8 NİSAN 2009 MECLİS GÜNDEMİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN

Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 19. maddesi gereğince; 08/04/2009 Çarşamba günü saat: 17.00'de Oramiral Salim Dervişoğlu Cad. Fuar Yanı, Belediye Hizmet Binası 1. kat'ta bulunan Meclis Salonunda toplanacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.

İbrahim KARAOSMANOĞLU

Büyükşehir Belediye Başkanı

En genç 2 üyenin katip olarak divana çağırılması.
Yoklama ve açılış (Saygı duruşu ve İstiklal Marşı).
13/03/2009 tarihli tutanak özetinin okunması ve oylanması.
Meclise bilgi verilecek konuların sunumu:


· Denetim Komisyonu raporu bilgi sunumu.

GÜNDEM

========


SEÇİMLER:

1- Meclis I.Başkan Vekili Seçimi,

2- Meclis II.Başkan Vekili Seçimi,

3- Katip Üyeleri Seçimi,

Seçilen katip üyelerin divana geçmesi.
4- Encümen Üyeleri Seçimi,

5- İhtisas Komisyonları kurulması ve seçimleri,

6- Birliklere Üye Seçimleri,

7- Kent Konseyi üye Seçimi.

RAPORLAR:

8- Sarımeşe Belediye Başkanlığı'nın aktarması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon Raporu,

9- Sarımeşe Belediye Başkanlığı'nın ek ödeneği ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon Raporu,

DAİRESİNDEN GELEN TEKLİFLER:

10- 2009 Yılı ücret tarifesi değişikliği ile ilgili İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

11- Uzunçiftlik Belediye Başkanlığı'nın ek ödeneği ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

12- Uzunçiftlik Belediye Başkanlığı'nın aktarması ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

13- Hayvan Barınağı ile ilgili Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

14- Vektör Yayılımını Önleme Hizmetleri ile ilgili Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

15- Sosyal Hizmet Projeleri ile ilgili Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

16- Hisse satışı ile ilgili Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

17- Mülkiyeti Belediyemize ait Gündoğdu 615 ada, 2 parsel 914,00 m2 yüzölçümlü bahçeli kargir ev olan taşınmazın Sağlık evi olarak İl Özel İdaresine Tahsisi ile ilgili Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

18- Mülkiyeti Belediyemize ait olan, Alikahya İlçesi Akarca Mevkii G23B25B nolu paftada Büyükşehir Belediyesi, Park ve Bahçeler Müdürlüğünce yapılan 29,300 m2 lik park alanı içerisinde 43,21 m2 olan restoran ihale işi ile ilgili Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

19- Mülkiyeti Belediyemize ait olan, Alikahya İlçesi Akarca Mevkii G23B25B nolu paftada Büyükşehir Belediyesi, Park ve Bahçeler Müdürlüğünce yapılan 29,300 m2lik park alanı içerisinde 482 m2 olan restoran ihale işi ile ilgili Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

20- Mülkiyeti Belediyemize ait olan, Alikahya İlçesi Akarca Mevkii G23B25B nolu paftada Büyükşehir Belediyesi, Park ve Bahçeler Müdürlüğünce yapılan 29,300 m2 lik park alanı içerisinde; 52,78 m2 olan restoran işi ile ilgili Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

21- Orman Köylerinde imar yetkilerinin devri ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

22- İmar ve Bayındırlık Komisyonu çalışma süreleri ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

23- Başiskele Belediyesi, G.23.c.09.a nazım imar plan pafta, G.23.c.09.a.04.a uygulama imar plan paftası, 3081 ve 894 nolu parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

24- Çayırova Belediyesi, G22b13c nazım imar planı, G22b13c4a uygulama imar planı paftası, 453 ada, 1,2,3 ve 4 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

25- Çayırova Belediyesi, G22b14a-14d nazım imar planı, G22b14a3d-4c, G22b14d1b-2a uygulama imar planı paftaları, 423 ada, 4,5 ve 6 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

26- Çayırova Belediyesi, G22b18b nazım imar planı, G22b18b4a-4d uygulama imar planı paftaları, 1048 ada 5,6,7 ve 8 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

27- Çayırova Belediyesi, G22b13c nazım imar planı, G22b13c1a uygulama imar planı paftası, 468 ada, 6 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

28- Darıca Belediyesi, Pirireis Mahallesi, G22b23a nazım imar planı, 29K2d uygulama imar planı paftası, 1081 ada 13 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

29- Derince Belediyesi, Çınarlı Mahallesi, G23b23d nazım imar planı, G23b23d1d uygulama imar planı paftası, 4968 ada, 2 nolu parselin güneyinde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

30- Derince Belediyesi, Sırrıpaşa Mahallesi, G23b22d nazım imar planı, G23b22d1c uygulama imar planı paftası, 1924 ada, 10 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

31- Gebze Belediyesi, G22b19a-24b nazım imar planı, G22b19a3d-24b2a uygulama imar planı paftaları, 631 ada, 17 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

32- Gebze Belediyesi, G22b18d nazım imar planı, G22b18d2b uygulama imar planı paftası, 5428 ada, 5 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

33- Gebze Belediyesi, Osmanyılmaz Mahallesi, G22b24a nazım imar planı, G22b24a1c uygulama imar planı paftası, 5666 ada, 1 nolu parselde onaylanan uygulama imar planı değişikliğine yapılan itiraz ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

34- Gebze Belediyesi, İstasyon Mahallesi, G22b24a nazım imar planı, G22b24a2c uygulama imar planı paftası, 1936 ada 17 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

35- Gebze Belediyesi, uygulama imar planı plan notları 9. maddesinde değişiklik yapılması ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

36- Gebze Belediyesi, G22b18c nazım imar planı, G22B18c1c uygulama imar planı paftası, 3955 ada, 9 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

37- Gebze Belediyesi, Sultanorhan Mahallesi, G22b20d nazım imar planı, G22b20d4b uygulama imar planı paftası, 5153,5154 ve 4146 nolu adalarda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

38- Gebze Belediyesi, Osmanyılmaz Mahallesi, G22b24a nazım imar planı, G22b24a1d uygulama imar planı paftası, 5762 ada 6 nolu parselde hazırlanan uygulama imar değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

39- Gölcük Belediyesi 1/1000 uygulama imar planı revizyonu ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

40- Gölcük Belediyesi, G23c02c nazım imar planı, G23c02c2c uygulama imar planı paftası, Ford Otosan arazisinde hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

41- Gölcük Belediyesi, sınırları dahilinde hazırlanan Hisareyn Belediyesi meclis kararına konu 1/1000 ölçekli Revizyon uygulama imar planına yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazlar ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın teklifi,

42- İzmit Belediyesi, Doğan Mahallesi, G23b23c nazım imar planı, G23b23c1a uygulama imar planı paftası, 2080 ada 5 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

43- İzmit Belediyesi, Kocatepe Mahallesi, G23b23d nazım imar planı, G23b23d2a uygulama imar planı paftası, 3363 ada 7 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

44- İzmit Belediyesi, G23b23d nazım imar planı, G23b23d2a uygulama imar planı paftası, 4969 ada, 6 nolu parselin kuzeyinde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

45- İzmit Belediyesi, G23b23c nazım imar planı, G23b23c2b uygulama imar planı paftası, 241 ada 2 nolu parsel ile 125 ada, 5 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

46- İzmit Belediyesi, Çayırköy Erenler Mevkii, G.23.b.20.c, G.24.a.16.d ve G.23.b.25.b nazım imar planı paftaları, G.23.b.20.c.03.a-03.b-03.c-03.d, G.24.a.16.d.4.a, G.23.b.25.b.02.a uygulama imar planı paftaları, 499 895-499 269 düşey, 4 519 206-4 518 813 yatay koordinatları arasında yer alan alanda Belediyemiz Meclisince onaylanan “Bekirpaşa Belediyesi, Çayırköy Erenler Mevki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı”na yapılan itirazlar ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

47- Kandıra Belediyesi, Akdurak Mahallesi, F24d19d nazım imar planı, F24d19d3b uygulama imar planı paftası, 112 ada, 77 nolu parselde hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

48- Karamürsel Belediyesi, İnebeyli Köyü, G23d11a nazım imar planı paftası, 1773 nolu parselde hazırlanan 1/25000 ölçekli ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

49- Kartepe Belediyesi, G24a21c nazım imar planı, G24a21c3d uygulama imar planı paftası, 300 ada, 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın Teklifi

50- Kartepe Belediyesi, G24d02a nazım imar planı, G24d02a1b-2b uygulama imar planı paftaları, 196 ve 201 nolu adalarda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

51- Körfez Belediyesi, Cumhuriyet Mahallesi, G23a19d nazım imar planı, 32KIIIc, 32LIVd uygulama imar planı paftaları, 2743 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

52- Körfez Belediyesi, Yavuz Sultan Selim Mahallesi, G23b21b nazım imar planı, G23b21b3d, uygulama imar planı paftası, 1164 ada 15 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

53- İzmit Belediyesi, Orhan Mahallesi, 104 pafta, 328 ada, 9 nolu parselde teklif edilen koruma amaçlı nazım ve uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

54- İzmit Belediyesi, Çukurbağ Mahallesi, 425 ada 29, 32, 51, 53, 58, 59 ve 70 nolu parsellerde teklif edilen koruma amaçlı nazım ve uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

55- İzmit Belediyesi, Orhan Mahallesi, 342 ada 4 nolu parselde teklif edilen koruma amaçlı uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın Teklifi

56- İzmit Belediyesi, Serdar Mahallesi, G23b-23c nazım imar planı paftası, G23b-23c-2a uygulama imar planı paftası, 135 ada 1, 2 nolu parseller, 137 ada 1, 3, 4 nolu parseller, 141 ada 1, 2, 3 nolu parsellerde teklif edilen koruma amaçlı nazım ve uygulama imar planı ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

57- Körfez Belediyesi, 31J nazım imar planı, 31J-IIIc uygulama imar planı paftası, 134 ada 4 nolu parselde teklif edilen koruma amaçlı uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

58- Körfez Belediyesi, 31J nazım imar planı, 31J-IIIb uygulama imar planı paftası, 146 ada 3 nolu parselde teklif edilen koruma amaçlı uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

59- İzmit Belediyesi, MİA-1 ve MİA-2 tanımlı alanlarda ön bahçelerde yeni bir düzenleme yapılması ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

60- Başiskele Belediyesinin Ovacık Mahallesi sınırları içerisinde bulunan isimsiz sokağa “Tıktık Mevkii Sokak” isminin verilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

61- Gebze Belediyesi, Mimar Sinan Mahallesinde 4089 adanın doğusunda yer alan yola 57/2.Sokak isminin verilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

62- Gölcük Belediyesi, Atatürk Mahallesindeki 39.Sokak isminin “Aksakal Sokak” olarak değiştirilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

63- İzmit Belediyesi, Çubuklubala Köyü Muhtarlığının dilekçesi ile köy sınırlarında bulunan 1.isimsiz sokağa “Keskin Sokak”, 2.isimsiz sokağa “Gazi Hacı Süleyman Sokak” isimlerinin verilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

64- İzmit Belediyesi, Mecidiye Köyü Muhtarlığının dilekçesi ile köy sınırlarında bulunan 1.isimsiz sokağa ”Derin Sokak”, 2.isimsiz sokağa “İzmit Sokak”, 3.isimsiz sokağa “Pınar Sokak”, 4.isimsiz sokağa “Cömert Sokak” isimlerinin verilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

65- Kandıra Belediyesi, Çalköy Köyü Muhtarlığının dilekçesi ile köy sınırları içerisinde bulunan isimsiz sokağa Mercan sokak isminin verilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

66- Kartepe Belediyesi, Karatepe Köyü Muhtarlığının dilekçesi ile köy sınırları içerisinde bulunan 14 Adet isimsiz sokağa isim verilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

67- Körfez Belediyesi, Güney Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Dadaş Sokak' ın isminin Nur Sokak olarak değiştirilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

Başkanlık Divanına Meclis 1. Başkan Vekilinin geçmesi.
68- 2008 Yılı Faaliyet Raporu ile ilgili Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım