08 NİSAN 2009 1. BİRLEŞİM 1. VE 2. OTURUM KARAR ÖZETLERİ

08 NİSAN 2009 1. BİRLEŞİM 1. VE 2. OTURUM KARAR ÖZETLERİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 08.04.2009 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

KARAR NO

KARAR TARİHİ

KARARIN KONUSU

175

08.04.2009

Meclis 1. Başkan Vekili seçimi gizli oylama ile yapılmış olup;

1. Başkan Vekilliğine; Nevzat DOĞAN 69 (altmış dokuz) oy ve 4 (dört) boş oya karşılık seçilmesine ve iki yıl görev yapmasına karar verildi.

*** *** ***

176

08.04.2009

2. Başkan Vekili seçimi gizli oylama ile yapılmış olup;

2. Başkan Vekilliğine; Mehmet ELLİBEŞ 71 (yetmiş bir) oy, 2 (iki) boş ve 1 (bir) geçersiz oya karşılık seçilmesine ve iki yıl görev yapmasına karar verildi.

*** *** ***

177

08.04.2009

Meclis Katip Üyeleri seçimi gizli oylama ile yapılmış olup;

Meclis Katipliği Asil üyeliğine; Kerim BÜYÜKGÖZ 71 (yetmiş bir)oy, Okşin BEÇET 71(yetmiş bir)oy ve Meclis Katip Yedek üyeliğine; Erdoğan GÜNAY 58 (elli sekiz)oy, Nilgün YILDIRIM 58(elli sekiz) oy ve 2 boş oya karşılık seçilmelerine karar verildi.

*** *** ***

178

08.04.2009

Encümen Üye seçimi gizli oylama ile yapılmış olup;

Encümen Üyeliklerine;Muammer BİNER 69 (altmış dokuz), İsmail KESKİN 68 (altmış sekiz), Ali KOCABIÇAK 69(altmış dokuz), Levent DEĞİRMENCİ 69(altmış dokuz), Şaban SARIGÜLLE 68 (altmış sekiz) oy alarak seçilmelerine ve 1 (bir) yıl görev yapmalarına karar verildi.

*** *** ***

179

08.04.2009

İhtisas Komisyonlarına Üye seçimi açık oylama ile yapılmış olup;

İmar ve Bayındırlık Komisyonu Üyeliklerine;

1. İlyas ŞEKER

2. Mehmet Zekeriya ÖZAK

3. Coşkun ÇABUKEL

4. Olcay ULUS

5. Yunus TEKİN

6. Mustafa TAŞKAN

7. Selatttin KABADAYIOĞLU

8. Ali HAYMANALI' ın

Çevre ve Sağlık Komisyonu Üyeliklerine;

1. Kemal KOTAN

2. Mustafa İLTEKİN

3. Kerim BÜYÜKGÖZ

4. Hikmet TUNÇAY

5. Ahmet PEHLİVAN

6. Yaşar SÖNMEZ

7. Engin ÇAKMAK

8. Şefik KARAARSLAN' ın

Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeliklerine;

1. Okşin BEÇET

2. Tacettin AKYOL

3. Erdoğan GÜNAY

4. Bülent KOÇAK

5. İsmail BARAN

6. Mustafa ŞAHİNTÜRK

7. Zeynel SARIKAYA

8. Pınar NAAK' ın

Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyeliklerine;

1. Hüseyin BÜLBÜL

2. Selçuk AVCI

3. Mustafa Rüştü UYGUR

4. Oya TUNCEL

5. Seyfettin AĞTAŞ

6. Süleyman TANYILDIZ

7. Süleyman KARAMAN

8. İbrahim İLHAN' ın

Ulaşım Komisyonu Üyeliklerine;

1. Adnan BALCI

2. Faik ÇAKIROĞLU

3. Şener SÖĞÜT

4. Satı Mehmet KÜLTE

5. Mahacır DAŞDEMİR

6. Metin TORUNOĞULLARI

7. Fahrettin BÜYÜKOĞLU

8. Mehmet Ali KAPLAN' ın

Hukuk Komisyonu Üyeliklerine;

1. Resul TAT

2. Mehmet ŞENDOĞAN

3. Zafer ARAT

4. Hamdi YEŞİLKAYA

5. Ahmet KARAASLAN

6. Fahri ÖRENGÜL

7. Ali HAYMANALI

8. Ragıp YÜRÜK' ün

Türlü İşler Komisyonu Üyeliklerine;

1. Mehmet OLGUN

2. Yusuf TURAN

3. Faruk DENLİ

4. Bülent ÇORAPSIZ

5. Nilgün YILDIRIM

6. Adnan UYSAL

7. Ömer ÖZTÜRK

8. Recep ÖZBAKIR'ın

Seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

180

08.04.2009

Türkiye Belediyeler Birliği Üye seçimi yapılmış olup;

ASIL ÜYELER

1. Hüseyin AYAZ

2. Ziyaettin AKBAŞ

3. Cemil YAMAN

4. Cengiz KAN

5. Şükrü KARABALIK

6. Selçuk AVCI

7. Adnan BALCI

8. Mehmet ŞENDOĞAN

9.Fahri ÖRENGÜL

YEDEK ÜYELER

1. Faik ÇAKIROĞLU

2. Mehmet Zekeriya ÖZAK

3. Seyfettin AĞTAŞ

4. Hüseyin BÜLBÜL' ün

Seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

181

08.04.2009

Marmara ve Boğazları Belediyeler Birliği Üye seçimi açık oylama ile yapılmış olup;

ASIL ÜYELER

1. Zafer ARAT

2. Hikmet TUNÇAY

3. Ahmet PEHLİVAN

4. Süleyman KARAMAN

YEDEK ÜYELER

1. İsmail KESKİN

2. Muammer BİNER' in

Seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

182

08.04.2009

Tarihi Kentler Birliğine Üye seçimi açık oylama ile yapılmış olup;

ASIL ÜYELER

1. Coşkun ÇABUKEL

2. Selçuk AVCI

3. Yaşar SÖNMEZ

YEDEK ÜYELER

1. Mahacır DAŞDEMİR'in

Seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

183

08.04.2009

Sağlıklı Kentler Birliğine Üye seçimi açık oylama ile yapılmış olup;

ASIL ÜYELER

1. Mehmet Zekeriya ÖZAK

2. Selattin KABADAYIOĞLU

3. Engin ÇAKMAK

YEDEK ÜYELER

1. Erdoğan GÜNAY

2. Kerim BÜYÜKGÖZ

3. Süleyman KARAMAN' ın

Seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

184

08.04.2009

Kocaeli Kartepe (Keltepe) Turizm Merkezi Birliğine Üye seçimi açık oylama ile yapılmış olup;

ASIL ÜYELER

1. Nilgün YILDIRIM

2. Zafer ARAT

3. Hüseyin BÜLBÜL

4. Engin ÇAKMAK

YEDEK ÜYELER

1. Tacettin AKYOL

2. Hikmet TUNÇAY' ın

Seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

185

08.04.2009

Kocaeli Sakarya Kıyı Bandı Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Birliğine Üye seçimi açık oylama ile yapılmış olup;

ASIL ÜYELER

1. İlyas ŞEKER

2. Erdoğan GÜNAY

3. Mustafa Rüştü UYGUR

YEDEK ÜYELER

1. Mehmet Zekeriya ÖZAK' ın

Seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

186

08.04.2009

Kocaeli Gölcük-Yazlık Termal Turizm Birliğine Üye seçimi açık oylama ile yapılmış olup;

ASIL ÜYELER

1. Metin TORUNOĞULLARI

2. Mehmet OLGUN

3. Ahmet KARAASLAN

4.Fahrettin BÜYÜKOĞLU

YEDEK ÜYELER

1. Levent DEĞİRMENCİ

2. Mustafa ŞAHİNTÜRK' ün

Seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

187

08.04.2009

Kocaeli Fuar Üyeliğine Üye seçimi açık oylama ile yapılmış olup;

ÜYELER

1. Nevzat DOĞAN

2. İlyas ŞEKER

3. Zekeriya ÖZAK

4. Muammer BİNER

5. Faik ÇAKIROĞLU' un

Seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

188

08.04.2009

Kent Konseyi Üyeliliğine, Üye seçimi açık oylama ile yapılmış olup;

ÜYELER

1. İlyas ŞEKER

2. Mehmet ELLİBEŞ

3. Mehmet Zekeriya ÖZAK

4. Adnan BALCI

5. Şener SÖĞÜT

6. Selattin KABADAYIOĞLU

7. Selçuk AVCI

8. Oya TUNCEL

9. Resul TAT

10. Yusuf TURAN

11. Bülent KOÇAK

12. Ali KOCABIÇAK

13. Mehmet OLGUN

14. Metin TORUNOĞULLARI

15. Faik ÇAKIROĞLU

16. Hüseyin BÜLBÜL

17. Erdoğan GÜNAY

18.Ali HAYMANALI

19.Tahir Metin ALAN

20.Zeynel SARIKAYA

21.Süleyman TANYILDIZ

22.İbrahim İLHAN'ın

Seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

189

08.04.2009

Sarımeşe Belediye Başkanlığı'nın aktarma ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonun 25/03/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

190

08.04.2009

Sarımeşe Belediye Başkanlığı'nın ek ödenek ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonun 25/03/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

191

08.04.2009

Orman Köylerinde imar yetkilerinin devri ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı' nın 08/04/2009 tarih ve 3016 sayılı teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Teklifin Dairesinden geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

192

08.04.2009

İmar ve Bayındırlık Komisyonu çalışma süreleri ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı' nın 08/04/2009 tarih ve 3017 sayılı teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Teklifin Dairesinden geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

193

08.04.2009

İzmit Belediyesi Orhan Mahallesi, 104 pafta, 328 ada 9 nolu parselde teklif edilen koruma amaçlı nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı' nın 07/04/2009 tarih ve 225 sayılı teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Teklifin Dairesinden geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

194

08.04.2009

İzmit Belediyesi Çukurbağ Mahallesi, 425 ada 29, 32, 51, 53, 58, 59 ve 70 nolu parsellerde teklif edilen koruma amaçlı nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı' nın 07/04/2009 tarih ve224 sayılı teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Teklifin Dairesinden geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

195

08.04.2009

2008 Yılı Faaliyet Raporu ile ilgili Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı'nın 24/03/2009 tarihli teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

5393 Sayılı Belediye Kanununun 56. maddesi, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 41. maddesi ile 26111 sayılı Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik gereği hazırlanan, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın2008 Yılı Faaliyet raporu, Meclis üyeleri Tahir Metin ALAN, Fahri ÖRENGÜL, Şaban SARIGÜLLE, Adnan UYSAL, Süleyman KARAMAN, Fahrettin BÜYÜKOĞLU, Pınar NAAK, Yaşar SÖNMEZ, Zeynel SARIKAYA, Ali HAYMANALI, Süleyman TANYILDIZ, Engin ÇAKMAK ve Mehmet Ali KAPLAN' ın muhalif oylarına karşın kabulüne oy çokluğu ile karar verildi.

MECLİS ŞUBE MÜDÜRÜ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANI

Ülker ARSLAN

(İMZA)

KADİR EROL

(İMZA)

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım