18 NİSAN 2008 MECLİS GÜNDEMİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN

Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi 5216 Sayılı Kanunun 13. Maddesi gereğince 18/04/2008 Cuma Günü saat 15.00'da Belsa Plaza 9.Kat Meclis Salonunda toplanacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.

Hasan KIRLI

Büyükşehir Belediye Başkan V.


Yoklama ve açılış
14/03/2008 tarihli tutanak özetinin okunması ve oylanması
Meclise bilgi verilecek konuların sunumu

*5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 22. maddesindeki “Personelden Müdür ve Üstü unvanlı olanlar Belediye Meclisinin Bilgisine sunulur” hükmü ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının bilgi sunumu,

* Denetim Komisyonu Raporu sunumu

*2007 faaliyet Raporu ile ilgili Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

GÜNDEM

========


RAPORLAR:


1- Köseköy Belediyesi 17 Ağustos Mahallesi sınırları içerisinde bulunan İsimsiz Sokağa isim verilmesi ile ilgili Türlü İşler+Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyon ortak Raporu,

2- Sarımeşe Belediyesi sınırları içerisinde bulunan Hürriyet Mahallesinde bulunan Ada Sokak, Girgin Sokak ve Civan Sokak isimlerinin iptal edilmesi ile ilgili Türlü İşler+Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyon ortak Raporu,

3- İhsaniye Belediyesi sınırları içerisinde bulunan Merkez ve Çiftlik Mahallelerinde tespit edilen isimsiz Sokaklara isim verilmesi ile ilgili Türlü İşler+Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyon ortak Raporu,

4- Yeniköy Belediyesi sınırları içinde bulunan Merkez Mahallesi D-130 Karayolu'nun güneyi, Un Fabrikasının arkasında tespit edilen isimsiz Cadde ve Sokaklara isim verilmesi ile ilgili Türlü İşler+Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyon ortak Raporu,

5- Derince Belediyesi sınırları içerisinde bulunan isimsiz Sokağa isim verilmesi ile ilgili Türlü İşler+Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyon ortak Raporu,

6- Bekirpaşa Belediyesi Yahya Kaptan Mahallesi sınırları içerisinde bulunan isimsiz sokağa isim verilmesi ile ilgili Türlü İşler+Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyon ortak Raporu,

7- Bedelsiz araç devri ile ilgili Hukuk Komisyon Raporu,

8- Mehmet ÇEVİK ile ilgili Hukuk Komisyon Raporu,

9- Almanya Nürnberg Turnesi ile ilgili Hukuk Komisyon Raporu,

10- Memur Sicil Amirleri Yönetmeliği ile ilgili Hukuk Komisyon Raporu,

11- Sepetli araç ihtiyacı ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon Raporu,

12- Araç İhtiyacı ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon Raporu,

13- Darıca Belediye Başkanlığının aktarması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon Raporu,

14- Dilovası Belediye Başkanlığı'nın ek Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon Raporu,

15- İZGAZ ‘ın özelleştirilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon Raporu,

İMAR KOMİSYONU RAPORLARI

16- Acısu Belediyesi, G24d03d nazım imar planı, G24d03d1b uygulama imar planı paftası, 67 ve 68 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

17- Bahçecik Belediyesi, G23c09a nazım imar planı, G23c09a1c uygulama imar planı paftası, 517 ve 518 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

18- Bahçecik Belediyesi, G23c04d nazım imar planı, G23c04d2c-2d uygulama imar planı paftaları, 262 ada 3 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

19- Bekirpaşa Belediyesi, Tavşantepe Mahallesi, 20 O nazım, G23b25a3d uygulama imar planı paftası, 227 ada, 7,8,9 ve 13 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

20- Bekirpaşa Belediyesi, Yenişehir Mahallesi, 20 O nazım imar planı, G23b25d2a uygulama imar planı paftası, 1742 ada 8 nolu parsel ile 1744 ada, 26,27 ve 28 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

21- Bekirpaşa Belediyesi, Yenişehir Mahallesi, 20 O nazım imar planı, G23b25d2a uygulama imar planı paftası, 1742 ada, 65,66 ve 67 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

22- Bekirpaşa Belediyesi, katlı otopark alanında hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

23- Bekirpaşa Belediyesi, 20 O-IV.b, 20 O- I.c nazım imar planı, G.23.b.25.b.4.d, G.23.b.25.a.3.c uygulama imar plan paftaları, 669 ada, 1 no'lu parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama imar plan değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

24- Darıca Belediyesi, 29K nazım imar planı, 29KIId nazım imar planı paftası, 1071,1264,1944,1945,1946 ve 1947 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

25- Darıca Belediyesi, Pirireis Mahallesi, 29K nazım imar planı, 29KIc-Id uygulama imar planı paftaları, 1187 ada, 2,3 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

26- Darıca Belediyesi, 29L nazım imar planı, 29LIId uygulama imar planı paftası, 500 ada, 1 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

27- Derince Belediyesi, G23b22c nazım, G23b22c4c uygulama imar planı paftası, 2335 ada 1,2,3,4,5,6,7 ve 8 nolu parsellerde yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

28- Derince Belediyesi, İbni Sina Mahallesi, G23b22d nazım imar planı, G23b22d4a uygulama imar planı paftası, 2011 ada, 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

29- Gebze Belediyesi, G22b18d nazım imar planı, G22b18d3d uygulama imar planı paftası, 5732 ada, 1ve 2 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

30- Gebze Belediyesi, Hacıhalil Mah. G22b24b nazım imar planı, G22b24b1c uygulama imar planı paftası, 768 ada, 12 ve 13 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

31- Gebze Belediyesi, G22b24a nazım imar planı, G22b24a1c uygulama imar planı paftası, 5667 ada,1,3 ve 4 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

32- Gebze Belediyesi, Balçık Köyü, G22b14a-14b nazım imar planı, G22b14a3b-3c, G22b14b uygulama imar planı paftaları, 1642 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

33- Gebze Belediyesi, Abdiipekçi Mahallesi, G22b24a-24d nazım imar planı, G22b24a3d,24d2a uygulama imar planı paftaları, 1724, 1725 nolu adalarda yapılan uygulama imar planı değişikliğine yapılan itiraz ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

34- Gebze Belediyesi, Osmanyılmaz Mahallesi, G22b24a nazım imar planı, G22b24a2b uygulama imar planı paftası, 2460 ada 9 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

35- Gebze Belediyesi, Arapçeşme Mahallesi, G22b19c nazım imar planı, G22b19c3a uygulama imar planı paftası, 1855,1856 ve 1857 nolu adalarda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

36- Gebze Belediyesi, Cumhuriyet Mahallesi, G22b18c nazım imar planı, G22b18c1c uygulama imar planı paftası, 5264 ada 1,2 nolu, 5265 ada 1,2 nolu, 5266 ada 1 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

37- Gebze Belediyesi, Osmanyılmaz Mahallesi, G22b24a nazım imar planı, G22b24a2d uygulama imar planı paftası, 2436 ada 1 nolu, 2428 ada 8 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

38- Gebze Belediyesi, uygulama imar planı plan notlarında yapılan değişiklik ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

39- Gebze Belediyesi, G22b19a nazım imar planı, G22b19a3d uygulama imar planı paftası,4780 ada, 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

40- Gebze Belediyesi, Sultanorhan Mahallesi, G22b20d nazım imar planı, G22b20d3c-3d uygulama imar planı paftaları, 1431 ada 1 ve 2 nolu parseller, 1430 ada, 3 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu,

41- Gölcük Belediyesi, G23c02d nazım imar planı, G23c02d4c uygulama imar planı paftası, 194, 195,196,197,198,251 ve 252 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

42- Gölcük Belediyesi, uygulama imar planı plan notları 3. maddesine ilave yapılması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

43- Gölcük Belediyesi, uygulama imar planı plan notları 2. maddesine ilave yapılması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

44- Körfez Belediyesi, 30 M nazım imar planı, 30MID uygulama imar planı paftası, 314 ada 6 nolu parsel ile 317 ada 1 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

45- Körfez Belediyesi, Hacıosman Mahallesi, G23a25b nazım imar planı, G23a25b2d uygulama imar planı paftası, 127 ada, 15 nolu parseller, 128 ada, 21,22,23 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

46- Körfez Belediyesi, Çamlıtepe Mahallesi, G23b21a nazım imar planı, G23b21a3c uygulama imar planı paftası, 1444 ada, 4,5,6,7,8,9,10,11,12 ve 13 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

47- Körfez Belediyesi, G23a25d nazım imar planı, G23a25d2b uygulama imar planı paftası, 1474 ada 8 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

48- Körfez Belediyesi, G23b21c nazım imar planı, G23b21c1c uygulama imar planı paftası, 1124 ada 3 ve 10 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

49- Körfez Belediyesi, G23.b.21.c.1.d, 21.d.2.a-2.b-2.c-2.d uygulama imar planı pafta, D-100 Yarımca kavşağı ile ilgili 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

50- Köseköy Belediyesi, G23c05b nazım imar planı, G23c05b2c uygulama imar planı paftası, 320 ada, 20 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

51- Kullar Belediyesi Revizyon imar planına yapılan itirazla ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

52- Kuruçeşme Belediyesi, G23b23a, G23b23b, G23b23c ve G23b23d nazım imar planı, paftalarında hazırlanan uygulama imar planı revizyonu ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

53- Kuruçeşme Belediyesi, G23b23c nazım imar planı, G23b23c1d uygulama imar planı paftası, 2107 ada 10 nolu parsel ile tescil harici alanda yapılan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

54- Saraybahçe Belediyesi, Körfez Mahallesi, 19N nazım imar planı, G23b24c2c uygulama imar planı paftası, 3209 ada, 6 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

55- Saraybahçe Belediyesi, Şirintepe Mahallesi, G.23.b.23.d.1.c-4.b-1.d uygulama imar plan pafta, 1108 ada, 139 nolu parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

56- Saraybahçe Belediyesi, G.23.b.24.c nazım imar planı paftası, G.23.b.24.c.2.c uygulama imar planı paftası, 2549, 4962, 4961, 3203, 3204, 3206 nolu adalar ile 1199 ada 2, 3, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 ve 44 nolu parsellerde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik teklifine yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazlar ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

57- Saraybahçe ve Bekirpaşa Belediyeleri, 1. kentsel dönüşüm alanı ile kent merkezi ve üniversite kampüsünü bağlayan imar yolunda yapılan düzenlemeye yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazlar ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

58- Sarımeşe Belediyesi, G24d01b ve G24d02a nazım imar planı paftalarında hazırlanan nazım imar planı revizyonu ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

59- Sarımeşe Belediyesi, G24d01c-02a nazım imar planı, G24d01c2b- 02a3d-02a4c-02a4d uygulama imar planı paftaları, 123 ada 1 nolu parsel, 140 ada 2,3 nolu parseller, 144 ada 1,2,3 nolu parseller ile 150 ada 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

60- Şekerpınar Belediyesi, G22b13c-13d nazım imar planı, G22b13c4a-4d, G22b13d3b-3c uygulama imar planı paftaları, 392 ada 1,2 ve 3 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

61- Uzunçiftlik Belediyesi, G24a21c nazım imar planı, G24a21c4a uygulama imar planı paftası, 616 ada 1 nolu parsel, 617 ada 1 nolu parsel ile 618 ada 1 ve 2 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

62- Uzuntarla Belediyesi, G24.d.03.b nazım imar planı, G24.d.03.b.2.d uygulama imar planı pafta, 282 ada 1 nolu parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

63- Yazlık Belediyesi, G23c03d nazım imar planı, G23c03d3b uygulama imar planı paftası, 232 ada, 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

64- Yeniköy Belediyesi, G23c09a nazım imar planı, G23c09a1a uygulama imar planı paftası, 775 ve 776 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

65- Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Reklam İlan ve Tanıtım Yönetmeliğinde yapılan değişiklik ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

SÜRE UZATIMLARI


66- Sekapark Uçurma Tepesi Kafe Yapım İhalesi ile ilgili Hukuk Komisyon yazısı,

67- Mülkiyeti Gayri Hak Tesisi ile ilgili Hukuk+Çevre ve Sağlık ortak Komisyonunun yazısı,

DAİRESİNDEN GELEN TEKLİFLER

68- Bekirpaşa Belediyesi, “Bekirpaşa Turan Güneş Cad. – Demokrasi Cad. Arası Kanal Yolu Düzenleme İkmal İnşaat Yapımı İşi” ile ilgili revize edilmiş “Kandıra Kavşağı” na yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın Teklifi

69- Bekirpaşa Belediyesi, 20OIVc-IVD nazım imar planı, G23b25d2b Uygulama imar planı paftası, 1517 ada 1 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın Teklifi

70- Bekirpaşa Belediyesi, Bekirdere Mahallesi, 20 N nazım imar planı, G23b25d1a Uygulama imar planı paftası, 220 ada 1ve 2 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın Teklifi

71- Darıca Belediyesi, 28L nazım imar planı, 28LId uygulama imar planı paftası, 6196 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın Teklifi

72- Değirmendere Belediyesi, G23c02d nazım imar planı, G23c02d1d uygulama imar planı paftası, 472 ada, 2 nolu parsel, 443 ada, 1 nolu parsel, 444 ada 1 ve 2 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın Teklifi

73- Değirmendere Belediyesi, G23c01c nazım imar planı, G23c02c2d uygulama imar planı paftası, 225 ada, 3 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın Teklifi

74- Dereköy Belediyesi, G23d07a nazım imar planı, G23d07a4a uygulama imar planı paftası, 53 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın Teklifi

75- Derince Belediyesi, G23b22d nazım imar planı, G23b22d1c uygulama imar planı paftası, 1924 ada, 10 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın Teklifi

76- Gebze Belediyesi, Mustafapaşa Mahallesi, G22b19c nazım imar planı, G22b19c4c uygulama imar planı paftası 34 ada, 6 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın Teklifi

77- Gebze Belediyesi, Güzeller Mahallesi, G22b20d nazım imar planı, G22b20d4a uygulama imar planı paftası, 5123 ada 1 nolu parsel ile 5124 ada, 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın Teklifi

78- Gebze Belediyesi, Çayırova Mahallesi, G22b18d nazım imar planı, G22b18d2a-2d uygulama imar planı paftaları, 1815 ada 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın Teklifi

79- Gebze Belediyesi, Osmanyılmaz Mahallesi, G22b24a nazım imar planı, G22b24a1a uygulama imar planı paftası, 5646, 5647 ve 5648 nolu adalarda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın Teklifi

80- Gebze Belediyesi, G22b19c, G22b24a nazım imar planı, G22b19c2c, G22b24a1a, G22b24a2a-2d-24a3c-3d, 24a1c-1d-2d-4a uygulama imar planı paftaları, Yerleşime Uygun Olmayan Alanlarda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın Teklifi

81- Gebze Belediyesi, Köklüçeşme Mahallesi, G22b24a nazım imar planı, G22b24a2a uygulama imar planı paftası, 413 ada 38 ve 43 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın Teklifi

82- Gebze Belediyesi, İstasyon Mahallesi, G22b24a nazım imar planı, G22b24a2c uygulama imar planı paftası, 1933 ada 9,11,12,13,14,15 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın Teklifi

83- Gebze Belediyesi, Tavşanlı Köyü, 24/1 pafta, 2239,2240,2241 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın Teklifi

84- Gebze Belediyesi, Beylikbağı Mahallesi, G22b24a nazım imar planı, G22b24a1a uygulama imar planı paftası, 5048 ada 1 parsel, 5053 ada, 2 ve 3 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın Teklifi

85- Gebze Belediyesi, Hacıhalil Mahallesi, G22b24b nazım imar planı, G22b24b1b uygulama imar planı paftası, 176 ada 43,51,52,87,94,40 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın Teklifi

86- Gebze Belediyesi, İstasyon Mahallesi, G22b23b nazım imar planı, G22b23b1b uygulama imar planı paftası, 5741 ada 7 nolu parsel ile 5739 ada 3 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın Teklifi

87- Gebze Belediyesi, Tavşanlı Köyü, 24/1 pafta, 2043,2044,2046,2047 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın Teklifi

88- Gebze Belediyesi, G22b.19.c.2.c uygulama imar planı paftası, 3666 ada, 7-13 nolu parsellerde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın Teklifi

89- Gebze Belediyesi, Sultanorhan Mahallesi, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli ilave plan ve plan değişikliğine yasal askı süresi içerisinde yapılan itiraz ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın Teklifi

90- Karamürsel Belediyesi, Tepeköy Mahallesi, G23d08b, G23d09a nazım imar planı, G23d08b2b, G23d09a1a uygulama imar planı paftalarında hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın Teklifi

91- Karşıyaka Belediyesi, G23c04c nazım imar planı, G23c04c4d uygulama imar planı paftası, 496, 499 ve 284 nolu adalarda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın Teklifi

92- Karşıyaka Belediyesi, G23c04c-4d nazım imar planı, G23c04c4a-04d3b uygulama imar planı paftaları, 471 ada 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın Teklifi

93- Körfez Belediyesi, G23a20c nazım imar planı, G23a20c3b uygulama imar planı paftası, 1531 ada, 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın Teklifi

94- Körfez Belediyesi, G23.a.25.b nazım imar planı paftası, G23.a.25.b.3.d-4.c uygulama imar planı paftaları, 307 ada, 5 nolu parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın Teklifi

95- Körfez Belediyesi, G23.b.21.c nazım imar planı paftası, G23.b.21.c.1.d uygulama imar planı paftası, 1454 ada, 1 ve 2 nolu parsellerde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın Teklifi

96- Körfez Belediyesi, G23.b.21.d nazım imar planı paftası, G23.b.21.d.1.d-4.a uygulama imar planı paftaları, 1172 ada 5, 8, ve 12; 1173 ada 1 ve 5 nolu ve G23.b.21.a nazım imar planı paftası, G23.b.21.a.4.c uygulama imar planı paftası 98 ada 1 nolu parseller ile ilgili hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın Teklifi

97- Köseköy Belediyesi, G24a21c nazım imar planı, G24a21c4d uygulama imar planı paftası, 3581 ve 3582 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın Teklifi

98- Kullar Belediyesi, G23b25c-05b nazım imar planı, G23b25c3d-4c, 05b1b-05b2a uygulama imar planı paftaları, 245,246,248 ve 249 nolu adalarda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın Teklifi

99- Saraybahçe Belediyesi, 19N nazım imar planı, G23c05a1a uygulama imar planı paftası,4836 ada 11 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın Teklifi

100- Saraybahçe Belediyesi, 20 N nazım imar planı, G23b24c4c uygulama imar planı paftası, 4076,4083 ve 4084 nolu adalarda hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın Teklifi

101- Sarımeşe Belediyesi, G24d01b nazım imar planı, G24d01b4b uygulama imar planı paftası, 305 ada 1 ve 2 nolu parseller ile 306 ada 1 ve 2 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın Teklifi

102- Suadiye Belediyesi, G24d01c-02d nazım imar planı, G24d01c2c-3b, G24d02d1d-4a-4b uygulama imar planı paftalarında hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın Teklifi

103- Suadiye Belediyesi sınırları dahilinde İller Bankası 1.Bölge Müdürlüğü tarafından hazırlanan 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama imar planı ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın Teklifi.

104- Ulaşlı Belediyesi, G23d05d nazım imar planı, G23d05d4a uygulama imar planı paftası, 1821 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın Teklifi

105- Uzunçiftlik Belediyesi, G24a 21c nazım imar planı, G24a21c3d uygulama imar planı paftası , 635 ada, 4 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın Teklifi

106- Uzunçiflik Belediyesi, G24.a.21 c ve G24.a.22.d nazım imar planı paftaları, 1705 nolu parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli nazım imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın Teklifi

107- Hereke Belediyesi, 31J nazım imar planı, 31J-IIIb uygulama imar planı paftası, 146 ada 3 nolu parselde hazırlanan koruma amaçlı nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın Teklifi

108- Hereke Belediyesi, 31J nazım imar planı, 31J-IIIc uygulama imar planı paftası, 134 ada 4 nolu parselde hazırlanan koruma amaçlı nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın Teklifi

109- Yeniköy Belediyesi sınırları içinde bulunan Merkez Mahallesi ve Sepetlipınar Mahallesindeki 19 adet isimsiz sokağa isim verilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın Teklifi.

110- Akmeşe Belediyesi sınırları içinde bulunan Cumhuriyet Mahallesinde tespit edilen isimsiz sokağa Bent sokak isminin verilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın Teklifi.

111- Gebze Belediyesine bağlı Köseler Köyü sınırları dahilinde olan 44 Adet isimsiz sokağa isim verilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın Teklifi.

112- Belediyemizce yapımı gerçekleştirilen ve Belediyemiz sorumluluğunda bulunan 10 adet parka isim verilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın Teklifi.

113- 22.03.2008 tarih ve 26824 mükerrer sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5747 sayılı Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde ilçe kurulması ve bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkındaki kanun ile Belediyemiz sınırları içerisinde yeni kurulacak ilçe belediyelerindeki mükerrer isimli olan mahallelere isim verilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın Teklifi

114- Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde yapılaşmanın takibi amacıyla 3505 km2 lık alanda yapılmak üzere en az 1m (ortalama karesel hata koordinat hassasiyetinde güncel orto-görüntülerinin üretilmesinin periyodik (senede 2 defa) olarak yenilenmesi ve üretimi işinin yaptırılması işi hizmet alımı ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın Teklifi

115- 2008 yılı Belediyelerin gruplara göre ortalama arsa rayiç bedellerinin belirlenmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın Teklifi

116- Memur Disiplin Amirleri Yönetmeliği ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının teklifi,

117- Eğitim Birimi ve Tarife Ücreti ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

118- Yeniköy Belediyesi Aktarması ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

119- Yeniköy Belediyesinin 2008 Mali Yılı Analitik Bütçesinde ayrılan Bütçe Ödeneğinin ilgili diğer kalemlere aktarılması ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

120- Rehabilitasyon Merkezi Ortak işletimi ile ilgili Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

121- Fiyat tarifesi ile ilgili Ulaşım Dairesi Başkanlığının teklifi,

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım