13 AĞUSTOS 2010 1.BİRLEŞİM 1.OTURUM KARAR ÖZETLERİ

13 AĞUSTOS 2010 1.BİRLEŞİM 1.OTURUM KARAR ÖZETLERİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 13.08.2010 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

KARAR NO

KARAR TARİHİ

KARARIN KONUSU

436

13.08.2010

Körfez İlçesi Yukarı Hereke Mahallesinde bulunan 2458 nolu parseldeki Belediyemize ait spor tesisleri ve alanının, spor tesis alanı olarak kullanılmak üzere Körfez Belediyesine tahsis edilmesi ve tahsis süre ve şartlarının belirlenmesi konularında gerektiğinde protokol yapmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanına ve Encümenine yetki verilmesi ile ilgili Hukuk Komisyonun 23/07/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konuyla ilgili gerektiğinde protokol yapmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesi uygun görülmekle, kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

437

13.08.2010

Tasarrufu Belediyemize ait İzmit İlçesi Salim Dervişoğlu Caddesi, Gayret Gemi Müzesi ile Vapur İskelesi arasındaki 547,00 m2 kapalı alanın, 10 yıllık süreyle Belde A.Ş.’ye işletmesinin devredilmesi ile ilgili Hukuk Komisyonun 23/07/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Söz konusu taşınmazın 5 yıllığına Belde A.Ş. ye işletilmesinin devri uygun görülmekle kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

*** *** ***

438

13.08.2010

Görev ve Çalışma Yönetmeliği” ile ilgili Hukuk Komisyonun 28/07/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Fen İşleri Dairesi Başkanlığının Görev ve Çalışma Yönetmeliğindeki değişiklik teklifi Dairesinden geldiği şekli ile uygun görülmekle, kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

439

13.08.2010

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ nin ortaklaşa başlatmış olduğu “P” plakası uygulaması ile ilgili Ulaşım Komisyonun 30/07/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

İl Trafik Bölge Müdürlüğünün yaptığı denetlemelerde Büyükşehir Ulaşım Daire Başkanlığı İl Trafik Bölge Müdürlüğü ekiplerine sürekli destek olduğu, denetleme noktalarını birlikte seçtiklerini P plakalar Oda Başkanlığı ve üyelerince belirlediği noktalarda da ciddi anlamda denetim yapıldığı gözlenmiş olup uygun görülmek, kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

440

13.08.2010

Başiskele Belediyesine ait 159 nolu adadaki taşınmazın 2.092.200,00 TL bedelle Belediyemize devri ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonun 30/07/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Söz konusu Taşınmazın 2.092.200,00 TL. bedelle Belediyemiz adına devir alınması uygun görülmekle, kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

441

13.08.2010

İzmit Belediyesine ait 3358 nolu adadaki 2.506,00 m2 taşınmazın, çok amaçlı kültür merkezi yapmak ve yapıldıktan sonra üzerindeki yapı ile İzmit Belediyesine iade edilmek üzere bedelsiz devrinin alınması ve konuyla ilgili gerektiğinde protokol yapılması için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonun 22/07/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Söz konusu taşınmazın gerektiğinde protokol yapılması için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi uygun görülmekle, kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

442

13.08.2010

Başiskele Belediyesi, Yuvacık Mevkii, Fatih Mahallesi sınırları içerisinde G23.c.05.d nazım, G23.c.05.d.4.b uygulama imar plan paftası, 637 no’lu ada ile Yuvacık Mevkii, Yeşilyurt Mahallesi, G23.c.05.d nazım ,G.23.c.05.d.1.d-4.a uygulama imar plan paftaları 386 ada 320 nolu parselde hazırlanan ve Başiskele Belediye Meclisi’nin 06.07.2010 tarih ve 56 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonun 20/07/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Uygulama imar planı değişikliği teklifi uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

443

13.08.2010

Başiskele Belediyesi, Yeniköy Merkez Mahallesi, G23.c.09.a nazım, G23.c.09.a.1.a uygulama imar plan paftası, 673 ve 1013 nolu parsellerde hazırlanan ve Başiskele Belediye Meclisi’nin 06.07.2010 tarih ve 55 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonun 20/07/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Uygulama imar planı değişikliği teklifi uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

444

13.08.2010

Başiskele Belediyesi, Kullar, Vezirçiftliği Mahallesi, G23.c.05.a nazım, G23.c.05.a.1.c, 2.d uygulama imar plan paftaları 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200 ve 290 nolu parseller ile yakın çevresinde hazırlanan ve Başiskele Belediye Meclisi’nin 08.04.2010 tarih ve 36 sayılı kararı ile red edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonun 02/08/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Plan değişikliği teklifinde bulunulan alanda yeterince araştırma yapılmadan hazırlanan teklif daha ayrıntılı çalışma yapılarak tarafımıza sunulabilmesi amacıyla uygun görülmemekle, reddine oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

445

13.08.2010

Başiskele Belediyesi, Bahçecik Mevkii G23.c.09.a nazım, G23.c.09.a.2.b-2.c uygulama imar plan paftaları, 493340-493325yatay ve 4506882-4506929 dikey koordinatları arasında yer alan alanda hazırlanan ve Başiskele Belediye Meclisi’nin 03.06.2010 tarih ve 51 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar plan değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonun 20/07/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Uygulama imar planı değişikliği teklifi tadilen uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

446

13.08.2010

Başiskele Belediyesi, G.23c.09.a. nazım, G.23c.09.a.2.b. uygulama imar plan paftası, 722 ve 723 nolu parsellerde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonun 20/07/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

447

13.08.2010

Başiskele Belediyesi, Yeniköy Merkez Mahallesi sınırları dâhilinde, G23.c.08.b nazım, G23c.08.b.1.b ve G23.c.08.b.1.c uygulama imar plan paftalarında kalan, 281, 282, 283, 284, 285, 315, 317, 319, 752, 871 ve 1919 nolu parsellerde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonun 28/07/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı değişiklik teklifi tadilen uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

448

13.08.2010

Başiskele Belediyesi, sınırları dahilinde G23c-05a nazım, G23c-05a-2a uygulama imar planı paftası, 63, 66, 157, 159, 166, 1883, 5339 ve 5341 nolu parseller ile ilgili hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonun 05/08/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı değişiklik teklifi tadilen uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

449

13.08.2010

Başiskele Belediyesi sınırları dahilinde, G23c.04d. ve G23c.09a. nazım, G23c.04d.4d. ve G23c.09a.1a. uygulama imar planı paftaları, 107 ada, 1, 2, 3, 111 ada 3, 4, 5 ve 112 ada 2 nolu parsellerde hazırlanan 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonun 02/08/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı değişikliği teklifi tadilen uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

450

13.08.2010

Kocaeli 1/50000 ölçekli Çevre Düzeni Planı, Merkez Planlama Bölgesi 1/25000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı ve Başiskele Planlama Bölgesi 1/5000 ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planlarında İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı’nca hazırlanan plan değişiklik teklifleri ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonun 05/08/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

1/50000 ölçekli Çevre Düzeni Planı 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı imar planı değişiklik teklifi uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

451

13.08.2010

Çayırova Belediyesi, sınırları dahilinde G22b.18d nazım, G22b.18d.2a uygulama imar planı paftası, 13308 nolu parsel ile 5486 ada, 6 nolu parsel ile ilgili hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonun 26/07/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı değişiklik teklifi ilgili kurum görüşleri doğrultusunda uygun görülmekle, kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

452

13.08.2010

Çayırova Belediyesi, sınırları dahilinde G22b.18b nazım, G22b.18b.4c uygulama imar planı paftası, 1495 ada, 6 nolu parsel ile ilgili hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonun 02/08/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı değişikliği tadilen uygun görülmekle kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

*** *** ***

453

13.08.2010

Çayırova Belediyesi, G.22.b.18.b nazım, G.22.b.18.b.2.c uygulama imar planı paftası, 2064 ada 3 nolu parselde hazırlanan ve Çayırova Belediye Meclisi’nin 07.05.2010 tarih ve 46 sayılı kararı ile reddedilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonun 20/07/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Uygulama imar planı değişiklikliği tadilen uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

454

13.08.2010

Çayırova Belediyesi, G22.b.18.b nazım, G22.b.18.b.4.c uygulama imar planı paftası, 1495 ada 6 nolu parselde hazırlanan ve Çayırova Belediye Meclisi’nin 07.05.2010 tarih ve 44 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonun 02/08/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik teklifi uygun görülmekle kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

*** *** ***

455

13.08.2010

Derince Belediyesi sınırları dahilinde hazırlanan ve Derince Belediye Meclisi’nin 04.02.2010 tarih ve 13 sayılı kararı ile kabul edilen Derince 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonun 09.08.2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

*** *** ***

456

13.08.2010

Derince Belediyesi, Çınarlı Mahallesi sınırları dâhilinde, G23b23d nazım, G23b23d1d ve G23b23d4a uygulama imar plan paftalarında kalan 918 ada 8, 14, 15, 16, 17 ve 18 nolu parseller ile 2305 ada 1 nolu parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonun 05/08/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklik teklifi tadilen uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

457

13.08.2010

Dilovası Belediyesi sınırları dahilinde, G23a-21b ve G23a-22a nazım, G23a-21b-3b, G23a-22a-4a ve G23a-22a-4b uygulama imar planı paftaları, Turgut Özal Mahallesi güneyinde kalan, ve Tavşancıl Mahallesine bağlanan Bağdat Caddesi’nin bir bölümü ile ilgili hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonun 26/07/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

İmar planı değişikliği teklifi uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

458

13.08.2010

İzmit Belediyesi, G23b.25b. nazım imar planı paftasında hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonun 25/06/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

459

13.08.2010

Belediyemiz, İzmit İlçesi sınırları içerisinde İzmit Belediyesi mücavir alanında, Çayırköy G23.b.22.c nazım, G23.b.22.c.3.a-3.d uygulama imar planı paftası 3703 nolu parseli de kapsayan sahada hazırlanan, Belediyemiz Meclisinin 16.04.2010 tarih ve 218 sayılı kararı ile onaylanan ve 07.05.2010 ile 07.06.2010 tarihleri arasında askıya çıkarılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planına yapılan itiraz ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonun 06/08/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

460

13.08.2010

İzmit Belediyesi, Gündoğdu Mahallesi G23b.25.c.2.a uygulama imar planı paftası, 2999 nolu parselde hazırlanan ve İzmit Belediye Meclisi’nin 04.05.2010 tarih ve 43 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonun 20/07/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Uygulama imar planı değişikliği teklifi uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

461

13.08.2010

Kartepe Belediye Meclisi’nin 02.04.2010 tarih ve 32 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonun 02/08/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

462

13.08.2010

Kartepe Belediyesi sınırları dahilinde, G24da.03a nazım imar planı, 967 nolu parsel ile ilgili hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonun 30/07/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı değişikliği uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

463

13.08.2010

Körfez Belediyesi, İlimtepe Mahallesi sınırları dâhilinde, G23-a3 ve G23-b4 1/25.000 ölçekli, G23a-25b ve G23b-21a 1/5.000 ölçekli nazım, G23a25b2c, G23a25b3b ve G23b21a1d uygulama imar plan paftalarında kalan, 1796 ada 1 nolu parselde hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonun 26/07/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planları ana kararlarına aykırılık teşkil etmeyen nazım imar planı değişiklik teklifi tadilen uygun görülmekle kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

*** *** ***

464

13.08.2010

Körfez Belediyesi sınırları dahilinde, G23b.21d nazım, G23b.21d.1b-2a uygulama imar planı paftaları, 479637-480165 düşey, 4515265-4515540 yatay koordinatları arasında yer alan Yarımca Köprülü kavşağı ile ilgili hazırlanan ve Belediyemiz Meclisi’nin 14.05.2010 tarih ve 292 sayılı kararı ile kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı değişikliğine 02.06.2010 -05.07.2010 tarihleri olan yasal askı süresi içerisinde yapılan itiraz ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonun 26/07/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

465

13.08.2010

Körfez Belediyesi sınırları dahilinde, G23c.09a nazım, G23c.09a.1a uygulama imar planı paftası, 1013 noluG23a3, G23a.25c nazım, G23a.25c.2a-b uygulama imar planı paftaları, 214 ada,3,39 nolu parseller, 213 ada, 10 nolu parsel, 257 ada 1 nolu parsel, 1761ada, 1nolu parselde hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonun 06/08/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oyçokluğu ile karar verildi .

*** *** ***

466

13.08.2010

İzmit İlçesi sınırları dahilinde belirlenen Kulmahmut Köyü ve Karamürsel İlçesi sınırları dahilinde belirlenen Oluklu Köylerine ait kırsal konut alan sınırlarının genişletilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonun 02/08/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

1/25000 ölçekli Nazım İmar planı uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

467

13.08.2010

Belediyemiz sınırlarında yer alan nazım imar planlarına ait sosyal donatı alan gereksinim tablolarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı’nca hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonun 06/08/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı değişikliği teklifi uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

468

13.08.2010

Gebze Belediyesi, Sultanorhan Mahallesi sınırları dahilindeki, Sultan Orhan Camii ve Çevresi Koruma Amaçlı İmar Planı sınırları içinde yeralan, 7 pafta, 88 ada, 17 ve 18 nolu parsellerde hazırlanan ve Kocaeli Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun (KTVKBK) 11.05.2010 tarih ve 1435 sayılı kararı ile uygun görülen, Gebze Belediye Meclisinin 02.06.2010 tarih ve 121 sayılı kararı ile de kabul edilen koruma amaçlı uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonun 28/07/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Uygulama imar planı değişikliği teklifi uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

469

13.08.2010

Gebze Belediyesi, Hacıhalil Mahallesi sınırları dahilindeki, ÇobanMustafa Paşa Külliyesi ve Çevresi Koruma Alanı sınırı içinde yeralan 5945 ada 39 nolu parselde hazırlanan ve Kocaeli Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun (KTVKBK) 16.06.2010 tarih ve 1495 sayılı kararı ile uygun görülen, Gebze Belediye Meclisinin 08.07.2010 tarih ve 145 sayılı kararı ile de kabul edilen koruma amaçlı uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonun 04/08/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

İmar planı değişikliği teklifi uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

470

13.08.2010

Belediyemiz, Derince İlçesi, Fatih Mahallesi, Yörükler Mevkiinde yer alan, Kocaeli Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 23.02.2010 tarih ve 1324 sayılı kararı ile uygun görülerek, Belediyemiz Meclisinin 16.04.2010 tarih ve 231 sayılı kararı ile de onaylanan 1. ve 3. derece arkeolojik sit alanına ait koruma amaçlı nazım ve uygulama imar planına yapılan itiraz ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonun 28/07/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

471

13.08.2010

Koruma Amaçlı İmar Planları ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması, Gösterimi, Uygulaması, Denetimi ve Müelliflerine İlişkin Usul ve Esaslara Ait Yönetmeliğin 8. Maddesi” gereğince 02.04.2010 tarihinde onaylanarak yürürlüğe giren, Belediyemiz, Zabıta Daire Başkanlığında 03.06.2010 tarihinden itibaren 30 gün süre ile askıya çıkartılan Kartepe ilçesi, Kartepe Belediyesi sınırlarındaki 1. ve 3. derece doğal sit alanına ait koruma amaçlı imar planına ve plan hükümlerine yasal askı süresi içinde yapılan itirazlar ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonun 30/07/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

472

13.08.2010

Belediyemiz, Başiskele İlçesi sınırlarında bulunan, Yuvacık Rekreasyon Alanı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonun 09/08/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Yuvacık Rekreasyon Alanının İzaydaş A.Ş.’ne verilmiş olan işletim izninin iptal edilerek, işletim izninin Başiskele Belediyesi’ne devredilmesi uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

473

13.08.2010

Gençliğin Gelecek Arayışı” Adlı proje için Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili Basın yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığının 315 sayılı ve 03/08/2010 tarihli teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim KARAOSMANOĞLU’NA yetki verilmesi uygun görülmekle, kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

474

13.08.2010

Hayalimdeki Kütüphane “adlı proje için Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili Basın yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığının 314 sayılı ve 03/08/2010 tarihli teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı AB ve Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülecek olan projenin uygulanması, proje bütçesinin kabulü ve gerekli ödemelerin yapılması amacıyla, Belediye görevlilerinin yetkili kılınabilmesi için Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim KARAOSMANOĞLU’NA yetki verilmesi uygun görülmekle, kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

MECLİS ŞUBE MÜDÜRÜ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANI

Ülker ARSLAN

(İMZA)

KADİR EROL

(İMZA)

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım