06 Mayıs 2004 2. Birleşiminin 1. Oturumu Meclis Tutanak Özeti

06 Mayıs 2004 2. Birleşiminin 1. Oturumu Meclis Tutanak Özeti

T.C. Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisinin 1.İçtima Devresi 2 Birleşiminin 1 Oturumu
06-05-2004 Perşembe Günü Saat 16:00de yaptığı Olağanüstü Toplantısına ait Tutanak Özetidir

--------------------------------------------------------------

Gündem gereğince yoklama yapılarak Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim KARAOSMANOĞLU`nun Başkanlığında Azalardan Halil Vehbi YENİCE,Abdullah KÖKTÜRK, Metin KOZLUCA, İlyas ŞEKER, M.Zekeriya ÖZAK, Hasan KIRLI,
Ö.Uluç GÖNÜL, Mustafa ATEŞ, Cemil KAVURT, Hicran UZUN, Alpaslan SEYMEN,
Necat ÇAKIR ve Hüseyin ACURMAN`ın mevcut oldukları anlaşıldı.

09.04.2004 Tarihli Tutanak Özeti okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:
09.04.2004 Tarihli Tutanak Özeti okunarak yapılan müzakeresi neticesinde kabulüne oybirliği
ile karar verildi.

Cumartesi Pazarı ile ilgili Halkla Muhtarlarla ve Sivil Toplum Örgütleri ile ilişkiler
komisyonunun raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:
Raporun Komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Körfez mah.19.N.I.c ve 19.N.II.d pafta,478 ada,59 nolu parsel ile ilgili Bütçe kesin hesap
finansman hukuk ve tarifeler Komisyonunun raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:
Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Fuar Müdürlüğü Ödemeleri ile ilgili Bütçe kesin hesap finansman hukuk ve tarifeler komisyonunun 27.04.2004 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:
Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Belediye Başkanı ödeneği ile ilgili Yazı İşleri Kararlar Daire Başkanlığının 29.04.2004 tarihli
yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın Bütçe kesin hesap finansman hukuk ve tarifeler komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

Tarihi Kentler Birliği Üyelikleri ile ilgili Yazı işleri Kararlar Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:
Evrakın dairesinden geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Türkiye Belediyeler Birliğine üye olunması ile ilgili Yazı İşleri Kararlar daire Başkanlığı`nın
28.04.2004 tarihli yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:
Evrakın dairesinden geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

BS.MARMARA 1 Gemisi ile ilgili Yazı İşleri kararlar Daire Başkanlığının 13.04.2004 tarihli
yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:
Evrakın dairesinden geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Saraybahçe Belediye Başkanlığı`nın Kreş Müdürlüğü ile ilgili Hesap İşleri daire başkanlığının
Yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:
Konunu tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın Bütçe kesin hesap finansman hukuk ve tarifeler komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

5 yıllık İmar Programı ile ilgili Fen İşleri daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan
müzakeresi neticesinde:
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın Bütçe Kesin hesap finansman hukuk ve tarifeler komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

Döküm yeri ile ilgili Aykome Ukome Daire Başkanlığının 27.04.2004 tarih ve 387 sayılı
Yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın Aykome Ukome ve Büyük Projeler komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

Asma kat binaların yüksekliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığı`nın 29.04.2004 tarih ve 353 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar emlak istimlak ve isimlendirme komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

Park ismi verilmesi ile ilgili İmar daire Başkanlığının 369 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın imar emlak istimlak ve isimlendirme komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

Körfez mah.19N Nazım imar planı mülkiyeti belediyemize ait olan 3411 ada ve 3 nolu parsellerin mevcut imar planında Fuar alanı Kapsamında Belediye Eğlence ve kültürel amaçlı Rekreasyon Alanı olarak gözüken yerin Spor tesisi alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili imar daire başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:
Evrakın dairesinden geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

İzmit Yahya Kaptan mah.20 0 nazım imar planı,20-0-IV ve 20-0-IVd uygulama imar planları ile ilgili imar daire başkanlığının 30.04.2004 tarih ve 116 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın imar emlak istimlak ve isimlendirme komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

İzmit Gündoğdu ve Tepeköy mahalleleri sınırları içinde nazım ve uygulama imar planı
değişikliği ile ilgili İmar daire başkanlığının 97 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın imar emlak istimlak ve isimlendirme komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

İzmit Yenimahalle 19L nazım İmar planı,19L -IVb uygulama imar planı 2825 ada,1 nolu parselde teklif edilen nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili imar emlak istimlak ve isimlendirme komisyonunun raporu okunarak yapılan müzakeresi
neticesinde:
Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

İzmit Turgut mah.20M Nazım imar planı,20M-IIIb ve 20M-IIIc uygulama imar planları, 3484 ada,5,6,7,8,9,10,11,12 nolu parsellerin bulunduğu kesimin Ağaçlandırılacak Alandan çıkartılarak 5/A-3/3 ve 0.30/0.90 yapılanma koşulu Konut Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili imar emlak istimlak ve isimlendirme komisyonunun raporu okunarak yapılan müzake-resi neticesinde:
Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

İzmit Cedit mah.19N Nazım imar planı,19N-Ib uygulama imar planı,1848 ada, 3 nolu parsel
ile ilgili imar emlak istimlak ve isimlendirme komisyonunun 21.04.2004 tarihli raporu
okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:
Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

İzmit Yenidoğan ve Gültepe mahallelerindeki Korutepe ve Gültepe tünelleri üzerindeki
yapılaşma koşullarıyla ilgili imar emlak istimlak ve isimlendirme komisyonunun 21.04.2004 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:
Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

İzmit Kabaoğlu mevkii ,20M Nazım imar planı,20M-IIa ve 20M-IIb uygulama imar planları 137 ada,3,4,5,6 nolu parsellerde yapılan jeolojik etüt doğrultusunda yerleşime (iskana)açılması ile ilgili imar emlak istimlak ve isimlendirme komisyonunun 28.04.2004 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:
Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Serdar mah.Tuna sokakta yapılan parka Şehit İlyas Bayraktutar parkı ismi verilmesi ile ilgili imar emlak istimlak ve isimlendirme komisyonunun raporu okunarak yapılan
müzakeresi neticesinde:
Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Çukurbağ mah.Yusuf şen sokak isminin Azemi Taneli Sokak olarak değiştirilmesi ile ilgili imar emlak istimlak ve isimlendirme komisyonunun raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:
Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Körfez mah.3411 ada.2 nolu parsel ve 3411 ada,3 nolu parselde yapılacak spor tesisleri ile ilgili imar emlak istimlak ve isimlendirme komisyonunun raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:
Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Gündemde görüşülecek başka bir evrak olmadığından 06.05.2004 tarihli olağanüstü meclis toplantısının kapatılmasına ve komisyona havale edilen evrakları görüşmek üzere tekrar
toplanılmasına oybirliği ile karar verildi.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI KATİP KATİP
İbrahim KARAOSMANOĞLU Mehmet Zekeriya ÖZAK Cemil KAVURT

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım