10 EKİM 2013 MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLER

10 EKİM 2013 MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLER

2013 Yılı Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısının 10.10.2013 Tarihli 1. Birleşim

Karar Özetleri

TARİH

KARAR NO

KARARIN KONUSU

10.10.2013

575

Gündem No: 01 - Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Kocaeli İli, Gölcük İlçesi, İhsaniye ve Hisareyn Mahallelerinde ‘İçmesuyu Temin Projesi’ kapsamında planlanan su depolarının yer aldığı Orman arazisinde Orman Bölge Müdürlüğü tasarrufundaki alanın içmesuyu ve kullanma suyu temini projesi kapsamında Orman izinlerinin alınması ile ilgili raporu, komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

10.10.2013

576

Gündem No: 02 - Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Kocaeli İli, Körfez İlçesi, Kirazlıyalı ve Atalar Mahallelerinde içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılamak amacı ile ‘İçmesuyu Temin Projesi’ kapsamında planlanan su depolarının yer aldığı Orman Bölge Müdürlüğü tasarrufundaki alanın içmesuyu ve kullanma suyu temini projesi kapsamında Orman izinlerinin alınması ile ilgili raporu, komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

10.10.2013

577

Gündem No: 03 - Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Başiskele ilçesi, Paşadağ Mahallesi, Huripaşa caddesinde atık suların bertaraf edilmesi amacı ile Atıksu Terfi Hattı projesi kapsamında Orman Bölge Müdürlüğü tasarrufundaki 1363m2 yüzölçümlü alanın Orman izinlerinin alınması ile ilgili raporu, komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

10.10.2013

578

Gündem No: 04 - Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Belediyemiz Memur kadrolarında yapılması düşünülen değişikliklere ait iptal- İhdas cetvelleri ile ilgili raporu, komisyondan geldiği şekliyle oylandı veoybirliği ile kabul edildi.

10.10.2013

579

Gündem No: 05 - Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Başiskele İlçesi, Bahçecik, Çamlık ve Soğuksu Mevkiinde içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılamak amacı ile “İçmesuyu Temin Projesi” kapsamında planlanan 1500m³’lük su deposu ve bağlantı hattının yer aldığı orman arazisinde kalan 1851,00m²’lik Orman Bölge Müdürlüğü tasarrufundaki alanın içmesuyu ve kullanma suyu temini projesi kapsamında orman izinlerinin alınması ile ilgili raporu, komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

10.10.2013

580

Gündem No: 06 - Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Sahil ve Kumsal alanların Temizliği, ağaçlandırma alanları oluşturulması ve diri örtü temizliği hizmeti ihalesi ile ilgili raporu, komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

10.10.2013

581

Gündem No: 07 - Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İzmit İlçesi Durhasan Mevkii 4837 parsel sayılı, imar planlarında özel orman niteliğinde kalan 204.099,00 m² yüzölçümlü taşınmazın rekreasyon, dinlenme (mesire) alanı ve ağaçlandırma alanı olarak kullanılmak üzere Belediyemiz tarafından satın alınması ile ilgili raporu, komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

10.10.2013

582

Gündem No: 08 - Hukuk Komisyonu’nun, Mülkiyeti Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.’ ye ait Karamürsel İlçesi, Camiatik Mah. 103 ada 6 parsel sayılı taşınmazın bedelsiz olarak devrinin alınması ile ilgili raporu, komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

10.10.2013

583

Gündem No: 09 - Hukuk Komisyonu’nun, Mülkiyeti Belediyemize ait İzmit İlçesi, Mehmet Ali Paşa Mahallesi, 1470 ada 1 parsel sayılı, 2002,34 m² yüzölçümlü park alanının İzmit Belediye Başkanlığı adına 20 yıl süreli bedelsiz tahsisinin kaldırılması ile ilgili raporu, oylandı veoybirliği ile kabul edildi.

10.10.2013

584

Gündem No: 10 - Hukuk Komisyonu’nun, Mülkiyeti Belediyemize ait Kartepe İlçesi, Köseköy, 496 ada 13 parsel sayılı, 818,17 m² yüzölçümlü arsanın üzerinde yer alan yapı, müştemilat ve muhdesatların Kartepe Belediye Başkanlığı adına 10 yıl süreli bedelsiz tahsisinin kaldırılması ile ilgili raporu, oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

10.10.2013

585

Gündem No: 11 - Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonu’nun Mülkiyeti Belediyemize ait İnönü Yolcu Gemisi ile ilgili raporuna “Sicilden terkin işleminin yapılması ve belediyemizdeki demirbaş kaydının silinmesi” ibaresi eklenerek rapor oylandı veoybirliği ile kabul edildi.

10.10.2013

586

Gündem No: 12 - Plan ve Bütçe Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu’nun, Çayırova İlçesi Parkomatlı Park yerleri ile ilgili raporu, komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri; Fahri ÖRENGÜL, Şaban SARIGÜLLE, Ali HAYMANALI, Mehmet Ali KAPLAN, Pınar NAAK, Yaşar SÖNMEZ, Fikret GÖKMEN, Zeynel SARIKAYA, Fahrettin BÜYÜKOĞLU, Süleyman TANYILDIZ’ ın ve Saadet Partisi Meclis Grubu Üyesi; İbrahim İLHAN’nın ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

10.10.2013

587

Gündem No: 13 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediye sınırları içerisinde, Belediyemiz Meclisinin 13.06.2013 tarih ve 341 sayılı kararı ile onaylanan nazım imar planı değişikliğine yapılan itiraz ile ilgili raporu, komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve ve CHP Meclis Grubu Üyeleri; Fahri ÖRENGÜL, Şaban SARIGÜLLE, Ali HAYMANALI, Mehmet Ali KAPLAN, Pınar NAAK, Yaşar SÖNMEZ, Fikret GÖKMEN, Zeynel SARIKAYA, Fahrettin BÜYÜKOĞLU ve Süleyman TANYILDIZ’ ın ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

10.10.2013

588

Gündem No: 14 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, G23c05d3b-3c uygulama imar planı paftaları, 364 ada, 1 nolu parsel, 365 ada, 1 ve 2 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri; Fahri ÖRENGÜL, Şaban SARIGÜLLE, Ali HAYMANALI, Mehmet Ali KAPLAN, Pınar NAAK, Yaşar SÖNMEZ, Fikret GÖKMEN, Zeynel SARIKAYA, Fahrettin BÜYÜKOĞLU ve Süleyman TANYILDIZ’ ın ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

10.10.2013

589

Gündem No: 15 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, G23c09b2c uygulama imar planı paftası, 2870,2871,2872 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri; Fahri ÖRENGÜL, Şaban SARIGÜLLE, Ali HAYMANALI, Mehmet Ali KAPLAN, Pınar NAAK, Yaşar SÖNMEZ, Fikret GÖKMEN, Zeynel SARIKAYA, Fahrettin BÜYÜKOĞLU ve Süleyman TANYILDIZ’ ın ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

10.10.2013

590

Gündem No: 16 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Paşadağ Mahallesi sınırları dahilinde, G23c.05d nazım, G23c.05d.3b uygulama imar planı paftası, 5637 ve 5638 nolu parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri; Fahri ÖRENGÜL, Şaban SARIGÜLLE, Ali HAYMANALI, Mehmet Ali KAPLAN, Pınar NAAK, Yaşar SÖNMEZ, Fikret GÖKMEN, Zeynel SARIKAYA, Fahrettin BÜYÜKOĞLU ve Süleyman TANYILDIZ’ ın ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

10.10.2013

591

Gündem No: 18 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Çayırova Belediyesi, G22b13c3c uygulama imar planı paftası, 703 ada, 4 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

10.10.2013

592

Gündem No: 19 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Çayırova Belediyesi, G22b19a3a-3b uygulama imar planı paftaları, 2098 ada, 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

10.10.2013

593

Gündem No: 20 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Çayırova Belediyesi, G22b13c3c uygulama imar planı paftası, 1490 ada, 1 nolu parselin kuzeydoğusunda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

10.10.2013

594

Gündem No: 22 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Darıca Belediyesi, G22b23b nazım imar planı paftası, 1552 ada, (eski11 nolu) 15 nolu parselin bir kısmında hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

10.10.2013

595

Gündem No: 23 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Derince Belediyesi, G23b22c nazım, G23b22c2d uygulama imar planı paftaları, 2697 nolu adanın batısında hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

10.10.2013

596

Gündem No: 24 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Derince Belediyesi, G23b22a-22d nazım imar planı paftaları, 2008 nolu parsel ve 4732 ada 1nolu parsel hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

10.10.2013

597

Gündem No: 25 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Derince Belediyesi, G23b22c1c-1d-2d-4a-4b-3a uygulama imar planı paftaları, 3155 ada, 1 nolu parsel, 1942 ada, 1 nolu parsel, 918 ada, 19 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı raporu, komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

10.10.2013

598

Gündem No: 26 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Derince Belediyesi, Çınarlı Mahallesi sınırları içerisinde, G23.b.22.c. nazım, G23.b.22.c.1.b.-2.a. uygulama imar planı paftaları, “Derince-Gişeler Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı” nda onaylanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine yapılan itirazlarla ilgili raporu, komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

10.10.2013

599

Gündem No: 27 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Dilovası Belediyesi sınırları içerisinde, Belediyemiz Meclisi'nin 13.06.2013 tarih ve 353 sayılı kararına yapılan itirazlar ile ilgili raporu, komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

10.10.2013

600

Gündem No: 28 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Dilovası Belediyesi, G23a21b2b uygulama imar planı paftası, 3641,3642,1322 ve 1323 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

10.10.2013

601

Gündem No: 29 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Dilovası Belediyesi, uygulama imar planı plan hükümlerinde değişiklik yapılması ile ilgili raporu, komisyondan geldiği şekliyle oylandı veoybirliği ile kabul edildi.

10.10.2013

602

Gündem No: 30 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, G22b24a nazım imar planı paftası, 1279 ada, 10 ve 11 nolu parsellerin güneyinde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

10.10.2013

603

Gündem No: 31 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, G22b20d3b uygulama imar planı paftası, 86 nolu parselin güneyinde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

10.10.2013

604

Gündem No: 32 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, G22b19c4c uygulama imar planı paftası, 671 ada, 16 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri; Fahri ÖRENGÜL, Şaban SARIGÜLLE, Ali HAYMANALI, Mehmet Ali KAPLAN, Pınar NAAK, Yaşar SÖNMEZ, Fikret GÖKMEN, Zeynel SARIKAYA, Fahrettin BÜYÜKOĞLU ve Süleyman TANYILDIZ’ ın ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

10.10.2013

605

Gündem No: 33 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, G22b19d2c uygulama imar planı paftası, 3388 ada, 20 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri; Fahri ÖRENGÜL, Şaban SARIGÜLLE, Ali HAYMANALI, Mehmet Ali KAPLAN, Pınar NAAK, Yaşar SÖNMEZ, Fikret GÖKMEN, Zeynel SARIKAYA, Fahrettin BÜYÜKOĞLU ve Süleyman TANYILDIZ’ ın ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

10.10.2013

606

Gündem No: 34 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, G22b18c3d uygulama imar planı paftası, 4639 ada, 9 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

10.10.2013

607

Gündem No: 35 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, G22b19a3c uygulama imar planı paftası, 4787 ada, 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

10.10.2013

608

Gündem No: 36 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, G22b24a4b uygulama imar planı paftası, 1272 ada, 3,14 ve 15 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri; Fahri ÖRENGÜL, Şaban SARIGÜLLE, Ali HAYMANALI, Mehmet Ali KAPLAN, Pınar NAAK, Yaşar SÖNMEZ, Fikret GÖKMEN, Zeynel SARIKAYA, Fahrettin BÜYÜKOĞLU ve Süleyman TANYILDIZ’ ın ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

10.10.2013

609

Gündem No: 37 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, 1/1000 uygulama imar planları, plan hükümleri, koordinat sistemi, zemin etüdü verilerine göre yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, komisyondan geldiği şekliyle oylandı veoybirliği ile kabul edildi.

10.10.2013

610

Gündem No: 38 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, G22b19a nazım imar planı paftası, 479 ada, 1 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

10.10.2013

611

Gündem No: 39 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Gebze Kent Merkezi Koruma Amaçlı İmar Planı, G22.b.24.b nazım, G22.b.24.b.1.b uygulama imar planı paftası, 5945 ada 3 nolu parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

10.10.2013

612

Gündem No: 40 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, Değirmendere, G23c02d nazım imar planı paftası, 451 ada, 1 nolu parsel ve 472 ada, 4 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, komisyondan geldiği şekliyle oylandı veoybirliği ile kabul edildi.

10.10.2013

613

Gündem No: 41 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, Hisareyn, G23c03d4c uygulama imar planı paftası, 178 ada, 1 nolu parsel, 183 ada, 1 nolu parsel ve 184 ada 2 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

10.10.2013

614

Gündem No: 42 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, Saraylı, G23c02d4c-4d uygulama imar planı paftaları, 82,83,91,92,93 ve 94 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, komisyondan geldiği şekliyle oylandı veoybirliği ile kabul edildi.

10.10.2013

615

Gündem No: 43 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, Saraylı, G23c07a2b-2c uygulama imar planı paftaları, 989,4088,4092 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, komisyondan geldiği şekliyle oylandı veoybirliği ile kabul edildi.

10.10.2013

616

Gündem No: 44 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, Örcün, G23c01c3d uygulama imar planı paftası, 600 ve 602 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

10.10.2013

617

Gündem No: 45 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, G23b25d1c uygulama imar planı paftası, 4796 ada, 36 ve 37 nolu parsellerde hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, komisyondan geldiği şekliyle oylandı veoybirliği ile kabul edildi.

10.10.2013

618

Gündem No: 46 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, G23b25c nazım, G23b25c1b uygulama imar planı paftası, 5044 ada, 1 nolu parselde hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri; Fahri ÖRENGÜL, Şaban SARIGÜLLE, Ali HAYMANALI, Mehmet Ali KAPLAN, Pınar NAAK, Yaşar SÖNMEZ, Fikret GÖKMEN, Zeynel SARIKAYA, Fahrettin BÜYÜKOĞLU ve Süleyman TANYILDIZ’ ın ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

10.10.2013

619

Gündem No: 47 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, G23b24d nazım imar planı paftası, 192 ada, 49 nolu parsel ve 198 ada, 5 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, komisyondan geldiği şekliyle oylandı veoybirliği ile kabul edildi.

10.10.2013

620

Gündem No: 48 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, G23b25b3a-3b uygulama imar planı paftaları, 4151, 5192,5193 nolu parsellerden geçen yolda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

10.10.2013

621

Gündem No: 49 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, G23b25c2a-2b uygulama imar planı paftaları, 478 ada, 2 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

10.10.2013

622

Gündem No: 50 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, G23b25d nazım imar planı paftası, 3053 ada, 1 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

10.10.2013

623

Gündem No: 51 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Malta Mahallesi, G23.b.24.b nazım, G23.b.24.b.4.a uygulama imar plan paftası, 181 ada 1 nolu parselde hazırlanan koruma amaçlı imar planı değişikliği ile ilgili raporu, komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

10.10.2013

624

Gündem No: 52 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, G23b20c nazım ve G23b20c3b uygulama imar plan paftası, 145 ada 5 nolu parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu, komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

10.10.2013

625

Gündem No: 53 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Karamürsel Belediyesi sınırları içerisinde, Belediyemiz Meclisi'nin 16.05.2013 tarih ve 275 sayılı kararı ile onaylanan nazım imar planı revizyonuna yapılan itirazlar ile ilgili raporu, komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

10.10.2013

626

Gündem No: 54 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kartepe Belediyesi, Belediyemiz Meclisi'nin 16.05.2013 tarih ve 292 sayılı kararı ile onaylanan nazım ve uygulama imar planlarına yapılan itirazlar ile ilgili raporu, komisyondan geldiği şekliyle oylandı veoybirliği ile kabul edildi.

10.10.2013

627

Gündem No: 55 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kartepe Belediyesi, Suadiye Mevkii, G24d07a1a-1d uygulama imar planı paftaları, "Suadiye Kent Merkezi Projesi" kapsamında hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

10.10.2013

628

Gündem No: 56 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kartepe Belediyesi, Eşme Mevkii, G24d05b1c uygulama imar planı paftası, 104 ada, 175 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

10.10.2013

629

Gündem No: 57 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kartepe Belediyesi, Acısu Planlama Bölgesinde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

10.10.2013

630

Gündem No: 58 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kartepe Belediyesi, Uzuntarla Mevkii, G24d03b4c-4d uygulama imar planı paftaları, D-100 Karayolu güneyinde planlanan 12 mt yola ait hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

10.10.2013

631

Gündem No: 59 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kartepe Belediyesi, G24d01b2c-02a1d uygulama imar planı paftaları, 136 ada, 2 ve 11 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

10.10.2013

632

Gündem No: 60 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kartepe Belediyesi, Sarımeşe sınırları içerisinde, Belediyemiz Meclisi'nin 11.04.2013 tarih ve 224 sayılı kararı ile onaylanan uygulama imar planına yapılan itirazlar ile ilgili raporu, komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

10.10.2013

633

Gündem No: 61 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Körfez Belediyesi, G23a25c2a uygulama imar planı paftası, 212 ada, 7,8 ve 9 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

10.10.2013

634

Gündem No: 62- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Körfez Belediyesi, G23b21d4a uygulama imar planı paftası, 1273 nolu ada ile 1439 nolu ada arasında hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

10.10.2013

635

Gündem No: 63- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Körfez Belediyesi, Şemsettin Köyü, G23a15a3b-3c-3d, 15a4a-4d, 15d2a-2b, 15c1a uygulama imar planı paftalarında hazırlanan uygulama imar planı ile ilgili raporu, komisyondan geldiği şekliyle oylandı veoybirliği ile kabul edildi.

10.10.2013

636

Gündem No:64 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Belediyemiz Meclisi'nin15.08.2013 tarih ve 497 sayılı kararının tashihi ile ilgili raporu, komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

10.10.2013

637

Gündem No: 65 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Derince Belediyesi, Çavuşlu Köyü, Köy Yerleşik ve Gelişme Alan sınırları içerisinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazlar ile ilgili raporu, komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

10.10.2013

638

Gündem No: 66- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Kargalı Köyü, Köy Yerleşik ve Gelişme Alan sınırları içerisinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazlar ile ilgili raporu, komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

10.10.2013

639

Gündem No: 67 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, Ümmiye Köyü, Köy Yerleşik ve Gelişme Alan sınırları içerisinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazlar ile ilgili raporu, komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

10.10.2013

640

Gündem No: 68 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Eseler Köyü, Köy Yerleşik ve Gelişme Alan sınırları içerisinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazlar ile ilgili raporu, komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

10.10.2013

641

Gündem No: 69 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Sapakpınar Köyü, Köy Yerleşik ve Gelişme Alan sınırları içerisinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazlar ile ilgili raporu, komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

10.10.2013

642

Gündem No: 70 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Karaabdülbaki Köyü, Köy Yerleşik ve Gelişme Alan sınırları içerisinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazlar ile ilgili raporu, komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

10.10.2013

643

Gündem No: 71 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kandıra Belediyesi, Kaymaz(Araman) Köyü Köy Yerleşik ve Gelişme Alan sınırları içerisinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazlar ile ilgili raporu, komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

10.10.2013

644

Gündem No:72 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kandıra Belediyesi, Akçakese Köyü, Köy Yerleşik ve Gelişme Alan sınırları içerisinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazlar ile ilgili raporu, komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

10.10.2013

645

Gündem No: 73 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kartepe Belediyesi, Avluburun Köyü, Köy Yerleşik ve Gelişme Alan sınırları içerisinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazlar ile ilgili raporu, komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

10.10.2013

646

Gündem No: 126 - Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığı’ nın, Belediyemiz ve İl Jandarma Komutanlığı arasında imzalanan Protokol kapsamında İl Jandarma Komutanlığına devredilmek üzere İzmit İlçesi Durhasan Köyünde 48 adet sosyal konutun satın alınması ile ilgili teklifi, dairesinden geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri; Fahri ÖRENGÜL, Şaban SARIGÜLLE, Ali HAYMANALI, Mehmet Ali KAPLAN, Pınar NAAK, Yaşar SÖNMEZ, Fikret GÖKMEN, Zeynel SARIKAYA, Fahrettin BÜYÜKOĞLU, Süleyman TANYILDIZ’ ın ve Saadet Partisi Meclis Grubu Üyesi; İbrahim İLHAN’nın ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

10.10.2013

647

Gündem No: 127 - Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığı’ nın, Belediyemiz ile Başiskele Belediyesinin ortak proje kapsamında Yuvacık, Yakacık mahallesinde kent meydanı yapması ile ilgili teklifi, dairesinden geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 23. Maddesi gereğince ilan olunur.

Bilal KARSLI İsmail CİVELEK

Meclis Şube Müdürü Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanı

10.10.2013 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINDA İHTİSAS KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLEN GÜNDEM MADDELERİ

Gündem No 17: İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Çayırova Belediyesi, G22b18b nazım imar planı paftası, 1036 nolu adada ki tescil harici alan ile 1306 ada, 1 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tekrar tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na iade edilmesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 21: İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Çayırova Belediyesi, G22b19a3a-4a-4b uygulama imar planı paftaları, 5604,5603,5601 nolu adalarda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tekrar tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na iade edilmesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No74: Plan ve Bütçe ve Ulaşım Komisyonu’nun, Otobüs alımı ile ilgili yazısı, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe ve Ulaşım Komisyonu’nahavalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 75: İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kartepe Belediyesi, G24a.22d.1a ve G24a.21c.2b uygulama imar planı paftası, 701 ada 1 nolu nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili yazısı, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesineoybirliği ile karar verildi.

Gündem No 76: İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kandıra Belediyesi, F24d3 ve F24d-18c nazım imar, F24d-18c-1c ve F24d-18c-1d uygulama imar planı paftaları, 217 ada 251 nolu parselin (eski 219 nolu parselin bir kısmı)hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 nazım imar planı değişikliği ile ilgili yazısı,

okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesineoybirliği ile karar verildi.

Gündem No 77: İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Çayırova Belediyesi, G22b19a nazım imar planı paftası, 568 adada yer alan dini tesis alanı ile 5602 ada 1 ve 5 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili yazısı, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesineoybirliği ile karar verildi.

Gündem No 78: İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, İnönü ve Gaziler Mahallesi sınırları içerisinde yer alan, G.22.b.19.b. ve G.22.b.19.c. nazım, G.22.b.19.b.4.d.-4.c.-3.d., G.22.b.19.c.1.a.-1.b.-1.c.-2.a.-2.b.-2.c.-2.d. uygulama imar planı paftaları dahilinde “Gebze-Güzeller Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı” ilan edilen alanda hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yazısı, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesineoybirliği ile karar verildi.

Gündem No 79: İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Başiskele Belediyesi, G23c 1/50000 ölçekli ÇDP, G23c2,G23c09a-09b nazım imar planı paftaları, 1080, 5319, 5320, 5321, 5322, 5323, 5324, 5325, 5326, 5327, 5328, 5329, 5330, 5331, 5332, 5333, 5334, 5335, 5336, 5337, 5338, 5587,5588, 5589, 5596, 5597, 5599, 5600, 5601, 6226 nolu parsellerde hazırlanan 1/50000 ÇDP, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklikleri ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesineoybirliği ile karar verildi.

Gündem No 80: İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Başiskele Belediyesi, Yeniköy, G23c08b nazım imar planı paftası, 474 ve 475 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesineoybirliği ile karar verildi.

Gündem No 81: İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Başiskele Belediyesi, Yuvacık, G23c05d nazım imar planı paftası, 482,484,485 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesineoybirliği ile karar verildi.

Gündem No 82: İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Başiskele Belediyesi, Döngel, G23c09b nazım, G23c09b2b uygulama imar planı paftası, 523 ada, 2 nolu parsel ve doğusunda hazırlanan nazım ve uygulama imar değişikliği ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesineoybirliği ile karar verildi.

Gündem No 83: İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Başiskele Belediyesi, G23c05d3a-2d uygulama imar planı paftası, 704 ve 2367 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesineoybirliği ile karar verildi.

Gündem No 84: İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Başiskele Belediyesi, G23c05d1c-05d2d uygulama imar planı paftaları, 875 ada, 3,4,5,6 nolu parseller, 876 ada, 7 ve 8 nolu parseller, 735 ada, 1 ve 2 nolu parseller, 877 ada, 1,8,9,10 ve 11 nolu parseller, 878 ada, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 nolu parseller ile 879 ada, 1,2,3,4 ve 5 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesineoybirliği ile karar verildi.

Gündem No 85: İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Başiskele Belediyesi, Yeşilyurt Mahallesi, G23c05d3a uygulama imar planı paftası, 483 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesineoybirliği ile karar verildi.

Gündem No 86: İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Çayırova Belediyesi, G22b13c-14d nazım imar planı paftaları, 500 ada, 1,2,3,4 nolu parseller, 498 ada, 1,2,3,4,5,6,7,8,9 nolu parseller, 489 ada, 1,2,3 nolu parseller, 487 ada, 1,2,3,4 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesineoybirliği ile karar verildi.

Gündem No 87: İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Çayırova Belediyesi, G22b13c-18b nazım imar planı paftaları, Marmara Geri Dönüşümcüler Sitesinde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesineoybirliği ile karar verildi.

Gündem No 88: İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Çayırova Belediyesi, G22b19a3a uygulama imar planı paftası, 2103 ada, 8 nolu parsel ve 2103ada, 6 nolu parselin kuzeyinde ki yolda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesineoybirliği ile karar verildi.

Gündem No 89: İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Çayırova Belediyesi, G22b18b4d uygulama imar planı paftası, 1456 ada, 1 nolu parsel ile tescil harici alan ve 1434 ada, 18 ve 19 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesineoybirliği ile karar verildi.

Gündem No 90: İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Çayırova Belediyesi, G22b13c1d-1a uygulama imar planı paftaları, 459 ada, 3 nolu parsel ve 325 ada, 1 nolu parselin kuzeydoğusu ile 201 ada 4 nolu parselin kuzeybatısında kalan tescil harici alanda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesineoybirliği ile karar verildi.

Gündem No 91: İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Darıca Belediyesi, G22b23a nazım imar planı paftası, 2269 ada, 10 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesineoybirliği ile karar verildi.

Gündem No 92: İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Darıca Belediyesi, 29K3a-4b uygulama imar planı paftaları, 1160 ve 1163 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesineoybirliği ile karar verildi.

Gündem No 93: İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Darıca Belediyesi, 28L1d uygulama imar planı paftası, 5237,5238,5239,5241,5226,5257,6434,6435,6746,6747,6910 ve 7545 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesineoybirliği ile karar verildi.

Gündem No 94: İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Darıca Belediyesi, 30K4d uygulama imar planı paftası, 10272, 10273, 10274, 10275, 10276, 10277, 10301,10302,10303,10304, 10305, 10306, 10511 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesineoybirliği ile karar verildi.

Gündem No 95: İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Derince Belediyesi sınırları içerisinde, Belediyemiz Meclisi'nin 11.07.2013 tarih ve 404 sayılı kararı ile onaylanan uygulama imar planı değişikliğine yapılan itirazlar ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesineoybirliği ile karar verildi.

Gündem No 96: İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Derince Belediyesi, G23b22a3d uygulama imar planı paftası, 4737 ada, 3 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesineoybirliği ile karar verildi.

Gündem No 97: İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Dilovası Belediyesi, G23a21b nazım imar planı paftası, 40 ada, 1 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesineoybirliği ile karar verildi.

Gündem No 98: İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Dilovası Belediyesi, Çerkeşli, G23a17c4b uygulama imar planı paftası, 181 ada, 12 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesineoybirliği ile karar verildi.

Gündem No 99: İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Dilovası Belediyesi, G23a21b3a uygulama imar planı paftası, 40 ada, 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesineoybirliği ile karar verildi.

Gündem No 100: İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, G22b20d nazım imar planı paftası, 4540 ada, 8 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesineoybirliği ile karar verildi.

Gündem No 101: İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, 1873 ada, 2 ve 3 nolu parseller arasında, 1875 ada, 1 nolu parselin batısı ve 72 ada, 7 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesineoybirliği ile karar verildi.

Gündem No 102: İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, G22b24b2a uygulama imar planı paftası, 439 ada, 14,15, 16, 17, 21, 22, 26, 27,40,41 nolu parseller, 98 ada, 22,23,26,28 nolu parseller ile 176 ada, 33,64,90,92 ve 119 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesineoybirliği ile karar verildi.

Gündem No 103: İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, G22b19a3c-3d, 19d2a-2b uygulama imar planı paftaları, 4795,4796,4797,4798, 4802,4803,4804,4805,4807,4809, 4810,4811, 4828, 4830 nolu adalar ile 4819 ada, 1 nolu parsel,4821 ada, 1,2,3,4 nolu parseller, 4824 ada, 2,3,4, 5, 6,7 nolu parseller, 4825 ada, 1,2,3,4,5,6,7,8,17,11,12, nolu parseller, 4827 ada, 1,2,3,4,5,6,7, 8,9,10nolu parseller, 4831 ada, 2,3,4,5,6 nolu parseller, 4836 ada, 2 nolu parsel ve 4837 ada, 2 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesineoybirliği ile karar verildi.

Gündem No 104: İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, G22b19a nazım, G22b19a3d uygulama imar planı paftaları, 4778 ada, 1 nolu parselde hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesineoybirliği ile karar verildi.

Gündem No 105: İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, G22b19d2c-19c1d uygulama imar planı paftaları, 482 ada, 56 nolu parsel, 3387 ada, 1 ve 2 nolu parselin kuzeyinde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesineoybirliği ile karar verildi.

Gündem No 106: İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gölcük Belediyesi, Halıdere, G23c1 ve G23c01d nazım imar planı paftaları, 398 nolu parselde hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklikleri ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesineoybirliği ile karar verildi.

Gündem No 107: İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi, G23b24d1a uygulama imar planı paftası, 194,199,203,205,209,211,214 nolu adalar ile 195,200,204,206,210,212,213 nolu adalar arasında ki imar yolunda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesineoybirliği ile karar verildi.

Gündem No 108: İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi, G23b25d1d uygulama imar planı paftası, 3254 ada, 2 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesineoybirliği ile karar verildi.

Gündem No 109: İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi, G23.b.23.c nazım, G23.b.23.c.3.b uygulama imar planı paftasında köprünün kaldırılması ile ilgili koruma amaçlı 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesineoybirliği ile karar verildi.

Gündem No 110: İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Karamürsel Belediyesi, G23d08a nazım imar planı paftası, 512 ada, 1 ve 2 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesineoybirliği ile karar verildi.

Gündem No 111: İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Kartepe Belediyesi, G24d03b nazım imar planı paftası, 165 ada, 280 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesineoybirliği ile karar verildi.

Gündem No 112: İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Kartepe Belediyesi, G24a21c nazım imar planı paftası, 169 ada, 5 ve 6 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesineoybirliği ile karar verildi.

Gündem No 113: İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Kartepe Belediyesi, G24d01a nazım imar planı paftası, 115 ada, 9 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesineoybirliği ile karar verildi.

Gündem No 114: İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Kartepe Belediyesi, Uzuntarla, G24d03b4b-4c uygulama imar planı paftaları, 181 ada, 16 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesineoybirliği ile karar verildi.

Gündem No 115: İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi, Gündoğdu Mahallesinde yeni imara açılan 39 adet isimsiz imar yoluna isim verilmesi ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İsimlendirme Komisyonu’na havalesine oybirliğiile karar verildi.

Gündem No 116: İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi,Erenler ve Topçular Mahallesinden geçen isimsiz ve yeni oluşturulan imar yoluna, eski milletvekili ve eski İzmit Belediye Başkanı “Erol Köse Caddesi” isminin verilmesi ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İsimlendirme Komisyonu’na havalesine oybirliğiile karar verildi.

Gündem No 117: İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Kartepe Belediyesi, Ataşehir Mahallesindeki Krizantem Sokağın isminin “Şehit Polis Volkan Sabaz Sokak” olarak değiştirilmesi ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İsimlendirme Komisyonu’na havalesine oybirliğiile karar verildi.

Gündem No 118: İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Kartepe Belediyesi, Arslanbey Orta ve Şevkatiye Mahallelerinden geçen Ahlat Caddesi isminin “Belediye Başkanı Hasan Yılmaz Caddesi” olarak değiştirilmesi ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İsimlendirme Komisyonu’na havalesine oybirliğiile karar verildi.

Gündem No 119: Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığı’nın, Kartepe İlçesi Kazakburun Mahallesi Seka Kampı Mesire Alanında bulunan toplam 220,00 m2 kullanım alanlı iş yerinin mevsimlik (Mayıs-Eylül) Çay Bahçesi ve Büfe olarak kullanılmak üzere işletilmesinin devredilmesi ile ilgili teklifi,

okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesineoybirliği ile karar verildi.

Gündem No 120: Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığı’nın, İzmit İlçesi 1890 ada 4 parsel üzeri Anıtpark içinde bulunan 358,00 m2 kullanım alanlı 01 nolu işyerinin Kafeterya, Çay Bahçesi ve Sosyal Tesis olarak kullanılmak üzere işletilmesinin devredilmesi ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesineoybirliği ile karar verildi.

Gündem No 121: Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığı’nın, Karamürsel İlçesi Kayacık Mahallesi İnönü Caddesi No:46 adresinde ki 842,11 m2 kullanım alanlı işyerinin Kafeterya, Çay Bahçesi ve Sosyal Tesisi olarak kullanılmak üzere işletilmesinin devredilmesi ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesineoybirliği ile karar verildi.

Gündem No 122 Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığı’nın, İzmit İlçesi Kozluk Mahallesi Sekapark 1. Etap Silo İskelesi üzerinde bulunan 868,00 m2 kullanım alanlı işyerinin Kafeterya ve Çay Bahçesi olarak kullanılmak üzere işletilmesinin devredilmesi ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesineoybirliği ile karar verildi.

Gündem No 123: Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığı’nın, İzmit İlçesi 239 ada 50 nolu parsel üzerinde bulunan Tepecik Mahallesi Hürriyet Caddesi Belediye Çarşı İş Hanı A-B-C Bodrum Kat No:77 adresli taşınmazın otopark olarak kullanılmak üzere işletilmesinin devredilmesi ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesineoybirliği ile karar verildi.

Gündem No 124: Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığı’nın, Kartepe İlçesi, Uzuntarla Mevkiinde içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla İçmesuyu temin projesi kapsamında planlanan su deposu ve isale hattının yer aldığı Orman arazisinde kalan 3723,00 m2 alanın kullanılması ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesineoybirliği ile karar verildi.

Gündem No 125: Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığı’nın, İzmit İlçesi Solaklar Mevkii İçme ve Kullanma suyu ihtiyacını karşılamak amacı ile İçme Suyu Temini Projesi kapsamında planlanan Solaklar 500 m³ lük su deposunun yer aldığı orman arazisinde kalan 2201,00 m2 lik alanın kullanılması ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesineoybirliği ile karar verildi.

Gündem No 128: Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın, Mülkiyeti Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait olan AKŞEMSEDDİN- ERTUĞRULGAZİ yolcu gemilerinin demirbaşları ile birlikte satılma işleminin yapılması ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonu ve Hukuk Komisyonu’na havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 129: Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 20. maddesinin revize edilmesi ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın Hukuk Komisyonu’na havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 130: Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın, Başkanlığımız bünyesinde bulunan 41 LU 657 plakalı Çöp aracının Karamürsel Belediye Başkanlığına devir edilmesi ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesineoybirliği ile karar verildi.

Gündem No 131: Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın demirbaşlarında bulunan 3 adet ambulansın Darıca Belediyesine devredilmesi ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesineoybirliği ile karar verildi.

Gündem No 132: Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, İş sağlığı ve güvenliği iç yönetmeliği ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Gündemde görüşülecek başka bir evrak olmadığından 10.10.2013 tarihli Meclis toplantısının kapatılmasına, bir sonraki Meclisin 14.11.2013 Perşembe günü saat 15.00’da Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Leyla Atakan Kültür Merkezi, Dr. Şefik POSTALCIOĞLU Salonunda toplanmasına oybirliği ile karar verildi.

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım