22 EYLÜL 2016 TARİHLİ MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINDAN

Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 13. maddesi gereğince; 22/09/2016 Perşembe günü, saat: 15.00’ da Kocaeli-İzmit, Karabaş Mahallesi, Sanayi Fuarı 4. Caddesi, No: 39’daki (Fuariçi) Leyla Atakan Kültür Merkezi, Dr. Şefik Postalcıoğlu Konferans Salonu’nda Eylül ayı olağan meclis toplantısı 1. Birleşimi için toplanarak gündemindeki konuları görüşecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

İbrahim KARAOSMANOĞLU

Büyükşehir Belediye Başkanı

Yoklama ve açılış,
11/08/2016 tarihli tutanak özetinin okunması ve oylanması,

GÜNDEM

========

RAPORLAR:

1.Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Belediyemize ait İzmit İlçesi, Akçakoca Mahallesi, 373 ada 21 nolu parsel sayılı taşınmaz üzerinde yer alan Portakal Hafız Mescidinin müftülük hizmetlerinde kullanılmak üzere İzmit Kaymakamlığı İlçe Müftülüğü’ne tahsis edilmesi ile ilgili raporu,

2.Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Belediyemize ait Derince İlçesi, Sopalıçiftliği Mahallesi, 1975 parsel sayılı taşınmazın imar planındaki amacına uygun olarak kullanılmak üzere Derince Belediye Başkanlığı’na tahsis edilmesi ile ilgili raporu,

3.Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İlimiz, Dilovası İlçesindeki sanayi ve evsel abonelere kesintisiz su temin edilebilmesi için mülkiyeti Gebze Belediyesine ait olan Dilovası İlçesi, Çerkeşli Mahallesi, 1 ada 7 parsel sayılı, üzerinde su deposu bulunan taşınmazın, Belediyemize devir edilmesi ile ilgili raporu,

4.Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Darıca Belediyesi Başkanlığı’nın, Bütçe Ek Ödeneği ile ilgili raporu,

5.Plan ve Bütçe ile Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu’nun, İlimiz, Çayırova İlçesi, Çayırova Mahallesi 5549 ada içerisinde Camii ve Kültürel Tesis alanında Belediyemiz ile ortak proje kapsamında Camii ve Kültür Tesisi yapılması ile ilgili raporu,

6.Plan ve Bütçe ile Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu’nun, Mülkiyeti Körfez Belediyesine ait olan İlimtepe mahallesi,1806 ada dahilinde bulunan 3 sayılı parsel üzerinde Belediyemiz ile ortak proje kapsamında Kültür Merkezi binası yapımının gerçekleştirilmesi ile ilgili raporu,

7.İsimlendirme Komisyonu’nun, Gebze, Mustafapaşa Mahallesindeki 742.Sokak isminin “Şehit Ümit İnan Sokak” olarak değiştirilmesi ile ilgili raporu,

8.İsimlendirme Komisyonu’nun, Gölcük İlçesi, Dumlupınar Mahallesindeki 184.sokak isminin “Şehit Ufuk Baykal Sokak” olarak değiştirilmesi ile ilgili raporu,

9.İsimlendirme Komisyonu’nun, Gölcük İlçesi, Karaköprü Mahallesi, Karacaoğlan Caddesi ile Sedef Sokak arasında bulunan isimsiz imar yoluna “Köprü Sokak” isminin verilmesi ile ilgili raporu,

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORLARI:

10.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Yaylacık Mahallesi, G23c.05b nazım, G23c.05b.4d uygulama imar planı paftası, 1030 ada 1 nolu parselde hazırlanan ve Belediyemiz Meclisi'nin 12.05.2016 tarih ve 267 sayılı kararı ile onaylanan nazım imar planı değişikliğine yasal askı süresinde yapılan itiraz ile ilgili raporu,

11.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Çayırova Belediyesi, Cumhuriyet Mahallesi, G22b.13c nazım, G22b.13c.1b ve G22b.13c.1c uygulama imar planı paftaları, 4526754-4526069 yatay, 448196-447821 düşey koordinatları arasında yer alan Özgürlük Caddesi'ne ait yol projesinin imar planlarına işlenmesi ile ilgili hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

12.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Çayırova Belediyesi, Çayırova Mahallesi, G22.b.18.d nazım imar planı paftası, 5593 ada 8 nolu parseli kapsayan alanda hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

13.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Çayırova Belediyesi, Emek Mahallesi, G22b.19d nazım imar planı paftası, 556 ada 4 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

14.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Darıca Belediyesi, Bayramoğlu Mahallesi, G22.b4, G22b.22b, G22b.18d ve G22b.23a nazım, 30K.1b, 1c, 1d, 2a, 2d, 3a, 4a, 4b uygulama imar planı paftaları, 2014, 2033, 2037, 2039, 2040, 2041, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048 ve 2049 adalarda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği raporu,

15.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Darıca Belediyesi, Bayramoğlu Mahallesi, G22b.22b nazım, 30K.4d uygulama imar planı paftası, 10272, 10273, 10274, 10275, 10276, 10277, 10301, 10302, 10303, 10304, 10305, 10306 ve 10511 nolu parseller ile 2326 ada 2 nolu parsellere ilişkin hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

16.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Darıca Belediyesi, Bayramoğlu Mahallesi, 30K4B-4C uygulama imar planı paftaları, 2177 ada 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

17.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Darıca Belediyesi, Kazım Karabekir ve Yeni Mahalleleri, G22b.23c nazım, 28L.1d ve 29K.3b uygulama imar planı paftaları, 229 ada 11 nolu parsel, 230 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 nolu parseller, 5195, 7045, 7046 nolu parseller ile 229 ve 230 adalar arasında yer alan imar yolunda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

18.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Derince Belediyesi, Dumlupınar Mahallesi, G23.b.22.d nazım, G23.b.22.d.3.c uygulama imar plan paftası, 1347 ada 5 nolu parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

19.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Derince Belediyesi, Fatih Sultan ve Sırrı Paşa Mahalleleri, G23.b.22c, 22d nazım, G23.b.22c.1d, ve G23b.22d.2a, 2b, 2c uygulama imar plan paftaları, 2924 ada 1, 2, 3, 5 nolu parseller, 2937 ada 1 nolu parsel, 2971 ada 1, 13 ila 19 nolu parseller, 3006 ada 1, 2, 4, 5 nolu parsel, 3141 ada 100 nolu parsel ile 107, 431, 871, 872 ve 873 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği raporu,

20.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Derince Belediyesi, Yenikent Mahallesi, G23b.22a nazım, G23b.22a.3d uygulama imar planı paftası, 4745 ada 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

21.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Dilovası Belediyesi sınırları içerisinde teklif edilen liman ve iskele amaçlı dolgu imar planı ile ilgili raporu,

22.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Dilovası Belediyesi, Mimar Sinan Mahallesi, G23a.4, G23a.16c ve G23a.17d nazım imar planı paftaları, 632 ada 11 ve 12 nolu parseller ile 642 ada 4 nolu parselde hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

23.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Mevlana Mahallesi, G22b.19d nazım, G22b.19d.3d uygulama imar planı paftası, 3171 ada, 18 nolu parsel, 3192 ada, 20 nolu parsel, 3210 ada, 22 nolu parsel ile ilgili hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

24.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Pelitli ve Akviran Mahalleleri, GK7 ve GK10 nolu gelişme konut alanlarında Fuar Alanı ve Rekreasyon alanı düzenlenmesi ile ilgili Belediyemiz Meclisinin 17.03.2016 tarih ve 156 sayılı kararı ile onaylanan 1/50000 ölçekli Çevre Düzeni Planı, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım İmar Planına yasal askı süresi içerisinde yapılan itiraz ile ilgili raporu,

25.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Barış Mahallesi, G22b.25a nazım, G22b.25a.1d uygulama imar planı paftası, 4533 ada 15 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

26.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Hacıhalil ve Barış Mahalleleri, G22b.20d, 24b, 25a nazım, G22b.20d.3d, G22b.24b.2a, 2b ve G22b.25a.1a uygulama imar planı paftaları, "Gebze D-100 Karayolu Geçişi Yol ve Sanat Yapıları" projesinin planlara işlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

27.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, İstasyon Mahallesi, G22b.24.a nazım, G22b.24.a.3.a uygulama imar planı paftası, 1306 ada 1 nolu parsel ile kuzeyinde yer alan tescil harici alanda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

28.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Kadıllı Mahallesi, G22b.2 ve G22b.10a nazım, G22b.10a.3c, G22b.10b.4d uygulama imar planı paftaları, 125 ve 493 nolu parsellerde hazırlanan 1/25000, 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

29.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Tatlıkuyu Mahallesi, G22b.24b nazım, G22b.24b.2d uygulama imar planı paftası, 925 ada 19 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

30.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Ulus Mahallesi, G22b.18c nazım, G22b.18c.3b uygulama imar planı paftası, 4682 ada 1,2,3,4,5,6,7 ve 8 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

31.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, Selimiye Mahallesi, G23.c.06.c nazım, G23.c.06.c.1.c-1.d uygulama imar plan paftaları, 149 ada 3 nolu parsel ve 101 ada 4 nolu parsel ve civarında hazırlanan ilave uygulama imar planı ile ilgili raporu,

32.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, Cumhuriyet Mahallesi, G23c.1 ve G23c.01c nazım imar planı paftası, 164 ada 6, 7, 8, 14 nolu parseller, 172 ada 1, 2 nolu parseller, 175 ada 2, 3, 6 nolu parseller ve park alanı, 176 ada 1 nolu parsel, 190 ada 3, 4, 5, 7, 10 nolu parseller ile 191 ada 1 ila 18 nolu parsellerde hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

33.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, Atatürk Mahallesi, G23.c.01.c. nazım imar planı paftası, G23.c.01.c.2.d, 3.a uygulama imar planı paftaları, 573 ada 2 nolu parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

34. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, Piyale Paşa ve Çiftlik Mahalleleri, G23.c.02.c nazım, G23.c.02.c.1.c-2.d, 3.a, 3.b uygulama imar plan paftaları, 486000-487000 yatay ve 4508200-4508900 dikey koordinatları arasında Gölcük-1 Kavşağı kapsamında hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

35.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, Topçular Mahallesi, G23c.01c nazım, G23c.01c.3b uygulama imar planı paftası, 374 ada 9 ve 17 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

36.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, Yeni Mahalle, G23.c.1, G23.c.02d nazım imar planı paftaları, 3991 nolu parselde hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

37.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi ve Başiskele İlçeleri, İzmit ve Başiskele Belediyeleri sınırları dahilinde, Oramiral Salim Dervişoğlu Caddesi olarak anılan imar yolunda hazırlanan ve Belediyemiz Meclisi'nin 14.04.2016 tarih ve 239 sayılı kararı ile kabul edilen1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planına itiraz ile ilgili raporu,

38.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Çayırköy Mahallesi, G23b.25a nazım, G23b.25a.3b uygulama imar planı paftası, 126 ada 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15 nolu parsellerde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

39.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Durhasan Mahallesi, G23b.25a nazım G23b.25a.3b, 3c uygulama imar planı paftaları, 4069 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

40.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Kozluk Mahallesi, G23b.24d nazım G23b.24d.2d uygulama imar planı paftası, 210 ada 7 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

41.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Körfez Mahallesi, G23.b.25.d.4b uygulama imar planı paftası, 619 ada 157 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

42.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Yahyakaptan Mahallesi, G23b.25c, 25d nazım, G23b.25c.1a-4a, G23b.25d.3b uygulama imar planı paftaları, 3065 ada 2 nolu parsel ile 774 ada 15 parsel civarında hazırlanan ve Belediyemiz Meclisi'nin 12.05.2016 tarih ve 292 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine yasal askı süresinde yapılan itirazlar ile ilgili raporu,

43.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Erenler ve 28 Haziran Mahalleleri, G23.b.24.b-24.c nazım, G23.b.24.b.3.c-3.d, G23.b.24.c.2.a-2.b uygulama imar plan paftaları, Akçakova Toplu Konut Alanında hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

44.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kandıra Belediyesi, Akdurak ve Çarşı Mahallesi, F24d.19d nazım, F24d.19d.1a, F24d.19d.1d uygulama imar planı paftaları, kent merkezi projesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

45.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kartepe Belediyesi sınırları dahilinde hazırlanarak, Belediyemiz Meclisi’nin 12.11.2015 tarih ve 648 sayılı kararı ile onaylanan “1/50000 ölçekli çevre düzeni planı, 1/25.000 ve 1/5.000 ölçekli nazım imar planı revizyonuna yasal askı süresi içinde yapılan itirazlar ile ilgili raporu,

46.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Karamürsel Belediyesi, Tepeköy Mahallesi, G23d.08b, 09a nazım, G23d.08b.2c ve G23d.09a.1d uygulama imar planı paftaları, 166 ada 20, 21, 22, 23 nolu parseller, 167 ada 12, 14 nolu parseller ile tescil harici alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu

47.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Körfez Belediyesi, Yavuz Sultan Selim Mahallesi, G23b.22d nazım, G23b.22d.1a uygulama imar planı paftası, 6684 nolu parsel ve civarında hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

48.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Körfez Belediyesi, Güney Mahallesi, G23b.21c nazım imar planı paftası, 750, 751, 753 nolu parseller ve D-100 Karayolu ile Atatürk Caddesi arasındaki imar yolunda hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

SÜRE UZATIMI

49.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Çayırköy, G23b,G24a çevre düzeni planı paftası, G23b3,G24a4 1/25000 ve G23b20c,G24a16d,G24a21a,G23b25b 1/5000 ölçekli nazım imar planı paftalarında hazırlanan 1/50000 ölçekli ÇDP, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili yazısı,

50.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi sınırları içerisinde, Belediyemiz Meclisi'nin 14.07.2015 tarih ve 389 sayılı kararı ile onaylanan uygulama imar planı plan hükümlerine yapılan itirazlara ait uygulama imar planı değişikliği ile ilgili yazısı,

TEKLİFLER:

51.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Başiskele Belediyesi, Fatih Mahallesi, G23c.10a nazım imar planı paftası, 855 ada 1 ve 2 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

52.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Başiskele Belediyesi, Fatih Mahallesi, G23c.10b nazım, G23c.10b.1a uygulama imar planı paftası, 1451 ve 1379 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

53.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Başiskele Belediyesi, Servetiye Karşı Mahallesi, G23c.14a.1c uygulama imar planı paftasında kalan 125 ada 85 nolu parsele ilişkin hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

54.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Başiskele Belediyesi, Yaylacık Mahallesi, G23.c.05.b nazım, G23.c.05.b.4.d uygulama imar plan paftası, 1030 ada 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

55.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Başiskele Belediyesi, Yeşilyurt Mahallesi, G23.c.05.d nazım, G23.c.05.d.1.b, 2.a uygulama imar planı paftaları, 267 ada 5 ve 6, 268 ada 3 ve 786 ada 9 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

56.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Başiskele Belediyesi, Şehit Ekrem Mahallesi, G23c.09d.02b uygulama imar planı paftasında kalan 3430, 3431, 3432, 3433, 3434, 3435, 3436, 3442, 3443, 3444, 3445, 3446, 3462, 3463, 3464, 3466, 3467, 3468, 3469, 3470, 3476, 3495 ve 3496 parsellerde koruma sınırının belirlenmesine ilişkin Belediyemiz Meclisi'nin 17.03.2016 tarih ve 149 Sayılı Kararı ile kabul edilen uygulama imar planına yapılan itiraz ile ilgili teklifi,

57.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Başiskele Belediyesi, Sepetlipınar Mahallesi, G23c.03d nazım imar planı paftası, 2185 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

58.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Başiskele Belediyesi, Atakent Mahallesi, G23.c.03.c nazım, G23.c.03.c.3.a, 3.b, 3.c, 3.d uygulama imar plan paftaları, 544 ada 9, 10, 11, 12 nolu parseller ile 545 ada 9 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

59.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Başiskele Belediyesi, Barboros Mahallesi, G23c.04c nazım, G23c.04c.4a, 4d uygulama imar planı paftaları, 488 ada 12 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

60.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Başiskele Belediyesi, Yuvacık, G23c05d4a-4b-4c-4d, 05d2c-3a-3b, 05c4a, 05c4a, 05d3c-3d, 09b2b-2c-3b, 10a1a-1b-1d, 10a2b-2d uygulama imar planı paftaları, B-12 bölgesinde hazırlanan uygulama imar planı ile ilgili teklifi,

61.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Başiskele Belediyesi, Belediyemiz Meclisi'nin 17.03.2016 tarih ve 144 sayılı kararı ile onaylanan uygulama imar planı değişikliğine yapılan itirazlar ile ilgili teklifi,

62.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Çayırova Belediyesi, Akse,Özgürlük, Emek, İnönü, Yenimahalle, Atatürk ve Çayırova Mahallelerinde hazırlanan uygulama imar planı revizyonu ile ilgili teklifi,

63. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Çayırova Belediyesi, Şekerpınar Mahallesi, G22b.14a, 14d nazım imar planı paftaları, 187 ada 5 parselin cephe aldığı yan yol ve Şile Otoyolu Şekerpınar kesiminde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

64. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Darıca Belediyesi sınırları içerisinde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu ile ilgili teklifi,

65.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Dilovası Belediyesi, Tavşancıl Mahallesi, G23a.22b nazım imar planı paftası,1260 nolu parsel ve civarında hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

66.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, Arapçeşme Mahallesi, G22b.19c nazım imar planı paftası, 730 ada 1 ve 2 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

67.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, Cumhuriyet Mahallesi, G22b.18c nazım imar planı paftası, 4083 ada 1 nolu parsel ile 4084 ada 3, 11 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

68.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, Çayırova Mahallesi, G22b.18c nazım, G22b,18c.4a uygulama imar planı paftası, 4077 ada 1 ve 5 nolu parsellerde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

69.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, Eskihisar Mahallesi, G22.b.24.b, 24.c nazım imar planı paftası, 1194 ada 34 nolu parselin güneydoğusunda,1159 ve 1177 adaların doğusunda, 1166 adanın güneyinde bulunan tescil harici alanlarda hazırlanan nazım imar planı değişikliği teklifi,

70.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, Hacıhalil Mahallesi, G22.b.24b nazım, G22b.24b.1b uygulama imar plan paftası, 4067 ada 3 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

71.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, Kirazpınar Mahallesi, G22b.20c-20d nazım imar planı paftaları, 2735 ada 3, 4 nolu parseller ve 2376 ada 1 nolu parseli ile bu alanın doğusunda hazırlanan ve Belediyemiz Meclisi'nin 16.06.2016 tarih ve 327 sayılı kararı ile onaylanan nazım imar planı değişikliğine yapılan itirazlar ile ilgili teklifi,

72.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, Köşklüçeşme Mahallesi, G22b.24a nazım, G22b.24a.1a uygulama imar planı paftası, 4987 ada 8, 9 ve 10 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

73.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, Mustafapaşa Mahallesi, G22b.19c Nazım, G22b.19c.1c uygulama imar planı paftası, 3345 ada 3 nolu parselde hazırlanan ve Belediyemiz Meclisi'nin 17.03.2016 tarih ve 159 sayılı kararları ile onaylanan uygulama imar planı değişikliğine yapılan itiraz ile ilgili teklifi,

74.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, Mustafapaşa Mahallesi, G22b.19c nazım imar planı paftası, 3078 ada 1 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

75.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, Yenikent Mahallesi, G22b.19a nazım, G22b.19a.3c uygulama imar planı paftası, 514 ada 1 ve 515 ada 1 nolu parsellerde hazırlanan Belediyemiz Meclisi'nin 14.04.2016 tarih 234 sayılı kararı ile onaylanan uygulama imar planı değişikliği teklifine yapılan itiraz ile ilgili teklifi,

76. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, Yenikent Mahallesi, G22b.19a nazım, G22b.19a.3c, 3d uygulama imar planı paftaları, 4809 ada 6 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

77.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Gebze İlçesi, Çayırova Mahallesi, G22.b.18.d nazım imar planı paftası 1 ada 2 nolu parselde nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifine yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazlar ile ilgili teklifi,

78.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Gebze İlçesi, Cumhuriyet, Mimar Sinan, Beylikbağı, Köşklüçeşme, İstasyon Mahalleleri, Darıca İlçesi, Emek, Osmangazi Mahalleleri sınırları dahilinde, G22.b.18.c-18.d-23.a-23.b-24.a nazım imar planı paftaları, 449844.591-446819.754 yatay, 4519989.415-4517235.011 düşey koordinatları arasında kalan yaklaşık 325 ha.’lık alanda Gebze Belediye Meclisinin 17.03.2016 tarih ve 35 sayılı kararı ile onaylanan1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifine yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazlarla ile ilgili teklifi,

79.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gölcük Belediyesi, Yukarı Mahallesi, G23c.1 ve G23c.01c nazım imar planı paftası, 3428 nolu parselde hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

80.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gölcük Belediyesi, İhsaniye Mahallesi, G23c.07b nazım, G23c.07b.4a uygulama imar planı paftası, 298 ada 1, 3 ve 4 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

81.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gölcük Belediyesi, Karaköprü Mahallesi, G23c.03d nazım, G23c.03d.4a-4b uygulama imar planı paftaları, 652 ada 12 nolu parsel ile tescil harici park ve otopark alanında hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

82.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gölcük Belediyesi, Piyale Paşa Mahallesi, G23c.02c nazım imar planı paftası, 3511 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

83. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gölcük Belediyesi, Şehitler Mahallesi, G23c.02c nazım imar planı paftası, 153 ada 75 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

84.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gölcük Belediyesi, Halıdere, G23c ÇDP, G23c1, G23c01d nazım imar planı paftalarında hazırlanan 1/50000 ölçekli çevre düzeni planı, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

85.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi sınırları içerisinde yapımı devam eden "Sekapark-Otogar Arası Tramvay Hattı Yapım İşi" kapsamında Seka Devlet Hastanesi-İzmit Eski Cezaevi mevkiine kadar olan tramvay uzatma hattının Kozluk ve Yenidoğan Mahalleleri, Seka 1. ve 3 derece arkeolojik sit alanı içerisinde kalan kısmının imar planlarına işlenmesine yönelik hazırlanan koruma amaçlı 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi ile devam eden imalat çalışmaları doğrultusunda revizyonların yapılmasına yönelik hazırlanan 15000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

86.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi, Çayırköy Mahallesi, G24a.16d nazım, G24a.16d.4d uygulama imar planı paftası, 141 ada 1 nolu parsel, 142 ada 6 nolu parsel, 140 ada 1 nolu parsel ile 142 ada 3, 4, 5 nolu parsellerde hazırlanan Belediyemiz Meclisinin 12.05.2016 tarih ve 290 sayılı kararı ile uygulama imar planı değişikliği teklifine yapılan itiraz ile ilgili teklifi,

87. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi, G23.b.25.a-25.d nazım, G23.b.25.a.3.b-3.c, G23.b.25.d.2.a-2.b uygulama imar plan paftaları, ""İzmit-Kandıra Devlet Yolu TEM-Otogar (K1) Kavşağı Projesi"" kapsamında hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

88.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi, Orhan Mahallesi, G23b.24d nazım imar planı paftası, 3484 ada 12 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

89. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi, Orhan ve Turgut Mahalleleri sınırları dahilinde yer alan Sur Duvarı ve Koruma Alan Sınırı İçerisinde ve Etkileşim Bölgesindeki Parsellerde Tasarım Kriterlerinin Belirlenmesi İçin Tasarım Rehberi İle Koruma İlkeleri ve Yapılaşma Koşullarını Düzenleyen 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

90. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi, Tepecik Mahallesi sınırları dâhilinde, G23b.24c, G23b.24d nazım, G23b.24c.1d ve G23b.24d.2c uygulama imar planı paftaları, 223 ada, 26, 29 ve 32 nolu parseller, 224 ada, 7, 11, 19, 20, 24 ve 28 nolu parseller, 225 ada, 5, 6, 15 ve 21 nolu parselleri kapsayan alanda hazırlanan Koruma amaçlı 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile ilgili teklifi,

91.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi, Yahya Kaptan Mahallesi, G23b.25c nazım, G23b.25c.4b uygulama imar planı paftası, 4964 ada 6 nolu parselde hazırlanan ve Belediyemiz Meclisi'nin 14.07.2016 tarih ve 394 sayılı kararı ile onaylanan uygulama imar planı değişikliğine yapılan itiraz ile ilgili teklifi,

92.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi, Yenidoğan Mahallesi, G23b.3 ve G23b.24a nazım imar planı paftaları, 968 ada 3 nolu parselde hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

93.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi, Yeni Mahalle ve Cumhuriyet Mahalleleri, G23.b.23c, 23d nazım, G23.b.23c.1.d, 4.a ve G23.b.23d.3.a, 3.b uygulama imar planı paftası, 4513902-4514510 yatay, 488775-489671 dikey koordinatları arasındaki alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

94. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi, Yeşilova Mahallesi, G23.b.25.a nazım imar planı paftası, 155 ada 3 parsel ve 154 ada 9 parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

95.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Karamürsel Belediyesi, Kayacık Mahallesi, G23d.07b nazım imar plan paftası, 442 ada 10 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

96.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Karamürsel Belediyesi, Çamçukur Mahallesi, G23d.08b nazım, G23d.08b.4c uygulama imar planı paftası, 113 ada 20 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

97.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Karamürsel Belediyesi, Fulacık Mahallesi, G23d.22a, 22b nazım, G23.d.22a.2b ve G23d.22b.1a uygulama imar planı paftaları, 106 ada 39, 43 ,44, 47 nolu parseller ve 116 ada 6 nolu parsel ile ilgili hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

98.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Karamürsel Belediyesi, Ereğli-Tepeköy Mahalleleri, G23d09a-09b-08b-04c-04d nazım imar planı paftalarında hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

99.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Karamürsel Belediyesi, Ereğli-Tepeköy Mahalleleri Belediyemiz Meclisi'nin 17.12.2015/ tarih 725 sayılı kararı ile onaylanan uygulama imar planı değişikliğine yapılan itirazlar ile ilgili teklifi,

100.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Kartepe Belediyesi, uygulama imar planı plan hükümlerinde hazırlanan değişiklik ile ilgili teklifi,

101.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Körfez Belediyesi, İlimtepe Mahallesi, G23a.20c, G23b.16d nazım, G23a.20c.3c ve G23b.16d.4d uygulama imar planı paftaları, 2167 ada 5 nolu parsel ile 3614 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

102.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Körfez Belediyesi, Yavuz Sultan Selim Mahallesi, G23b.21c nazım, G23b.21c.2b uygulama imar planı paftası, 1929 ve 1930 adalar ile 1929 ve 1928 nolu adalar ararında kalan imar yollarında hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

103.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Körfez Belediyesi, Y.Hereke ve Cumhuriyet Mahalleri , Belediyemiz Meclisi'nin 14.01.2016 tarih ve 64 sayılı kararı ile onaylanan uygulama imar planı değişikliğine yapılan itirazlar ile ilgili teklifi,

104.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Körfez Belediyesi ile Gölcük Belediyesi arasında planlanan fiber optik hat geçişine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile ilgili teklifi,

105.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Körfez Belediyesi, Mimar Sinan Mahallesi, Liman Amaçlı 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile ilgili teklifi,

106. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Körfez Belediyesi, G23a25c nazım imar planı, G23a25c1a-1b-2c-2d uygulama imar planı paftalarında hazırlanan rekreaktif amaçlı dolgu imar planı ile ilgili teklifi,

107.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Belediyemizce Gebze İlçesi, Tatlıkuyu Mahallesi, sınırlarında yer alan Tatlıkuyu Vadisi 2.Etap rekreasyon alanı kapsamında yapılacak dolgu çalışmasında işletim hakkının bedel karşılığında Kent Konut A.Ş.’ne devredilmesi ile ilgili teklifi,

108.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Belediyemize Kazı Fazlası Stok Sahası için ilgili Makam tarafından kesin izin verilen Kullar-Paşadağ mevkiinde bulunan 59.082,00 m2 lik ormanlık alanın işletim hakkının bedel karşılığında Kent Konut A.Ş.’ye devredilmesi,

109. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit İlçesi, Mehmet Ali Paşa Mahallesi, 4939 ada 1 nolu parsel sayılı taşınmazdaki Belediyemize ait 149/2400 oranındaki hissenin eğitim ve öğretim amacıyla kullanılmak üzere Milli Eğitim Bakanlığı adına tahsis edilmesi ile ilgili teklifi,

110. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın, Mülkiyeti Belediyemize ait olan Gölcük İlçesi, Yazlık Mahallesi, 268 ada 7 parsel sayılı imar planlarında dini tesis alanında kalan taşınmazın cami yapılmak üzere Diyanet İşleri Başkanlığına tahsis edilmesi ile ilgili teklifi,

111. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın, Mülkiyeti Belediyemize ait; 13 adet taşınmazın ve 5 adet taşınmazdaki Belediyemiz hissesinin bedelsiz olarak Kartepe Belediyesine devir edilmesi ve mülkiyeti Kartepe Belediyesine ait Başiskele İlçesi, Kullar Mahallesi 638 parsel ve 5023 parsel sayılı taşınmazların bedelsiz olarak Belediyemizce devir alınarak takas işleminin gerçekleştirilmesi ile ilgili teklifi,

112. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın, Mülkiyeti Belediyemize ait; Alikahya Cumhuriyet Mh. Albay Karaosmanoğlu Cd. Yıldız Konutları Lyra B4 Blok No:11/B1 İzmit/KOCAELİ adresinde bulunan, 2.648,00 m² kullanım alanlı taşınmazın, Market faaliyetinde kullanılmak üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre kiralanması ile ilgili teklifi,

113. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın, Dilovası Körfez Geçiş Köprüsü Bağlantı Yolları Yapım Projesi ile ilgili teklifi,

114. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın, mülkiyeti gayri ayni hak tesisi suretiyle 49 yıl süreyle otopark tesisi olarak Yap-İşlet-Devret yöntemi ile ihale edilen mülkiyeti Belediyemize ait İzmit İlçesi, Körfez Mahallesi, 3210 ada, 8 parsel 3211 ada, 13 parsel ve 3209 ada, 5 parselin İntifa Hakkı Devir İzni ile ilgili teklifi,

115. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın, Belediyemiz mevcut bütçesinin tertipleri arasında aktarma yapılması ile ilgili teklifi,

116. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın, Kandıra Belediyesi Başkanlığı’nın Bütçe Aktarması ile ilgili teklifi,

117. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın, Kartepe Belediyesi Başkanlığı’nın Bütçe Ek Ödeneği ile ilgili teklifi,

118. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın, Körfez Belediyesi Başkanlığı’nın Bütçe Ek Ödeneği ile ilgili teklifi,

119. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın, KOBİS kurumsal ücret tarifesi güncellenmesi ve 2016 yılı Gelir Tarifesine ilave edilmesi ile ilgili teklifi,

120.Toplu Taşıma Dairesi Başkanlığı'nın,Gölcük İlçesi sınırları içerisinde bulunan parkomatlı açık otopark yerlerinin işletme hakkının Belde A.Ş’ye devri ile ilgili teklifi,

121. Toplu Taşıma Dairesi Başkanlığı'nın, Hat bedeli tespiti ile ilgili teklifi,

122. Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı'nın, Belediyemizce yürütülen “Cenaze Nakil Aracı Kiralama İşi ” ihalesinin yılara sari yapılması ile ilgili teklifi,

123.Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'nın, deniz araçlarının atıklarının toplanması, taşınması ve geri kazanımı/bertarafı işlemleri ile deniz ve çevresinin korunması kapsamında, İzmit Körfezi’nde deniz yüzeyinden katı atıkların toplanmasına ilişkin iş ve işlemlerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre ihale edilmesi ile ilgili teklifi,

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım