13 Ağustos 2004 2. Birleşiminin 1. Oturumu Meclis Tutanak Özeti

13 Ağustos 2004 2. Birleşiminin 1. Oturumu Meclis Tutanak Özeti

T.C. Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisinin 1.İçtima Devresi 2 Birleşiminin 1 Oturumu
13-08-2004 Cuma Günü Saat 16:00de yaptığı Olağan Toplantısına ait Tutanak Özetidir

-------------------------------------------------------

Gündem gereğince yoklama yapılarak Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim
KARAOSMANOĞLU Başkanlığında azalardan Halil Vehbi YENİCE, Abdullah KÖKTÜRK, Mustafa ÖĞREN, Hikmet KARAASLAN, Sabri GÖKBUDAK,Habib SARMAN,
Mahmut CİVELEK,Yaşar SÖNMEZ,Ali Haydar BULUT,Abdullah SUNGUR,Fahrettin
YILMAZ,Şaban ÖZER,Ergün BERDAN,Hüseyin AYAZ,Hilmi SEVİLEN,Doğan EROL,
Mustafa ÇAKIR,Ali KAHRAMAN,Zafer ARAT,Musfata ER,Ömer HAZER,Şükrü
KARABALIK,İbrahim PEHLİVAN,Şükrü KARABACAK,Musa KAHRAMAN,Eşref ÖNER,
Ekrem Faruk TAŞÇI,Cemalettin BALCI,Yunus PEHLİVAN,Esener MAÇİL,Cevdet
ŞAHİN,Mehmet ELLİBEŞ,Hasan ÖZER,Adnan KÜÇÜKÖZER,Ahmet LEVENT,Nihat
ABİŞ,Sebahattin ŞİMŞEK,Sebahattin ERSOY,İsmail YILDIRIM,Mustafa
ERENGÜL,Nurettin ALTUN,Osman ÖZÇİÇEK,Mustafa YILMAZ,Ali KOCABIÇAK,
İlyas ŞEKER,Alpaslan SEYMEN,Mehmet Zekeriya ÖZAK,Metin KOZLUCA,Necat
ÇAKIR,Hasan KIRLI,Mustafa ATEŞ,Özgür Uluç GÖNÜL,Hüseyin ACURMAN,
Adem AYDIN,Mehmet TIMAÇ,Zeki KARATAŞ,Kazım YİS,Süleyman KURTA,Ali
ASLAN,Hüseyin BÜLBÜL,Kenan KAHVECİ,Nurettin IŞIK,Celal AYVAZ,Ali
KAHRAMAN,Haluk AKYÜZ,Metin GÖKÇE,Adnan KÖŞKER,Zinnur BÜYÜKGÖZ,Mehtap
YILMAZEL,Halim TURGUT,Dursun ARSLAN,Satı Mehmet KÜLTE,Olcay ULUS,
Ayhan Naci YILMAZ,Erol BAŞOĞLU,Savaş ÖZDEMİR,Muhammet SARAÇ,Aytekin
ÖNER,Gülseren ŞAN,Mehmet ŞENDOĞAN,Selahattin KÖKÇAM,Mustafa ERİKLİ;
Ertuğrul EREN,Metin TORUNOĞULLARI,İsmail GENÇDEMİR,Mustafa YALÇIN,
Levent DEĞİRMENCİ,event IŞIK,Mehmet OLGUN,Ömer GÜRSES,İbrahim USTA,
Recep ÖZBAKIR`ın mevcut oldukları anlaşıldı,

Azalardan Cemil KAVURT, Ali Haydar BULUT, Hicran UZUN`un gelmedikleri anlaşıldı.
Azalardan Cemil KAVURT, Ali Haydar BULUT, Hicran UZUN`un izinli sayılmalarına oybirliği ile karar verildi.

Meclis Katip`i Cemil KAVURT`un izinli sayılmasından dolayı yerine
Meclis Katipliğine Mehtap YILMAZEL`in seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

11.08.2004 tarihli tutanak özeti okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:
11.08.2004 tarihli tutanak özeti düzeltilerek kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Büyükşehir Belediyesinde Danışmanlara ödenecek brüt ücretin belirlenmesi ile ilgili Personel ve Eğitim Daire Başkanlığı`nın 06.08.2004 tarih ve 4943 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde:
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclis`e getirilmesi için evrakın Bütçe Kesin Hesap
Finansman Hukuk ve Tarifeler Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

23.07.2004 tarih ve 25531 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyeleri Kanununa istinaden yetki, görev ve hizmet alanlarının genişlemesi nedeniyle kadrolarımızda tecrübeli elemanların çalıştırılması alt yapı ve Ulaşım ile ilgili
görevlerin yerine getirilebilmesi için yeni kadroların ihdas edilmesi ile ilgili Personel ve Eğitim Daire Başkanlığı`nın 05.08.2004 tarih ve 4942 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclis`e getirilmesi için evrakın Bütçe Kesin Hesap Finansman Hukuk ve Tarifeler Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

5216 Sayılı Kanunun 15.Maddesinde yer alan hüküm gereği, isteyenlere verilecek olan komisyon raporlarının maliyetinin belirlenmesi ile ilgili Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığı`nın 09.08.2004 tarihli yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclis`e getirilmesi için evrakın Bütçe Kesin Hesap Finansman Hukuk ve tarifeler Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

Askerlik Kanunun 21.nci maddesi gereğince oluşturulacak Askerlik Meclis`ine katılmak üzere
1(bir)Meclis Üyesinin seçilmesi ile ilgili Yazı İşleri Kararlar daire başkanlığı`nın 11.08.2004 tarihli yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:
Askerlik Kanununun 21.nci maddesi gereğince oluşturulacak Askerlik Meclis`ine Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Metin KOZLUCA`nın seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

Bekirpaşa ve Saraybahçe Belediyeleri hariç,ilk Kademe ve İlçe Belediyelerden Tip İmar
Yönetmeliği`nin uygulanması ile iilgili İmar Daire Başkanlığı`nın 13.08.2004 tarih ve 290 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:
Evrakın Dairesinden geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

İzmit Körfez mahallesi,19 N IId uygulama imar planı,614 nolu imar adasının kuzey kesiminde yer alan 6 m.lik imar yolundan cephe olan 1-2-3-6-7 ve 31 numaralı parsellerde yapılanma koşulunun -/B-2 olarak;606 nolu imar adasının kuzey kısmında yer alan 6 m.lik imar yolundan
cephe olan 35-2-3-4-5-6 ve 7 numaralı parsellerde yapılanma koşulunun 3/B-2 olarak,619 nolu imar adasının batı ve kuzey kısmında bulunan 12m.lik imar yollarına cephesi olan 125-135-129-131-148 ve 140 numaralı parsellerde yapılanma koşulunun -/B-2 olarak düzenlenen uygulama
İmar Değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığı`nın 12.08.2004 tarih ve 852 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde:
Evrakın Dairesinden geldiği şekilde kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

İzmit Yenidoğan Mah.19M-I-a uygulama İmar Planı,3880 ada,5 nolu parselin bulunduğu imar
adasında ön bahçe mesafesinin 3 m yerine ön bahçesiz olarak düzenlenmesi ile ilgili İmar
Daire Başkanlığı`nın 12.08.2004 tarih ve 786 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakere
neticesinde:
Evrakın Dairesinden geldiği şekilde kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

Saraybahçe revizyon İmar Planı plan notlarının 13-2 maddesinde yer alan ayrık nizam yapı düzeni ile ilgili hükümlerinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili Uygulama İmar Planı notu
değişikliği hakkındaki İmar Daire Başkanlığı`nın 12.08.2004 tarih ve 853 sayılı yazısı
okunarak yapılan müzakere neticesinde:
Evrakın Dairesinden geldiği şekilde kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

Kozluk Mahallesi 19 M-II a Uygulama İmar Planı,3217 ada,1 nolu parselde İmar Planında
Mevcut Yapılaşmalar dikkate alınarak 3 metre olan ön bahçe mesafesinin kaldırılarak imar planı yapılaşma şartının ön bahçesiz olarak düzenlenmesi ile ilgili uygulama İmar Planı değişikliği
hakkındaki İmar Daire Başkanlığı`nın 12.08.2004 tarih ve 860 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde:
Evrakın Dairesinden geldiği şekilde kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.


Körfez Mah.19N-IIc uygulama İmar Planı,1856 ada,1 nolu parselin bulunduğu kesimde mevcut
imar planında Akaryakıt ve Servis istasyonu olarak düzenlenmiş alanın Karayolu (D-100) bağlantısının yeniden ve doğrudan düzenlenmesi amacıyla,durak ve yan yol düzenlenmesinin yapılarak plan üzerinde çevre bağlantılarının da sağlanması suretiyle yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığı`nın 12.08.2004 tarih ve 787 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde:
Evrakın Dairesinden geldiği şekilde kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

Kuruluş-Yetki ve Sorumlulukları Yönetmeliği ile ilgili Teftiş Kurulu Başkanlığı`nın 09.08.2004 tarih ve 102 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde:
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclis`e getirilmesi için evrakın Bütçe kesin Hesap Finansman Hukuk ve tarifeler Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündemde görüşülecek başka bir evrak olmadığından 13.08.2004 tarihli Olağan Meclis Toplantısının kapatılmasına ve Komisyona havale edilen evrakları görüşmek üzere 14.09.2004 tarihinde tekrar toplanılmasına oybirliği ile karar verildi.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI KATİP KATİP
İbrahim KARAOSMANOĞLU Mehmet Zekeriya ÖZAK Mehtap YILMAZEL

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım