12 MART 2010 1.BİRLEŞİM 1.OTURUM KARAR ÖZETLERİ

12 MART 2010 1.BİRLEŞİM 1.OTURUM KARAR ÖZETLERİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 12.03.2010 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

KARAR NO

KARAR TARİHİ

KARARIN KONUSU

118

12.03.2010

2010-2011 yılında dağıtılacak olan mini dizüstü bilgisayarlar ile ilgili Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunun 17/02/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

İlimiz resmi ilköğretim okullarının 6. sınıflarında ihtiyaç duyulduğu belirtilen 26.709 adet mini dizüstü bilgisayarın Kocaeli Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü' ne teslim edilmesi uygun görülmekle, kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

119

12.03.2010

Sözleşmeli Tiyatro Personeli Çalıştırılması ve Ücretleri ile ilgili Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunun 23/02/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy çokluğu ile karar verildi.

*** *** ***

120

12.03.2010

Körfez İlçesinde mükerrerlik oluşturan cadde-sokakların isimlerinin değiştirilmesi ile ilgili Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunun 08/03/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Körfez İlçesinde mükerrerlik oluşturan cadde- sokak isimlerinin değiştirilmesi uygun görülmekle, kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

121

12.03.2010

Başiskele İlçesinde isimleri bulunmayan sokaklara isim verilmesi ile mükerrerlik oluşturan cadde-sokakların değiştirilmesi ile ilgili Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunun 08/03/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Mükerrerlik oluşturan cadde- sokakların isimlerinin değiştirilmesi,Sepetli Pınar Mahallesindeki "Başkan Şenol Caddesi" olarak verilen ismin "Osman Şenol Caddesi" olarak düzeltilmiş hali ile uygun görülmekle, kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

122

12.03.2010

Kandıra Cebeci Köyü sınırlarında isimsiz sokaklara isim verilmesi ve bazı sokak isimlerinin değiştirilmesi ile ilgili Türlü İşler Komisyonunun 23/02/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Önerilen cadde ve sokak isimleri dairesinden geldiği şekliyle uygun görülmüştür.

Ayrıca bazı sokak isimlerinde değişiklik yapılması ile ilgili teklifte ise “Mevcut cadde ve sokak isimlerinde yapılması düşünülen değişiklikler o civarda bulunan tüm bina işyeri ve ticarethanelerin adreslerinin değişmesine yol açacağından talep edilen isim değişiklikleri” uygun görülmemekle, reddine oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

123

12.03.2010

Kartepe Şirinsulhiye Köyünde bulunan isimsiz sokaklara isim verilmesi ile ilgili Türlü İşler Komisyonunun 23/02/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

İsimsiz sokaklara isim verilmesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'ndan geldiği şekliyle, 1. isimsiz sokağa teklif edilen “Zegan Sokak” isminin “Zegan Yolu Sokak” olarak değiştirilmesi uygun görülmekle, kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

124

12.03.2010

Pazarköy-Karamürsel 1 adet toplu taşıma hattının 10 yıllık süreyle kiralanması ile ilgili Ulaşım Komisyonunun 01/03/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Pazarköy-Karamürsel 1 adet toplu taşıma hattının 10 yıl süreyle kiralanması dairesinden geldiği şekliyle uygun görülmekle, kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

125

12.03.2010

Çamçukur-Karamürsel 1 adet toplu taşıma hattının 10 yıllık süreyle kiralanması ile ilgili Ulaşım Komisyonunun 01/03/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Çamçukur – Karamürsel 1 adet toplu taşıma hattının 10 yıl süreyle kiralanması dairesinden geldiği şekliyle uygun görülmekle, kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

126

12.03.2010

Sokakta çalıştırılan çocukların rehabilitasyonlarını sağlamak üzere oluşturulan mobil ekiplerin işleyişine dair işbirliği protokolü ile ilgili Çevre ve Sağlık Komisyonunun 26/02/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Protokol ile ilgili Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi uygun görülmekle, kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

127

12.03.2010

Mülkiyeti Belediyemize ait Çayırova İlçesi Akse Mahallesinde Kentsel Rekreasyon alanında Aile Yaşam Merkezi Proje Uygulaması ile ilgili Çevre ve Sağlık Komisyonun 16/02/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

02 Mayıs 2014 tarihine kadar Çayırova Belediyesine bedelsiz olarak tahsis edilmesi, tahsise ilişkin protokolün onaylanması ve konuyla ilgili olarak Büyükşehir Belediye Başkanı ve Encümenine yetki verilmesi uygun görülmekle, kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

128

12.03.2010

Tarihi Kentler Birliği' ne 1 adet yedek üye seçimi ile ilgili Çevre ve Sağlık Komisyonun 16/02/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Tarihi Kentler Birliği 2. yedek üyeliğine Meclis Üyesi Faik ÇAKIROĞLU'nunseçilmesi uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

129

12.03.2010

Mülkiyeti Belediyemize ait; G23b23c3a pafta, Serdar Mah. Güneş Cad. Plaj Yolu adresinde natamam haliyle yapılan 1 adet Restoran ile 1 adet kafeterya - çay bahçesi işyerlerinin Belde A.Ş.' ye kiralanması ile ilgili Hukuk Komisyonunun 19/02/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Söz konusu yerlerin bedelli olarak (5) beş yıl süre ile natamam hali ile Belde A.Ş.'ye işletilmesinin devredilmesi uygun görülmekle, kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

*** *** ***

130

12.03.2010

Başiskele İlçesi, 137 ada 2 ve 3 parseldeki taşınmazın Sosyal Tesis yapılmak üzere Belediyemize bedelsiz olarak devri ile ilgili Hukuk Komisyonunun 26/02/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Söz konusu taşınmazın SOSYAL TESİS YAPILMAK üzere bedelsiz olarak devrinin alınması ve konuyla ilgili olarak Büyükşehir Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesi uygun görülmekle, kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

131

12.03.2010

Mülkiyeti Belediyemize ait Derince Çenedere Parkı ve üzerindeki bina ve muhdesatlarının tasarruf haklarının Derince Belediyesine bedelsiz olarak tahsis edilmesi ile ilgili Hukuk Komisyonunun 26/02/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Söz konusu yapı ve muhdesatlarının Park Alanı olarak kullanılmak üzere 02 Mayıs 2014 tarihine kadar Derince Belediyesine bedelsiz olarak tahsis edilmesi protokolün onaylanması ve konuyla ilgili olarak Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanına ve Encümenine yetki verilmesi uygun görülmekle, kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

132

12.03.2010

Takas ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 25/02/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

133

12.03.2010

Takas ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 19/02/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

134

12.03.2010

Kadro iptal ve İhdası ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 19/02/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Belediyemiz memur kadrolarında yapılması düşünülen dolu kadro değişikliklerine ait iptal–ihdas cetveli uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

135

12.03.2010

İzmit Belediyesi, G.23.b.24.c nazım imar plan pafta, G.23.b.23.c.2.c -G.23.b.24.c.2.d, 3.a, 3.b, 4.a, 4.b- G.23.b.24.d.1.c, 1.d, 2.d, 3.a, 3.b- G.23.b.25.d.1.d, 4.a uygulama imar plan paftalarında hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama imar plan değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 23/02/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Yaya üst geçitleri ile D-100 karayolu kent içi kavşak düzenleme projesi kapsamında hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişiklik teklifi uygun görülmekle, kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

*** *** ***

136

12.03.2010

Başiskele Belediyesi sınırları içerisinde, bahse konu belediye sınırları içerisinde gelen şahıs dilekçeleri ve kurum görüşleri doğrultusunda İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nca hazırlanan 1/25000 ile 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 01/03/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

137

12.03.2010

Başiskele Belediyesi sınırları dahilinde, G23b-25c nazım, G23b-25c-4a, G23b-25c-4b, G23b-25c-4c, G23b-25c-4d ve G24d-01a-4a uygulama imar planı paftaları, 242 ada 14 nolu parselde hazırlanan Başiskele Belediyesi Meclisinin 03.12.2009 tarih ve 56 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 03/03/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

İmar planı değişikliği teklifi ile ilgili çalışmalar tamamlanmadığından görüşmelere devam edilmesi uygun görülmekle, kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

138

12.03.2010

Çayırova Belediyesi, G.22.B.18.C nazım imar plan pafta, 1376 ada 5,6,7 nolu parsellerde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 22/02/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklik teklifi uygun görülmekle, kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

139

12.03.2010

Çayırova Belediyesi sınırları dahilinde, Akse Mahallesi, G22b.19d. nazım, G22b.19d.1a. uygulama imar planı paftası, 1615 ada, 40 no'lu parselde hazırlanan 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 25/02/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı değişikliği teklifi uygun görülmekle, kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

140

12.03.2010

Çayırova Belediyesi, Uygulama İmar Planı Plan Notlarında hazırlanan ve Çayırova Belediye Meclisinin 07.12.2009 tarih ve 72 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı plan notu değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 18/02/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Uygulama imar planı plan notu değişiklik teklifi tadilen uygun görülmekle, kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

141

12.03.2010

Çayırova Belediyesi sınırları içerisinde, G22b.18b nazım imar planı, G22b.18b.3d uygulama imar planı paftası, 1269 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 nolu parseller ile ilgili hazırlanan ve Çayırova Belediye Meclisinin 08.01.2010 tarih ve 10 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 18/02/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Uygulama imar planı değişikliği teklifi uygun görülmekle, kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

142

12.03.2010

Çayırova Belediyesi sınırları içerisinde, G22.b.18.b nazım, G22.b.18.b.2.c uygulama imar planı paftası, 2063 ada 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 nolu parsellerde hazırlanan ve Çayırova Belediye Meclisi'nin 08.01.2010 tarih ve 11 sayılı kararı ile kabul edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 18/02/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Uygulama imar planı değişikliği teklifi tadilen uygun görülmekle, kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

143

12.03.2010

Çayırova Belediyesi sınırları dahilinde, G22b-19a nazım imar planı paftası, Çayırova Belediyesi Meclis Kararında sehven G22b-19a-3c olarak yazılan) G22b-19a-3b uygulama imar planı paftası, 2098 ada, 3 nolu parselde hazırlanan ve Çayırova Belediye Meclisinin 07.12.2009 tarih ve 73 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 03/03/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Uygulama imar planı değişikliği teklifi, tadilen uygun görülmekle, kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

144

12.03.2010

Darıca Belediyesi sınırları içerisinde, G22b-24a nazım imar planı, 29L-2c ve 29L-2d uygulama imar planı paftaları, Cengiz Topel Caddesinde hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 25/02/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planında geçtiği güzergahta ciddi kamulaştırmalara yol açacak imar yolunun daha az kamulaştırma yapmak suretiyle geçebilmesi için devamında yer aldığı gibi 24.00 mt olarak yol hattının kuzeye kaydırılması suretiyle yeniden düzenlenmesi uygun görülmekle, Saadet Partisi Meclis üyesi Ömer ÖZTÜRK' ün muhalif oyuna karşın kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

*** *** ***

145

12.03.2010

Darıca Belediyesi, Kazım Karabekir Mahallesi, G22b-23c nazım imar planı 29k-3b uygulama imar planı paftası 235 ada 2, 3, 5, 6, 10, 11, 12, 13 ve 14 nolu parsellerde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 25/02/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı değişikliği teklifi uygun görülmemekle, reddine oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

146

12.03.2010

Darıca Belediyesi sınırları dahilinde yer alan, G22B.24a. nazım imar planı, 29L.2d. uygulama imar planı paftaları, 502 ada, 11 ve 12 no'lu parsellerde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 25/02/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı değişikliği teklifi uygun görülmemekle, reddine oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

147

12.03.2010

Darıca Belediyesi sınırları içerisinde, G22b-23a nazım, 30k-3d uygulama imar planı paftası, 1735 ada 2 nolu parsel, 1736 ada 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ve 18 nolu parseller ile 1687 ada 1 ve 2 nolu parseller ile ilgili hazırlanan ve Darıca Belediye Meclisinin 05.01.2010 tarih ve 6 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 25/02/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Uygulama imar planı değişikliği teklifi tadilen uygun görülmekle, kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

148

12.03.2010

Darıca Belediyesi, G22.b.23.a nazım imar planı, 30K-4.b/4.c uygulama imar planı paftaları, 2261 ada 1 ve 2262 ada, 1 nolu parsellerde hazırlanan ve Darıca Belediye Meclisi'nin 05.01.2010 tarih ve 5 sayılı kararı ile kabul edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 18/02/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı kullanım kararları ve meri mevzuata aykırılık teşkil etmeyen uygulama imar planı değişikliği teklifi tadilen uygun görülmekle, kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

149

12.03.2010

Derince Belediyesi sınırları içerisinde, G23b-22d nazım imar, G23b-22d-4c uygulama imar planı paftası, 1174 ada 20 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 23/02/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi tadilen uygun görülmekle, kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

150

12.03.2010

Dilovası Belediyesi sınırları içerisinde, G23a-21b nazım, G23a-21b-1c uygulama imar planı paftası, 73 ada 6 nolu parselde hazırlanan ve Dilovası Belediye Meclisinin 05.01.2010 tarih ve 4 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 25/02/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Uygulama imar planı değişikliği teklifi tadilen uygun görülmekle, kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

151

12.03.2010

Gebze Belediyesi sınırları dâhilinde, İstasyon Mahallesi, G22b.24a nazım imar planı, G22b.24a.3a uygulama imar planı paftası, 1306, 1307 ve 1308 no'lu adaların güneyinden geçen 15.00 metrelik imar yolu ile ilgili hazırlanan ve Gebze Belediye Meclisi'nin 08.01.2010 tarih ve 26 sayılı kararı ile kabul edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 17/02/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı ana kararları, temel planlama prensipleri ve meri mevzuata aykırılık teşkil etmeyen uygulama imar planı değişikliği teklifi uygun görülmekle, kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

152

12.03.2010

Gebze Belediyesi sınırları dahilinde, Mustafapaşa Mahallesi, G22b.19c nazım imar planı, G22b.19c.4c uygulama imar planı paftası, 4274 ada, 1 ve 2 nolu parseller ile ilgili hazırlanan ve Gebze Belediye Meclisinin 08.01.2010 tarih ve 23 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 17/02/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Söz konusu uygulama imar planı değişikliği teklifi uygun görülmemekle, reddine oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

153

12.03.2010

Gebze Belediyesi, Mustafapaşa Mahallesi sınırları dahilinde, G22b-19a nazım, G22b-19a-3b uygulama imar planı paftası, 5709 ada 1 nolu parselde hazırlanan ve Gebze Belediye Meclisinin 08.01.2010 tarih ve 30 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 17/02/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Uygulama imar planı değişikliği teklifi, tadilen uygun görülmekle, kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

154

12.03.2010

Gebze Belediyesi, Beylikbağı Mahallesi G22.b.18.c nazım imar planı, G22.b.18.c.3.b-3.d uygulama imar planı paftaları, 4665 ada 3, 4 ve 19 no.lu parseller ile 4852 ada 4 no.lu parselde hazırlanan ve Gebze Belediye Meclisi'nin 08.01.2010 tarih ve 29 sayılı kararı ile kabul edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 03/03/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Uygulama imar planı değişikliği teklifi tadilen uygun görülmekle, kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

155

12.03.2010

Gebze Belediyesi sınırları içerisinde, G22b.19c nazım imar planı, G22b.19c.4d uygulama imar planı paftası, 4334 ada, 6, 7 ve 8 nolu parseller ilgili hazırlanan ve Gebze Belediye Meclisinin 08.01.2010 tarih ve 28 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 17/02/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Uygulama imar planı değişikliği teklifi uygun görülmemekle, reddine oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

156

12.03.2010

Gebze Belediyesi, G.22.b.24.a nazım imar plan paftası, 929 ada 3 ve 4 nolu parsellerde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 22/02/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar plan değişiklik teklifi uygun görülmemekle, reddine oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

157

12.03.2010

Gölcük Belediyesi, G.23.c.02.c nazım ve G.23.c.02.c.3.a uygulama imar planı paftası, 159 ada 5 nolu parsel ve çevresinde İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nca hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 22/02/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Uygulama imar planı değişiklik teklifi tadilen uygun görülmekle, kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

158

12.03.2010

İzmit Belediyesi, G.23.b.24.c- G.23.b.25.d nazım imar planı paftaları, G.23.b.24.c.02.c- G.23.b.25.d.01.d uygulama imar planı paftaları, 695, 696, 697 adalar ile 542 ada 1 nolu parsellerin bulunduğu alanda İmar ve Daire Başkanlığı'nca hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 01/03/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik teklifi, uygun görülmemekle, reddine oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

159

12.03.2010

İzmit Belediyesi, G.23.b.25.c. nazım imar planı paftası, G.23.b.25.c.1.b uygulama imar planı paftası, 4839 ada 1 no'lu parsel, 4840 ada 1,2 ve 3 no'lu parseller, 4848 ada 1 no'lu parsel ile 4841 ada 1 no'lu parselde(yeni 3348 ada 1 no'lu parsel) İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nca hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 04/03/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı ve uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili daha ayrıntılı bir çalışma yapılmak üzere dosyasının İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'na iadesi uygun görülmekle, kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

160

12.03.2010

İzmit Belediyesi, Üçtepeler Mevkii, G23.b.3 ve G23.b.19.c nazım imar planı paftaları, 106l nolu parselde İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nca hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 22/02/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifi uygun görülmekle, kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

161

12.03.2010

İzmit Belediyesi, Deretepe Mevkii, G23.b.25.a nazım imar planı paftası, G23.b.25.a.02.b uygulama imar planı paftası, 237 ada 1 ve 2 nolu, 239 ada 1 nolu parsellerde İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nca hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 22/02/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik teklifi uygun görülmekle, kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

162

12.03.2010

İzmit Belediyesi, Deretepe Mevkii, G.23.b.25.a nazım imar planı paftası, 231 ve 232 nolu adalar ile Y: 497255.062-497362.891 yatay ve X:4518133.651-4518303.707 düşey koordinatları arasında yer alan alanda İmar ve Daire Başkanlığı'nca hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 22/02/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifi uygun görülmekle, kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

163

12.03.2010

İzmit Belediyesi, G23b.20c-25b nazım, G23b.20c.4c, G23b.25b.1b uygulama imar planı paftaları, 3305 nolu parselde hazırlanan ve İzmit Belediye Meclisinin 05.01.2010 tarih ve 5 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 17/02/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Uygulama imar planı değişikliği teklifi uygun görülmekle, kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

164

12.03.2010

İzmit Belediyesi sınırları dahilinde, G23b-25d nazım imar planı paftası, G23b-25d-2a uygulama imar planı paftası, 2527 ada 10 nolu parselde hazırlanan ve İzmit Belediye Meclisinin 05.01.2010 tarih ve 3 sayılı kararı ile kabul edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 17/02/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Uygulama imar planı değişikliği teklifi uygun görülmekle, kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

165

12.03.2010

Belediyemiz, İzmit İlçesi, İzmit Belediyesi sınırları içerisinde, G23b.25a nazım imar planı, G23b.25a.3c uygulama imar planı paftası, 2522 ada, 11 nolu parsel ile ilgili hazırlanan nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 23/02/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı değişikliği teklifi tadilen uygun görülmekle, kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

166

12.03.2010

Kartepe Belediyesi sınırları içerisinde, G24a-21c nazım, G24a-21c-4b uygulama imar planı paftası, 627 ada 1, 2, 3 nolu parseller ile 630 ada 1, 2, 3, 4 nolu parsellerde hazırlanan ve Kartepe Belediye Meclisinin 14.01.2010 tarih ve 16 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 04/03/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Uygulama imar planı değişikliği teklifi uygun görülmekle, kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

167

12.03.2010

Belediyemiz, Kandıra İlçesi, G.24.a.07.a-G.24.a.07.b-G.24.a.07.c-G.24.a.07.d nazım imar plan paftaları, 506186-508463 yatay ve 4533662-4531574 düşey koordinatları arasında yer alan yaklaşık 203 ha'lık alanda İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nca hazırlanan 1/50000 ölçekli Çevre Düzeni Planı, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 23/02/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

1/50000 ölçekli Çevre Düzeni Planı, 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifi uygun görülmekle, kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

168

12.03.2010

Karamürsel Belediyesi, G23.d.07.a nazım imar planı paftası, G23.d.07.a.04.b uygulama imar planı paftası, Dereköy Mevkiinde yapılması planlanan “İzmit Yalova Devlet Yolu Eşdüzey Kavşağı Uygulama Projesi”ne uygun olarak İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nca hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 25/02/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik teklifi uygun görülmekle, kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

169

12.03.2010

Körfez Belediyesi, Hereke, G.23.a.22.b, 23.a Nazım imar plan paftalarında hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama imar plan değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 22/02/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama imar plan değişiklik teklifi uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

170

12.03.2010

Körfez Belediyesi, G.23.B.22.d nazım imar plan pafta, G.23.B.22.d.1.d uygulama imar plan pafta, 550 ada 3,5,6,7,8,9,10,11,12,21,22,23,24,25 ve 26 nolu parseller ve 552 ada 1,2,3,4,5 ve 19 nolu parsellerin Körfez Planlama Bölgesi 1/5000 ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planında “Rekreasyon Alanı” olarak planlanan alanın “Konut Alanı” olarak planlanması ile ilgili hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 08/03/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklik teklifi uygun görülmekle, kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

171

12.03.2010

İzmit Belediyesi, Akçakoca Mahallesi, G23b-24 d nazım imar planı paftası, G23b-24d-2c uygulama imar planı paftası, 369 ada 6 nolu parselde hazırlanan ve Kocaeli Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 12.01.2010 tarih ve 1255 sayılı kararı ile uygun görülen koruma amaçlı nazım ve uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 22/02/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Koruma amaçlı nazım ve uygulama imar planı değişikliği teklifi uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

172

12.03.2010

Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.02.2010 tarih ve 57. gündem maddesi olarak görüşülüp Komisyonumuza iade Çayırova Belediye sınırları içerisinde bulunan 1049 adet arsanın tapu iptali davaları ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu + Hukuk Komisyonunun 05/03/2010 tarihli ortak raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konu ile ilgili çalışmalar tamamlanmadığından görüşmelere devam edilmesi uygun görülmekle, kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** **** ****

MECLİS ŞUBE MÜDÜRÜ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANI

Ülker ARSLAN

(İMZA)

KADİR EROL

(İMZA)

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım