18 ARALIK 2009 MECLİS GÜNDEMİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN,

Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi, 5216 Sayılı Kanunun 13. Maddesi gereğince; 18/12/2009 Cuma günü saat: 15.00'te Oramiral Salim Dervişoğlu Cad. Fuar Yanı, Belediye Hizmet Binası 1. kat'ta bulunan Meclis Salonunda toplanacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.

İlyas ŞEKER

Büyükşehir Belediye Başkan V.

Yoklama ve açılış
13/11/2009 tarihli tutanak özetinin okunması ve oylanması.
GÜNDEM

========


RAPORLAR:


1- Aykome yönerge değişikliği ile ilgili Ulaşım + Hukuk Komisyonu ortak raporu,

2- Büfe yeri değişikliği ile ilgili Hukuk Komisyonu raporu,

3- Gündoğdu Mahallesi, 440, ada, 1 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan İş Merkezindeki 79 nolu 30,00 m2 yüzölçümlü Belediyemize ait olan taşınmazın İzmit belediyesine olan tahsisinin kaldırılması ile ilgili Hukuk Komisyonu raporu,

4- TOKİ ile Belediyemiz arasında yapılan arsa devrine karşılık konut verilmesine ilişkin protokol gereği kıymet takdir komisyonu tarafından belirlenen bedel üzerinden, kamulaştırma bedeli karşılığında takas edilmesi ile ilgili Hukuk Komisyonu raporu,

5- Körfez Belediye Başkanlığı'nın bütçe aktarması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporu,

6- 2010 Mali Yılı Performans Programı ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporu,

7- İzmit Belediye Başkanlığı'nın 2010 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporu,

8- Gebze Belediye Başkanlığı'nın 2010 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporu,

9- Gölcük Belediye Başkanlığı'nın 2010 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporu,

10- Darıca Belediye Başkanlığı'nın 2010 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporu,

11- Körfez Belediye Başkanlığı'nın 2010 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporu,

12- Derince Belediye Başkanlığı'nın 2010 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporu,

13- Kartepe Belediye Başkanlığı'nın 2010 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporu,

14- Çayırova Belediye Başkanlığı'nın 2010 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporu,

15- Başiskele Belediye Başkanlığı'nın 2010 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporu,

16- Karamürsel Belediye Başkanlığı'nın 2010 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporu,

17- Dilovası Belediye Başkanlığı'nın 2010 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporu,

18- Kandıra Belediye Başkanlığı'nın 2010 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporu,

19- Yuvam İzmit Konut Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü'nün 2010 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporu,

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORLARI:


20- Başiskele Belediyesi, G.23.c.03.a nazım imar planı, 108 ada 1 no'lu parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

21- Başiskele Belediyesi, Döngel, G23c09b nazım imar planı, G23c09b2d uygulama imar planı paftası, 417 ada, 13 nolu parsel ile 2533 nolu adada hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

22- Başiskele Belediyesi, Kullar, Yaylacık ile Mahmutpaşa Mahalleleri, G23c05a nazım imar planı, G23c05a3c uygulama imar planı paftası, 164 ada, 21 nolu parsel ile 137 nolu adada hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

23- Başiskele Belediyesi, Kullar, Ovacık Mahallesi, G23b25c, G23c05b nazım imar planı, G23b25c4c,G23c05b1b uygulama imar planı paftaları, 246 ve 248 nolu adaların kuzeyinden, 245 adanın güneyinden geçen yolun güzergahında yapılan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

24- Başiskele Belediyesi, Bahçecik, G23c09a nazım imar planı, G23c09a4a-4b uygulama imar planı paftaları, 5881 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

25- Başiskele Belediyesi, Kullar, G23c05a nazım imar planı, G23c05a2c-3b uygulama imar planı paftaları, 4688 ve 214 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

26- Başiskele Belediyesi, Bahçecik, G23c09a nazım imar planı, G23c09a1a uygulama imar planı paftası, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932 nolu parseller ile 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939 nolu parseller arasında ki yolda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

27- Başiskele Belediyesi, Yeniköy, G23c03c nazım imar planı, G23c03c4c-4d-4a uygulama imar planı paftaları, 350 ada 4 nolu parselin doğusunda bulunan yolda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

28- Başiskele Belediyesi, Karşıyaka, G23c09b nazım imar planı, G23c09b2c uygulama imar planı paftası, 2873 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

29- Başiskele Belediyesi, Bahçecik, G23c09a nazım imar planı, G23c09a2b uygulama imar planı paftası, 865 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

30- Çayırova Belediyesi, Emek Mahallesi, G22b18b nazım imar planı, G22b18b3c-3b uygulama imar planı paftaları, 1548 ada, 2 nolu parsel, 2058 ada, 9 nolu parsel ile Park5 alanında hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

31- Çayırova Belediyesi, G22b13d nazım imar planı, G22b13d3d uygulama imar planı paftası, 415 ada, 7 nolu parselde hazırlanan nazım imar plan değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

32- Derince Belediyesi, 1/25000 ölçekli revizyon nazım imar planı ve 1/5000 ölçekli İlave ve Revizyon nazım imar planlarında hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

33- Darıca Belediyesi, Cami Mahallesi, G23b23c nazım imar planı, 28K2c uygulama imar planı paftası, 437, 491 ve 572 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

34- Dilovası Belediyesi, G23a21b nazım imar planı, G23a21b3a uygulama imar planı paftası, 122 ada, 1 nolu parsel ile 92 ada, 2 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

35- Dilovası Belediyesi, Diliskelesi Mahallesi, 1/1000 uygulama imar planı revizyonu ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

36- Gebze Belediyesi, AdemYavuz ve Cumhuriyet Mahallelerinde Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı ilan edilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

37- Gebze Belediyesi, Hacıhalil Mahallesi, G22b24b nazım imar planı, G22b24b1b-1c uygulama imar planı paftaları, 768 ada, 1, 2, 20 ve 21 nolu parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

38- Gebze Belediyesi, Mustafapaşa Mahallesi, G22b19c nazım imar planı, G22b19c1d uygulama imar planı paftası, 3379 ada, 10 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

39- Gebze Belediyesi, Çayırova Mahallesi, G22b18c nazım imar planı, G22b18c4a uygulama imar planı paftası, 4077 ada, 1 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

40- Gebze Belediyesi, Uygulama imar planı plan notları 8. maddesine ilave yapılması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

41- Gebze Belediyesi, Güzeller Mahallesi, G22b19c nazım imar planı, G22b19c3d uygulama imar planı paftası, 4620 ada, 6 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

42- Gebze Belediyesi, G.22.b.19.d nazım imar planı, G.22.b.19.d03.b-02.c uygulama imar planı paftaları, 2939 ada 12 nolu parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

43- Gebze Belediyesi, G.22.b.24.b nazım imar planı, 879 ada, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 nolu parsellerde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

44- Gölcük Belediyesi, Yenimahalle, G23c02d nazım imar planı, G23c02d1c uygulama imar planı paftası, 102 ada, 242 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

45- Gölcük Belediyesi, İhsaniye, G23c02c nazım imar planı, G23c02c3a-3d uygulama imar planı paftaları, 254 ada, 1 nolu parsel, 234 ada 1 nolu parsel ile 255 ada 1 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

46- Gölcük Belediyesi, Dumlupınar Mahallesi, G23c02c nazım imar planı, G23c02c1c uygulama imar planı paftası, 302 ada, 6, 29, 32 ve 34 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

47- İzmit Belediyesi, G23b24b nazım imar planı, G23b24b3a uygulama imar planı paftası, 433 ada, 9 ve 12 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

48- İzmit Belediyesi, Çınarlı Mahallesi, G23b23d nazım imar planı, G23b23d1c uygulama imar planı paftası, 2353 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

49- İzmit Belediyesi, G23b24b nazım imar planı, G23b24b4c uygulama imar planı paftası, 4083 ada, 1, 9 ve 10 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

50- İzmit Belediyesi, Gündoğdu Mahallesi, G23b25a nazım imar planı, G23b25a2c uygulama imar planı paftası, 129 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar plan değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

51- İzmit Belediyesi, G23b24c nazım imar planı, G23b24c3a uygulama imar planı paftası, 558 ada, 23 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

52- İzmit Belediyesi, G23.B.24.B nazım imar planı, G23.B.24.B.A.-B. uygulama imar paftaları, 5006 ada 2 nolu parsel ile 5005 ada 1 nolu parselde yapı yaklaşma mesafesinin değiştirilmesi ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

53- Körfez Belediyesi, G.23.b.21.c nazım imar planı, G.23.c.21.c.1.d uygulama imar plan paftası, 892 ada 1, 17, 18, 20 ve 21 no'lu parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama imar plan değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

54- Körfez Belediyesi Hereke Mevkii, Merkez Planlama Bölgesi 1/25000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı ve Körfez Planlama Bölgesi 1/5000 ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı ile ilgili talep edilen nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

55- Körfez Belediyesi, Kirazlıyalı ve Atalar Mahallesi, G23a25a nazım imar planı, G23a25a4c-3d uygulama imar planı paftaları, 1337 ada, 34, 35, 36 nolu parseller ile 1750 ada, 3, 4, 5, 15, 16, 17, 28, 32 ve 34 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

56- Körfez Belediyesi, Mimar Sinan Mahallesi, G23a25c nazım imar planı, G23a25c2a-2b uygulama imar planı paftaları, 214 ada, 36 parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

57- Körfez Belediyesi, G23b21c nazım imar planı, G23b21c1d uygulama imar planı paftası, 730 ada, 33 nolu parselde yapılan uygulama imar planı değişikliğine yapılan itirazla ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

58- Körfez Belediyesi, G23b21c nazım imar planı, G23b21c1d uygulama imar planı paftası, 730 ada, 34 nolu parselde yapılan uygulama imar planı değişikliğine yapılan itirazla ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

59- İzmit Belediyesi, Çukurbağ Mahallesi, G23b-24c-1b, 1c uygulama imar planı paftaları 425 ada, 29, 32, 51, 53, 58, 59, 70 nolu parsellerde hazırlanan koruma amaçlı nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

60- İzmit Belediyesi, Kabaoğlu köyü, G23b-25b-4a uygulama imar planı paftası, 181 ada 1 nolu parselde hazırlanmış olan koruma amaçlı nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,


DAİRESİNDEN GELEN TEKLİFLER:

61- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Çalışma Yönetmeliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

62- Belediyemiz Meclisi'nin 13.11.2009 tarih ve 568 sayılı kararı ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

63- Belediyemiz Meclisi'nin 16.10.2009 tarih 515 sayılı kararı ile onaylanan nazım ve uygulama imar planı değişikliğine yasal askı süresi içerisinde yapılan itiraz ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın teklifi,

64- Başiskele Belediyesi, 1/25000 ölçekli revizyon nazım imar planı ve 1/5000 ölçekli ilave ve Revizyon nazım imar planında yapılan değişiklikler ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

65- Başiskele Belediyesi, Kullar mevkii, G23c05a,05b nazım imar planı paftaları, 228 ve 142 nolu parseller ile BY1, B7 ve B8 bölgelerinde ki donatı alanlarında yeniden düzenleme yapılmasına ait nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

66- Başiskele Belediyesi, Kullar, G23b25c nazım imar planı, G23b25c4a-4b-4c-4d uygulama imar planı paftaları, 242 ada, 14 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

67- Darıca Belediyesi, G22b23c-24d nazım imar planı, 28LIb uygulama imar planı paftası, 4290 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

68- Darıca Belediyesi, G22b23a nazım imar planı, 30K4b uygulama imar planı paftası, 2166 ada, 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

69- Darıca Belediyesi, G22b23a nazım imar planı, 30K3a-3b uygulama imar planı paftası, 1353 ada, 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

70- Darıca Belediyesi, G22b23b nazım imar planı, 29K2c-3b uygulama imar planı paftaları, 313 ada, 10, 11, 12 ve 13 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

71- Darıca Belediyesi, Kazım Karabekir Mahallesi, G22b23c nazım imar planı, 29K3b uygulama imar planı paftası, 235 ada, 2, 3, 5, 6, 10, 11, 12, 13 ve 14 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

72- Derince Belediyesi, G23b2c nazım imar planı paftası, 456 ve 389 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

73- Dilovası Belediyesi, Mimar Sinan Mahallesi, G23a16c nazım imar planı, G23c16c2a-2b-2c-2d-3a-3b-3c-4a-4b-4c-4d uygulama imar planı paftaları, Kimyacılar Bölgesinde hazırlanan uygulama imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

74- Dilovası Belediyesi, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım planında yapılan değişiklikler ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

75- Gölcük Belediyesi, G.23.c.01.c1.b, 1.c, 1.d, 2.a uygulama imar plan paftaları “Değirmendere Merkez Kavşağı” projesi kapsamında hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

76- Gölcük Belediyesi, G23.c.02.c.3.a uygulama imar plan paftası, 159 ada 5 nolu parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

77- Gebze Belediyesi, İstasyon Mah. G22.B.24.a.3.a uygulama imar paftası, 1289 ada 1,2,3,4,5,6 parsellerde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

78- Gebze Belediyesi, Güzeller Mah. G22.B.19.c.3.d - 4.c uygulama imar paftaları, 437 ada 27 nolu parsel de hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

79- Gebze Planlama Bölgesi sınırları içerisinde Tepeören-Çayırova enerji iletim hattının 1/ 5000 ölçekli nazım imar planlarına işlenmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

80- Gebze Belediyesi, G.22.b.19.c Nazım imar plan pafta, G.22.b.19.c.3.a uygulama imar plan paftası, 4201 ada 1, 2, 3 nolu parsellerde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

81- Gebze Belediyesi, G.22.b.19.d.2.c, 3.a, 3.b, 3.d, 4.c, 4.d , G.22.b.24.a.1.a, 1.b, 2.a uygulama imar plan paftaları, “Gebze Bahardere Caddesi Yol Düzenleme Projesi” kapsamında hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

82- Gebze Belediyesi, G22.B.24.a.2.a uygulama imar plan pafta, 413 ada, 38 nolu parseldehazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

83- Gebze Belediyesi, Hacıhalil Mahallesi, G22b24b nazım imar planı, G22b24b1d uygulama imar planı paftası, 1910 ada, 18 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

84- Gebze Belediyesi, Ademyavuz Mahallesi, G22b18c nazım imar planı, G22b18c1b uygulama imar planı paftası, 3731 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 24, 25, 26, 27, 28 nolu parseller ile 3732 ada 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

85- Gebze Belediyesi, Hacıhalil Mahallesi, G22b24b nazım imar planı, G22b24b1d uygulama imar planı paftası, 1893 ada, 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

86- Gebze Belediyesi, Mustafapaşa Mahallesi, G22b19c nazım imar planı, G22b19c4d uygulama imar planı paftası, 4301 ada, 22 nolu parselde hazırlanan uygulama imar plan değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

87- Gebze Belediyesi, Osmanyılmaz Mahallesi, G22b24a nazım imar planı, G22b24a1a uygulama imar planı paftası, 5644 ada, 3 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

88- Gebze Belediyesi, Hacıhalil Mahallesi, G22b24a nazım imar planı, G22b24b1d uygulama imar planı paftası, 877 ada, 1 ve 2 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

89- Gebze Belediyesi, Çayırova Mahallesi, G22b17c nazım imar planı, G22b17c2c-2d uygulama imar planı paftaları, 4 ada, 40 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

90- Gebze Belediye Meclisi'nin 06.05.2009 tarih, 95 ve 96 sayılı meclis kararlarında parseller numaraların tashih edilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

91- Gebze Belediyesi, Ademyavuz Mahallesi, G22b18c nazım imar planı, G22b18c1a uygulama imar planı paftası, 5596 ve 5240 nolu adalarda hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

92- İzmit Belediyesi, Körfez Mahallesi, G23b25d nazım imar planı, G23b25d4d uygulama imar planı paftası, 3415 ada, 11 ve 12 nolu parsellerin batısından geçen 15 mt lık yolda yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

93- İzmit Belediyesi, G23b24d nazım imar planı, G23b24d2b uygulama imar planı paftası, 3499 ada, 1, 2, 3 ve 4 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

94- İzmit Belediyesi, Gündoğdu Mahallesi, G23b25a nazım imar planı, G23b25a1d-2a uygulama imar planı paftaları, 1196, 1285, 1333, 2482, 1216, 1217, 1334, 633, 618, 2999, 3000 ve 3256 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

95- İzmit Belediyesi, Yeşilova Mahallesi, G23b25a nazım imar planı, G23b25a2c uygulama imar planı paftası, 153 ada, 5 ve 7 nolu parsellerin güneyinden geçen yolun yeniden düzenlenmesini içeren uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

96- İzmit Belediyesi, Ömerağa Mahallesi, G23b24a nazım imar planı, G23b24c4a uygulama imar planı paftası, 283 ada, 67 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

97- İzmit Belediyesi, G23b25a nazım imar planı, G23b25a3c-3d uygulama imar planı paftaları, 2513 ada, 26 ve 27 nolu parseller ile 1727 ada, 13 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

98- İzmit Belediyesi, G.23.b.25.a.4.d. uygulama imar plan pafta, 326 ada 1 nolu parsel ile 2463 ada 5 nolu 313 ada 1 nolu parsele de hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

99- Kandıra Belediyesi sınırları içerisinden geçen “Melen İsale Hattı” güzergahında hazırlanan 1/25 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

100- Kartepe Belediyesi, G24d2, G24d03a, G24d03b ve G24d04a nazım imar planı paftaları, K9-K10-K11 nolu bölgelerde hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

101- Kartepe Belediyesi sınırları içerisinde yer alan Köseköy Lojistik Köy Alanının kesinleşen sınırlarının planlara aktarılması ile ilgili hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

102- Kartepe Belediyesi, Uzunçiftlik, Bahçelievler-Emek Mahallesi, G24d01b, G24d02a nazım imar planı, G24d01b1b-1c-2a-2d, G24d02a1a-1b-1c-1d uygulama imar planı paftalarında hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

103- Kartepe Belediyesi, Sarımeşe, Bakırlı Mahallesi, G24d01b nazım imar planı, G24d01b3c uygulama imar planı paftası, 364 ve 1060 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

104- Kartepe Belediyesi, Uzunçiftlik, G24a21d nazım imar planı, G24a21d2c-2d-3a uygulama imar planı paftaları 615 ada, 3 nolu parsel ile uygulama imar planı plan notlarında hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

105- Körfez Belediyesi, Çamlıtepe Mahallesi, G23b21b nazım imar planı, G23b21b4d uygulama imar planı paftası, 387 ada, 1, 2, 3, 4, 5 nolu parseller ile 387 ada, 6, 7 ve 38 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

106- Körfez Belediyesi, Hacıosman Mahallesi, G23b21d nazım imar planı, G23b21d1d uygulama imar planı paftası, 319 ada, 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

107- Körfez Belediyesi, Çamlıtepe Mahallesi, G23.b.21.a-21.d nazım imar planı, G23.b.21.a.03.d-03c, G23.b.21.d.02.a-02b uygulama imar planı paftaları, 348 ve 349 nolu adalarda hazırlanan 1/5000 nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

108- Körfez Belediyesi, G.23.b.21.d.2.a, 2.b, 2.c, 2.d, 3.a, 3.d uygulama imar plan paftaları, “ Petrol Caddesi” projesi kapsamında hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

109- Dilovası Belediyesi, Çerkeşli Köyü sınırları içerisinde bulunan isimsiz sokaklara isim verilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

110- Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 2010 yılı gelir tarife öneri cetveli ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

111- Dilovası Belediye Başkanlığı'nın bütçe aktarması ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

112- Körfez Belediye Başkanlığı'nın bütçe aktarması ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

113- Sözleşmeli personel çalıştırılması ve ücretleri ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

114- 2010 Yılı 128 adet Geçici İşçi Vizesi ile ilgili İnsan kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının teklifi,

115- 2010 Yılı 528 adet Geçici İşçi Vizesi ile ilgili İnsan kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının teklifi,

116- Kıdem Tazminatı ile ilgili İnsan kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının teklifi,

117- TOKİ ile Belediyemiz arasında yapılan arsa devrine karşılık konut verilmesine ilişkin protokol gereği kıymet takdir komisyonu tarafından belirlenen bedel üzerinden, kamulaştırma bedeli karşılığında takas edilmesi ile ilgili Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

118- İlimiz İzmit İlçesi, Ömerağa Mahallesi, 301 ada, 65 parsel sayılı 506,43 m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerinde yer alan Belediye İş Hanının satılması ile ilgili Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

119- Belediyemiz tarafından İSU Genel Müdürlüğüne kiraya verilen ve kira süresi dolan muhtelif yerlerde bulunan tahsilat veznelerinin kira sözleşmelerinin yenilenmesi ile ilgili Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

120- Mülkiyeti Belediyemize ait olup, Belde A.Ş' ye kiralı bulunan ve kira süresi dolan muhtelif yerlerde bulunan 4 adet işyerinin Belde A.Ş tarafından kiralama talebi ile ilgili Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

121- Mülkiyeti Belediyemize ait olan Yunus Emre Kültür Merkezindeki zemin ve 1. katta bulunan büroların Kent Konut İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş' ye kiraya verilmesi ile ilgili Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

122- Mülkiyeti Belediyemize ait İzmit İlçesi, Çukurbağ Mahallesi, 425 ada, 7,8,9,10 parsel sayılı, toplam 697,00 m2 yüzölçümlü, imar planında park alanında kalan taşınmazların İzmit Belediyesine tahsis edilmesi ile ilgili Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

123- Parkların kullanım hakkının, protokol ile ilçe Belediyelere tahsis edilmesi ile ilgili Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.

BÜTÇE RAPORU :

124- Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın 2010 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporu,

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım