11 EKİM 2012 MECLİS KARAR ÖZETİ

11 EKİM 2012 MECLİS KARAR ÖZETİ

T.C.

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

2012 Yılı Ekim ayı Toplantısı 11.10.2012 tarihli 1. Birleşimine ait Karar Özetleri

KARAR NO

KARAR TARİHİ

KARARIN KONUSU

552

11.10.2012

Gölcük İlçesi, Ulaşlı Sahilinde yer alan tek katlı yapının Kafeterya olarak kullanılmak üzere Gölcük Belediyesine bedelsiz olarak tahsis edilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:1)

553

11.10.2012

Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı’nın Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile ilgili Hukuk Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem no:2)

554

11.10.2012

Dilovası İlçesi, Demirciler Köyü ile Köseler Köyü Mevkiinde bulunan alanın Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkları ile Rehabiliteye Hazırlık Maksatlı Dolgu Sahası olarak kullanılmak üzere alınabilmesi için Adapazarı Orman Bölge Müdürlüğü’ne başvuru yapılması ile ilgili Hukuk Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.(Gündem no:3)

555

11.10.2012

Seyahat Kartları Yönetmeliğinin değiştirilmesi ile ilgili Ulaşım Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:4)

556

11.10.2012

Başiskele Belediyesi, Seymen Mahallesi sınırları içerisindeki bazı cadde ve sokakların isimlerinin değiştirilmesi ile ilgili İsimlendirme Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:5)

557

11.10.2012

Darıca Belediyesi, Fevzi Çakmak Mahallesinde mükerrer olan sokak isminin değiştirilmesi ile ilgili İsimlendirme Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:6)

558

11.10.2012

İzmit Belediyesi, Sanayi Mahallesi, İzmit Sanayi Sitesi içindeki caddelerin başına “İzmit” ibaresi getirilmesi ile ilgili İsimlendirme Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:7)

559

11.10.2012

İzmit Belediyesi, Yeni Mahalle sınırları içerisinde bulunan isimsiz sokağa “Gül Nida Sokak” isminin verilmesi ile ilgili İsimlendirme Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:8)

560

11.10.2012

Kandıra Belediyesi, Çamkonak Köyünde mevcut 20 adet kadastro yoluna isim verilmesi ile ilgili İsimlendirme Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:9)

561

11.10.2012

Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait Olimpik Buz Sporları Tesislerinin Protokolü ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonu ortak raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oyçokluğu ile karar verildi. (Gündem no:10)

562

11.10.2012

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 2012 yılı Tarife Cetveli’nin, “Koltuk Artırım Bedelleri” maddesinin tekrar değerlendirilmesi ile ilgili Ulaşım Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu ortak raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:11)

563

11.10.2012

Başiskele Belediyesi, B-5 Planlama Bölgesinde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:12)

564

11.10.2012

Başiskele Belediyesi, G23c04d -03c nazım imar planı paftası, 161 ada 1 nolu parsel ile 6073 nolu parsel arasındaki tescil harici alanda hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:13)

565

11.10.2012

Başiskele Belediyesi, G23c09a nazım imar planı , G23c09a2c-2d uygulama imar planı paftaları, 2475 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:14)

566

11.10.2012

Çayırova Belediyesi, Şekerpınar ve Cumhuriyet Mahallerinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Şekerpınar Revizyon Uygulama İmar Planına yapılan itirazlar ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:15)

567

11.10.2012

Çayırova Belediyesi, Şekerpınar ve Cumhuriyet Mahallerinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Şekerpınar Revizyonu plan notlarında değişiklik yapılması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:16)

568

11.10.2012

Çayırova Belediyesi, G22b19a nazım imar planı paftası, 254 ada, 12 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:17)

569

11.10.2012

Darıca Belediyesi, G22b23c nazım imar planı paftası, 6492 nolu parsel ile 572 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:18)

570

11.10.2012

Darıca Belediyesi, G22b23a nazım imar planı paftası, 1616 ada, 19 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:19)

571

11.10.2012

Darıca Belediyesi, 28L-1A uygulama imar planı paftası, 1773 ada 1 nolu, 1774 ada 1 nolu parseller ile 29K-3B uygulama imar planı paftası, 301 ada 10 nolu parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oyçokluğu ile karar verildi. (Gündem no:20)

572

11.10.2012

Derince Belediyesi, G23.b.22.c nazım, G23.b.22.c.3.a uygulama imar planı paftası, 2723 ada, 8 nolu parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:21)

573

11.10.2012

Derince Belediyesi, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan notlarında hazırlanan plan notu değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:22)

574

11.10.2012

Derince Belediyesi, G23.b.22.c nazım, G23.b.22.c.4.d uygulama imar planı paftası, 3947 ada, 2 ve 3 nolu parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:23)

575

11.10.2012

Derince Belediyesi, G23b23d nazım imar planı paftası, 918 ada, 20 ve 22 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:24)

576

11.10.2012

Derince Belediyesi sınırları içerisinde taşkın alan sınırlarının düzenlenmesine ait nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:25)

577

11.10.2012

Derince Belediyesi, G23b22d nazım imar planı paftası, 2090 adanın güneyinde kalan otopark alanı ile 1578 ada 3 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:26)

578

11.10.2012

Derince Belediyesi, G23b22c nazım imar planı paftası, 1190 ada, 166 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:27)

579

11.10.2012

Dilovası Belediyesi, Çerkeşli Köyü, Katı Atık Bertaraf Tesisine ilave yapılması ile ilgili 1/50000 ölçekli Çevre Düzeni Planı, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 uygulama imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:28)

580

11.10.2012

Dilovası Belediyesi, G23a21a-21b-21d nazım imar planı paftalarında hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:29)

581

11.10.2012

Gebze Belediyesi, Gebze Otoyol Güneyinde kalan merkez mahallelerinin; 1/5000 ölçekli nazım imar planında yenilenecek alan olarak gösterilen alanlar, 2B arazilerinin bulunduğu Hürriyet, Yavuz Selim Mahalleleri ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından ilan edilen İnönü Kentsel Dönüşüm alanı hariç alanlarında hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:30)

582

11.10.2012

Gölcük Belediyesi, G23.c.01.d. nazım, G23.c.01.d. 2.d uygulama imar planı paftası, 5875 nolu parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oyçokluğu ile karar verildi. (Gündem no:31)

583

11.10.2012

Gölcük Belediyesi, Hisareyn, Batakdere Mevkii, G23.c.03.d nazım, G23.c.03.d.4.b uygulama imar planı paftası, 215 nolu adada hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:32)

584

11.10.2012

Gölcük Belediyesi, İhsaniye Mevkii, Çiftlik Mahallesi, G23.c.02.c nazım, G23.c.02.c.3.d uygulama imar planı paftası, 254 ada, 1 nolu parsel ile 234 ada, 1 ve 2 nolu parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:33)

585

Gölcük Belediyesi, G23.c.02.c nazım, G23.c.02.c.1.d uygulama imar planı paftası, 82 ada 194, 117 ve 147 nolu parseller arasında kalan çıkmaz sokakla ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:34)

586

11.10.2012

Gölcük Belediyesi, G23.c.02.d nazım, G23.c.02.d.3.c ve G23.c.02.d.3.d uygulama imar planı paftası, 316 ve 4105 nolu parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oyçokluğu ile karar verildi. (Gündem no:35)

587

11.10.2012

Gölcük Belediyesi, Halıdere Mevkii, G23.d.05.c nazım, G23.d.05.c.4.b uygulama imar planı paftası, 2097. sokağa ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:36)

588

11.10.2012

Gölcük Belediyesi, Değirmendere Mevkii, G23.c.01.c nazım, G23.c.01.c.1.c uygulama imar planı paftası, 201, 207, 218 adalarda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:37)

589

11.10.2012

Gölcük Belediyesi, Hisareyn Mevkii, G23.c.03.d nazım, G23.c.03.d.4.c uygulama imar planı paftası, 194 ada 8, 9, 134 ada 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ve 136 ada 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 nolu parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oyçokluğu ile karar verildi. (Gündem no:38)

590

11.10.2012

Gölcük Belediyesi, Kavaklı Mahallesi, G23.c.02.c nazım, G23.c.02.c.1.b uygulama imar planı paftası, 403 ada 1, 2 ve 3 nolu parseller ile 404 ada 1 ve 2 nolu parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:39)

591

11.10.2012

Gölcük Belediyesi, Değirmendere Mevkii, G23.c.01.c nazım, G23.c.01.c.3.a uygulama imar planı paftası, 321 ada 5, 9 ve 13 nolu parseller ile 322 ada 5 ve 6 nolu parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:40)

592

11.10.2012

İzmit Belediyesi, Ömerağa Mahallesi, G23b24.c nazım ve G23b24c1d uygulama imar planı paftası 273 ada 69 nolu parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:41)

593

11.10.2012

İzmit Belediyesi, G23b23c nazım imar planı paftası, 14 mt’lık imar yolu güzergahında değişiklik yapılmasına ait nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:42)

594

11.10.2012

İzmit Belediyesi, G23b23b nazım imar planı paftası, 1625, 1697 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oyçokluğu ile karar verildi. (Gündem no:43)

595

11.10.2012

Kandıra Belediyesi, Selametli Köyü, F23c24c nazım imar planı, F23c24c2a uygulama imar planı paftası, 153 ada, 71 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:44)

596

11.10.2012

Karamürsel Belediyesi, G23d08a nazım imar planı paftası, 95 ada, 2,3,4,6,9 ve 10 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oyçokluğu ile karar verildi. (Gündem no:45)

597

11.10.2012

Kartepe Belediyesi, G24.d.03.c nazım, G24.d.03.c.1.c-1.d uygulama imar planı paftaları dahilinde jeolojik formasyona ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:46)

598

11.10.2012

Kartepe Belediyesi, G24.d.02.a nazım, G24.d.02.a.1.b. uygulama imar planı paftası, 196 ada 9 nolu parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:47)

599

11.10.2012

Kartepe Belediyesi, G24.a.21.c.3.a ve G24.a.21.c.3.b uygulama imar planı paftaları, 322 ada 1, 2, 6 ve 7 nolu parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oyçokluğu ile karar verildi. (Gündem no:48)

600

11.10.2012

Kartepe Belediyesi, Eşme planlama Bölgesi, Belediyemiz Meclisinin 15.12.2011 tarih ve 689 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planına yasal askı süresi içinde yapılan itirazlar ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oyçokluğu ile karar verildi. (Gündem no:50)

601

11.10.2012

Kartepe Belediyesi, Rahmiye Mevkii, G24.d.01.d, G24.d.01.a nazım ve G24.d.01.a.4.c, G24.d.01.a.4.d, G24.d.01.a.3.c, G24.d.01.a.3.d, G24.d.01.d.2.a, G24.d.01.d.2.b, G24.d.01.d.1.a, G24.d.01.d.1.b, G24.d.01.d.1.c, G24.d.01.d.2.d, G24.d.01.d.2.c, G24.d.01.d.4.b, G24.d.01.d.3.a, G24.d.01.d.3.b, G24.d.01.d.3.d, G24.d.01.d.3.c, G24.d.06.a.2.b, G24.d.06.b.1.a, G24.d.06.b.2.a uygulama imar planı paftalarında hazırlanan K2 Gelişme Bölgesi 1/1000 ölçekli uygulama İmar planı teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:51)

602

11.10.2012

Kartepe Belediyesi, G24d01a,01b-01c-01d nazım imar planı paftaları, Kartepe Kent Merkezi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanında hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:52)

603

11.10.2012

Körfez Belediyesi, G23a25c nazım imar planı paftası, 257 ada, 12,13,19 nolu parseller ile 214 ada, 36,39 ve 40 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oyçokluğu ile karar verildi. (Gündem no:54)

604

11.10.2012

Körfez Belediyesi, G23a20c, G23a25b nazım imar planı paftaları, 2179, 2180, 2181, 2182, 2184, 2185, 2186, 2189, 2190, 2191, 2192, 2194, 2195, 2196, 2197 ve 2205 nolu adalarda hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:55)

605

11.10.2012

Körfez Belediyesi, G23.c.01.a.1.b, G23.b.25.c.2.a-2.b-2.c uygulama imar planı paftasında 257 ada 12 nolu parselin bulunduğu konut adasında hazırlanan uygulama imar planı ve plan notu değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oyçokluğu ile karar verildi. (Gündem no:56)

606

11.10.2012

Makedonya ve Kosova ile ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda işbirliği yapmak üzere ilgili yerel yönetim kurumlarıyla kültürel işbirliği yapılması ve konuya ilişkin iyi niyet protokolleri imzalanması ile ilgili Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı’nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Teklifin Dairesinden geldiği şekliyle kabulüne oyçokluğu ile karar verildi. (Gündem no:99)

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım