12 NİSAN 2005 2. OTURUM MECLİS TUTANAK ÖZETİ

12 NİSAN 2005 2. OTURUM MECLİS TUTANAK ÖZETİ

Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisinin 2.İçtima Devresi 9.Birleşiminin 2.Oturumu 12.04.2005 Salı günü saat 16.00`da yaptığı Toplantıya ait Tutanak Özetidir.

Gündem gereği Belediye Başkanı İbrahim KARAOSMANOĞLU Başkanlığından azalardan
H.Vehbi YENİCE, Abdullah KÖKTÜRK, Mustafa ÖĞREN, Sabri GÖKBUDAK, Habib SARMAN, Mahmut CİVELEK, Yaşar SÖNMEZ, A.Haydar BULUT, Abdullah SUNGUR, Fahrettin YILMAZ, Şaban ÖZER, Ergün BERDAN, Hilmi SEVİLEN, Doğan EROL, Mustafa ÇAKIR, Ali KAHRAMAN, Zafer ARAT, Mustafa ER, Ömer HAZER, Şükrü KARABALIK, İbrahim PEHLİVAN, Şükrü KARABACAK, Musa KAHRAMAN, E.Faruk TAŞÇI, Cemalettin BALCI, Yunus PEHLİVAN, Esener MAÇİL, Cevdet ŞAHİN, Hasan ÖZER, Adnan KÜÇÜKÖZER, Ahmet LEVENT, Nihat ABİŞ, Sebahattin ŞİMŞEK, Sebahattin ERSOY, İsmail YILDIRIM, Mustafa ERENGÜL, Nurettin ALTUN, Osman ÖZÇİÇEK, Mustafa YILMAZ, Ali KOCABIÇAK, İlyas ŞEKER, Alpaslan SEYMEN, M.Zekeriya ÖZAK, Metin KOZLUCA, Necat ÇAKIR, Hasan KIRLI, Mustafa ATEŞ, Ö.Uluç GÖNÜL, Hicran UZUN, Hüseyin ACURMAN, Adem AYDIN, Mehmet TIMAÇ, Ahmet ERDOĞAN, Ahmet MERT, Muzaffer KAPLANKIRAN, Sebahattin ŞEKERSOY, Bayram ARSLAN, Kenan KAHVECİ, Nurettin IŞIK, Celal AYVAZ, Ali HAYMANALI, Haluk AKYÜZ, Metin GÖKÇE, Zinnur BÜYÜKGÖZ, Sabri ATİLLA, Halim TURGUT, Dursun ARHAN, Ali ÖZDAĞ, Olcay ULUS, İhsan MERAL, Mehmet ZEYNELOĞLU, Muhammet SARAÇ, Aytekin ÖNER, Gülseren ŞAN, Mehmet ŞENDOĞAN, Selahattin KÖKÇAM, Tevfik ÇİFTÇİ, Ertuğrul EREN, Metin TORUNOĞULLARI, İsmail GENÇDEMİR, Mustafa YALÇIN, Levent DEĞİRMENCİ, Jale ÖZLER, Ömer GÜRSES, İbrahim USTA ve Recep ÖZBAKIR`ın mevcut oldukları anlaşıldı.

Azalardan Hikmet KARAASLAN, Hüseyin AYAZ, Mehmet ELLİBEŞ, Eşref ÖNER, Cemil KAVURT, Adnan KÖŞKER, Mehtap YILMAZEL ve Halit BIÇAK ın gelmedikleri anlaşıldı.
Azalardan Hikmet KARAASLAN, Hüseyin AYAZ, Mehmet ELLİBEŞ, Eşref ÖNER, Cemil KAVURT, Adnan KÖŞKER ve Mehtap YILMAZEL”in izinli sayılmalarına oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO 654- Gebze Belediyesi revizyon imar planları hükümlerinin konut alanları kısmının 6.maddesi ve kentsel çalışma alanları kısmının 7.maddesinde değişiklik yapılmasına dair İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO 655- Gebze Belediyesi Hacı Halil mahallesi, 3 pafta, 376 ada, 83 nolu parselin ayrık nizam 5 kat olan yapılaşma koşulunun blok nizama dönüştürülmesi şeklindeki uygulama imar planı değişikliğine ait İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO 656- Gebze Belediyesi G2218d2a ve G2218d2d uygulama imar planı paftası, 1813 ada, 3 ve 4 nolu parselin Akaryakıt İstasyonu olan kullanımına, LPG İkmal İstasyonu ilavesinin nazım imar planına işlenmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO 657- Gebze Belediyesi Sultan Orhan mahallesi, G22b20d3d nazım imar planı paftası, 4478 ada, 2 ve 3 nolu parsellerin ticaret olan kullanımının, küçük sanayi alanı olarak değiştirilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO 658- Çayırova Belediyesi G2218b4b pafta, 1020 ada, 8 nolu parselde ayrık düzen olarak konut + ticaret alanında kalan parselde kütle düzeninde blok yapılaşma yapılarak uygulama imar planı değişikliği yapılmasına dair İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

-Çayırova Belediyesi plan notlarının genel hükümler konut, ticaret ve sanayi alanlarında değişiklik yapılmasına dair İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okunarak yapılan müzakere netiçesinde;
Raporun tekrar görüşülmek üzere komisyona iadesine oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO 659- Çayırova Belediyesi G22b19d pafta, 1825 ada 4 parsel, 1826 ada 1 parsellerin park ve Üniversite olan kullanımının, Çocuk Esirgeme Kumru Sosyal Tesis Alanı olarak değiştirilme- si şeklindeki nazım imar planı değişikliği değiştirilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO 660- Çayırova Belediyesi G22b19d nazım imar planı paftası, 1626 ada, 8,9,16,17 ve 18 nolu parsellerin konut olan kullanımının park alanı olarak değiştirilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO 661- Derince Belediyesi G23b22c3a-3b pafta, 2292 ada, 12 nolu parsel, 2320 ada 11 nolu parselde, şuyulandırmanın bozulması sonucu mevcut yapılaşmaya uygun plan değişikliğine ait İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO 662- Hereke Belediyesi 31J nazım imar planı, 31J-lllb, 31J-lllc uygulama imar planı paftaları, 146 ada, 3 nolu parselin ağaçlandırılacak alan olan kullanımının kaptaj-arıtma tesisi olarak değiştirilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO 663- Yuvacık Belediyesi Serdar mahallesi, G23c 4c, G23c 4c 2d uygulama imar planı paftası, 100 ada, 1 parselde teklif edilen nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO 664- Uzunçiftlik Belediyesi G24b-02d-1d uygulama imar planı paftasında, Sapanca ayrımı Uzuntarla arasında mevcut D100 Devlet Yolu İkileme Projesi kapsamında Karayolları 1.Bölge Müdürlüğünce gerekli görülen değişiklik ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO 665- Saraybahçe Belediyesi Körfez mahallesi, 19N-lld uygulama imar planı, 3212 ada, 1 nolu parselde teklif edilen plan değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO 666- Saraybahçe Belediyesi Karabaş mahallesi, 19N-lc uygulama imar planı, 16 kadastro paftası, 1044 ada, 111 nolu parselde teklif edilen plan değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO 667- Saraybahçe Belediyesi Cedit mahallesi, 19N-lb uygulama imar planı, 1841 ada, 1 nolu parselde teklif edilen plan değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO 668- Saraybahçe Belediyesi Yenidoğan mahallesi, 19M-lb uygulama imar planı, 2179 ada, 11 nolu parselde teklif edilen plan değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO 669- Derbent Belediyesi 7 pafta, 262 nolu parsel üzerinde bulunan İlköğretim Okul Alanı ile ilgili nazım umar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO 670- Uzunçiftlik Belediyesi G24-d-01-b nolu nazım imar planında, Sosyal Konut Amaçlı Yapıların yapılması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO 671- Saraybahçe Belediyesi Cedit mahallesi, 20N-lVc uygulama imar planı, 4159 ada, 12 nolu parselin yapılaşma şartının ön bahçesiz bitişik nizam olarak teklif edilen plan değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO 672- Bekirpaşa Belediyesi Y.Kaptan mahallesi, 20O nazım imar planı paftası, 20O-lvc uygulama imar planı paftası, 3061 ada, 7 nolu parselde Sağlık Tesisi Alanının Konut Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO 673- Saraybahçe Belediyesi Yenidoğan mahallesi, 19M nazım imar palanı paftası, 19M-ld uygulama imar planı paftası, 39 ada 1 nolu parsel, 146 ada 1 parselin Karayolları Kamulaştırma Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO 674- Saraybahçe Belediyesi Körfez mahallesi, 18N, 19N nazım imar planı paftaları, 18N-lıa, 19N-llld uygulama imar planı paftaları, 3413 ada, 6 parselde yapılan nazım imar planı değişikliği düzenlenmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO 675- Bekirpaşa Belediyesi M.Ali paşa mahallesi, 19O nazım imar planı, 19O-lc uygulama imar planı, 1495 ada, 1 nolu parseldeki Atılım Lisesi alanında yapılan nazım imar planına göre hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO 676- Saraybahçe Belediyesi Arızlı mevkii, G23b-19c-lvd, G23b-19c-lVc uygulama imar planı paftaları, 27 kadastro paftası, 2746 parselde yapılan plan değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO 677- Suadiye Belediyesi 1/1000 uygulama imar planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO 678- Ulaşlı Belediyesi G23d-04c-3a uygulama imar planı paftasında yer alan ark alanı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO 679- Yalakdere Belediyesi 32L nazım imar planı paftası, 1474 nolu parseldeki Kültür Tesis Alanı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO 680- Akçat Belediyesi G23d-13c nazım imar planı paftası 146 ada, 1 parsel üzerindeki İlköğretim Tesis Alanının Kültür Tesis Alanına dönüştürülmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO 681- Ulaşlı Belediyesi G23d-05d nazım imar planı paftası, G23d-05d-4a-b-c-d uygulama imar plan paftaları üzerinde yer alan park ve spor tesis alanı dönüştürülmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO 682- Karamürsel Belediyesi G23d-07b nazım imar planı paftası, G23d-07b2c uygulama imar planı paftası, 191 ada, 3 nolu parsel üzerinde Resmi Kurum Alanı olan kullanımın, park alanı olarak değiştirilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO 683- Fenni mesül kayıtlarının tutulması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

-Teknik olarak ikiden fazla kat yapılması mümkün olmayan yapıların denetimi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Raporun tekrar görüşülmek üzere komisyona iadesine oybirliği ile karar verildi.

-Ruhsat süresinin uzatılması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Raporun tekrar görüşülmek üzere komisyona iadesine oybirliği ile karar verildi

-Köy statüsünde iken yapılan yapıların inşaat izinleri ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Raporun tekrar görüşülmek üzere komisyona iadesine oybirliği ile karar verildi

-Gebze Belediyesi Sultan Orhan mahallesi, nazım imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Raporun tekrar görüşülmek üzere komisyona iadesine oybirliği ile karar verildi

-Gebze Belediyesi Hürriyet mahallesi, nazım imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Raporun tekrar görüşülmek üzere komisyona iadesine oybirliği ile karar verildi

-Gebze Belediyesi G22b24a-b pafta, 5678 ada, 1 nolu parselin sanayi olan kullanımının Akaryakıt İstasyonuna dönüştürülmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Raporun tekrar görüşülmek üzere komisyona iadesine oybirliği ile karar verildi

-Hereke Belediyesinin 31J nazım imar paftası, 31Jlllc uygulama imar planı paftası, 134 ada, 4 nolu parselin idari tesis olan kullanımının ticaret alanına dönüştürülmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Raporun tekrar görüşülmek üzere komisyona iadesine oybirliği ile karar verildi

-Bekirpaşa Belediyesi M.Alipaşa mahallesi, 19N ve 20N nazım imar planı paftaları, 19N-lla, 20N-lllc, 20N-lVd uygulama imar planı paftaları, 3230 ada, 23 parsel, 697 ada, 3,4,5,6, 7,8,9,10,11,12,13,14,15 ve 16 nolu parsellerde yapılan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Raporun tekrar görüşülmek üzere komisyona iadesine oybirliği ile karar verildi

-Karşıyaka Belediyesi G23c-09b nazım imar planı üzerinde teklif edilen nazım imar planı değişikliği değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Raporun tekrar görüşülmek üzere komisyona iadesine oybirliği ile karar verildi

-Saraybahçe Belediyesi Kabaoğlu Köyü 20M nazım imar planı paftası, 20M-llb uygulama imar planı paftası üzerindeki, tarımsal niteliği korunacak alanda yapılan imar planı değişikliği
ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Raporun tekrar görüşülmek üzere komisyona iadesine oybirliği ile karar verildi

-Akmeşe Belediyesi Sapakpınar mevkii G24a-19b-1Va uygulama imar planı paftası, 420, 460, 380 nolu parsellerde yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Raporun tekrar görüşülmek üzere komisyona iadesine oybirliği ile karar verildi

-Saraybahçe Belediyesi Ömerağa mahallesi 19N-la uygulama imar planı, 12 pafta, 273 ada, 154 ve 1156 nolu parsellerin imar hattının düzeltilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Raporun tekrar görüşülmek üzere komisyona iadesine oybirliği ile karar verildi

-Saraybahçe Belediyesi Kemalpaşa mahallesi, 19M nazım imar planı, 19Mllb-19Mllc uygulama imar planlarının bulunduğu kesimin park ve kültür alanı olarak düzenlenmesi
ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Raporun tekrar görüşülmek üzere komisyona iadesine oybirliği ile karar verildi

-Saraybahçe Belediyesi SEKA Koruma Amaçlı imar planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Raporun tekrar görüşülmek üzere komisyona iadesine oybirliği ile karar verildi

-Bekirpaşa Belediyesi Tavşantepe mahallesi Kireçocakları mevkii 20O nazım imar planı paftası, 20O-la, 20O-lc, 20O-ld uygulama imar planı paftası üzerinde yapılan nazım imar plan değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Raporun tekrar görüşülmek üzere komisyona iadesine oybirliği ile karar verildi

-Köseköy Belediyesi nazım imar planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Raporun tekrar görüşülmek üzere komisyona iadesine oybirliği ile karar verildi

-Bekirpaşa Belediyesi Yenişehir mahallesi sınırlarındaki konut alanının, akaryakıt alanına dönüştürülmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Raporun tekrar görüşülmek üzere komisyona iadesine oybirliği ile karar verildi

-Saraybahçe Belediyesi sınırları içerisinde kentin merkezi ve kuzeyi arsındaki mevcut imar yolunun güçlendirilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Raporun tekrar görüşülmek üzere komisyona iadesine oybirliği ile karar verildi

-Saraybahçe Belediyesi park isimleri verilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık – Türlü İşler Komisyonu ortak raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Raporun tekrar görüşülmek üzere komisyona iadesine oybirliği ile karar verildi

-Felluce Direniş Parkı isminin verilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık – Türlü İşler Komisyonu ortak raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Raporun tekrar görüşülmek üzere komisyona iadesine oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO 684- Mülkiyeti Belediyemize ait Alikahya 20-0-3d pafta, 4840 ada, 1 nolu parselde spor tesisi yapılması ile ilgili Hukuk Komisyon raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO 685- Sesli görüntülü kayıtlar ile ilgili Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Evrakın dairesinden geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO 686- Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin iştiraklerine Bankalar nezninde kefil olunmasına ilişkin Belediye başkanına yetki verilmesi ile ilgili İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Evrakın dairesinden geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO 687- Belediyemize devir işlemleri tamamlanan 39 memur kadrosunun ihdası ile ilgili Personel ve Eğitim Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Evrakın dairesine iadesine oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO 688- Belediyemize devir işlemleri tamamlanan 268 işçi kadrosunun ihdası ile ilgili Personel ve Eğitim Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Evrakın dairesine iadesine oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO 689- Gebze Belediyesi Güzeller mahallesi, G22b19c nazım imar planı paftası, 4176 ada 2,3,4,5,6,7,8 nolu parsellerde uygulama imar planında Akaryakıt Bakım ve LPG İkmal İstasyonu olarak değişiklik yapılmasına dair İmar Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Evrakın dairesinden geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO 690- Gebze Belediyesi Sultan Orhan mahallesi, G22b4b2a pafta, 4553 ada 1 nolu parselde bulunan Akaryakıt Bakım İstasyonuna LPG ifadesinin ilave edilmesi ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Evrakın dairesinden geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

-Gebze Belediyesi Güzeller mahallesi, G22b24blb uygulama imar planı paftası, 663 ada, 17 nolu parselin yapılaşma koşulunun değiştirilmesi ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

-Gebze Belediyesi Mustafapaşa mahallesi G22b24bla pafta, 4353 ada, 9 parsel, G22b24a2b pafta, 4359 ada, 8 parsel, G22bl9c4c pafta, 33 ada, 34 nolu parsellerde yapılaşma koşullarında değişiklik yapılmasına dair İmar Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

-Gebze Belediyesi Tatlıkuyu mahallesi G22b24blla imar planı paftası, 788 ada, 13 nolu parselin konut olan kullanımının özel yurt ve sosyal tesis alanı olarak değiştirilmesi ile ilgili
İmar Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

-Gebze Belediyesi İstasyon mahallesi, G22b23b2a nazım imar planı paftası, 1552 ada, 2,3,4,5,6,7,8,9, 10 nolu parsellerin konut olan kullanımının özel sosyal tesis alanına dönüştürülmesi ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

-Gebze Belediyesi revizyon uygulama imar planı plan notlarında değişiklik yapılmasına dair
İmar Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

-Gebze Belediyesi Osman YILMAZ mahallesi, G22b24a pafta, 2738, 2749, 2747, 2469 nolu adaların konut olan kullanımının semt Pazar alanı olarak değiştirilmesi ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

-Gebze Belediyesi Tatlıkuyu kavşağının nazım ve uygulama imar planlarına işlenmesi ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

-Darıca belediyesi Bağlarbaşı mahallesi, 28Lla pafta, 1950 ada, 1 ve 2 nolu parsellerin konut olan kullanımının park alanı olarak değiştirilmesi ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

-Darıca Belediyesi Bağlarbaşı mahallesi, 28Lla pafta, 155, 156 adalar arasındaki yol genişliğinin değiştirilmesi ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

-Darıca Belediyesi Fevzi ÇAKMAK mahallesi, 29L-2d pafta, 720 ada, 1,5,6,7,8,9,10 nolu parsellerin konut ve ticaret olan kullanımının park olarak değiştirilmesi ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

-Darıca Belediyesi Piri Reis mahallesi, 29K-2a pafta, 1055 ada, 1 nolu parselin çocuk bahçesi olan kullanımının sağlık tesisi olarak değiştirilmesi ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

-Darıca Belediyesi revizyon uygulama imar planı plan hükümlerinde yapılan değişikliğe ait İmar Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

-Dilovası Belediyesi Mimar Sinan mahallesi, G23a21b pafta, 174 ada, 1,2,3,4,5,6,7,8 nolu parsellerin konut olan kullanımlarının konut + ticarete dönüştürülmesi ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

-Dilovası Belediyesi Orhangazi mahallesi, G23a21b3a pafta,42 ada, 22 nolu parsel, 46 ada 2,3,4,5,6,7,8 nolu parseller, 44 ada 20,21 nolu parseller, 47 ada 1,6 nolu parseller, 48 ada 1 ve 8 nolu parseller, 49 ada, 1,6,7 nolu parseller, 50 ada 3 nolu parsel, 54 ada, 3,4,5,6,7 nolu parseller ve 55 ada 1,5,7,8 nolu parsellerin konut olan kullanımının konut + ticaret olarak değiştirilmesi ile ilgili ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO 691- Çayırova Belediyesi G22b183b pafta, 2058 ada, 1,2,7 nolu parseller, 2013 ada, 2 nolu parselin konut olan kullanımının park olarak değiştirilmesi ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Evrakın Belediyesine iadesine oybirliği ile karar verildi.

-Çayırova Belediyesi G22b18b2c-19a1d-19d1c pafta, 2044 ada, 1 nolu parselin, sanayi olan kullanımının park alanına, 2042 adanın park olan kullanımının sanayiye dönüştürülmesi ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

-Şekerpınar Belediyesi revizyon nazım imar planına yapılan itirazlar ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

-Gebze Belediyesi Balçık köyü sınırları içerisinde sanayi amaçlı nazım imar planı teklifi ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

-Şekerpınar Belediyesi 5 pafta 165 ve 179 nolu parsellerin K.D.K.Ç.A içerisinde kalan kullanımının akaryakıt bakım ve LPG ikmal istasyonu alanına dönüştürülmesi ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

-Gebze Belediyesi Balçık ve Pelitli köyleri sınırları içerisinde sanayi amaçlı nazım imar planı ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

-Çayırova Belediyesi 2062, 2065, 6066, 6068, 2069 adalarda toplu konut bölgesinde yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

-Bahçecik Belediyesi G23c-09a02c uygulama imar planı 750 parselde yapılan uygulama imar planı değişikliğ ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

-Bahçecik Belediyesi maşatlık mevkii G23c-09a-4d uygulama imar planı paftası, 11 pafta, 1002, 1071 nolu parsellerde yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

-Bekirpaşa Belediyesi Tavşantepe mahallesi 20N nazım imar planı paftası, 20Nlllb uygulama imar planı paftası, 429 ada, 9 ve 10 nolu parsellerde teklif edilen nazım imar planı değişikliği
ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

-Saraybahçe Belediyesi Cedit mahallesi, 20N nazım imar planı paftası üzerinde yer alan ağaçlandırılacak alan park alanı ve manzara teraslı dinlenme tesisleri alanında yapılan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

-Yuvacık Belediyesi İzmit-Yalova devlet yolu ile Yuvacık-Döngel kalıcı konutlar arasında yapılacak Döngel bağlantı yolu projesine uygun hazırlanan uygulama imar planı değişikliği
ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

-Kandıra Belediyesi Akdurak mahallesi, 290 ada, 1 parselde yapılacak olan akaryakıt tesis alanı ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

-Kuruçeşme Belediyesine ait uygulama imar planı plan noktalarında yapılan değişiklik ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

-Bekirpaşa Belediyesi Yenişehir mahallesi, Durhasan köyü 200 nazım imar planı paftası,
200–lc 200-lvb uygulama imar planı, 669 ada, 1 parselin resmi kurum alanı olan kullanımının park ve dinlenme alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

-Maşukiye Belediyesi nazım imar planına yapılan itirazlar ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

-Uzuntarla Belediyesi G24d-03a-3b G24d-03b-4a imar planlarında yapılan plan değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

-Uzuntarla Belediyesi Sarımeşe mahallesi, G24d-03b-4b, G24d-03b-4c, G24d-03b-3a, G24d-03b-3d uygulama imar planı paftaları üzerinde yapılan plan değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

-Uzuntarla Belediyesi Kazakburun mahallesi, G24d-04a-3a, G24d-03b-4c, G24d-04a-4b, G24d-04a-4a uygulama imar planı paftaları üzerinde yapılan imar değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

-Uzuntarla Belediyesi G24d-03b-3b, G24d-04a-4a uygulama imar planı paftaları üzerinde yapılan plan değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

-Uzuntarla Belediyesi G24d-03a-3b, uygulama imar planı paftası üzerinde yapılan plan değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

-Uzuntarla Belediyesi G24d-04a-3b uygulama imar planı paftası üzerinde yapılan plan değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

-Uzuntarla Belediyesi G24d-03b-1c uygulama imar planı paftası üzerinde yapılan plan değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

-Uzuntarla Belediyesi G24d-03b-4b, G24d-03b-4a uygulama imar planı paftaları üzerinde yapılan plan değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

-Uzuntarla Belediyesi G24d-04a-4b, G24d-04a-4a, G24d-04a-4d, G24d-03b-3b, G24d-03b-3c uygulama imar planı paftaları üzerinde yapılan plan değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

-Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sınırları dahilinde İzmit Garından başlayarak, Köse köy sınırları dahilindeki eski ve yeni demiryolları güzergahlarının kesiştiği yerlere kadar olan eski demiryolu hattının park ve dinlenme alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

-Saraybahçe Belediyesi Yenimahalle 19L-lld uygulama imar planı paftası, 2826, 2827, 2828, 2829 nolu adalarda yan bahçe mesafesinin 3 mt olarak düzenlenmesi ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO 692- Bekirpaşa Belediyesi Kadıköy mahallesi, 20N nazım imar planı paftası, 20N-lVb, 20N-lc, 20N-lld, 20N-llla uygulama imar planı paftaları üzerindeki, Akçakoca Toplu Konut Alanında yapılan plan değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Evrakın dairesinden geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

-Arslanbey Belediyesi sınırları dahilindeki Arslanbey Toplu Konut alanlarında yapılan plan değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

-Yeniköy Belediyesi Batakçukur mevkiinde yapılan plan değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

-Saraybahçe Belediyesi Yenimahalle (Cumhuriyet) sınırları içerisinde Emniyet Müdürlüğüne ait alanda yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

-Saraybahçe Belediyesi Kemalpaşa mahallesi 19M nazım imar planı paftası, 19M11b-2c uygulama imar planı, 219 ada, 1 ve 22 nolu parsellerin park ve kültür alanı olarak düzenlen mesi ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

-Saraybahçe Belediyesi Arızlı mevkiindeki uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

-Kandıra Belediyesi Kıncıllı köyü Kerpe mevkiindeki plan değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

-Kullar Belediyesi Yaylacık mahallesinde yapılan plan değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

-Köse köy Belediye hizmet tesis alanı ve çevresinde yapılan düzenleme ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO 693- Derince Belediyesi G23b22a3d, G23b22d2a, 1908 ve 2103 nolu parsellerin, Ortaöğrenim alanının bir kısmının ve park alanının tamamının spor alanına dönüştürülmesi ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Evrakın dairesinden geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

-Körfez Belediyesi G23b21c nazım imar planı paftası, 757 ada, 6,10,14 parsellerin ticaret alanı olan kullanımının sağlık alanına dönüştürülmesi ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

-İhsaniye Belediyesi G23c03d – G23c02c nazım imar plan paftaları G23c02c2c – G23c03d4a uygulama imar plan paftaları üzerinde yer alan konut adalarının kullanımının konut dışı kentsel çalışma alanına dönüştürülmesi ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

-Ulaşlı Belediyesi mevcut nazım imar planlarında yer alan yoğunluk kararı ile mevcut uygulama imar planlarında yer alan yoğunluk kararları arasındaki çelişkilerin düzeltilmesi ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

-1/25 Ölçekli Çevre Düzeni Planlarında değişiklik yapılması ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

-Gebze Belediyesi Pelitli köyü G22b15d-G22b15a nazım imar planı ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

-Darıca belediyesi Tuzla caddesi isminin “Ecmel SUNEAR” olarak değiştirilmesi ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık – Türlü İşler Komisyonlarına havalesine oybirliği ile karar verildi.

-Dilovası Belediyesi sınırları dahilinde Çerkeşli köyü civarı çevre yolu durumundaki alternatif yola “Malazgirt Caddesi” isminin verilmesi ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık – Türlü İşler Komisyonlarına havalesine oybirliği ile karar verildi.

-Uzuntarla Belediyesi Sarımeşe mahalle isminin Bağdat mahallesi olarak değiştirilmesi ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık – Türlü İşler Komisyonlarına havalesine oybirliği ile karar verildi.

-Saraybahçe Belediyesi Topçular mahallesinde isimsiz sokaklara “Emir Sokak ve Fırtına Sokak” isminin verilmesi ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık – Türlü İşler Komisyonlarına havalesine oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO 694- Otopark Ek Yönetmelik Taslağı ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Evrakın dairesine iadesine oybirliği ile karar verildi.

-Kandıra belediyesi ortak proje kapsamına alınması çalışmaların birlikte yürütülmesi ve konuyla yapılacak kamulaştırmalar ile ilgili Büyükşehir Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesi ile ilgili Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın Altyapı ve Büyük Yatırımlar – Hukuk Komisyonlarına havalesine oybirliği ile karar verildi.

-Gölcük Belediyesi ortak proje kapsamına alınması çalışmaların birlikte yürütülmesi ve konu ile yapılacak kamulaştırmalar ile ilgili Büyükşehir Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesi ile ilgili Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın Altyapı ve Büyük Yatırımlar – Hukuk Komisyonlarına havalesine oybirliği ile karar verildi.

-İzmit Yeni mahalle 19Llld pafta, 2830 ada, 1 nolu 1110.00 m2 ve 2 nolu 2073.00 m2 miktarındaki parseller hakkında Büyükşehir Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesi ile ilgili Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın Altyapı ve Büyük Yatırımlar – Hukuk Komisyonlarına havalesine oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO 695- Teşkilat Kuruluş Şeması ile ilgili Personel ve Eğitim Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Evrakın dairesinden geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

-Bilboardlar ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın Hukuk Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

-İhsaniye Belediyesinin tarifeleri ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın Tarifeler Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

-Köse köy Belediyesinin tarifeleri ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın Tarifeler Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

-Akmeşe Belediyesinin tarifeleri ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın Tarifeler Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

-Kandıra Belediyesinin tarifeleri ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın Tarifeler Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

-Kızderbent Belediyesinin tarifeleri ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın Tarifeler Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

-Çayırova Belediyesinin tarifeleri ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın Tarifeler Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

-Karşıyaka Belediyesinin tarifeleri ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın Tarifeler Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

-Yalakdere Belediyesinin tarifeleri ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın Tarifeler Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

-Kuruçeşme Belediyesinin tarifeleri ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın Tarifeler Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

-BüyükDerbent Belediyesinin tarifeleri ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın Tarifeler Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

-Kullar Belediyesinin tarifeleri ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın Tarifeler Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

-Suadiye Belediyesinin tarifeleri ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın Tarifeler Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

-Kirazlıyalı Belediyesinin tarifeleri ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın Tarifeler Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

-Hisareyn Belediyesinin tarifeleri ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın Tarifeler Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

-Acısu Belediyesinin tarifeleri ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın Tarifeler Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

-Dereköy Belediyesinin tarifeleri ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın Tarifeler Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

-Saraybahçe Belediyesinin tarifeleri ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın Tarifeler Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

-Yazlık Belediyesinin tarifeleri ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın Tarifeler Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

-Sarımeşe Belediyesinin tarifeleri ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın Tarifeler Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

-Kirazlıyalı Belediyesinin tarifeleri ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın Tarifeler Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

-Alikahya Belediyesinin tarifeleri ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın Tarifeler Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

-Uzunçiftlik Belediyesinin tarifeleri ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın Tarifeler Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

-Yuvacık Belediyesinin tarifeleri ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın Tarifeler Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

-Ereğli Belediyesinin tarifeleri ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın Tarifeler Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

-Uzuntarla Belediyesinin tarifeleri ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın Tarifeler Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

-Köse köy Belediye gelirlerinin taksit zamlarının belirlenmesi ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın Tarifeler Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

-Akmeşe Belediyesinin ücret tarifesi ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın Tarifeler Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO 696- Servis araçları belge düzenleme ücret tarifesi ile ilgili Ulaşım Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Evrakın Dairesinden geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO 697- Karamürsel belediyesi vergi, harç ve ücret tarifesi ile ilgili Tarifeler Komisyon Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

-Köy yerleşik alanlarında uygulanacak imar yönetmeliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO 698- BESC-1 MARMARA Gemisi ile ilgili komisyon raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
BESC-1 MARMARA Gemisinin satışından dolayı İZAYDAŞ ı zarara uğratan, İZAYDAŞ Eski Yöneticileri hakkında gerekli yasal işlem yapılması hakkındaki raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO 699- SEKA ya ait bazı varlıkların devri ile ilgili Yazı İşleri Kararlar Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Evrakın dairesinden geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

-Alikahya Belediyesi tapuda M.Alipaşa mahallesi, G23b-25c nazım imar planı paftası, G23b-25c-2a, G23b25c-lb uygulama imar planı paftaları üzerinde Sağlık Tesis Alanı ve Günibirlik Tesis Alanı oluşturulması ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

-Yuvacık Belediyesi Fatih mahallesi, G23c10a-2d uygulama imar planı paftası üzerinde hazırlanan uygulama imar palanı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

-Sarımeşe Belediyesi Hürriyet mahallesi, G24d-01b-4c ve 3d uygulama imar planları içerisinde yer alan Kültürel tesis Alanının emsal değerinde yapılan değişiklik ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

-Çayırova Belediyesi G22b18b nazım imar planı paftası, G22b18b4b uygulama imar planı paftası, 1020 ada, 8 nolu parselin konut olan kullanımının özel yurt ve sosyal tesis alanına dönüştürülmesi ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

-Darıca Belediyesi 28L 29K nazım imar planı paftaları, 1950 ada 1 parsel, 1055 ada 1 parselleri kapsayan nazım imar planı değişikliğ ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

-Gölcük Belediyesi G23c02c.d nazım imar planı paftası, G23c02c.d3b-3c uygulama imar planı paftası, 937, 886 nolu parsellerin mevcut nazım imar planında ağaçlandırılacak alan olan kullanımının kısmen park alanına dönüştürülmesi ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

-Halıdere Belediyesi G23d05c nazım imar planı paftası, G23d05clc uygulama imar planı paftası, 1782 nolu parselin mevcut nazım imar planında Konut alanı olan kullanımının, Spor Tesis Alanı olarak değiştirilmesi ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

-Değirmendere Belediyesi plan notlarında yapılan değişiklik ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

-Derince Belediyesi Sopalı – Yenikent mahallesi G23b-22d nazım imar planı, 8 kadastro pafta, 2021 nolu parselde yapılan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündemde görüşülecek başka bir evrak bulunmadığından, 12 Nisan 2005 tarihli meclis toplantısının kapatılmasına; 12 Mayıs 2005 Perşembe günü saat 14.00`de yeniden toplanılmasına oybirliği ile karar verildi.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI KATİP KATİP

İbrahim KARAOSMANOĞLU

Hicran UZUN

Muzaffer KAPLANKIRAN

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım