13 ARALIK 2012 MECLİS KARAR ÖZETİ

13 ARALIK 2012 MECLİS KARAR ÖZETİ

KARAR NO

KARAR TARİHİ

KARARIN KONUSU

663

13.12.2012

Kadro İptal ve İhdası ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Teklifin dairesinden geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem no: 35)

664

13.12.2012

2013 yılı 552 adet geçici işçi vizesi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Teklifin dairesinden geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem no: 37)

665

13.12.2012

2013 yılı 120 adet geçici işçi vizesi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Teklifin dairesinden geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem no: 38)

666

13.12.2012

Başiskele Belediyesi, G23c05b nazım, G23c05a3b uygulama imar planı paftası, 159 ada, 20 nolu parselde hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem no:42)

667

13.12.2012

Başiskele Belediyesi, G23c05d nazım imar planı paftası, 389 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem no:43)

668

13.12.2012

Başiskele Belediyesi, G23c04c nazım imar planı paftası, 112 ada, 3 ve 4 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.(Gündem no:44)

669

13.12.2012

Çayırova Belediyesi, G22b19a nazım imar planı paftası, 420 ada, 26 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem no:45)

670

13.12.2012

Çayırova Belediyesi, G22b18c nazım, G22b18c2b uygulama imar planı paftası, Gecekondu Önleme Bölgesi sınırlarında hazırlanan nazım

ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.(Gündem no:46)

671

13.12.2012

Darıca Belediyesi, G22.b.23.c nazım, 28L – 1A uygulama imar planı paftası 1943 ada 2 parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.(Gündem no:47)

672

13.12.2012

Derince Belediyesi, G23b22d nazım imar planı paftası, 751 ada, 1 nolu parsel, 769 ada, 52 ve 56 nolu parseller ile 805 ada, 1 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem no:48)

673

13.12.2012

Derince Belediyesi, G23b22d nazım imar planı paftası, 1177 ada, 36 nolu parselin batısında hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem no:49)

674

13.12.2012

Derince Belediyesi, G23b21c-22d nazım, G23b21c3c,G23b22d1d-4a uygulama imar planı paftaları, 1432 ada, 2,4,5,6,7 ve 8 nolu parseller, 1987 ada, 1,2,3,4,5,6 ve 7 nolu parseller ile 1977 ada, 5,6,7,8 ve 9 nolu parsellerde hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem no:50)

675

13.12.2012

Dilovası Belediyesi, G23a çevre düzeni planı, G23a1, G23a12a,G23a11b nazım imar planı paftaları, Dİ2 nolu Gelişme Konut Alanında hazırlanan çevre düzeni ve nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem no:51)

676

13.12.2012

Dilovası Belediyesi, G23.a.21.b nazım, G23.a.21.b.1.c uygulama imar planı paftası, 6 ada, 1, 2, 3 ve 4 nolu parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem no:52)

677

13.12.2012

Gebze Belediyesi sınırları içerisinde, Yenilecek Alan kapsamında 2.derece MİA sınırlarında düzenleme yapılmasına ait 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem no:53)

678

13.12.2012

Gebze Belediyesi, Otoyol kuzeyi nazım imar planında değişiklik yapılması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem no:54)

679

13.12.2012

Gebze Belediyesi, Muallimköy, G22b çevre düzeni planı, G22b3, G22b20c nazım imar planı paftalarında hazırlanan 1/50000 ölçekli ÇDP ile 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklikleri ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem no:55)

680

13.12.2012

Gebze Belediyesi, 16.08.2012 tarih ve 448 sayılı Belediyemiz Meclis kararına yapılan itiraz ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem no:56)

681

13.12.2012

Gebze Belediyesi, G22b çevre düzeni planı, G22b3, G22b25a nazım imar planı paftlarında hazırlanan 1/50000 ölçekli ÇDP ile 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklikleri ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem no:57)

682

13.12.2012

Gebze Belediyesi, GG1, GG2, GG6, GK42, GK44, ve GK49 planlama alt bölgeleri ile GG6’nın doğusundaki Depolama ve Sanayi Alanı, Muallimköy 3478 nolu parseldeki Kentsel Çalışma Alanı, GK42’nin batısındaki Sanayi Alanı ve GK55’in kuzeyindeki Sanayi Alanı’nda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem no:58)

683

13.12.2012

Gölcük Belediyesi, Saraylı, G23c.02d.3b ve G23c.02d.3c uygulama imar planı paftaları, 941 nolu parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem no:59)

684

13.12.2012

Gölcük Belediyesi, Örcün Köyü, G23c.02.d.1.d ve G23.c.02.d.4.a uygulama imar planı paftaları, 475 ada 5 nolu parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.(Gündem no:60)

685

13.12.2012

Gölcük Belediyesi, Örcün Köyü, G23c.01.c.3.b ve G23.c.02.d.4.a uygulama imar planı paftaları, 494 ada 17 nolu parsel, 500 ada 6 nolu parsel ve alanda yer alan imar yolunda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem no:61)

686

13.12.2012

Gölcük Belediyesi, Değirmendere, G23.c.01.c.3.a uygulama imar planı paftası, 323 ada 1 nolu parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.(Gündem no:62)

687

13.12.2012

Gölcük Belediyesi, Panayır Köyü Gelişme Kırsal Konut Alan Sınırının belirlenmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem no:63)

688

13.12.2012

İzmit Belediyesi, G23a4, G24a16c nazım, G24a16c4c-4d uygulama imar planı paftalarında hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem no:64)

689

13.12.2012

İzmit Belediyesi, G23b25b nazım, G23b25b3a uygulama imar planı paftası, 187 ve 188 nolu adalarda hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem no:65)

690

13.12.2012

İzmit Belediyesi, Alikahya, G24a21a-21d nazım, G24a21a3c-3d, G24a21d2a-2b uygulama imar planı paftaları, 8485 nolu parselde hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem no:66)

691

13.12.2012

İzmit Belediyesi, G23b23b nazım imar planı paftası, 1706 ve 1707 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem no:67)

692

13.12.2012

İzmit Belediyesi, G23.b.25.a nazım, G23.b.25.a.3.a-3.d-4.a-4.b-4.c.4-d uygulama imar planı paftaları 795 ada 1 nolu parsel ile 798 ada 1 nolu parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.(Gündem no:68)

693

13.12.2012

İzmit Belediyesi, Kozluk Mahallesi, G23.b.24.d.2.c uygulama imar planı paftası 187 ada 5 nolu parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem no:69)

694

13.12.2012

İzmit Belediyesi, G23.b.25.c nazım, G23.b.25.c.1.d uygulama imar planı paftası 1557 ada 1 nolu parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem no:70)

695

13.12.2012

İzmit Belediyesi, G23.b.25.b. nazım, G23.b.25.b.4.a uygulama imar planı paftası 165 ada 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 166 ada 1, 2, 3, 4, 13, 14, 167 ada 1, 2, 3, 4, 13, ve 14 nolu parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.(Gündem no:71)

696

13.12.2012

Karamürsel Belediyesi, Tabakhane Mahallesi G23d.08.a. nazım, G23d.08.a.2.b – 2.c.Uygulama imar planı paftaların 323 ada 23 parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.(Gündem no:72)

697

13.12.2012

Kartepe Belediyesi Uzunçiftlik Mevkii G.24.d.02.a. nazım, G.24.d.02.a.1.b. uygulama imar planı paftası 195 ada 4 nolu parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem no:73)

698

13.12.2012

Kartepe Belediyesi, G24a4, G24a21c nazım imar planı paftaları, 24 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem no:74)

699

13.12.2012

Körfez Belediyesi, Hereke, G23a24a nazım, 30LIa uygulama imar planı paftası, 4349 nolu parselde hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem no:75)

700

13.12.2012

Körfez Belediyesi, Atalar Mahallesi G23a.25.c. nazım, G23a.25.c.1.b uygulama imar planı paftası 1256 ada 7 nolu parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem no:76)

701

13.12.2012

Körfez Belediyesi, İlimtepe Mahallesi, G23a.20.c ve G23a.25.b. nazım, G23a.20.c.4.c-3.d, G23a.25.b.1.b-2.a uygulama imar planı paftaları, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2189, 2190, 2191, 2192, 2197, 2299 ve 2205 nolu imar adalarında hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem no:77)

702

13.12.2012

Kartepe İlçesi, Uzunçiftlik, 387 ada, 1 parselde yer alan Kalıcı İş Merkezindeki 11 nolu işyerinin Hasanpaşa Mahalle Muhtarlığı adına tahsis süresinin uzatılması, tahsis süre ve şartlarının belirlenmesi ve konuyla ilgili olarak Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesi ile ilgili Hukuk Komisyonu’nun raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem no:78)

703

13.12.2012

Kartepe İlçesi, Köseköy, 496 ada, 13 parselde yer alan atıl durumda bulunan Sağlık Ocağı Binasının Kurs Merkezi haline getirilebilmesi için Kartepe Belediyesine tahsis edilmesi, tahsis süre ve şartlarının belirlenmesi konularında Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesiyle ilgili Hukuk Komisyonu’nun raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem no:79)

704

13.12.2012

Mülkiyeti Borusan Mannesman Boru San. ve Tic. A.Ş.ait İzmit İlçesi, Yenidoğan Mahallesi, 3314 ada, 1 nolu taşınmazın imar planlarında park ve dinlenme alanında kalan 22.901,00 m² yüzölçümlü taşınmazın bedelsiz olarak Belediyemize devredilmesi ile ilgili Hukuk Komisyonu’nun raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem no:80)

705

13.12.2012

Belde A.Ş.’ ye işletmesi devredilen ve halen sözleşme süreleri devam eden iş yerlerimiz ile ilgili Belediyemiz Meclisine sunulan ve sehven “kiralanmasına” ibaresi yazılıp gönderilen talep yazılarındaki “kiralanması” kelimesinin “işletmesinin devrine” kelimesi olarak değiştirilmesi ile ilgili Hukuk Komisyonu’nun raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.(Gündem no:81)

706

13.12.2012

Zabıta Dairesi Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliği değişikliği ile ilgili Hukuk Komisyonu’nun raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem no:82)

707

13.12.2012

Seyahat Kartları Yönetmeliğinin günün değişen koşulları gereği güncelleştirilmesi ile ilgili Ulaşım Komisyonu’nun raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem no:83)

708

13.12.2012

Gebze Belediyesi, Mevlana Mahallesi, Erenler Caddesi ile Madenciler Caddesini birleştiren 10 metre genişliğindeki 879. Sokağın cadde olarak isimlendirilmesi ile ilgili İsimlendirme Komisyonu’nun raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem no:84)

709

13.12.2012

Tunus Cumhuriyeti, Sousse Belediyesi ile işbirliği ilişkisi kurulması ile ilgili Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim KARAOSMANOĞLU’ na kardeş şehir/ işbirliği protokolü imzalama yetkisi verilmesi ile ilgili Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu’nun raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem no:85)

710

13.12.2012

Deniz Evler Altı İhsaniye Sahil Park Projesi kapsamında 420 m² temelleri atılmış natamam yerin “Kafeterya-Çay Bahçesi-Sosyal Tesis” olarak Belde A.Ş. 10 (on) yıl süreyle işletilmesinin devredilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.(Gündem no:86)

711

13.12.2012

Dükkan devirlerinde ödenecek tesis katılım payının, 2012 yılı ve takip eden yıllarda gelir tarife cetveline eklenmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem no:87)

712

13.12.2012

Kadro İptal ve İhdası ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem no:88)

713

13.12.2012

İzmit İlçesi, M. Ali Paşa Mah., Beren Sok. No:1 adresinde, 3230 ada, 23 nolu parsel üzerinde kayıtlı M. Ali Paşa Kültür ve Sağlık merkezinde bulunan 466,30 m² iş kullanım alanlı işyerinin “Sosyal Tesis” olarak kullanılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.(Gündem no:89)

714

13.12.2012

Kandıra İlçesi, Dudutepe İçme Suyu Arıtma Tesisinin II. Ünite inşaat sahasının ve Orman Bölge Müdürlüğü tasarrufundaki 1552,00 m² yüzölçümlü orman alanın arıtma alanı orman izinlerinin alınması ve izinle ilgili tahakkuk edecek bedellerin İSU Genel Müdürlüğünde ödenmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem no:90)

715

13.12.2012

2001 Model BMC Kamyonun Kastamonu İli, Azdavay Belediyesine hibe olarak verilmesiyle ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem no:91)

716

13.12.2012

2001 Model Grayder’ in Mersin İli, Mut Belediyesine hibe olarak verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem no:92)

717

13.12.2012

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin 2013 yılına ait gelir tarifesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem no:93)

718

13.12.2012

Körfez Belediye Başkanlığı’nın Bütçe Aktarması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.(Gündem no:94)

719

13.12.2012

Gölcük Belediye Başkanlığı’nın Bütçe Aktarması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem no:95)

720

13.12.2012

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bütçe Aktarması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.(Gündem no:96)

721

13.12.2012

2013 Mali Yılı Performans Programı ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.(Gündem no:97)

722

13.12.2012

Yuvam İzmit Konut Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü’nün 2013 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem no:98)

723

13.12.2012

İzmit Belediye Başkanlığı’nın 2013 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.(Gündem no:99)

724

13.12.2012

Gebze Belediye Başkanlığı’nın 2013 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.(Gündem no:100)

725

13.12.2012

Gölcük Belediye Başkanlığı’nın 2013 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.(Gündem no:101)

726

13.12.2012

Darıca Belediye Başkanlığı’nın 2013 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.(Gündem no:102)

727

13.12.2012

Körfez Belediye Başkanlığı’nın 2013 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.(Gündem no:103)

728

13.12.2012

Derince Belediye Başkanlığı’nın 2013 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.(Gündem no:104)

729

13.12.2012

Kartepe Belediye Başkanlığı’nın 2013 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.(Gündem no:105)

730

13.12.2012

Çayırova Belediye Başkanlığı’nın 2013 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.(Gündem no:106)

731

13.12.2012

Başiskele Belediye Başkanlığı’nın 2013 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.(Gündem no:107)

732

13.12.2012

Karamürsel Belediye Başkanlığı’nın 2013 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.(Gündem no:108)

733

13.12.2012

Dilovası Belediye Başkanlığı’nın 2013 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.(Gündem no:109)

734

13.12.2012

Kandıra Belediye Başkanlığı’nın 2013 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.(Gündem no:110)

735

13.12.2012

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 2013 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.(Gündem no:111)

5393 sayılı Belediye Kanununun 23. Maddesi gereğince ilan olunur.

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım