10 Mayıs 2004 3. Birleşiminin 1. Oturumu Meclis Tutanak Özeti

10 Mayıs 2004 3. Birleşiminin 1. Oturumu Meclis Tutanak Özeti

T.C. Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisinin 1.İçtima Devresi 3 Birleşiminin 1 Oturumu
10-06-2004 Perşembe Günü Saat 16:00de yaptığı Olağanüstü Toplantısına ait Tutanak Özetidir

-------------------------------------------------------

Gündem gereğince yoklama yapılarak Büyükşehir belediye başkanı İbrahim KARAOSMANOĞLU Başkanlığında Azalardan Halil Vehbi YENİCE,Abdullah KÖKTÜRK, Metin KOZLUCA,İlyas ŞEKER,M.Zekeriya ÖZAK,Hasan KIRLI,Ö.Uluç GÖNÜL, Mustafa ATEŞ,Cemil KAVURT,Hicran UZUN,Alpaslan SEYMEN,Necat ÇAKIR
ve Hüseyin ACURMAN`ın mevcut oldukları anlaşıldı.

06.05.2004 tarihli Tutanak Özeti okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:
06.05.2004 tarihli Tutanak Özeti okunarak yapılan müzakere neticesinde kabulüne
oybirliği ila karar verildi.

Liyakat zammı ile ilgili Personel Eğitim Daire Başkanlığı`nın 21.05.2004 tarih ve 2366
sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın
Bütçe Kesin Hesap Finansman Hukuk ve Tarifeler Komisyonuna havalesine
oybirliği ile karar verildi.

Başkan Vekili ödeneği ile ilgili Yazı İşleri Kararlar Daire Başkanlığının 18.05.2004
tarihli yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:
Evrakın dairesinden geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Zabıta Yönetmeliği hakkında Zabıta Müdürlüğünün 85 sayı ve 03.06.2004
tarihli yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın
Bütçe kesin Hesap Finansman Hukuk ve Tarifeler komisyonuna havalesine
oybirliği ile karar verildi.

Sahil Kenarındaki mevcut parklarımızdan "Üsküdar Şehitler Parkı" isminin verilmesi hakkında İmar Emlak İstimlak ve İsimlendirme komisyonunun 12.05.2004 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:
Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Tepecik mah.yer alan Acısu parkı isminin "Saraybahçe Belediyesi Acısu Mehmet Sadık Efe Parkı"olarak değiştirilmesi ile ilgili İmar Emlak İstimlak ve isimlendirme komisyonunun 12.05.2004 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:
Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Döküm yeri ile ilgili Aykome-Ukome ve Büyük Projeler komisyonunun raporu okunarak
yapılan müzakeresi neticesinde:
Raporun Komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

5 Yıllık imar programı ile ilgili Bütçe Kesin Hesap Finansman Hukuk ve Tarifeler Komisyonunun raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:
Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Yuvam İzmit Konut Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün 2003 yılı Ayrıntılı Bilanço
ve Gelir tablosu ile ilgili Bütçe kesin Hesap Finansman Hukuk ve Tarifeler komisyonunun
raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:
Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Sağlıklı Dişler Mutlu Gülüşler Projesi hakkında Eğitim Kültür Spor Çevre ve Sağlık Komisyonunun raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:
Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Aktarma yapılması hakkında Hesap İşleri daire Başkanlığının 03.06.2004
tarihli yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:
Evrakın dairesinden geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Kredi alımı ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığının 04.06.2004 tarihli yazısı okunarak
yapılan müzakeresi neticesinde:
Evrakın dairesinden geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

İzmit Ayazma mahallesi(tapuda Gündoğdu mah.G23b20d ve G23b25a nazım imar planları,
G23b20d3d-4c-4d,G23b25a2a-1a ve 1b uygulama imar planlarının bir kısmında gecekondu
Önleme bölgesi ilan edilmesi ile ilgili İmar Emlak İstimlak ve İsimlendirme komisyonunun
12.05.2004 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:
Raporun tekrar değerlendirilmek üzere İmar Emlak İstimlak ve İsimlendirme komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

İzmit Yahya Kaptan mah.(Tapuda M.Alipaşa mah.)20.0 nazım imar planı 20.0-IVa
ve 20.0-IVd uygulama imar planına Apart Otel yapılabilmesi amacıyla Ticaret Alanına dönüştürülmesi ile ilgili İmar Emlak İstimlak ve İsimlendirme komisyonunun raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:
Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

İzmit 28 Haziran mahallesi 20 N Nazım imar planı 20 N-IIIa ve 20N-IIId uygulama imar
planı, 3634 ada,1 nolu parselin kapalı pazar alanı yapılması suretiyle Ticaret Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili İmar Emlak istimlak ve İsimlendirme komisyonunun raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:
Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Gündemde görüşülecek başka bir evrak olmadığından 10.06.2004 tarihli Olağanüstü meclis toplantısının kapatılmasına ve komisyona havale edilen evrakları görüşmek üzere tekrar
toplanılmasına oybirliği ile karar verildi.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI KATİP KATİP
İbrahim KARAOSMANOĞLU Mehmet Zekeriya ÖZAK Cemil KAVURT

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım