12 Temmuz 2005 2.İçtima Devresi 12 Birleşiminin 1 Oturumu Meclis Tutanak Özeti

12 Temmuz 2005 2.İçtima Devresi 12 Birleşiminin 1 Oturumu Meclis Tutanak Özeti

T.C. Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisinin 2.İçtima Devresi 12 Birleşiminin 1 Oturumu 12-07-2005 Salı Günü Saat 14:00de yaptığı Olağan Toplantısına ait Tutanak Özetidir

-------------------------------------------------------

Gündem gereği MeclisII.Başkan Vekili Sn.Mehmet ELLİBEŞ başkanlığında azalardan Halil Vehbi YENİCE, Abdullah KÖKTÜRK, Mustafa ÖĞREN, Hikmet KARAASLAN, Sabri GÖKBUDAK, Habib SARMAN, Mahmut CİVELEK, Ali Haydar BULUT, Abdullah SUNGUR, Fahrettin YILMAZ, Şaban ÖZER, Ergün BERDAN, Hüseyin AYAZ, Hilmi SEVİLEN, Doğan EROL, Mustafa ÇAKIR, Ali KAHRAMAN, Zafer ARAT, Mustafa ER, Ömer HAZER, Şükrü KARABALIK, Musa KAHRAMAN, Ekrem Faruk TAŞÇI, Esener MAÇİL, Cevdet ŞAHİN, Mehmet ELLİBEŞ, Hasan ÖZER, Adnan KÜÇÜKÖZER, Ahmet LEVENT, Nihat ABİŞ, Sebahattin ŞİMŞEK, Sebahattin ERSOY, İsmail YILDIRIM, Mustafa ÖRENGÜL, Nurettin ALTUN, Osman ÖZÇİÇEK, Ali KOCABIÇAK, İlyas ŞEKER, Alpaslan SEYMEN, M. Zekeriya ÖZAK, Metin KOZLUCA, Necat ÇAKIR, Hasan KIRLI, Mustafa ATEŞ, Cemil KAVURT, Ö. Uluç GÖNÜL, Hicran UZUN, Hüseyin ACURMAN, Adem AYDIN, Mehmet TIMAÇ, Ahmet ERDOĞAN, Ahmet MERT, Muzaffer KAPLANKIRAN, Sebahattin ŞEKERSOY, Bayram ARSLAN, Kenan KAHVECİ, Nurettin IŞIK, Celal AYVAZ, Ali HAYMANALI, Haluk AKYÜZ, Adnan KÖŞKER, Sabri ATİLLA, Halim TURGUT, Ali ÖZDAĞ, Olcay ULUS, İhsan MERAL, Mehmet ZEYNELOĞLU, Muhammet SARAÇ, Aytekin ÖNER, Gülseren ŞAN, Mehmet ŞENDOĞAN, Selahattin KÖKÇAM, Tevfik ÇİFTÇİ, Metin TORUNOĞULLARI, İsmail GENÇDEMİR, Mustafa YALÇIN, Neclet GÖKÇİ, Jale ÖZLER, Halit BIÇAK, Ömer GÜRSES, İbrahim USTA, Recep ÖZBAKIR,ın mevcut oldukları anlaşıldı.

Azalardan Ali haydar BULUT,M.Zekeriya ÖZAK,Ö.Uluç GÖNÜLün gelmedikleri anlaşıldı.
Azalardan Yaşar SÖNMEZ, İbrahim PEHLİVAN, Şükrü KARABACAK, Eşref ÖNER, Cemalettin BALCI, Yunus PEHLİVAN, Mustafa YILMAZ, Metin GÖKÇE, Zinnur BÜYÜKGÖZ, Mehtap YILMAZEL, Dursun ARHAN, Ertuğrul EREN,Kadir TOPLU,Recep YÜCA,Şendağ AKAN izinli sayılmalarına oy birliği ile karar verildi.

14.06.2005 Tarihli tutanak özeti okunarak kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 899: Azalardan İlyas ŞEKER ve Hasan KIRLI tarafından verilen 12.07.2005 tarihli önerge okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakere neticesinde; 25 adet Meclise havale edilen evrakın gündeme alınmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

KARAR 900 :“Personelden müdür ünvanlı olanlar Belediye Meclisinin bilgisine sunulur”şeklinde Personel ve Eğitim Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde:
5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanuna istinaden Meclisin bilgisine sunuldu.

KARAR 901 : Seka daki misafirhanenin Belde A.Ş ye tahsisi ile ilgili Hukuk komisyonun raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:
Komisyon raporu değiştirilerek 10 yıl süreyle kiralanması için Büyükşehir Belediye Başkanına ve Encümen`e yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

KARAR 902 :20 hektar ve altındaki parkların devri ile ilgili Hukuk Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde :
Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile kara verildi.

KARAR 903 :İzmit Körfez mah.19 N-III-a pafta,482 ada,88.861.00.m2 yüzölçümünde olan 1 nolu parsel ile ilgili Hukuk Komisyon raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:
Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 904 :Kontrol ve Güvenlik Daire Başkanlığının Yönetmeliği ile ilgili Hukuk Komisyon Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:
Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 905 : Derince Belediyesi sınırları dahilinde mülkiyeti Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait Sopalı civarı 8 pafta,2021 nolu 5518.00m2 yüzölçümlü taşınmaz ile ilgili Hukuk Komisyon Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:
Raporun Komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 906 :Toplu Taşım Araçları Çalışma Yönetmeliğine 5. Maddenin eklenmesi ile ilgili Hukuk ve Ulaşım Komisyonu Ortak raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde :
Raporun komisyondan geldi şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 907 :Toplu Taşım Araçları Çalışma Yönetmeliğinin ek madde değişiklikleri ile ilgili Hukuk ve Ulaşım Komisyonu Ortak Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde :
Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 908 : Toplu Taşıma Hatları ile ilgili Hukuk ve Ulaşım Komisyonu Ortak raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde :
Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 909 : Güvenlik Birimi oluşturulması ile ilgili Hukuk ve Türlü Komisyonu Ortak raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde :
Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verilmiştir.

KARAR 910 :Teşvik ikramiyesi ile ilgili Hukuk ve Bütçe Komisyonu Ortak raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde :
Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 911 : İşgal harcı ile ilgili Hukuk ve Altyapı ve Büyük Yatırımlar Komisyonu Ortak raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde :
Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 912 : Şehir Tiyatrosu Müdürlüğünün Yönetmeliği ile ilgili Eğitim Kültür Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde :
Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 913 : Yuvam İzmit Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü`nün Ayrıntılı Bilanço ve gelir tablosu ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonun raporu (Meclis Üyesi Necat ÇAKIR`ın Muhalif şerhine karşın) okunarak yapılan müzakere neticesinde :
Raporun Komisyondan geldiği şekli ile Meclis Üyeleri ; Necat ÇAKIR - Ömer HAZER - Mustafa ÖĞREN – Cevdet ŞAHİN – Ahmet ÖZMET – Sabri ATİLLA – Hüseyin ACURMAN – Ali SINIRTAŞ – Mehmet TIMAÇ – Hakkı GÜREL – Adem AYDIN – Alparslan SEYMEN – Ali HAYMANALI – Hilmi SEVİLEN – İsmail YILDIRIM – Ahmet LEVENT – Recep ÖZBAKIR – Halit BIÇAK – Mehmet OLGUN – Ali AKDAĞ – Süleyman YAZICI – Adnan KÜÇÜKÖZER – Mustafa ÇAKIR – Metin TAŞKAN – Nihat ABİŞ – Mehmet Ali GÜLBAŞ .` in muhalif oylarına karşın kabulüne oy çokluğu ile karar verildi.

KARAR 914 : Mezbaha müdürlüğünün Fiyat tarifesin ile ilgili Tarifeler Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde :
Raporun Komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 915 : İzmitin doğusunda bulunan Akarca ,Kurudere Bıçkıcı-Kilez derelerinde Uzunçiftlik ve Köseköy çevresinde hava kirliliği ile ilgili Çevre ve Sağlık Komisyonu Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde :
Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 916 : Çukurbağ mah.Kurttekin çıkmazı sokağı isminin eski ismi olan 2.oya çıkmazı olarak değiştirilmesi ile ilgili İmar ve Türlü İşler Komisyonu Ortak raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde :
Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 917 :İzmit-Merkez ilçe,Bekirpaşa ilk kademe Belediyesi sınırları dahilinde 28 Haziran Mahallesi,20N nazım imar planı paftası,20N-IIIa,20N-IIId uygulama imar planı paftaları üzerindeki eski istanbul yolu güzergahında yapılan değişiklik ile ilgili imar komisyon Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde :
Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 918 : Hereke Belediyesi1/5000 ölçekli 31K nazım imar planı paftası 31K IVa uygulama imar planı paftası,1700-1900 yatay 2500 -2700 düşey koordinatları arasında yer alan 10 mt.lik imar yolunun eğimden dolayı uygulanabilirliğinin olmaması nedeniyle yol güzergahının eğime uygun olarak geçirilmesi ve yol genişliğinin 15 mt.ye çıkarılması ile ilgili yapılmak istenen nazım imar planı değişikliği İmar ve bayındırlık komisyon raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde :
Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 919 : Hereke Belediyesi,1/5000 ölçekli 31K Nazım imar planı paftası.31K IVa uygulama imar planı paftası 1700-1900 yatay.2500-2700 düşey koordinatları arasında yer alan 10mt.lik imar yolunun eğimden dolayı uygulanabilirliğinin olmaması nedeniyle yol güzergahının eğime uygun olarak geçirilmesi ve yol genişliğinin 15 mt.ye çıkarılması ile ilgili İmar ve Bayındırlık komisyon raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde :
Raporun Komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile verildi.

KARAR 920 : Derince Belediyesi 1/5000 ölçekli G23b22d Nazım imar planı paftası,G23b22d4c uygulama imar planı paftası 1179 ada 52 nolu parselde yapılmak istenen nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde :
Raporun Komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi

KARAR 921 : Körfez belediyesi 1/5000 ölçekli G23b22d,G23b21c Nazım imar planı paftaları.1pafta1196-3975-3981-4234-4246-4266-4288-4311-4328-4359-4360-4361-4475
4490-4491-4506-4507-4508-4522-4533-5188-5189-5190 nolu parsellerde yapılmak istenen nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık komisyon raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde :
Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 922 : İzmit-Merkez ilçe,Saraybahçe ilk kademe Belediye sınırları dahilinde.Turgut Mahallesi ,19M-II a uygulama imar planı paftası 4314 ada 21 nolu parselin bulunduğu Resmi Kurum alanının yapılanma şartlarının belirlenmesine ilişkin yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili imar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde :
Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 923 : Yenidoğan Mahellesi,19M IIa uygulama imar planı paftası,45 kadastro paftası 1049 ada ,21 nolu hazırlanan ve Saraybahçe Belediye Meclisinin 04.04.2005 tarih,240 sayılı kararı ile uygun görülmeyen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili imar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde :
Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 924 :Çukurbağ Mahallesi, 19N-Ia uygulama imar planı paftası, 54 kadastro pafta, 412 ada, 27 nolu parsel ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:
Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 925 :Yenimahalle, 19L-IIb uygulama imar planı paftası, 1830 adada hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:
Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 926 :Tepecik Mahallesi, 19N-Id uygulama imar planı paftası, 2 kadastro pafta, 240 ada, 2 parselde yer alan Fevziye camii ve bitişiğindeki Fevziye parkının bulunduğu kesimde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu
Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:
Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 927:Saraybahçe ilk kademe Belediye sınırları dahilinde, 20M-IVd uygulama imar planı paftası, 139 ada, 8nolu parselin bulunduğu kesimde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:
Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 928:Çukurbağ Mahallesi, 19N-Ia uygulama imar planı paftası, 54 kadastro pafta, 425 ada, 51 nolu parsel ile ilgili hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:
Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 929:İzmit-Merkez ilçe, Yeniköy ilk kademe Belediyesine ait imar planı plan notlarına ilave yapılması ile ilgili uygulama imar planı notu değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:
Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 930:Saraybahçe Belediyesi imar planı notlarının 13.2 paragrafına, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğinin 29/5 maddesinin eklenmesine ilişkin değişikliğin reddedilmesini ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:
Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 931:Yenidoğan Mahallesi, 19M-IIa uygulama imar planı paftası, 4410 ada, 2 nolu parselde yer alan İlköğretim Tesis Alanında yapılan uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:
Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 932:Saraybahçe ilk kademe Belediye sınırları dahilinde, 20M-IIIc uygulama imar planı paftası, 105 pafta,988 ada, 41 nolu parselin bir kısmında hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:
Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 933:Saraybahçe ilk kademe Belediye sınırları dahilinde, Çukurbağ Mahallesi, 19N-Ia uygulama imar planı paftası, 54 kadastro paftası, 412 ada, 26 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:
Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 934:Bekirpaşa ilk kademe Belediye, Bekirdere Mahallesi ( tapuda Gündoğdu ) sınırları dahilinde, 20Nnazım imar planı paftası, 20N-IIIa uygulama imar planı paftası, 313 ada, 1 nolu parsel üzerindeki “çocuk bahçesi” alanının genişletilmesiyle ilgili nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:
Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 935:Bekirpaşa ilk kademe Belediyesi sınırları dahilinde, Tavşantepe Mahallesi ( tapuda Gündoğdu ) 20O-Id uygulama imar planı paftası üzerindeki imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:
Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 936:Yeşilova Mahallesi, (tapuda Deretepe) 21-O nazım imar planı paftası, 21O-IVb, 21O-IVd, 21O-IVc,20O-IVb uygulama imar planı paftaları üzerinde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:
Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 937:Karşıyaka ilk kademe Belediyesi sınırları dahilinde, G23c-04c, G23c-04d nazım imar planı paftaları,G23c-04c-4a, G23c-04d-3b uygulama imar planı paftaları üzerinde yer alan 471 ada, 1 nolu parselde yapılan imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:
Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 938:İzmit-Merkez ilçe, Köseköy ilk kademe Belediye sınırları dahilinde, G24a-01a-1d uygulama imar planı paftası, 489, 490 ve 491 nolu adaları kapsayan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:
Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 939:İzmit-Merkez ilçe, Köseköy ilk kademe Belediye sınırları dahilinde, G24a-21d-3d uygulama imar planı paftası, 425 nolu ada 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:
Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 940:İzmit-Merkez ilçe,Uzuntarla ilk kademe Belediye sınırları dahilinde, Sarımeşe Mahallesi, 26 pafta, 1462,1490 nolu parsellerde yapılan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:
Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 941:İzmit-Merkez ilçe, Yuvacık ilk kademe Belediye sınırları dahilinde, G23c-4c-2d uygulama imar planı paftası, 100 ada, 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:
Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 942:İzmit-Merkez ilçe, Yuvacık ilk kademe Belediye sınırları dahilinde, G23c-4c-2a uygulama imar planı paftası, 76 ada, 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:
Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 943:İzmit-Merkez ilçe, B.Derbent ilk kademe Belediyesi sınırları dahilinde, G23d-03d-03d, G24d-03d-03c ve G24d-08a-2a uygulama imar planı paftaları, 262 ve 58 nolu parsellerde yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:
Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 944:İzmit-Merkez ilçe, Kullar ilk kademe Belediye sınırları dahilinde, G23c-05d-2b ve 05a-3c uygulama imar planı paftaları, 5483 nolu parselin yapılaşma koşulu ile ilgili yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:
Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 945:İzmit-Merkez ilçe, Kullar ilk kademe Belediye sınırları dahilinde, G23b-25d-3d ve G23b-25d-4c uygulama imar planı paftaları, 198 adada hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:
Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 946:Gebze Belediyesi sınırları içerisinde, Sultanorhan Mahallesi, G22b20d nazım imar planı paftası,G22b20d4a uygulama imar planı paftası, 82 ada, 190 nolu parselde hazırlanan ve söz konusu parselin kullanımının Akaryakıt Bakım ve LPG İkmal İstasyonuna dönüştürülmesini içeren uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:
Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 947:Gebze İlçesi, Belediyeleri sınırları içerisinde, Osmanyılmaz Mahallesi, G22b18c nazım imar planı paftası, G22b18c4c uygulama imar planı paftası, 1869 ada, 18 nolu parselde hazırlanan ve söz konusu parselin kullanımının Akaryakıt Bakım ve LPG İkmal İstasyonuna dönüştürülmesini içeren uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:
Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 948:Derince Belediyesi, sınırları içerisinde, Sopalı-Yenikent Mahallesi,G23.b.22.d Nazım imar planı paftası,G23.b.22.d.1.b uygulama imar planı paftası, (8 kadastro pafta), 2021 no`lu parsele ait yapılmak istenen uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:
Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 949:Gebze Belediyesi, Akse Köyü, G22b18d nazım imar planı paftası, G22b18d2a ve G22b18d2d uygulama imar planı paftaları, 1813 ada, 8 nolu parselin mevcut uygulama imar planında Akaryakıt ve Bakım İstasyonu olan kullanımının Akaryakıt Bakım ve LPG İkmal İstasyonu kullanımına dönüştürülmesi ile ilgili imar ve bayındırlık komisyon Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:
Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 950:Gebze Belediyesi, Balçık Köyü, G22b14c nazım imar planı paftası, G22b14c2c-2d-3a-4b-4c-4d uygulama imar planı paftaları, 235, 236, 1393, 1050, 242, 238, 239, 1571, 248, 1632, 245, 1603, 1604, 244, 249, 1338, 1339, 251, 252, 267, 274, 271, 272, 268, 270, 269, 273, 1392, 1393, 1570, 1727 parsellerde hazırlanan sanayi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi ile ilgili imar ve bayındırlık komisyon Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:
Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 951:Derince Belediyesi, sınırları içerisinde, Sırrıpaşa Mahallesi,G23-b-22-c nazım imar planı paftası, G23-b-22-c-4-a uygulama imar planı paftası 4511 ada(1-10 nolu parseller) ve 4512 adada(1-10 nolu parseller)yapılmak istenen nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:
Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 952:Körfez Belediyesi, 1/5000 ölçekli G23b21c Nazım imar planı, G23b21c3a uygulama imar planı paftası,757 ada, 16 nolu parselde (6,10 ve 14 no`lu eski parsellerden tevhiden) yapılmak istenen uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:
Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 953:Körfez Belediyesi, sınırları içerisinde,Güney Mahallesi, G23-b-21-c Nazım imar planı paftası , G23-b-21-c-4-b uygulama imar planı paftası, 948 ada, 31,32,33 no`lu parsellere ait yapılmak istenen uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:
Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 954:Gebze Belediyesi sınırları içinde, Osmanyılmaz Mahallesi, G22b24a nazım imar planı paftası, G22b24a2c uygulama imar planı paftası, 155 ada, 55 nolu parselin batısında bulunan 10 m`lik imar yolunun 7 m`ye düşürülmesini içeren uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:
Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 955:Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğinin 36/a.bendi (eğik çatılar)revizyonu ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:
Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 956:Gebze Belediyesi, Tavşanlı Köyü, 23 pafta, 920 nolu parsele ait nazım imar planına yapılan itiraz ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:
Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 957:Gebze Belediyesi, Beylikdağı Mahallesi, G22b18b nazım imar planı paftası, G22b18b3b uygulama imar planı paftası, 4683 ada 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 ve 12 nolu parsellerin konut olan kullanımının özel yurt ve sosyal tesis alanına dönüştürülmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:
Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 958:Gebze Belediyesi, Osmanyılmaz Mahallesi, G22b24b1d uygulama imar planı paftası, 1904 ada, 5 nolu parselin yapılaşma koşullarının değiştirilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:
Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 959:Çayırova Belediyesi, Plan notlarının genel hükümler, konut, ticaret ve sanayi alanlarında değişiklik yapılmasına dair İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:
Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 960:Gebze Belediyesi, Osmanyılmaz Mahallesi, G22b24b nazım imar planı paftası, G22b24b1a uygulama imar planı paftası, 327 ada, 267 nolu parselde bulunan imar yolunun değiştirilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:
Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 961:Saraybahçe Belediyesi, Yenidoğan Mahallesi, 19M. Id pafta, 3326 ada, 7 nolu parsel ile 3325 ada, 1 nolu parselin güneyinde yer alan yeşil alandan okul alanına ilave yapılmasıyla ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:
Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 962: Kandıra Belediyesi, Cebeci Sahili, 35O-Ia pafta, 108 ada 9 parsele ilişkin yapılan düzenleme ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:
Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 963 :Kandıra Belediyesi, Kıncılı köyü, kerpe mahallesinde, 34M nazım imar planı paftası, 8 kadastro pafta, 1163 nolu parselde yapılan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:
Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 964 :Bahçecik Belediyesi, G23c-09a nazım imar planı paftası, 3 pafta, 738 nolu parselde yapılan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:
Raporun tekrar değerlendirilmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna iadesi oybirliği ile karar verildi.

KARAR 965: Bekirpaşa Belediyesi, M.Alipaşa Mahallesi, 19-O nazım imar planı paftası, 19O-Ia uygulama imar planı paftası, 1781 ada, 4,5,616,17,21 nolu parselde yapılan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:
Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 966 :Saraybahçe Belediyesi, Yenidoğan Mahallesi, 20M nazım imar planı paftası, 20M-IIIa uygulama imar planı paftası, 4868, 4869 adalarda yapılan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun
Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:
Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 967 :Saraybahçe Belediyesi, Yenimahalle, 19M-Ia uygulama imar planı paftası, 1819 ada, 13 nolu parselde yapılan düzenleme ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:
Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 968:Bekirpaşa Belediyesi, 28 Haziran Mahallesi sınırları dahilindeki esi İstanbul yolunun 15m. Olarak düzenlenmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:
Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 969:Saraybahçe Belediyesi Arızlı mevkiinde ki Uygulama İmar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:
Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 970:Saraybahçe Belediyesi, Körfez Mahallesi, 19N nazım imar planı, 19N IIId uygulama imar planı paftası, 3420 ada, 6 nolu parselin “ticaret alanı” olarak kullanımının “küçük sanayi alanı”na dönüştürülmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:
Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 971:Karşıyaka Belediyesi, G23c-04c nazım imar planı paftası, 496, 499 ve 284 nolu imar adalarında yapılan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:
Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 972: Bahçecik Belediyesi, Körfez Mahallesi, G23c-04d nazım imar planı paftası, G23c-04d-4b, G23c-04d-3a, G23c-04d-3b uygulama imar planı paftaları üzerinde hazırlanan revizyon nazım imar planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:
Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 973:B.Derbent Belediyesi, G24d-03d nazım imar planı paftası, 2 kadastro paftası, 60 nolu parselde yapılan nazım İmar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:
Raporun tekrar değerlendirilmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna iadesi oybirliği ile karar verildi.

KARAR 974:Saraybahçe Belediyesi, Ömerağa Mahallesi, 19N-Ia uygulama imar planı paftası, 12 kadastro paftası, 273 ada, 154 ve 115 nolu parsellerdeki imar hattının düzeltilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:
Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 975:Belediyemiz, Karamürsel İlçesi Dereköy Belediyesi G.23.d.07.d.2.a ve G.23.d.07.d.2.b pafta (6 kadastro paftası) 156 ve 163 nolu parsellerin arasından 7 m lik imar yolu düzenlenmesini içeren uygulama imar planı değişiklik teklifi ile ilgili imar ve bayındırlık komisyon Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:
Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 976:Belediyemiz, Gölcük İlçesi Yazlık Belediyesi Yeni Feridiye Köyü G.23.c.08.c.2.a ve G.23.c.08.c.2.d pafta (1 kadastro paftası) 26 ve 28 nolu parsellere ilişkin mevzii imar planı teklifi ile ilgili imar ve bayındırlık komisyon Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:
Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

- Gebze Belediyesi, Pelitli Köyü, G22b15d, G22b15a nazım imar planı paftalarında yapılan sanayi amaçlı nazım imar planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde:
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın imar ve bayındırlık
Komisyonuna İadesine oybirliği ile karar verildi.

- Gebze Belediyesi, Marmaray Projesi kapsamında Banliyö hatlarının iyileştirilmesi ile ilgili hazırlanan kavşak projesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde :
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık
Komisyonuna İadesine oybirliği ile karar verildi.

- Şekerpınar Belediyesi, trafo yerlerinde değişiklik yapılması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde :
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık
Komisyonuna İadesine oybirliği ile karar verildi.

-Şekerpınar Belediyesi, 5 pafta, 1652 ve 179 nolu parsellerin K.D.K.Ç.A içerisinde kalan kullanımının Akaryakıt Bakım ve LPG İkmal İstasyonu alanına dönüştürülmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde :
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık
Komisyonuna İadesine oybirliği ile karar verildi.

- Darıca ve Gebze Belediyesi sınırları arasında sınır ihtilafından dolayı ilave nazım imar planı yaptırılması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu yazısı okunara yapılan müzakere neticesinde :
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık
Komisyonuna havalesine İadesine ile karar verildi.

- Gebze Belediyesi, Çayırova Mahallesi, G22b17c-18d nazım imar planı paftası, 1 ada, 2 nolu parselde İSU`ya ait Arıtma Tesisi Alanı olarak değiştirilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde :
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık
Komisyonuna İadesine oybirliği ile karar verildi.

- Çayırova Belediyesi, G22b19 a 3b pafta, 2097 ada 2 nolu parsel üzerinde ki Toplu Konut ibaresinin kaldırılması ve Toplu Konut Alanına ait plan notlarına ilave yapılması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde :
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık
Komisyonuna İadesine oybirliği ile karar verildi.

-Dilovası Belediyesi, Diliskelesi Mahallesi, G23a21b nazım imar planı paftası, G23a21b4d uygulama imar planı paftası, 312 ada 1 ve 10 nolu parseller ile 313 ada 1,2,3,4,5,6,7 ve 8 nolu parsellerde yapılan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde :
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık
Komisyonuna İadesine oybirliği ile karar verildi.

- Gebze Belediyesi, Güzeller Mahallesi, 5682 ada 1 nolu parselin Akaryakıt ve Bakım İstasyonu olan kullanımına LPG İstasyonu ilavesinin yapılması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde :
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık
Komisyonuna İadesine oybirliği ile karar verildi .

-- Gebze Belediyesi, İstasyon Mahallesi, G22b24a nazım imar planı paftası, G22b24a1a uygulama imar planı paftası,1250 ada, 1,2,3,22,23,24 nolu parsellerin konut olan kullanımının ticarete dönüştürülmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu yazısı okunarak
yapılan müzakere neticesinde :
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık
Komisyonuna İadesine oybirliği ile karar verildi .

- Gebze Belediyesi, Osmanyılmaz Mahallesi, G22b24b1a-1d uygulama imar planı paftası, 440 ada, 479 nolu parselin çekme mesafelerinin düşürülmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde :
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık
Komisyonuna İadesine oybirliği ile karar verildi .

- Gebze Belediyesi uygulama imar planı plan notları, genel hükümler 6 .maddesine plan notu ilave edilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde :
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık
Komisyonuna İadesine oybirliği ile karar verildi .

- Gebze Belediyesi, Köseler Köyü, Mermerciler Sanayi Sitesi Kooperatifi nazım imar planlarında yapılan değişikliğe ait İmar ve Bayındırlık Komisyonu yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde :
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık
Komisyonuna İadesine oybirliği ile karar verildi .

- Çayırova Belediyesi, G18b4d pafta, 1412 ada, 32 nolu parselde yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde :
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık
Komisyonuna İadesine oybirliği ile karar verildi .

- Saraybahçe Belediyesi sınırları içinde Seka alanında yapılan koruma imar planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde :
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık
Komisyonuna İadesine oybirliği ile karar verildi .

- Uzuntarla Belediyesi, Yeşiltepe Mahallesi, kiremitlik mevkii, G24d-03b nazım imar planı paftası, 32 pafta, 1052 parselde yapılan nazım İmar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde :
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık
Komisyonuna İadesine oybirliği ile karar verildi.

- Köseköy Belediyesi, G24a-01a-2a uygulama imar planı paftası, 3509 parselde yapılan uygulama İmar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde :
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık
Komisyonuna İadesine oybirliği ile karar verildi.

- Bekirpaşa, Durhasan-Altıncıoğlu mevkiinde 56 ve 57 kadastro paftalar, 20O nazım imar planı paftası, 20O-Ic, 20O-Id-20O- IVa ve 20O-IVb uygulama imar planı paftaları üzerinde kalan ve karayolları istimlak sahası dışında kalan kısmın “konut alanı” olan kullanımının “ticaret alanı” olması için yapılan düzenleme ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon yazısı
okunarak yapılan müzakere neticesinde :
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık
Komisyonuna İadesine oybirliği ile karar verildi.

- Saraybahçe , Bekirpaşa Belediye sınırları dahilinde, Cedit, Topçular, Erenler Mahallelerinin bir kısmında yapılan Kentsel Dönüşüm projesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon yazısı
okunarak yapılan müzakere neticesinde :
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık
Komisyonuna İadesine oybirliği ile karar verildi.

- Bekirpaşa Belediyesi, Kadıköy ve Erenler mahallelerindeki kentsel dönüşüm alanı ile ilgili 1/1000 uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde :
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık
Komisyonuna İadesine oybirliği ile karar verildi.

- Saraybahçe Belediyesi, Cedit mahallesindeki kentsel dönüşüm alanı ile ilgili 1/1000 uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde :
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık
Komisyonuna İadesine oybirliği ile karar verildi.

- Bekirpaşa Belediyesi, Yenişehir Mahallesi, 20O nazım imar planı, 20O-Ib uygulama imar planı, 2522 ada, 20 nolu parselin konut alanı olan kullanımının akaryakıt ve servis istasyonu olarak düzenlenmesi artırılması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde :
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık
Komisyonuna İadesine oybirliği ile karar verildi.

- Karşıyaka Belediyesi sınırları içinde, G23c 09b nazım imar planı üzerindeki muhtelif parsellerde yapılan nazım imar planı
değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde :
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık
Komisyonuna İadesine oybirliği ile karar verildi.

- Saraybahçe Belediyesi, Körfez Mahallesi, 19N-Ib uygulama imar planı, 4961 ada, 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17 nolu parsellerinde yapılan düzenleme ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde :
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık
Komisyonuna İadesine oybirliği ile karar verildi.

- Maşukiye uygulama imar planları ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde :
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık
Komisyonuna İadesine oybirliği ile karar verildi.

- Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sınırları dahilinde, İzmit garından başlayarak, Köseköy Belediye sınırları dahilindeki eski ve yeni demiryolları güzergahlarının kesiştiği yere kadar olan eski demiryolu hattının park ve dinlenme alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde :
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık
Komisyonuna İadesine oybirliği ile karar verildi.

- Köseköy Belediyesi revizyon nazım imar planı düzenlenmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde :
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık
Komisyonuna İadesine oybirliği ile karar verildi.

- Bekirpaşa Belediyesi uygulama imar planı notlarının 22. maddesinde yapılan değişiklik ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde :
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık
Komisyonuna İadesine oybirliği ile karar verildi.

- Karamürsel Belediyesi, Pazarköy Yerleşik alanı içine bazı parsellerin alınması ve köy yerleşik sınırının yeniden tespit edilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu yazısı. okunarak yapılan müzakere neticesinde :
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık
Komisyonuna İadesine oybirliği ile karar verildi.

- Belediyemiz, Karamürsel ilçesi, Karamürsel Belediyesi, G.23.d.08.b- G.23.d.09.a nazım imar planı paftalarında, Tepeköy Mahallesini içeren, revizyon ve ilave nazım imar plan değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu yazısı. okunarak yapılan müzakere neticesinde :
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık
Komisyonuna İadesine oybirliği ile karar verildi.

- Derince Belediyesi, Sırrıpaşa Mahallesi, G23-b-22-c nazım imar planı paftası, G23-b-22-c-4-a uygulama imar planı paftası 4511 ada(1-10 nolu parseller) ve 4512 adalarda(1-10 nolu parseller) Dairemizce yapılan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde :
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık
Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

- Orman Köylerinde uygulanacak İmar Yönetmeliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu yazısı, okunarak yapılan müzakere neticesinde :
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık
Komisyonuna İadesine oybirliği ile karar verildi.

- Köy statüsündeyken yapılan yapıların inşaat izinleri ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu yazısı, okunarak yapılan müzakere neticesinde :
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık
Komisyonuna İadesine oybirliği ile karar verildi.

- Ruhsat süresinin uzatılması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde :
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık
Komisyonuna İadesine oybirliği ile karar verildi.

KARAR 977 :Gebze Belediyesi, Balçık Köyü, G22b14c nazım imar planı paftası, G22b14c2c-2d-3a-4b-4c-4d uygulama imar planı paftaları, 235, 236, 1393, 1050, 242, 238, 239, 1571, 248, 1632, 245, 1603, 1604,244, 249, 1338, 1339, 251, 252, 267, 274, 271, 272, 268, 270, 269, 273, 1392, 1393, 1570, 1727 parsellerde hazırlanan sanayi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi ile ilgili İmar Bayındırlık Komisyonu yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde:
Gündemin 53 maddesiyle aynı olduğundan mükerrer yazılmış olup gündemden çıkarılmasına oybirliği ile karar verildi .

- Çayırova Belediyesi, G22b18a3a-3d uygulama imar planı paftası, 1108 ada 4 nolu parselin yapılaşma koşulunda değişiklik yapılması ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde :
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık
Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

-Çayırova Belediyesi, G22b18b3b-19a4a uygulama imar planı paftaları, 2054 ada 1 nolu parel, 877 ada 1 ve 2 nolu parseller ile 876 ada 2 ve 3 nolu parsellerde yapılan değişiklik ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde :
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık
Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

- Çayırova Belediyesi, G22b19d1b uygulama imar planı paftası, 1626 ada, 8,9,10,16,17,18 nolu parsellerin konut olan kullanımının park alanı olarak değiştirilmesi ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde :
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık
Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

-Gebze Belediyesi, G22b18c-1c uygulama imar planı paftası, 3820 ada 2 nolu parselin BHA olan kullanımının Sağlık Tesisi olarak değiştirilmesi ile ilgili uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde :
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık
Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

- Gebze Belediyesi, Hacıhalil Mahallesi, G22b24b nazım imar planı paftası, 4067 ada, 3 nolu parselin Akaryakıt ve Bakım İstasyonu olan kullanımına LPG ilavesinin yapılması ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde :
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık
Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

- Gebze Belediyesi, 5662 ada 1,14,15 ve 16 nolu parsellerin ticaret olan kullanımının korunarak, yatayda yapılaşmaya olanak sağlanması açısından birleştirilmesi ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde :
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık
Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

- Gebze Belediyesi, Osmanyılmaz Mahallesi, G22b24a-2d pafta, 1929 ada, 1 nolu parselin Temel Eğitim Alanı olan kullanımında 25 mt olan çekme mesafesinin 5metreye düşürülmesi ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde :
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık
Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

- Gebze Belediyesi, Tavşanlı Köyü, 45 pafta, 2518 nolu parselin sanayi ve depolama olan kullanımının uygulama imar planı teklifi ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde :
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık
Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

- Gebze Belediyesi, G22b24b2a uygulama imar planı, 788 ada 13 nolu parselin konut olan kullanımının özel yurt ve sosyal tesis alanı olarak değiştirilmesi ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde :
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık
Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

- Gebze Belediyesi, Sultanorhan Mah.,G22 b 2 0d pafta, 5214 ada, 1 nolu parselin okul olan kullanımının, 5123 ada 1 nolu parselde bulunan park alanı ile değiştirilmesi ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde :
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık
Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

- Gebze Belediyesi, Çayırova Mahallesi, G22b17c-18d nazım imar planı paftası, 1 ada, 2 nolu parselde İSU`ya ait Arıtma Tesisi Alanının ÇDP işlenmesi ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde :
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık
Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

- Şekerpınar Belediyesi revizyon uygulama imar planına ilan süresinde yapılan itirazlar ve Belediyesince yapılan düzeltmeler sonucunda yapılan uygulama imar planı değişiklikleri ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde :
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık
Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

-Bekirpaşa Belediyesi, 28 Haziran Mahallesi, (tapuda M.Alipaşa), 20N-IIIa uygulama imar planı paftası, 2468, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 3632, 3633, 3606, 3599, 307, 312, 326, 327, 328, 329, 330, 343 ve 344 nolu imar adalarının yapılaşma düzeninin B-3 olarak değiştirilmesi ile ilgili İmar Daire Başkanlığının 1250 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde :
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık
Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

- Saraybahçe Belediyesi, Yenimahalle, 19L-IVb, 19L-Ic uygulama imar planı paftaları, 2985 ada, 1 ve 2 numaralı parsellerde faaliyet gösteren sanayi kuruluşunun, imar planı üzerinde park alanı olarak düzenlenmiş 1 numaralı parselin sanayi alanı olarak, eşdeğer büyüklükteki alanın 2825 ada, 7 numaralı parsel ile 2826 ada, 1 nolu parseller üzerinde yeşil alan olarak düzenlenmesi ile ilgili İmar Daire Başkanlığının 1203 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde :
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık
Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

- Saraybahçe Belediyesi, Körfez Mahallesi, 19N-Ic, 19N-Id uygulama imar planı paftaları, 15 kadastro paftası, 849 ada, 9 numaralı parselin imar planı üzerinde “Akaryakıt Bakım ve LPG İkmal İstasyon olarak düzenlenmesi ile ilgili İmar Daire Başkanlığının 1189 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde :
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık
Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

- Saraybahçe Belediyesi, Körfez Mahallesi, 18N-IIa uygulama imar planı paftası üzerinde yer alan ve 480 adadaki kadastral parsellerin ifrazı sonucu oluşan kamuya terk edilmiş alanın plan üzerinde terk amacına uygun olarak düzenlemesi ile ilgili İmar Daire Başkanlığının 1184 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde :
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık
Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

- Saraybahçe Belediyesi, Hacıhızır Mahallesi, 20N-Ivd uygulama imar planı paftası, 4176 ada, 11 nolu parselin bulunduğu yapı adasında yapılaşma düzeninin B-3 olarak değiştirilmesi ile ilgili İmar Daire Başkanlığının 1186 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde :
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık
Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

- Saraybahçe Belediyesi, Yenidoğan Mahallesi, 20M-Ivc uygulama imar planı paftası, 3932 ada, 5 numaralı parselin bulunduğu imar adasının ön bahçe mesafesinin 3.00 m. olarak düzenlenmesi ile ilgili İmar Daire Başkanlığının 1185 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde :
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık
Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

- Saraybahçe Belediyesi, Kabaoğlu Mahallesi, 20N-Id uygulama imar planı paftası, 182 ada 1 nolu parselin bulunduğu kesimde imar yolu güzergahının yeniden düzenlenmesi ile ilgili İmar Daire Başkanlığının 1187 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde :
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık
Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

- Saraybahçe Belediyesi, Karabaş Mahallesi, 19N-Ia uygulama imar planı paftası, 14 kadastro paftası 489 ada, 6 nolu parselin bulunduğu yapı adasında yapılaşma şartının ön bahçesiz olarak düzenlenmesi ile ilgili İmar Daire Başkanlığının 1179 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde :
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık
Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

-) Saraybahçe Belediyesi, Turgut Mahallesi, 19M-Iıa ve 20M-IIId uygulama imar planı paftaları, 4409 ada, 11 nolu parsel ile 4411 ada, 12 nolu parseller arasında bulunan 6M ve 8M kesitindeki imar yolunun plan üzerinden kaldırılması ile ilgili İmar Daire Başkanlığının 1193 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde :
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık
Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

- Saraybahçe Belediyesi, Kemalpaşa Mahallesi, 19M-II c uygulama imar planı paftası, 3 kadastro paftası, 268 ada, 24 nolu parselde bulunan mevcut binanın güzeyinde yer alan 12,13,ve 14 nolu parsellerin bulunduğu alanın otopark alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili İmar Daire Başkanlığının 1198 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde :
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık
Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

- Saraybahçe Belediyesi, Yenidoğan Mahallesi, 19M-Ia uygulama imar planı paftaları, 3908 ada, 1 nolu parselin bulunduğu yerde kat artışı ile ilgili İmar Daire Başkanlığının 1182 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde :
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık
Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

- Saraybahçe Belediyesi, Körfez Mahallesi, 19N-III d uygulama imar planı paftaları, 3413 ada, 3 nolu parselin bulundıuğu yerde imar planında belirtilen yapılaşma oranının artırılması ile ilgili İmar Daire Başkanlığının 1181 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde :
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık
Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

- Bahçecik Belediyesi, G23c-09d-2a uygulama imar planı paftası, 4 kadastro pafta, 1231 nolu parselin nazım imar planına uygun uygulama imar planı ilavesi ile ilgili İmar Daire Başkanlığının 1336 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde :
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık
Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

- Bahçecik Belediyesi, G23c-09a-4d uygulama imar planı paftası, 1008 ve 1003 nolu parsellerde nazım imar planına uygun uygulama imar planı ilavesi ile ilgili İmar Daire Başkanlığının 1336 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde :
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık
Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

- Bekirpaşa Belediyesi, Kadıköy Mahallesi, Santral mevkiindeki Belediye Hizmet Binasının plana blok olarak işlenmesi ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde :
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık
Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

- Bekirpaşa Belediyesi, Kadıköy Mahallesi, 19N ve 20N nazım imar planı paftaları, 19N-Ib, 19N-IIa, 20N-IIId, 20N-IVc uygulama imar planları üzerindeki katlı otopark alanında yapılan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde :
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık
Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

- Yuvacık Belediyesi, ilave nazım imar planı ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde :
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık
Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

- Yuvacık Belediyesi, şuyulandırmaya esas revizyon imar planı ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde :
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık
Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

- Derince Belediyesi, 1367 nolu adanın kuzeyindeki mevcut nazım imar planlarında 12 metre genişliğindeki imar yolunun 17 metreye çıkarılması ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde :
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık
Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

- Derince İlçesi, Derince Belediyesi,2003 ile 2002 ada arasında geçmekte olan, 3.metrelik yolun güzergahının değiştirilmesi ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde :
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık
Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

- Körfez İlçesi,Kirazlıyalı Belediyesi sınırları içerisinde G23-a-24-b ve G23-a-25-a Nazım imar planı paftasında hazırlanan Revizyon Nazım İmar Planı ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde :
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık
Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

- Belediyemiz, Körfez İlçesi, Hereke Belediyesi sınırları dahilinde, 31J nazım imar planı paftası,31J IIId, uygulama imar planı paftası, 33,34,35,36,37,38,43,44 nolu parselin mevcut imar planındaki zemin etüdü verilerine göre D bölgesi(yerleşime uygun olmayan alanlar) olan ifadenin C bölgesi (riskli alanlar) olarak düzenlenmesi ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde :
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık
Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

- Belediyemiz, Körfez İlçesi, Hereke Belediyesi sınırları dahilinde, 31K nazım imar planı paftası,31K IIa uygulama imar planı paftası, 2438 nolu parselin mevcut imar planında bir kısmı konut bir kısmı da ilköğretim alanı olan kullanımının, parselin tamamının ilköğretim alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde :
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık
Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

- Belediyemiz, Gölcük ilçesi, İhsaniye Belediyesi, G 23.c.07.b nazım imar planı paftası,4
507 700-4 506 900 yatay, 486 100- 486 400 düşey koordinatları arasında yer alan konut dışı kentsel çalışma alanları ve G 23.c.02.c nazım imar planı paftası,4 509 200-4 509 300 yatay, 486 900- 487 000 düşey koordinatları arasında yer alan konut adaları ile ilgili imar daire başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde :
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık
Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

- Belediyemiz, Gölcük ilçesi, Halıdere Belediyesi,Körfez Mahallesi, G.23.d.05.c nazım imar planı paftası, G.23.d.05.c.1.c uygulama imar planı paftası,1782 nolu parsel ile ilgili ilgili imar daire başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde :
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık
Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

- Belediyemiz, Gölcük ilçesi, İhsaniye Belediyesi nazım imar planı notların da değişiklik yapılması konusu ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde :
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık
Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

- Belediyemiz, Karamürsel ilçesi , Karamürsel Belediyesi, G.23.d.07.b nazım imar planı paftası, G.23.d.07.b.3.d uygulama imar planı paftası,527 ada 1 nolu parsel ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde :
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık
Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

- Bağlar caddesi ve devamındaki Nazım Hikmet caddesi ve bu caddenin devamında bulunan Rahmi Dibek caddesinin birleştirilerek “Rahmi Dibek Caddesi” ayrıca “Bosna Caddesi”olarak isimlendirilmesi İle ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde :
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık-Türlü işler Komisyonuna Havalesine oybirliği ile karar verildi.

- Çayırova Belediyesi sınırlarında bulunan Emek Mahallesi 1743 ada,31 parselde yeni yapılan parkın isminin Şehit Astsubay Çavuş Adem SEZGİN olarak isimlendirilmesi ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde :
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık-Türlü işler Komisyonuna Havalesine oybirliği ile karar verildi.

- Yeniköy Belediye sınırlarında bulunan Merkez Mahallesi Sepetlipınar Mahallesi ve Karşıyaka Mahallesinde isimsiz sokak ve caddelere isim verilmesi ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde :
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık-Türlü işler Komisyonuna Havalesine oybirliği ile karar verildi.

- Değirmendere Belediye sınırlarında yapımı süren Stadyuma “Değirmendere Atatürk Stadı” isminin verilmesi ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde :
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık-Türlü işler Komisyonuna Havalesine oybirliği ile karar verildi.

- Çayırova Belediyesi sınırlarında olan Özgürlük Mahallesi 2.Caddenin isminin Şairimiz İstiklal Marşının yazarı Mehmet Akif ERSOY caddesi olarak değiştirilmesi ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde :
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık-Türlü işler Komisyonuna Havalesine oybirliği ile karar verildi.

- Teminat hakkı ile ilgili Emlak İstimlak Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde :
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Hukuk Komisyonuna Havalesine oybirliği ile karar verildi.

- Belsa Plaza iş merkezi 3.blok 9 kattaki 1-2-3-4-5 nolu büroların bedeli karşılığında İSU Genel Müdürlüğüne kiralanması ile ilgili Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde :
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Plan Bütçe ve Hukuk Komisyonuna Havalesine oybirliği ile karar verildi.

- Kandıra-Katlı Otopark Yapılmak Üzere Arsa Devri ile ilgili Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde :
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Hukuk Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

İşgal Harcı ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde:
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Tarifeler Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

KARAR 978 :”Kamu Kuruluşları borç-alacak hakkında yapılacak mahsup ve kesinti işlemlerinde uygulanacak usul ve esaslara ilişkin” ilgili Kararname ve Tebliğin gereği için Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde:
Evrakın dairesinden geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

-Teftiş Lahiyası tazmin raporu ile ilgili Fuar Müdürlüğünün yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde:
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

- Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kaynağında Ayrı Toplanması için Yetki Devri ile ilgili Çevre Koruma Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde :
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Çevre Sağlık ve Hukuk Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

- Gelirlerin-Giderlerini karşılamaması nedeniyle protokol taslağı gereğince Sağlık Bakanlığına devri için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde :
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Çevre Sağlık ve Hukuk Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

- Ambulans ücretleri ile ilgili Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde :
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Çevre Sağlık ve Tarifeler Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

- Barınma ve Sosyal Yardım Merkezi Yönetmeliği ile ilgili Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde :
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Hukuk Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

-Gebze ilçesi,Gebze Belediyesi,Çayırova mah.G.22.b.18.c.4.a pafta,4084 ada, 3,4…11 nolu parsellerde değişiklik yapılması ile ilgili imar daire başkanlığı yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde :
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

-Gebze ilçesi,Çayırova Belediyesi,G22.b.19.d.2.a pafta,665 ada,1 nolu parselde plan değişikliği yapılması ile ilgili imar daire başkanlığı yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde :
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın imar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

-Kandıra ilçesi,Kandıra Belediyesi,Akdurak mah.8 Kadastro pafta 290 ada 1 nolu parselde plan değişikliği yapılması ile ilgili imar daire başkanlığı yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde :
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın imar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

-İzmit merkez,Yeniköy Belediyesi,Batakçukur mevkii,G23.c.08.b.2.a uygulama imar plan paftası.303 ada ,13 nolu parsel,290 ada 1 nolu parselde plan değişikliği yapılması ile ilgili imar daire başkanlığı yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde :
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın imar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

-İzmit merkez,Suadiye Belediyesi,Spor tesis alanı ile ilgili nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili imar daire başkanlığı yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde :
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın imar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

-Derince ilçesi,Derince Belediyesi,Yavuz sultan mahallesi,113 pafta,1179 ada,52 nolu parselde plan değişikliği yapılması ile ilgili imar daire başkanlığı yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde :
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın imar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

-Gebze ilçesi,Gebze Belediyesi,Pelitli köyü 15 kadastro pafta 233,1949 ve 1950 nolu parsellerde nazım imar planı teklifi ile ilgili imar daire başkanlığı yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde :
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın imar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

-İzmit merkez,Köseköy Belediyesi ile Sarımeşe Belediyesi arasında yer alan sınır itilafı ile ilgili İmar daire başkanlığı yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde :
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın imar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

-Gölcük ilçesi,Ulaşlı Belediyesi,G23.d.04.c.3a-3b uygulama imar planı paftalarında değişiklik yapılması ile ilgili imar daire başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde :
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın imar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

-Körfez ilçesi Hereke Belediyesi 31.K nazım imar planı paftası,31K.II.a uygulama imar planı paftası,2438 nolu parselde plan değişikliği yapılması ile ilgili imar daire başkanlığı yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde :
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın imar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

-İzmit merkez,Suadiye Belediyesi,Spor tesis alanı ile ilgili nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili imar daire başkanlığı yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde :
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın imar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

-İzmit merkez,Kullar Belediyesi, G.23.c.05.a.1.d uygulama imar planı paftasında uygulama imar planı değişikliği yapılması ile ilgili imar daire başkanlığı yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde :
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın imar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

-Körfez ilçesi,Körfez Belediyesi,Yavuzsultan Selim mah.Zeytindere mevkii,G.23.b.21.b.3.d uygulama imar planı paftası,1165 ada,9…16 parseller ile 1170,1171 ve 1211 adalarda plan değişikliği yapılması ile ilgili imar daire başkanlığı yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde :
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın imar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

-Karamürsel ilçesi ,Karamürsel Belediyesi,G.23.d.08.a Nazım imar planı paftası, G23.d.08.a.2d uygulama imar planı paftası,103 ada, 7 nolu parselde plan değişikliği yapılması ile ilgili imar ve bayındırlık komisyon yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde:
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın imar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

-İzmit merkez,Saraybahçe Belediyesi sınırları içersinde Orman işletme müdürlüğü içerisinde yeni açılan caddeye isim verilmesi ilgili imar daire başkanlığı yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde:
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık -Türlü işler Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

-İzmit merkez,Acısu Belediyesi,G.24.d.03a-03d Nazım imar planı paftalarında hazırlanan nazım imar planı teklifi ile ilgili imar daire başkanlığı yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde:
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve bayındırlık Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

-İzmit merkez,Saraybahçe Belediyesi, 19.N Nazım imar planı paftası, 19.N.I.d uygulama imar planı paftası,13 kadastro pafta, 300 ada,22 ve 41 nolu parsellerde plan değişikliği yapılması ile ilgili imar daire başkanlığı yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde:
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve bayındırlık Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

-İzmit merkez, Saraybahçe Belediyesi, 19.N Nazım imar plan paftası, 19.N.III.a uygulama imar planı paftası.612,479 ve adalarda plan değişikliği yapılması ile ilgili imar daire başkanlığı yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde:
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve bayındırlık Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

-Derince ilçesi, Derince Belediyesi,G.23.b.22.c Nazım imar planı paftası,G.23.b.22.c.4a-4b Uygulama imar planı paftaları,4646,4637 ve 4638 adalarda yapılan plan değişikliği ile ilgili imar daire başkanlığı yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde:
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve bayındırlık Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

-Gölcük ilçesi,Yazlık Belediyesi,G.23.c.03.d.3c uygulama imar planı paftasında Plan değişikliği yapılması ile ilgili imar daire başkanlığı yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde:
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve bayındırlık Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

KARAR 979 : Kandıra İl Özel İdaresine ait Bina alımı ile ilgili,Emlak İstimlak Daire Başkanlığına ait yazı okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakere neticesinde :
Evrakın Dairesinden geldiği şekilde kabulüne oy birliği ile kabulüne oy birliği ile kabul edildi.

KARAR 980:Kocaeli Büyükşehir Belediyesi imar yönetmeliğinin 30.madde 3.bende(son)paragrafına metin eklenmesiyle ilgili,İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakere neticesinde:
Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

-Gebze ilçesi Gaziler Mahallesi 1734.sokak isminin değiştirilmesi ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde:
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık -Türlü işler Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

KARAR 981 : Cedit mahallesi Anıtpark ile Kocaeli Üniversitesi arasındaki yeni açılan caddeye isim verilmesi ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazı okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakere neticesinde :
Gelen evrak 24.madde ile Gelen evrakın 15.madde ile aynı olup sehven yazıldığından gündemden çekilmesine oybirliği ile karar verildi.

KARAR 982 :Büyükşehir Belediyesine ait taşınmaz malların satışı ile ilgili Emlak İstimlak Daire Başkanlığına ait yazı okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakere neticesinde :
Evrakın Dairesinden geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 983 :İşlerin yoğunluğu nedeniyle Ağustos Ayı Meclis Tatilinin İptali ile ilgili Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mustafa ATEŞ ‘in verdiği sözlü önergenin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Gündemde görüşülecek başka evrak bulunmadığından 12.07.2005 tarihli Meclis Toplantısının kapatılmasına:
Bir sonraki toplantının 11 Ağustos 2005 Salı Günü Saat 14:00 de Meclis Toplantı salonunda yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım