11 TEMMUZ 2013 MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

11 TEMMUZ 2013 MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

TARİH

KARAR NO

KARARIN KONUSU

11.07.2013

379

Gündem No: 01 - Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Körfez ilçesi Tütünçiftlik, 936 ada 10’nolu parselde yer alan Kültür Merkezi binasının sosyal, kültürel hizmetler ile kamu ve belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere Körfez Belediyesine tahsis edilmesi, tahsis süre ve şartlarının belirlenmesi ile ilgili raporu, komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.07.2013

380

Gündem No: 02 - Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Dilovası ilçesi, Mimar Sinan Mahallesinde yer alan “İçme Suyu Temin Projesi” kapsamında planlanan 7000 m³ kullanım alanlı su deposuna yönelik hizmetlerin yerine getirilebilmesi için orman izinlerinin alınması ile ilgili raporu, komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.07.2013

381

Gündem No: 03 - Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Başiskele ilçesi Yuvacık Köyü, 892 ada 1’nolu parselde yer alan taşınmazda, Başiskele Belediyesine ait 1437,59 m² hissenin Kent Meydanı yapılmak üzere Belediyemize devredilmesi ile ilgili raporu komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.07.2013

382

Gündem No: 04 – Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Başiskele ilçesi, Bahçecik Mahallesi, 332 ada 1’nolu parselde yer alan B Blok Zemin kat 1/82 arsa paylı 10’nolu 30.00 m² ve 1/82 paylı 11’nolu taşınmazların, Başiskele Belediyesi’ne olan tahsisin kaldırılması ile ilgili raporu komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.07.2013

383

Gündem No: 05 - Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Kartepe ilçesi Sarımeşe mahallesindeki 2769’nolu parselde yer alan taşınmazın imar planlarındaki amaca uygun olarak kullanılmak üzere, Spor Genel Müdürlüğüne tahsis edilmesi ile ilgili raporu komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.07.2013

384

Gündem No: 06 - Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Kandıra ilçesi çarşı mahallesindeki 294 ada 93’nolu parselde yer alan 31,16 m2yüzölçümlü, belediyemize ait taşınmazın bitişiğinde bulunan 294 ada 83 ve 34’nolu parsellerin mülkiyet sahibi Şaban KANTAR’a Satılması ile ilgili raporu komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.07.2013

385

Gündem No: 07 - Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İtfaiye Eğitim Merkezi (KOBİTEM) bünyesinde verilecek olan “İlkyardım Eğitimi” için tahsil edilecek ücretin tespiti ile ilgili raporu komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.07.2013

386

Gündem No: 08 - Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Kadro İptal ve İhdası ile ilgili raporu komisyondan geldiği şekliyle oylandı veoybirliği ile kabul edildi.

11.07.2013

387

Gündem No: 09 - Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İzmit ilçesi Yenidoğan Mahallesinde mülkiyeti Belediyemize ait 3314 ada parsel sayılı, 22901 m² yüzölçümlü taşınmaz ile 144 ada 7 parsel sayılı 30884 m² yüzölçümlü taşınmazların tamamı üzerinde akvaryum tesisi yapmak, işletmek ve bu konuda gerekli yatırımları icra etmek üzere ihale edilmesine yönelik Büyükşehir Belediye Başkanına ve Encümenine yetki verilmesi ile ilgili raporu komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.07.2013

388

Gündem No: 10 - Hukuk Komisyonu’nun, Müdahale Şube Müdürlüğü bünyesindeki 41 NC 965 plakalı 1978 model Bedford marka itfaiye aracının hibe edilmesi ile ilgili raporu komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.07.2013

389

Gündem No: 11 - Ulaşım + Hukuk Komisyonu’nun, Paralı otopark uygulamasına son verilmesi ile ilgili raporu komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri; Fahri ÖRENGÜL, Şaban SARIGÜLLE, Fikret GÖKMEN, Ali HAYMANALI, Fahrettin BÜYÜKOĞLU, Yaşar SÖNMEZ, Mehmet Ali KAPLAN ve Süleyman TANYILDIZ’ ın ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

11.07.2013

390

Gündem No: 12 - Çevre ve Sağlık Komisyonu’nun, Kandıra Kocakaymaz / Sarıhocalar mevkiinde kurulan Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi Ünitesinde özel duruma sahip köpeklerin barınmasına uygun, etiyolojik şartlar oluşturulabilmesi için ilave alana ihtiyaç duyulması ile ilgili raporu, komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri; Fahri ÖRENGÜL, Şaban SARIGÜLLE, Fikret GÖKMEN, Ali HAYMANALI, Fahrettin BÜYÜKOĞLU, Yaşar SÖNMEZ, Mehmet Ali KAPLAN ve Süleyman TANYILDIZ’ ın ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

11.07.2013

391

Gündem No: 13 - İsimlendirme Komisyonu’nun, İzmit Belediyesi, Hacı Hasan Mahallesindeki Yeni Hamam Sokağının isminin Rıdvan ALYÜRÜK Sokak olarak değiştirilmesi ile ilgili raporu komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve sokak isminin değiştirilmemesine oybirliğiile karar verildi.

11.07.2013

392

Gündem No: 14 - İsimlendirme Komisyonu’nun, Gölcük Belediyesi, Kavaklı Mahallesindeki 76. Sokağın isminin Motorcu Ali Efendi Sokak olarak değiştirilmesi ile ilgili raporu komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve sokak isminin değiştirilmemesine oybirliği ile karar verildi.

11.07.2013

393

Gündem No: 15 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kocaeli sınırlarının tamamında, 1/25000 nazım imar planı plan hükümlerinin kırsal konut alanlarına ait hükümlerinde değişiklik yapılması ile ilgili raporu komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.07.2013

394

Gündem No: 16 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, G23c05c4c uygulama imar planı paftası, 854 ada, 2’nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.07.2013

395

Gündem No: 17 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, G23c04d nazım imar planı paftası, 220 ada, 1 ve 8’nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.07.2013

396

Gündem No: 18 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, G23c Çevre Düzeni Planı G23c2, G23c09a nazım imar planı paftaları, 1037’nolu parselde hazırlanan 1/50000 ölçekli ÇDP, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklikleri ile ilgili raporu komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.07.2013

397

Gündem No: 19 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Çayırova Belediyesi, G22b19a nazım imar planı paftası, 860 ve 861’nolu adalarda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri; Fahri ÖRENGÜL, Şaban SARIGÜLLE, Fikret GÖKMEN, Ali HAYMANALI, Fahrettin BÜYÜKOĞLU, Yaşar SÖNMEZ, Mehmet Ali KAPLAN ve Süleyman TANYILDIZ’ın ret oylarına karşınoyçokluğu ile kabul edildi.

11.07.2013

398

Gündem No: 20 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Çayırova Belediyesi, G22b18b nazım imar planı paftası, 1404 ada, 2’nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.07.2013

399

Gündem No: 21 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Çayırova Belediyesi, G22b13c nazım imar planı paftası, 459 ada, 3’nolu parsel ile 325 ada, 1’nolu parselin kuzeydoğusundaki park alanında hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri; Fahri ÖRENGÜL, Şaban SARIGÜLLE, Fikret GÖKMEN, Ali HAYMANALI, Fahrettin BÜYÜKOĞLU, Yaşar SÖNMEZ, Mehmet Ali KAPLAN ve Süleyman TANYILDIZ’ ın ret oylarına karşın,oyçokluğu ile kabul edildi.

11.07.2013

400

Gündem No: 22 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Çayırova Belediyesi, G22b18b nazım imar planı paftası, 1434 ada, 18 ve 19’nolu parseller ile 1456 ve 1434’nolu adalar arasında hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri; Fahri ÖRENGÜL, Şaban SARIGÜLLE, Fikret GÖKMEN, Ali HAYMANALI, Fahrettin BÜYÜKOĞLU, Yaşar SÖNMEZ, Mehmet Ali KAPLAN ve Süleyman TANYILDIZ’ ın ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

11.07.2013

401

Gündem No: 23 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Çayırova Belediyesi, G22b18c, G22b19d nazım imar planı paftaları, 1331 ada, 12’nolu, 1702 ada, 31’nolu, 1701 ada, 30’nolu ile 1696 ada, 17’nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.07.2013

402

Gündem No: 24 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Darıca Belediyesi, G22b23a nazım imar planı paftası, 2326 ada, 2’nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri; Fahri ÖRENGÜL, Şaban SARIGÜLLE, Fikret GÖKMEN, Ali HAYMANALI, Fahrettin BÜYÜKOĞLU, Yaşar SÖNMEZ, Mehmet Ali KAPLAN ve Süleyman TANYILDIZ’ın ret oylarına karşın,oyçokluğu ile kabul edildi.

11.07.2013

403

Gündem No: 25 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Darıca Belediyesi, 28K2A, 29K3D uygulama imar planı paftaları, 591, 593, 594, 9403 ve 9404’nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu komisyondan geldiği şekliyle oylandı veoybirliği ile kabul edildi.

11.07.2013

404

Gündem No: 26 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Derince Belediyesi, G23b22a3d uygulama imar planı paftası, 4739 ile 4738’nolu adalar arasında hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.07.2013

405

Gündem No: 27 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Derince Belediyesi, Uygulama imar planı plan hükümlerine ilave yapılmasına yönelik hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.07.2013

406

Gündem No: 28 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Derince Belediyesi, Çavuşlu Köyü, Köy Yerleşik ve Gelişim Alan Sınırları içerisinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili raporu komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.07.2013

407

Gündem No: 29 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun Derince Belediyesi, Çınarlı Mahallesi sınırları içerisinde yer alan, G23.b.22.c. nazım, G23.b.22.c.1.b.-2.a. uygulama imar plan paftaları dahilinde “Derince-Gişeler Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı” ilan edilen alanda hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri; Fahri ÖRENGÜL, Şaban SARIGÜLLE, Fikret GÖKMEN, Ali HAYMANALI, Fahrettin BÜYÜKOĞLU, Yaşar SÖNMEZ, Mehmet Ali KAPLAN ve Süleyman TANYILDIZ’ın ret oylarına karşın,oyçokluğu ile kabul edildi.

11.07.2013

408

Gündem No: 30 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun Gebze, Gölcük, Merkez, Kandıra ve Karamürsel Planlama Bölgeleri 1/25000 ölçekli nazım imar planı plan notları, Başiskele, Çayırova, Darıca, Derince, Dilovası, Gebze, Gölcük, İzmit, Karamürsel, Kartepe ve Körfez İlçeleri 1/5000 ölçekli nazım imar planı plan notlarında yer alan “Yoğunluğu ve Yapı Düzeni ve/ya Fonksiyonu Yenilenecek (Düzeltilecek) Alanlar (Y)” hükmü ile ilgili hazırlanan değişiklik ile ilgili raporu komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri; Fahri ÖRENGÜL, Şaban SARIGÜLLE, Fikret GÖKMEN, Ali HAYMANALI, Fahrettin BÜYÜKOĞLU, Yaşar SÖNMEZ, Mehmet Ali KAPLAN ve Süleyman TANYILDIZ’ın ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

11.07.2013

409

Gündem No: 31 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, G22b19d nazım imar planı paftası, 4832 ada, 2’nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri; Fahri ÖRENGÜL, Şaban SARIGÜLLE, Fikret GÖKMEN, Ali HAYMANALI, Fahrettin BÜYÜKOĞLU, Yaşar SÖNMEZ, Mehmet Ali KAPLAN ve Süleyman TANYILDIZ’ın ret oylarına karşın,oyçokluğu ile kabul edildi.

11.07.2013

410

Gündem No: 33 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi sınırları içerisinde, Belediyemiz Meclisi'nin 13.12.2012 tarih ve 682 sayılı kararına yapılan itirazlarla ilgili raporu komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.07.2013

411

Gündem No: 34 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, G22b19c2d uygulama imar planı paftası, 3674 ada, 1 ve 2’nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.07.2013

412

Gündem No: 35 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, G22b23b2b, 24a1a uygulama imar planı paftaları, 2808, 4966, 4970, 2811, 2812, 2813, 2814’nolu parseller ile alandan geçen dere güzergâhında hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.07.2013

413

Gündem No: 36 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, G22b19c3d uygulama imar planı paftası, 452 ada, 7’nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.07.2013

414

Gündem No: 37 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi sınırları içerisinde Belediyemiz Meclisi'nin 11.04.2013 tarih ve 201 sayılı kararına yapılan itirazla ilgili raporu komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.07.2013

415

Gündem No: 38 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, G22b24b2d uygulama imar planı paftası, 791 ada, 23’nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri; Fahri ÖRENGÜL, Şaban SARIGÜLLE, Fikret GÖKMEN, Ali HAYMANALI, Fahrettin BÜYÜKOĞLU, Yaşar SÖNMEZ, Mehmet Ali KAPLAN ve Süleyman TANYILDIZ’ın ret oylarına karşın,oyçokluğu ile kabul edildi.

11.07.2013

416

Gündem No: 39 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, G22b 1/50000 ölçekli pafta, G22b3, G22b25a nazım imar planı paftalarında hazırlanan 1/50000 ölçekli ÇDP, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.07.2013

417

Gündem No: 40 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Gebze Kent Merkezi 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon ve İlave İmar Planına yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazlar hakkında Kocaeli Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Müdürlüğü’nün 14.05.2013 tarih ve 985 sayılı kararı ile ilgili raporu komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.07.2013

418

Gündem No: 41 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Kargalı Köyü Köy Yerleşik ve Gelişim Alan Sınırları içerisinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili raporu komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.07.2013

419

Gündem No: 42 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, Ümmiye Köyü Köy Yerleşik ve Gelişim Alan Sınırları içerisinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili raporu komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.07.2013

420

Gündem No: 43 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi sınırları içerisinde Belediyemiz Meclisi'nin 16.08.2013 tarih ve 453 sayılı kararına yapılan itiraz ile ilgili raporu komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.07.2013

421

Gündem No: 44 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, G23c02c2d-3a uygulama imar planı paftaları, 480 ada, 4, 8, 21, 22 ve 23’nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu komisyondan geldiği şekliyle oylandı veoybirliği ile kabul edildi.

11.07.2013

422

Gündem No: 45 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, Yazlık, G23c08a2d uygulama imar planı paftası, 323 ada, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,13,14,15,16,17,18 ve 19’nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.07.2013

423

Gündem No: 46 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, Uygulama imar planı plan hükümlerine ilave yapılmasına yönelik hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.07.2013

424

Gündem No: 47 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, G23c02d nazım imar planı paftası, 471 ada 3’nolu parsel, 472 ada 3’nolu parsel, 473 ada 1’nolu parsel, 478 ada 1’nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri; Fahri ÖRENGÜL, Şaban SARIGÜLLE, Fikret GÖKMEN, Ali HAYMANALI, Fahrettin BÜYÜKOĞLU, Yaşar SÖNMEZ, Mehmet Ali KAPLAN ve Süleyman TANYILDIZ’ın ret oylarına karşın,oyçokluğu ile kabul edildi.

11.07.2013

425

Gündem No: 48 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi sınırları içerisinde, Belediyemiz Meclisi'nin 17.01.2013 tarih ve 33 sayılı kararına yapılan itirazlar ile ilgili raporu komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.07.2013

426

Gündem No: 49 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi sınırları içerisinde, Belediyemiz Meclisi'nin 17.01.2013 tarih ve 35 sayılı kararına yapılan itirazlar ile ilgili raporu komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri; Fahri ÖRENGÜL, Şaban SARIGÜLLE, Fikret GÖKMEN, Ali HAYMANALI, Fahrettin BÜYÜKOĞLU, Yaşar SÖNMEZ, Mehmet Ali KAPLAN ve Süleyman TANYILDIZ’ın ret oylarına karşın,oyçokluğu ile kabul edildi.

11.07.2013

427

Gündem No: 50 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi sınırları içerisinde, Belediyemiz Meclisi'nin 17.01.2013 tarih ve 38 sayılı kararına yapılan itiraz ile ilgili raporu komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.07.2013

428

Gündem No: 51 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, G23b24c nazım imar planı, G23b24c1c uygulama imar planı paftası, 1056 ada 55’nolu parselde hazırlanan 1/5000 nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.07.2013

429

Gündem No: 53 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, G23b23d nazım imar planı, G23b23d2d uygulama imar planı paftası, 3358 ada 29 ve 30’nolu parselde hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.07.2013

430

Gündem No: 54 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, İ-6, İ-7, İ-8 Gelişme Konut Alanlarında hazırlanan uygulama imar planı ile ilgili raporu komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.07.2013

431

Gündem No: 55 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, G23b23c2a-2b uygulama imar planı paftaları, 132 ada 1’nolu parsel, 125 ada 5,6,7’nolu parseller ile 130 ada 2’nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri; Fahri ÖRENGÜL, Şaban SARIGÜLLE, Fikret GÖKMEN, Ali HAYMANALI, Fahrettin BÜYÜKOĞLU, Yaşar SÖNMEZ, Mehmet Ali KAPLAN ve Süleyman TANYILDIZ’ın ret oylarına karşın,oyçokluğu ile kabul edildi.

11.07.2013

432

Gündem No: 56 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, G23b24b3b, G23b25a4a-4b-3a uygulama imar planı paftaları, 794 ada, 1’nolu parsel, 795 ada, 1’nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri; Fahri ÖRENGÜL, Şaban SARIGÜLLE, Fikret GÖKMEN, Ali HAYMANALI, Fahrettin BÜYÜKOĞLU, Yaşar SÖNMEZ, Mehmet Ali KAPLAN ve Süleyman TANYILDIZ’ın ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi

11.07.2013

433

Gündem No: 57 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Orhan Mahallesi, 1/5000 ölçekli G23.b.24.d nazım imar planı paftasında, “Tarihi Sur Duvarının Koruma Alanı Sınırının İşlenmesi” ile ilgili raporu komisyondan geldiği şekliyle oylandı veoybirliği ile kabul edildi.

11.07.2013

434

Gündem No: 58 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Eseler Köyü Köy Yerleşik ve Gelişim Alan Sınırları içerisinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili raporu komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.07.2013

435

Gündem No: 59 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Karaabdülbaki Köyü Köy Yerleşik ve Gelişim Alan Sınırları içerisinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili raporu komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.07.2013

436

Gündem No: 60 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Sapakpınar Köyü Köy Yerleşik ve Gelişim Alan Sınırları içerisinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili raporu komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.07.2013

437

Gündem No: 61 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Süleymaniye Köyü Köy Yerleşik ve Gelişim Alan Sınırları içerisinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili raporu komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.07.2013

438

Gündem No: 62 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kandıra Belediyesi, Akçakese Köyü Köy Yerleşik ve Gelişim Alan Sınırları içerisinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili raporu komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.07.2013

439

Gündem No: 63 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kandıra Belediyesi, Kaymaz (Araman) Köyü Köy Yerleşik ve Gelişim Alan Sınırları içerisinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili raporu komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.07.2013

440

Gündem No: 64 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kartepe Belediyesi, Avluburun Köyü Köy Yerleşik ve Gelişim Alan Sınırları içerisinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili raporu komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.07.2013

441

Gündem No: 65 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kartepe Belediyesi, G24d07a nazım, G24d07a1a uygulama imar planı, 1292’nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri; Fahri ÖRENGÜL, Şaban SARIGÜLLE, Fikret GÖKMEN, Ali HAYMANALI, Fahrettin BÜYÜKOĞLU, Yaşar SÖNMEZ, Mehmet Ali KAPLAN ve Süleyman TANYILDIZ’ın ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

11.07.2013

442

Gündem No: 66 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kartepe Belediyesi, G24d01c1a-1b-3d-4c uygulama imar planı paftaları, 502’nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.07.2013

443

Gündem No: 67 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kartepe Belediyesi, Maşukiye, G24d03c nazım imar planı paftası, 3744’nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporukomisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri; Fahri ÖRENGÜL, Şaban SARIGÜLLE, Fikret GÖKMEN, Ali HAYMANALI, Fahrettin BÜYÜKOĞLU, Yaşar SÖNMEZ, Mehmet Ali KAPLAN ve Süleyman TANYILDIZ’ın ret oylarına karşın,oyçokluğu ile kabul edildi.

11.07.2013

444

Gündem No: 68 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Körfez Belediyesi, G23a25c nazım imar planı paftası, 212 ada, 7,8 ve 9’nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri; Fahri ÖRENGÜL, Şaban SARIGÜLLE, Fikret GÖKMEN, Ali HAYMANALI, Fahrettin BÜYÜKOĞLU, Yaşar SÖNMEZ, Mehmet Ali KAPLAN ve Süleyman TANYILDIZ’ın ret oylarına karşın,oyçokluğu ile kabul edildi.

11.07.2013

445

Gündem No: 69 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Körfez Belediyesi, Döküm Kavşağında hazırlanan 1/25000, 1/5000 nazım imar planı ile 1/1000 uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.07.2013

446

Gündem No: 70 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Belediyemiz Gelir Tarife Cetvelinin, Şehir Planlama Müdürlüğü'ne ait Gelirler kısmına ilave yapılması ile ilgili raporu komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.07.2013

447

Gündem No: 71 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanlarında özel mülkiyete konu parsellerde yapılacak imar ile ilgili iş ve işlemler hakkında raporu komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.07.2013

448

Gündem No: 136 - İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın Belediyemize, Rehabiliteye hazırlık maksatlı dolgu işlemi için Bakanlık tarafından kesin izin verilen Gebze İlçesi, Pelitli Köyü Mevkiinde 348.869m²’lik ormanlık alanın işletim hakkının İZAYDAŞ’ a devredilmesi ile ilgili teklifi dairesinden geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.07.2013

449

Gündem No: 147 - Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı’nın, “Kocaeli’ de Roman Çocuklarının Eğitim Hayatına Entegrasyonu” adlı projeye ile ilgili teklifi dairesinden geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.07.2013

450

Gündem No: 154 - Belediyemiz Meclis Üyesi Hasan KIRLI tarafından verilen “İlimizde kurulu 12 adet ilçe mülki sınırları içerisinde bulunan Köy Tüzel Kişiliklerinin Büyükşehir ilçe belediyelerinin mücavir alanı olarak ilan edilmesi.” ile ilgili önerge teklifi oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri; Fahri ÖRENGÜL, Şaban SARIGÜLLE, Fikret GÖKMEN, Ali HAYMANALI, Fahrettin BÜYÜKOĞLU, Yaşar SÖNMEZ, Mehmet Ali KAPLAN ve Süleyman TANYILDIZ’ın ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 23. Maddesi gereğince ilan olunur.

Bilal KARSLI İsmail CİVELEK

Meclis Şube Müdürü Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanı

Gündem No 32 İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, G22b18c nazım imar planı paftası, 4852 ada, 4’nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tekrar tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na iade edilmesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 52: İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, G23b24c3c-3d uygulama imar planı paftaları, 3411 ada 5 ve 6’nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tekrar tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na iade edilmesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 72: İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Körfez Mahallesi sınırları dahilinde, G.23.b.24.c. nazım, G.23.b.24.c.2.c. ve G.23.b.24.c.2.d. uygulama imar planı paftası, 5017 ada 1 ve 2’nolu, 5018 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9’nolu, 1199 ada 23, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44’nolu, 3206 ada 9, 10, 11, 12, 13’nolu, 3209 ada 2, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26’nolu, 3212 ada 1 ve 2’nolu parseller ile tescil harici alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili yazısı, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 73: İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, Selimiye Köy Yerleşik ve Gelişim Alan Sınırları içerisinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi ile ilgili yazısı, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nahavalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 74: İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kandıra Belediyesi, Ballar Köyü Köy Yerleşik ve Gelişim Alan Sınırları içerisinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi ile ilgili yazısı, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nahavalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 75: İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kandıra Belediyesi, Beylerbeyi Köyü Köy Yerleşik ve Gelişim Alan Sınırları içerisinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi ile ilgili yazısı, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nahavalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 76: İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Körfez Belediyesi, Kalburcu Köyü Köy Yerleşik ve Gelişim Alan Sınırları içerisinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi ile ilgili yazısı, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nahavalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 77: İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Körfez Belediyesi, Sipahiler Köyü Köy Yerleşik ve Gelişim Alan Sınırları içerisinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi ile ilgili yazısı, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nahavalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 78: İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Başiskele Belediyesi, G23c.09a.2c-2d uygulama imar planı paftaları, 2475’nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nahavalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 79: İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Başiskele Belediyesi, G23c.05c nazım imar planı paftası ve G23c.05c.3c-3d uygulama imar planı paftası, 1736,1737,1738,1765,1766,1767 ve 1749’nolu parsellerde hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nahavalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 80: İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Başiskele Belediyesi, G23C çevre düzeni planı paftası, G23.C2,G23c.04c nazım imar planı paftaları, 48’nolu parselde hazırlanan 1/50000 ÇDP ve 1/25000, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nahavalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 81: İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Başiskele Belediyesi, 1/50000, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nahavalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 82: İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Başiskele Belediyesi, G23c.05d.2d - 3a uygulama imar planı paftaları, 528 ve 531’nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nahavalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 83: İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Başiskele Belediyesi, Yuvacık, G23c.05d.2c, G23c.05d.2d ve G23c.05d.3a uygulama imar planı paftaları, 489 ve 526’nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nahavalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 84: İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Başiskele Belediyesi, Uygulama imar planı plan hükümlerine ilave yapılmasına ait hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nahavalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 85: İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Çayırova Belediyesi, G22b.19d.1c-2d uygulama imar planı paftaları, 1825 ada, 2,6,8 ve 9’nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nahavalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 86: İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Çayırova Belediyesi, G22b.19d.1a uygulama imar planı paftası, 1735 ada, 9’nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nahavalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 87: İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Çayırova Belediyesi, G22b.13c nazım imar planı paftası, 468 ada 11’nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nahavalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 88: İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Çayırova Belediyesi, Uygulama imar planı plan hükümlerine ilave yapılmasına ait hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nahavalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 89: İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Darıca Belediyesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, G22b.24a nazım imar planı paftası, 774 ada, 1,2,3 ve 4’nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nahavalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 90: İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Darıca Belediyesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, G22b.24a nazım imar planı paftası, 720 ada, 4,5,6,8 ve 9’nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nahavalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 91: İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Darıca Belediyesi, G22b.23b nazım imar planı paftası, 1580 ada 1’nolu parsel ile 1581 ada 1’nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nahavalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 92: İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Darıca Belediyesi, 28L.Ia uygulama imar planı paftası, 4984,4985,5011,5012,5013 ve 10238’nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nahavalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 93: İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Darıca Belediyesi, 30K.3d uygulama imar planı paftası, 1685 ada 4’nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nahavalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 94: İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Darıca Belediyesi, Uygulama imar planı plan hükümlerine ilave yapılmasına ait hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nahavalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 95: İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Derince Belediyesi, Çınarlı Mahallesi, G23b.22c nazım imar planı paftası, 2301 ada 1, 2 ve 3’nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nahavalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 96: İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Derince Belediyesi, G23b.23d.4a-4b-4c-4d uygulama imar planı paftaları, 51 ada 6, 7, 12, 13, 14, 23, 24, 25, 31, 32, 33, 37, 49, 61, 94, 127, 128, 130 ve 1205 ada 9, 43 ve 77’nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nahavalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 97: İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, G22b.24a nazım imar planı paftaları, 898 ada 12’nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nahavalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 98: İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, G22b.24a nazım imar planı paftaları, 1250 ada 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ve 20’nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nahavalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 99: İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, G22b20c-25a-25b nazım imar planı paftaları, 4542 ada 6’nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nahavalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 100: İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, G22b.19a ve G22b.19d nazım imar planı paftaları, 4816 ada, 1’nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nahavalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 101: İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, G22b20d nazım imar planı paftası,75 ada, 66’nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi, yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nahavalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 102: İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, G22b.24a nazım imar planı paftası, 1899 ada, 1’nolu parselin kuzey ve doğusunda hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nahavalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 103: İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, G22b.18c.1d uygulama imar planı paftası, 3996 ada, 18’nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nahavalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 104: İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, G22b19d1c uygulama imar planı paftası, 321 ada, 91’nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nahavalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 105: İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, G22b.19c ve G22b.20d nazım imar planı paftası, 3511 ve 3512’nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nahavalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 106: İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, G22b.24b nazım imar planı paftası, 1186 ada, 12’nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nahavalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 107: İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, Balçık Köyü, G22b.14a nazım imar planı paftası, 799 ve 1374’nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nahavalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 108: İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun Gebze Belediyesi, İnönü ve Gaziler Mahallesi sınırları içerisinde yer alan, G.22.b.19.b. ve G.22.b.19.c. nazım, G.22.b.19.b.4.d.-4.c.-3.d, G.22.b.19.c.1.a.-1.b.-1.c.-2.a.-2.b.-2.c.-2.d. uygulama imar planı paftaları dahilinde “Gebze-Güzeller Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı” ilan edilen alanda hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nahavalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 109: İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gölcük Belediyesi, G23c.02c nazım imar planı paftası, 167 ada, 2’nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nahavalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 110: İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gölcük Belediyesi, G23c.02d nazım imar planı paftası, 4772’nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nahavalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 111: İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi, G23b.24b nazım imar planı paftası, 3463 ada, 5, 6 ve 7’nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nahavalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 112: İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi, Tüysüzler Mevkii, G23b.24a.2c-3b uygulama imar planı paftaları, 176 ada, 1’nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nahavalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 113: İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi, Mehmet Ali paşa Mahallesi, G23b.25d.1d uygulama imar planı paftası, 3234 ada, 9’nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nahavalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 114: İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi, Uygulama imar planı plan hükümlerine ilave yapılmasına ait hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nahavalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 115: İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Kandıra Belediyesi, Uygulama imar planı plan hükümlerine ilave yapılmasına ait hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nahavalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 116: İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Karamürsel Belediyesi, K1’nolu Gelişme Konut Bölgesinde hazırlanan uygulama imar planı ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nahavalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 117: İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Karamürsel Belediyesi, K2’nolu Gelişme Konut Bölgesinde hazırlanan uygulama imar planı ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nahavalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 118: İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Karamürsel Belediyesi,K3’nolu Gelişme Konut Bölgesinde hazırlanan uygulama imar planı ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nahavalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 119: İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Karamürsel Belediyesi, K4’nolu Gelişme Konut Bölgesinde hazırlanan uygulama imar planı ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nahavalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 120: İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Karamürsel Belediyesi, G23d.07b ve G23d.08a nazım ve G23d.07b.2c, G23d.07b.2d, G23d.08a.1c ve G23d.08a.d uygulama imar planı paftaları, 465 607 - 467 062 düşey, 4 506 045 - 4 506 670 yatay koordinatları arasında kalan alanda hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nahavalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 121: İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Karamürsel Belediyesi, Uygulama imar planı plan hükümlerine ilave yapılmasına ait hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nahavalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 122: İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Karamürsel Belediyesi, Ereğli Arif Hoca Mahallesi, G23.d.04.d nazım, G24.d.04.d.4.c uygulama imar plan paftası, 1967, 1968, 1968, 1969, 1970, 1976, 1977, 1980, 1981, 1982, 1983 nolu parseller ve bu parsellerin yakın çevresinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 04.06.2013 tarih ve 1026 sayılı kararı ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nahavalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 123: İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Kartepe Belediyesi, G24a.22d.1a ve G24a.21c.2b uygulama imar planı paftası, 701 ada 1’nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nahavalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 124: İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Kartepe Belediyesi, Arslanbey Mevkii, G24d.01c.1a-3a-3b-4d uygulama imar planı paftalarında hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nahavalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 125: İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Kartepe Belediyesi, G23D çevre düzeni planı paftası, G23.D1 ve G23d.02b nazım imar planı paftaları, 6002, 6003, 6004, 6005, 6006, 6007, 6008 ve 6009’nolu parsellerde hazırlanan 1/50000 ÇDP ve 1/25000, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nahavalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 126: İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Kartepe Belediyesi, G24d.03b. Nazım, G24d.03b.3a ve G24d.03b.2d uygulama imar planı paftalarında yer alan 15.00 m.lik imar yolu ile ilgili hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nahavalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 127: İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Kartepe Belediyesi, Suadiye Mevkii, Çepni Mahallesi, G24d.01a.1b - 1c, G24d.02d.4a - 4d uygulama imar planı paftalarında, Belediyemiz Meclisinin 17.01.2013 tarih ve 43 sayılı kararı ile onaylanan uygulama imar planı değişikliğine yapılan itiraz ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nahavalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 128: İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Kartepe Belediyesi, Maşukiye, G24d.03c nazım, G24d.03c.3.d uygulama imar planı paftası, 50’nolu parselde, Belediyemiz Meclisinin 14.02.2013 tarih ve 115 sayılı kararı ile onaylanan uygulama imar planı değişikliğine yapılan itiraz ile ilgili teklifi; okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nahavalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 129: İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Kartepe Belediyesi, G23b.21b ve G23b.21c nazım imar planı paftaları, yatay 4512367- 4512283 ve 499359-500622 koordinatları arasında kalan alanda hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nahavalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 130: İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Kartepe Belediyesi, Uygulama imar planı plan hükümlerine ilave yapılmasına ait hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nahavalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 131: İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Körfez Belediyesi, G23b.21b-21c nazım imar planı paftaları, 1168 ada, 1,2,3,4’nolu parseller, 1169 ada, 17’nolu parsel, 375 ada 17’nolu parsel, 866 ada, 10 ve 23’nolu parseller ile 466 ada 14’nolu parselde bulunan tescil harici alanda hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nahavalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 132: İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Körfez Belediyesi, G23b.21c nazım imar planı paftası, 117’nolu parsel, 1057 ada, 18 ve 19’nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nahavalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 133: İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Körfez Belediyesi, "Salı Pazarı Köprülü Kavşağı ile Döküm Kavşağı arasında D-100 Karayolu, Kavşak ve Yan yol düzenlemesi" ne ait 1/5000 nazım imar planı ve 1/1000 uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nahavalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 134: İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Körfez Belediyesi, Uygulama imar planı plan hükümlerine ilave yapılmasına ait hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nahavalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 135: İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Kocaeli Sınırları içerisinde faaliyet gösteren mimar ve mühendislerin kayıt işlemleri ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nahavalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 137: İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Başiskele İlçesi, Mehmetağa Mahallesinde 7 metrelik isimsiz imar yoluna “Sarıtaş Sokak” isminin verilmesi ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İsimlendirme Komisyonu’nahavalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 138: İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Başiskele İlçesi, Serdar Mahallesindeki mevcut “Çağrı Sokağın” “İbrahim Hakkı Caddesi” olarak değiştirilmesi ve mevcut “İbrahim Hakkı Caddesi” isminin de “Şehit Fatih Sultan Karaaslan Caddesi” olarak değiştirilmesi ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İsimlendirme Komisyonu’nahavalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 139: İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Kandıra İlçesi, Akdurak Mahallesi, Gündoğdu Caddesi ile Ilıca Caddesi arasında bulunan mevcut isimsiz imar yoluna “Becerikli Sokak” isminin verilmesi ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İsimlendirme Komisyonu’nahavalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 140: Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığı’nın, Belediyemiz ile Türk Telekomünikasyon A.Ş. arasında bedelsiz olarak yapılacak olan trampa ve yatırım protokolünün onaylaması hususunda Büyükşehir Belediye Başkanına ve Encümenine yetki verilmesi ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonu’nahavalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 141: Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığı’nın, Mülkiyeti Körfez Belediyesine ait Körfez İlçesi, Yarımca Mahallesinde 349 ada, 13, 25 ve 26 parsel sayılı taşınmazların üzerine Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu yapılmak üzere Belediyemiz adına bedelsiz olarak alınması ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonu’nahavalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 142: Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığı’nın, Mülkiyeti Belediyemize ait İzmit İlçesi, Ömerağa Mahallesi, 301 ada, 81 parsel üzerindeki işyerleri ve katlı otopark binasının satılması ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonu’nahavalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 143: Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın, Yol Bakım Onarım ve Yapım Şube Müdürlüğü Bünyesindeki 41 KH 373 plakalı 1998 model BMC Fatih kamyonun hibe olarak Kandıra Belediyesine verilmesi ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonu’nahavalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 144: Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın, Çayırova İlçesi, Akse Mahallesi Nazım Hikmet Caddesi üzerinde bulunan Güzeltepe Sentetik Çim Futbol Sahasının tadilatının Belediyemiz ile ortak proje kapsamında yapılması ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonu’nahavalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 145: Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Mülkiyeti Belediyemize ait, Başiskele İlçesi, Sahil Mahallesi, Güvenlik Caddesinde bulunan Prefabrik Örnek Kesim Yerinin Başiskele Belediyesine bedelsiz olarak devredilmesi ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonu’nahavalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 146: Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Mülkiyeti Belediyemize ait, Derince İlçesinde bulunan Prefabrik Örnek Kesim Yerinin Derince Belediyesine bedelsiz olarak devredilmesi ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonu’nahavalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 148: Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Gölcük Belediye Başkanlığı’nın Bütçe Aktarması ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonu’nahavalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 149: Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’nın “Her Öğrenciye Tablet Bilgisayar Projesi” kapsamında 2012 – 2013 Eğitim – Öğretim Yılında ilimiz özel okul 5. ve 6. sınıf öğrencilerinin proje kapsamına dahil edilmesi ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonu’nahavalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 150: Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı’nın, Belde Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri Sosyal Hizmetler Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Pazarlama ve Tic. A.Ş.’nin sermaye arttırılması ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonu’nahavalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 151: Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın Kartepe Belediyesinin ek ödenek aktarması ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonu’nahavalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 152: Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın toplu taşıma hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi için ihtiyaç duyulan 100 otobüsün satın alınması ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonu’nahavalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 153: Gölcük ilçesi merkez mahallesi 56. ada 19’nolu parsele “Engelsiz Yaşam Merkezi” Projesinin yapılmasının, ortak proje kapsamına dahil ederek gerekli olan nakdi, mali yardımın yapılması ile ilgili önerge teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonu’nahavalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 155: Körfez Belediye Başkanlığı’nın Bütçe Aktarması ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonu’nahavalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 156: İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Çayırova Belediyesi sınırları içerisinde 568 ada’da yer alan dini tesis alanı ile 5602 ada 5’nolu parselde yer alan dini tesis alanının park alanına dönüştürülmesi ve kaldırılan dini tesis alanlarına karşılık 5602 ada 1’nolu parselde yer alan park alanının dini tesis alanına dönüştürülmesi ile ilgili teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nahavalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 157: İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Kandıra Belediyesi sınırları içerisinde 217 ada 251 parsel, (eski 219’nolu parselin bir kısmı.) resmi kurum alanı olan kullanımının TOKİ tarafından Sosyal Konut yapılabilmesi amacıyla konut alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nahavalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündemde görüşülecek başka bir evrak olmadığından 11.07.2013 tarihli Meclis toplantısının kapatılmasına, bir sonraki Meclisin 15.08.2013 Perşembe günü saat 15.00’da Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Leyla Atakan Kültür Merkezi, Dr. Şefik POSTALCIOĞLU Salonunda toplanmasına oybirliği ile karar verildi.

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım