18 TEMMUZ 2008 MECLİS GÜNDEMİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN

Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi 5216 Sayılı Kanunun 13. Maddesi gereğince 18/07/2008 Cuma Günü saat 15.00'da Belsa Plaza 9.Kat Meclis Salonunda toplanacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.

İbrahim KARAOSMANOĞLU

Büyükşehir Belediye Başkanı


Yoklama ve açılış
10/06/2008 tarihli tutanak özetinin okunması ve oylanması
Meclise bilgi verilecek konuların sunumu

*5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 22. maddesindeki “Personelden Müdür ve Üstü unvanlı olanlar Belediye Meclisinin Bilgisine sunulur” hükmü ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının bilgi sunumu,

*İtalya Teknik Gezi Raporu ile ilgili Ulaşım Dairesi Başkanlığının Bilgi Sunumu,


GÜNDEM

========

RAPORLAR:


1- Uzunçiftlik Belediyesi, Hasanpaşa Mahallesindeki “Yaşarmış Sokak” ile “Lozan Sokak'ın” ayrıca “Çakır Sokak” ile “Öğretmen Sokak'ın” isimlerinin yerlerinin değiştirilmesi ile ilgili Türlü İşler+Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyon ortak raporu ,

2- Kandıra Belediyesi, Kefken Köyünde isimsiz sokaklardan 1.isimsiz sokağa “Kışla Sokak”, 2.isimsiz sokağa “Atıl Sokak” isimlerinin verilmesi ile ilgili Türlü İşler+Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyon ortak raporu,

3- Darıca Belediyesi, Fevzi Çakmak Mahallesindeki isimsiz sokağa “İlçe Sokak” adının verilmesi ile ilgili Türlü İşler+Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyon ortak raporu,

4- Kullar Belediyesi Yaylacık Mahallesi, Yaylacık Caddesinde taranan sokağa “Karlı Sokak” adının verilmesi ile ilgili Türlü İşler+Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyon ortak raporu,

5- Arsa Devri ile ilgili Hukuk Komisyon raporu,

6- Tahsis ile ilgili Hukuk Komisyon raporu,

7- Kalıcı İşyeri Tahsisi ile ilgili Hukuk Komisyon raporu,

8- Hasta Nakil Ücretleri ile ilgili Tarifeler Komisyon raporu,

9- Misafir Güzergah İzin Belgeleri Ücreti ile ilgili Tarifeler Komisyon raporu,

10- Arsa Devri ve Yetki ile ilgili Plan ve Bütçe+Hukuk komisyon ortak raporu,

11- Vektör Yayılımını önleme ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporu,

İMAR KOMİSYONU RAPORLARI

12- Bekirpaşa ve Saraybahçe Belediyeleri sınırları içerisinde yer alan, G23.b.24.b-24.c nazım imar planı, G23.b.24.b.3.a-3.b-3.c-3.d ve G23.b.24.c.2.a uygulama imar planı paftaları, 5007 ada, 1 ve 2 nolu parseller ile 5008 ada, 1 ve 7 nolu parseller arasında yer alan 10m'lik imar yolu, 4098 ada, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 nolu parsellerin 20m'lik imar yoluna cepheli kısımları, 4091 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nolu parseller, 4092 ada, 1, 2, 3, 4 nolu parseller, 4093 ada, 1, 2, 3, 4, 11 nolu parseller, 4094 ada, 1, 5 nolu parseller, 4095 ada, 1 nolu parselde yer alan konut alanında hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

13- Bekirpaşa Belediyesi, Yahyakaptan Mahallesi, 20O nazım imar planı, G23b25d2b uygulama imar planı paftası, 3061 ada, 7 nolu parsel,191 ada 18 nolu parsel, 140 ada, 4 nolu parsel, 104 ada 9 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,

14- Bekirpaşa Belediyesi, Yenişehir Mahallesi, 19N nazım imar planı, G23b25d1c uygulama imar planı paftası, 1906 ada, 4 ve 5 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,

15- Çayırova Belediyesi, Akse Mahallesi, G22b18b nazım imar planı, G22b18b3a-3b uygulama imar planı paftaları, 2061 ada, 2 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,

16- Çayırova Belediyesi, G22b18b nazım imar planı, G22b18b3b uygulama imar planı paftası, 2058 ada, 9 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,

17- Çayırova Belediyesi, G22b19a nazım imar planı, G22b19a3a-4b uygulama imar planı paftası, 2093 ada, 1 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu

18- Çayırova Belediyesi, G22b18b-19a nazım imar planı, G22b18b2c-2d, G22b19a4b uygulama imar planı paftaları, 566 ada 2 nolu parsel ile 2069 adada hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,

19- Çayırova Belediyesi, G22b19a nazım imar planı, G22b19a1d uygulama imar planı paftası, 2071 ada 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,

20- Çayırova Belediyesi, G22b19a nazım imar planı, G22b19a4a-1c uygulama imar planı paftaları, 2075 ada 1 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,

21- Çayırova Planlama Bölgesi 1/5000 ölçekli ilave ve revizyon nazım imar planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

22- Darıca Planlama Bölgesi 1/5000 ölçekli ilave ve revizyon nazım imar planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

23- Dilovası Planlama Bölgesi 1/5000 ölçekli ilave ve revizyon nazım imar planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

24- Derince Belediyesi, Çınarlı Mahallesi, G23b22a nazım imar planı, G23b22a3b-3c uygulama imar planı paftaları, 1655 ada, 3 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,

25- Derince Belediyesi, Yavuz Sultan Mahallesi, G23b22d nazım imar planı, G23b22d4b uygulama imar planı paftası, 1384 ada 24, 25 ve 46 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,

26- Derince Belediyesi, Çınarlı Mahallesi, G23b22c nazım imar planı, G23b22c1a uygulama imar planı paftası, 2954 ada 10, 11 nolu parseller ile 2959 ada 5, 6 ve 7 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,

27- Derince Belediyesi, Çenedağ Mahallesi, G23b22c nazım imar planı, G23b22c4b uygulama imar planı paftası, 4619 ada, 1,2 ve 5 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,

28- Derince Belediyesi, Deniz Mahallesi, G23b22c nazım imar planı, G23b22c4c uygulama imar planı paftası, 2335 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nolu parseller ile 2336 ada 3 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,

29- Gebze Belediyesi, Güzeller Mahallesi, G22b20d nazım imar planı, G22b20d1d-4a uygulama imar planı paftaları, 3453 ada, 5,6,7 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,

30- Gebze Belediyesi, İstasyon Mahallesi, G22b24a nazım imar planı, G22b24a2d uygulama imar planı paftası, 5672 ada, 1 ve 7 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,

31- Gebze Belediyesi, Hacıhalil Mahallesi, G22b24a nazım imar planı, G22b24a2c-2d-3a-3b uygulama imar planı paftaları, 912 ada, 14, 15 ve 23 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu

32- Gebze Belediyesi, Osmanyılmaz Mahallesi, G22b18a nazım imar planı, G22b18a3c uygulama imar planı paftası, 5465 ada, 7, 8, 9 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,

33- Gebze Belediyesi, Sultanorhan Mahallesi, G22b19c-24b nazım imar planı, G22b19c3d-24b2a uygulama imar planı paftaları, 631 ada, 17 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,

34- Gebze Belediyesi, G22b24a nazım imar planı, G22b24a1a uygulama imar planı paftası, 5765 ada, 2, 3, 4, 5, 6 nolu parseller ve 5768 ada, 1, 2, 3, 7, 8 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,

35- Gebze Belediyesi, Çayırova Mahallesi, G22b18d nazım imar planı, G22b18d2a-2d uygulama imar planı paftaları, 1815 ada 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

36- Gebze Planlama Bölgesi, 1/25000 ölçekli nazım imar planı revizyonu ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

37- Gebze Otoyol Güneyi Planlama Bölgesi 1/5000 ölçekli ilave ve revizyon nazım imar planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

38- Gebze Otoyol Kuzeyi Planlama Bölgesi 1/5000 ölçekli ilave ve revizyon nazım imar planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

39- Gölcük Belediyesi, Yenimahalle Mahallesi, G23c02d nazım imar planı, G23c02d1c uygulama imar planı paftası, 222 ada, 3,4 ve 36 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,

40- Gölcük Belediyesi, Saraylı Köyü, G23c02d nazım imar planı, G23c02d3b uygulama imar planı paftası, 152 ada, 4 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,

41- Halıdere Belediyesi, G23c01d nazım, G23c01d1d uygulama imar planı paftası, 2478 ve 2485 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,

42- Karamürsel Belediyesi, Tepeköy Mahallesi, G23d08b, G23d09a nazım imar planı, G23d08b2b, G23d09a1a uygulama imar planı paftalarında hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

43- Karamürsel Belediyesi, uygulama imar planı revizyonu ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

44- Körfez Belediyesi, Atalar Mahallesi, G23a25a nazım imar planı, G23a25a3c-3d uygulama imar planı paftaları, 1750 ada, 12 ve 13 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,

45- Körfez Belediyesi, G23.b.21.d nazım imar planı paftası, G23.b.21.d.1.d-4.a uygulama imar planı paftaları, 1172 ada 5, 8 ve 12; 1173 ada 1 ve 5 nolu ve G23.b.21.a nazım imar planı paftası, G23.b.21.a.4.c uygulama imar planı paftası 98 ada 1 nolu parseller ile ilgili hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

46- Kullar Belediyesi 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

47- İzmit Belediyesi, 20 N nazım imar planı, G23b24b4d uygulama imar planı paftası, 3460 ada, 1 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,

48- İzmit Belediyesi, Körfez Mahallesi, 19N nazım imar planı, G23c05a1a uygulama imar planı paftası, 4836 ada, 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,

49- İzmit Belediyesi, Cedit Mahallesi, 20N nazım imar planı, G23b24b4c uygulama imar planı paftası, 4076 ada, 2, 3, 4, 5, 20 nolu parseller, 4083 ada, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nolu parseller ile 4084 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,

50- İzmit Belediyesi, Arızlı Mevkii, 20M nazım imar planı, G23b23c2b uygulama imar planı paftası, 131 ada, 11 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

51- Sarımeşe Belediyesi, G24d01b nazım imar planı, G24d01b4b uygulama imar planı paftası, 176 ada 2 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,

52- Şekerpınar Belediyesi, G22b13d nazım imar planı, G22b13d3a-3b-3c-3d uygulama imar planı paftaları, 401 ada, 6 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,

53- Şekerpınar Belediyesi, G22b13c nazım imar planı, G22b13c1b-1c-2a-2d uygulama imar planı paftaları, 320 ada 6 nolu, 321 ada, 1 nolu parsel ile 322 ada 2 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,

54- Şekerpınar Belediyesi, G22b13c nazım imar planı, G22b13c1d uygulama imar planı paftaları, 326 ada, 3, 6 ve 7 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,

55- Ulaşlı Belediyesi, G23d05d nazım imar planı, G23d05d4a uygulama imar planı paftası, 1821 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

56- Uzunçiftlik Belediyesi, G24a22d, G24a02a nazım imar planı, G24a22d3d, G24d02a2a uygulama imar planı paftaları, 549 ada 1 nolu parsel, 551 ada 10 nolu parsel ve 552 ada 11 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,

57- Yeniköy Belediyesi, G23c03c nazım imar planı, G23c03c3b uygulama imar planı paftası, 621 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,

58- İzmit Belediyesi, Terzibayırı Mahallesi, G23b-24c-1a, G23b-24c-1b uygulama imar planı paftaları, 4183 ada, 11, 12, 13 nolu parseller ve 4184 ada 13, 17, 18 nolu parsellerin arkeolojik sit derecesinin değiştirilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

SÜRE UZATIMLARI

59- Mülkiyeti Gayri Hak Tesisi ile ilgili Hukuk+Çevre ve Sağlık ortak Komisyon yazısı,

60- Gebze - Darıca, Çayırova ve Güzeltepe çevresinde bulunan ve özellikle yerleşim bölgelerine yakın olan sanayi kuruluşlarından, kaynaklanan çevre kirliliği ile ilgili Çevre ve Sağlık Komisyon yazısı,

DAİRESİNDEN GELEN TEKLİFLER

61- Akçat Belediyesi, G23.d.13.c nazım imar planı, G23.d.13.c.01.a uygulama imar plan paftası, 33 nolu parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı teklifi,

62- Bekirpaşa Belediyesi, 20O nazım imar planı, G23b25d2a uygulama imar planı paftası, 1742 ada, 65, 66 ve 67 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı teklifi,

63- Darıca Belediyesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, 29L nazım imar planı, 29L2d uygulama imar planı paftası, 1924 ada 12 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı teklifi,

64- Gebze Belediyesi, Mustafapaşa Mahallesi, G22b19c nazım imar planı, G22b19c4c uygulama imar planı paftası, 4275 ada 3 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı teklifi,

65- Gebze Belediyesi, Adem Yavuz Mahallesi, G22b18c nazım imar planı, G22b18c1a uygulama imar planı paftası, 5195 ada 4 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı teklifi,

66- Gebze Belediyesi, Sırasöğütler Mahallesi, G22b23b nazım imar planı, G22b23b2d uygulama imar planı paftası, 1515 ada 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı teklifi,

67- Gebze Belediyesi, Tepecik Köyü, G23a13a nazım imar planı, G23a13a2b-2c uygulama imar planı paftaları, 48 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı teklifi,

68- Gebze Belediyesi, Mustafapaşa Mahallesi, G22b19b nazım imar planı, G22b19b4c uygulama imar planı paftası, 2864 ada 2, 3, 4 ve 5 nolu parseller ile 2865 ada 14, 15, 16, 17, 18, 20 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı teklifi,

69- Gebze Belediyesi, Osmanyılmaz Mahallesi, G22b19c nazım imar planı, G22b19c4d-19d3c uygulama imar planı paftaları, 4373 ada 14 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı teklifi,

70- Gebze Belediyesi, İstasyon Mahallesi, G22b24a nazım imar planı, G22b24a4b uygulama imar planı paftası, 1340 ada 15 nolu parsel ile 1341 ada 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı teklifi,

71- Gebze Belediyesi, Marmaray projesi kapsamında hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı teklifi,

72- Gebze Belediyesi, Sultanorhan Mahallesi, G22b19c nazım imar planı, G22b19c3d uygulama imar planı paftası, 84 ada, 180 nolu parsele ait meclis kararında yapılan düzenleme ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı teklifi,

73- Gebze Belediyesi, G22b18c nazım imar planı, G22b18c3d uygulama imar planı paftası, 4899 ada, 7 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı teklifi,

74- Gebze Belediyesi, G22b24b nazım imar planı, G22b24b4c uygulama imar planı paftası, 1160,1162,1163 ve 1167 nolu adalarda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı teklifi,

75- Gebze Belediyesi, Muallimköy G22b25b nazım imar planı, G22b25b2a uygulama imar planı paftası, 82-83 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı teklifi,

76- Gebze Belediyesi, Güzeller Mahallesi, G22.b.19.c nazım imar planı, G22.b.19.c.2.d uygulama imar planı paftası, 5107 ada 1, 3 ve 5 nolu parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklikleri ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı teklifi,

77- Halıdere Belediyesi, 23d05c nazım imar planı, 23d05c1c uygulama imar planı paftası, 1389 ve 1444 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı teklifi,

78- İzmit Belediyesi, G23.b.24.a.3.c uygulama imar planı, 4551 ada 2 nolu parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Teklifi,

79- Kartepe Belediyesi, G22b21d nazım imar planı, G22b21d3c uygulama imar planı paftası, 367 ada, 2 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı teklifi,

80- Kartepe Belediyesi, G24a21c nazım imar planı, G24a21c4d uygulama imar planı paftası, 3581 ve 3582 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı teklifi,

81- Körfez Belediyesi, Hacıosman Mahallesi, G23a25b nazım imar planı, G23a25b3d uygulama imar planı paftası, 127 ada 15 nolu parsel, 128 ada 21,22 ve 23 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı teklifi,

82- Körfez Belediyesi, Mimar Sinan Mahallesi, G23b21d nazım imar planı, G23b21d1a uygulama imar planı paftası, 317 ada 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı teklifi,

83- Körfez Belediyesi, Çamlıtepe Mahallesi, G23b21a nazım imar planı, G23b21a3c uygulama imar planı paftası, 1444 ada 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı teklifi,

84- Maşukiye Belediyesi,Uygulama İmar planına yapılan itirazlarla ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı teklifi,

85- Ulaşlı Belediyesi, Yalı Mahallesi, G23d04c nazım imar planı, G23d04c3d uygulama imar planı paftası, 1738, 1739 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

86- Yeniköy Belediyesi, G.23.c.03.c.1.c ve d halihazır paftalarında yer alan alanda UM Denizcilik tarafından yaptırılan 1/1000 ölçekli dolgu uygulama imar planı ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı teklifi,

87- Yuvacık Belediyesi, Fatih Mahallesindeki isimsiz sokağa Kutlu sokak adının verilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı teklifi,

88- Belediyemizce yapımı gerçekleştirilen 21 adet Tesise isim verilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı teklifi,

89- Kullar Belediyesi, Vezirçiftliği Mahallesi, mevcut ismi Mahmut Özbaş olan sokağın isminin Şehit Abumuhammet Özbaş olarak düzeltilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı teklifi,

90- Gebze Belediyesi, Arapçeşme Mahallesindeki 1019/1 sokak ve devamındaki 1014/8 sokağın birleştirilmesi ile oluşan yola Yunus Emre Caddesi adının verilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı teklifi,

91- Kültür Sanat ve Konservatuar Şube Müdürlüğü ve Fen İşleri Dairesi Başkanlığı'nın Yıllık ek tarife önerisi ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

92- Arsa Devri ile ilgili Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım