11 Kasım 2004 1. Birleşiminin 1. Oturumu Meclis Tutanak Özeti

11 Kasım 2004 1. Birleşiminin 1. Oturumu Meclis Tutanak Özeti

T.C. Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisinin 1.İçtima Devresi 1 Birleşiminin 1 Oturumu
11-11-2004 Perşembe Günü Saat 13:30de yaptığı Olağan Toplantısına ait Tutanak Özetidir

-------------------------------------------------------

Gündem gereğince Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim KARAOSMANOĞLU
Başkanlığında azalardan H.Vehbi YENİCE, Abdullah KÖKTÜRK, Mustafa ÖĞREN,
Hikmet KARAASLAN, Sabri GÖKBUDAK, Habib SARMAN, Mahmut CİVELEK, Yaşar
SÖNMEZ, Ali Haydar BULUT, Abdullah SUNGUR, Fahrettin YILMAZ,Şaban ÖZER
Ergun BERDAN, Hüseyin AYAZ, Hilmi SEVİLEN, Doğan EROL, Mustafa ÇAKIR,
Ali KAHRAMAN, Zafer ARAT, Ömer HAZER, Şükrü KARABALIK, Şükrü KARABACAK
Musa KAHRAMAN, Eşref ÖNER, Yunus PEHLİVAN, Esener MAÇİL, Cevdet ŞAHİN,
Mehmet ELLİBEŞ, Hasan ÖZER, Adnan KÜÇÜKÖZER, Ahmet LEVENT, Nihat ABİŞ,
Sebahattin ŞİMŞEK, Sebahattin ERSOY, İsmail YILDIRIM, Mustafa ERENGÜL,
Nurettin ALTUN, Osman ÖZÇİÇEK, Mustafa YILMAZ, Ali KOCABIÇAK, İlyas
ŞEKER, Mehmet Zekeriya ÖZAK, Metin KOZLUCA, Necat ÇAKIR, Hasan KIRLI,
Mustafa ATEŞ, Cemil KAVURT, Özgür Uluç GÖNÜL, Hicran UZUN, Adem AYDIN,
Mehmet TIMAÇ, Ahmet ERDOĞAN, Ahmet MERT, Muzaffer KAPLANKIRAN, Sebahat
tin ŞEKERSOY, Bayram ARSLAN, Kenan KAHVECİ, Nurettin IŞIK, Celal AYVAZ
Ali HAYMANALI, Haluk AKYÜZ, Metin GÖKÇE, Adnan KÖŞKER, Zinnur BÜYÜKGÖZ
Mehtap YILMAZEL, Halim TURGUT, Dursun ARHAN, Ali ÖZDAĞ, Olcay ULUS,
İhsan MERAL, Mehmet ZEYNELOĞLU, Muhammet SARAÇ, Aytekin ÖNER, Gülseren
ŞAN, Mehmet ŞENDOĞAN, Selahattin KÖKÇAM, Tevfik ÇİFTÇİ, Ertuğrul EREN,
Metin TORUNOĞULLARI, İsmail GENÇDEMİR, Mustafa YALÇIN, Levent DEĞİRMEN
Cİ, Jale ÖZLER, Halit BIÇAK, Ömer GÜRSES,İbrahim USTA ve Recep ÖZBAKIR
`ın mevcut oldukları anlaşıldı.
Azalardan Mustafa ER, İbrahim PEHLİVAN, Ekrem Faruk TAŞÇI, Cemalettin
BALCI, Alpaslan SEYMEN, Hüseyin ACURMAN ve Sabri ATİLLA`nın gelmedikle
ri anlaşıldı.

Azalardan Mustafa ER, İbrahim PEHLİVAN, Ekrem Faruk TAŞÇI, Cemalettin
BALCI, Alpaslan SEYMEN, Hüseyin ACURMAN ve Sabri ATİLLA`nın izinli
sayılmalarına oybirliği ile karar verildi.

Bir dakikalık saygı duruşu yapılarak, İstiklal Marşı`nın okunması üzerine gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

18.10.2004 tarihli tutanak özeti okunarak yapılan müzakere neticesinde
18.10.2004 tarihli tutanak özetinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Meclis l.ve ll.Başkan Vekilliği için yapılan gizli oylama neticesinde;
Azalardan İbrahim PEHLİVAN 76 oy alarak l.Başkan Vekilliğine, Mehmet
ELLİBEŞ 76 oy alarak ll.Başkan Vekilliğine oyçokluğu ile seçilmişlerdir.

Meclis Katiplikleri için yapılan gizli oylama neticesinde;
Azalardan Hicran UZUN 74 oy ve Muzaffer KAPLANKIRAN 74 oy alarak meclis
katipliğine oyçokluğu ile seçilmişlerdir. Yine azalardan Ahmet MERT 74 oy ve Ahmet ERDOĞAN 74 oy alarak meclis katipliği yedek üyeliğine oyçokluğu ile seçilmişlerdir.

İmar ve Bayındırlık Komisyonu üyelikleri seçimi için azalardan Ali KAHRAMAN ve Esener MAÇİL tarafından verilen önerge oybirliği ile gündeme alınarak yapılan müzakere
neticesinde;
Azalardan İlyas ŞEKER, M.Zekeriya ÖZAK, Hicran UZUN, Zinnur BÜYÜKGÖZ,
Aytekin ÖNER, Nurettin IŞIK, Ertuğrul EREN, Necat ÇAKIR ve Recep ÖZBA-
KIR`ın, İmar ve Bayındırlık Komisyonu üyeliğine seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

Çevre ve Sağlık Komisyonu üyelikleri seçimi için yapılan açık oylama neticesinde;
Azalardan Cemil KAVURT, Kenan KAHVECİ, Jale ÖZLER, Sebahattin ŞEKERSOY
Tevfik ÇİFTÇİ, İbrahim USTA, Dursun ARHAN, Adem AYDIN, ve İhsan MERAL`
in Çevre ve Sağlık Komisyonu üyeliğine seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

Plan ve Bütçe Komisyonu üyelikleri seçimi için yapılan açık oylama neticesinde;
Azalardan Mustafa ATEŞ, Adnan KÖŞKER, Hasan KIRLI, İsmail GENÇDEMİR,
Ömer GÜRSES, Muhammet SARAÇ, Bayram ARSLAN, Necat ÇAKIR ve Recep ÖZBA-
KIR`ın, Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliğine seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu üyelikleri seçimi için yapılan açık oylama
neticesinde;
İlyas ŞEKER, Metin KOZLUCA, Metin TORUNOĞULLARI, Muzaffer KAPLANKIRAN,
Ahmet ERDOĞAN, Metin GÖKÇE, Bayram ARSLAN, Ali HAYMANALI ve Hicran
UZUN`un Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu üyeliğine seçilmelerine oybirliği ile
karar verildi.

Ulaşım Komisyonu üyelikleri seçimi için yapılan açık oylama neticesinde;
Azalardan M.Zekeriya ÖZAK, Tevfik ÇİFTÇİ, Dursun ARHAN, Mustafa YALÇIN
Ahmet MERT, Mehmet ŞENDOĞAN, Ali ÖZDAĞ, Sabri ATİLLA ve Halit BIÇAK`ın
Ulaşım Komisyonu üyeliğine seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

Altyapı ve Büyük Yatırımlar Komisyonu Üyelikleri seçimi için yapılan açık oylama neticesinde;
Azalardan Hicran UZUN, Cemil KAVURT, Mehtap YILMAZEL, Olcay ULUS,
Muhammet SARAÇ, Metin TORUNOĞULLARI, İbrahim USTA, Ali HAYMANALI ve
Recep ÖZBAKIR`ın Altyapı ve Büyük Yatırımlar Komisyonu Üyeliğine seçilmelerine
oybirliği ile karar verildi.

Türlü İşler Komisyon Üyelikleri seçimi için yapılan açık oylama neticesinde;
Azalardan Ertuğrul EREN, Ali ÖZDAĞ, Mehmet ZEYNELOĞLU, Ahmet MERT,
Ahmet ERDOĞAN, Sebahattin ŞEKERSOY, Kenan KAHVECİ, Alpaslan SEYMEN ve
Halit BIÇAK`ın Türlü İşler Komisyon üyeliğine seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

Hukuk Komisyonu üyelikleri için yapılan açık oylama neticesinde;
Azalardan Gülseren ŞAN, Mustafa YALÇIN, Metin KOZLUCA, Muzaffer KAPLAN
KIRAN, Ömer GÜRSES, Adnan KÖŞKER, Nurettin IŞIK, Hüseyin ACURMAN ve
Haluk AKYÜZ`ün Hukuk Komisyonu üyeliğine seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

Tarifeler Komisyonu üyelikleri için yapılan açık oylama neticesinde;
Azalardan Mustafa ATEŞ, Hasan KIRLI, Metin KOZLUCA, Gülseren ŞAN,
Mehmet ZEYNELOĞLU, İsmail GENÇDEMİR, Jale ÖZLER, Mehmet TIMAÇ ve Adnan
KÜÇÜKÖZER`in Tarifeler Komisyonu üyeliğine seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

Encümen üyelikleri seçimi için yapılan gizli oylama neticesinde;
Azalardan Özgür Uluç GÖNÜL 78 oy, Halim TURGUT 78 oy, Selahattin
KÖKÇAM 78 oy, Celal AYVAZ 78 oy ve Levent DEĞİRMENCİ 77 oy alarak Encümen
üyeliğine oyçokluğu ile seçilmişlerdir.

Şehir Tiyatrosu Müdürlüğü`nün bilet fiyatları ile ilgili bütçe kesin hesap finansman hukuk ve tarifeler komisyonunun raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Raporun Komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Yurt devri ile ilgili bütçe kesin hesap finansman hukuk ve tarifeler komisyonunun 21.10.2004 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

İşyeri devirleri ile ilgili bütçe kesin hesap finansman hukuk ve tarifeler komisyonunun
25.10.2004 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Raporun yeniden incelenerek meclise getirilmesi için Hukuk Komisyonuna gönderilmesine oybirliği ile karar verildi.

Sağlık Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığının Kuruluş, Yetki ve Sorumlulukları Yönetmeliği
ile ilgili bütçe kesin hesap finansman hukuk ve tarifeler komisyonunun raporu okunarak
yapılan müzakere neticesinde;
Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Saraybahçe Belediyesi Körfez mahallesi 4961 ada, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 nolu parsellerin ve 4961,4962 adalar arasındaki Pazar alanı ile ilgili imar emlak istimlak ve isimlendirme komisyonunun raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Belediyemiz sınırları içinde yer alan orman köyleri ile ilgili imar emlak istimlak isimlendirme komisyonunun raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

Saraybahçe ve Bekirpaşa Belediyesi sınırları içerisinde Erenler ve Cedit Mahalleleri ile ilgili
imar emlak istimlak ve isimlendirme komisyonunun raporu okunarak yapılan müzakere
neticesinde;
Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Yeniköy Belediyesi uygulama imar planına ait nazım imar planı teklifleri ile ilgili imar emlak istimlak ve isimlendirme komisyonunun raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Değirmendere Belediyesi uygulama imar planlarına ait nazım imar planı teklifleri ile ilgili imar emlak istimlak ve isimlendirme komisyonunun raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Suadiye Belediyesi uygulama imar planlarına ait nazım imar planı teklifleri ile ilgili imar
emlak istimlak ve isimlendirme komisyonunun raporu okunarak yapılan müzakere
neticesinde;
Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Hereke Belediyesi uygulama imar planlarına ait nazım imar planı teklif
leri ile ilgili imar emylak istimlak ve isimlendirme komisyonunun raporu okunarak yapılan
müzakere neticesinde;
Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Yuvacık Belediyesi uygulama imar planlarına ait nazım imar planı teklifleri ile ilgili imar
emlak istimlak ve isimlendirme komisyonunun raporu okunarak yapılan müzakere
neticesinde;
Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Saraybahçe Belediyesi uygulama imar planlarına ait nazım imar planı teklifleri ile ilgili imar emlak istimlak ve isimlendirme komisyonunun raporu okunarak yapılan müzakere
neticesinde;
Raporun yeniden incelenerek meclise getirilmesi için komisyona iadesine oybirliği ile karar
verildi.

Gebze Belediyesi 4176 ada, 2,3,4,5,6,7,8, nolu parsellerde değişiklik yapılması ile ilgili imar emlak istimlak ve isimlendirme komisyonunun raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Çevre ve Orman Bakanlığınca onaylanan Çevre Düzeni Planları esas alınarak hazırlanan
nazım imar planı ile ilgili imar emlak istimlak ve isimlendirme komisyonunun raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde
Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Turgut ve Çukurbağ Mahallelerinde yeni açılan parklara isim verilmesi ile ilgili imar emlak istimlak ve isimlendirme komisyonunun raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Saraybahçe Belediyesi Çukurbağ mahallesindeki sokak ismi değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Türlü İşler Komisyonlarına havalesine oybirliği ile karar verildi.

Kuruçeşme Belediyesindeki sokak ismi değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Türlü İşler Komisyonlarına havalesine oybirliği ile karar verildi.

Darıca Belediyesi Pavlıtepe mevkiinde imar plan değişikliği yapılması ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi


Darıca Belediyesi Pavlıtepe mevkii 29L nazım imar planında yapılan nazım imar planı
değişikliği ile ilgili İmar Daire başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi

Saraybahçe Belediyesi Turgut mahallesi, 4334 ada, 1-2-3 nolu parseller ile ilgili İmar Daire Başkanlığı`nın yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi

Bekirpaşa Belediyesi 20 O nazım imar planı üzerindeki Terminal alanında yapılan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığı`nın yazısı okunarak yapılan müzakere
neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi

İzmit Yenimahalle 19L nazım imar planı üzerinde Karakol ve Hizmet Bina sı yapılmak üzere "Resmi Kurum Alanı" olarak düzenlemesi ile ilgili İmar Daire Başkanlığı`nın yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi

İzmit Karabaş mahallesi 486 ada, 9 nolu parsel ile ilgili İmar Daire Başkanlığı`nın yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi

Kullar Belediyesi Yaylacık mahallesi G23c05b4d uygulama imar planı ile ilgili İmar Daire Başkanlığı`nın yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi

Bekirpaşa Belediyesi M.Alipaşa mahallesi, 19N-lıb uygulama imar planı üzerindeki İlköğretim alanı ile ilgili İmar Daire Başkanlığı`nın yazısı okunarak yapılan müzakere
neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi

Bekirpaşa Belediyesi Deretepe mahallesi, 113 ada, 125 ve 146 adalar ile ilgili İmar Daire Başkanlığı`nın yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi

Yenidoğan Mahallesi 3325 ada, 1 nolu parsel ile ilgili İmar Daire Başkanlığı`nın yazısı
okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi

Gebze Belediyesi Sultan Orhan Mahallesi4478 ada, 2 ve 3 nolu parseller ile ilgili İmar Daire Başkanlığı`nın yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi

Akmeşe Belediyesi Karaabdülbaki Köyü, 388 ve 406 nolu parseller ile ilgili İmar Daire
Başkanlığı`nın yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık
Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi

Dilovası Belediyesi Orhangazi Mahallesinde uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar
Daire Başkanlığı`nın yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi

Dilovası Belediyesi Orhangazi Mahallesi, G23a21b nazım imar planında yapılan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığı` nın yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi

Dilovası Belediyesi Mimarsinan Mahallesi, G23a21b1c uygulama imar planı ile ilgili İmar Daire Başkanlığı`nın yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi

Dilovası Belediyesi Mimarsinan Mahallesi, G23a21b1c nazım imar planında yapılan nazım
imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığı`nın yazısı okunarak yapılan
müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi

Gebze Mustafapaşa (Yenikent) Mahallesi, 4835 ada ile ilgili İmar Daire Başkanlığı`nın yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi

Gebze Yenikent Mahallesi, 4834 ada, 1 parsel ile ilgili İmar Daire Başkanlığı`nın yazısı
okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi

Gebze Tavşanlı Köyü 2 pafta, 110 parsel ile ilgili İmar Daire Başkanlığı`nın yazısı okunarak
yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi

Gebze Mustafapaşa (Yenikent) Mahallesi, 19 a-3b uygulama imar planında regülatör alanı düzenlenmesi ile ilgili İmar Daire Başkanlığı`nın yazısı okunarak yapılan müzakere
neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi

Üyelik aidatları ile ilgili Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığının 01.11.2004 tarihli
yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Evrakın Dairesinden geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

İşletme devri ile ilgili Emlak İstimlak Daire Başkanlığının 13.10.2004 tarih ve 1249 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın Hukuk Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

Arslanbey Belediyesi sınırları içerisinde 156 ada, 1 nolu parsel ile ilgili Emlak İstimlak Daire Başkanlığı`nın yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın Hukuk Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

Ömerağa Mahallesi Belsa Plaza, 8.blok yanında bulunan 12 pafta, 278 ada, 57 nolu parsel ile ilgili Emlak İstimlak Daire Başkanlığı`nın yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın Hukuk Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

Belsa Plaza İş Merkezi 3.blok zemin kat 14 ve 15 nolu bürolar ile ilgili Emlak İstimlak Daire Başkanlığı`nın 4.10.2004 tarih ve 1136 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın Hukuk Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

Belsa Plaza İş Merkezi 3.blok zemin kat 8 ve 16 nolu bürolar ile ilgili Emlak İstimlak Daire
Başkanlığı`nın 5.10.2004 tarih ve 1155 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın Hukuk Komisyonuna
havalesine oybirliği ile karar verildi.

Belsa Plaza İş Merkezi 3.blok zemin kat 7 nolu büro ile ilgili Emlak İstimlak Daire Başkanlığı`nın yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın Hukuk Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

M.Alipaşa Mahallesi 19O2d pafta, 4964 ada, 1 nolu parsel ile ilgili Fen İşleri Daire Başkanlığı`nın yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın Hukuk Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

İzaydaş`ın sigorta pirim borçları nedeniyle Büyükşehir Belediyesine ait gayrı menkullerin teminat gösterilmesi ile ilgili Emlak İstimlak Daire Başkanlığı`nın yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Evrakın dairesinden geldiği şekilde aynen kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Gebze Belediye Başkanlığı sınırları içerisindeki otoparkların işletilmesi hakkındaki yetki
devri ile ilgili Trafik Müdürlüğü`nün yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın Hukuk Komisyonu ve Ulaşım Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar
verildi.

Cep telefonu limitlerinin belirlenmesi ile ilgili İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı`nın yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın Hukuk Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

Belediyelerden devir olunan işçi kadrolarının devir işlemleri ile ilgili Personel ve Eğitim
Daire Başkanlığı`nın yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Evrakın Dairesinden geldiği şekilde aynen kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Büyükşehir Belediye Başkanlığı`nın 2005 mali yılı bütçesi ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığı`nın yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

Saraybahçe Belediye Başkanlığı`nın 2005 mali yılı bütçesi ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığı`nın yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

Bekirpaşa Belediye Başkanlığının 2005 mali yılı bütçesi ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığı`nın yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

Kandıra Belediye Başkanlığı`nın 2005 mali yılı bütçesi ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığı`nın yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

Yuvacık Belediye Başkanlığı`nın 2005 mali yılı bütçesi ile ilgili Hesap İşleri Daire
Başkanlığı`nın yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

Alikahya Belediye Başkanlığı`nın 2005 mali yılı bütçesi ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığı`nın yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

Köseköy Belediye Başkanlığı`nın 2005 mali yılı bütçesi ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığı`nın yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

Kullar Belediye Başkanlığı`nın 2005 mali yılı bütçesi ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığı`nın yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

Uzunçiftlik Belediye Başkanlığı`nın 2005 mali yılı bütçesi ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığı`nın yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

Derince Belediye Başkanlığı`nın 2005 mali yılı bütçesi ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığı`nın yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

Acısu Belediye Başkanlığı`nın 2005 mali yılı bütçesi ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığı`nın yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

Arslanbey Belediye Başkanlığı`nın 2005 mali yılı bütçesi ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığı`nın yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

Eşme Belediye Başkanlığı`nın 2005 mali yılı bütçesi ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığı`nın yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

Sarımeşe Belediye Başkanlığı`nın 2005 mali yılı bütçesi ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığı`nın yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

Yeniköy Belediye Başkanlığı`nın 2005 mali yılı bütçesi ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığı`nın yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

Akmeşe Belediye Başkanlığı`nın 2005 mali yılı bütçesi ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığı`nın yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

Bahçecik Belediye Başkanlığı`nın 2005 mali yılı bütçesi ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığı`nın yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

Karşıyaka Belediye Başkanlığı`nın 2005 mali yılı bütçesi ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığı`nın yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

Kuruçeşme Belediye Başkanlığı`nın 2005 mali yılı bütçesi ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığı`nın yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

Büyükderbent Belediye Başkanlığı`nın 2005 mali yılı bütçesi ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığı`nın yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

Maşukiye Belediye Başkanlığı`nın 2005 mali yılı bütçesi ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığı`nın yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

Uzuntarla Belediye Başkanlığı`nın 2005 mali yılı bütçesi ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığı`nın yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

Suadiye Belediye Başkanlığı`nın 2005 mali yılı bütçesi ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığı`nın yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gebze Belediye Başkanlığı`nın 2005 mali yılı bütçesi ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığı`nın yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

Darıca Belediye Başkanlığı`nın 2005 mali yılı bütçesi ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığı`nın yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

Dilovası Belediye Başkanlığı`nın 2005 mali yılı bütçesi ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığı`nın yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

Tavşancıl Belediye Başkanlığı`nın 2005 mali yılı bütçesi ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığı`nın yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

Çayırova Belediye Başkanlığı`nın 2005 mali yılı bütçesi ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığı`nın yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe
Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

Şekerpınar Belediye Başkanlığı`nın 2005 mali yılı bütçesi ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığı`nın yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

Körfez Belediye Başkanlığı`nın 2005 mali yılı bütçesi ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığı`nın yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

Hereke Belediye Başkanlığı`nın 2005 mali yılı bütçesi ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığı`nın yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

Kirazlıyalı Belediye Başkanlığı`nın 2005 mali yılı bütçesi ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığı`nın yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gölcük Belediye Başkanlığı`nın 2005 mali yılı bütçesi ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığı`nın yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

Değirmendere Belediye Başkanlığı`nın 2005 mali yılı bütçesi ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığı`nın yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

Halıdere Belediye Başkanlığı`nın 2005 mali yılı bütçesi ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığı`nın yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

İhsaniye Belediye Başkanlığı`nın 2005 mali yılı bütçesi ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığı`nın yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

Ulaşlı Belediye Başkanlığı`nın 2005 mali yılı bütçesi ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığı`nın yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

Hisareyn Belediye Başkanlığı`nın 2005 mali yılı bütçesi ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığı`nın yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

Yazlık Belediye Başkanlığı`nın 2005 mali yılı bütçesi ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığı`nın yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

Karamürsel Belediye Başkanlığı`nın 2005 mali yılı bütçesi ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığı`nın yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

Ereğli Belediye Başkanlığı`nın 2005 mali yılı bütçesi ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığı`nın yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

Kızderbent Belediye Başkanlığı`nın 2005 mali yılı bütçesi ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığı`nın yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

Yalakdere Belediye Başkanlığı`nın 2005 mali yılı bütçesi ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığı`nın yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

Akçat Belediye Başkanlığı`nın 2005 mali yılı bütçesi ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığı`nın yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

Dereköy Belediye Başkanlığı`nın 2005 mali yılı bütçesi ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığı`nın yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

Şehir Tiyatrosu Müdürlüğü`nün 2005 mali yılı bütçesi ile ilgili Eğitim Kültür Daire Başkanlığı`nın yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

2005 Mali yılı bütçesi ile ilgili Yuvam İzmit Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü`nün yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

Büyükşehir Belediye Başkanlığı`nın 2005 yılı tarife cetveli ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığı`nın yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın Tarifeler Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

Saraybahçe Belediye Başkanlığı`nın 2005 yılı tarife cetveli ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığı`nın yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın Tarifeler Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

Bekirpaşa Belediye Başkanlığı`nın 2005 yılı tarife cetveli ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığı`nın yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın Tarifeler Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

Kandıra Belediye Başkanlığı`nın 2005 yılı tarife cetveli ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığı`nın yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın Tarifeler Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

Yuvacık Belediye Başkanlığı`nın 2005 yılı tarife cetveli ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığı`nın yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın Tarifeler Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

Alikahya Belediye Başkanlığı`nın 2005 yılı tarife cetveli ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığı`nın yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın Tarifeler Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

Köseköy Belediye Başkanlığı`nın 2005 yılı tarife cetveli ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığı`nın yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın Tarifeler Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

Kullar Belediye Başkanlığı`nın 2005 yılı tarife cetveli ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığı`nın yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde; Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın Tarifeler Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

Uzunçiftlik Belediye Başkanlığı`nın 2005 yılı tarife cetveli ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığı`nın yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın Tarifeler Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

Derince Belediye Başkanlığı`nın 2005 yılı tarife cetveli ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığı`nın yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın Tarifeler Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

Acısu Belediye Başkanlığı`nın 2005 yılı tarife cetveli ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığı`nın yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın Tarifeler Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

Arslanbey Belediye Başkanlığı`nın 2005 yılı tarife cetveli ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığı`nın yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın Tarifeler Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

Eşme Belediye Başkanlığı`nın 2005 yılı tarife cetveli ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığı`nın yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın Tarifeler Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

Sarımeşe Belediye Başkanlığı`nın 2005 yılı tarife cetveli ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığı`nın yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın Tarifeler Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

Yeniköy Belediye Başkanlığı`nın 2005 yılı tarife cetveli ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığı`nın yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın Tarifeler Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

Akmeşe Belediye Başkanlığı`nın 2005 yılı tarife cetveli ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığı`nın yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın Tarifeler Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

Bahçecik Belediye Başkanlığı`nın 2005 yılı tarife cetveli ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığı`nın yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın Tarifeler Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

Karşıyaka Belediye Başkanlığı`nın 2005 yılı tarife cetveli ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığı`nın yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın Tarifeler Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

Kuruçeşme Belediye Başkanlığı`nın 2005 yılı tarife cetveli ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığı`nın yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın Tarifeler Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

B.Derbent Belediye Başkanlığı`nın 2005 yılı tarife cetveli ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığı`nın yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde; Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın Tarifeler Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

Maşukiye Belediye Başkanlığı`nın 2005 yılı tarife cetveli ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığı`nın yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın Tarifeler Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

Uzuntarla Belediye Başkanlığı`nın 2005 yılı tarife cetveli ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığı`nın yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın Tarifeler Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

Suadiye Belediye Başkanlığı`nın 2005 yılı tarife cetveli ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığı`nın yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın Tarifeler Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gebze Belediye Başkanlığı`nın 2005 yılı tarife cetveli ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığı`nın yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın Tarifeler Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

Darıca Belediye Başkanlığı`nın 2005 yılı tarife cetveli ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığı`nın yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın Tarifeler Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

Dilovası Belediye Başkanlığı`nın 2005 yılı tarife cetveli ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığı`nın yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

Tavşancıl Belediye Başkanlığı`nın 2005 yılı tarife cetveli ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığı`nın yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın Tarifeler Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

Çayırova Belediye Başkanlığı`nın 2005 yılı tarife cetveli ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığı`nın yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın Tarifeler Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

Şekerpınar Belediye Başkanlığı`nın 2005 yılı tarife cetveli ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığı`nın yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın Tarifeler Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

Körfez Belediye Başkanlığı`nın 2005 yılı tarife cetveli ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığı`nın yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın Tarifeler Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

Hereke Belediye Başkanlığı`nın 2005 yılı tarife cetveli ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığı`nın yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın Tarifeler Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

Kirazlıyalı Belediye Başkanlığının 2005 yılı tarife cetveli ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığı`nın yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde; Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın Tarifeler Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gölcük Belediye Başkanlığının 2005 yılı tarife cetveli ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığı`nın yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde; Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın Tarifeler Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

Değirmendere Belediye Başkanlığının 2005 yılı tarife cetveli ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığı`nın yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın Tarifeler Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

Halıdere Belediye Başkanlığı`nın 2005 yılı tarife cetveli ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığı`nın yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın Tarifeler Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

İhsaniye Belediye Başkanlığı`nın 2005 yılı tarife cetveli ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığı`nın yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın Tarifeler Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

Ulaşlı Belediye Başkanlığı`nın 2005 yılı tarife cetveli ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığı`nın yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın Tarifeler Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

Hisareyn Belediye Başkanlığı`nın 2005 yılı tarife cetveli ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığı`nın yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın Tarifeler Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

Yazlık Belediye Başkanlığı`nın 2005 yılı tarife cetveli ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığı`nın yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın Tarifeler Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

Karamürsel Belediye Başkanlığı`nın 2005 yılı tarife cetveli ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığı`nın yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde; Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın Tarifeler Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

Ereğli Belediye Başkanlığı`nın 2005 yılı tarife cetveli ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığı`nın yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın Tarifeler Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

Kızderbent Belediye Başkanlığı`nın 2005 yılı tarife cetveli ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığı`nın yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın Tarifeler Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

Yalakdere Belediye Başkanlığı`nın 2005 yılı tarife cetveli ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığı`nın yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın Tarifeler Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

Akçat Belediye Başkanlığı`nın 2005 yılı tarife cetveli ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığı`nın yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın Tarifeler Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

Dereköy Belediye Başkanlığı`nın 2005 yılı tarife cetveli ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığı`nın yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın Tarifeler Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündemde görüşülecek başka bir evrak bulunmadığından 11 Kasım 2004 tarihli meclis toplantısının kapatılmasına, Aralık/2004 dönemi meclis toplantısının 14 Aralık 2004 Salı günü yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI KATİP KATİP
İbrahim KARAOSMANOĞLU Mehmet Zekeriya ÖZAK Cemil KAVURT

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım