12 ŞUBAT 2010 1.BİRLEŞİM 1.OTURUM KARAR ÖZETLERİ

12 ŞUBAT 2010 1.BİRLEŞİM 1.OTURUM KARAR ÖZETLERİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 12.02.2010 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

KARAR NO

KARAR TARİHİ

KARARIN KONUSU

62

12.02.2010

Kartepe İlçesinde mükerrerlik oluşturan cadde-sokakların, 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 69. Maddesine istinaden hazırlanan Numaralama Yönetmeliğinin 14. Maddesi gereği değiştirilmesi ile ilgili Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonun 25/01/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Kartepe İlçesinde mükerrerlik oluşturan cadde- sokakların isimlerinin değiştirilmesi uygun görülmekle, kabulüne oybirliği ile kabul edildi.

*** *** ***

63

12.02.2010

İlimiz İzmit İlçesi Mehmet Ali Paşa Mahallesi 1710 ada, 1 parsel sayılı, imar planında İlköğretim Tesis Alanı ve trafo alanında kalan taşınmazın belediyemize ait olan hissesinin İlköğretim Tesis Alanı olarak kullanılmak üzere Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsis edilmesi ile ilgili Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonun 25/01/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Söz konusu taşınmazın tahsis ile ilgili Büyükşehir Belediye Başkanına ve Encümenine yetki verilmesi uygun görülmekle, kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

64

12.02.2010

Kocaeli ili hudutları dahilindeki ticarethane ve işyerlerinde yazılan tanıtım, ilan ve reklam tabelalarında Türkçe Kelimelerin kullanılması ile ilgili Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonun 05/02/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Tanıtım ve reklam uygulamalarında markalar ve tescilli isimler dışında, yabancı dille reklam ve tanıtım uygulaması konamaz” ifadesinin “p” fıkrası olarak eklenmesi, komisyon raporunun düzeltilerek uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

65

12.02.2010

Mülkiyeti ve tasarruf hakları Belediyemize ait olan Kültür Merkezleri içindeki düğün salonlarının İlçe Belediyelerine tahsis edilmesi ile ilgili Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonun 27/01/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Söz konusu taşınmazların tahsis edilmesi ile ilgili Büyükşehir Belediye Başkanı ve Encümenine yetki verilmesi uygun görülmekle, kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

66

12.02.2010

Başkan Danışmanlarının Ödenekleri ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonun 22/01/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Belediyemizde görevlendirilen Başkan Danışmanlarına ödenekleri uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

67

12.02.2010

Maktu Fazla Çalışma Ücretleri ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonun 22/01/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Belediyemiz Zabıta ve İtfaiye Personellerine maktu fazla çalışma ücretinin ödenmesi uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

68

12.02.2010

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde kullanılmak üzere 2 adet sepetli araç alımı ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonun 02/02/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Fen İşleri Dairesi Başkanlığın 2010 yılı bütçesinden alınması uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

69

12.02.2010

Denizli Göleti ile ilgili Türlü İşler Komisyonun 03/02/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Denizli Göleti kapsamındaki kamulaştırma işlemlerinin Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılması uygun görülmekle, kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

70

12.02.2010

41 AL 567 plakalı 1990 model BMC marka Damperli Kamyonun bedelsiz hibe olarak Samsun Terme Kocaman Belediyesine verilmesi ile ilgili Türlü İşler Komisyonun 28/01/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Damperli Kamyonun bedelsiz hibe olarak Samsun Terme Kocaman Belediyesine verilmesi uygun görülmekle, kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

71

12.02.2010

93–42028 plakalı 1993 model HMK–100 Hidromek Kepçenin Malatya Hekimhan Kurşunlu Belediyesine bedelsiz hibe olarak verilmesi ile ilgili Türlü İşler Komisyonun 28/01/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Hidromek Kepçenin bedelsiz hibe olarak Malatya Hekimhan Kurşunlu Belediyesine verilmesi uygun görülmekle, kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

72

12.02.2010

Araç gereç yardımı ile ilgili Çevre ve Sağlık Komisyonun 20/01/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Kocaeli Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü'ne destek olunması ve tüm çalışmalarda kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan 4 adet motosikletin Belediyemiz tarafından istinaden karşılanması uygun görülmekle, kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

73

12.02.2010

Pakistan'ın Karachi şehri ile Kardeş Şehir olunması ile ilgili Çevre ve Sağlık Komisyonun 20/01/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Pakistan'ın Karachi şehri ile kardeş şehir olunması ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim KARAOSMANOĞLU' na kardeş şehir protokolu imzalama yetkisi verilmesi uygun görülmekle, kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

74

12.02.2010

Şehirlerarası Otobüs Terminali ile Kırsal Terminal arasında bulunan 400 araç kapasiteli açık alanın Otopark olarak işletilmek üzere Belde A.Ş' ye kiralanması ile ilgili Hukuk Komisyonun 27/01/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

400 araç kapasiteli açık alanın Otopark olarak işletilmek üzere Belde A.Ş.'ye işletilmesinin devri uygun görülmekle, kabulüne oy çokluğu ile karar verildi.

*** *** ***

75

12.02.2010

Bağçeşme Meydan parkı içinde bulunan 100 m2'lik 01 nolu Çay Bahçesi Kafeterya işyerinin Wc müştemilatı ile birlikte Belde A.Ş' ye kiralanması ile ilgili Hukuk Komisyonun 01/02/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Söz konusu taşınmazların Belde A.Ş.'ye işletilmesinin devri uygun görülmekle, kabulüne oy çokluğu ile karar verildi.

*** *** ***

76

12.02.2010

Kozluk Mahallesi, Sekapark 1. Etap uçurtma tepesi yanında bulunan 10,00 m2'lik 02 nolu işyerinin büfe olarak Belde A.Ş' ye kiralanması ile ilgili Hukuk Komisyonun 01/02/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Söz konusu taşınmazların 5 yıl süre ve bedelle Belde A.Ş.'ye devri uygun görülmekle, kabulüne oy çokluğu ile karar verildi.

*** *** ***

77

12.02.2010

Tütünçiftlik Sahil Parkı içinde bulunan 01 nolu çaybahçesi kafeterya yeri ile 05 nolu çaybahçesi kafeterya yerinin mevsimlik olarak Belde A.Ş' ye kiralanması ile ilgili Hukuk Komisyonun 27/01/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Sahil Parkı içinde bulunan; 01 nolu çay bahçesi kafeterya yeri ile05 nolu çay bahçesi kafeterya yerinin protokol yapmak kaydıyla bedelsiz olarak Mayıs 2014 tarihine kadar Körfez Belediyesine tahsis edilmesi şeklinde komisyon raporunun değiştirilerek uygun görülmekle, kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

78

12.02.2010

Mülkiyeti Belediyemize ait olan İzmit İlçesi, Kemal Paşa Mahallesinde bulunan imar planlarında park ve kültür alanında kalan taşınmazın yeniden düzenlenmek üzere İzmit Belediyesine tahsis edilmesi ile ilgili Hukuk Komisyonun 27/01/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Tahsis ile ilgili Büyükşehir Belediye Başkanına ve Encümenine yetki verilmesi uygun görülmekle, kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

79

12.02.2010

Kocaeli İl Sınırları içinde kalan yan yolların devri ile ilgili Ulaşım Komisyonun 19/01/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Belediyelerce Karayolları Kamulaştırma Sınırları içinde oluşturulan, karşılıklı imzalanan protokol konusu toplama yolların devir işlemi uygun görülmekle, kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

80

12.02.2010

Gebze Yeni Mahalle (Menderes Caddesi) TEM bağlantı yolu ile ilgili Ulaşım Komisyonun 26/01/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Karayolları sorumluluk alanı içinde kalan Araç Üstgeçit Köprüsünün yapılması uygun görülmekle, kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

81

12.02.2010

Başiskele Belediyesi sınırları dahilinde, Bahçecik Mevkii, Seymen Mahallesi, G23c-03c ve G23c-04d nazım, G23c-03c-3b ve G23c-04d-4a uygulama imar planı paftaları, 4186 ve 4689 nolu parsellerde hazırlanan ve Başiskele Belediye Meclisinin 06.01.2010 tarih ve 9 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi İmar ve Bayındırlık Komisyonun 25/01/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Uygulama imar planı değişikliği teklifi uygun görülmekle, oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

82

12.02.2010

Başiskele Belediyesi sınırları dahilinde,G23c.09a nazım imar planı paftası, G23c.09a.2a,b,c,d, G23c.09a.1b,c uygulama imar planı paftalarında, doğusunda Bahçecik Kalıcı konutlarına D-130 karayolundan bağlantı sağlayan Nazım İmar Planında 20m.olarak tasarlanan imar yolu, güneyinde bu yol ile 12m. genişliğindeki Kocaorman Caddesi'ni bağlayan nazım planda 20 metre genişliğindeki imar yolu, Batısında 12m. genişliğindeki Kocaorman Caddesi ve Kuzeyinde mevcut 12 metre genişliğindeki Hacı Aslan Caddesi arasında kalan yaklaşık 25 hektarlık alanda hazırlanan ve Başiskele Belediye Meclisinin 06.01.2010 tarih 6 sayılı kararı ile kabul edilen ilave ve revizyon uygulama imar planı teklifi ilie ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 05/02/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. *** *** ***

83

12.02.2010

Başiskele Belediyesi sınırları dahilinde, G23c.09a nazım imar planı, G23c.09a.4c uygulama imar planı paftası, 5840, 5841 ve 5842 nolu parseller ile ilgili hazırlanan ve Başiskele Belediye Meclisinin 06.01.2010 tarih ve 7 sayılı kararı sayılı kararı ile reddedilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonun 25/01/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Söz konusu uygulama imar planı değişikliği teklifi uygun görülmemekle, reddine oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

84

12.02.2010

Başiskele Belediye Meclisi'nin 06.01.2010 tarih ve 8 sayılı Kararı ile reddedilen, Belediyemiz, Başiskele İlçesi, Başiskele Belediyesi, Yeniköy Mevkii, G.23.c.03.c.1.b–1.c–2.a halihazır paftalarında Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından 25.02.2003 ve 29.09.2003 tarihlerinde onaylanan “1/1000 ölçekli Tahmil ve Tahliye İskeleleri ve Dolgu Alanı için Uygulama İmar Planı”nın liman alanı olarak revize edilmesini içeren ve ilave olarak hazırlanan “1/1000 ölçekli Liman Alanı Dolgu Uygulama İmar Plan” teklifi İmar ve Bayındırlık Komisyonun 27/01/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Başiskele Belediye Başkanlığı'nın 06.01.2010 tarih ve 8 sayılı Meclis Kararı, uygun görülmekle, kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

85

12.02.2010

İzmit Belediyesi, G23.b.25.d nazım imar planı paftası, 1859 ada 5 nolu parsel ile 193 ada 12 nolu parselin doğusundan geçen bağlantı yolunun kaldırılması ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nca hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklik teklifi İmar ve Bayındırlık Komisyonun 27/01/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklik teklifi uygun görülmekle, kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

86

12.02.2010

Çayırova Belediyesi sınırları dahilinde, Akse Mahallesi, G22b.3 ve G22b.18b. nazım imar planları, 2063 ada, 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 nolu parsellerde hazırlanan ve Belediyemiz Meclisi'nin 13.11.2009 tarih ve 547 sayılı kararı ile onaylanan ve Belediyemizce askıya çıkarılan 1/25.000 ve 1/5.000 ölçekli nazım imar planına yasal askı süresi içinde yapılan itirazlar ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonun 26/01/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

87

12.02.2010

Çayırova Belediyesi sınırları dahilinde, G22b.18b-c, G22b.19d nazım, G22b.18b.4c, G22b.18c.1b, G22b.19d.1b uygulama imar planı paftaları, 1527 ada, 1,2,10,11 nolu parseller, 1196 adadaki park alanı, 1382 ada, 9 nolu parsel ve 684 ada, 1 nolu parselde hazırlanan 1/5000 nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonun 05/02/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı değişikliği teklifi uygun görülmekle, kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

88

12.02.2010

Darıca Belediyesi sınırları dahilinde, 2066 ada 1 nolu parselde hazırlanan ve Darıca Belediye Meclis'inin 02.12.2009 tarih ve 79 sayılı ile tadilen kabul edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonun 25/01/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Darıca Belediyesi Uygulama İmar Planı plan notlarına ve lejandına “özel spor tesis alanı” ifadesinin ilave edilmesi suretiyle tadilen uygun görülmekle, kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

89

12.02.2010

Belediyemiz, Darıca ilçesi, Darıca Belediyesi sınırları dahilinde, G22b.23b nazım imar planı, 29L.1c uygulama imar planı paftası, 650 ada, 1 nolu parsel ile ilgili hazırlanan ve Darıca Belediye Meclisinin 02.12.2009 tarih ve 75 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonun 25/01/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Uygulama imar planı değişikliği teklifi uygun görülmekle, kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

90

12.02.2010

Darıca Belediyesi sınırları içerisinde, G22b.23c nazım imar planı, 29K.3c ve 29L.4d uygulama imar planı paftaları, 10591 ve 10592 nolu parsellerde hazırlanan ve Darıca Belediye Meclisi'nin 02.12.2009 tarih ve 74 sayılı kararı ile kabul edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonun 26/01/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Uygulama imar planı değişikliği teklifi uygun görülmekle, kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

91

12.02.2010

Darıca Belediyesi sınırları dahilinde, G22b-23a nazım imar planı paftası, 29K-1c ve 29K-1b uygulama imar planı paftası, 1215 ada 1 nolu parsel ile 956 adada çocuk bahçesi olarak tescil dışı bırakılan alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonun 26/01/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı değişikliği teklifi tadilen uygun görülmekle, kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

92

12.02.2010

Belediyemiz, Gebze ilçesi, Gebze Belediyesi sınırları dahilinde, G22b.20d nazım imar planı, G22b.20d.3d uygulama imar planı paftası, 3271 ada, 1 nolu parsel ile ilgili hazırlanan nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonun 26/01/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi uygun görülmekle, kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

93

12.02.2010

Gebze Belediyesi sınırları içerisinde, Belediyemiz Meclisinin 18.09.2009 tarih ve 451 sayılı kararı ile onaylanan ve Belediyesince askıya çıkarılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine yasal askı süresi içinde yapılan itirazı reddeden Gebze Belediye Meclisinin 07.12.2009 tarih ve 268 sayılı kararı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonun 26/01/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Uygulama imar planı değişikliğine yapılan itiraz uygun görülmemekle reddine oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

94

12.02.2010

Gebze Belediyesi, Sultanorhan Mahallesi sınırları dahilinde, G.22.b.19.c nazım, G.22.b.19.c.3.d uygulama imar planı paftası, 452 ada 22 ve 23 nolu parsellerde hazırlanan ve Gebze Belediye Meclisinin 07.12.2009 tarih ve 264 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonun 26/01/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Uygulama imar planı değişikliği teklifi uygun görülmekle, kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

95

12.02.2010

Gebze Belediyesi sınırları dahilinde, G22b.24b nazım imar planı, G22b.24b.4d uygulama imar planı paftası, 1184 ada, 13 nolu parsel ve 230 ada, 1 nolu parselden geçen 12.00 metrelik imar yolu ile ilgili hazırlanan ve Gebze Belediye Meclisinin 07.12.2009 tarih ve 267 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonun 25/01/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Uygulama imar planı değişikliği uygun görülmekle, kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

96

12.02.2010

Gebze Belediyesi sınırları dâhilinde, Hacıhalil Mahallesi, G22b.24a. – 24b. nazım, G22b.24a.2c. ve G22b.24b.1d. uygulama imar planı paftaları, 1892 ada, 12 nolu parselde hazırlanan ve Gebze Belediye Meclisi'nin 07.12.2009 tarih ve 266 sayılı kararı ile kabul edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonun 25/01/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Uygulama imar planı değişikliği teklifi uygun görülmekle, kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

97

12.02.2010

Gebze Belediyesi sınırları dahilinde, G22b-24a nazım imar planı paftası, G22b-19d-4d uygulama imar planı paftası, 2813 ada, 9 nolu parselde hazırlanan ve Gebze Belediye Meclisinin 07.12.2009 tarih ve 269 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonun 25/01/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Uygulama imar planı değişikliği teklifi uygun görülmekle, kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

98

12.02.2010

Gebze Belediyesi sınırları içerisinde, G22.b.20.c nazım G22.b.20.c.4.b uygulama imar planı paftası, 954 ve 955 nolu parsellerde hazırlanan 1/5000 ve 1/25000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonun 26/01/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım imar planı değişikliği teklifi uygun görülmemekle, reddine oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

99

12.02.2010

Gebze Belediyesi sınırları dahilinde, Arapçeşme Mahallesi, G22b-20d nazım imar planı paftası, G22b-20d-4a uygulama imar planı paftası, 3637 ada, 1,2,3,4,5,6,7,8, 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 ve 20 nolu parseller ile 3460 ada 1 nolu parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonun 26/01/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı değişikliği teklifi uygun görülmekle, kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

100

12.02.2010

Gebze Belediyesi sınırları dahilinde, G22b-24a nazım imar planı paftası, G22b-24a-2a uygulama imar planı paftası, 413 ada 43 ve 35 nolu parseller ile ilgili hazırlanan ve Gebze Belediye Meclisinin 08.09.2009 tarih ve 193 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonun 01/02/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Uygulama imar planı değişikliği teklifi uygun görülmekle, kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

101

12.02.2010

Gebze Belediyesi sınırları içerisinde Ademyavuz Mahallesi, G22.b.18.c-18.d nazım G22.b.18.c.1.a-18.d.2.b uygulama imar planı paftaları, 5240 ve 5596 nolu adalarda hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun 05/02/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı değişikliği teklifi uygun görülmekle, kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

102

12.02.2010

Gebze Belediyesi, G.22.B.24.A nazım imar plan pafta, 946 ada 12 nolu parselin Gebze Otoyol Güneyi Planlama Bölgesi 1/5000 ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planında “Park Alanı” olarak planlanan kısmının “Konut Alanı” olarak planlanması ile ilgili hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonun 27/01/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklik teklifi uygun görülmekle, kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

103

12.02.2010

Belediyemiz Meclisi'nin 15.01.2010 tarih ve 84. maddesi olarak görüşülen, Belediyemiz, Gebze İlçesi, Gebze Belediyesi, G22.B.4. ve G.22.b.17.c. nazım imar plan pafta, G.22.b.17.c.2.b – 2.c. -2.d. uygulama imar planı paftaları 4 ada 40 nolu parselin, Y: 444756.777 – X: 4520482.12, Y: 444924.137 – X: 4520398.269, Y: 444853.099 – X: 4520143.809, Y: 444769.605 – X: 4520164.098, Y: 444780.141 – X: 4520201.207, Y: 444637.859 – X: 4520249.073 koordinatları arasında kalan alanın, Gebze Planlama Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planında ve Gebze Otoyol Güneyi Planlama Bölgesi 1/5000 ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planında “Fuar Alanı” olarak planlanan kısmının, Gebze Planlama Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planında “Kentsel Sosyal Donatı Alanı”, Gebze Otoyol Güneyi Planlama Bölgesi 1/5000 ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planında “Yönetim Merkezi” olarak planlanması ile ilgili hazırlanan 1/25000 ölçekli ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonun 04/02/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım İmar Plan değişiklik teklifi tadilen uygun görülmekle, kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

104

12.02.2010

İzmit Belediyesi sınırları dahilinde, G23b-24c nazım imar planı paftası, G23b-24c-2c uygulama imar planı paftası, 692 ada 1 nolu parselde kullanım ve yapılaşma koşulu değişikliğine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonun 26/01/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım ve uygulama imar planı değişiklik teklifleri tadilen uygun görülmekle, kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

105

12.02.2010

İzmit Belediyesi sınırları dahilinde, G23b-25a nazım imar planı paftası, G23b-25a-2b, G23b-25a-2c, G23b-25a-2d uygulama imar planı paftaları, 130 ada 9, 10 ve 15 nolu parseller, 145 ada 1 nolu parsel, 104 ada 9 nolu parsel ile 142 ada 7 nolu parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonun 26/01/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı değişikliği teklifi uygun görülmekle, kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

106

12.02.2010

İzmit Belediyesi sınırları içerisinde G23.b.25.d nazım, G23.b.25.d.2.d uygulama imar planı paftası, 2543 ada 25 no.lu ve 4805 ada 1 no.lu parseller de hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonun 26/01/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı değişikliği teklifi uygun görülmekle, kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

107

12.02.2010

İzmit Belediyesi sınırları dahilinde, Alikahya Mevkii, Durhasan Köyü, G23b-25d nazım imar planı paftası, G23b-25d-4d uygulama imar planı paftası, 215 ada 13 ve 14 nolu parseller, 216 ada 23, 24, 25 ve 26 nolu parseller, 217 ada, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14 nolu parseller, 218 ada 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ve 17 nolu parseller, 220 ada 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ve 20 nolu parseller ile 221 ada, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ve 18 nolu parsellerde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonun 05/02/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı değişikliği teklifi tadilen uygun görülmekle, kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

108

12.02.2010

İzmit Belediyesi, G23.B.24.B.3.C - D uygulama imar planı paftaları, düşey 494973 - 494975 ve yatay 4515770 - 4515764 koordinatları arasında kalan 45,00 m² alan ile düşey 495328 - 495324 ve yatay 4516024 - 4516011 koordinatları arasında kalan 67,00 m² alanlarda Erenler Cedit konutları için kullanılacak trafo alanları ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nca hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonun 27/01/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik teklifi uygun görülmekle, kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

109

12.02.2010

Belediyemiz Meclisi'nin 18.09.2009 tarih ve 463 sayılı kararı ile onaylanan ve 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8-b maddesi uyarınca 04.12.2009 ve 04.01.2010 tarihleri arasında askıya çıkartılan “1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi revizyon nazım imar planı ile 1/5000 ölçekli Kartepe Planlama Bölgesi İlave ve Revizyon nazım imar planları arasında tespit edilen uyumsuzluklar ile söz konusu planlama bölgesinde Kartepe kent merkezi oluşturma adına hazırlanan genel revizyona yasal askı süresi içinde yapılan itirazlar ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonun 29/01/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

110

12.02.2010

Kartepe Belediyesi, Köseköy Mevkii, G.24.d.01.a nazım imar planı pafta, G.24.d.01.a.1.d uygulama imar planı pafta, Köseköy 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı'nda “Kent Alanı” olarak planlanan 489 adanın tamamı ile 490 ve 491 nolu adaların bir kısmını içeren alan ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nca hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonun 27/01/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik teklifi uygun görülmekle, kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

111

12.02.2010

Karamürsel Belediyesi, G.23.d.08.a.4.b uygulama imar planı pafta, 174 ada 35 nolu parselin dışında ve kuzeydoğu köşesinde, yerini SEDAŞ'ın talep ettiği trafo alanı ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nca hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonun 27/01/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik teklifi uygun görülmekle, kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

112

12.02.2010

Karamürsel Belediyesi, G.23.d.07.a.3.d uygulama imar planı pafta, 104 nolu kadastro parselinde, yerini SEDAŞ'ın talep ettiği trafo alanı ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nca hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonun 27/01/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik teklifi uygun görülmekle, kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

113

12.02.2010

Körfez Belediyesi, Hereke, G.23.a.23.b Nazım imar plan pafta, 30.K-I.b, 31.K-IV.b, IV.c uygulama imar plan paftaları “Hereke Taş Ocakları Mevkii Bağlantı Yolu” projesi kapsamında hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama imar plan değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonun 27/01/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama imar plan değişiklik teklifi uygun görülmekle, kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

114

12.02.2010

Belediyemiz, Kartepe İlçesi, Kartepe Belediyesi sınırları dahilinde, Uzunçiftlik, G24a-21d nazım imar planı, G24a-21d-2c, G24a-21d-2d, G24a-21d-3a, G24a-21d-3b uygulama imar planı paftaları, 615 ada, 3 nolu parselde hazırlanan ve Kartepe Belediye Meclisinin 11.11.2009 tarih ve 198 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonun 01/02/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Uygulama imar planı değişikliği teklifi uygun görülmemekle, göre reddine oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

115

12.02.2010

Çanakkale'ye asker sevkiyatı yapan trenin Eskihisar da İngiliz askerleri tarafından bombolanarak trende bulunan tahmini 350 veya 400 askerlerimizin şehit edildiği Eskihisar yakınlarında halen kalıntıları bulunan demiryolunun olduğu bölgeye abide dikilmesi ile ilgili Meclis üyesi Ömer ÖZTÜRK' ün vermiş olduğu 12.02.2010 tarihli önergesi okunarak oylandı ve gündeme alındı. Yapılan müzakere neticesinde;

Konunun incelenmesi ve gereği için İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'na gönderilmesine oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

116

12.02.2010

Belediyemiz şirketlerinde olduğu düşünülen hata ve yolsuzlukların soruşturulması açısından meclis araştırma komisyonu kurulması ile ilgili CHP meclis üyelerinin vermiş olduğu 12.02.2010 tarihli önergesi okunarak oylandı ve gündeme alındı. Yapılan müzakere neticesinde;

Komisyon kurulması hususu oylandı ve oy çokluğu ile reddedildi.

117

12.02.2010

Belediyeşirketlerindeki yolsuzluk iddialarına ilişkin davalara müdahil olunması ile ilgiliCHP meclis üyelerinin vermiş olduğu 12.02.2010 tarihli önergesi okunarak oylandı ve gündeme alındı. Yapılan müzakere neticesinde;

Teklifin soru önergesi olarak kabulü ile cevaplandırılmak üzere ilgili birime gönderilmesine oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

MECLİS ŞUBE MÜDÜRÜ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANI

Ülker ARSLAN

(İMZA)

KADİR EROL

(İMZA)

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım