali ÖZDAĞ, Olcay ULUS, İsmail BAYINDIR, Ahmet ÖZMET, İhsan MERAL, Erol BAŞOĞLU, Mehmet ZEYNELOĞLU, Savaş ÖZDEMİR, Ali SINIRTAŞ, Orhan EMİNOĞLU, Muhammet SARAÇ, Aytekin ÖNER, Gülseren ŞAN, Mehmet ŞENDOĞAN, Selahattin KÖKÇAM, Tevfik ÇİFTÇİ, Mustafa ERİKLİ, Zekayi AKKAYA, Metin TORUNOĞULLARI, Necdet GÖKÇE, Mustafa YALÇIN, Jale ÖZLER, Levent IŞIK, Şenda AKAN, Süleyman YAZICI, Halit BIÇAK, Mehmet Ali GÜLBAŞ, Metin TAŞKAN, Recep MERAKLI, Ömer GÜRSES, İbrahim USTA, Recep ÖZBAKIR, Songül AK, Bahri ALTINALAN, Mehmet ERSÖZ`ün mevcut oldukları anlaşıldı.

Azalardan Abdullah KÖKTÜRK, Mustafa ERENGÜL, Eşref ÖNER, Cevdet ŞAHİN, Nurettin ALTUN, Ramis ÖZDİL, Ertuğrul EREN, İsmail GENÇDEMİR, İbrahim PEHLİVAN, Ö.Faruk TAŞÇI, Mehtap YILMAZEL, Adnan ÇAKIR, Hüseyin AYAZ, Ali KAHRAMAN, Ayhan Naci YILMAZ, Musa TAŞDEMİR, Kadir TOPLU, Mehmet OLGUN ve Mustafa TUNCER`in olmadıkları anlaşıldı.

Azalardan Mustafa ERENGÜL, Eşref ÖNER, Cevdet ŞAHİN, Nurettin ALTUN, Ramis ÖZDİL, Ertuğrul EREN, İsmail GENÇDEMİR, İbrahim PEHLİVAN, Ö.Faruk TAŞÇI, Mehtap YILMAZEL, Adnan ÇAKIR`ın izinli sayılmalarına oy birliği ile karar verildi.

KARAR 1140- Meclis Gündemine Alınması talep edilen 32 adet evrakın genel evraktan alınması için Meclis Üyesi İbrahim USTA ve Bahri ALTINALAN tarafından 13.10.2005 tarihinde verilen önerge okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakere neticesinde:

Meclis Gündemine alınması talep edilen 32 adet evrakın genel evraktan alınması için Meclis Üyesi İbrahim USTA ve Bahri ALTINALAN tarafından 13.10.2005 tarihinde verilen önergenin kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 1141- Merkez üssü Pakistan-Keşmir olan,Hindistan ve Afganistanı etkisi altına alarak 50 bin civarında can kaybına yol açan depremin yaralarının sarılması için yardım kampanyasına meclis üyelerimizinde bir toplantıya ait huzur hakları ile katılmaları için CHPli Meclis Üyeleri Necat Çakır,Mustafa Öğren,Ahmet Özmet,Sabri Atilla,Yaşar Sönmez Ali Sınırtaş Adem Aydın,Ali Haymanalı tarafından 13.10.2005 tarihinde verilen ve Diğer Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri İlyas Şeker,Mehmet Ellibeş,Metin Torunoğulları,Mustafa Çakır,Tahsin Yeşilkır,Recep Özbakır,Ahmet Levent ve Hicran Uzun tarafından 13.10.2005 tarihinde verilen önergelerin birleştirilerek gündeme alınması için yapılan müzakere neticesinde:

Merkez üssü Pakistan-Keşmir olan,Hindistan ve Afganistanı etkisi altına alarak 50 bin civarında can kaybına yol açan depremin yaralarının sarılması için yardım kampanyasına meclis üyelerimizinde bir toplantıya ait huzur hakları ile katılmaları için CHPli Meclis Üyeleri Necat Çakır,Mustafa Öğren,Ahmet Özmet,Sabri Atilla,Yaşar Sönmez Ali Sınırtaş Adem Aydın,Ali Haymanalı tarafından 13.10.2005 tarihinde verilen ve Diğer Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri İlyas Şeker,Mehmet Ellibeş,Metin Torunoğulları,Mustafa Çakır,Tahsin Yeşilkır,Recep Özbakır,Ahmet Levent ve Hicran Uzun tarafından 13.10.2005 tarihinde verilen önergelerin birleştirilerek gündeme alınmasına oybirliği ile karar verildi.

15/09/2005 tarihli meclis toplantısına ait tutanak özeti okunarak yapılan müzakere neticesinde;
15/09/2005 tarihli meclis toplantısına ait tutanak özetinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 1142- İzmit_Gündoğdu Kültür Merkezi için Arsa Tahsisi ile ilgili Hukuk Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Raporun Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 1143- Alikahya Belediyesi sınırları dahilinde Akarca Mahallesi tapu kaydında 20.0.III..a pafta, 3348 ada,1 nolu 6897 m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerindeki iş merkezinde bulunan dükkan satışı ile ilgili Hukuk Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Raporun Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 1144- İSU Genel Müdürlüğünün teklifi ile ilgili Hukuk Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Raporun “yıllık artış oranları ÜFE olacak şekilde” ibaresi eklenerek kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 1145- Hereke –Belediye Mezbaha Alanında Arsa Devri ile ilgili Hukuk Komisyonunun raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Raporun Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 1146- Hacıhasan Mahallesi 21 pafta, 395 ada, 27 nolu 84.62 m2 yüzölçümlü parsel ve üzerindeki 4 katlı kargir binanın 5393 sayılı yasanın 18/e maddesi hükümlerine göre satın alınması hususunda Büyükşehir Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesi ile ilgili hukuk Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Raporun Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 1147- Toplu Taşıma Yönetmeliğinin 20.maddesinde değişiklik yapılması ile ilgili Hukuk Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Raporun Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 1148- Bilboard ve Kent Mobilyalarının Belde A.Ş. ye 10 yıl süre ile devredilmesi için Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili Hukuk ve Bütçe Kesin Hesap Finansman ve Tarifeler komisyonu ortak raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Rapora “Belde Anonim Şirketine kiralanması teklifinin reddine,10 yıl süre ile 2886 sayılı yasa gereği ihale yoluyla kiralanması” ibaresi eklenerek kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 1149- İzmit Körfez mahallesi 4962 ada,1 nolu ,ekli krokisinde görülen ve 1/5000 ölçekli nazım imar planlarında Pazar alanı olarak düzenlenmiş olan parselin 2992.00 m2 lik kısmının 10 yıl süreyle tahsisi ile ilgili Hukuk ve plan ve Bütçe Komisyonu Ortak raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:
Raporun Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 1150- Kent Konut İnş.San. ve ticaret Ltd.Şti.nin teklifi ile ilgili,Hukuk Plan ve Bütçe Komisyonu Ortak raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:
Rapora “2886 ihale yasası yolu ile kiraya verilmesi” ibaresi eklenerek kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 1151- Şirket Sermaye Artırımı ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:
Raporun Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 1152- Uluslararası Yerel Çevre Girişimleri Konseyi üyeliği ve Üyelik Aidatının Yatırılması ile ilgili Çevre ve Sağlık komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:
Raporun Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 1153- Suadiye Belediye sınırları içinde bulunan, Kestanelik Mahallesi İlhan Sokak isminin Kestanelik Sokak, Bağdat Caddesine bağlı bulunan isimsiz olan sokağın adının Hanyeri Sokak, Çepni Mahallesindeki isimsiz sokağın adının Habiloğlu Sokak olarak isimlendirilmesi ile ilgili İmar Bayındırlık ve Türlü İşler Komisyonu Ortak raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:
Raporun Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 1154- Uzunçiftlik Belediyesi sınırları dahilinde bulunan Petrol Mahallesi, Hürriyet Caddesi Rabak İlköğretim okulu yanındaki isimsiz yola Asya Sokak adının verilmesi ile ilgili İmar Bayındırlık ve Türlü İşler Komisyonu ortak raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:
Raporun Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 1155- Köseköy Belediyesi sınırlarında bulunan Gaziler Mahallesi cami çevresinde yapılacak olan Kent Alanına Sabri Güven isminin verilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık ve Türlü İşler komisyonu ortak raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:
Raporun Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 1156- Hisareyn Belediyesi sınırlarında bulunan Merkez Mahallesi ve Karaköprü Mahallelerinde yer alan isimsiz sokaklar ile ilgili İmar ve Bayındırlık ve Türlü İşler Komisyonu ortak raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:
Raporun Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.
-Orman Köylerinde uygulanacak İmar Yönetmeliği ile ilgili İmar ve bayındırlık Komisyon raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık ve Türlü İşler Komisyonuna İadesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR 1157-“Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği‘nin 31.maddesi 4a bendine metin eklenmesi “ ile ilgili İmar ve Bayındırlık komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:
Raporun Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 1158- Bekirpaşa Belediye Başkanlığının Belediyeleri sınırları içerisinde ruhsat süresi geçen 2 kat ve 200 mt.2yi aşan binaların ruhsat sürelerinin uzatımı aşamasında yapı denetimine tabii olması nedeniyle sıkıntılar yaşandığı sebebiyle konu ile ilgili gerekli düzenlemenin yapılması ile ilgili İmar Ve Bayındırlık komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:
Raporun Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 1159- TMMOB`a bağlı Mimarlar Odası ile İnşaat Mühendisleri Odası`nın Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğinin 30.maddesi “Bina Yükseklikleri” ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:
Raporun Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 1160- Saraybahçe Belediye Başkanlığı ile TMMBO`a bağlı Makine Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesinin, Kocaeli Büyükşehir İmar Yönetmeliğinin “Asansörler” ile ilgili 46.maddesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:
Raporun Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 1161- Belediyemiz, İzmit-Merkez ilçe, Saraybahçe Belediye sınırları dahilinde, Serdar Mahallesi, 19M nazım imar planı, 19M-Ia uygulama imar planı paftası üzerinde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık komisyon raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Raporun Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 1162- Belediyemiz, İzmit-Merkez ilçe, Saraybahçe Belediye sınırları dahilinde, Körfez Mahallesi, 19N nazım imar planı paftası, 19N-IIIa, 19N-IVb uygulama imar planı paftaları üzerinde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Raporun Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 1163- İzmit-Merkez, Saraybahçe Belediye sınırları dahilinde, Karabaş Mahallesi, 19N nazım imar planı paftası, 19N-Ib uygulama imar planı paftası, 1890 ada 1 parsel ve 4962 ada 1 nolu parselde hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:
Raporun Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 1164- Belediyemiz, İzmit-Merkez, Bekirpaşa Belediye sınırları dahilinde, 19-O ve 20-O nazım imar planı paftaları, 20.O-IVd ve 19O-Ia uygulama imar planı paftaları üzerinde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık komisyon raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Raporun Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 1165- Belediyemiz, İzmit-Merkez, Bekirpaşa Belediye sınırları dahilinde, 19N nazım imar planı paftası, 19N-IIc uygulama imar planı paftası, 4796 ada, 15 nolu parselde teklif edilen 1/1000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık komisyonunun raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:.
Raporun Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 1166- Belediyemiz, İzmit-Merkez ilçe, Bahçecik ilk kademe Belediyesi sınırları dahilinde G23c-09a nazım imar planı paftası, G23c-09a-1a uygulama imar planı paftası, 3 kadastro paftası, 738 nolu parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık komisyon raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Raporun Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 1167- Belediyemiz, İzmit-Merkez ilçe, Bahçecik Belediye sınırları dahilinde, G23c-09a-3a uygulama imar planı paftası üzerinde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Raporun Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.
-B.Derbent Belediyesi, G24d03d4a uygulama imar planı paftası, (11 Kadastro pafta) 376 nolu parselde uygulama imar planı değişikliği yapılması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna İadesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR 1168- Belediyemiz, İzmit-Merkez ilçe, Uzunçiftlik Belediye sınırları dahilinde, G24d-01b nazım imar planı paftası, 16 pafta, 2222 nolu parselde yapılan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Raporun Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 1169- Belediyemiz, İzmit-Merkez ilçe, Uzunçiftlik Belediye sınırları dahilinde, G24a-21c-3c, G24a-21c-2b, G24a-21c-3d uygulama imar planı paftaları üzerinde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık komisyon raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Raporun Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 1170- Belediyemiz, İzmit-Merkez ilçe, Uzuntarla Belediye sınırları dahilinde, Bağdat (Sarımeşe) Mahallesi, G24d-03b-4b uygulama imar planı paftası üzerinde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık komisyon raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Raporun Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 1171- Belediyemiz, İzmit-Merkez ilçe, Uzuntarla Belediye sınırları dahilinde, Yeşiltepe Mahallesi, Kiremitlik mevki, G24d-03b-1c uygulama imar planı paftası üzerinde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Raporun Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.
-Kuruçeşme Belediyesi, Kocatepe Mahallesi, 20L nazım imar planı, 20L-IIId uygulama imar planı paftası, 2047 adadaki park alanının kapalı spor tesisine dönüştürülmesi şeklindeki nazım imar plan değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna İadesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR 1172- Belediyemiz, İzmit-Merkez ilçe, Sarımeşe Belediye sınırları dahilinde yer alan 35m.lik imar yolunda ticari aktivitenin canlandırılması yönünde plan hükmünün ilave edilmesi suretiyle teklif edilen imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Raporun Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 1173- Belediyemiz, İzmit-Merkez, Sarımeşe Belediye sınırları dahilinde, G24d-01b nazım imar planı paftası üzerinde teklif edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Raporun Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 1174- Belediyemiz, Kandıra ilçe, Kandıra Belediyesi mücavir alanları dahilinde, Kıncılı köyü, Kerpe Mahallesi, Paşaağzı mevkiinde 34M-IIId uygulama imar planı paftası, 8 kadastro pafta, 1163 parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Raporun Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 1175- Belediyemiz, Kandıra ilçe, Kandıra Belediye sınırları dahilinde, Akhasangölü mevkii, 364 ada, 3 ve 11 nolu parsellerde yapılan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Raporun Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 1176- Belediyemiz, İzmit-Merkez, Suadiye Belediye sınırları dahilinde, G24d-07a nazım imar planı paftası, G24d-07a-1a uygulama imar planı paftası, 12 kadastro pafta, 2756 nolu parselde yapılan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Raporun Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 1177- Belediyemiz, İzmit-Merkez, Saraybahçe Belediye sınırları dahilinde, 19M, 19N ve 20N nazım imar planı paftaları üzerinde yer alan Miralay Mümtaz Caddesinin genişletilmesi ile ilgili teklif edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Raporun Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 1178- Belediyemiz, İzmit-Merkez, Alikahya Belediye sınırları dahilinde, G23b-25b nazım imar planı paftası, G23b-25b3d ve G23b-25b-3a uygulama imar planı paftaları hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı paftası imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Raporun Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.
-Gölcük İlçesi, Gölcük Belediyesi, G.23.c.02.d nazım imar planı paftası, G.23.c.02.d.2.d uygulama imar planı paftası 14 kadastro pafta, 213 ada, 49 nolu parselin ilk öğretim alanı olan kullanımının bir kısmının sağlık tesis alanı olmasına yönelik uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık komisyon raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna İadesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR 1179- Belediyemiz, Gölcük ilçesi, Ulaşlı Belediyesi, ilgide kayıtlı yazısında Belediyeleri, G.23.d.04.c ve G.23.d.05.d nazım imar planı paftaları, G.23.d.04.c.3.b-3.c-3.d, ve G.23.d.05.d.4.a uygulama imar planı paftaları, 1258 ve 1261 nolu parsellerin konut ve belediye hizmet tesis alanı olan kullanımlarının sağlık tesis alanı ve park alanına, 101 ada 3 nolu parselin sağlık tesis alanı olan kullanımının belediye hizmet tesis alanına, 758,759 ve 760 nolu parsellerin ortasından geçen park alanının konut alanına ve 1271 nolu parselin belediye hizmet tesis alanı olan kullanımının sağlık tesisi alanına dönüştürülmesine ve alanda yer alan trompet kavşağının ve bağlantı yollarının kaldırılmasına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık komisyon raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Raporun Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 1180- Belediyemiz, Gebze İlçesi, Gebze Belediyesi, Osmanyılmaz Mahallesi, G22b18c nazım imar planı paftası, 1869 ada, 13 nolu parsele ait 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Raporun Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 1181- Belediyemiz, Gebze İlçesi, Gebze Belediyesi, G22b19a-19d nazım imar planı paftaları, G22b19a3c-3d ve G22b19d2a-2b uygulama imar planı paftaları, 4835 ada, 1,2,3 ve 4 nolu parsellere ait 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Raporun Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 1182- Belediyemiz, Gebze İlçesi, Gebze Belediyesi, G22b19c nazım imar planı paftası, G22b19c4d uygulama imar planı paftası, 4285 ada, -eski 14 ve 15 nolu parseller- yeni 18 nolu parsele ait 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Raporun Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 1183- Belediyemiz, Gebze İlçesi, Gebze Belediyesi, G22b20d nazım imar planı paftası, G22b2d3d uygulama imar planı paftası, 4478 ada, 3 nolu parsele ait 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Raporun Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 1184-Gebze ilçesi, Gebze Belediyesi, G.22.b.20.d Nazım imar planı paftası, G.22.b.20.d.3.a, .3.b, 4.b ve 4.d uygulama imar planı paftaları, 82 ada, 1,15,17,20,82,184,186 ve 176 nolu parseller ile 4475 ve 4154 adaları kapsayan nazım ve uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:
Raporun Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 1185- Belediyemiz, Gebze ilçesi, Gebze Belediyesi sınırları içerisinde yer alan Tatlıkuyu Köprülü Kavşağı ve Şehiriçi Geçişi Projesi 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklikleri Belediyemiz Meclisinin 12.05.2005 tarih, 746 sayılı kararı ile uygun görülerek onaylanmış olup, yasal askı süresi içinde yapılan itirazlar ve itirazlarla ilgili yapılan değerlendirmeler ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Raporun Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 1186- Belediyemiz, Gebze İlçesi, Gebze Belediyesi, G22b23b nazım imar planı paftası, G22b23b3a-3b uygulama imar planı paftaları, 1551 ada, 1,2,3,4,5,6 ve 7 nolu parseller ile 1617 ada, 1,2,3,4,5,6,7,8, ve 9 nolu parsellere ait 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Raporun Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 1187- Belediyemiz, Gebze İlçesi, Çayırova Belediyesi, G22b19a nazım imar planı paftası, G22b19a3c uygulama imar planı paftası, 2097 ada, 2 nolu parsele ait 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Raporun Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 1188- Belediyemiz, Gebze İlçesi, Çayırova Belediyesi, Akse Mahallesi, G22b19d nazım imar planı paftası, G22b19d2a uygulama imar planı paftası, 637 nolu parsele ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Raporun Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 1189- Belediyemiz, Gebze İlçesi, Darıca Belediyesi, 30K nazım imar planı paftası, 30KIVc uygulama imar planı paftası, 974 ada, 6 nolu parsele ait 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Raporun Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 1190- Belediyemiz, Gebze İlçesi, Darıca Belediyesi, 28K nazım imar planı paftası, 28KIIc uygulama imar planı paftası, 437, 491 ve 572 nolu parsellerde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Raporun Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 1191- Belediyemiz, Gebze İlçesi, Şekerpınar Belediyesi, G22b13c-13d nazım imar planı paftaları, 743, 744, 745, 746, 747, 749, 750, 756, 763, 1367, 1368,1369,1370,1464 ve 1785 nolu parselleri kapsayan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Raporun Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 1192- Belediyemiz, Gebze ilçesi, Şekerpınar Belediyesine ait 1/1000 uygulama imar planı Revizyonu Belediyemiz Meclisinin 15.03.2005 tarih, 589 sayılı kararı ile uygun görülerek onaylanmıştır. Şekerpınar Belediyesi`ne; söz konusu uygulama imar planlarının yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazlar ve bu itirazlarla ilgili yapılan değerlendirmeler ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Raporun Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 1193- Belediyemiz, Körfez İlçesi, Hereke Belediyesi sınırları içerisinde, 30L nazım imar planı, 30L-Ib uygulama imar planı paftası, 21 kadasto pafta, 1763 ve 5064 nolu parsellerde yapılmak istenen nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:
Raporun Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 1194- Belediyemiz Körfez ilçesi, Hereke Belediyesi, 31J Nazım İmar Planı paftası, 31J- IIIc uygulama imar planı paftası, 134 ada, 4 nolu parselde yapılmak istenen uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Raporun Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 1195- Belediyemiz Körfez İlçesi, Hereke Belediyesi, 1/5000 ölçekli 31K Nazım imar planı paftası, 31K IVa uygulama imar planı paftası, 1700-1900 yatay, 2500-2700 düşey koordinatları arasında yer alan 10 mt.lik imar yolunun eğimden dolayı uygulanabilirliğinin olmaması nedeniyle yol güzergahının eğime uygun olarak geçirilmesi ve yol genişliğinin 15 mt.ye çıkarılması ile ilgili yapılmak istenen nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Raporun Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 1196- Belediyemiz Körfez İlçesi, imar yetkisi açısından Kirazlıyalı Belediyesi`ne bağlı Kalburcu Köyü Muhtarlığının imar yetkisi açısından Körfez İlçe Belediyesi`ne bağlanma talebi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Raporun Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.
-Bekirpaşa Belediyesi, Tavşantepe Mahallesi, Kireçocakları Mevkii, 20.O Nazım İmar Planı paftası, 20.O.1a-1d Uygulama İmar Planı Paftalarında yapılan değişiklik ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna İadesine oy birliği ile karar verildi.
-Saraybahçe Belediyesi, Yenimahalle, 19L nazım imar planı paftası, 19L-IIb uygulama imar planı paftası, 1824 ve1834 nolu adaların kuzeyinden geçen 17m. Genişliğindeki imar yolunda yapılan değişiklik ile ilgili İmar ve Bayındırlık komisyon yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna İadesine oy birliği ile karar verildi.
-Saraybahçe Belediyesi, Hacıhasan Mahallesi, 19M Nazım İmar Planı, 19M-IIa uygulama imar planı paftası,395 ada, 27 nolu parselde yapılan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık komisyon yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna İadesine oy birliği ile karar verildi.
-Bekirpaşa Belediyesi, Gündoğdu ve Yeşilova Mahalleleri ile Kalıcı konutlar arasında kalan bölgeyi içeren nazım imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık komisyon yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna İadesine oy birliği ile karar verildi.
-Yuvacık Belediyesi, İlave nazım imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık komisyon yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna İadesine oy birliği ile karar verildi.
-Yuvacık Belediyesi, Şuyulandırmaya esas revizyon imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık komisyon yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna İadesine oy birliği ile karar verildi.
-Saraybahçe Belediyesi, Turgut Mahallesi, 20M nazım, 20M-IIIc uygulama imar planı paftası, 3507 ve 308 nolu adalarda nazım imar planı değişiklik ile ilgili İmar ve Bayındırlık komisyon yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna İadesine oy birliği ile karar verildi.
-Saraybahçe Belediyesi, Veliahmet Mahallesi, 20N nazım imar planı paftası, 20N-IVd uygulama imar planı paftası, 30 kadastro pafta, 3, 4 ve 83 nolu parsellerde yapılan plan değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık komisyon yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna İadesine oy birliği ile karar verildi.
-Şekerpınar Belediyesi, 5 pafta, 1652 ve 179 nolu parsellerin K.D.K.Ç.A içerisinde kalan kullanımının Akaryakıt Bakım ve LPG İkmal İstasyonu alanına dönüştürülmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna İadesine oy birliği ile karar verildi.
-Şekerpınar Belediyesi, G22b13c nazım imar planı paftası, 190 ada, 9 ve 10 nolu parsellerde nazım imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna İadesine oy birliği ile karar verildi.
-Gebze Belediyesi, Tatlıkuyu Mah. 24.b.1.d uygulama imar planı paftası, 877 ada, 6 nolu parselde Nazım imar planı değişikliği yapılması ile ilgili İmar ve Bayındırlık komisyon yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna İadesine oy birliği ile karar verildi.
-Derince Belediyesi, Dumlupınar mah, G.23.b.22.d nazım imar planı, G.23.b.22.d.4.c uygulama imar planı paftası,1177, 2460, 2461 ve 2462 adalarda plan değişikliği yapılması ile ilgili İmar ve Bayındırlık komisyon yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna İadesine oy birliği ile karar verildi.
-Derince İlçesi,Sırrıpaşa Mahallesi, G23-b-22-c ve G23-b-22-d nazım imar planı paftaları, G23-b-22-c-4-a ve G23-b-22-d-3-a ve uygulama imar planı paftaları, 1601 ada, 6 nolu parsel, 4528 ada, 12 nolu parseller için hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna İadesine oy birliği ile karar verildi.
-Karamürsel İlçesi, Kızderbent Belediyesi, sınırları içerisinde 29K, 29L, 30K Nazım imar plan paftalarını kapsayan planlı sahada hazırlanan Revizyon Nazım imar planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık komisyon yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna İadesine oy birliği ile karar verildi.
-Köy Statüsündeyken yapılan yapıların inşaat izinleri ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna İadesine oy birliği ile karar verildi.
-Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kent Estetik Kurul Çalışma Esas ve Usullerine İlişkin Yönerge ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna İadesine oy birliği ile karar verildi.
-Saraybahçe Belediyesi sınırlarında yer alan Cedit mah.Anıtpark ve Kocaeli Üniversitesi arasında yeni açılan caddeye isim verilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık ve Türlü İşler Komisyon yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık ve Türlü İşler Komisyonuna İadesine oy birliği ile karar verildi.
-Tavuk Kümesleri Ruhsatlandırması ile ilgili Çevre ve Sağlık Komisyonu yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Çevre ve Sağlık Komisyonuna İadesine oy birliği ile karar verildi.
-İzmitin doğusunda bulunan Akarca,Kurudere,Bıçkıdere-Kilez derelerinde Uzunçiftlik ve Köseköy çevresinde hava kirliliği ile ilgili Çevre ve Sağlık Komisyonu yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Çevre ve Sağlık Komisyonuna İadesine oy birliği ile karar verildi.
-2005-2006 yılı yüksek öğrenim bursları hakkında Yönetmeliğin ilgili maddeleri gereğince burs taleplerinin değerlendirme ve hak sahiplerinin tesbit edilmesi ile ilgili Eğitim Kültür Komisyonu yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Eğitim Kültür Komisyonuna İadesine oy birliği ile karar verildi.
-İmar Yönetmeliğinin 28.maddesine paragraf eklenmesi ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.
-Otopark ek Yönetmeliğinin “Beşinci bölüm-Gruplara göre Otopark bedelleri” ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık ve Ulaşım Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.
-Darıca Belediyesi sınırlarında olan Piri Reis Mahallesinde bulunan Uzun Sokak isminin değiştirilerek, Piri Reis Sokak isminin verilmesi ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık ve Türlü İşler Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.
-Çayırova Belediyesinde yaptığı numarataj çalışmalarına göre belirlenen isimsiz cadde veya sokaklara isim verilmesi ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık ve Türlü İşler Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.
-Bekirpaşa Belediyesi, Yenişehir mahallesi, 19.O nazım imar planı paftası, 19.O.I.a uygulama imar planı paftası, 1781 ada, 4, 5, 16, 17 ve 21 nolu parsellerde Akaryakıt ve LPG değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.
-Bekirpaşa Belediyesi, Tavşantepe mahallesi, 20N nazım imar planı paftası, 20.N.III.b uygulama imar planı paftası, 429 ada, 9 ve 10 nolu parselde ağaçlandırılacak alanda plan değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.
-Saraybahçe Belediyesi, Ömerağa mahallesi, 19N nazım imar planı paftası, 19N-Ia uygulama imar planı paftası, 12 kadastro pafta, 279 ada, 30 nolu parselde plan değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.
-Saraybahçe Belediyesi, Ömerağa mahallesi, 19N nazım imar planı paftası, 19.N.I.d uygulama imar planı paftası, 13 kadastro pafta, 301 ada, 77 nolu parselde plan değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.
-Saraybahçe Belediyesi, Körfez mahallesi, 19.N nazım imar planı paftası, 19.N.I.c uygulama imar planı paftası, 558 ada,24,16 ve 17 nolu parsellerde plan değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.
-Saraybahçe Belediyesi, Hacıhızır mahallesi, 20N nazım imar planı paftası, 20.N.IV.d uygulama imar planı paftası, 4175 adada plan değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.
-Saraybahçe Belediyesi, Kabaoğlu mevkii,20M nazım imar planı paftası, 20.M.II.b uygulama imar planı paftası, 1577 parsel (198 ada, 1 nolu parsel) plan değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.
-Saraybahçe Belediyesi, Arızlı mevkii, 19L nazım imar planı paftası, 19.L.II.b uygulama imar planı paftası, 154 ada, 6 nolu parselde plan değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.
-Saraybahçe Belediyesi, Körfez mahallesi, 18N nazım imar planı paftası,18.N.III.a-III.d uygulama imar planı paftaları, 4205 adada plan değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.
-Saraybahçe Belediyesi, Kemalpaşa mahallesi, 19M nazım imar planı paftası, 19.M.II.b, II.c uygulama imar planı paftaları, 4 kadastro pafta, 219 ada, 1 ve 22 nolu parsellerde plan değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.
-Saraybahçe Belediyesi, Cedit mahallesi, 20N nazım imar planı paftası, 20.N.IV.a-IV.b-IV.c ve IV.d uygulama imar planı paftaları 4106-4137 ve 4150 nolu adalarda plan değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.
-Saraybahçe Belediyesi, Çukurbağ ve Cedit mahalleleri, Musa Kazım caddesinin genişletilmesi hakkındaki uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.
-İhsaniye Belediyesi, G.23.c.03.d nazım imar planı pafta, G.23.c.03.d.4.a uygulama imar plan paftaları, 4 508 400-4 508 500 yatay 487 400 – 487 600 düşey koordinatları arasında yer alan 20 ve 34 nolu konut dışı kentsel çalışma alan kullanımlı adaların max 6,50 m yapı yüksekliğin değiştirilmesi hakkında hazırlanan uygulama imar plan değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.
-İhsaniye Belediyesi,G.23.c.07.b nazım imar planı pafta, G.23.c.07.b.1.b-07.b.2.a uygulama imar plan paftaları, 4 506 700-4 506 900 yatay 481 100 – 481 400 düşey koordinatları arasında yer alan 278,281,285,286,287 nolu parseller ve G.23.c.02.c nazım imar planı pafta, G.23.c.02.c.2.c uygulama imar plan paftası, 4 509 200-4 509 300 yatay 486 900 – 487 000 düşey koordinatları arasında yer alan 46,47,48,49 nolu parseller de hazırlanan uygulama imar plan değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.
-İhsaniye Belediyesi, Belediyelerine ait uygulama imar planı notların da değişiklik yapılması konusu ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.
-İhsaniye Belediyesi, Çiftlik Mahallesi, G.23.c.02.c nazım imar planı pafta, G.23.c.02.c.2.c.-3.b uygulama imar plan paftaları, 200 ada, 5 nolu parsel de hazırlanan uygulama imar plan değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.
-İhsaniye Belediyesi, G.23.c.07.b nazım imar planı pafta, G.23.c.07.b.1.c- d uygulama imar plan paftaları, 4 506 300-4 506 400 yatay 486 650 – 486 750 düşey koordinatları arasında yer alan 8.00 m lik imar yolunun kaydırılması hakkında hazırlanan uygulama imar plan değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.
-Dereköy Belediyesi, Köyaltı mevki, G.23.d.07.d nazım imar planı paftası, G.23.d.07.d.2.a uygulama imar planı paftası 7 kadastro pafta, 195 nolu parselde plan değişikliği yapılması ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.
-Çayırova Belediyesi, G22b18.b.4.a-4.b ve 4d uygulama imar planı paftaları, 1188 ada, 2 nolu parselde Belediye Hizmet Alanında yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.
-Çayırova Belediyesi, G.22.b.18.b.4c uygulama imar planı paftası, 1493 adanın yapılaşma koşulu değişikliğini içeren uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.
-Çayırova Belediyesi, İnönü mahallesi, G.22.b.18.c nazım imar planı paftası, G.22.b.18.c.2.a uygulama imar planı paftasın da Bahriye Üçok caddesinde yapılan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.
-Darıca Belediyesi, 30.K.IV.d uygulama imar planı paftası, 2299 ada, 28 nolu parselin konut alanı olan kullanımının Özel Yurt Alanı olarak değiştirilmesini içeren nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.
-Şekerpınar Belediyesi, G.22.b.13.c nazım imar planı paftası, G.22.b.13.c.2.d ve1.b uygulama imar planı paftaları, 321ada, 1 nolu parsel ile 322 ada, 1 nolu parsellerin konut olan kullanımının ticaret alanına dönüştürülmesini içeren nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.
-Şekerpınar Belediyesi, uygulama imar planı plan notlarına ilave yapılması ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.
-Gebze Belediyesi, Sultanorhan mahallesi, nazım imar plan değişikliği itirazlar ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.
-Gebze Belediyesi, Osmanyılmaz mahallesi, G22b18c3b uygulama imar planı paftası, 4683 ada 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 ve 12 nolu parsellerin konut olan kullanımının Özel yurt ve sosyal Tesis alanı olarak değiştirilmesi ile ilgili uygulama imar planı değişikliği yapılmasına ait İmar Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.
-Gebze Belediyesi, Osmanyılmaz mahallesi, 47 pafta, 197 ada, 18 nolu parsele kütle blok işlenmesi suretiyle yapılaşma koşullarında değişiklik yapılması ile ilgili uygulama imar planı değişikliği yapılmasına ait İmar Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.
-Gebze Belediyesi, Mustafapaşa mahallesi, 84 pafta, 653 ada, 3,28,29,32 nolu parsellerde yeni bir düzenleme yapılarak kütle blok işlenmesi suretiyle yapılaşma koşullarında değişiklik yapılması ile ilgili uygulama imar planı değişikliği yapılmasına ait İmar Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.
-Planlama Şube Müdürlüğü`ne ait Hizmet Ücret Tarifesinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Tarifeler Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.
-Derince Belediyesi D-100 yolu alt geçidi ve eş düzey Kavşak Düzenlemesi ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.
-Tarihi Mekanlar ve Kent Estetiği Şube Müdürlüğü`nün Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığı`nın yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Hukuk Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.
-Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile ilgili Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Hukuk Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.
-Sözleşmeli Personel Çalıştırılması ile ilgili Personel ve Eğitim Daire Başkanlığı`nın yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.
-Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile ilgili Personel ve Eğitim Daire Başkanlığı`nın yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Hukuk Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.
-Başkan Danışmanları hakkı ile ilgili Personel ve Eğitim Daire Başkanlığı`nın yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.
-Tiyatro Sezonu Bilet Fiyat Tarifesi ile ilgili Eğitim Kültür Daire Başkanlığı`nın yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Tarifeler Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.
-Şirket Sermaye Artırımı ile ilgili İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.
-Yönetmelik ile ilgili Kontrol ve Güvenlik Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Hukuk Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.
-İzmit-Mehmet Ali Paşa Mahallesi 20.N.III.C pafta,3230 ada,23 nolu parsel üzerinde bulunan ve İmar Planlarında Belediye Hizmet,Kültür ve Sağlık Alanında kalan binanın tahsisi ile ilgili Emlak İstimlak Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Hukuk Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.
KARAR 1197- Araç kiralanması ile ilgili İdari İşler Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde:
Raporun Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy çokluğu ile karar verildi.
-Koltuk Artırım Ücretleri ile ilgili Ulaşım Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Ulaşım ve Plan Bütçe Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR 1198- Gebze İlçesi, imar yetkisi açısından Gebze Belediyesi`ne devri yapılan Pelitli Köyü sınırları içerisinde, G22b15c-G22b15d nazım imar planı paftalarında 455000-456500 yatay, 4525000-4526000 düşey koordinatları arasında bulunan Sanayi ve Depolama Alanı ile ilgili hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifi; ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 1199- Belediyemiz Körfez İlçe, Kirazlıyalı Belediyesi sınırları içerisinde G23-a-24-b ve G23-a-25-a Nazım imar planı, G23-a-24-b-3-a, G23-a-24-b-3-b, G23-a-24-b-3-c, G23-a-24-b-3-d, G23-a-25-a-4-a, G23-a-25-a-4-b, G23-a-25-a-4-c, G23-a-25-a-4-d, G23-a-25-a-3-a ve G23-a-25-a-3-d nolu uygulama imar planı paftalarında hazırlanan Revizyon Uygulama İmar Planı teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 1200- Belediyemiz, İzmit-Merkez, Kuruçeşme Belediye sınırları dahilinde G23b-23d nazım imar planı paftasında hazırlanan 1/5000ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık komisyonunun raporu okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 1201- Belediyemiz ilk kademe Belediyesi statüsünde bulunan Sarımeşe ve Köseköy Belediyeleri arasındaki sınır ihtilafları ile ilgili İmar ve Bayındırlık komisyonu raporu okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

G.E.5-Saraybahçe Belediyesi, Seka Koruma İmar Planı ile ilgili plan değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu yazısı okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakere neticesinde;
İmar ve Bayındırlık Komisyonu yazısının komisyonda tekrar görüşülmek üzere süre uzatımına oy birliği ile karar verildi.

G.E.6-Bekirpaşa Belediyesi, Kadıköy Mahallesi, 19 N nazım imar planı paftası, 786 ada, 94 nolu parselin ticaret olan kullanımının Özel Sağlık Tesisi alanına dönüştürülmesi ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

G.E.7-Bekirpaşa Belediyesi, Tavşantepe Mahallesi, 20N nazım imar planı paftasında bulunan kentsel dönüşüm alanında yapılan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

G.E.8-Bahçecik Belediyesi, Revizyon uygulama imar planı ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

G.E.9-Kandıra İlçesi, imar yetkisi açısından Kandıra Belediyesi`ne devri yapılan alanda İzmit –Kandıra yolu üzerinde ki 1 ve 2 nolu F tipi cezaevi alanında yapılan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.
G.E.10-Uzuntarla Belediyesi, G24d03b ve G24d04a nazım imar planı paftaları, 175 ada, 54 nolu parselin konut dışı kentsel çalışma alanı olan kullanımının Akaryakıt Bakım ve LPG İstasyonuna dönüştürülmesi ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.
G.E.11-Bekirpaşa Belediyesi, Yahyakaptan Mahallesi, 20.0.IV.c pafta 3061 ada, 7 parsel , 20.0 II.b pafta , 191 ada, 18 parsel, 0.O.IVd pafta, 140 ada, 4 parsel, 104 ada,9 parselin Özel Sağlık Tesisi Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

G.E.12-Kullar Belediyesi, G23c05c nazım, G23c05c1b-2a uygulama imar planı 38 pafta, 1797 parselde yol kaydırılması ile ilgili İmar Daire Başkanlığı Yazısı okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.
G.E.13-Darıca Belediyesi, 29NIId 737 ada 1,2,3,13 nolu parsellerin kullanımın ticaret alanına dönüştürülmesi ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.
G.E.14-Gebze Belediyesi, Osmanyılmaz Mahallesi , G22b24a nazım imar planı paftası, 2757 ada, 1,2,3,4,5,6,7 ve 8 nolu parsellerin konut olan kullanımının ticaret alanı olarak değiştirilmesi ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

G.E.15-Derince Belediyesi, Dumlupınar Mahallesi, G23b22d nazım, G23B22d4c uygulama imar planı paftası, 1179 ada, 52 nolu parselde yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığı Yazısı okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.
G.E.16-Derince Belediyesi, Çenedağ Mahallesi, G23b22c nazım, G23B22c4a-4b uygulama imar planı paftası, 4646 ada, 1 nolu parsel, 4637 ada, 1,2,7,8 nolu parseller ile 4638 ada 1nolu parselde yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığı Yazısı okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

G.E.17-Derince Belediyesi, İbni Sina Mahallesi, G23b22d nazım, G23B22d1c-2b uygulama imar planı paftası, 1367 ada, 1 nolu parselin kuzeyinden geçen yolun genişletilmesi ile ilgili uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığı Yazısı okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

G.E.18-Sarımeşe Belediyesi, G24d01b nazım, G22d01b4c uygulama imar planı paftasında bulunan İdari Tesis Alanı ile Kültürel Tesisi Alanının yer değiştirmesi ile ilgili İmar Daire Başkanlığı Yazısı okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR 1202-Köseköy Sarımeşe Belediyeleri arasındaki sınır ihtilafı ile ilgili İmar Daire Başkanlığı Yazısı okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakere neticesinde;

Evrakın dairesinden geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

G.E.20-Acısu Belediyesi, 46,49 ve 58,1442 parseller ile ilgili İmar Daire Başkanlığı Yazısı okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

G.E.21-Gebze Belediyesi, Balçık Köyü, 1601 ve 1602 nolu parseller ile ilgili İmar Daire Başkanlığı Yazısı okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

G.E.22-Çayırova Belediyesi, 1546 ada, 2 nolu parsel ile ilgili İmar Daire Başkanlığı Yazısı okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

G.E.23-Gölcük Belediyesine ait plan değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

G.E.24-Gölcük Belediyesi, Kocaeli_Yalova Devlet yolu kalıcı konutların bağlantı yolları kapsamında, hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

G.E.25- Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Otopark Ek Yönetmeliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığı Yazısı okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Ulaşım ve Altyapı ve Büyük Yatırımlar Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

G.E.26-Gebze Belediyesi Balçık Köyü, 39 pafta 1642 parsel ile ilgili İmar Daire Başkanlığının Yazısı okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.
KARAR 1203-Mehmet Ali Paşa Mahallesi, 3230 ada, 23 nolu parsel ile ilgili Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığının yazısı okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakere neticesinde;
Evrakın dairesinden geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.
G.E.28-Saraybahçe Nikah salonunun Belde A.Ş.`ye devredilmesi ile ilgili Emlak ve İstimlak Dire Başkanlığının yazısı okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR 1204-Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Gebze Belediyesi arasında müşterek olarak gerçekleştirilecek projeler ile ilgili Emlak İstimlak Daire Başkanlığının yazısı okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakere neticesinde;

Evrakın Dairesinden geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

G.E.30- Acısu Belediyesine ait parselin Büyükşehir Belediyesine devri ile ilgili Emlak İstimlak Daire Başkanlığının yazısı okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Hukuk Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

G.E.31-Dere Islahı İşleri ile ilgili İSU Genel Müdürlüğünün 06/10/2005 tarih ve 11420 nolu yazısı okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Hukuk Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.
G.E.32- Yeşil Körfez Su Birliği ile ilgili İSU Genel Müdürlüğünün 06/10/2005 tarih ve 11413 nolu yazısı okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.
KARAR 1205- Merkez üssü Pakistan-Keşmir olan,Hindistan ve Afganistanı etkisi altına alarak 50 bin civarında can kaybına yol açan depremin yaralarının sarılması için yardım kampanyasına meclis üyelerimizin de bir toplantıya ait huzur hakları ile katılmaları için CHPli Meclis Üyeleri Necat Çakır,Mustafa Öğren,Ahmet Özmet,Sabri Atilla,Yaşar Sönmez Ali Sınırtaş Adem Aydın,Ali Haymanalı ,İlyas Şeker,Mehmet Ellibeş,Metin Torunoğulları, Mustafa Çakır,Tahsin Yeşilkır,Recep Özbakır,Ahmet Levent ve Hicran Uzun tarafından 13.10.2005 tarihinde verilen önerge okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Önergenin kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Gündemde görüşülecek başka evrak bulunmadığından dolayı 13/10/2005 tarihli meclis toplantısının kapatılmasına, bir sonraki meclis toplantısının 17/11/2005 Perşembe günü saat 14.00`da yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım