10 HAZİRAN 2008 1.BİRLEŞİM 1.OTURUM TUTANAK ÖZETİ

10 HAZİRAN 2008 1.BİRLEŞİM 1.OTURUM TUTANAK ÖZETİ

T.C.

Kocaeli Büyükşehir Belediye

Meclisinin 1. Birleşiminin 1.Oturumu

10/06/2008 Salı Günü Saat 15:00'da yaptığı

Toplantısına ait Tutanak Özetidir

Gündem gereği Başkan Vekili İlyas ŞEKER Başkanlığında azalardan, Halil Vehbi YENİCE, Abdullah KÖKTÜRK, Hikmet KARAASLAN, Sabri GÖKBUDAK, Habib SARMAN, Abdullah SUNGUR, Bekir YILDIRIM, Şaban ÖZER, Ergün BERDAN, Hüseyin AYAZ, Hilmi SEVİLEN, Doğan EROL, Mustafa ÇAKIR, Ali KAHRAMAN, Zafer ARAT, Ömer HAZER, Şükrü KARABALIK, Şükrü KARABACAK, Musa KAHRAMAN, Eşref ÖNER, Ekrem Faruk TAŞÇI, Esener MAÇİL, Cevdet ŞAHİN, Mehmet ELLİBEŞ, Hasan ÖZER, Adnan KÜÇÜKÖZER, Mehmet OLGUN, Nihat ABİŞ, Sebahattin ŞİMŞEK, Sebahattin ERSOY, Mustafa ERENGÜL, Osman ÖZÇİÇEK, Mustafa YILMAZ, Ali KOCABIÇAK, İlyas ŞEKER, Mehmet Zekeriye ÖZAK, Metin KOZLUCA, Salim KUKUL, Hasan KIRLI, Mustafa ATEŞ, Hicran UZUN, Hüseyin ACURMAN, Ahmet ERDOĞAN, Zeki KARATAŞ, Ahmet MERT, Kazım YİS, Muzaffer KAPLANKIRAN, Süleyman KURTA, Sebahattin ŞEKERSOY, Ali ASLAN, Bayram ARSLAN, Hüseyin BÜLBÜL, Kenan KAHVECİ, Nurettin IŞIK, Ali HAYMANALI, Murat ÖZEN, Hakkı TANDOĞAN, Mehmet AYYILDIZ, Ramis ÖZDİL, Cemal ÖZTÜRK, Ali AKDAĞ, Recep YÜCA, Tahsin YEŞİLKIR, Hüseyin ÇAVUŞ, Erol DEDE, Hakkı GÜREL, Aşkın ADIGÜZEL, Metin GÖKÇE, Adnan KÖŞKER, Sabri ATİLLA, Dursun ARHAN, Ali ÖZDAĞ, Olcay ULUS, İsmail BAYINDIR, Ahmet ÖZMET, Erol BAŞOĞLU, Mehmet ZEYNELOĞLU, Savaş ÖZDEMİR, Ali SINIRTAŞ, Muhammet SARAÇ, Aytekin ÖNER, Gülseren ŞAN, Mehmet ŞENDOĞAN, Selahattin KÖKÇAM, Tevfik ÇİFTÇİ, Mustafa ERİKLİ, Zekai AKKAYA, Metin TORUNOĞULLARI, İsmail GENÇDEMİR, Necdet GÖKÇE, Mustafa YALÇIN, Jale ÖZLER, Levent IŞIK, Şenda AKAN, Süleyman YAZICI, Mehmet Ali GÜLBAŞ, Metin TAŞKAN, Recep MERAKLI, Ömer GÜRSES, İbrahim USTA, Songül AK, Bahri ALTINALAN, Mustafa TUNCER, Mehmet ERSÖZ ve Adnan ÇAKIR' ın mevcut oldukları anlaşıldı.

Mustafa ÖĞREN, Mahmut CİVELEK, Yaşar SÖNMEZ, Mustafa ER, İbrahim PEHLİVAN, Cemalettin BALCI, Nurettin ALTUN, Alpaslan SEYMEN, Adem AYDIN, Mehmet TIMAÇ, Hüseyin Ahmet ÖZTÜRK, Zinnur BÜYÜKGÖZ, Mehtap YILMAZEL, Satı Mehmet KÜLTE Ayhan Naci YILMAZ ve Cafer ALBAYRAK' ın izinli sayılmalarına karar verildi.

Ali Haydar BULUT, Yunus PEHLİVAN, İsmail YILDIRIM, Cemil KAVURT, Özgür Uluç GÖNÜL, Celal AYVAZ, Ömer CAN, İhsan MERAL, Musa TAŞDEMİR, Kadir TOPLU, Orhan EMİNOĞLU, Ertuğrul EREN, Halit BIÇAK ve Recep ÖZBAKIR' ın katılmadıkları anlaşıldı.

20/05/2008 tarihli meclis toplantısına ait tutanak özeti okunarak yapılan müzakere neticesinde;

20/05/2008 tarihli meclis toplantısına ait tutanak özetinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

-5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 22.maddesindeki “Personelden Müdür ve Üstü unvanlı olanlar Belediye Meclisinin Bilgisine sunulur” hükmü ile ilgili İnsan kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının bilgi sunumu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Müdür ve Üstü ünvanlı personeller Ali YEŞİLDAL Basın Yayın ve Halk.İlişkiler Dairesi Başkanı ve Tarık Yusuf UÇAR Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı şeklinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meclisinin bilgisine sunuldu.

Kassel Teknik Gezi Raporu ile ilgili Fen İşleri Dairesi Başkanlığı'nın bilgi sunumu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Kassel Teknik Gezi Raporu ile ilgili Meclise bilgi sunuldu.

- 37. maddenin sehven yazılması nedeniyle gündemden çıkartılması ile ilgili Meclis Üyesi Hasan KIRLI tarafından verilen sözlü önerge oylanarak kabul edildi.


KARAR 333- Otopark bölgeleri ile ilgili Tarifeler Komisyonunun 02/06/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.


KARAR 334- Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Taksi Durakları ve Ticari Taksi Taşımacılık Esasları Yönetmeliğinin bazı maddelerinde değişiklik yapılması ile ilgili Hukuk+Ulaşım ortak Komisyonunun 28/05/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 335- İzmit Şehirlerarası Otobüs Terminali Yönetmeliği ile ilgili Hukuk Komisyonunun 05/06/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;


Meclis Üyeleri Salim KUKUL,Hüseyin ACURMAN, Ali HAYMANALI, Ömer HAZER, Hakkı GÜREL, Şenda AKAN, Sabri ATİLLA, Ahmet ÖZMET, Ali SINIRTAŞ, Cevdet ŞAHİN, Zekayi AKKAYA ve Kazım YİS' inmuhalif oylarına karşın kabulüne oy çokluğu ile karar verildi.


KARAR 336- Tahsis İptali ve İhale ile ilgili Hukuk Komisyonunun 05/06/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Meclis Üyeleri Salim KUKUL,Hüseyin ACURMAN, Ali HAYMANALI, Ömer HAZER, Hakkı GÜREL, Şenda AKAN, Sabri ATİLLA, Ahmet ÖZMET, Ali SINIRTAŞ, Cevdet ŞAHİN, Zekayi AKKAYA ve Kazım YİS' inmuhalif oylarına karşın kabulüne oy çokluğu ile karar verildi.

KARAR 337- Belde A.Ş. nin kiralama teklifi ile ilgili Hukuk Komisyonunun 05/06/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;


Meclis Üyeleri Salim KUKUL,Hüseyin ACURMAN, Ali HAYMANALI, Ömer HAZER, Hakkı GÜREL, Şenda AKAN, Sabri ATİLLA, Ahmet ÖZMET, Ali SINIRTAŞ, Cevdet ŞAHİN, Zekayi AKKAYA ve Kazım YİS' inmuhalif oylarına karşın kabulüne oy çokluğu ile karar verildi.

KARAR 338- Protokol ve Devir Yetkisi ile ilgili Hukuk Komisyonunun 30/05/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;


Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 339- Kocaelispor'a destek amacıyla bütün meclis oturum huzur haklarının bağışlanması konusunda 13/05/2008 tarihinde verilen önerge ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 04/06/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;


Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 340- Alikahya Belediyesi Fevzi Çakmak Mahallesi sınırları içerisinde bulunan isimsiz sokağa isim verilmesi ile ilgili Türlü İşler+Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ortak Komisyonunun 23/05/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;


Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 341- Belediyemiz, Gebze ilçesi, ilk kademe belediyelerimizden olan Çayırova Belediyesi sınırları dahilinde, Akse Köyü, G22b-18b nazım imar planı paftası, G22b-18b-3a ve G22b-18b-4b uygulama imar planı paftaları, 1174 ada 1, 2 , 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45; 1175 ada 1, 2 , 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,1221 ada, 16 nolu parsellerde hazırlanan ve Çayırova Belediye Meclisinin 07.04.2008 tarih ve 27 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 28/05/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;


Yoğunluk artışı ve donatı eksilmesine yol açmayan nazım imar planı ana kararları, temel planlama prensipleri ile meri mevzuata aykırılık teşkil etmeyen uygulama imar planı değişikliği teklifi, tadilen uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 342- Belediyemiz, Gebze ilçesi, ilçe belediyelerimizden olan Darıca Belediyesi sınırları dahilinde, 30K nazım imar planı paftası, 30K-IIIa ve 30K-IIIb uygulama imar planı paftası 1337 ada 16 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 04/06/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı ana kararları ile temel planlama prensiplerine aykırılık teşkil etmeyen söz konusu nazım imar planı değişikliği teklifi, nazım imar planı ölçeğinde önerilen yapılaşma koşullarının belirtildiği “K” lejandı ile ilave edilen plan notlarının kaldırılması suretiyle tadilen uygun görülmekle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 343- Belediyemiz, Gebze İlçesi, İlk kademe Belediyemiz olan Darıca Belediyesi, 29L nazım, 29L-1a uygulama imar planı paftası, 612 ada, 3 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 27/05/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Yoğunluk artışı ve donatı eksilmesine yol açmayan aksine donatı artışı sağlayan, temel planlama prensipleri ve meri mevzuata aykırılık teşkil etmeyen nazım imar planı değişikliği teklifi uygun görülmekle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 344- Belediyemiz, Gebze İlçesi, İlk kademe Belediyemiz olan Darıca Belediyesi, 30K nazım, 30K.3a-3.d uygulama imar planı paftaları, 1343 ada, 9 nolu ve 2138 ada 2 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 29/05/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;


Nazım imar planı ana kararlarına aykırılık teşkil etmeyen teklif tadilen uygun görülmekle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 345- Belediyemiz, Gebze ilçesi, imar yetkisi açısından Gebze Belediyesi'ne devredilen Pelitli Köyü sınırları dahilinde, 15 kadastro pafta, G22b-15d nazım imar planı paftası, G22b-15d-2c uygulama imar planı paftası, 1995, 1996 ve 220 nolu parsellerde hazırlanan ve Gebze Belediye Meclisinin 04.04.2008 tarih ve 111 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 27/05/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Yoğunluk artışı ve donatı eksilmesine yol açmayan, temel planlama prensipleri ile meri mevzuata aykırılık teşkil etmeyen söz konusu uygulama imar planı değişikliği teklifi uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 346- Belediyemiz, Gebze ilçesi, ilçe belediyemiz olan Gebze Belediyesi sınırları dahilin de, G22b-24a nazım imar planı paftası, G22b-24a-2b uygulama imar planı paftası 2461 ada 2 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 28/05/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Yoğunluk artışı ve donatı eksilmesine yol açmayan, nazım imar planı ana kararları ile temel planlama prensiplerine aykırılık teşkil etmeyen söz konusu nazım imar planı değişikliği teklifi uygun görülmekle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 347- Belediyemiz, Gebze İlçesi, ilçe belediyemiz olan Gebze Belediye sınırları dahilinde, İstasyon Mahallesi, G22b-24a nazım imar planı paftası, G22b-24a-1c ve G22b-24a-1d uygulama imar planı paftaları, 1251 ada 1 nolu parsel, 1267 ada 1 nolu parsel ve 1260 ada 11 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 27/05/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;


Nazım imar planı ana kararlarına aykırılık teşkil etmeyen nazım imar planı değişikliği teklifi uygun görülmekle kabulüne oy birliği ile karar verildi.


KARAR 348- Belediyemiz, Gebze ilçe, ilçe belediyemiz olan Gebze Belediyesi sınırları dahilinde, Hacıhalil mahallesi, G22b.24a nazım imar planı, G22b.24a.2c uygulama imar planı paftası, 1881 ada, 1 nolu parsel ile ilgili hazırlanan ve Gebze Belediye Meclisi'nin 07.09.2007 tarih ve 163 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 27/05/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Kullanım kararı açısından nazım imar planı ana kararlarına uygun olarak hazırlanan, temel planlama prensiplerine ve meri mevzuata aykırılık teşkil etmeyen uygulama imar planı değişikliği teklifi uygun görülmekle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 349- Belediyemiz, Gebze ilçe, İlçe Belediyemiz olan Gebze Belediyesi sınırları dahilinde, Çayırova mahallesi, Hünkar Çayırı mevkii, G22b.17c nazım imar planı, G22b.17c.2c ve G22b.17c.2d uygulama imar planı paftaları, 4 ada, 1 ve 24 nolu parseller ile ilgili hazırlanan nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 02/06/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Alanda nazım imar planı değişikliği konusu olmaması dolayısıyla teklif edilen nazım imar planı değişikliğinin karar alınmaksızın Dairesine iadesi uygun görülmekle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 350- Belediyemiz, Gebze İlçesi, imar yetkisi açısından Gebze Belediyesine bağlı Pelitli Köyü sınırları içerisinde, G22b-15a ve G22b-15d nazım imar planı paftaları, G22b-15a-4c ve G22b-15d-1b uygulama imar planı paftaları, 80 kadastro pafta, 1732 nolu parselde hazırlanan ve Gebze Belediye Meclisinin 06.02.2008 tarih ve 56 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 27/05/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Yoğunluk artışı ve donatı azalmasına yol açmayan uygulama imar planı değişikliği teklifi tadilen uygun görülmekle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 351- Belediyemiz, Gebze ilçesi, ilçe belediyemiz olan Gebze Belediyesi sınırları dahilinde, İstasyon Mahallesi, G22b-24a nazım imar planı paftası, G22b-24a-3b uygulama imar planı paftası, 903 ada 1 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 05/06/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı ana kararları ile temel planlama prensiplerine aykırılık teşkil etmeyen söz konusu nazım imar planı değişikliği teklifi uygun görülmekle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 352- Belediyemiz, Gebze İlçesi, Gebze Belediyesi sınırları içerisinde Sultanorhan Mahallesi, G.22.b.20.d nazım imar planı paftası, G.22.b.20.d.3.a-3.d-4.b-4.c uygulama imar planı paftaları, 82 ada, 176, 186, 235, 240 ve 245 nolu parseller, 4154 ada, 1 parsel ile 4475 ada, 7 ve 8 nolu parsellerde İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığıncahazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 03/06/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı ana kararları, temel planlama prensipleri ve meri mevzuata aykırılık teşkil etmeyen, yoğunluk artışı ve donatı eksilmesine yol açmayan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik teklifi uygun görülmekle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 353- Belediyemiz, Gebze İlçesi, Güzeller Mahallesi , G22b.19c nazım imar planı paftası, G22b.19.c.3.a- G22b.19.c.3.d uygulama imar planı paftaları, 4620 ada, 1-8-9 nolu parseller ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nca hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 02/06/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Yoğunluk artışı ve donatı eksilmesine yol açmayan, nazım imar planı ana kararları, temel planlama prensipleri ve meri mevzuata aykırılık teşkil etmeyen 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi uygun görülmekle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 354- Belediyemiz, Gölcük İlçesi, ilçe belediyemiz olan Gölcük Belediyesi sınırları içerisinde, G.23.c.02.d nazım imar plan paftası, G.23.c.02.d.4.c uygulama imar plan paftası, 194, 195, 196, 197, 198, 251 ve 252 nolu parsellerde hazırlanan ve Gölcük Belediye Meclisinin 02.05.2008 tarih ve 27 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 27/05/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Yoğunluk artışı ve donatı eksilmesine yol açmayan, aksine bölgeye Sosyal ve Kültürel yatırımların gelmesine olanak sağlayan, nazım imar planı ana kararları temel planlama prensipleri ve meri mevzuata aykırılık teşkil etmeyen uygulama imar planı değişikliği teklifi uygun görülmekle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 355- Belediyemiz, Gölcük İlçesi, Halıdere Belediyesi sınırları içerisinde yer alan, G23.d.05.c nazım imar planı paftası, G23.d.05.c.2.c uygulama imar planı paftası, 1445, 2238, 2243 ve 2391 nolu parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 30/05/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Söz konusu uygulama imar planı değişikliğini yapmak belediyesinin sorumluluğunda olduğundan, dosyanın dairesineiadesi uygun görülmekle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 356- Belediyemiz, Gölcük İlçesi, Hisareyn Belediyesi sınırları dahilinde ve G.23.c.02.c, G.23.c.03.d, G.23.c.08.a, G.23.c.07.b nazım imar planı paftaları, G.23.c.02.c.03.b-03.c, G.23.c.03.d.01.c-03.d-04.a-04.b-04.c-04.d,23.c.07.b.02.a-02.b-02.c-02.d-03.a-03.b, G.23.c.08.a.01.a-01.b-02.a-03.a-04.a-04.b uygulama imar planı paftaları, 488 063 – 487 628 yatay, 4 508 849 - 4 505 475 düşey koordinatları arasında yer alan alanda hazırlanan ve Hisareyn Belediye Meclisi'nin 01.02.2008 tarih ve 3 sayılı meclis kararıyla kabul edilen1/1000 ölçekli revizyon ve ilave uygulama imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 04/06/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Söz konusu plan dahilinde “Orman Alanı” sınırlarının düzenlenmesi ile tadilen uygun görülmekle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 357- Belediyemiz, Karamürsel İlçesi, Karamürsel Belediyesi, Kayacık Mahallesi, Kuyupınar Mevkii, G.23.d.08.a nazım imar planı ve G.23.d.08.a.4.a.-4.b uygulama imar planı paftaları 173 ada 34 no'lu parsel ile 174 ada 1no'lu parsel için hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve Plan Açıklama Raporu ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 04/06/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı ana kararları ve temel planlama prensiplerine aykırılık teşkil etmeyen, 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi ve Plan Açıklama Raporu uygun görülmekle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 358- Karamürsel Planlama Bölgesi 1/5000 ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı, Plan Hükmü ve Plan Açıklama Raporu ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 04/06/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;


1/50 000 ölçekli Kocaeli 2025 Çevre Düzeni Planı ve 1/25 000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan Karamürsel Planlama Bölgesi 1/5000 ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı, Plan Hükmü ve Plan Açıklama Raporu uygun görülmekle kabulüne oy birliği ile karar verildi.


KARAR 359- Belediyemiz, Körfez İlçesi, İlçe Belediyemiz olan, Körfez Belediyesi sınırları dahilinde, Barbaros Mahallesi, G23b-21c nazım imar planı paftası, G23b-21c-1d uygulama imar planı paftası, 728 ada, 26 ve 23 nolu parsellerde hazırlanan ve Körfez Belediye Meclisinin 02.05.2008 tarih ve 37 sayılı kararı ile tadilen kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 27/05/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı ana kararları ve temel planlama prensipleri ve meri mevzuata aykırılık teşkil etmeyen uygulama imar planı değişikliği teklifi uygun görülmekle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 360- Belediyemiz, İzmit-Merkez, ilk kademe belediyemiz olan Kuruçeşme Belediye sınırları dahilinde, G23b-23d nazım imar planı, G23b-23d-2c uygulama imar planı paftasında, 27 ada 443 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 27/05/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;


Nazım imar planı ana kararlarına ve temel planlama prensipleri ve meri mevzuata aykırılık teşkil etmeyen, yoğunluk artışı ve donatı azalmasına yol açmayan nazım imar planı değişikliği teklifi uygun görülmekle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 361- Belediyemiz, İzmit-Merkez, İlk Kademe Belediyemiz olan Saraybahçe Belediyesi sınırları içerisinde, Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Merkez Yerleşkesine ait alanlarda, G23.b.18.c, G23.b.19.a, G23.b.19.c, G23.b.19.d ve G23.b.24.a nazım imar planı paftalarında hazırlanan ve Belediyemiz Meclisinin 14.03.2008 tarih ve 177 sayılı kararı ile onaylanan ve Belediyemizce askıya çıkarılan ilave ve revizyon nazım imar planına yasal askı süresinde (03.04.2008-05.05.2008) yapılan itiraz ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 27/05/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Üst Ölçekli plan kararlarına aykırılık teşkil eden talebi içeren itiraz meri mevzuata aykırılık teşkil etmesi dolayısıyla uygun görülmemekle reddine oy birliği ile karar verildi.

KARAR 362- Belediyemiz İzmit-Merkez, Saraybahçe Belediyesi sınırları içerisinde, Umuttepe Merkez Yerleşkesine ait, G23.b.18.c, G23.b.19.a, G23.b.19.c, G23.b.19.d ve G23.b.24.a nazım, G23.b.18.c.2.b-2.c, G23.b.19.a.3.c-3.d, G23.b.19.c.1.a-1.b-1.c-1.d-2.a-4.a-4.b-4.d, G23.b.19.d.1.b-1.c-1.d-2.a-2.b-2.c-2.d-3.a-3.b-3.c-3.d-4.a-4.b ve G23.b.24.a.1.b-1.c-2.a-2.b-2.c-2.d uygulama imar planı paftaları planlı sahalarının tamamında hazırlanan ve Saraybahçe Belediye Meclisinin 06.05.2008 tarih ve 50 sayılı kararı ile onaylanan ilave ve revizyon uygulama imar planı ve plan notları teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık komisyonunun 05/06/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı ana kararları temel planlama prensipleri ve meri mevzuata aykırılık teşkil etmeyen ilave ve revizyon uygulama imar planı teklifi tadilen uygun görülmekle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 363- Belediyemiz, İzmit Merkez, Suadiye Belediyesi, G.24.d.01.c.3.c, 3.d - G.24.d.02.d.3.d, 3.c, 4.a, 4.b, 4.c, 4.d- G.24.d.06.b.2.a, 2.b, 2.c, 2.d- G.24.d.07.a.1.a, 1.b, 1.c, 1.d, 2.a, 2.b, 2.c, 2.d, 3.b,4.a- G.24.d.07.b.1.a, 1.d, 4.a uygulama imar plan paftalarında hazırlanan ve Suadiye Belediyesi'nin 03.03.2008 tarih ve 2 sayılı meclis kararıyla onaylanan 1/1000 ölçekli revizyon ve ilave uygulama imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 04/06/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;


1/1000 ölçekli ilave ve revizyon uygulama imar planı teklifi tadilen uygun görülmekle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 364- Belediyemiz, Gebze İlçesi, İlk Kademe Belediyemiz olan Şekerpınar Belediyesi, G.22.b.13.c nazım imar planı paftası, G.22.b.13.c.1.d uygulama imar planı paftası, 467 ada 2 nolu parseli de kapsayan sahada Belediyemiz Meclisinin 15.01.2008 tarih ve 59 sayılı kararı ile onaylanan ve Belediyesince askıya çıkarılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine yasal askı süresinde (20.02.2008-20.03.2008) söz konusu parsel sahibince yapılan itiraz ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 27/05/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Temel planlama prensiplerine aykırılık teşkil eden Şekerpınar Belediye Meclisince uygun görülen itiraz uygun görülmemekle reddine oy birliği ile karar verildi.

KARAR 365- Belediyemiz, İzmit-Merkez, Uzunçiftlik Belediyesi, Uzunbey Köyü, Yılanahlattarla mevkii, G24.a.21.c, G24.a.22.d. nazım imar planı paftaları, G24.a.21.c.2a-2b-2c ve G24.a.22.d.1a uygulama imar planı paftaları, 5 kadastro pafta 1705 nolu parsel ile ilgili, hazırlanan 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 04/06/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı ana kararları, temel planlama prensipleri ve meri mevzuata aykırılık teşkil etmeyen 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı teklifi uygun görülmekle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 366- Belediyemiz, Başiskele İlçesi, ilk kademe belediyelerimizden olan Yuvacık Belediyesi sınırları dahilinde, G23c-10a nazım imar planı, G23c-10a-1b, G23c-10a-1c, G23c-10a-1d, G23c-10a-2a, G23c-10a-2d, G23c-10a-3a, G23c-10a-4b uygulama imar planı paftalarında hazırlanan ve Yuvacık Belediye Meclisinin 05.05.2008 tarih ve 18 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık komisyonunun 02/06/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Yoğunluk artışı ve donatı eksilmesine yol açmayan, nazım imar planı ana kararları ve temel planlama prensiplerine, meri mevzuata aykırılık teşkil etmeyen söz konusu uygulama imar planı değişikliği teklifi, G23c.05c.1c uygulama imar planı lejant paftasına “terminal alanı” lejantının eklenmesi suretiyle tadilen uygun görülmekle kabulüne oy birliği ile karar verildi.


KARAR 367- Belediyemiz, İzmit-Merkez, ilk kademe belediyemiz olan Yuvacık Belediyesi sınırları dahilinde, G23c.04c nazım imar planı, G23c.04c.2b uygulama imar planı paftası, 56 ada, 2 ve 6 nolu parsellerde hazırlanan ve Yuvacık Belediye Meclisinin 05.05.2008 tarih ve 17 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 27/05/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı ana kararları ve temel planlama prensiplerine aykırılık teşkil etmeyen uygulama imar planı değişiklik teklifi, G23c.05c.1c nolu lejant paftasına “LPG” ibaresinin de eklenmesi suretiyle tadilen uygun görülmekle kabulüne oy birliği ile karar verildi.


KARAR 368- “Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yetki alanına giren yol,bulvar ve meydan gibi alanlara bakan bina dış cephelerinin bakım ve onarımının yaptırılması veya belediye marifeti ile yapılması” konusunda belediyemiz meclisine sunulan önerge ile ilgili İmar ve Bayındırlık komisyonunun 16/05/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;


Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.


37- Mülkiyeti Gayri Hak Tesisi ile ilgili Hukuk+Çevre ve Sağlık ortak Komisyonunun yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tekrar tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Hukuk+Çevre ve Sağlık ortak Komisyonuna iadesine oy birliği ile karar verildi.

38- Gebze-Darıca, Çayırova ve Güzeltepe çeveresinde bulunan ve özellikle yerleşim bölgelerine yakın olan sanayi kuruluşlarından, kaynaklanan çevre kirliliği ile ilgili Çevre ve Sağlık Komisyon yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tekrar tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Çevre ve Sağlık Komisyonuna iadesine oy birliği ile karar verildi.

39- Başiskele Planlama Bölgesi 1/5000 ölçekli ilave ve revizyon nazım imar planı ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

40- Bekirpaşa ve Saraybahçe Belediyeleri sınırları içerisinde yer alan, G23.b.24.b-24.c nazım imar planı, G23.b.24.b.3.a-3.b-3.c-3.d ve G23.b.24.c.2.a uygulama imar planı paftaları, 5007 ada, 1 ve 2 nolu parseller ile 5008 ada, 1 ve 7 nolu parseller arasında yer alan 10m'lik imar yolu, 4098 ada, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 nolu parsellerin 20m'lik imar yoluna cepheli kısımları, 4091 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nolu parseller, 4092 ada, 1, 2, 3, 4 nolu parseller, 4093 ada, 1, 2, 3, 4, 11 nolu parseller, 4094 ada, 1, 5 nolu parseller, 4095 ada, 1 nolu parselde yer alan konut alanında hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

41- Bekirpaşa Belediyesi, Yahyakaptan Mahallesi, 20O nazım imar planı, G23b25d2b uygulama imar planı paftası,3061 ada, 7 nolu parsel,191 ada 18 nolu parsel, 140 ada, 4 nolu parsel, 104 ada 9 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

42- Bekirpaşa Belediyesi, Yenişehir Mahallesi, 19N nazım imar planı, G23b25d1c uygulama imar planı paftası, 1906 ada, 4 ve 5 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

43- Çayırova Belediyesi, Akse Mahallesi, G22b18b nazım imar planı, G22b18b3a-3b uygulama imar planı paftaları, 2061 ada, 2 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

44- Çayırova Belediyesi, G22b18b nazım imar planı, G22b18b3b uygulama imar planı paftası, 2058 ada, 9 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

45- Çayırova Belediyesi, G22b19a nazım imar planı, G22b19a3a-4b uygulama imar planı paftası, 2093 ada, 1 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

46- Çayırova Belediyesi, G22b18b-19a nazım imar planı, G22b18b2c-2d, G22b19a4b uygulama imar planı paftaları, 566 ada 2 nolu parsel ile 2069 adada hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

47- Çayırova Belediyesi, G22b19a nazım imar planı, G22b19a1d uygulama imar planı paftası, 2071 ada 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

48- Çayırova Belediyesi, G22b19a nazım imar planı, G22b19a4a-1c uygulama imar planı paftaları, 2075 ada 1 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

49- Çayırova Planlama Bölgesi 1/5000 ölçekli ilave ve revizyon nazım imar planı ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

50- Darıca Planlama Bölgesi 1/5000 ölçekli ilave ve revizyon nazım imar planı ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

51- Dilovası Planlama Bölgesi 1/5000 ölçekli ilave ve revizyon nazım imar planı ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

52- Derince Planlama Bölgesi 1/5000 ölçekli ilave ve revizyon nazım imar planı ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

53- Derince Belediyesi, Çınarlı Mahallesi, G23b22a nazım imar planı, G23b22a3b-3c uygulama imar planı paftaları, 1655 ada, 3 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

54- Derince Belediyesi, Yavuz Sultan Mahallesi, G23b22d nazım imar planı, G23b22d4b uygulama imar planı paftası, 1384 ada 24,25 ve 46 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

55- Derince Belediyesi, Çınarlı Mahallesi, G23b22c nazım imar planı, G23b22c1a uygulama imar planı paftası, 2954 ada 10,11 nolu parseller ile 2959 ada 5,6 ve 7 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

56- Derince Belediyesi, Çenedağ Mahallesi, G23b22c nazım imar planı, G23b22c4b uygulama imar planı paftası, 4619 ada, 1,2 ve 5 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

57- Derince Belediyesi, Deniz Mahallesi, G23b22c nazım imar planı, G23b22c4c uygulama imar planı paftası, 2335 ada 1,2,3,4,5,6,7,8 nolu parseller ile 2336 ada 3 nolu parslelerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

58- Gebze Belediyesi, Güzeller Mahallesi, G22b20d nazım imar planı, G22b20d1d-4a uygulama imar planı paftaları, 3453 ada, 5,6,7 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

59- Gebze Belediyesi, İstasyon Mahallesi, G22b24a nazım imar planı, G22b24a2d uygulama imar planı paftası, 5672 ada, 1 ve 7 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

60- Gebze Belediyesi, Hacıhalil Mahallesi, G22b24a nazım imar planı, G22b24a2c-2d-3a-3b uygulama imar planı paftaları, 912 ada, 14,15 ve 23 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

61- Gebze Belediyesi, Osmanyılmaz Mahallesi, G22b18ca nazım imar planı, G22b18a3c uygulama imar planı paftası, 5465 ada, 7,8,9 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

62- Gebze Belediyesi, Sultanorhan Mahallesi, G22b19c-24b nazım imar planı, G22b19c3d-24b2a uygulama imar planı paftaları, 631 ada, 17 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

63- Gebze Belediyesi, G22b24a nazım imar planı, G22b24a1a uygulama imar planı paftası, 5765 ada, 2,3,4,5,6 nolu parseller ve 5768 ada, 1,2,3,7,8 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

64- Gebze Planlama Bölgesi, 1/25000 ölçekli nazım imar planı revizyonu ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

65- Gebze Otoyol Güneyi Planlama Bölgesi 1/5000 ölçekli ilave ve revizyon nazım imar planı ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

66- Gebze Otoyol Kuzeyi Planlama Bölgesi 1/5000 ölçekli ilave ve revizyon nazım imar planı ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

67- Gölcük Belediyesi, Yenimahalle Mahallesi, G23c02d nazım imar planı, G23c02d1c uygulama imar planı paftası, 222 ada, 3,4 ve 36 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

68- Gölcük Belediyesi, Saraylı Köyü, G23c02d nazım imar planı, G23c02d3b uygulama imar planı paftası, 152 ada, 4 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.


69- İzmit-Merkez Planlama Bölgesi, 1/25000 ölçekli nazım imar planı revizyonu ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

70- İzmit Planlama Bölgesi 1/5000 ölçekli ilave ve revizyon nazım imar planı ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.


71- Kartepe Planlama Bölgesi 1/5000 ölçekli ilave ve revizyon nazım imar planı ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

72- Körfez Planlama Bölgesi 1/5000 ölçekli ilave ve revizyon nazım imar planı ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.


73- Körfez Belediyesi, Atalar Mahallesi, G23a25a nazım imar planı, G23a25a3c-3d uygulama imar planı paftaları, 1750 ada, 12 ve 13 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.


74- Saraybahçe Belediyesi, 20 N nazım imar planı, G23b24b4d uygulama imar planı paftası, 3460 ada, 1 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

75- Saraybahçe Belediyesi, Körfez Mahallesi, 19N nazım imar planı, G23c05a1a uygulama imar planı paftası, 4836 ada, 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

76- Saraybahçe Belediyesi, Cedit Mahallesi, 20N nazım imar planı, G23b24b4c uygulama imar planı paftası, 4076 ada, 2,3,4,5,20 nolu parseller, 4083 ada, 2,3,4,5,6,7,8 nolu parseller ile 4084 1,2,3,4,5,6,7,8,9 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

77- Saraybahçe Belediyesi, Körfez Mahallesi, 18N nazım imar planı, G23c04b3c-3d uygulama imar planı paftaları, 4209 ada, 11 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

78- Sarımeşe Belediyesi, G24d01b nazım imar planı, G24d01b4b uygulama imar planı paftası, 176 ada 2 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

79- Şekerpınar Belediyesi, G22b13d nazım imar planı, G22b13d3a-3b-3c-3d uygulama imar planı paftaları, 401 ada, 6 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

80- Şekerpınar Belediyesi, G22b13c nazım imar planı, G22b13c1b-1c-2a-2d uygulama imar planı paftaları, 320 ada 6 nolu, 321 ada, 1 nolu parsel ile 322 ada 2 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.


81- Şekerpınar Belediyesi, G22b13c nazım imar planı, G22b13c1d uygulama imar planı paftaları, 326 ada, 3,6 ve 7 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

82- Uzunçiftlik Belediyesi, G24a22d, G24a02a nazım imar planı, G24a22d3d, G24d02a2a uygulama imar planı paftaları, 549 ada 1 nolu parsel, 551 ada 10 nolu parsel ve 552 ada 11 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

83- Yazlık Belediyesi, Yeni Mahalle, G23c03d nazım imar planı, G23c03d3a-3d uygulama imar planı paftası, 214 ada 1 nolu parsel, 219 ada 1 nolu parsel, 255 ada 3 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

84- Yazlık Belediyesi, G23c03c, G23c03d nazım imar planı, G23c03c4d, G23c03d3c uygulama imar planı paftaları, 267,268,270,271,272,273,356,363 adalar ve 362 ada 13 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

85- Yeniköy Belediyesi, G23c03c nazım imar planı, G23c03c3b uygulama imar planı paftası, 621 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

86- Uzunçiftlik Belediyesi, Hasanpaşa Mahallesindeki “Yaşarmış Sokak” ile “Lozan Sokak'ın” ayrıca “Çakır Sokak” ile “Öğretmen Sokak'ın” isimlerinin yerlerinin değiştirilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Türlü İşler ve Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ortak Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

87- Kandıra Belediyesi, Kefken Köyünde isimsiz sokaklardan 1.isimsiz sokağa “Kışla Sokak”, 2.isimsiz sokağa “Atıl Sokak” isimlerinin verilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Türlü İşler ve Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ortak Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

88- Darıca Belediyesi, Fevzi Çakmak Mahallesindeki isimsiz sokağa “İlçe Sokak” adının verilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Türlü İşler ve Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ortak Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

89- Kullar Belediyesi Yaylacık Mahallesi, Yaylacık Caddesinde taranan sokağa “Karlı Sokak” adının verilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Türlü İşler ve Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ortak Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.


90- Saraybahçe Belediyesi, Terzibayırı Mahallesi, G23b-24c-1a, G23b-24c-1b uygulama imar planı paftaları, 4183 ada, 11, 12, 13 nolu parseller ve 4184 ada 13, 17, 18 nolu parsellerin arkeolojik sit derecesinin değiştirilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

91- Saraybahçe Belediyesi, Yenidoğan Mahallesi, G23b-23c nazım imar planı paftası, G23b-23c-2c,3b uygulama imar planı paftaları, 3323 ada 1 nolu parsel ve 3324 ada 1 nolu parselde hazırlanan koruma amaçlı nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

92- Arsa Devri ile ilgili Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Hukuk Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

93- Arsa Devri ve Yetki ile ilgili Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Bütçe ve Hukuk ortak Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

94- Tahsis ile ilgili Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Hukuk Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

95- Kalıcı İşyeri Tahsisi ile ilgili Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Hukuk Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

96- Hasta Nakil Ücretleri ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Tarifeler Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

97- Vektör yayılımını önleme ile ilgili Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.


98- Misafir Güzergah İzin Belgeleri Ücreti ile ilgili Ulaşım Dairesi Başkanlığı'nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;


Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Tarifeler Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

Gündemde görüşülecek başka bir evrak olmadığından 10/06/2008 tarihli Meclis toplantısının kapatılmasına ve bir dahaki meclisin 18/07/2008 Cuma günü saat 15.00'da toplanılmasına oy birliği ile karar verildi.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ KATİP KATİP (1.Yedek Üye)

İlyas ŞEKER

(İMZA)

Hicran UZUN

(İMZA)

Ahmet MERT

(İMZA)

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım