09 Nisan 2004 1. Birleşiminin 1. Oturumu Meclis Tutanak Özeti

09 Nisan 2004 1. Birleşiminin 1. Oturumu Meclis Tutanak Özeti

T.C. Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisinin 1.İçtima Devresi 1 Birleşiminin 1 Oturumu
09-04-2004 Cuma Günü Saat 16:00de yaptığı Olağan Toplantısına ait Tutanak Özetidir

-------------------------------------------------------
Gündem gereğince yoklama yapılarak Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim KARAOSMANOĞLU Başkanlığında Azalardan Metin KOZLUCA, İlyas ŞEKER, M.Zekeriya ÖZAK, Hasan KIRLI, Uluç GÖNÜL, Mustafa ATEŞ, Cemil KAVURT, Hicran
UZUN, Necat ÇAKIR, Alpaslan SEYMEN, Hüseyin ACURMAN`ın mevcut oldukları anlaşıldı.

Azalardan Halil Vehbi YENİCE ve Abdullah KÖKTÜRK`ün gelmedikleri anlaşıldı.
Azalardan Halil Vehbi YENİCE ve Abdullah KÖKTÜRK`ün izinli sayılması için yapılan müzakeresi neticesinde:

Azalardan Halil Vehbi YENİCE ve Abdullah KÖKTÜRK`ün izinli sayılmalarına oybirliği ile kararverildi.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı okunarak oturuma geçildi.

23.03.2004 tarihli Tutanak Özeti okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:
23.03.2004 tarihli Tutanak Özeti okunarak yapılan müzakeresi neticesinde kabulüne oybirliği ile
karar verildi.

Azalardan M.Zekeriya Özak ve Cemil Kavurt`un oturumun açılması için geçici katip olarak seçilmesi için yapılan oylama neticesinde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Meclis I.ve II.başkan vekillikleri için yapılan gizli oylama neticesinde:
Meclis I.Başkan vekilliğine Halil Vehbi YENİCE 12 oy,Meclis II.Başkan vekilliğine Abdullah Köktürk 12 oy alarak seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

Meclis Katiplikleri için yapılan gizli oylama neticesinde:
Meclis katipliklerine M.Zekeriya ÖZAK 12 oy,Cemil KAVURT 12 oy alarak seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

Bütçe kesin hesap finansman hukuk ve tarifeler komisyonu üyelikleri için yapılan oylama neticesinde:
Bütçe kesin hesap finansman hukuk ve tarifeler komisyonu üyeliklerine Metin Kozluca, İlyas Şeker, M.Zekeriya Özak, Hasan Kırlı, Uluç Gönül, Mustafa Ateş, Hicran Uzun, Necat Çakır ve Hüseyin Acurman`ın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

İmar emlak istimlak ve isimlendirme komisyonu üyelikleri için yapılan oylama neticesinde:
İmar emlak istimlak ve isimlendirme komisyonu üyeliklerine Metin Kozluca, İlyas Şeker,
M. Zekeriya Özak, Hasan Kırlı, Uluç Gönül, Mustafa Ateş, Cemil Kavurt, Hicran Uzun ve Necat Çakır`ın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

Eğitim kültür,spor,çevre ve sağlık komisyonu üyelikleri şeçimi için yapılan oylama neticesinde:
Eğitim kültür,spor,çevre ve sağlık komisyonuna Metin Kozluca,İlyasŞeker,M.Zekeriya Özak, Hasan Kırlı,Uluç Gönül,Mustafa Ateş,Cemil Kavurt,Hicran Uzun ve Alpaslan Seymen`in seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.


Aykome Ukome ve Büyük Projeler Komisyon üyelikleri seçimi için yapılanoylama neticesinde:
Aykome Ukome ve Büyük Projeler Komisyon Üyeliklerine Metin Kozluca, İlyas Şeker, M.Zekeriya Özak, Hasan Kırlı,Uluç Gönül, Mustafa Ateş,Cemil Kavurt, Hicran Uzun ve Necat Çakır`ın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

Halkla Muhtarlarla ve Sivil Toplum Örgütleriyle ilişkiler komisyonu üyelikleri seçimi için yapılan oylama neticesinde:
Halkla Muhtarlarla ve Sivil Toplum Örgütleriyle ilişkiler komisyonu üyeliklerine Metin Kozluca,
İlyas Şeker, M. Zekeriya Özak, Hasan Kırlı, Uluç Gönül, Mustafa Ateş, Cemil Kavurt, Hicran Uzun ve Alpaslan Seymen`in seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

Marmara ve Boğazlar Belediyeler Birliğine 2 asil 1 yedek üye seçimi ile ilgili önerge okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:
Marmara ve Boğazlar Belediyeler Birliğine İlyas Şeker ile M. Zekeriya Özak`ın asil, Mustafa Ateş`in yedek üye olarak seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

Kocaeli Belediyeler Birliğine 1 asil 1 yedek üye seçimi ile ilgili önerge okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:
Kocaeli Belediyeler Birliğine İlyas Şeker asil,Uluç Gönül`ün yedek üye seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

Kocaeli kültür sanat ve sanayi fuarına üye seçilmesi için verilen önerge okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:
Kocaeli Kültür Sanat ve Sanayi Fuarına Halil Vehbi Yenice,Abdullah Köktürk, İlyas Şeker, Hasan Kırlı ve Uluç Gönül‘ün seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

Gündemde görüşülecek başka bir evrak olmadığından 09.04.2004 tarihli olağan meclis toplantısının kapatılmasına ve komisyonlarda biriken evrakların görüşülmesi için bir dahaki mecliste toplanılmasına oybirliği ile karar verildi.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI KATİP KATİP
İbrahim KARAOSMANOĞLU Mehmet Zekeriya ÖZAK Cemil KAVURT

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım