12 EYLÜL 2008 1. BİRLEŞİM 1. OTURUM TUTANAK ÖZETİ

12 EYLÜL 2008 1. BİRLEŞİM 1. OTURUM TUTANAK ÖZETİ

T.C.

Kocaeli Büyükşehir Belediye

Meclisinin 1. Birleşiminin 1. Oturumu

12/09/2008 Cuma Günü Saat 15:00'da yaptığı

Toplantısına ait Tutanak Özetidir

Gündem gereği Belediye Başkanı İbrahim KARAOSMANOĞLU Başkanlığında azalardan, Halil Vehbi YENİCE, Abdullah KÖKTÜRK, Mustafa ÖĞREN, Hikmet KARAASLAN, Sabri GÖKBUDAK, Habib SARMAN, Mahmut CİVELEK, Abdullah SUNGUR, Bekir YILDIRIM, Şaban ÖZER, Hüseyin AYAZ, Doğan EROL, Ali KAHRAMAN, Ömer HAZER, Şükrü KARABACAK, Musa KAHRAMAN, Eşref ÖNER, Ekrem Faruk TAŞÇI, Cemalettin BALCI, Esener MAÇİL, Mehmet ELLİBEŞ, Hasan ÖZER, Adnan KÜÇÜKÖZER, Ahmet LEVENT, Nihat ABİŞ, Sebahattin ŞİMŞEK, Sebahattin ERSOY, İsmail YILDIRIM, Mustafa ERENGÜL, Nurettin ALTUN, Osman ÖZÇİÇEK, Mustafa YILMAZ, Ali KOCABIÇAK, İlyas ŞEKER, Alpaslan SEYMEN, Metin KOZLUCA, Salim KUKUL, Hasan KIRLI, Mustafa ATEŞ, Hicran UZUN, Hüseyin ACURMAN, Adem AYDIN, Mehmet TIMAÇ, Zeki KARATAŞ, Ahmet MERT, Kazım YİS, Muzaffer KAPLANKIRAN, Süleyman KURTA, Sebahattin ŞEKERSOY, Ali ASLAN, Bayram ARSLAN, Hüseyin BÜLBÜL, Kenan KAHVECİ, Nurettin IŞIK, Ali HAYMANALI, Murat ÖZEN, Hakkı TANDOĞAN, Mehmet AYYILDIZ, Hüseyin Ahmet ÖZTÜRK, Ramis ÖZDİL, Cemal ÖZTÜRK, Ali AKDAĞ, Recep YÜCA, Tahsin YEŞİLKIR, Ömer CAN, Hüseyin ÇAVUŞ, Hakkı GÜREL, Aşkın ADIGÜZEL, Metin GÖKÇE, Adnan KÖŞKER, Sabri ATİLLA, Dursun ARHAN, Ali ÖZDAĞ, Olcay ULUS, Ayhan Naci YILMAZ, İsmail BAYINDIR, Ahmet ÖZMET, İhsan MERAL, Erol BAŞOĞLU, Kadir TOPLU, Mehmet ZEYNELOĞLU, Savaş ÖZDEMİR, Ali SINIRTAŞ, Orhan EMİNOĞLU, Muhammet SARAÇ, Aytekin ÖNER, Gülseren ŞAN, Mehmet ŞENDOĞAN, Selahattin KÖKÇAM, Tevfik ÇİFTÇİ, Mustafa ERİKLİ, Zekai AKKAYA, Metin TORUNOĞULLARI, İsmail GENÇDEMİR, Necdet GÖKÇE, Mustafa YALÇIN, Jale ÖZLER, Levent IŞIK, Şenda AKAN, Süleyman YAZICI, Cafer ALBAYRAK, Mehmet Ali GÜLBAŞ, Metin TAŞKAN, Recep MERAKLI, Ömer GÜRSES, İbrahim USTA, Recep ÖZBAKIR, Songül AK, Bahri ALTINALAN, Mustafa TUNCER ve Mehmet ERSÖZ ' ün mevcut oldukları anlaşıldı.

Ergün BERDAN, Hilmi SEVİLEN, Zafer ARAT, Şükrü KARABALIK, İbrahim PEHLİVAN, Cevdet ŞAHİN, Ahmet ERDOĞAN, Zinnur BÜYÜKGÖZ, Mehtap YILMAZEL ve Satı Mehmet KÜLTE' nin izinli sayılmalarına karar verildi.

Yaşar SÖNMEZ, Ali Haydar BULUT, Mustafa ÇAKIR, Mustafa ER, Yunus PEHLİVAN, Cemil KAVURT, Özgür Uluç GÖNÜL, Celal AYVAZ, Erol DEDE, Musa TAŞDEMİR, Ertuğrul EREN, Halit BIÇAK ve Adnan ÇAKIR ‘ın katılmadıkları anlaşıldı.

20/08/2008 tarihli meclis toplantısına ait tutanak özeti okunarak yapılan müzakere neticesinde;

20/08/2008 tarihli meclis toplantısına ait tutanak özetinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

-5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 22.maddesindeki “Personelden Müdür ve Üstü unvanlı olanlar Belediye Meclisinin Bilgisine sunulur” hükmü ile ilgili İnsan kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının bilgi sunumu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Müdür ve Üstü ünvanlı personel Cihat ŞEKERCİ Gelir ve Takip Şube Müdürü, Serpil ÇELİKKOL Ulaşım Dairesi Başkanı ve İsmail CİVELEK Eğitim Şube Müdürü şeklinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meclisinin bilgisine sunuldu.

KARAR 471- İletişim araçlarının tahsis yetkisi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 26/08/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 472- Sarımeşe Belediye Başkanlığı'nın ek bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 28/08/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 473- Arsa satın alınması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 27/08/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;


Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 474- Yatırım karşılığı devir ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 27/08/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;


Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 475- Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Burs Yönetmeliği'nin 7. maddesi 2008-2009 eğitim ve öğretim yılı üniversite öğrencileri burslarının verilebilmesi için burs verilecek öğrenci sayısının, burs miktarının ve burs alabilme şartlarının belirlenmesi ile ilgili Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunun 26/08/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Meclis üyesi İlyas ŞEKER' in vermiş olduğu sözlü önerge doğrultusunda değiştirilerek kabulüne, oy birliği ile karar verildi.

KARAR 476- Toplu Taşıma Hattı Kiralanması ile ilgili Hukuk + Ulaşım ortak Komisyonunun 25/08/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 477- Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gıda Güvenliği ve Kalitesinin Denetimi ve Kontrolüne Dair Yönetmelik ile ilgili Hukuk + Çevre ortak Komisyonunun 29/08/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 478- Park alanı devri ile ilgili ile ilgili Hukuk Komisyonunun 28/08/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 479- Tahsis ile ilgili Hukuk Komisyonunun 26/08/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 480- Belediyemiz, Başiskele ilçesi, ilçe belediyemiz olan Başiskele Belediyesi sınırları dahilinde, G23c-04c ve G23c-09b nazım imar planı paftaları, G23c-04c-3d, G23c-04c-4c, G23c-09b-2a uygulama imar planı paftaları, 99, 100, 101, 102, 3075, 3076, 3077, 3078, 104, 2957 ve 2958 nolu parsellerde hazırlanan ve Karşıyaka Belediye Meclisinin 03.12.2007 tarih ve 40 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 08/09/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Belediye Meclis kararı ve eklerinin meri mevzuata aykırılık teşkil ettiği belirlenen söz konusu uygulama imar planı değişikliği teklifi uygun görülmemekle reddine oy birliği ile karar verildi.

KARAR 481- Belediyemiz, İzmit İlçesi, ilk kademe belediyelerimizden olan Bekirpaşa Belediyesi sınırları dahilinde, Yahya kaptan mahallesi, 20O nazım imar planı, G23b.25c.1a uygulama imar planı paftası, 3058 ada, 2, 3, 4, 5 ve 6 nolu parseller ile 3059 ada, 1, 6, 7 ve 8 nolu parseller arasından geçen 7.00 metrelik imar yolu ile ilgili hazırlanan ve Bekirpaşa Belediye Meclisinin 08.07.2008 tarih ve 66 sayılı kararı ile reddedilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 29/08/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Bekirpaşa Belediye Meclisi tarafından kabul edilmeyen ve red edilme gerekçesi uygun ve yeterli görülen söz konusu uygulama imar planı değişikliği teklifi uygun görülmemekle reddine oy birliği ile karar verildi.

KARAR 482- Belediyemiz, İzmit ilçesi, ilk kademe belediyemiz olan Bekirpaşa Belediyesi sınırları dahilinde, Kadıköy Mahallesi, 19N nazım, G23b-24c-2c uygulama imar planı paftası, 577 ada 38 ve 39 nolu parseller, 28 Haziran Mahallesi, 20N nazım, G23b-24b-3c uygulama imar planı paftası, 3610 ada, 1 nolu parsel ve Yahyakaptan Mahallesi, 19O nazım, G23b-25d-2c uygulama imar planı paftası, 1556 adada hazırlanan ve Bekirpaşa Belediye Meclisinin 08.07.2008 tarih ve 68 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 28/08/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Yoğunluk artışı ve donatı eksilmesine yol açmayan nazım imar planı ana kararları, temel planlama prensiplerine aykırılık teşkil etmeyen söz konusu uygulama imar planı değişikliği teklifi uygun görülmekle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 483- Belediyemiz, Darıca İlçesi, ilçe belediyemiz olan Darıca Belediyesi sınırları dahilinde, 29L nazım imar planı paftası, 29L-2d uygulama imar planı paftası, 722 ada, 1 ve 2 nolu parsellerde hazırlanan ve Darıca Belediye Meclisinin 03.06.2008 tarih ve 19 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 28/08/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Yoğunluk artışı ve donatı eksilmesine yol açmayan, nazım imar planı ana kararları, temel planlama prensipleri ve meri mevzuata aykırılık teşkil etmeyen uygulama imar planı değişikliği teklifi uygun görülmekle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 484- Belediyemiz, Darıca İlçesi, İlçe belediyemiz olan Darıca Belediyesi sınırları dahilinde, 28L nazım imar planı, 28L-1d uygulama imar planı paftası, 6153, 7043, 7045 ve 5195 nolu parseller ve kuzeyinden geçen 10.00 metrelik imar yolu ile ilgili hazırlanan ve Darıca Belediye Meclisinin 02.07.2008 tarih ve 24 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 28/08/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;


Yoğunluk artışı ve donatı eksilmesine yol açmayan, nazım imar planı ana kararları ile temel planlama prensiplerine aykırılık teşkil etmeyen uygulama imar planı değişikliği teklifi uygun görülmekle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 485- Belediyemiz, Gölcük İlçesi, ilk kademe belediyemiz olan Değirmendere Belediyesi, G23.c.02.d nazım imar planı paftası, G23.c.02.d.1.d uygulama imar planı paftası, 444 ada, 1 ve 2 nolu parseller ile 472 ada, 2 nolu parselde hazırlanan ve Değirmendere Belediye Meclisinin 05.08.2008 tarih ve 24 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 27/08/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı ana kararları, temel planlama prensipleri ve meri mevzuata aykırılık teşkil etmeyen uygulama imar planı değişiklik teklifi uygun görülmekle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 486- Belediyemiz, Gölcük İlçesi, İlk kademe Belediyemiz olan Değirmendere Belediyesi sınırları içerisinde, G.23.c.01.c nazım imar planı pafta, G.23.c.01.c.2.d uygulama imar plan paftası, 225 ada 3 nolu parselde hazırlanan ve Değirmendere Belediye Meclisi'nin 05.08.2008 tarih ve 23 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 27/08/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı ana kararları temel planlama prensipleri ve meri mevzuata aykırılık teşkil etmeyen uygulama imar planı değişikliği teklifi uygun görülmekle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 487- Belediyemiz, Derince İlçesi, ilçe belediyemiz olan Derince Belediyesi, G23.b.22.d nazım imar planı paftası, G23.b.22.d.4.b uygulama imar planı paftası, 1315 ada, 9 nolu parselde yer alan konut alanının ticaret alanına dönüştürülmesini içeren uygulama imar planı değişikliği ile ilgili alınan Belediyemiz Meclisi'nin 14.09.2007 tarih ve 588 sayılı kararında ifade edilen söz konusu parsele ait yapılaşma koşullarının Belediyemiz Meclis Kararında sehven yanlış yazıldığından, Meclis kararının düzeltilmesi talebi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 26/08/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Söz konusu uygulama imar planı değişikliğine ait 14.09.2007 tarih ve 588 sayılı meclis kararında yer alan “…..1315 ada, 9 nolu parselin yapılaşma koşullarının 5/İA-3/3, 0.60/1.40….” ifadesinin “…..1315 ada, 9 nolu parselin yapılaşma koşullarının 5/İA-3/3, 0.40/1.20….”olarak düzeltilmesi uygun görülmekle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 488- Belediyemiz, Gebze ilçesi, ilçe belediyemiz olan Gebze Belediyesi sınırları dahilinde, Osmanyılmaz Mahallesi, G22b-24a nazım imar planı, G22b-24a-1b ve G22b-24a-1c uygulama imar planı paftaları, 2410 ada, 2 nolu parselde hazırlanan ve Gebze Belediye Meclisinin 04.07.2008 tarih ve 169 sayılı kararı ile reddedilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 26/08/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Eğitim alanına ihtiyaç duyulması ve kamu yararı göz önünde bulundurularak Gebze Belediye Meclisince reddedilen söz konusu itiraz, nazım imar planı kararlarına aykırılık teşkil ettiği belirlendiğinden uygun görülmemekle reddine oy birliği ile karar verildi.

KARAR 489- Belediyemiz, Gebze İlçesi, İlçe Belediyemiz olan, Gebze Belediyesi sınırları dahilinde, Tatlıkuyu Mahallesi, G22b-24b nazım imar planı paftası, G22b-24b-1c uygulama imar planı paftası, 768 ada 12, 13 ve 14 nolu parsellerde hazırlanan ve Gebze Belediye Meclisinin 04.07.2008 tarih ve 167 sayılı kararı ile red edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 26/08/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı ana kararlarına ve temel planlama prensiplerine aykırılık teşkil etmeyen ancak Gebze Belediye Meclisinin 04.07.2008 tarih ve 167 sayılı kararı ile inşaat alanında artışa neden olması ve plan bütünlüğünü bozması nedeniyle red edilen uygulama imar planı değişiklik teklifi tadilen uygun görülmekle, Meclis Üyeleri Alparslan SEYMEN, Salim KUKUL, Hüseyin ACURMAN, Mustafa ÖĞREN, Adem AYDIN, Mehmet TIMAÇ, Ali HAYMANALI, Ömer HAZER, Hakkı GÜREL, Şenda AKAN, Sabri ATİLLA, Ahmet ÖZMET, Ali SINIRTAŞ, Zekayi AKKAYA'nın muhalif oylarına karşın kabulüne oy çokluğu ile karar verildi.

KARAR 490- Belediyemiz, Gebze ilçesi, imar yetkisi açısından Gebze Belediyesi'ne devri yapılan Ovacık Köyü sınırları içerisinde, 5 kadastro pafta, 97 nolu parselde hazırlanan ve Gebze Belediye Meclisi'nin 04.07.2008 tarih ve 168 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 26/08/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı ana kararları, temel planlama prensipleri ve meri mevzuata aykırılık teşkil etmeyen uygulama imar planı teklifi uygun görülmekle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 491- Belediyemiz, Gebze ilçesi, İlçe Belediyemiz olan Gebze Belediyesi sınırları dahilinde, Beylikbağı mahallesi, G22b.24a nazım imar planı, G22b.24a.1a uygulama imar planı paftası, 5761 ada, 6 ve 7 nolu parseller arasında yer alan tescil harici alanda hazırlanan ve Gebze Belediye Meclisi'nin 04.07.2008 tarih ve 166 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 26/08/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı ana kararları temel planlama prensipleri ve meri mevzuata aykırılık teşkil eden uygulama imar planı değişikliği teklifi uygun görülmemekle reddine oy birliği ile karar verildi.

KARAR 492- Belediyemiz Meclisinin 20.05.2008 tarih ve 312 sayılı kararı ile uygun görülerek onaylanan, 24.06.2008 ile 24.07.2008 tarihleri arasında askıya çıkartılan, Gölcük Planlama Bölgesi 1/5000 ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planına, yasal askı süresi içinde yapılan itirazlar ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 09/09/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.


KARAR 493- Belediyemiz Meclisinin 13.05.2008 tarih ve 283 sayılı kararı ile uygun görülerek onaylanan, 24.06.2008 ile 24.07.2008 tarihleri arasında askıya çıkartılan Gölcük Planlama Bölgesi 1/25000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planına, yasal askı süresi içinde yapılan itirazlar ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 09/09/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde


Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 494- Belediyemiz Meclisinin 20.05.2008 tarih ve 313 sayılı kararı ile uygun görülerek onaylanan, 24.06.2008 ile 24.07.2008 tarihleri arasında askıya çıkartılan, Gölcük Organize Tarım ve Hayvancılık Bölgesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı'na,, yasal askı süresi içinde yapılan itirazlar ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 09/09/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;


Söz konusu itiraz, bahse konu alanın planlama çalışmalarında planlama kriterlerine göre plan yapılması ve arazinin topografik özelliklerine göre planlanmış olduğu gerekçesiyle uygun görülmemekle reddine oy birliği ile karar verildi.

KARAR 495- Belediyemiz, Gölcük ilçesi, ilk kademe belediyelerimizden olan Halıdere Belediyesi sınırları dahilinde, G23c.01d nazım imar planı, G23c.01d.1d uygulama imar planı paftası, 2497 (eski 2478 ve 2485) nolu parselde hazırlanan ve Halıdere Belediye Meclisinin 04.08.2008 tarih ve 11 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 26/08/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Belediyemiz Meclisinin 18.07.2008 tarih ve 408 sayılı kararı ile kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planına kullanım kararı açısından uygun olduğu tespit edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 496- Belediyemiz, İzmit İlçesi, İlçe Belediyemiz olan, İzmit Belediyesi sınırları dahilinde, Cedit Mahallesi, 20N nazım imar planı paftası, G23b-24c-1c uygulama imar planı paftası, 460 ada, 36, 38, 39, 40, 41, 85, 49 ve 50 nolu parsellerde hazırlanan ve İzmit Belediye Meclisinin 08.07.2008 tarih ve 63 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 27/08/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;


Nazım imar planı ana kararları, temel planlama prensipleri ve meri mevzuata aykırılık teşkil etmeyen uygulama imar planı değişikliği teklifi uygun görülmekle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 497- Belediyemiz, İzmit İlçesi, ilçe belediyemiz olan İzmit Belediyesi, Körfez Mahallesi, 18 N, G23c.04b.3d uygulama imar planı paftası, 4209 ada, 11 nolu parselde hazırlanan ve İzmit Belediye Meclisinin 03.06.2008 tarih ve 58 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 08/09/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı ana kararları, temel planlama prensipleri ve meri mevzuata aykırılık teşkil eden uygulama imar planı değişikliği teklifi uygun görülmemekle reddine oy birliği ile karar verildi.

KARAR 498- Belediyemiz Meclisinin 13.05.2008 tarih ve 282 sayılı kararı ile uygun görülerek onaylanan, 20.06.2008 ile 20.07.2008 tarihleri arasında askıya çıkartılan Kandıra Planlama Bölgesi 1/25000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planına, yasal askı süresi içinde yapılan itirazlar ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 01/09/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Belediyemiz Meclisi'nin 14.05.2007 tarih ve 376 sayılı kararı ile uygun görülerek onaylanan 1/50000 ölçekli Kocaeli Çevre Düzeni Planı ve plan hükümlerine aykırı olması nedeni ile uygun görülmemekle reddine oy birliği ile karar verildi.

KARAR 499- Belediyemiz Meclisinin 20.05.2008 tarih ve 314 sayılı kararı ile uygun görülerek onaylanan, 20.06.2008 ile 20.07.2008 tarihleri arasında askıya çıkartılan, Kandıra Planlama Bölgesi 1/5000 ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planına, yasal askı süresi içinde yapılan itirazlar ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 01/09/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;


Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 500- Belediyemiz Meclisinin 13.05.2008 tarih ve 284 sayılı kararı ile uygun görülerek onaylanan, 24.06.2008 ile 24.07.2008 tarihleri arasında askıya çıkartılan Karamürsel Planlama Bölgesi 1/25000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planına, yasal askı süresi içinde yapılan itirazlar ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 09/09/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;


Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.


KARAR 501- Belediyemiz Meclisinin 10.06.2008 tarih ve 358 sayılı kararı ile uygun görülerek onaylanan, 02.07.2008 ile 02.08.2008 tarihleri arasında askıya çıkartılan, Karamürsel Planlama Bölgesi 1/5000 ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planına, yasal askı süresi içinde yapılan itirazlar ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 09/09/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde


Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 502- Belediyemiz, Körfez ilçesi, İlçe Belediyemiz olan Körfez Belediyesi sınırları dahilinde, Barbaros ve Esentepe Mahalleleri, G23b.21.c nazım imar planı, G23b.21.c.1.d-2.c uygulama imar planı paftaları, 598 ada 13, 14, 15 ve 16 nolu, 609 ada 14 ve 15 nolu, 1454 ada 1 ve 2 nolu parseller ile 598 ve 624 adaların arasında yer alan tescil harici alanda hazırlanan ve Körfez Belediye Meclisi'nin 01.08.2008 tarih ve 72 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 26/08/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı ana kararları temel planlama prensipleri ve meri mevzuata aykırılık teşkil etmeyen uygulama imar planı değişikliği teklifi uygun görülmekle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 503- Belediyemiz, Başiskele İlçesi, ilk kademe belediyelerimizden olan Kullar Belediyesi sınırları dahilinde, G23b-25c ve G23c-05b nazım imar planları, G23c.25c.3d, G23b.25c.4c, G23c.05b.1b ve G23c.05b.2a uygulama imar planı paftaları 245, 246, 248 ve 249 adalarda hazırlanan ve Kullar Belediye Meclisinin 03.03.2008 tarih ve 9 sayılı kararı ile reddedilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 26/08/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı ana kararları, temel planlama prensipleri ve meri mevzuata aykırılık teşkil eden uygulama imar planı değişikliği teklifi uygun görülmemekle reddine oy birliği ile karar verildi.


KARAR 504- Belediyemiz, Kartepe ilçesi, ilk kademe belediyemiz olan Maşukiye Belediyesi sınırları dahilinde, 50M-Id uygulama imar planı paftası, 811 ve 812 nolu parsellerde hazırlanan ve Maşukiye Belediye Meclisinin 01.10.2007 tarih ve 21 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 08/09/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;


Söz konusu uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili alınan kurum görüşlerinin olumsuz olması nedeniyle uygun görülmemekle, 5216 Sayılı Yasanın 7-b maddesine göre reddine oy birliği ile karar verildi.

KARAR 505- Belediyemiz, Kartepe İlçesi, Sarımeşe Belediyesi sınırları dahilinde, Bakırlı Mahallesi, G24d-01b ve G24d-02a nazım imar planı, G24d-01b-3c, G24d-01b-3b, G24d-01b-3d, G24d-01b-3a, G24d-01b-4c ve G24d-02a-4d uygulama imar planı paftalarında hazırlanan ve Sarımeşe Belediye Meclisinin 01.08.2008 tarih ve 25 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 25/08/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Yoğunluk artışı ve donatı azalmasına yol açmayan, nazım imar planı ana kararlarına ve temel planlama prensiplerine aykırılık teşkil etmeyen uygulama imar planı değişikliği teklifi uygun görülmekle, Meclis Üyeleri Alparslan SEYMEN, Salim KUKUL, Hüseyin ACURMAN, Mustafa ÖĞREN, Adem AYDIN, Mehmet TIMAÇ, Ali HAYMANALI, Ömer HAZER, Hakkı GÜREL, Şenda AKAN, Sabri ATİLLA, Ahmet ÖZMET, Ali SINIRTAŞ, Zekayi AKKAYA'nın muhalif oylarına karşın kabulüne oy çokluğu ile karar verildi.

KARAR 506- Belediyemiz, Gölcük ilçesi, ilk kademe belediyelerimizden olan Yazlık Belediyesi sınırları dahilinde, G.23.c.03.d nazım imar planı, G.23.c.03.d.3.a ve G.23.c.03.d.3.d uygulama imar planı paftaları, 214 ada 1 nolu, 219 ada 1 nolu ve 255 ada 3 nolu parsellerde hazırlanan ve Halıdere Belediye Meclisinin 01.11.2006 tarih ve 35 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 08/09/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Söz konusu uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili çalışmalar tamamlanmadığından görüşmelere devam edilmesi uygun görülmekle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 507- Belediyemiz, Gölcük İlçesi, ilk kademe belediyelerimizden olan, Yazlık Belediyesi sınırları dahilinde, G23c.03.c ve G23c.03d nazım imar planı paftaları, G23c.03c.4d ve G23c.03d.3c uygulama imar planı paftaları, 267, 270, 271, 272, 273, 356, 363 ada ve 362 ada 13 nolu parselde hazırlanan ve Yazlık Belediye Meclisinin 08.07.2008 tarih ve 63 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 08/09/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Belediyemiz, Gölcük İlçesi, Yazlık Belediyesi sınırları dahilinde, G23c.03c ve G23c.03d nazım imar planı paftaları, G23c.03c.4d ve G23c.03d.3c uygulama imar planı paftalarını kapsayan uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili çalışmalar tamamlanmadığından görüşmelere devam edilmesi uygun görülmekle göre kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 508- Belediyemiz, Körfez ilçesi, Hereke ilk kademe belediyesi sınırları dahilindeki kentsel sit alanında 31J nazım imar planı paftası, 31J-IIIc uygulama imar planı paftası, 134 ada 4 nolu parselde teklif edilen koruma amaçlı nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 05.09.2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Koruma amaçlı nazım imar planı değişikliği teklifi, nazım imar planı ana kararlarına uygun olarak hazırlanmış, yoğunluk artışı ve donatı eksilmesine yol açılmamış, aksine bölgede önemli bir sosyal donatı durumunda olan ilköğretim alanının büyüklüğü artırılmış olduğu belirlendiğinden uygun görülmekle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

39- Gebze - Darıca, Çayırova ve Güzeltepe çevresinde bulunan ve özellikle yerleşim bölgelerine yakın olan sanayi kuruluşlarından, kaynaklanan çevre kirliliği ile ilgili Çevre ve Sağlık Komisyon yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tekrar tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Çevre ve Sağlık Komisyonuna iadesine oy birliği ile karar verildi.

40- 2009 yılı Performans Programı ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon yazısı, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tekrar tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna iadesine oy birliği ile karar verildi.

41- Alikahya Belediyesi, Kat artışı hakkında alınan meclis kararı ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

42- Bekirpaşa Belediyesi G.23.b.24.b Nazım imar plan paftası, G.23.b.24.b.3.b-c uygulama imar plan paftası, 5006 ada 1 nolu parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

43- Gebze Belediyesi, Muallimköy, G22b20c nazım imar planı, G22b20c4c uygulama imar planı paftası, 99 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

44- Gebze Belediyesi, Çayırova Mahallesi, G.22.b.17.c nazım imar planı, G.22.b.17.c.3.c uygulama imar planı paftasında hazırlanan dolgu imar plan ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın teklifi,

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

45- İzmit Belediyesi, Yenimahalle sınırları içerisinde, 81 pafta, 43 ada, 17 nolu parsel ve 4397 m² yüzölçümlü dolgu alanında hazırlanan dolgu imar plan ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

46- İzmit Belediyesi, Arızlı Mevkii, G23.b.23.a-b nazım imar planı paftaları, 4 516 575 – 4 517 254 – 4 517 664 – 4 517 933 dikey, 488 754 – 489 199 – 489 329 – 489 504 yatay koordinatları arasında kalan alanda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

47- İzmit Belediyesi, Körfez Mahallesi, 479 ada, 31, 32, 33 nolu parsellerin batısından servis yolu geçirilmesi ile ilgili yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

48- İzmit Belediyesi, Körfez Mahallesi, G23b24c nazım imar planı, G23b24c3c-25d4d uygulama imar planı paftaları, 479 ada, 11 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

49- Karamürsel Belediyesi, G23.d.08.a nazım imar planı, G.23.d.08.a.4.a-4.b uygulama imar planı paftaları, 173 ada 34 parsel ile 174 ada 1 parsel üzerinde hazırlanan konut amaçlı ilave nazım ve uygulama imar planlarına Karamürsel Belediyesi tarafından yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

50- Körfez Belediyesi, G23.b.21.d.4.b ve 4.c paftalarında hazırlanan 1/1000 ölçekli dolgu imar planı ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

51- Maşukiye Belediyesi, G24d08b nazım imar planı, G24d08b1b uygulama imar planı paftası, 3044 ve 2690 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

52- Yazlık Belediyesi, G23.d.03.d nazım imar planı, G23.d.03.d.3.c. uygulama imar plan paftası, 268 ada, 1 nolu parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

53- Saraybahçe Belediyesi,Serdar Mahallesi, G23b-23c nazım imar planı paftası, G23b- 23c-2a uygulama imar planı paftası, 135 ada 1, 2 parseller, 137 ada 1, 3, 4 nolu parseller, 141 ada 1, 2, 3 nolu parsellerde hazırlanan koruma amaçlı nazım ve uygulama imar planı ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

54- Değirmendere Belediyesi, Topçular Mahallesi sınırları içinde bulunan ve sehven Gençlik Pınarı Sokak olarak isimlendirilen sokağın isminin Gelincik Pınarı Sokak olarak düzeltilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Türlü İşler ve Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ortak Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.


55- Acısu Belediyesi, Yavuz Sultan Selim Mahallesi sınırları içinde bulunan ve Şuyulandırma sonucu oluşan 12 adet isimsiz sokağa isim verilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Türlü İşler ve Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ortak Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

56- Yeniköy Belediyesi, Merkez ve Atakent Mahalleleri sınırları içinde bulunan 5 adet isimsiz sokağa isim verilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Türlü İşler ve Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ortak Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

57- Kandıra Belediyesi, Akdurak Mahallesi sınırları içinde bulunan 7 adet isimsiz sokağa isim verilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Türlü İşler ve Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ortak Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.


58- Arızlı Köyü, Köy Kısımlarının İzmit Belediyesi Yenimahalle ve Serdar Mahallesine katılması ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Türlü İşler ve Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ortak Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.


59- Toplu Taşıma Hattı Kiralanması ile ilgili Ulaşım Dairesi Başkanlığı'nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Ulaşım + Hukuk ortak Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR 509- Avrupa Birliği Şehirler ve Belediyeler Hibe Programı CSD-01-171 referans nolu proje ile ilgili BasınYayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı' nın 25/08/2008 tarihli teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;


Yazının Dairesinden geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.


61- Hizmet Binası Tahsisi ile ilgili Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Hukuk Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

62- Bina Satın Alınması ile ilgili Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Hukuk Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

63- Memur kadro iptal-ihdası ile ilgili İnsan kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı'nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

Gündemde görüşülecek başka bir evrak olmadığından 12/09/2008 tarihli Meclis toplantısının kapatılmasına ve bir dahaki meclisin 17/10/2008 Cuma günü saat 15.00'da toplanılmasına oy birliği ile karar verildi.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI KATİP KATİP (1.Yedek Üye)

İbrahim KARAOSMANOĞLU

(İMZA)

Hicran UZUN

(İMZA)

Ahmet MERT

(İMZA)

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım