17 OCAK 2013 TARİHLİ MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN,

Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 13. maddesi gereğince; 17/ 01/ 2013 Perşembe günü, saat: 15.00’ da Kocaeli-İzmit, Karabaş Mahallesi, Sanayi Fuarı 4. Caddesi, No: 39’daki (Fuariçi) Leyla Atakan Kültür Merkezi, Dr. Şefik Postalcıoğlu Konferans Salonu’nda toplanacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.

İbrahim KARAOSMANOĞLU

Büyükşehir Belediye Başkanı

Yoklama ve açılış,
13/ 12/ 2012 tarihli tutanak özetinin okunması ve oylanması,

GÜNDEM

========

RAPORLAR:

1- Körfez Belediye Başkanlığının Bütçe Aktarmasına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu raporu,

2- Dilovası Belediye Başkanlığının Bütçe Aktarmasına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu raporu,

3- 41 LE 663 Plakalı, 2000 Model BMC Fatih Kamyonun Erzurum- İspir Belediyesine hibe edilmesine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu raporu,

4- İzmit, Cumhuriyet Mahallesi, 5041 ada 3 nolu parsel üzerinde, Otobüs Garajında bulunan 54,70 m2’lik işyerinin “Çay Ocağı ve Sosyal Tesis” olarak kullanılmak üzere, işletmesinin Belde A.Ş.’ye devredilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu,

5- Başiskele,Yakacık Mahallesi, Kurtuluş Caddesinde bulunan 121,00 m2’lik işyerinin “Kafeterya, Çay Bahçesi ve Sosyal Tesis” olarak kullanılmak üzere, işletmesinin Belde A.Ş.’ye devredilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporu,

6- Sözleşmeli Tiyatro personeli çalıştırılması ve ücretlerinin belirlemesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporu,

7- Sözleşmeli personel çalıştırılması ve ücretlerinin belirlenmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonuraporu,

8- Sınırlı Ayni Hak Tesisi Projelendirmesi ile ilgili Hukuk Komisyonu Raporu,

9- Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarının Uluslararası Assitej Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Birliği’ne üye olması için gerekli işlemlerinin yapılmasına ilişkin Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu raporu.

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORLARI:

10- Başiskele Belediyesi, 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarına yapılan itirazlar ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

11- Başiskele Belediyesi, G23c03c nazım imar planı paftasında hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

12- Başiskele Belediyesi, Yuvacık, G23c04c nazım, G23c04c 3a-2d uygulama imar planı paftası, 108 ada 8 nolu parselde hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

13- Başiskele Belediyesi, G23c çevre düzeni planı, G23c2, G23c09d nazım imar planı paftaları 1691,1692, 1695,1696, 1703, 1704,1705,4875,4876,2416 nolu parsellerde hazırlanan 1/50000 ölçekli ÇDP ile nazım imar planı değişiklikleri ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

14- Çayırova Belediyesi, G22b18b nazım imar planı paftası, 1192 ada, 2 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

15- Çayırova Belediyesi,G22b19a nazım imar planı paftası, 255 ada 5,6,7 ve 8 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

16- Çayırova Belediyesi, G22.b.18.c.1.a ve G22.b.18.d.2.d uygulama imar planı paftaları, 5533 ada 9 ve 10 nolu parseller, 5534 ada 10 ve 11 nolu parseller, 5535 ada 8 ve 9 nolu parseller, 5540 ada 8 ve 9 nolu parseller, 5541 ada 8 ve 9 nolu parseller ile 5542 ada 8 ve 9 nolu parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

17- Darıca Belediyesi, G22b24d nazım imar planı paftası, 801 ada, 1 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

18- Derince Belediyesi, Yavuzsultan Mahallesi, G23.c.01.b.2.b uygulama imar planı paftası, 1448, 1449, 1450, 1453, 1454 adalarda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

19- Derince Belediyesi, Çınarlı Mahallesi, G23.b.23.d.4.a uygulama imar planı paftası, 918 ada 22 nolu parselin bulunduğu alanda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

20- Dilovası Belediyesi, G23.a.21.c.2.a-2.d paftaları, kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında hazırlanan 1/1000 ölçekli dolgu imar planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

21- Dilovası Belediyesi, G23a21b nazım, G23a21b2b uygulama imar planı paftasında hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişiklikleri ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

22- Gölcük Belediyesi, G23c01c nazım imar planı paftası, 359 ada, 14 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

23- Gölcük Belediyesi, Değirmendere, G23c.01c.2d ve G23c.01c.3a uygulama imar planı paftaları, 265 ada 1 nolu parsel, 350 ada 1 nolu parsel ile 514 ada 1 nolu parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

24- Gebze Belediyesi, Osmanyılmaz Mahallesi, G22.b.24a.2a uygulama imar planı paftası, 417 ada 17 nolu parsel ile batısından geçen imar yolunda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

25- Gebze Belediyesi, Beylikbağı Mahallesi, G22.b.18.c.4.b uygulama imar planı paftası 402 ada, 7 parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

26- Gebze Belediyesi, Yenikent Mahallesi sınırları dahilinde, G22.b.19.d.2.a. - G22.b.19.d.2.b. uygulama imar planı paftaları, 4835 ada 1 nolu parselin bir kısmında ve G22.b.19.a.3.c. – 3.d. uygulama imar planı paftaları, 4808 ada 1 nolu parselin bir kısmında hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

27- Gebze Belediyesi, İstasyon Mahallesi, G22.b.24.a.4.b uygulama imar planı paftası, 1287 ada 10 nolu parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

28- Gebze Belediyesi, Tavşanlı Köyü, G22.b.20.c.4.c uygulama imar planı paftası, 945, 946, 954, 955 ve 2276 nolu parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

29- Gebze Belediyesi, GK_53 planlama bölgesi sınırları dahilinde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

30- Gebze Belediyesi, G22b24b nazım imar planı paftası, 791 ada, 23 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

31- Gebze Belediyesi, 14.06.2012 tarih ve 320 sayılı Belediyemiz Meclis kararına yapılan itirazlar ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

32- İzmit Belediyesi, G23b.25.d.02.a uygulama imar planı paftası, 1742 ada 40 nolu parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

33- İzmit Belediyesi, Veliahmet Mahallesi, G23.b.24.d.2.c uygulama imar planı paftası 358 ada 52 nolu parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

34- İzmit Belediyesi, Yeni Mahallesi, G23B4 , G23B23D nazım imar planı paftaları, 2806 ada 4 nolu parsel, 2806 ada 5 nolu parsel, 3553 ada 5 nolu parsel, 48 ada 33 nolu parsel, 2809 ada 13 nolu parsel, 2831 ada 1 nolu parselde hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

35- İzmit Belediyesi, Arızlı -Ağaköy Mevkii, G23.b.23.b.3.b-3.c.-3.d ve G23.b.24.a.4.a.-4.d uygulama imar plan paftalarında hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

36- İzmit Belediyesi, Yenişehir Mahallesi, G23.b.25.a.3.c-3.d uygulama imar planı paftası, 2522 ada 20 nolu parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

37- İzmit Belediyesi, Mehmetalipaşa Mahallesi, G23.b.25.c.1.a uygulama imar planı paftası, 3058 ada 13 nolu parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

38- İzmit Belediyesi, Durhasan Mevkii, G23.b.25.a.3.c uygulama imar planı paftası, 4983 ada 1 nolu parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

39- İzmit Belediyesi, G23b Çevre düzeni planı, G23b3, G23b19d nazım, G23b19d3a-4b uygulama imar planı paftaları, 1292,1293,1296 nolu parsellerde hazırlanan 1/50000 ölçekli ÇDP ile 1/25000, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklikleri ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

40- İzmit Belediyesi, G23b24c nazım imar planı, G23b24b4c uygulama imar planı paftasında hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

41- İzmit Belediyesi, G23b25d nazım imar planı, 4081 ada, 1,2,3 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

42- Karamürsel Belediyesi sınırları içerisinde, Belediyemiz Meclisi'nin 11.10.2012 tarih ve 596 sayılı kararına yapılan itiraz ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

43- Kartepe Belediyesi, G24d03b nazım imar planı, G24d03b3c uygulama imar planı paftası, 165 ada, 281 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

44- Kartepe ve Başiskele Belediyeleri, G24d çevre düzeni planı, G24d1, G24d01-01d nazım imar planı paftalarında hazırlanan 1/50000 ölçekli ÇDP ile 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklikleri ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

45- Kartepe Belediyesi, Suadiye Mevkii G24.d.02.d.1.a-1.b-1.c-1.d-4.a-4.b-4.d, G24.d.01.c.2.c, G24.d.01.c.3.a-3.b-3.c-3.d uygulama imar planı paftalarında hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

46- Körfez Belediyesi, Atalar, Mimarsinan, Hacıosman, Çamlıtepe, Fatih, Güney, Barbaros, Kuzey, Yeniyalı, Esentepe, Yavuz Sultan Selim Mahallelerinde zemin etüdlerinin revize edilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

47- Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde konut ve ticaret alanlarında yoğunluk değerlerinde düzenleme yapılmasına ait nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

SÜRE UZATIMI:

48- Kartepe ilçesine bağlı Maşukiye’de çalıştırılması düşünülen taşocağı hakkındaki önerge ile ilgili Çevre ve Sağlık Komisyonu yazısı ,

49- Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Otopark İlke ve Esaslarının muhtelif maddelerinde revizyon yapılmasına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Hukuk Komisyonu’nun müşterek yazısı.

50- Dilovası Belediyesi, G23a4, G2316c nazım imar planı paftasında hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu yazısı,

51- İzmit Belediyesi sınırları içerisinde MİA sınırları ve plan hükmünde yapılan düzenlemeye ait 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu yazısı,

DAİRESİNDEN GELEN TEKLİFLER:

52- Başiskele Belediyesi, G24d,G23c çevre düzeni planı, G24d1,G23c2 ve G24d01d,G23c05c nazım imar planı paftalarında hazırlanan 1/50000 ölçekli ÇDP, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklikleri ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

53- Başiskele Belediyesi, Bahçecik, G23c09a nazım imar planı paftası, 624 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

54- Başisikele Belediyesi, G23c09a-04d nazım imar planı paftaları, 704 ve 2367 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

55- Başiskele Belediyesi, G23c09b nazım imar planı paftası, 417 ada, 18 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

56- Başiskele Belediyesi, G23c05d-05c nazım, G23c05d3b-3c, G23c05c1d uygulama imar planı paftalarında hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

57- Başiskele Belediyesi, Astakos Antik Kenti, 3.Derece Arkeolojik Sit Alanında hazırlanan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planlarına yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazlarla ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

58- Çayırova Belediyesi sınırları içerisinde Belediyemiz Meclisi'nin 15.11.2012 tarih ve 631 sayılı kararına yapılan itiraz ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

59- Çayırova Belediyesi, G22b19d nazım imar planı paftası, 1825 ada, 11,12,13,14,15,16,17,18 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

60- Çayırova Belediyesi, G22b19d nazım imar planı paftası, 1735 ada, 9 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

61- Çayırova Belediyesi, G22b19a nazım imar planı, G22b19a4a-1d uygulama imar planı paftaları, 860 ada 1 nolu parsel ile 861 ada 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

62- Darıca Belediyesi, G22b23d nazım imar planı paftası, 584,593,9403 ve 9404 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

63- Darıca Belediyesi, G22b23a nazım imar planı paftası, 988 ada 2 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

64- Darıca Belediyesi, G22b22b nazım, 29KIa uygulama imar planı paftaları, 1243 ada, 1 nolu parselde hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

65- Derince Belediyesi, G22b22c nazım imar planı paftası, 3155 ada, 7 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

66- Derince Belediyesi, G22b22a nazım imar planı paftası, 2879 ada, 5 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

67- Dilovası Belediyesi, 1/50000 ölçekli G23a Çevre Düzeni Planı, 1/25000 ölçekli G23a4 nazım, 1/5000 ölçekli G23.a.21.a-22.a-22.b nazım imar planı paftalarında “Sit Alanı Sınırları” ile “Koruma Alan Sınırlarının” işlenmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

68- Gebze Belediyesi, Gebze Kent Merkezi Koruma Amaçlı İmar Planına yapılan itirazlar ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

69- Gebze Belediyesi, G22b20c nazım imar planı paftası, 2642 nolu parselin doğusunda hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

70- Gebze Belediyesi, G22b24b nazım imar planı paftası, 767 ada 3 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

71- Gebze Belediyesi, G22b19c nazım imar planı paftaları, 3511 ve 3512 nolu adalarda hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

72- Gebze Belediyesi, G22d24c nazım imar planı paftası, 2755 ada, 2 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

73- Gebze Belediyesi, G22b19c nazım imar planı paftası, 452 ada, 7 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

74- Gebze Belediyesi, G22b19d nazım imar planı paftası, 3388 ada, 1 ve 2 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

75- Gebze Belediyesi, G22b18c nazım imar planı, G22b18c1d uygulama imar planı paftası, 3996 ada, 18 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

76- Gebze Belediyesi, G22b19c nazım imar planı paftası, 3674 ada 2 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

77- Gebze Belediyesi,G22b23b nazım imar planı paftası, 2808 ada 6 nolu parsel ile tescil harici alanda hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

78- Gebze Belediyesi, G22b20c-25a-25b nazım imar planı paftaları, 4541 ada, 22 nolu parsel ile 4542 ada 6 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

79- Gebze Belediyesi, G22b24a nazım imar planı paftası, 2469 ada, 2 nolu parsel, 2738 ada, 1,4,5 nolu parseller, 2747 ada, 1,2,3,4,5 nolu parseller, 2748 ada, 1,6 nolu parseller, 2749 ada, 1,2,3 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

80- Gölcük Belediyesi, 1/50000 ölçekli G23.c Çevre Düzeni Planı, 1/25000 ölçekli G23.c.1 ve 1/5000 ölçekli G23.c.08.a nazım imar planı ve G23.c.08.a.2.d uygulama imar planı paftalarında, 323 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ve 19 parsellerin III. Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırlarının işlenmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

81- Gölcük Belediyesi, İcadiye Köyü, 12.07.2012 tarih ve 396 sayılı Belediyemiz Meclis Kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planına yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

82- İzmit Belediyesi, Bayraktar Köyü, G24.a.22.b.4.d uygulama imar planı paftası, 135 ada 169 parselde “Akaryakıt İstasyonu” işlenmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

83- İzmit Belediyesi,G23b24c nazım imar planı, G23b24c3d. uygulama imar planı paftası, 3411 ada 2 ve 3 nolu parsellerde hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

84- İzmit Belediyesi, Körfez Mahallesi, G23b25b nazım imar planı, G23b25b1d uygulama imar planı paftası, 541 ada, 23 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

85- Karamürsel Belediyesi, Sarıkum Mahallesi, G23d08a nazım imar planı, G23d08a2c uygulama imar planı paftası, 234 ada, 10, 11 ve 12 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

86- Kandıra Belediyesi, F24d19d1a uygulama imar planı paftası, Kent Merkezi ve Meydanı projesi kapsamında hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

87- Kartepe Belediyesi, G24d1, G24d02b nazım imar planı paftalarında hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

88- Kartepe Belediyesi, G24d02a-03c nazım imar planı paftaları, 155 ada 1 ve 2 nolu parseller ile 2014 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

89- Kartepe Belediyesi, G24d07a nazım imar planı paftası, 1292 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

90- Kartepe Belediyesi, G24d01b nazım imar planı paftası, 2769 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

91- Kartepe Belediyesi, Maşukiye Mevkii, Çınarlı Mahallesi, G24.d.03c.3d ve G.24d.08a.2b uygulama imar planı paftaları, 50 nolu parselde ve plan hükmünde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

92- Kartepe Belediyesi, Acısu, G24d03d2d uygulama imar planı paftasında hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

93- Kartepe Belediyesi, Uzunçiftlik, G24a21c3d uygulama imar planı paftasında hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

94- Kartepe Belediyesi, Köseköy, G24a21c4d uygulama imar planı paftası, 3561 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

95- Körfez Belediyesi, G23b21d nazım imar planı paftası, 250 ada 1 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

96- Körfez Belediyesi, Atalar Mahallesi, G23a25a nazım imar planı paftası, 1750 ada, 11 ve 37 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

97- Körfez Belediyesi, G23b21a-21b-21c nazım imar planı paftası, 872 ada, 4 nolu parsel, 1134 ada, 1,2,3 nolu parseller, 1017 ada, 1 nolu parsel 442 ada, 5 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

98- Körfez Belediyesi, Kent Merkezini kapsayan alanlarda T1 bölgelerinin yeniden belirlenmesi ile ilgili hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

99- Körfez Belediyesi, Güney Mahallesi, G23.c.01.b.2.a uygulama imar planı paftası, 956 ada, 3, 4, 5, 6 ve 8 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

100- Körfez Belediyesi, Yeniyalı ve Çamlıtepe Mahalleleri, G23b.21.a.3.c,G23b.21c.2d uygulama imar planı paftaları, 504 ada 1 parsel ile 1017 ada 1 parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

101- Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Planlama Şube Müdürlüğü Görev ve Çalışma usul ve esaslarını belirlemek amacıyla hazırlanan İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı görev ve çalışma yönetmeliği değişikliği hakkında İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

102- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Kandıra Karaağaç Köyünde bulunan isimsiz sokalara isim verilmesine ilişkin teklifi,

103- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gölcük Merkez Mahallesi, Fatih Caddesi ile Yeni Mahalle 1 Mart Caddesi arasında bulunan isimsiz üstgeçide “Şehit Murat İLERİGELEN Üstgeçidi” isminin verilmesi ile ilgili teklifi,

104- Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın, Dilovası İlçesi, Tavşancıl Mahallesinde bulunan ve belediyemizin tasarrufunda olan Tavşancıl sahilparkı bina ve muhdesatınn Dilovası Belediyesine tahsis edilmesine ilişkin teklifi,

105- Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın, Gölcük İlçesi, Dumlupınar Mah. 81 ada 123 parsel üzerinde yer alan Gölcük Belediyesi Hizmet Binasında bulunan ve belediyemizin mülkü olan 5 adet işyerinin İSU Genel Müdürlüğü’ne kiraya verilmesine ilişkin teklifi,

106- Emlak ve İsimlak Dairesi Başkanlığı'nın, Çayırova, Cumhuriyet Mahallesi, 304 ada, 1 parsel üzerindeki Kalıcı İş Merkezinin 1. ve 2. katında bulunan ve belediyemizin mülkü olan 9 adet işyerinin “Bilgi Evi ve Kütüphane Projesi” kapsamında Çayırova Belediyesine tahsis edilmesine ilişkin teklifi,

107- Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit İlçesine bağlı Akpınar Köyünde mevcut Orman Köyü Konutları ile TOKİ Konutları arasında açılacak imar yolunun orman hududu içinde kalan kısmı için yol geçiş izni alınması ve tahakkuk edecek bedelin ödenmesine dair teklifi,

108- Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın, belediyemiz mülkü olan, Körfez İlçesine bağlı Yarımca Köyü ( Mahallesi), 1064 Ada, 1 parselin revizyon imar planıyla ilgili teklifi,

109- Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın, Mülkiyeti Belediyemize ait olup, İzmit, Yenidoğan Mah. 132 ada, 5. Parselde bulunan 2.532,00 m² yüzölçümlü taşınmazın İzmit Belediyesine tahsis edilmesine dair teklifi,

110- Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit, Yenidoğan Mahallesi, 3331 ada, 1 parsel ve 3304. ada 1 parsel sayılı, beleidyemize ait 2 taşınmazın İzmit Belediyesine tahsis edilmesine ilişkin teklifi,

111- Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın, Yarımca Sahili Kamulaştırma Projesi kapsamında bulunan ve Kılıç Kökten SAYLAN’ ait olan 1261 ada, 9 nolu parselin kamulaştırma bedelinin, belediyemizin Gündoğdu TOKİ konutlarından 1 adet daire ile trampa edilmek suretiyle ödenmesine dair teklifi,

112- Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın, belediyemize ait Ferruh Duygu Spor tesislerinin sosyal donatı ve müştemilatıyla birlikte Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonuna tahsis edilmesine ilişkin teklifi,

113- Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı’nın, İzmit köy muhtarları ve belediyemiz tarım uzmanlarının modern tarımsal sulama yöntemleri konusunda birlikte inceleme yapmak üzere Hollanda’nın Amsterdam kentine gönderilmesine ilişkin teklifi,

114- Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın, belediyemizin 2012 yılı gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap, kayıt ve işlemlerinin denetlenmesi amacıyla Denetim Komisyonu kurulmasına ilişkin teklifi,

115- Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı’nın, Kent Konseyinin “Doğru Türkçe Kelime Kullanımını Teşvik Projesi” ile ilgili teklifi,

116- Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Belediye İş Sendikası Genel Başkanlığınca belediyemiz aleyhine açılan aidat alacağı davasına ilişkin teklifi,

117- Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, 2013 Yılı Gelir Tarifesi Cetvellerinde Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’na ait ücret sütununda düzeltme yapılmasına ilişkin teklifi,

118- Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’ nın, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın hayvan kesim ücret tarifesinde değişiklik talebine dair teklifi,

119- Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın tarife güncellemesi ile ilgili teklifi,

120- Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın 2013 yılı gelir tarifesi ile ilgili teklifi,

121- İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, görevlerinin niteliği gereği günün 24 saatinde devamlılık gösteren Zabıta ve İtfaiye hizmetlerinde çalışan personele ödenecek aylık maktu fazla çalışma ücretine ilişkin teklifi,

122- Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın, “Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliği” ile ilgili teklifi,

123- Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın, 41 KK 430 plakalı, 1998 model Renault Vidanjör kamyonun Erzurum- Şenkaya Belediyesi’ne hibe edilmesine ilişkin teklifi,

124- Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın, 41 FU 296 plakalı, 2001 model BMC Fatih marka kamyonun Çanakkale- Lapseki İlçesi Çardak Belediyesi’ne hibe edilmesine ilişkin teklifi,

125- Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın, Kartepe İlçesi, Tepecik Mahallesi, Ergenekon Caddesi, Çağla Sokakta bulunan beton yol için, Yapım İşi Protokolü imzalanması ile ilgili teklifi.

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım