12 KASIM 2010 1.BİRLEŞİM 1.OTURUM KARAR ÖZETLERİ

12 KASIM 2010 1.BİRLEŞİM 1.OTURUM KARAR ÖZETLERİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 12.11.2010 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

KARAR NO

KARAR TARİHİ

KARARIN KONUSU

581

12.11.2010

Mezarlık Alanı ile ilgili Çevre ve Sağlık Komisyonu’nun 02.11.2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylanarak oybirliği ile kabul edilmiştir.

582

12.11.2010

Deniz Uçağı Kiralanması ihalesi ile ilgili Çevre ve Sağlık Komisyonu’nun 04.11.2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylanarak oybirliği ile kabul edilmiştir.

583

12.11.2010

Sırbistan’ın Novi Pazar şehri ile işbirliği ilişkisi kurulması ile ilgili Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu’nun 02.11.2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylanarak oybirliği ile kabul edilmiştir.

584

12.11.2010

Yoğun insan ve araç trafiğinin yaşandığı, Darıca İlçesi İstanbul bağlantısını sağlayan Fatih istasyonu ve S.T.F.A Anadolu Teknik Lisesinin yol güzergâhı ile ilgili Ulaşım Komisyonu’nun 01.11.2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylanarak oybirliği ile kabul edilmiştir.

585

12.11.2010

İzmit Belediyesi İmar planlarında askeri alanda kalan ve şehitler korusu olarak kullanılan taşınmazın Belediyemize ait 7018/9139 hissesinin İzmit Belediyesine tahsis edilmesi ile ilgili Hukuk Komisyonu’nun 04.11.2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylanarak oybirliği ile kabul edilmiştir.

586

12.11.2010

Belediyemiz mezbaha tesis sahası içerisinde yer alan 56, 57, 58 parsel sayılı taşınmazların İ.S.U Genel Müdürlüğüne tahsis edilmesi ile ilgili Hukuk Komisyonu’nun 04.11.2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylanarak oybirliği ile kabul edilmiştir.

587

12.11.2010

İzmit İlçesi, Mehmet Ali Paşa Mahallesi(Yahya Kaptan), 1555 ada, 1 parsel sayılı 3.578,02 m2 yüzölçümlü taşınmazın Kapalı Pazar Yeri olarak kullanılmak üzere İzmit Belediyesine tahsis edilmesi ile ilgili Hukuk Komisyonu’nun 04.11.2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylanarak oybirliği ile kabul edilmiştir.

588

12.11.2010

Karamürsel İlçesi, Akçat Köyü 126 ada, 33 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan Akçat Kültür Merkezi 1. katının İl Sağlık Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsis edilmesi ile ilgili Hukuk Komisyonu’nun 04.11.2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylanarak oybirliği ile kabul edilmiştir.

589

12.11.2010

41 FZ 843 plakalı 1994 model BMC Fatih kamyonun bedelsiz hibe olarak Düzce ili Konuralp Belediyesi’ne verilmesi ile ilgili Hukuk Komisyonu’nun 04.11.2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylanarak oybirliği ile kabul edilmiştir.

590

12.11.2010

Dere ıslahı ve yağmur suyu kamulaştırması ile ilgili Hukuk Komisyonu’nun 08.11.2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylanarak oybirliği ile kabul edilmiştir.

591

12.11.2010

İzmit Yenimahalle’de 150. ada ile 151. ada arasında bulunan isimsiz sokağa Bölgen Sokak isminin verilmesi ile ilgili Türlü İşler Komisyonu’nun 05.11.2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylanarak oybirliği ile kabul edilmiştir.

592

12.11.2010

Başiskele Belediyesi, G22c09a nazım imar planı, G22c09aIa uygulama imar planı paftası, 250,251,254,255 nolu adalarda hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun 08.11.2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylanarak oybirliği ile kabul edilmiştir.

593

12.11.2010

Başiskele Belediyesi sınırları içerisinde Belediyemiz Meclisi’nin 13.08.2010 tarih ve 447 sayılı kararına yapılan itiraz ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun 25.10.2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylanarak oybirliği ile kabul edilmiştir.

594

12.11.2010

Başiskele Belediyesi, Döngel, G23c04c,G23c09b nazım imar planı paftaları 514, 525, 526, 531, 532, 533, 547 nolu adalarda hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun 08.11.2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylanarak oybirliği ile kabul edilmiştir.

595

12.11.2010

Başiskele Belediyesi, Seymen Mahallesi, G23.c.04.d nazım imar plan paftası, G23.c.04.d.4.d uygulama imar planı paftası, 107 ada 1,2 ve 3 parseller, 11 ada 3, 4 ve 5 parseller ve 112 ada 2 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun 20.10.2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylanarak oybirliği ile kabul edilmiştir.

596

12.11.2010

Başiskele Belediyesi, Karadenizliler Mahallesi, G23c-05a nazım imar planı, G23.c.05.a.2.a-2.d uygulama imar planı paftaları, 63, 66, 157, 159, 166, 1883, 5339 ve 5341 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun 20.10.2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylanarak oybirliği ile kabul edilmiştir.

597

12.11.2010

Çayırova Belediyesi, G22.b.18.d nazım imar planı, G22.b.18.d.2.c uygulama imar planı paftası, Fatih Caddesi ile Ali Haydar Efendi Caddesinde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun 19.10.2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylanarak oybirliği ile kabul edilmiştir.

598

12.11.2010

Çayırova Belediyesi, G.22.b.19.a nazım imar plan paftası, G.22.b.19.a.4.a uygulama imar plan paftası, 534 ada, 1, 2, 3, 4, 5 nolu parseller, 535 ada, 1, 2, 8 nolu parseller, 863 ada, 4, 5, 6, 7, 8 nolu parseller, 880 ada, 1, 2, 3 nolu parseller, 881 ada, 1, 2 nolu parseller ve 882 ada, 1, 2 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun 26.10.2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylanarak oybirliği ile kabul edilmiştir.

599

12.11.2010

Çayırova Belediyesi, G22.b.18.c-18.d nazım imar planı, G22.b.18.c.1.a-G22.b.18.d.2.b uygulama imar plan paftası, 5533 ada 9, 10 nolu parseller, 5534 ada 10, 11 nolu parseller, 5535 ada 8, 9 nolu parseller ile 5540, 5541 ve 5542 nolu adalarda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun 27.10.2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylanarak oybirliği ile kabul edilmiştir.

600

12.11.2010

Çayırova Belediyesi, Çayırova Mahallesi, G22.b.18.d nazım imar planı, G22.b.18.d.2.c uygulama imar planı 5577 ada 1, 2, 3, 7, 8 parseller ve 5579 ada 3, 4, 5, 6, 7, 8 parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun 27.10.2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylanarak oybirliği ile kabul edilmiştir.

601

12.11.2010

Çayırova Belediyesi, G22.b.19.a nazım imar plan paftası, G22.b.19.a.3.a-3.b uygulama imar planı paftası, 2098 ada, 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun 08.11.2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylanarak oybirliği ile kabul edilmiştir.

602

12.11.2010

Çayırova Belediyesi, Şekerpınar mevkii G.22.b.13.d nazım imar plan paftası, G22.b.13.d.3.a-3.b-3.c-3.d uygulama imar planı paftası, 401 ada, 18 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun 08.11.2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylanarak oybirliği ile kabul edilmiştir.

603

12.11.2010

Çayırova Belediyesi, G22.b.19.a. nazım imar plan paftası, G22.b.19.a.3.a-d uygulama imar planı paftaları, 2103 ada 4 nolu parselde hazırlanan uygulama imar plan değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun 27.10.2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylanarak oybirliği ile kabul edilmiştir.

604

12.11.2010

Çayırova Belediyesi, G22b19d nazım, G22b19d1c-2d uygulama imar planı paftaları, 1825 ada, 2,6,8, ve 9 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun 08.11.2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylanarak oybirliği ile kabul edilmiştir.

605

12.11.2010

Çayırova Belediyesi, G22b18b nazım imar planı, G22b18b3a uygulama imar planı paftası, 1226 ada, 18 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun 27.10.2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylanarak oybirliği ile kabul edilmiştir.

606

12.11.2010

Darıca Belediyesi, Kazım Karabekir Mahallesi, G22b23c nazım imar planı paftası, 5222, 10568,5224,7414 ve 7159 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun 26.10.2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylanarak oybirliği ile kabul edilmiştir.

607

12.11.2010

Darıca Belediyesi, Bağlarbaşı Mahallesi, G22b23c nazım imar planı paftası, 7301 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun 08.11.2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylanarak oybirliği ile kabul edilmiştir.

608

12.11.2010

Darıca Belediyesi, Bağlarbaşı Mahallesi, G22b23c-24d nazım imar planı paftaları, İstasyon Caddesine cepheli parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun 08.11.2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor, Meclis Üyesi Ömer ÖZTÜRK’ün muhalif oyuna karşın komisyondan geldiği şekliyle oylanarak oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

609

12.11.2010

Darıca Belediyesi, G22b23c nazım imar planı, 28KIIb uygulama imar planı paftası, 10678 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun 25.10.2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylanarak oybirliği ile kabul edilmiştir.

610

12.11.2010

Darıca Belediyesi, G22b23c-23d nazım imar planı, 28KIIa-b uygulama imar planı paftaları, 1861 ada, 1 nolu parsel ile 1878 ada 1 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun 25.10.2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylanarak oybirliği ile kabul edilmiştir.

611

12.11.2010

Derince Belediyesi, G23b22d nazım imar planı, G23b22d3b uygulama imar planı paftası 1332 ada, 22 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun 08.11.2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylanarak oybirliği ile kabul edilmiştir.

612

12.11.2010

Derince Belediyesi, Çınarlı Mahallesi, G23b22c nazım imar planı, G23b22c1a-1d uygulama imar planı paftaları, 2896 ada, 1 nolu parsel, 4035 ada, 4, 5 nolu parseller ile 3200 ada 18 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun 08.11.2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylanarak oybirliği ile kabul edilmiştir.

613

12.11.2010

Derince Belediyesi, G23.b.23.d nazım imar plan paftası, G23.b.23.d.4.a uygulama imar planı 918 ada, 8, 14, 15, 16, 17 ve 18 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar plan değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun 19.10.2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylanarak oybirliği ile kabul edilmiştir.

614

12.11.2010

Dilovası Belediyesi, G23a22a nazım imar planı, G23a22a1c-1d uygulama imar planı paftaları, orman alanının sağlık alanı olarak düzenlenmesine ait nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun 25.10.2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylanarak oybirliği ile kabul edilmiştir.

615

12.11.2010

Gebze Belediyesi, G22b18c nazım imar planı, G22b18c3a uygulama imar planı paftası, 4755 ada, 12 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun 25.10.2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylanarak oybirliği ile kabul edilmiştir.

616

12.11.2010

Gebze Belediyesi, Güzeller Mahallesi, G22b19c nazım imar planı, G22b19c3a uygulama imar planı paftası, 4186 ada, 2 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun 25.10.2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylanarak oybirliği ile kabul edilmiştir.

617

12.11.2010

Gebze Belediyesi, G22b20d nazım imar planı paftası, Gebze Doğu Kavşağında hazırlanan nazım ve uygulama imar plan değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun 26.10.2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylanarak oybirliği ile kabul edilmiştir.

618

12.11.2010

Gebze Belediyesi, Hacıhalil Mahallesi, G22b24b nazım imar planı, G22b24b4a-4b uygulama imar planı paftaları, 168 ada, 63, 64 nolu parseller ile 4063 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun 25.10.2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylanarak oybirliği ile kabul edilmiştir.

619

12.11.2010

Gebze Belediyesi, Osmanyılmaz Mahallesi, G22b24a-24b nazım imar planı, G22b24a2b-24b1a uygulama imar planı paftaları, 4357 ada, 1, 2, 4, 5, 6 ve 7 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun 25.10.2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylanarak oybirliği ile kabul edilmiştir.

620

12.11.2010

Gebze Belediyesi, G22.b.19.a nazım imar planı, G22.b.19.a.3.c uygulama imar planı paftası, 4804 ada, 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun 20.10.2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylanarak oybirliği ile kabul edilmiştir.

621

12.11.2010

İzmit Belediyesi, Alikahya, G23.b.25.c nazım imar plan paftası, G23.b.24.c.1.b-2.a uygulama imar plan paftaları, 3348 ada 5 nolu parselin kuzeyinde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun 19.10.2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylanarak oybirliği ile kabul edilmiştir.

622

12.11.2010

İzmit Belediyesi, Kadıköy Mahallesi, G23.b.24.c nazım imar planı, G23.b.24.c.2.c uygulama imar planı paftası, 786 ada, 94 ve 95 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun 19.10.2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylanarak oybirliği ile kabul edilmiştir.

623

12.11.2010

İzmit Belediyesi, Alikahya, Gündoğdu Mahallesi, G23.b.20.d-25.a nazım imar planı, G23.b.20.d.3.d, G23.b.25.a.1.b-1.c, G23.b.25.a.2.a-2.b-2.d uygulama imar plan paftalarında yer alan 3 adet derenin sınırlarının plan üzerine aktarılmasına ait uygulama imar planı değişikliği ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun 19.10.2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylanarak oybirliği ile kabul edilmiştir.

624

12.11.2010

İzmit Belediyesi, Yenidoğan Mahallesi, G23b24a nazım imar planı, G23b24a4c, 24a3d uygulama imar planı paftaları, 968 ada, 7 nolu parsel, 997 ada, 412, 413 nolu parseller ile 998 ada, 4 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun 25.10.2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylanarak oybirliği ile kabul edilmiştir.

625

12.11.2010

İzmit Belediyesi, Orhan Mahallesi, G23b24d-24c-24d nazım imar planı, 3481 ve 3469 nolu adaların güneyinden Koruma Alan Sınırının geçirilmesine ait nazım imar planı değişikliği ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun 25.10.2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylanarak oybirliği ile kabul edilmiştir.

626

12.11.2010

Kandıra Belediyesi, G24b06a nazım imar planı, G24b06a1c uygulama imar planı paftası, 107 ada, 91 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun 25.10.2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylanarak oybirliği ile kabul edilmiştir.

627

12.11.2010

Karamürsel Belediyesi, G23.d.08.b nazım imar planı, G23.d.08.b.1.d. uygulama imar planı paftaları, 141 ada, 7, 8 ve 9 nolu parselleri içeren 17.00 m’lik imar yolunda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun 19.10.2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylanarak oybirliği ile kabul edilmiştir.

628

12.11.2010

Kartepe Belediyesi, Hürriyet Mahallesi, G24.a.21.c nazım imar planı, G24.a.21.c.4.a ve 4.b uygulama imar plan paftaları, 1435, 1463, 1469, 1490, 1474, 1475, 1476, 1477, 1482, 1483, 1484 ve 1485 nolu parseller ile 599 ada, 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun 20.10.2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylanarak oybirliği ile kabul edilmiştir.

629

12.11.2010

Kartepe Belediyesi, G24.a.22.d-G24.d.02.a nazım imar planı, G24.a.22.d.4.c- G24.d.02.a.1.b uygulama imar planı paftaları, 565 ve 564 nolu yapı adaları arasında yer alan 8.00 m’lik imar yolunda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun 26.10.2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor, CHP Meclis Grubu üyelerinden Fikret GÖKMEN, Fahri ÖRENGÜL, Şaban SARIGÜLLE, Süleyman KARAMAN, Fahrettin BÜYÜKOĞLU, Pınar NAAK, Yaşar SÖNMEZ, Ali HAYMANALI, Süleyman TANYILDIZ’ın muhalif oylarına karşın komisyondan geldiği şekliyle oylanarak oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

630

12.11.2010

Kartepe Belediyesi, G24a21c nazım imar planı, G24a21c3a uygulama imar planı paftası, 5567 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun 26.10.2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylanarak oybirliği ile kabul edilmiştir.

631

12.11.2010

Kartepe Belediyesi, Çiftlik Mahallesi, G24d01b nazım imar planı, G24d01b2b uygulama imar planı paftası, 5427 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun 26.10.2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylanarak oybirliği ile kabul edilmiştir.

632

12.11.2010

Kartepe Belediyesi, Sarımeşe Hürriyet Mah, Köseköy Fatih ve 17 Ağustos Mahallelerinde Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı olarak ilan edilmesi kapsamında hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun 27.10.2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylanarak oybirliği ile kabul edilmiştir.

633

12.11.2010

Körfez Belediyesi, G23b21d nazım imar planı, G23b21d2d-3a-3d uygulama imar planı paftaları, Petrol Caddesinde hazırlanan nazım ve uygulama imar plan değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun 26.10.2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylanarak oybirliği ile kabul edilmiştir.

634

12.11.2010

Körfez Belediyesi, G23.a.25.c nazım imar planı, G23.a.25.c.2.b. uygulama imar planı paftaları, 214 ada 37 ve 38 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun 26.10.2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylanarak oybirliği ile kabul edilmiştir.

635

12.11.2010

Belediyemiz Meclisi’nin 13.08.2010 tarih ve 467 sayılı kararına yapılan itirazlar ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun 08.11.2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylanarak oybirliği ile kabul edilmiştir.

636

12.11.2010

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Estetik Kurulu Çalışma Esas ve usullerine İlişkin Yönerge değişiklikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun 08.11.2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylanarak oybirliği ile kabul edilmiştir.

637

12.11.2010

Karamürsel İlçesi, Suni Baba Mevkiinde bulunan, 1 nolu alanın düzenli depolama sahası olarak kullanılması için ön izin başvurusunda bulunulması ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 12/11/2010 tarih ve 4900 sayılı teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Teklif, CHP Meclis Grubu üyelerinden Fikret GÖKMEN, Fahri ÖRENGÜL, Şaban SARIGÜLLE, Süleyman KARAMAN, Fahrettin BÜYÜKOĞLU, Pınar NAAK, Yaşar SÖNMEZ, Ali HAYMANALI, Süleyman TANYILDIZ’ın muhalif oylarına karşın dairesinden geldiği şekliyle oylanarak oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

638

12.11.2010

İzmit İlçesi, Üç Tepeler Mevkii, Kocaeli Üniversitesi Hastanesi üst kısmında bulunan, 2 nolu alanın düzenli depolama sahası olarak kullanılması için ön izin başvurusunda bulunulması ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 12/11/2010 tarih ve 4901 sayılı teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Teklif, CHP Meclis Grubu üyelerinden Fikret GÖKMEN, Fahri ÖRENGÜL, Şaban SARIGÜLLE, Süleyman KARAMAN, Fahrettin BÜYÜKOĞLU, Pınar NAAK, Yaşar SÖNMEZ, Ali HAYMANALI, Süleyman TANYILDIZ’ın muhalif oylarına karşın dairesinden geldiği şekliyle oylanarak oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

639

12.11.2010

Derince İlçesi, Çınarlı Mevkii, 17 Ağustos Şehitliği yanında bulunan, 3 nolu alanın düzenli depolama sahası olarak kullanılması için ön izin başvurusunda bulunulması ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 12/11/2010 tarih ve 4903 sayılı teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Teklif, CHP Meclis Grubu üyelerinden Fikret GÖKMEN, Fahri ÖRENGÜL, Şaban SARIGÜLLE, Süleyman KARAMAN, Fahrettin BÜYÜKOĞLU, Pınar NAAK, Yaşar SÖNMEZ, Ali HAYMANALI, Süleyman TANYILDIZ’ın muhalif oylarına karşın dairesinden geldiği şekliyle oylanarak oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

640

12.11.2010

Körfez İlçesi, Yavuz Sultan Selim Mahallesi İlimtepe Yolu Üzerinde bulunan, 4 nolu alanın düzenli depolama sahası olarak kullanılması için ön izin başvurusunda bulunulması ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 12/11/2010 tarih ve 4902 sayılı teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Teklif, CHP Meclis Grubu üyelerinden Fikret GÖKMEN, Fahri ÖRENGÜL, Şaban SARIGÜLLE, Süleyman KARAMAN, Fahrettin BÜYÜKOĞLU, Pınar NAAK, Yaşar SÖNMEZ, Ali HAYMANALI, Süleyman TANYILDIZ’ın muhalif oylarına karşın dairesinden geldiği şekliyle oylanarak oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

641

12.11.2010

Gebze İlçesi, Tavşanlı Köyü, Taşocakları Mevkiinde bulunan, 5 nolu alanın düzenli depolama sahası olarak kullanılması için ön izin başvurusunda bulunulması ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 12/11/2010 tarih ve 4904 sayılı teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Teklif, CHP Meclis Grubu üyelerinden Fikret GÖKMEN, Fahri ÖRENGÜL, Şaban SARIGÜLLE, Süleyman KARAMAN, Fahrettin BÜYÜKOĞLU, Pınar NAAK, Yaşar SÖNMEZ, Ali HAYMANALI, Süleyman TANYILDIZ’ın muhalif oylarına karşın dairesinden geldiği şekliyle oylanarak oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

642

12.11.2010

Vinsan Kampus alanında bulunan prefabrike yapıların SGK- Kocaeli Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne bedelsiz tahsis edilmesi ile ilgili Emlak İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 26/10/2010 tarih ve 2024-11009 sayılı teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Teklif dairesinden geldiği şekliyle oylanarak oybirliği ile kabul edilmiştir.

643

12.11.2010

Karamürsel İlçesi, Kayacık Mahallesi 516 ada 1 parsel üzerindeki Kalıcı İş Merkezi 1/60 arsa paylı, 6 no’lu 30,00 m2 yüzölçümlü işyerinin, eğitim ve öğretim hizmetlerinde kullanılmak üzere Karamürsel Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne tahsisi ile ilgili Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 05/11/2010 tarih ve 2163-11782 sayılı teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Teklifin dairesine iadesi uygun görülerek oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

MECLİS ŞUBE MÜDÜRÜ VEKİLİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANI

Derya ŞENOL

KADİR EROL

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım