12 MAYIS 2011 1.BİRLEŞİM 1.OTURUM KARAR ÖZETLERİ

12 MAYIS 2011 1.BİRLEŞİM 1.OTURUM KARAR ÖZETLERİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN

2011 YILI MAYIS AYI TOPLANTISININ 12.05.2011 TARİHLİ

1. BİRLEŞİMİNE AİT KARAR ÖZETLERİ

KARAR NO

KARAR TARİHİ

KARARIN KONUSU

267

12.05.2011

İlimiz Kartepe İlçesi, Köseköy Beldesi 496 ada, 13 parsel sayılı 818,17 m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerinde yaklaşık 273,00 m2 yüzölçümlü binanın Kartepe Belediyesine olan tahsisinin kaldırılarak, Kartepe Kaymakamlığı İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne tahsis edilmesi ile ilgili Hukuk Komisyonu’nun Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Gündem maddesinde sehven İl Milli Eğitim Müdürlüğü şeklinde yazılan ifade İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak düzeltilerek Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem No 1)

268

12.05.2011

Dilovası Belediyesi, Çerkeşli Köyünde bulunan isimsiz sokağa “Halil Çavuş Sokak” isminin verilmesi ile ilgili Türlü İşler Komisyonu’nun Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle, 5393 sayılı yasanın 81. maddesine istinaden (üye tamsayısı: 74, katılan üye sayısı: 69 kabul oyu sayısı: 69 üye ) üye tam sayısının salt çoğunluğu ile kabul edilmiştir. (Gündem No 2)

269

12.05.2011

Kartepe Belediyesi, Soğuksu ve Çınarlı Mahallelerinden geçen Kaşmir Caddesinin isminin değiştirilmesi ile ilgili Türlü İşler Komisyonu’nun Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Komisyon Raporu değiştirilerek, Kartepe Soğuksu ve Çınarlı Mahallelerinden geçen Kaşmir Caddesinin isminin Leyla Atakan Caddesi olarak, Köseköy Beldesindeki Leyla Atakan Caddesinin isminin Atakan Caddesi olarak değiştirilmesi oylanarak, 5393 sayılı yasanın 81. maddesine istinaden (üye tamsayısı: 74, katılan üye sayısı: 69 kabul oyu sayısı: 69 üye ) üye tam sayısının salt çoğunluğu ile kabul edilmiştir. (Gündem No 3)

270

12.05.2011

Yurt Dışı görevlendirmesi ile ilgili Türlü İşler Komisyonu’nun Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem No 5)

271

12.05.2011

2011 yılı Ek Karayolu Yolcu Terminali Tavan Ücret Tarifesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem No 6)

272

12.05.2011

Vektör Yayılımı Önleme Hizmetleri ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem No 7)

273

12.05.2011

Teşkilat Şeması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem No 8)

274

12.05.2011

TOKİ ile Belediyemiz arasında yapılan arsa devrine karşılık konut verilmesine ilişkin protokol gereği kıymet takdir komisyonu tarafından belirlenen bedel üzerinden, kamulaştırma bedeli karşılığında trampa edilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor, komisyondan geldiği şekliyle oylanarak oyçokluğu ile kabul edilmiştir. (Gündem No 10)

275

12.05.2011

İzmit İlçesi Serdar Mahallesi Güneş Caddesi Plajyolu adresinde bulunan 1 adet Çay Bahçesi-Restoran ve 1 adet Çay Bahçesi-Kafeterya işyerinin kira sözleşmelerinin yeniden değerlendirilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor, komisyondan geldiği şekliyle oylanarak oyçokluğu ile kabul edilmiştir. (Gündem No 11)

276

12.05.2011

İzmit İlçesi Kemalpaşa Mahallesi Salim Dervişoğlu Caddesi No:38 adresinde bulunan 1 adet Çaybahçesi-Kafeterya işyerine ait kira sözleşmesinin yeniden değerlendirilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor, komisyondan geldiği şekliyle oylanarak oyçokluğu ile kabul edilmiştir. (Gündem No 12)

277

12.05.2011

D-130 Müfit Saner Yaya Üst Geçidi yapım işi ile ilgili Ulaşım Komisyonu’nun Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem No 13)

278

12.05.2011

Değirmendere Girişi Köprülü Kavşağı yapım işi ile ilgili Ulaşım Komisyonu’nun Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem No 14)

279

12.05.2011

Kocaeli Yıldızlar Yüzme Kulübü ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi arasında engellilere yönelik yüzme eğitimine dair esas ve usulleri kapsayan protokol yapılması ile ilgili Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu’nun Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem No 15)

280

12.05.2011

Başiskele Belediyesi, G23c.05c.4b uygulama imar plan paftası, 4373, 4474, 4476 no’lu parseller ile 4571, 4572, 4573 ve 4574 no’lu parseller arasında yer alan 10.00 m’lik imar yolunda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem No 16)

281

12.05.2011

Başiskele Belediyesi, G23c.09a.1b uygulama imar plan paftası, 20.00 m’lik imar yolunun 4191 nolu parsel üzerinde devamlılığının sağlanması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem No 17)

282

12.05.2011

Çayırova Belediyesi, G.22.b.18.c nazım imar planı, G.22.b.18.c.1.b uygulama imar plan paftası, 1382 ada 8 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem No 18)

283

12.05.2011

Çayırova Belediyesi, G22b.19.a nazım G22.b.19.a.3.a-4.a-4.b uygulama imar planı paftaları 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 567, 574, 575, 576, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584 nolu adalarda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem No 19)

284

12.05.2011

Darıca Belediyesi, 30.J-3.C uygulama imar plan paftası, 10733 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem No 20)

285

12.05.2011

Darıca Belediyesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, G22.b.24.d Nazım, 29 L-3.b uygulama imar plan paftası, 1042, 1704 ve 2392 nolu imar adalarında hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem No 21)

286

12.05.2011

Derince Belediyesi, G23b22c nazım imar planı, G23b22c3a uygulama imar planı paftası, 2723 ada, 8 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem No 22)

287

12.05.2011

Dilovası Belediyesi, Tavşancıl ve Yahyakaptan Mahalleleri ile Çerkeşli Köyü, G22a17a-17c-17d, G23a22a-22b nazım imar planı paftalarında hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem No 23)

288

12.05.2011

Dilovası Belediyesi, Dilovası Küçük Sanayi ve Depolama Bölgesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem No 24)

289

12.05.2011

Gebze Belediyesi, Mevlana Mahallesi, G22b19d nazım imar planı, G22b19d3a-3b-2d uygulama imar planı paftası, 48, 3040, 3041, 3221, 3222 nolu adalar ile 321 ada, 45, 83, 37, 38, 30, 34, 84, 39, 35, 36, 25, 85, 86, 94, 24, 26, 29, 23, 24, 27, 94, 93, 2, 95, 95 ve 91 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem No 25)

290

12.05.2011

Gebze Belediyesi, İstasyon Mahallesi, G22b24a nazım imar planı, G22b24a4b uygulama imar planı paftası, 1287 ada, 5,6,7 ve 8 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem No 26)

291

12.05.2011

Gebze Belediyesi, Güzeller Mahallesi G22b24b nazım imar planı, G22b24b1b. uygulama imar planı paftası, 672 ada, 31 ve 32 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem No 27)

292

12.05.2011

Gebze Belediyesi, Eskihisar Yaya üst geçidinin planlara işlenmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem No 28)

293

12.05.2011

Gölcük Belediyesi, nazım imar planı revizyonuna yapılan itirazlar ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem No 29)

294

12.05.2011

Gölcük Belediyesi, 1/1000 ölçekli revizyon ve ilave uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem No 30)

295

12.05.2011

İzmit Belediyesi, Orhan Mahallesi, G23b24b nazım imar planı, G23b24b4d uygulama imar planı paftası, 3466 ada, 15 ve 16 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem No 31)

296

12.05.2011

İzmit Belediyesi, Çayırköy-Yassıbağ Kentsel Gelişim ve Dönüşüm Alanı ilan edilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem No 32)

297

12.05.2011

İzmit Belediyesi, Mehmet Ali Paşa Mahallesi, G23b25d nazım imar planı, G23b25d1a uygulama imar planı paftası, 3622 ada, 2 nolu parsellerde hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem No 33)

298

12.05.2011

İzmit Belediyesi, G23.b.20.c nazım imar planı, G23.b.20.c.3.a ve G23.b.20.c.3.d uygulama imar planı paftaları, 4441 no’lu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor, komisyondan geldiği şekliyle oylanarak oyçokluğu ile kabul edilmiştir. (Gündem No 34)

299

12.05.2011

İzmit Belediyesi, G23.b.24.b, G23.b.24.c ve G23.b.24.d nazım, G23.b.24.b.4.d, G23.b.24.c.1.a ve G23.b.24.d.2.b uygulama imar planı paftaları, 3481 ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 nolu parseller ile 3469 ada 2, 3, 4, 5, 6 nolu parsellerde ve söz konusu adaların güneyinde yer alan tescilli sur duvarı için hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem No 35)

300

12.05.2011

Kandıra Belediyesi, Turizm Bölgesi sınırları içerisinde kalan köylerde Köy Yerleşik Alan sınırının belirlenmesi ve Pelitpınar Köyünün Köy Yerleşik Alan Sınırının yeniden düzenlenmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem No 36)

301

12.05.2011

Karamürsel Belediyesi, Hacıömerağa Mahallesi G23d08a nazım imar planı, G23d08a2d uygulama imar planı paftası, 457 ada, 173 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem No 37)

302

12.05.2011

Kartepe Belediyesi, G24a21c nazım imar planı, 322 ada, 1 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem No 38)

303

12.05.2011

Kartepe Belediyesi, Sarımeşe, Hürriyet, Köseköy, Fatih ve 17 Ağustos Mahalleri sınırları dahilinde Kentsel Dönüşüm Alanı ilan edilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem No 39)

304

12.05.2011

Kartepe Belediyesi, G23c05b nazım imar planı, G23c05b3d-2a uygulama imar planı paftaları, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1653 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem No 40)

305

12.05.2011

Kartepe Belediyesi, K-7 Gelişme Bölgesine ait uygulama imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem No 42)

306

12.05.2011

Kartepe Belediyesi, Arslanbey uygulama imar planı revizyonuna yapılan itirazlarla ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor, komisyondan geldiği şekliyle oylanarak oyçokluğu ile kabul edilmiştir. (Gündem No 43)

307

12.05.2011

Körfez Belediyesi, G23a25a nazım imar planı, G23a25a4c uygulama imar planı paftası, 1359 ada, 2 ve 3 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem No 44)

308

12.05.2011

Körfez Belediyesi, G22b22a-22d nazım imar planı, G23b22a4d-22d1a uygulama imar planı paftaları, 1914, 1915, 1919 nolu parsellerin güneyinde bulunan imar yolunda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem No 45)

309

12.05.2011

Körfez Belediyesi, Belediyemiz Meclisi’nin 18.02.2011 tarih ve 121 sayılı kararına yapılan itiraz ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem No 46)

310

12.05.2011

Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği ile Balkan Kültür Evi’nin ortak hizmet projesi doğrultusunda kullanımı, kültürel sosyal etkinlikler ve işletmesi ile ilgili protokollerin yapılması ve Başkanlık Makamının yetkili kılınması ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

Teklifin Dairesinden geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem No 54)

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım