02 Temmuz 2004 4. Birleşiminin 1. Oturumu Meclis Tutanak Özeti

02 Temmuz 2004 4. Birleşiminin 1. Oturumu Meclis Tutanak Özeti

T.C. Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisinin 1.İçtima Devresi 4 Birleşiminin 1 Oturumu
02-07-2004 Cuma Günü Saat 16:00de yaptığı Olağan Toplantısına ait Tutanak Özetidir

-------------------------------------------------------
Gündem gereğince yoklama yapılarak Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim
KARAOSMANOĞLU başkanlığında azalardan Halil Vehbi YENİCE, Abdullah KÖKTÜRK, Metin KOZLUCA, İlyas ŞEKER, M.Zekeriya ÖZAK, Hasan KIRLI, Mustafa ATEŞ, Cemil KAVURT, Hicran UZUN, Alpaslan SEYMEN, Necat ÇAKIR,Hüseyin ACURMAN`ın mevcut oldukları anlaşıldı.

Azalardan Ö.Uluç Gönül`ün gelmediği anlaşıldı.
Azalardan Ö.Uluç GÖNÜL`ün izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

10.06.2004 tarihli tutanak özeti okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:
10.06.2004 tarihli tutanak özetinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Büyükşehir Belediye Başkanlığı`nın 2003 yılı faaliyet raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:
Büyükşehir Belediye Başkanlığı`nın 2003 yılı faaliyet raporu uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Büyükşehir Belediye Başkanlığı`nın 2003 yılı Kesin Hesap Cetvelleri ile ilgili Hesap İşl. Daire Başkanlığı`nın 28.06.2004 tarih ve 2004-1143 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclis`e getirilmesi için evrakın Bütçe Kesin Hesap Finansman Hukuk ve Tarifeler Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

Saraybahçe Belediye Başkanlığının 2003 yılı kesin hesap cetvelleri ile ilgili Hesap İşl.Dai. Bşk.nın 28.06.2004 tarihli yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclis`e getirilmesi için evrakın Bütçe Kes.Hesp. Fin.Hukuk ve Tarifeler Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

Bekirpaşa Bel.Bşk.nın 2003 yılı kes.Hesp Cetvelleri ile ilgili evrak okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclis`e getirilmesi için evrakın Bütçe Kes.Hesp.Fins. Hukuk Tarif.Kom.na havalesine oybirliği ile karar verildi.

Yönetmelik değişikliği ile ilgili Yuvam İzmit Döner Serm.İşlt.nin yazısı okunarak yapılan
müzakeresi neticesinde:
Evrakın Dairesinden geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Personel ve Eğitim Daire Başkanlığı`nın liyakat Zammı ile ilgili Bütçe Kesin Hesap Finansman Hukuk ve tarifeler Komisyonunun raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:
Raporun Komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Fuar Alanı içindeki Belediyemize ait Leyla Atakan Düğün salonunun kiraya verilmesi ile ilgili
Emlak istimlak Daire Başkanlığı`nın 28.05.2004 tarih ve 548 sayılı yazısı okunarak
yapılan müzakeresi neticesinde:
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclis`e getirilmesi için evrakın Bütçe kesin Hesap Finansman Hukuk ve Tarifeler Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

Saraybahçe belediyesi Cumhuriyet Parkının kullanma hakkının devri talebi ile ilgili Emlak İstimlak Daire Başkanlığı`nın 22.06.2004 tarih ve 599 sayılı yazısı okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakeresi neticesinde:
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclis`e getirilmesi için evrakın Bütçe kesin Hesap Finansman Hukuk ve tarifeler Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

Kuruçeşme Belediyesi hudutları içerisindeki taşınmazların devri ile ilgili Emlak istimlak Daire Başkanlığı`nın 23.06.2004 tarih ve 521 sayılı yazısı okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakeresi neticesinde
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclis`e getirilmesi için evrakın Bütçe Kesin Hesap Finansman hukuk ve Tarifeler Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

Mülkiyeti Belediyemize ait İzmit Kozluk mah.62 pafta,190 ada,1304.00m2 miktarındaki 8 no.lu parsel ile ilgili Emlak İstimlak Daire Başkanlığı nın 30.06.2004 tarih ve 595 sayılı yazısı okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakeresi neticesinde:
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclis`e getirilmesi için evrakın Bütçe kesin Hesap Finansman Hukuk ve Tarifeler Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

İzmit Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği`nin geçici 6.maddesinin revizyonu ile ilgili İmar Daire Başkanlığı`nın 02.07.2004 tarih ve 202/708 sayılı yazısı okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclis`e getirilmesi için evrakın İmar Emlak İstimlak ve İsimlendirme Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

Şehir Tiyatrosu Müdürlüğü`nün 2003 yılı Kesin Hesabı ile ilgili Eğitim Kültür Müdürlüğü`nün 18.06.2004 tarih ve 405 sayılı yazısı okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakeresi neticesinde:
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclis`e getirilmesi için evrakın Bütçe Kesin Hesap Finansman Hukuk ve Tarifeler Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

Bekirpaşa belediye başkanlığı`na bağlı Akçakoca Toplu Konut Koordinatörlüğü`nün 2003 yılı kesin hesap cetvelleri ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığı`nın 28.06.2004 tarih ve 1146
sayılı yazısı okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakeresi neticesinde:
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclis`e getirilmesi için evrakın Bütçe kesin Hesap
Finansman Hukuk ve Tarifeler Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

Kadrolar ile ilgili Personel ve Eğitim Daire Başkanlığı`nın 30.06.2004 tarih ve 3726 sayılı
yazısı okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakeresi neticesinde:
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclis`e getirilmesi için evrakın Bütçe Kesin Hesap
Finansman Hukuk ve Tarifeler Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

S.S.K.Borç teminatı verilmesi ile ilgili İşletme ve İştiraklar Daire Başkanlığı`nın 02.07.2004
Tarihli yazısı okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakeresi neticesinde:
Evrakın dairesinden geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Gündemde görüşülecek başka bir evrak olmadığından 02.07.2004 tarihli
Olağan Meclis toplantısının kapatılmasına ve komisyona havale edilen
evrakları görüşmek üzere 09.07.2004 tarihinde tekrar toplanılmasına
oybirliği ile karar verildi.

BAŞKAN KATİP KATİP
İbrahim KARAOSMANOĞLU Mehmet Zekeriya ÖZAK Cemil KAVURT

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım