17 MART 2016 TARİHLİ MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 13. maddesi gereğince; 17/03/2016 Perşembe günü, saat: 15.00’ da Kocaeli-İzmit, Karabaş Mahallesi, Sanayi Fuarı 4. Caddesi, No: 39’daki (Fuariçi) Leyla Atakan Kültür Merkezi, Dr. Şefik Postalcıoğlu Konferans Salonu’nda Mart ayı olağan meclis toplantısı 1. Birleşimi için toplanarak gündemindeki konuları görüşecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

İbrahim KARAOSMANOĞLU

Büyükşehir Belediye Başkanı

Yoklama ve açılış,
11/02/2016 tarihli tutanak özetinin okunması ve oylanması,

Meclis Bilgi Sunumu

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, müdür ve üstü unvanlı personelin atanmasına ilişkin bilgi sunumu.

GÜNDEM

================

RAPORLAR:

1. Plan ve Bütçe Komisyonu'nun, Karamürsel Belediyesi Başkanlığına ortak proje kapsamında malzeme yardımı yapılması ile ilgili raporu,

2. Plan ve Bütçe Komisyonu'nun, Park Bahçeler ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı’nın 2016 yılı Bütçe tertiplerinden, Muhtarlıklar ve Sivil Toplum Kuruluşları Dairesi Başkanlığı’nın 2016 yılı Bütçe tertiplerine aktarma yapılması ile ilgili raporu,

3. Plan ve Bütçe Komisyonu'nun, Toplu Taşıma Dairesi Başkanlığının 2016 yılı bütçesinin Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme alımı bütçe tertibinden ve Hizmet alımları bütçe tertibinden Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığının Yurtiçi Sermaye Transferleri bütçe tertibine aktarma yapılması ile ilgili raporu,

4. Plan ve Bütçe Komisyonu'nun, Kartepe İlçesi, Sarımeşe Mahallesi 527 ada 1 parsel sayılı, 953.23 m2 yüzölçümlü taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre satılması ile ilgili raporu,

5.Plan ve Bütçe Komisyonu'nun, Mülkiyeti Belediyemize ait İzmit İlçesi, Durhasan Mahallesi, 113, 114, 115, 116, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 154, 155, 156 parsel sayılı taşınmazların şantiye alanı olarak kullanılmak üzere İSU Genel Müdürlüğü’ne tahsis edilmesi ile ilgili raporu,

6. Plan ve Bütçe Komisyonu'nun, Mülkiyeti Belediyemize ait; Kocaeli İli, İzmit İlçesi, Kadıköy Mahallesi, 5085 ada 1 parsel üzerinde bulunan Katlı Otopark projesinin teras katında bulunan işyerinin düğün salonu ve sosyal tesis olarak kullanılmak üzere, işletilmesinin Antikkapı A.Ş.’ye devredilmesi ile ilgili raporu,

7. Plan ve Bütçe Komisyonu'nun, Belediyemiz mülkiyetinde bulunan 24 adet taşınmazın satışı, trampası ve takas edilmesi ile ilgili raporu,

8. Plan ve Bütçe Komisyonu'nun, Mülkiyeti Belediyemize ait olan İlimiz, Başiskele İlçesi, Yuvacık Mahallesi, 304 ada 1 no.lu taşınmaz üzerinde bulunan kalıcı iş merkezi içinde 1.katta 30 ve 2.kat 47 no.lu işyerlerinin Kocaeli Valiliği-İl Milli Eğitim Müdürlüğü lehine olan tahsisinin kaldırılması ve 1. kat 26 ve 30 no.lu işyerleri ile 2.kat 39, 40, 42 ve 47 no.lu işyerleri olmak üzere toplam 6 adet kalıcı işyerinin ‘Gençlik Merkezi’ olarak kullanılmak üzere; Kocaeli Valiliği-Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’ne tahsis edilmesi ile ilgili raporu,

9.Plan ve Bütçe Komisyonu'nun, Kadro İptal-ihdası ile ilgili raporu,

10.Plan ve Bütçe Komisyonu'nun, Karamürsel İlçe ve Derince İlçe sınırları içinde bulunan parkomatlı park yerlerinin Belde A.Ş.’ye kiralanması ile ilgili raporu,

11. Plan ve Bütçe Komisyonu'nun, İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nın, 2016 yılı gelir tarifesi düzeltilmesi ile ilgili raporu,

12.İsimlendirme Komisyonu'nun, Darıca Cami Mahallesinde, Tuzla Caddesinden sahile ve Aslan Çimento Fabrikasına bağlantıyı sağlayan, aynı zamanda Alibaba ve Hatır Sokakları da birleştirecek şekilde yeni oluşturulan yola “Şehit Mehmet Selim Kiraz Caddesi” isminin verilmesi ile ilgili raporu,

13. Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu’nun, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ücretsiz Spor Okulları Projesi ile ilgili raporu,

14.Plan ve Bütçe Komisyonu + Ulaşım Komisyonu’nun, Hidrolik Platformlu Havai Hat Muayene/ Bakım Aracı ile Malzeme Taşıma ve Çekme Aracı satın alınması, 2016 Mali Yılı Bütçesi T cetveline eklenmesi ile ilgili raporu,

15. Plan ve Bütçe Komisyonu + Ulaşım Komisyonu’nun, Hibe Otobüsler ile ilgili raporu,

16. Plan ve Bütçe + Sosyal Hizmetler ve Halkla İlişkiler Komisyonu’nun, Gölcük Belediyesi, Değirmendere, Eski Yalı Mahallesinde SİT alanı ilan edilen alan dahilinde bulunan 2-3 sayılı parsellerdeki 12 adet tescili yapının “Eski Yalı Mah.”Projesi kapsamında restorasyon ve restitüsyon yapım işinin Belediyemizle ortak proje kapsamında yapılması ile ilgili raporu,

17. Plan ve Bütçe + Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu’nun, Belediyemiz 2014/524 sayılı Meclis Kararının tashih edilerek;İzmit İlçesi, Mehmet Ali Paşa Mahallesi, 3230 ada 32 parsel sayılı taşınmazda yer alan Mehmet Ali Paşa Sağlık ve Kültür Merkezinin 2. Katında bulunan sınıfların kurs merkezi olarak kullanılmak üzere, İzmit İlçe Müftülüğü’ne tahsis edilmesi ile ilgili raporu,

18.Hukuk Komisyonu + Çevre ve Sağlık Komisyonu’nun, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin güncellenmesi ile ilgili raporu,

19.Hukuk Komisyonu + Çevre ve Sağlık Komisyonu’nun, Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile ilgili raporu,

20.Hukuk Komisyonu+Toplumsal Fırsat Eşitliği ve Engelliler Komisyonu’nun, “Evde Sağlık Bakım ve Sosyal Destek Hizmetlerinin İşbirliği içerisinde yürütülmesine dair İl Protokolü” kapsamında İlimizdeki entegrasyonunun gerçekleştirilmesi ve yürütülmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi ile ilgili raporu.

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORLARI:

21 İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Damlar Mahallesi, G23c.09a nazım, G23c.09a.2a,2b, 2c,2d uygulama imar planı paftaları, 492877-493580 yatay, 4507089-4505880 düşey koordinatları arasında hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

22. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Karşıyaka Mahallesi, G23c.03c nazım, G23c.03c.2d, 2c, 3a, 3b uygulama imar planı paftaları, 70 ha. alanda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

23.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Aydınkent, Yuvacık, Yakacık, Fatih ve Paşadağ Mahalleleri içerisinde, G23c.09b-10a-05d-05c nazım imar planı paftalarında hazırlanan 1/50000 ölçekli ÇDP, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

24.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Kullar Mahallesi, G23c.05a.3b ve G23c.05b.04a uygulama imar planı paftaları, 159 ada 20 nolu parselin doğusunda, Park Alanı kullanımlı tescil harici alanda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

25. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Yuvacık Mevkii, Yeşilyurt Mahallesi G23.c.05.d nazım, G23c.05.d.1.a uygulama imar planı paftası, 220 ada 1-2-3-4-5-6-7-8 nolu parseller, 221 ada 1-2-3-4-5-6-7-8 nolu parseller ve 763 ada 1-2-3-4-5-6-7 ve 8 nolu parsellerde hazırlanan ve Belediyemiz Meclisi'nin 17.09.2015 tarih ve 502 sayılı kararı ile onaylanan uygulama imar planı değişikliğine yapılan itirazlar ile ilgili raporu,

26.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Şehitekrem Mahallesi, G23c.09d nazım, G23c.09d.2b uygulama imar planı paftası, 3430, 3431, 3432, 3433, 3434, 3435, 3436, 3442, 3443, 3444, 3445, 3446, 3462, 3463, 3464, 3465, 3466, 3467, 3468, 3469, 3470, 3476, 3495 ve 3496 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

27. mar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Şehitekrem Mahallesi, G23c.09d nazım, G23c.09d.2b uygulama imar planı paftası, 3430, 3431, 3432, 3433, 3434, 3435, 3436, 3442, 3443, 3444, 3445, 3446, 3462, 3463, 3464, 3465, 3466, 3467, 3468, 3469, 3470, 3476, 3495 ve 3496 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

28.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Damlar Mahallesi, G23c.09a nazım imar planı paftası, 722, 5157 ve 5158 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

29. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Çayırova Belediyesi, Belediyemiz Meclisi’nin 14.07.2015 tarih ve 380 sayılı kararı ile onaylanan uygulama imar planı plan hükümlerine yapılan itiraza ait 05.01.2016 tarih ve 02 sayılı kararı ile ilgili raporu,

30.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Çayırova Belediyesi, Cumhuriyet Mahallesi, G22b.13c, 13d nazım, G22b.13c.1d ve G22b.13d.2c uygulama imar planı paftaları, 297, 301, 303, 316 nolu adalarda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

31.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Çayırova Belediyesi, Şekerpınar Mahallesi, G22b.13c nazım imar planı paftası, 533 ada 1 ve 2 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

32.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Derince Belediyesi, Çınarlı Mahallesi, G23b.22b nazım, G23b.22b.3c uygulama imar planı paftası, 5054 ada 2 parsel, 5055 ada 7 parsel ve 409 parselde hazırlanan 1/50000 ölçekli çevre düzeni planı ve 1/25000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

33. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Dilovası Belediyesi sınırları dahilinde Bilişim Vadisi Bağlantı Yolu Projesinin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarına işlenmesi ile ilgili raporu,

34.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Akviran ve Pelitli Mahalleleri, GK7 ve GK10 nolu gelişme konut alanlarında Fuar Alanı ve Rekreasyon alanı düzenlenmesi ile ilgili hazırlanan 1/50000 çevre düzeni planı, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

35.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze İlçesi, Cumhuriyet, Mimar Sinan, Beylikbağı, Köşklüçeşme, İstasyon Mahalleleri, Darıca İlçesi, Emek, Osmangazi Mahalleleri sınırları dahilinde, G22.b.18.c-18.d-23.a-23.b-24.a nazım imar planı paftalarında, 449844.591-446819.754 yatay, 4519989.415-4517235.011 düşey koordinatları arasında kalan yaklaşık 325 ha.’lık alanda Gebze Belediye Meclisi' nin 06.01.2016 tarih ve 2016/9 sayılı kararı ile kabul edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi ile ilgili raporu,

36.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Barış Mahallesi, G22b.24b nazım, G22b.24b.4a uygulama imar planı paftası, 1058 ada 1 ve 2 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

37.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Gaziler Mahallesi, G22b.19c nazım, G22b.19c.1c uygulama imar planı paftası, 3345 ada 3 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

38.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, İstasyon Mahallesi, G22b.24a nazım, 1227 ada 2, 3, 5, 7, 8, 9 ve 10 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

39. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Mevlana Mahallesi, G23c.19d nazım imar planı paftası, 321 ada 34 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

40.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Osmanyılmaz Mahallesi, G23c.18c nazım imar planı paftası, 4850 nolu adanın doğusunda kalan, tescil harici alanla ilgili hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

41İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Sultanorhan Mahallesi, G22c.19c nazım imar planı paftası, 453 ada 9, 14 ve 15 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

42. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Fatih Mahallesi, G23b.3 ve G23b.25c-G24a.21d nazım imar planı paftası dahilinde 765 ada 230 nolu parsel ve muhtelif parsellerde hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

43.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Hacı Hızır Mahallesi, G23b.24c nazım, G23b.24c.1d uygulama imar planı paftası, 405 ada 43 nolu parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

44 İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Kadıköy Mahallesi, G23b.24c nazım imar planı paftası, 2832 ada 1, 2 ve 3 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

45.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Veliahmet Mahallesi, G23b.24c nazım, G23b.24c.1a uygulaması imar planı paftası, 348 ada, 122 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

46.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kandıra Belediyesi, Çarşı Mahallesi, F24d.18.c-18.d nazım imar planı paftaları, 155 ada 400 ada ve tescil harici alanda hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

47.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Karamürsel Belediyesi, Oluklu Mahallesi, G23d.07c nazım imar planı paftası, 143 ada 1 ve 50 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

48.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kartepe Belediyesi, İstasyon Mahallesi, G24a.21c nazım, G24a.21c.4a uygulama imar planı paftası, 250 ada 1 nolu parsel ile tescil harci alanda ve Arslanbey Mahallesi, G24d.01d nazım, G24d.01d.3c uygulama imar planı paftası, 110 ada 1 nolu parselde hazırlanan 1/25000, 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

49.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Körfez Belediyesi, Tütünçiftlik, G23c.01b nazım, G23c.01b.1b, G23c.01b.1c ve G23c.01b.1d uygulama imar planı paftaları, Dolfen, Açık Platform ve Denizaltı Boru Hattı Amaçlı hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile ilgili raporu,

50. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Körfez Belediyesi, Yeniyalı Mahallesi, G23b.21c nazım imar planı paftası, 414 ada 19 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

51.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Körfez Belediyesi, Yeniyalı Mahallesi, G23b.21c nazım imar planı paftası, 455 ada 2 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

SÜRE UZATIMI:

52. Hukuk Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu’nun, Kocaeli İli dışında uzak mesafedeki illere yapılacak cenaze nakilleri için, THY ile Belediyemiz arasında yapılacak Havayolu Cenaze Taşıma Hizmeti Protokolü ile ilgili yazısı,

53. İsimlendirme Komisyonu'nun, , Başiskele Yaylacık Mahallesinde bulunan, 988 ve 989 adaların arasından geçen isimsiz imar yoluna “Güz Sokak” isminin verilmesi ile ilgili yazısı,

54. İsimlendirme Komisyonu'nun, Derince İlçesi, Çınarlı, Çenedağ, Sırrıpaşa Mahallelerinden geçen ve refüjlü olarak düzenlenen Gaffar Okkan Caddesinin böldüğü 6 kısıma isim verilmesi ile ilgili yazısı,

55. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Fatih Mahallesi, G23c.05d nazım imar planı paftası, 632 ada 3,4 ve 5 nolu parseller, 633 ada 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 nolu parseller ile 634 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili yazısı,

56. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Hacıhalil Mahallesi, G22b.24b nazım imar planı paftası, 4067 ada 3 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili yazısı,

57. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi sınırları içerisinde, Belediyemiz Meclisi’nin 14.07.2015 tarih ve 389 sayılı kararı ile onaylanan uygulama imar planı plan hükümlerine yapılan itirazlara ait uygulama imar planı değişikliği ile ilgili yazısı,

58. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Çayırköy, G23b,G24a çevre düzeni planı paftası, G23b.3,G24a.4 1/25000 ve G23b.20c, G24a.16d, G24a.21a, G23b.25b 1/5000 ölçekli nazım imar planı paftalarında hazırlanan 1/50000 ölçekli ÇDP, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili yazısı,

59. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi sınırları içerisinde, Sekapark-Otogar arası Tramvay Hattı Avan ve Uygulama projesi kapsamında depolama alan sınırının imar planlarına işlenmesi ile ilgili hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili yazısı,

TEKLİFLER:

60. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Başiskele Belediyesi, Servetiye Karşı Mahallesi G23c.14a nazım imar planı paftası, 125 ada 85 nolu parselde hazırlanan 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

61. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Başiskele Belediyesi, Şehitekrem Mahallesi, G23c.09d nazım, G23c.09d.2a ve 2b uygulama imar planı paftaları, 3406, 2343, 1188, 1189, 1190, 3407, 2344, 2270, 2271, 5695, 5696, 5697, 2266, 2269, 5696, 5697, 1196, 1431, 1191, 1192, 1193, 1876, 1877, 1185, 1186, 1187, 4216, 4217, 4218, 4219, 4220, 4221, 4222, 4223 nolu parselleri kapsayan alanda hazırlanan uygulama imar planı değişikliğine yapılan itiraz ile ilgili teklifi,

62. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Başiskele Belediyesi, Döngel Mahallesi, G23c.09b nazım, G23c.09b.2b uygulama imar planı paftası, 373, 376, 523 ve 373 adanın kuzeyinde bulunan tescil harici alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

63. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Başiskele Belediyesi, Paşadağ Mahallesi, G23c.05c nazım, G23c.05c.4a, 4d uygulama imar planı paftası, 351 ada 2 nolu parselde hazırlanan 1/5.000 ölçekli nazım ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

64. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Başiskele Belediyesi, Yaylacık Mahallesi, G23c.05b nazım, G23c.05b.4d uygulama imar planı paftası, 1030 ada 1 nolu parselde hazırlanan 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

65. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Başiskele Belediyesi, Döngel Mahallesi, G23c.09b nazım G23c.09b.1a, 1b uygulama imar planı paftaları, 380 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parseller, 381 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13 parseller ile tescil harici 380 ada 8 nolu parsel ile 381 ada 8 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

66. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Başiskele Belediyesi, Fatih Mahallesi, G23c.10a nazım G23c.10a.2b uygulama imar planı paftası, 454 ada 1 ve 2 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

67. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Başiskele Belediyesi, Sepetlipınar Mahallesi, G23c.03d nazım, G23c.03d.1b, 1c, 1d, 2a ve 2d uygulama imar planı paftaları, 625 ada 1 ve 2 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

68. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Başiskele Belediyesi, Sepetlipınar Mahallesi, G23c.03d nazım imar planı paftası, 2185, 2187, 3425 ve 3506 nolu parsellerde hazırlanan 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

69. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Başiskele Belediyesi, Yaylacık Mahallesi, G23c.05c, 05d nazım imar planı paftaları, 1175, 1176, 1182, 1183 parseller, 899 ada 1, 2, 3, 4, 5 parseller, 900 ada 2, 3, 4 parseller ve 638 ada 1, 2, 4, 5, 6 nolu parsellerde hazırlanan 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

70. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Başiskele Belediyesi, Serdar Mahallesi, G23c.04c nazım, G23c.04c.1c uygulama imar planı paftaları, 892 ada1 nolu parsel ile ilgili olarak Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 16.02.2016 tarih ve 2413 sayılı kararı kararına istinaden hazırlanan Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili teklifi,

71. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Başiskele Belediyesi, Barbaros Mahallesi, G23c.04c nazım imar planı paftası, 231 ada 14 parsel ile 232 ada 9, 10, 11 nolu parsellerde hazırlanan 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

72. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Başiskele Belediyesi, Mahmutpaşa Mahallesi, G23c.05d nazım, G23c.05d.2a uygulama imar planı paftası, 438 ada 1, 2 ve 3 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

73. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Başiskele Belediyesi, Altınkent Mahallesi, G23.c.09.b nazım imar plan paftası, 244 ve 245 nolu parsel ve civarında hazırlanan 1/50.000 ölçekli Çevre Düzeni, 1/25.000 ve 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

74. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Çayırova Belediyesi, Akse Mahallesi, G22b.19a nazım, G22b.19a.3a, 4a, 4b uygulama imar planı paftaları, 5601, 5602, 5603 ve 5604 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

75. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Çayırova Belediyesi, Cumhuriyet Mahallesi, G22b.13c ve G22b.13d nazım imar planı paftaları, 325 ada,1 nolu parselin kuzeydoğusu ile 201 ada, 4 nolu parselin kuzeybatısında yer alan tescil harici alan ve 459 ada, 6 nolu parsel ile ilgili hazırlanan 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

76. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Çayırova Belediyesi, Akse Mahallesi, G22.b.19.a nazım imar plan paftasında hazırlanan ve Belediyemiz Meclisi'nin 17.12.2015 tarih ve 687 sayılı kararı ile onaylanan nazım imar planına yasal askı süresi içinde yapılan itirazın değerlendirilmesi ile ilgili teklifi,

77. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Çayırova Belediyesi, Şekerpınar Mahallesi, G22b.13c, 14d, 19a nazım, G22b.13c.3a, 3b, 3c, G22b.14d.4c, 4d ve G22b.19a.1b uygulama imar planı paftaları, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nin planlara işlenmesine yönelik hazırlanan ve Belediyemiz Meclisi'nin 17.12.2015 tarih ve 688 sayılı kararı ile onaylanan 1/5.000 ölçekli nazım ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine yapılan itirazlar ile ilgili teklifi,

78. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Dilovası Belediyesi, Çerkeşli Mahallesi sınırları içerisinde, G23a.17c nazım imar planı paftasında yer alan Tarımsal Niteliği Korunacak Alanlarda kamu yararı alınması ile ilgili teklifi,

79. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Dilovası Belediyesi, Çerkeşli Mahallesi, G23a.21b nazım imar planı paftası, 148 ada 14 nolu parselde hazırlanan 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

80. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Dilovası Belediyesi, Tavşancıl Mahallesi, Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 16.02.2016 tarih ve 2414 sayılı kararına isitnaden hazırlanan Koruma Amaçlı uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

81. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Gebze İlçesi, Köşklüçeşme, İstasyon, Osmanyılmaz, Hacıhalil, Sultanorhan, Tatlıkuyu Mahalleleri, G22.b.24.a-24.b-19.c-20.d-20.c nazım imar planı paftaları dahilinde kalan yaklaşık 200 ha.’lık alanda Gebze Belediye Meclisi' nin 03.02.2016 tarih ve 2016/33 sayılı kararı ile kabul edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifine yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazlar ile ilgili teklifi,

82. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Gebze İlçesi, Güzeller Mahallesi, G22.b.19.c nazım imar planı paftası, 5604 ada, 8 nolu parselde 1/5.000 ölçekli nazım ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

83. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, Muallimköy Mahallesi sınırları içerisinde, G22b, G23a çevre düzeni planı paftası, G23b.3,G24a.4 1/25000 ve G22b.25a, G22b.25b ve G23a.21a 1/5.000 ölçekli nazım imar planı paftalarında yer alan ana isale hatları ile ilgili hazırlanan 1/50.000 ölçekli ÇDP, 1/25.000 ve 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

84. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, Balçık Mahallesi, G22b.14c nazım imar planı paftası, 179 nolu parselde hazırlanan 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

85. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, Cumhuriyet Mahallesi, G22b.18c-18d nazım, G22b.18c.1d, 4a, G22b.18d.3b uygulama imar planı paftaları, 6364 ada 1 parsel, 6365 ada 1 parsel, 6361ada 1 ve 2 parsellerde hazırlanan ve Belediyemiz Meclisi'nin 15.10.2015 tarih ve 596 sayılı kararı ile onaylanan uygulama imar planı değişikliğine yapılan itiraz ile ilgili teklifi,

86. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, İstasyon Mahallesi, G22b.24a nazım imar planı paftası, 1306 ada 1 nolu parselde hazırlanan 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

87. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, Osmanyılmaz Mahallesi, G22b.24a nazım imar planı paftası, 2754 ada 10 nolu parselde hazırlanan 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

88. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, Ulus Mahallesi, G22.b.18.c nazım imar plan paftası, 4682 nolu adanın tamamında hazırlanan 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

89. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, Yenikent Mahallesi, G22b.19a nazım, G22b.19a.3c uygulama imar planı paftası, 514 ada 1 parsel ve 515 ada 1 nolu parsel ve 502 ada 3 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

90. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gölcük Belediyesi, Belediyemiz Meclisi’nin 17.12.2015 tarih ve 710 sayılı kararı ile onaylanan “Gölcük Yazlık Termal Turizm Merkezi”nde hazırlanan 1/50.000 ölçekli ÇDP, 1/25.000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine yapılan itiraz ile ilgili teklifi,

91. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gölcük Belediyesi, Dumlupınar Mahallesi, G23.c.02.c nazım imar plan paftası, 86 ada 175 nolu(eski 100 ve 150 nolu) parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

92. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gölcük Belediyesi, Hisareyn Mahallesi, G23c.08a nazım imar planı paftası, 1200 nolu parselde hazırlanan 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

93. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, İzmit Belediyesi, Çayırköy Merkez Mahallesi, G23b.20c-25b, G24a.16d nazım ve G23b.20c.3a-3b-3c-3d, G23b.25b.2a, G24a.16d.4a uygulama imar planı paftaları, Gündoğdu - İzmit yolundan başlayarak Kandıra istikametinden Bıçkıdere Göletine kadar olan, sınırları ve koordinatları gösterilen alanda 5393 sayılı Belediye Kanununun 73’üncü maddesi kapsamında, Belediye Meclisinin 16/01/2009 tarihli ve 47 sayılı kararı ile ilan edilen, Çayırköy Yassıbağ Kentsel Gelişim Projesi Alanına ilişkin Dairemizce hazırlanan 1/5.000 ölçekli nazım ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik teklifine yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazlar ile ilgili teklifi,

94. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi, Yenidoğan Mahallesi, G23b.23.c.2.d uygulama imar planı paftası, 146 ada 5, 10 ve 11 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

95. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi, Durhasan Mahallesi, G24.a.4 nazım imar planı paftası, 483, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 511, 512, 513, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522 ve 523 nolu paesellerde hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği ile ilgili teklifi,

96. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi, Kabaoğlu Mahallesi, G23.19c nazım imar planı paftası, 223 ada, 1 nolu parselde hazırlanan ve Belediyemiz meclisinin 17.12.2015 tarih ve 713 sayılı nazım imar planına yasal askı süresi içinde yapılan itirazın değerlendirilmesi ile ilgili teklifi,

97. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi, Ömerağa Mahallesi, G23b.24.c nazım, G23b.24.c.4.a uygulama imar planı paftası, 283 ada 42 nolu parseli kapsayan alanda 17.12.2015 tarih ve 71 sayılı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine yapılan itiraz ile ilgili teklifi,

98. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi, Yenidoğan Mahallesi, Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 16.02.2016 tarih ve 2406 sayılı kararı kararına istinaden hazırlanan Koruma Amaçlı 1/5.000 ölçekli nazım ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

99. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Kandıra Belediyesi, Akdurak Mahallesi, F24.d.19.d nazım, F24.d.19.d.1.d uygulama imar plan paftası, 108 ada 26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44 ve 45 nolu parsellerde hazırlanan ve Belediyemiz Meclisi'nin 17.12.2015 tarih ve 726 sayılı kararı ile onaylanan 1/5.000 ölçekli nazım ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazın değerlendirmesi ile ilgili teklifi,

100. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Kandıra Belediyesi, Orhan Mahallesi, F24d.18c nazım imar planı paftası, 217 ada 251 nolu parselde TOKİ tarafından geliştirilen toplu konut projesi kapsamında hazırlanan 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

101. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Kandıra Belediyesi, Topluca Mahallesi, G24a.03d nazım imar planı paftası, 107 ada 1725 nolu parselde hazırlanan 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

102. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Karamürsel Belediyesi, Belediyemiz Meclisi'nin 15.10.2015 tarih ve 607 sayılı kararı ile onaylanan K1, K2, K3 ve K4 Gelişme Bölgeleri olarak tanımlanan alanlar kapsamında hazırlanan Uygulama İmar planına yapılan itirazlarla ilgili teklifi,

103. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Kartepe Belediyesi sınırları dahilinde hazırlanarak, Belediyemiz Meclisi’nin 12.11.2015 tarih ve 648 sayılı kararı ile onaylanan “1/50000 ölçekli çevre düzeni planı, 1/25.000 ve 1/5.000 ölçekli nazım imar planı revizyonuna yasal askı süresi içinde yapılan itirazlar ile ilgili teklifi,

104. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Körfez Belediyesi, Hacı Osman Mahallesi, G23.a Çevre Düzeni Planı, G23.a3, G23.a.25.b nazım, G23.a.25.b.3.d uygulama imar paftası, 968 ada 1, 2, 3 nolu parseller ile 3158, 7569 nolu parsellerde hazırlanan 1/50000 Çevre Düzeni Planı, 1/25000, 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

105. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’nın, Mesleki-Teknik, Genel ve Okuma Yazma Kursları ile Sosyal Kültürel etkinliklerin düzenlenmesi ile ilgili teklifi,

106. Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı’nın, Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile ilgili teklifi,

107. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, İzmit İlçesi, Akçakoca Mahallesi, 375 ada 6 parsel sayılı taşınmazda bulunan şahıslara ait hisselerin (1/3 hissesi) Belediyemiz adına satın alınması ile ilgili teklifi,

108. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Belediyemiz Meclisinin 2015/661 sayılı kararı ile İzmit İlçe Kaymakamlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen İlimiz, İzmit İlçesi, Karabaş Mahallesi, 558 ada 22 parsel sayılı taşınmaz üzerinde yer alan 34 numaralı taşınmazın, tahsis işleminin kaldırılması ile ilgili teklifi,

109. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Karamürsel İlçesi, Akçat Mahallesi 126 ada 33 parsel üzerinde yer alan Akçat Kültür Merkezi’nin 1. katının 86,36 m2’lik kısmının Kocaeli Valiliği İl Sağlık Müdürlüğüne olan tahsisinin uzatılması ile ilgili teklifi,

110. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, mülkiyeti belediyemize ait olan toplam 70 adet taşınmazın üzerindeki yapı ve muhdesatları ile birlikte Başiskele Belediyesine devir edilmesi ve Başiskele Belediyesi mülkiyetinde bulunan Başiskele İlçesi, Yeniköy Mahallesi, 495 ada 1 parsel, 496 ada 1 parsel, 114 ada 1 parsel sayılı taşınmazların Belediyemizce devir alınması ile ilgili teklifi,

111. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Belediyemiz ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ile trampa ve taşınmaz devirlerinin yapılması ile ilgili teklifi,

112. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Kocaeli İli, Kandıra İlçesi Seyrek Caddesi sınırları içerisinde yer alan Seyrek Sahili Düzenleme Projesi kapsamında, Kandıra İlçesi, Çalköy Mahallesi, 139 ada 2 parsel ve 140 ada 2 parsel sayılı taşınmazların Belediyemiz adına satın alınması ile ilgili teklifi,

113. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, mülkiyeti Belediyemize ait İzmit İlçesi Körfez Mahallesi, 3413 ada 2 parsel sayılı taşınmazdaki İnterteks Fuar Binasının 6500,00 m²lik kısmının Kızılay Afet Deposu olarak kullanılmak üzere Türk Kızılayı-Toplumsal Hizmetler Marmara Bölge Afet Yönetim Müdürlüğüne tahsis edilmesi ile ilgili teklifi,

114. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Dilovası İlçesi, Mimar Sinan Mahallesi, 539/5.Sokakta 200 m² yüzölçümlü tescil harici alanda kalan ve tasarrufu Belediyemize ait binanın Eğitim Hizmetlerinde kullanılmak üzere Dilovası Kaymakamlığı-İlçe Müftülüğü’ne tahsis edilmesi ile ilgili teklifi,

115. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, mülkiyeti Belediyemize ait Gölcük İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 268 ada 27 parsel sayılı, imar planlarında sosyal ve kültürel tesis alanında kalan taşınmazın, tuvalet, şadırvan ve eğitim salonu yapılmak üzere Gölcük Kaymakamlığı-İlçe Müftülüğü’ne tahsis edilmesi ile ilgili teklifi,

116. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, mülkiyeti Belediyemize ait olan İzmit İlçesi, Durhasan Mahallesi, 9255 parsel sayılı taşınmazın 18.961,00 m²lik kısmı ile 106 parsel sayılı taşınmazın 3091,00 m²lik kısmının, İSU Genel Müdürlüğü’ne tahsis edilmesi ile ilgili teklifi,

117. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, İzmit İlçesi, Yenidoğan Mahallesi 3308 ada 2 parsel 10.455,87 m² yüzölçümlü taşınmazın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’ne olan tahsisinin kaldırılması ile ilgili teklifi,

118. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Gebze İlçesi, Osmanyılmaz Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, İmar Planlarında Belediye Hizmet Alanında kalan, 4683 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ve 12 nolu parsellere karşılık olarak, Belediyemiz Mülkiyetinde bulunan Gebze İlçesi, Güzeller Mahallesi, 5842 ada 1 nolu parselin Trampası ile ilgili teklifi,

119. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Mülkiyeti Belediyemize ait olan İzmit İlçesi, Ş.Kadıköy Mahallesi, Bağdat Caddesi, 5085 ada, 1 parsel üzerinde kayıtlı Katlı Otoparkın Bodrum ve zemin katında bulunan iş yerlerinin İSU genel Müdürlüğü’ne kiralanması ile ilgili teklifi,

120. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Mülkiyeti Belediyemize ait olan İzmit İlçesi, Kozluk Mahallesi, 3317 ada 1 parsel sayılı taşınmazdaki Seka Kağıt Fabrikası alanı içinde yer alan mekanik atölye binasının Kocaeli Üniversitesine tahsis edilmesi ile ilgili teklifi,

121. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Mülkiyeti Belediyemize ait olan Kandıra İlçesi, Akdurak Mahallesi, 491 ada 1 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan Akçakoca Kültür Merkezi içerisinde bulunan kapalı otopark ve wc kullanımlı taşınmazların Kandıra Belediyesine tahsis edilmesi ile ilgili teklifi,

122. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Gebze ilçesi, Tavşanlı Mahallesi, 2867 parsel sayılı taşınmazdaki Gebze Belediyesine ait 32207/101433 hissenin Belediyemizce devir alınması ve mülkiyeti Belediyemize ait Gebze İlçesi, Denizli Mahallesi, 2273 parsel sayılı 856,00 m² yüzölçümlü taşınmazın Gebze Belediyesi’ne devir edilmesi ile ilgili teklifi,

123. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, İlimiz, İzmit İlçesi, Yenimahalle, 1108 ada 139 parsel sayılı 16.346,00 m² yüzölçümlü taşınmazın yaklaşık 4.850 m²lik kısmında yer alan Olimpik Buz Sporları Salonu binasının Gençlik Spor Genel Müdürlüğüne tahsis edilmesi, ile ilgili teklifi,

124. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Mülkiyeti Belediyemize ait olup, Kocaeli İli, İzmit İlçesi, muhtelif yerlerde bulunan işyerlerinin işletmelerinin Belde A.Ş. ye devir edilmesi ile ilgili teklifi,

125. Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın, Kocaeli İli, İzmit İlçesi, Körfez Mahallesi, Valilik Önü Yaya Üst Geçit Köprüsüne isim verilmesi ile ilgili teklifi,

126. Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın, Belediye Meclis Toplantılarının görüntülü ve sesli kayıt altına alınması ile ilgili teklifi,

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım