09 Temmuz 2004 5. Birleşiminin 1. Oturumu Meclis Tutanak Özeti

09 Temmuz 2004 5. Birleşiminin 1. Oturumu Meclis Tutanak Özeti

T.C. Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisinin 1.İçtima Devresi 5 Birleşiminin 1 Oturumu
09-07-2004 Cuma Günü Saat 16:00de yaptığı Olağan Toplantısına ait Tutanak Özetidir

-------------------------------------------------------

Gündem gereğince yoklama yapılarak Meclis I.Vekili Halil VEHBİ YENİCE
Başkanlığında Azalardan Abdullah KÖKTÜRK,Metin KOZLUCA,İlyas ŞEKER,
M.Zekeriya ÖZAK,Hasan KIRLI,Ö.Uluç GÖNÜL,Mustafa ATEŞ,Cemil KAVURT,
Hicran UZUN,Necat ÇAKIR,Alpaslan SEYMEN,Hüseyin ACURMAN`ın mevcut ol-
dukları anlaşıldı.

02.07.2004 Tarihli Tutanak Özeti okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:
02.07.2004 Tarihli Tutanak Özeti okunarak yapılan müzakeresi neticesinde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Kadrolar ile ilgili Bütçe Kesin Hesap Finansman Hukuk ve Tarifeler komisyonunun
05.07.2004 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:
Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Mülkiyeti Belediyemize ait İzmit Kozluk mah.62 pafta,190 ada,1304.00M2 miktarındaki 8.nolu parsel ile ilgili Bütçe Kesin Hesap Finansman Hukuk ve Tarifeler Komisyonunun 05.07.2004 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:
Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Bekirpaşa Belediyesine bağlı Akçakoca Toplu Konut Koordinatörlüğünün
2003 yılı Kesin Hesap Cetvelleri ile ilgili Bütçe Kesin Hesap Finansman Hukuk ve Tarifeler komisyonunun 05.07.2004 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:
Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Bekirpaşa Belediye Başkanlığı`nın 2003 yılı Kesin Hesap Cetvelleri ile ilgili Bütçe Kesin Hesap Finansman Hukuk ve Tarifeler komisyonunun 05.07.2004 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:
Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Saraybahçe Belediye Başkanlığı`nın 2003 yılı Kesin Hesap Cetvelleri ile ilgili Bütçe Kesin Hesap Finansman Hukuk ve Tarifeler Komisyonunun 06.07.2004 tarihli raporu okunarak
yapılan müzakeresi neticesinde:
Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Saraybahçe Belediye Başkanlığı Kreş Müdürlüğü`nün tahakkuk eden borçlarının tahsil imkansızlığı nedeniyle terkinlerinin yapılması ile ilgili Bütçe Kesin Hesap Finansman Hukuk ve Tarifeler komisyonunun 06.07.2004 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:
Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulü oybirliği ile karar verildi

Borç ödemesi ile ilgili Yuvam izmit Konut Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün 06.07.2004 tarih ve 1367 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde :
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın Bütçe Kesin Hesap Finansman Hukuk ve tarifeler Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

Saraybahçe Belediyesi İzmit Kozluk mahallesi 63-64 kadastro paftası, 42 ada,1 nolu parsel ile ilgili İmar Daire Başkanlığının 09.07.2004 tarihli yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar Emlak İstimlak ve isimlendirme komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

İzmit Büyükşehir belediyesi İmar Yönetmeliğinin 35.maddesinin revizyonu ile ilgili İmar
Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar Emlak İstimlak ve isimlendirme komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

Belediye Meclisinin gündeminde olan ve meclis Komisyonlarına havale edilmiş ,halkı ilgilendiren konularla ilgili acil evrakların görüşülerek karara bağlanması gerektiğinden
09.07.2004 tarih ve 2004-72 sayılı Meclis Kararı ile TEMMUZ 2004 olağan meclis
Toplantı süresinin 15.07.2004 tarihinden itibaren 15 gün müddetle uzatılması ve bunun
için Vilayetten izin alınması ile ile ilgili Belediye Başkanlığının yazısı okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakeresi neticesinde:
Belediye meclisinin gündeminde olan ve Meclis Komisyonlarına havale edilmiş halkı ilgilendiren konularla ilgili acil evrakların görüşülerek karar bağlanması gerektiğinden 09.07.2004 tarih ve 2004-72 sayılı Meclis kararı ile TEMMUZ 2004 olağan meclis süresinin 15.07.2004 tarihinden itibaren 15 gün müddetle uzatılmasına ve bunun için vilayetten izin alınmasına oybirliği ile karar verildi.

Gündemde görüşülecek başka bir evrak olmadığından 09.07.2004 tarihli olağan Meclis toplantısının kapatılmasına ve komisyonlarda biriken evrakların karara bağlanarak 16,07,2004 Cuma günü saat 16.00 da toplanılmasına oybirliği ile karar verildi.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI KATİP KATİP
İbrahim KARAOSMANOĞLU Mehmet Zekeriya ÖZAK Cemil KAVURT

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım