17 TEMMUZ 2014 MECLİS GÜNDEMİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 13. maddesi gereğince; 17/ 07/ 2014 Perşembe günü, saat: 18.00’ da Kocaeli-İzmit, Karabaş Mahallesi, Sanayi Fuarı 4. Caddesi, No: 39’daki (Fuariçi) Leyla Atakan Kültür Merkezi, Dr. Şefik Postalcıoğlu Konferans Salonu’nda Temmuz ayı toplantısı 1. Birleşimi için toplanarak gündemindeki konuları görüşecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

İbrahim KARAOSMANOĞLU

Büyükşehir Belediye Başkanı

Yoklama ve açılış,
12/06/2014 tarihli tutanak özetinin okunması ve oylanması,

Meclise Bilgi Verilecek Konuların Sunumu

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın Müdür ve üstü unvanlı personelin atanmasına ilişkin bilgi sunumu,

GÜNDEM

================

RAPORLAR:

1- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Belediyemize Rehabiliteye hazırlık maksatlı dolgu işlemi için Bakanlık tarafından izin verilen Derince ilçesi, Yenikent Mevkiinde 14.880 m2 lik ormanlık alanının işletim hakkının İzaydaş’a devredilmesi ile ilgili raporu,

2- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Darıca Belediye Başkanlığına ek ödenek yapılması ile ilgili raporu,

3- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İlimiz, Derince İlçesi, Çenedere (Mehmet Akif Ersoy) Parkı ve ve üzerindeki yapı ve muhdesatlarının Derince Belediyesine tahsis edilmesi ile ilgili raporu,

4- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İlimiz, izmit ilçesi, Hacıhasan mahallesi, 382 ada, 2 parsel sayılı taşınmazın imar planlarındaki amacına uygun olarak kullanılmak üzere İzmit Belediyesine tahsis edilmesi ile ilgili raporu,

5-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Maliye Hazinesine adına tescili, İzmit İlçesi, Arızlı Köyü 160 ada 2 parsel sayılı taşınmaz ile Yenimahalle 1808 ada 15 parsel sayılı taşınmazın kentsel dönüşüm ve gelişim bölgesi uygulaması kapsamında kullanılmak üzere Belediyemiz adına devir alınması ile ilgili 15.05.2014 tarih ve 237 sayılı Meclis Kararının düzeltilmesi ile ilgili raporu,

6- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Belediyemize ait ilimiz, Kartepe ilçesi, Acısu Mahallesi, 7 pafta, 1173 parsel üzerinde kat mülkiyeti kurulmuş olan 100/230 arsa paylı, zemin kat, 1 no’lu 708,26 m2 yüzölçümlü düğün Salonun Kartepe Belediyesine tahsis edilmesi ile ilgili raporu,

7- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Kadro ihdası ile ilgili raporu,

8- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İtfaiye Dairesi Başkanlığının 2014 yılı için uyguladığı gelir kaleminin not kısmındaki değişikliğin, 2014 Yılı Gelir Tarifesine eklenmesi ile ilgili raporu,

9- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Toplu Taşıma Dairesi Başkanlığının 2014 yılı için uygulamayı düşündüğü gelir kalemlerinin 2014 Yılı Gelir Tarifesine eklenmesi ile ilgili raporu,

10-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Fen İşleri Dairesi Başkanlığının 2014 yılı için uygulamayı düşündüğü gelir kalemlerinin 2014 Yılı Gelir Tarifesine eklenmesi yönündeki talebi ile ilgili raporu,

11- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı ve Araştırma ve Geliştirme Şube Müdürlüğü’nün kaldırılması ile Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bünyesinde Elektronik Sistemler Şube Müdürlüğü ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü adları altında yeni Şube Müdürlükleri oluşturulması ile ilgili raporu,

12- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Yalova ili Altınova Belediye Başkanlığına 41 NN 531 plakalı MAN marka belediye tipi otobüsün hibe olarak verilebilmesi ve Çorum İli Alaca Belediye Başkanlığına 41 KS 787 plakalı ISUZU marka belediye tipi otobüsün hibe olarak verilebilmesi ile ilgili raporu,

13- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İzmit İlçesi, Erenler Mahallesi, Cemre Sokak, no:03 (510 ada 452 parsel) adresinde bulunan işyerinin işletilmesinin Altınnal A.Ş’ye devredilmesi ile ilgili raporu,

14-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Toplu Taşıma Dairesi Başkanlığı Kara taşıt Alımları bütçe tertibine, Ulaşım Dairesi Başkanlığı Demiryolu Taşıt alımı bütçe tertibinden 50.000.000,00 TL aktarma yapılabilmesi ile ilgili teklifi ile ilgi raporu,

15- Plan ve Bütçe Komisyonu ile Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu’nun Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde “Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü” adı altında yeni bir Şube Müdürlüğü oluşturulması ile ilgili ortak raporu,

16- Plan ve Bütçe Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu’nun Toplu taşıma hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi için 200 adet CNG yakıt sistemine sahip doğalgazlı otobüsün satın alınabilmesi ile ilgili ortak raporu,

17-Hukuk Komisyonu’nun, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile ilgili raporu,

18- Hukuk Komisyonu, Ulaşım Komisyonu ve Engelliler Komisyonu’nun, Revize edilen Ulaşım Dairesi Başkanlığını Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile ilgili raporu,

19- İsimlendirme Komisyonu’nun, Başiskele Belediyesi sınırları içerisinde, mükerrerlik oluşturan cadde-sokakların, 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 69.Maddesine istinaden hazırlanan Numaralama Yönetmeliğinin 14. Maddesi gereği isimlerinin değiştirilmesi ile ilgili raporu,

20- İsimlendirme Komisyonu’nun, Gölcük Belediyesi sınırları içerisinde, mükerrerlik oluşturan cadde-sokakların, 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 69.Maddesine istinaden hazırlanan Numaralama Yönetmeliğinin 14. Maddesi gereği isimlerinin değiştirilmesi ile ilgili raporu,

21- İsimlendirme Komisyonu’nun, İzmit Belediyesi, Alikahya Fatih Mahallesinde bulunan Başpınar Sokağın isminin “Çeliksoy Sokak”, Bayhan Sokağın isminin de “Canlı Sokak olarak değiştirilmesi ile ilgili raporu,

22- İsimlendirme Komisyonu’nun, Kartepe Belediyesi sınırları içerisinde, mükerrerlik oluşturan cadde-sokakların, 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 69.Maddesine istinaden hazırlanan Numaralama Yönetmeliğinin 14. Maddesi gereği isimlerinin değiştirilmesi ile ilgili raporu,

23- İsimlendirme Komisyonu’nun, Kartepe Belediyesi, Acısu Mahallesinde bulunan Akman Caddesi isminin “Tepetarla Caddesi” olarak değiştirilmesi ile ilgili raporu,

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORLARI:

24- İmar İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Döngel Mevkii, 1/50000 ölçekli G23c Çevre Düzeni Planı, 1/25000 ölçekli G23.c.2 nazım imar planı, 1/5000 ölçekli G23.c.04.c nazım imar planı paftaları, 505 ada 7 ve 8 nolu parseller ile 506 ada 3 ve 13 nolu parsellerde hazırlanan 1/50000 ölçekli Çevre Düzeni Planı, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

25- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Yeniköy Mevkii, G23.c.03.c nazım, G23.c.03.c.3a-4b uygulama imar planı paftaları, 496 ada 1 nolu parselde hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

26-İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, G23c03c nazım imar planı paftası, 560 ada, 3 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

27- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Kullar Mehmetağa Mahallesi, G23.c.05.c nazım, G23.c.05.c.2.a uygulama imar planı paftası, 932 ada 17 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

28- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Servetiye Karşı Köyü, G23.c.14.a nazım imar planı paftası, 123 ada 5 nolu parsel, 125 ada 85 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

29-İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, G23.c.05.d nazım imar planı paftası, 364 ada, 3 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

30- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, G23.c.04.c nazım, G23.c.04.c.2.d uygulama imar planı paftası, 109 ada 1 nolu parselde hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

31- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Çayırova Belediyesi, G22.b.13.d, 18.a nazım imar plan paftası, 768 ada 7 ve 8 nolu parseller, 769 ada 1 parsel ve tescil harici alan ile 395 ada 22 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

32-İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Çayırova Belediyesi, Atatürk ve Yenimahalle sınırları içerisinde G22b18b-18d nazım, G22b18b4a-4s ve 18d2a-2d uygulama imar planı paftalarında hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

33- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Darıca Belediyesi, G.22.b.23.c nazım imar planı paftası, 10852 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

34- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Derince Belediyesi, Çavuşlu Köyü, G23b07c nazım imar planı paftası, 82 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

35- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Derince Belediyesi, G23.b.22.a ve G23.b.22.d nazım, G23.b.22.a.3.c, G23.b.22.d.2.b. uygulama imar plan paftaları, 2915 ada 1 ve 2974 ada 9 nolu parsellerde hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

36-İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Pelitli, G22b çevre düzeni planı, G22b3, G22b20a nazım imar planı paftaları, 4522800-4523650 yatay, 454700-45510 düşey koordinatları arasında yer alanda hazırlanan 1/50.000 ölçekli çevre düzeni planı, 1/25.000 ve 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

37- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Cumaköy, G23a 1/50000 ölçekli Çevre Düzeni Planı, G23a1 ve G23a11a nazım imar planı paftaları, 1349, 1350, 1351, 1353, 1384 ve 1385 nolu parsellerde hazırlanan 1/50000 ölçekli Çevre Düzeni Planı, 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

38-İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, G22b19d nazım imar planı paftası, 3185 ada, 1,3,4,5,29 ve 30 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

39- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Tavşanlı Mahallesi, G23a.16c nazım, G23c.4d uygulama imar planı paftaları, 1876 ve 138 nolu parsellerde hazırlanan nazım ve uygulama imar planı ile ilgili raporu,

40-İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Gebze Otoyol Güneyi'nde kalan merkez mahalleleri kapsayan alanda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar revizyonu ile ilgili raporu,

41-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gebze Belediyesi, İnönü ve Gaziler mahallesi sınırları içerisinde yer alan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 17/07/2012 tarihli ve 748 sayılı yazısı üzerine, 5393 sayılı Belediye Kanununun 73 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nun 25/07/2012 tarih ve 2012/3510 sayılı kararı ile ilan edilen 109,35 ha büyüklüğündeki “Gebze Güzeller Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı” ‘nın iptal edilmesi ile ilgili raporu,

42- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, Yazlık Mahallesi, G23.c.03d.3d - 4c uygulama imar planı paftaları, 211 ada 1,2,3,4, 212 ada 1,2,3,4 ve 216 ada 1 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

43- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, Hisareyn Mevkii, G23.c.03.d.4.c uygulama imar planı paftası, 236 ada 15 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

44- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, Değirmendere Mevkii, G23.c.01c.2.c uygulama imar planı paftası, 359 ada 13 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

45- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, Hisareyn Mevkii, G23.c.03.d.4.c ve G23.c.03.d.4.d uygulama imar plan paftaları, 668, 669, 670, 671 ve 672 nolu adalarda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

46-İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, Değirmendere, G23.c.01.c nazım, G23.c.01.c.3.b uygulama imar plan paftası, 359 ada 45 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

47- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Gedikli Köyü sınırları içerisinde yer alan 547 nolu parselin Kırsal Konut Alanına dahil edilmesi teklifi ile ilgili raporu,

48- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun İzmit Belediyesi, Orhan Mahallesi, 334 ada 23, 24, 25 ve 26 nolu parseller ile ilgili Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Kurulunun 15.04.2014 tarih ve 1471 sayılı kararının 1/50000 ölçekli çevre düzeni planı ve 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planlarına işlenmesi ile ilgili raporu,

49-İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Kabaoğlu Mevkii, G23.b.24.d nazım, G.23.b.24.d.4.a uygulama imar planı paftası, 181 ada, 1 nolu parselde hazırlanan koruma amaçlı uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

50- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Gündoğdu Mahallesi, G23b25a-25b nazım, G23b.25.a.4a-4b-3a, G23.b.25b.4a-4b uygulama imar planı paftaları, 794 ada 1 parsel, 795 ada 1 parsel ile 261 ve 265 nolu parsellerde hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

51- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Alikahya, G23b25c nazım, G23b25c1b-2a uygulama imar planı paftaları, 3348 ada, 5 nolu parselde hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

52- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Karamürsel Belediyesi, Sarıkum Mahallesi, G23.d.08.a.2c-3b uygulama imar planı paftaları, 114 ada 121 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

53- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kartepe Belediyesi, Kuzey Marmara Otoyolu bağlantı güzergahında yapılan 1/50000 Çevre Düzeni, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

54- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kartepe Belediyesi, Sarımeşe Mevkii, G24.d.01.b nazım imar planı paftası, 356 ada, 4 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

55- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kartepe Belediyesi, Sarımeşe Mahallesi, G24.d.01.b nazım imar planı paftası, 834 nolu parselde hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

56-İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kartepe Belediyesi, Uzunçiftlik Mevkii, G24.a.21.c.4.b-4.c uygulama imar planı paftaları, 302 ada 14 nolu parsel ile 631 ada 1 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

57- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kartepe Belediyesi, Acısu Mevkii, G24.d.03.d.2.d uygulama imar planı paftası, 351 ve 356 parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

58- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kartepe Belediyesi, G24a.22d.1a ve G24a.21c.2b uygulama imar planı paftası, 701 ada 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

59- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Körfez Belediyesi, G23a3, G23b4, G23c1, G23d2 ve G23a25c, G23b21d, G23b21c, G23d05b, G23c01a, G23c01b nazım imar planı paftalarında "Özel Güvenlik Bölgesi" sınırlarının planlara işlenmesi amacıyla hazırlanan 1/25000 ölçekli ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

60- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Körfez Belediyesi, Atalar Mahallesi, G23.a.25.a.3.c ve G23.a.25.a.3.d uygulama imar planı paftası, 1750 ada 41 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu

61- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Körfez Belediyesi, İlimtepe, Dereköy, Belen Bölgelerini kapsayan alanda hazırlanan uygulama imar planı ve değişikliği ile ilgili raporu,

62- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Belediyemiz Sınırları içerisindeki 12 adet ilçe Belediyesinin 1/5000 ölçekli nazım imar planı plan hükümlerinde değişiklik yapılması ile ilgili raporu,

SÜRE UZATIMI

63- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele ve Gölcük Belediyesi sınırları içerisinde, G23c24b,G23c17b,G23c20a, G23c17a, G23c20c, G23c20d,G23c11c, G23c25a, G23c16b, G23c24a, G23c18a,G23c11d paftalarında hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili yazısı,

64- İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İzmit Belediyesi sınırları dahilinde, G23.b.19.c.1.a-b, G23.b.19.c.2.a nolu uygulama imar plan paftaları İ-18 İzmit Planlama Bölgesinde hazırlanan 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı ile ilgili yazısı,

65- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele, İzmit ve Kartepe Belediyeleri sınırları içerisinde, "D-100 Yahya Kaptan Köprülü Kavşağı ile Köseköy TEM Kavşağı arasında D-100 Karayolu Yan yolları ile Güzergah ve Kavşaklarına ait Projesi "e ait nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili yazısı,

66- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun Tekne Kiralama Hizmetinin yıllara sari olarak ihale edilmesi ile ilgili yazısı,

67- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun Tasarrufu belediyemize ait, Başiskele İlçesi, Körfez Mahallesi, G23c04d2c-2d paftta üzerinde 170 m2 kapalı, 275 m2 açık kullanım alanlı işyerinin işletilmesinin Belde A.Ş’ye devredilmesi ile ilgili yazısı,

68- İsimlendirme Komisyonu’nun Gebze Belediyesi sınırları içerisinde, mükerrerlik oluşturan cadde-sokakların, 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 69.Maddesine istinaden hazırlanan Numaralama Yönetmeliğinin 14. Maddesi gereği isimlerinin değiştirilmesi ile ilgili yazısı,

TEKLİFLER:

69- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın Başiskele Belediyesi, Paşadağ Mahallesi, G23.c.10.b nazım, G23.c.10.b.1.b-2.a uygulama imar plan paftaları, 1517, 1536, 1760 ve 5627 nolu parsellerde hazırlanan 1/25000, 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

70- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın Başiskele Belediyesi, Bahçecik Mevkii, G23.c.09.d nazım, G23.c.09.d.2.d uygulama imar planı paftası, 2505 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

71- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın Başiskele Belediyesi, Barbaros Mahallesi, G23.c.09.b.4.b uygulama imar planı paftası, 346 nolu parsel hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

72- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın Çayırova Belediyesi, Özgürlük Mahallesi, G22.b.18.b nazım imar planı paftası 2034 ada ve 1201 ada 9-10 nolu parsellerde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

73- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın Çayırova Belediyesi, Akse mahallesi, G22.b.19.d nazım imar planı paftası, 556 ada 4 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

74- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın Çayırova Belediyesi, Şekerpınar Mahallesi, G22.b.14.d.4.d ve G22.b.19.a.1.a uygulama imar planı paftaları, 419 ada 2 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

75- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın Çayırova Belediyesi, Şekerpınar mah, G22.b.13.c.4.a uygulama imar planı paftası, 453 ada 7 nolu parselde Belediyemiz Meclisi’nin 16.01.2014 tarih ve 36 sayılı kararı ile onaylanan uygulama imar planı değişikliğine yasal askı süresi içerisinde yapılan itiraz ile ilgili teklifi,

76- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın Çayırova Belediyesi, Belediyemiz Meclisi'nin 13.03.2014 tarih ve 177 sayılı kararı ile onaylanan uygulama imar planı plan hükümlerine yapılan itirazlar ile ilgili teklifi,

77- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın Darıca Belediyesi, Bayramoğlu Mahallesi, 30J-3B uygulama imar planı paftası, 2140 nolu parsel ile ilgili hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

78- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın Darıca Belediyesi, Cami mahallesi, G22.b.23.c nazım imar planı pafta, 1109 ada, 20 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile teklifi,

79- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın Derince Belediyesi, Yenikent Mahallesi, G23.b.22.a nazım imar planı paftası, 4760 ada 1 nolu parsel, 4762 ada 1 nolu parsel ve 4763 ada 1 nolu parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

80- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın Dilovası Belediyesi, Yahya Kaptan Mahallesi, G23.a.22.a.2.d uygulama imar planı paftası, 2495, 2496 (yeni 5251), 2497 (yeni:5297), 2531 nolu parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

81- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın Dilovası Belediyesi, Demirciler Mevkii, G.23a.12.d nazım imar planı paftası, 102 nolu parselde hazırlanan 1/50000 ölçekli ÇDP, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

82- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın Dilovası Belediyesi, Orhangazi Mahallesi, G23.a.21.b.3.b uygulama imar planı paftası, 44 ada 12 ve 13 nolu parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

83- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın Dilovası Belediyesi, Mimarsinan Mahallesi, G23.a.21.b.1.c uygulama imar planı paftası, 157 ve 161 adalar arasında hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

84- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Dilovası Belediyesi, Belediyemiz Meclisi'nin 10.10.2013 tarih ve 601 sayılı kararı ile onaylanan uygulama imar planı plan hükümlerine yapılan itirazlar ile ilgili teklifi,

85- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Dilovası Belediyesi, Tavşancıl Mahallesi, Ören Mevkii ve Kayapınar Mevkiindeki Arkeolojik sit sınırlarının güncellenmesini içeren Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 27.05.2014 tarih ve 1525 sayılı kararı ile ilgili 1/50000 çevre düzeni planı ve 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

86- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın Gebze Belediyesi, Pelitli Köyü, G22.b, G22.b3 ve G22.b.14.c nazım imar planı paftaları, 1693 nolu parselde hazırlanan 1/50000 ölçekli ÇDP, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

87- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın Gebze Belediyesi, Kirazpınar Mahallesi, G22.b.3, G22.b.20.c-20d nazım imar plan paftaları, 2733 ada 2 nolu parsel, 2735 ada 3 ve 4 nolu parseller ve 2736 ada 1 nolu parsel ile bahsi geçen adaların arasındaki tescil harici alanın hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

88- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, G22.b2 ve G22.b.15.a nazım imar planı paftaları, 59, 60, 61 ve 62 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

89- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, Osmanyılmaz Mahallesi, G22.b.24a Nazım, G22.b.24.a.1.c Uygulama İmar Plan paftası, 2410 ada, 1 ve 2 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

90- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın Gebze Belediyesi, Ademyavuz Mahallesi, G22.b.18c nazım, G22.b.18.c.4.a uygulama imar plan paftası, 231 ada 1 nolu parsel ile kuzeyindeki tescil harici alan ve 232 ada 1 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

91- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın Gebze Belediyesi, Arapçeşme Mah., G22.b.19.c nazım imar planı pafta, 3512 ada 5 parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

92- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın Gebze Belediyesi, Barış, İstasyon ve Tatlıkuyu Mahalleleri, G22.b.24.a-24.b-24.c nazım imar planı paftalarında, hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

93- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın Gebze Belediyesi, G22.b.25.a nazım imar planı paftası, 4542 ada 1, 4 ve 5 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

94- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın Gebze Belediyesi, Gaziler Mahallesi, G22.b.19.c.-19.d nazım, G22.b.19.c.1.d, G22.b.19.d.2.c uygulama imar plan paftaları, 3384 ile 3385 nolu adalar ile 482 ada 56 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgiliteklifi,

95- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın Gebze Belediyesi, Cumhuriyet, Mimar Sinan, Beylikbağı, Köşklüçeşme, İstasyon, Tatlıkuyu Mahalleleri ve Darıca Belediyesi, Emek, Osmangazi Mahalleleri sınırları dahilinde, 444503-456121 yatay, 4521311-4517059 düşey koordinatları arasında “Yapı Düzeni ve/veya Fonksiyonu Yenilenecek (Düzeltilecek) Alanlar (Y)” kapsamında kalan alana ilişkin hazırlanan plan, plan inceleme ve araştırma raporu ile ilgili teklifi,

96- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın Gölcük Belediyesi, Saraylı Mevkii, G.23.c.06.b.2.b uygulama imar planı paftası, Kentsel Sit Alanın'da1740 ve1741 nolu parsellerde hazırlanan Koruma Amaçlı uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

97- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın Gölcük Belediyesi, Hisareyn Mevkii, G.23.c.03.d Nazım imar planı paftası, 197, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1307, 1308 ve 1334 nolu parseller ile ilgili hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

98- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, İzmit Belediyesi, Çayırköy Merkez Mahallesi, G23b.20c.3a-3b-3c-3d uygulama imar planı paftalarında yer alan Gündoğdu - İzmit yolundan başlayarak Kandıra istikametinden Bıçkıdere Göletine kadar olan, sınırları ve koordinatları gösterilen alan Belediye meclisinin 16/01/2009 tarihli ve 47 sayılı kararı üzerine 5393 sayılı Belediye Kanununun 73’üncü maddesine göre, “Çayırköy Yassıbağ Kentsel Gelişim Projesi Alanı” ilan edilmiştir. "Çayırköy Yassıbağ Kentsel Gelişim Projesi Alanı" na ilişkin hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım, 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

99- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi, G23.b.24.d nazım, G23.b.24.d.1.c uygulama imar planı paftası, 1049 ada, 22 ve 4411 ada 7 nolu parseller de hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

100- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın İzmit Belediyesi, Yenidoğan Mahallesi, G23.b.24.d nazım, G23.b.24.d.1.b ve 1.c uygulama imar planı paftası, 4408 ada 3, 4 ve 4382 ada 14 parsellerde hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

101- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın İzmit Belediyesi,Cedit Mahallesi, G23.b.24.b nazım, G23.b.24.b.4.c uygulama imar plan paftası, 4062 ada, 6 nolu parselde hazırlanan ölçekli nazım ve ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

102- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın İzmit Belediyesi, G24a.21a 1/5000 ölçekli nazım imar planı, G24a.21a.1b-1c-1d-2a-2c ve 2d 1/1000 uygulama imar planı için 15.05.2014 tarih ve 279 sayılı Belediye Meclis kararı ile kabul edilen yapılaşma koşullarının revize edilmesi ile ilgili itirazlar ile ilgili teklifi,

103- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın İzmit Belediyesi, Cedit Mahallesi, G23.b.24.b nazım imar planı paftası, 433 ada, 10 ve 23 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

104- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın İzmit Belediyesi, Saraybahçe Mevkii, G23.b.25.d nazım imar plan paftası, 619 ada 157 nolu parselde hazırlanan nazım imar plan değişikliği ile ilgili teklifi,

105- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın İzmit Belediyesi, Turgut Mahallesi, G23.b.24.a nazım, G23.b.24.a.3.d uygulama imar plan paftası, 3513 ada 1 nolu parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

106- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın Kandıra Belediyesi, F24d16b1d, F24d16a2c, F24d21a4c, F24d21a3d, F24d21a3c, F24d21b4d, F24d21b4c, F24d21c4b F24d21c3a, F24d21c3b, F24d21d3d, F24d21d1a, F24d21d1b, F24d21d2b, F24d21c1a, F24d21d2c, F24d21c1c, F24d21c2d, F24d22d1d, F24d22d1b, F24d22d1c, F24d21d4b, F24d21d3a, F24d21d3b, F24d21c4a uygulama imar planı paftası, Rüzgar Elektrik Santrali için hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

107- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın Karamürsel Belediyesi, Çamçukur Mevkii sınırları içerisinde, G23.d.08.b nazım imar planı paftası, 268, 69, 90, 91, 94, 107, 108, 214, 664, 665, 666, 667, 668 nolu parsellerde K4 Gelişme Alanları ile ilgili hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

108- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın Karamürsel Belediyesi, Karapınar Mevkii sınırları içerisinde, G23.d.08.d nazım imar planı paftası, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 200, 453, 471, 472, 473, 486, 487 nolu parsellerde K3 Gelişme Alanları ile ilgili hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

109- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın Kartepe Belediyesi, Kazakburun mevkii, G24.d.03.b.3.c uygulama imar planı pafta, 165 ada 280 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

110- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın Kartepe Belediyesi, Suadiye Mevkii, Çepni, Orta, Kartepe ve Kestanelik Mahalleleri, G24.d.01.c.3.c-02.d.3.c-3.d-4.c.-4.d, G24.d.06.b.2.a-2.b ve G24.d.07.a.1.a-1.b-2.a-2.b-2.c-2.d uygulama imar planlarına yapılan itirazlar ile ilgili teklifi,

111- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın Kartepe Belediyesi, Belediyemiz Meclisi'nin 13.02.2014 tarih ve 146 sayılı kararı ile onaylanan uygulama imar planı plan hükümlerine yapılan itirazlar ile ilgili teklifi,

112- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Kartepe Belediyesi, Sarımeşe Mahallesi sınırları içerisinde, G24d.01b nazım ve G24d.01b.4a uygulama imar planı paftasında yer alan 600 ada, 1 ve 2 nolu parseller ile ilgili teklifi,

113- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın Kartepe Belediyesi, Köseköy mevkii, G24.a.21.d nazım, G24.a.21.d.03.c uygulama imar planı pafta, 518 nolu parselde hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi ,

114- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın Körfez Belediyesi, Hereke Mevkii, koruma amaçlı 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu ile ilgili Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Kurulunun 27.05.2014 tarih ve 1520 sayılı kararı ile ilgili teklifi,

115- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın Körfez Belediyesi, Yavuz Sultan Mahallesi, G23.b.4, G23.b.21.b nazım, G23.b.21.b.3.c uygulama imar plan paftası, 1175 ada 1 nolu parselde hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

116- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın Körfez Belediyesi, G.23a.23.b.4.b uygulama imar planı paftası, 3550 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

117- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Körfez Belediyesi, Yukarı Hereke Mahallesi, G23a18c3b-3c-3d, G23a23b1b uygulama imar planı paftalarında hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

118- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Kandıra Belediyesi, Doğancılı-Sarısu Mevkiinde 19.461 m2 lik ormanlık alanın Orman Kanununun 16. Maddesinin Uygulama Yönetmeliğine istinaden Rehabiliteye hazırlık maksatlı dolgu işlemi için Bakanlık tarafından kesin izin verilen Kandıra Belediyesi Başkanlığı’na devredilmesi ile ilgili teklifi,

119- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın Reklam, İlan ve Tanıtım Yönetmeliği Değişiklik Taslağı ile ilgili teklifi,

120- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Belediyemiz Rehabiliteye Hazırlık Maksatlı Dolgu işlemi için Bakanlık Makamı Tarafından Kesin izin verilen Kandıra İlçesi, Doğancılı-Sarısu Mevkiinde 19.461 m2 lik ormanlık alanın Kandıra Belediyesi Başkanlığı’na devredilmesi ile ilgili teklifi,

121- Kültür Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’nın, Eskihisar Caddesi No:121 Eskihisar Köyü Gebze/ Kocaeli adresinde bulunan müstakil evin “ Gaziler Kültür Evi”olarak Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kocaeli Şubesi Başkanlığı ile ortak hizmet projesi doğrultusunda kulanılması ile ilgili teklifi,

122- Kültür Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’nın, SEKA Kültür Parkı alanında bulunan 8 numaralı evin “Türkiye Azerbayacan Dernekleri Federasyonu Başkanlığı”ile ortak hizmet projesi doğrultusunda kulanılması ile ilgili teklifi,

123- Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın, OSB Köprülü Kavşağı protokolü ile ilgili teklifi,

124- Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın, Gebze İlçesi Spor Kompleksi Projesi Hazırlama Hizmeti İşinin yıllara sari olarak ihale edilmesi ile ilgili teklifi,

125- Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, İlimiz, Kartepe İlçesi,G24D5B4C pafta üzerinde ve tescil harici alanda kalan 22.000,00 m2 yüzölçümlü “Kartepe-Eşme Sahil Parkı’ ile üzerindeki bina ve muhdesatlarının Kartepe Belediyesine tahsis edilmesi ile ilgili teklifi,

126- İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Görev Ve Çalışma Yönetmeliği ile ilgili teklifi,

127- Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın, Deniz Uçağı Kiralanması İşinin yıllara sari hizmet yöntemi ile ihale edilmesi ile ilgili teklifi,

128- Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, İlimiz, İzmit İlçesi, Mehmet Ali Paşa Mahallesinde 3350 ada 1 no.lu parselde kat mülkiyetli, cilt 76 sahife, 7461’de tapuya tescilli, 1/232 arsa paylı meskenin hak sahibine devredilmesi ile ilgili teklifi,

129- Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, İlimiz, İzmit İlçesi, Kozluk mahallesi 1189 ada 190 parsel sayılı 254,47 m2 yüzölcümlü taşınmazın, bitişiğinde bulunan 1189 ada 147 parsel sayılı taşınmazın sahiplerine satışı ile ilgili teklifi,

130- Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı’nın, İlimiz, İzmit İlçesi, Mehmet Ali Paşa Mah. 4964 ada 4 ve 5 nolu parsellerin ayni sermaye artırımı yoluyla Kent Konut A.Ş.’ye devredilmesi ile ilgili teklifi,

131- Toplu Taşıma Dairesi Başkanlığı’nın, Belediyemize ait otobüslerin temizlik hizmeti işinin sürekli olarak yürütülmesi kaynakların verimli kullanılması, hizmet kalitesinin artırılması için ilgili işin yıllara sâri olarak hizmet alımı yöntemiyle ihale edilmesiyle ile ilgili teklifi,

132- İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Kadro İptal ve İhdası ile ilgili teklifi,

133- Kültür Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’nın, SEKA KültürParkıalanında bulunan 10 numaralı evin, kamu yararına çalışan “Önder imam Hatip Okulları Mezunları ve Mensupları Derneği” ile ortak hizmet projesi doğrultusunda kullanılması ile ilgili teklifi,

134- Toplu Taşıma Dairesi Başkanlığı’nın, Kandıra İlçesi sınırları içinde bulunan ve işletilmesi Belde A.Ş’ye devredilmiş olan parkomatlı otopark yerlerinin Belde A.Ş’ye olan işletim sözleşmesinin iptal edilmesi ile ilgili teklifi,

135- Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, İzmit İlçesi, Körfez mahallesinde mülkiyeti belediyemize ait 1858 ada 14 parsel sayılı taşınmaz üzerinde Kocaeli Ticaret Odası ve Belediyemizin ortak proje kapsamında Spor Kompleksi yapılması ile ilgili teklifi.

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım