11 Ağustos 2004 1. Birleşiminin 1. Oturumu Meclis Tutanak Özeti

11 Ağustos 2004 1. Birleşiminin 1. Oturumu Meclis Tutanak Özeti

T.C. Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisinin 1.İçtima Devresi 1 Birleşiminin 1 Oturumu
11-08-2004 Çarşamba Günü Saat 16:00de yaptığı Olağan Toplantısına ait Tutanak Özetidir

-------------------------------------------------------

Gündem gereğince yoklama yapılarak Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı
İbrahim KARAOSMANOĞLU başkanlığında Azalardan Halil Vehbi YENİCE,Ab-
dullah KÖKTÜRK,Mustafa ÖĞREN,Hikmet KARAASLAN,Sabri GÖKBUDAK,Habib
SARMAN,Mahmut CİVELEK,Yaşar SÖNMEZ,Abdullah SUNGUR,Fahrettin YILMAZ,
Şaban ÖZER,Ergün BERDAN,Hüseyin AYAZ,Hilmi SEVİLEN,Doğan EROL,Mustafa
ÇAKIR,Ali KAHRAMAN,Zafer ARAT,Mustafa ER,Ömer HAZER,Şükrü KARABALIK,
İbrahim PEHLİVAN,Şükrü KARABACAK,Musa KAHRAMAN,Eşref ÖNER,Ekrem Faruk
TAŞÇI,Cemalettin BALCI,Esener MAÇİL,Cevdet ŞAHİN,Mehmet ELLİBEŞ,Hasan
ÖZER,Adnan KÜÇÜKÖZER,Ahmet LEVENT,Nihat ABİŞ,Sebahattin ŞİMŞEK,Seba-
hattin ERSOY,İsmail YILDIRIM,Mustafa ERENGÜL,Nurettin ALTUN,Osman ÖZ-
ÇİÇEK,Mustafa YILMAZ,Ali KOCABIÇAK,İlyas ŞEKER,Alparslan SEYMEN,M.Ze-
keriya ÖZAK,Metin KOZLUCA,Necat ÇAKIR,Hasan KIRLI,Mustafa ATEŞ,Cemil
KAVURT,Ö.Uluç GÖNÜL,Hüseyin ACURMAN,Adem AYDIN,Mehmet TIMAÇ,Zeki KA-
RATAŞ,Kazım YİS,Süleyman KURTA,Ali ASLAN,Hüseyin BÜLBÜL,Kenan KAHVECİ,
Nurettin IŞIK,Celal AYVAZ,Ali HAYMANALI,Metin GÖKÇE,Adnan KÖŞKER,Zin-
nur BÜYÜKGÖZ,Mehtap YILMAZEL,Halim TURGUT,Dursun ARHAN,Satı MEHMET
KÜLTE,Olcay ULUS,Ayhan Naci YILMAZ,Erol BAŞOĞLU,Savaş ÖZDEMİR,Muhammet
SARAÇ,Aytekin ÖNER,Gülseren ŞAN,Mehmet ŞENDOĞAN,Selahattin KÖKÇAM,Mus-
tafa ERİKLİ,Ertuğrul EREN,Metin TORUNOĞULLARI,İsmail GENÇDEMİR,Mustafa
YALÇIN,Levent DEĞİRMENCİ,Levent IŞIK,Mehmet OLGUN,Ömer GÜRSES,İbrahim
USTA,Recep ÖZBAKIR`ın mevcut oldukları,

Azalardan A.Haydar BULUT`un izinli sayılması için yapılan müzakeresi neticesinde:
Azalardan A.Haydar BULUT`un izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

Azalardan Yunus PEHLİVAN`ın izinli sayılması için yapılan müzakere neticesinde:
Azalardan Yunus PEHLİVAN`ın izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

Azalardan Haluk AKYÜZ`ün izinli sayılması için yapılan müzakere neticesinde:
Azalardan Haluk AKYÜZ`ün izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

Azalardan Hicran UZUN`un izinli sayılması için yapılan müzakere neticesinde:
Azalardan Hicran UZUN`un izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

16.07.2004 tarihli tutanak özeti okunarak yapılan müzakere neticesinde:
16.07.2004 tarihli tutanak özetinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

23.07.2004 tarihli tutanak özeti okunarak yapılan müzakere neticesinde:
23.07.2004 tarihli tutanak özetinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 16.maddesine göre Belediye Encümenine 5 Meclis Üyesi seçimi ile ilgili Yazı İşleri Kararlar Daire Başkanlığı`nın yazısı ve meclis Üyeleri İlyas ŞEKER ,Cemil KAVURT Mustafa Ateş tarafından verilen Ö.Uluç GÖNÜL,Celal Ayvaz,Mehmet ŞENDOĞAN, Halim TURGUT ve Levent DEĞİRMENCİ` nin Encümen Üyeliklerine seçilmeleri ile ilgili verilen önerge okunarak yapılan gizli oylama neticesinde:
Encümen Üyeliklerine: Ö.Uluç GÖNÜL(87 oy),Celal AYVAZ(85 oy),Mehmet ŞENDOĞAN
(87 oy), Halim TURGUT(87 oy),Levent DEĞİRMENCİ (82 oy) Mehmet TIMAÇ (15 oy),
Adnan KÜÇÜKER (1 oy) ,Mehtap YILMAZEL (1 oy) alarak, Meclis Üyelerinden Encümen
Üyeliğine en fazla oy alan Ö.Uluç GÖNÜL87 oy, Celal AYVAZ 85 oy,
Mehmet ŞENDOĞAN 87 oy, Halim TURGUT 87 oy, Levent DEĞİRMENCİ 82 oy alarak
Seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye İtfaiye Daire Başkanlığı`nın görev yetki ve sorumlulukları Yönetmeliği ile ilgili İtfaiye Daire Başkanlığı`nın yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde:
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın Bütçe Kesin Hesap Finansman Hukuk ve Tarifeler Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gönüllü İtfaiye Yönetmeliğinin değişen maddeleri ile ilgili İtfaiye Daire Başkanlığı`nın 21.07.2004 tarih ve 493 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde:
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın Bütçe Kesin Hesap Finansman Hukuk ve Tarifeler komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

Çöp Döküm Alanları İşletme, Rehabilite Etme vb.işinin İzaydaş`a Devredilmesi ile ilgili Çevre Koruma Daire Başkanlığı`nın 546 sayı ve 03.08.2004 tarihli yazısı okunarak
yapılan müzakere neticesinde:
Evrakın dairesinden geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Şehir Tiyatrolarında değişiklik yapılması ile ilgili Eğitim Kültür Daire Başkanlığı`nın 22.07.2004 tarih ve 141.4 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde:
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın Bütçe Kesin Hesap Finansman Hukuk ve Tarifeler Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

Reklam Bedeli hakkındaki Hesap İşleri Daire Başkanlığı`nın 22.07.2004 tarih ve 1307 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde:
Evrakın tekrar incelenmek üzere dairesine iadesine oybirliği ile karar verildi.

Körfez mah.19N1b pafta,2547 ada,4 nolu parsel ile ilgili Emlak İstimlak daire Başkanlığının
20.07.2004 tarih ve 719 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde:
Evrakın yeniden incelenmek üzere dairesine iadesine oybirliği ile karar verildi.

Tepecik mah.1 pafta,222 ada,12 ve 17 nolu parseller ile ilgili Emlak İstimlak Daire başkanlığının 20.07.2004 tarih ve 721 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde:
Evrakın yeniden incelenmek üzere dairesine iadesine oybirliği ile karar verildi.

Heykel Yolu üzerindeki Kemalpaşa mahallesi 4 pafta,219 ada,22 nolu eski eser tescilli ve 8089 m2 yüzölçümlü parsel ile ilgili Emlak İstimlak Daire Başkanlığının 20.07.2004 tarih ve 718 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde:
Evrakın yeniden incelenmek üzere dairesine iadesine oybirliği ile karar verildi.

100.Yıl Doğumevi arsası ile ilgili Emlak İstimlak Daire Başkanlığının 725 sayı ve 29.07.2004 tarihli yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde:
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın Bütçe Kesin Hesap Finansman Hukuk ve Tarifeler komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

Yönetmelikler hakkında Aykome Ukome Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde:
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın Bütçe kesin Hesap Finansman Hukuk ve Tarifeler Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

Fazla mesai ile ilgili Zabıta Müdürlüğü`nün 03.08.2004 tarih ve 112 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde:
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın Bütçe Kesin Hesap Finansman Hukuk ve Tarifeler komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

Fazla Mesai ile ilgili Trafik Şube Müdürlüğü`nün 04.08.2004 tarih ve 265 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde:
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın Bütçe Kesin hesap Finansman Hukuk ve Tarifeler komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

Yapı Denetimi ile ilgili İmar Daire Başkanlığının 21.07.2004 tarih ve 794 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde:
Evrakın yeniden incelenmesi için dairesine iadesine oybirliği ile karar verildi.

Yönetmelik ile ilgili Bilgi İşlem Daire başkanlığının 03.08.2004 tarih ve 210 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde:
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın Bütçe Kesin hesap Finansman Hukuk ve Tarifeler komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

Yönetmelik ile ilgili İdari İşler Daire Başkanlığının 03.08.2004 tarih ve 291 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde:
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın Bütçe Kesin Hesap Finansman Hukuk ve Tarifeler komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

Belediye Sınırları ile ilgili imar Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde:
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar Emlak İstimlak ve İsimlendirme komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

24827 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan "Binaların yangından korunması hakkındaki İmar Emlak İstimlak ve isimlendirme Komisyonunun raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:
Raporun yeniden değerlendirilmesi için komisyona iadesine oybirliği ile karar verildi.

Büyükşehir Belediye Başkanlığı`nın 2003 yılı Kesin Hesap Cetvelleri hakkındaki Bütçe Kesin Hesap Finansman Hukuk ve Tarifeler komisyonunun raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:
Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Gündemde görüşülecek başka bir evrak olmadığından 11.08.2004 tarihli Olağan Meclis toplantısının kapatılmasına ve komisyonlarda biriken evrakların görüşülerek karara bağlanması için 13.08.2004 tarihinde saat 16.00`da toplanılmasına oybirliği ile karar verildi.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI KATİP KATİP
İbrahim KARAOSMANOĞLU Mehmet Zekeriya ÖZAK Cemil KAVURT

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım