17 KASIM 2011 MECLİS GÜNDEMİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN,

Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 13. maddesi gereğince; 17/11/2011 Perşembe günü, saat: 16.00’ da Kocaeli-İzmit, Karabaş Mahallesi Salim Dervişoğlu Cad. No: 80’deki Belediye Hizmet Binası 1. kat’ta bulunan Meclis Salonunda toplanacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.

İbrahim KARAOSMANOĞLU

Büyükşehir Belediye Başkanı

*Yoklama ve açılış,

*13/10/2011 tarihli tutanak özetinin okunması ve oylanması,

Meclise bilgi verilecek konuların sunumu

*5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 22. maddesindeki “Personelden Müdür ve Üstü unvanlı olanlar Belediye Meclisinin Bilgisine sunulur” hükmü ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın bilgi sunumu,

GÜNDEM

========

RAPORLAR:

1- 2012 yılı Tarife Cetveli ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun raporu,

2- Otobüs duraklarının periyodik olarak bakımının yapılması için Mobil Temizlik aracının alınması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun raporu,

3- İl Jandarma Komutanlığına tahsisli taşınmazlar ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun raporu,

4- Mülkiyeti Gökhan BEL’e ait Karamürsel Mezarlık Alanı Projesi kapsamında kalan Hacıömerağa Mahallesi tapu kütüğüne kayıtlı parsellerle, Karamürsel Merkezdeki dairemizin uzlaşılan bedeller karşılığında tranpa edilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun raporu,

5- Çayırova Belediyesi, Akse, Atatürk, Emek ve İnönü Mahallelerinde bulunan bazı numaralı sokakların, ilgili mahallelerindeki mevcut sokak numaralarına uygun olarak değiştirilmesi ile ilgili Türlü İşler Komisyonu’nun raporu,

6- Çayırova Belediyesi, Emek Mahallesi, 48.Sokağa “Şehit İlhan Küçüksolak Sokak” isminin verilmesi, YeniMahalle, Şehit İlhan Küçüksolak Caddesi isminin de “Öğretmenler Caddesi” olarak değiştirilmesi ile ilgili Türlü İşler Komisyonu’nun raporu,

7- Dilovası Belediyesi, Kayapınar Mahallesi, Akasya ve Meşe Sokak isimlerinin “Ömür ve Cansu Sokak” olarak değiştirilmesi ile ilgili Türlü İşler Komisyonu’nun raporu,

8- Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, Yol Bakım Onarım ve Yapım Şube Müdürlüğü bünyesindeki 41 07 074 plakalı 1992 model MARİNİ marka çift bandajlı Silindir’in bedelsiz hibe olarak Trabzon İli Akçaabat Dörtyol Belediyesi’ne verilmesi ile ilgili Hukuk Komisyonu’nun raporu,

9- Belediyemiz ile Kamu yararına çalışan Dil ve Edebiyat Derneği Kocaeli Şubesinin ortak hizmet projesi doğrultusunda kullanımı, Kültürel sosyal etkinliler ve işletmesiyle ilgili protokollerin yapılması ve Başkanlık Makamının yetkili kılınması ile ilgili Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu’nun raporu,

*İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORLARI:

10- Başiskele Belediyesi, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

11- Başiskele ve Gölcük Belediyeleri sınırları içerisinde Afete Maruz Bölge ve çevresinde hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

12- Başiskele Belediyesi, “K-3 Kullar Sanayi Kavşağı Projesi” ne ait nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

13- Çayırova Belediyesi, Şekerpınar Mahallesi, G22b18b nazım imar planı paftası, 247 ada, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 nolu parseller, 244 ada, 1nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

14- Çayırova Belediyesi, G22b18a nazım imar planı paftası, 411 ada 4 nolu parsel ile 768, 769 nolu adalarda hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

15- Çayırova Belediyesi, G22b18b nazım imar planı, G22b18b3b-3c uygulama imar planı paftaları, 6101 nolu ada ile Semt Pazar Alanında hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

16- Darıca Belediyesi, Cami Mahallesi, G22b23c nazım imar planı, 28K2B uygulama imar planı paftası, 1840 ada, 13 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

17- Darıca Belediyesi, G22b23a nazım imar planı, 29K2a uygulama imar planı paftası, 1005 nolu adada hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

18- Derince Belediyesi, Yenikent Mahallesi, G23b22d nazım imar planı paftası, 2112 nolu parselde hazırlanana nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

19- Derince Belediyesi, “Kirazlıyalı-Çenesuyu Alternatif Yol ve Viyadük Projesi”ne ait nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

20- Derince ve Körfez Belediyeleri, Kaşkaldere Rekreasyon alanı kapsamanda hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

21- Derince Belediyesi sınırları içerisinde Belediyemiz Meclisi’nin 14.07.2011 tarih ve 401 sayılı kararına yapılan itirazlarla ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

22- Derince Belediyesi, Sırrıpaşa Mahallesi, G23.b.22.d nazım, G23.b.22.d.3.a uygulama imar plan paftası, 964 ada 17, 18 ve 19 nolu parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

23- Derince Belediyesi, Mersincik Mahallesi, G23.b.22.c nazım, G23.b.22.c.2.b uygulama imar plan paftası, 2374 ada 1 ve 2 nolu parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

24- Dilovası Belediyesi, Tavşancıl ve Yahyakaptan Mahalleleri ile Çerkeşli Köyü, G23.a.17.a.3.c, G.23.a.17.c.1.a, G.23.a.17.c.1.b, G.23.a.17.c.1.c, G.23.a.17.c.1.d, G.23.a.17.c.2.a, G.23.a.17.c.2.d, G.23.a.17.c.1.4.a, G.23.a.17.c.4.b, G.23.a.17.c.4.d, G.23.a.17.d.2.b, G.23.a.17.d.2.c, G.23.a.17.d.2.d, G.23.a.17.d.3.a, G.23.a.17.d.3.b, G.23.a.17.d.3.c, G.23.a.22.a.2.a, G.23.a.22.a.2.b, G.23.a.22.a.2.c, G.23.a.22.a.2.d, G.23.a.22.b.1.a, G.23.a.22.b.1.b, G.23.a.22.b.1.c, G.23.22.b.1.d, G.23.a.22.b.2.a, G.23.a.22.b.2.d uygulama imar planı paftalarında hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

25- Dilovası Belediyesi, Köseler Köyü, Mermerciler Sanayi Sitesi sınırları dahilinde, G23.a.12.a nazım, G23.a.12.a.3.d-4.c uygulama imar planı paftaları, 2374 ada 1 ve 2 nolu parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

26- Dilovası Belediyesi, G23a4, G23a17d-16c nazım imar planı paftaları, D13 ve D17 bölgelerinde hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

27- Dilovası Belediyesi, Diliskelesi Mahallesi, G23a21d nazım imar planı, G23a21d2b uygulama imar planı paftası, 3042,3043 ve 3044 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

28- Gebze Belediyesine devri yapılan 11 adet köy ve mahallenin (Kadıllı, Ovacık, Yağcılar, Elbizli, Eleşli, Kangıllı, Duraklı, Hatipler, Melemezli, Ahatlı, Tepemanayırı) 1/1000 ölçekli Köy Yerleşim Uygulama İmar Planı ve plan notları ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

29- İzmit Belediyesi, Orhan ve Kabaoğlu Mahallelerinde, ( Gültepe ) Nekropol ve Kilise kalıntısının bulunduğu kesimi içeren, 1. ve 3. derece Arkeolojik Sit Alanında, Koruma Amaçlı 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

30- İzmit Belediyesi, Deretepe Köyü, G23b25a nazım imar planı, G23b25a2b uygulama imar planı paftası, 237 ada, 2 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

31- İzmit Belediyesi, G24a4, G24a21a-1b nazım imar planı paftalarında hazırlanan 1/5000 ölçekli ÇDP ile 1/25000- 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklikleri ve 1/1000 uygulama imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

32- Kandıra Belediyesi, Kocakaymaz, G24a07d nazım imar planı paftası, 1 ve 3 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

33- Kandıra Belediyesi, Namazgah Barajı ve Havza Sınırlarının 1/50000 Çevre Düzeni Planı ve 1/25000 Nazım İmar Planlarına işlenmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

34- Kandıra Belediyesi, Karaağaç köyü ile Körfez Belediyesi, Elmacık Köyü köy yerleşik alan sınırlarının belirlenmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

35- Kartepe Belediyesi, Uzuntarla, G24d03a nazım imar planı, G24d03a3b uygulama imar planı paftası, 215 ada, 1 nolu parsel, 217 ada, 1,2,3 nolu parseller, 218 ada, 2 nolu parsel, 219 ada 1 ve 2 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

36- Kartepe Belediyesi sınırları içerisinde Belediyemiz Meclisi’nin 14.07.2011 tarih ve 422 sayılı kararına yapılan itirazlarla ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

37- Kartepe Belediyesi, Arslanbey Kent Merkezi Bağlantı Yolu Güzergahına ait nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

38- Kartepe Belediyesi sınırları dahilinde Arslanbey Kent Merkezi Bağlantı Yolu Projesi kapsamında hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

39- Kartepe Belediyesi, Köseköy Mevkii, G.23.c.05.b nazım, G.23.c.05.b.2.c ve G.23.c.05.b.3.b uygulama imar planı paftaları sınırları içerisinde bulunan “Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı” kullanımın da kalan bölgede hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

40- Kartepe Belediyesi, Köseköy Mevkii, G.23.b.05.b-25.c nazım, G.23.b.05.b.2.a ve G.23.b.25.c.3.d uygulama imar planı paftaları, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927 ve 1653 no’lu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

41- Kartepe Belediyesi, Köseköy ve Sarımeşe Mevkii “Kent Merkezi ve Çevresi 1/1000 ölçekli uygulama imar planına” yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

42- Kartepe Belediyesi, Köseköy Mevkii “Köseköy Planlama Bölgesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planına” yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

43- Kartepe Belediyesi, Kazakburun Mevkii “Kazakburun Planlama Bölgesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planına” yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

44- Kartepe Belediyesi, G24.d.01.b.4.c-4.d, G24.d.01.c.1.a-1.b uygulama imar plan paftasında hazırlanan uygulama imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

45- Karamürsel Belediyesi, Tabakhane Mahallesi, G.23.d.08.b nazım ve G.23.d.08.b.1.d uygulama imar planı paftası, 141 ada 48, 59, 60, 61, 62 nolu parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

46- Karamürsel Belediyesi, Sarıkum Mahallesi, G23.d.08.a nazım, G23.d.08.a.2.c uygulama imar planı paftası, 234 ada 9, 10, 11, 12, 13 nolu parsellerden geçen 12.00 m’lik imar yolunda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

47- Körfez Belediyesi, G23b21d-21c-22d nazım imar planı paftalarında hazırlanan nazım imar planı değişiklikleri ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

*SÜRE UZATIMI:

48- 2012 Mali Yılı Performans Programı ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun yazısı,

49- Dilovası Çevre Sorunları hakkında verilen 14/01/2011 tarihli Önerge ile ilgili Hukuk ile Çevre ve Sağlık Komisyonu’nun yazısı,

50- Kocaeli 2025 1/50000 ölçekli çevre düzeni planı, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planları plan hükümlerinin bazı maddelerinde değişiklik yapılması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun yazısı,

51- Körfez Belediyesi, Mimar Sinan Mahallesi, G23a25c nazım imar planı, G23a25c2a-2b uygulama imar planı paftaları, 214 ada 39 ve 40 nolu parsellerde hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun yazısı,

*DAİRESİNDEN GELEN TEKLİFLER:

52- Çayırova Belediyesi, G22.b.19.a nazım, G22.b.19.a.3.a-4.a-4.b uygulama imar planı paftaları, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 567, 574, 575, 576, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584 nolu adalarda hazırlanan uygulama imar planı değişikliğine yapılan itiraz ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

53- Çayırova Belediyesi, G.22.b.18.a-18.b nazım, G.22.b.18a.3.c, G.22.b.18.b.4.d, G.22.b.18.c.1.a ve G.22.b.18.d.2.b uygulama imar planı paftaları, 1400, 1442, 1443, 1467, 1468, 5522, 5523, 5524, 5325, 5535 ve 5536 nolu adalarda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

54- Darıca Belediyesi, Bayramoğlu Mahallesi G.22.b.23.a nazım, 29.K-1.A uygulama imar planı paftası, 956 ada, 7 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

55- Darıca Belediyesi, Bağlarbaşı Mahallesi, sınırları dahilinde, G22.b.23.c. nazım, 28L-1A uygulama imar planı paftaları 7301 nolu parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

56- Derince Belediyesi, Deniz Mahallesi G23.b.23.d nazım, G23.b.23.d.4.b-4.c uygulama imar planı paftası, 2824 ada 1nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

57- Derince Belediyesi, Kaşıkçı Köyü sınırları dahilinde, G.23.b.13.d nazım, G.23.b.13.d.03.a uygulama imar planı paftası, 4735 nolu parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

58- Derince Belediyesi, Sırrıpaşa Mahallesi sınırları dahilinde, G23.b.22.c nazım, G23.b.22.c.1.d uygulama imar planı paftaları, 3179 ada 7 nolu parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

59- Derince Belediyesi, Yavuz Sultan Mahallesi sınırları dahilinde, G23.b.22.d nazım, G23.b.22.d.4.d uygulama imar planı paftaları, 1439 ada 13 nolu parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

60- Derince Belediyesi, G.23c.01b nazım imar planı paftası, 1455 ada 1 nolu parselde hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

61- Dilovası Belediyesi, Mimar Sinan Mahallesi, G.23a.21b nazım imar planı, G.23a.21b.1c uygulama imar planı paftası, 148 ada, 14 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

62- Dilovası Belediyesi, G.23a.21b nazım imar planı, G.23a.21b.3a-3b-3c-4b uygulama imar planı paftalarında Eynerce Köprülü Kavşağı Projesi kapsamında hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

63- Dilovası Belediyesi, Diliskelesi Mahallesi, G.23a.21b nazım imar planı, G.23a.21b.4d uygulama imar planı paftası, 312 ada, 1 nolu parsel ve 313 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

64- Dilovası Belediyesi, Köseler Köyü, sınırları dahilinde, G23.a.12.a nazım, G23.a.12.a.3.c uygulama imar planı paftaları, 103 ada 18, 19, 20, 34 nolu parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

65- Gebze Belediyesi, Mollafenari Köyü, sınırları dahilinde, G22.b.15.b nazım, G22.b.15.b uygulama imar planı paftaları, 66 nolu parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

66- Gebze Belediyesi, Pelitli Köyü, G22b14c-15d nazım imar planı paftaları, 1865 ve 1880 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

67- Gölcük Belediyesi, Hisareyn, Merkez Mahallesi, G.23c.07c nazım imar planı paftası, 101, 102, 103, 104 ve 105 nolu adalarda hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

68- İzmit Belediyesi, G.23b.25b nazım imar planı, G.23b.25b.1d uygulama imar planı paftası, 4426 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

69- İzmit Belediyesi, G.24a.21a- G.24a.21b nazım imar planı paftaları, İzaydaş Koruma Bandı Sınırları dahilinde yer alan Tarımsal Niteliği Korunacak Alan ile ilgili kamu yararı kararı alınmasına yönelik İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

70- İzmit Belediyesi, Gündoğdu Mahallesi, 1614 ve 1615 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

71- İzmit Belediyesi, Yahyakaptan Mahallesi (tapuda M.Alipaşa Mahallesi), G.23.b.25.d nazım, G.23.b.25.d.2.b uygulama imar planı paftası, 1560 ada, 13 (eski 5) nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

72- İzmit Belediyesi, G23.b.23.d nazım, G23.b.23.d.2.a uygulama imar planı paftası, 3401 ada 1 parsel ile batısında yer alan 20.00 m’lik imar yolunda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

73- İzmit Belediyesi, Turgut Mahallesi, G23.b.24.d nazım, G23.b.24.d.2.a uygulama imar planı paftası, 4274 ada 12 nolu parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

74- İzmit Belediyesi, Kozluk ve Yenidoğan Mahalleleri, SEKA ve Çevresi 1. ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazlar ile ilgili Kocaeli KTVKBK’nun 18.10.2011 tarih ve 17 sayılı kararı ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

75- Kandıra Belediyesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi

76- Kandıra Belediyesi, Çakırcaali Köyü 118 ada 104 nolu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi

77- Kandıra Belediyesi, Hıdırlar Köyü 107 ada 91 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

78- Karamürsel Belediyesi, G.23d.08a nazım imar planı, G.23d.08a.2d uygulama imar planı paftası, 103 ada, 2,4,6 ve 7 nolu parsellerde hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

79- Karamürsel Belediyesi, Kayacık Mahallesi, G.23d.08a nazım imar planı, G.23d.08a.1c-1d uygulama imar planı paftaları, 207 ada, 22 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

80- Kartepe Belediyesi, Uzunçiftlik, Acısu ve Maşukiye Mevkii, G.24.d.02.a.1.d, G.24.d.03.d.2.d ve G.24.d.03.c.1.c uygulama imar planı paftaları, “Sapanca İkileme Yol Projesi” güzergahı üzerinde bulunan trafo yerlerinin düzenlenmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

81- Kartepe Belediyesi, Suadiye Mevkii “K7 Planlama Bölgesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planına” yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

82- Kartepe Belediyesi, Uzunçiftlik Mevkii, G.24.a.21.c.3.d uygulama imar plan paftası, 299 ada, 8 nolu parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

83- Kartepe Belediyesi, Uzunçiftlik Mevkii, G.24.a.21.c.3.a-3.b uygulama imar plan paftaları, 322 ada, 1, 2, 6 ve 7 nolu parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

84- Kartepe Belediyesi, Rahmiye Mevkii, G.24.d.01.d.2.d ve 3.a uygulama imar plan paftaları, 181 ada, 9 nolu parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

85- Kartepe Belediyesi, Arslanbey Mevkii, G.24.d.01.d nazım, G.24.d.01.d.3.b uygulama imar planı paftası 113 ada 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

86- Kartepe Belediyesi, Suadiye Mevkii, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan notlarında hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

87- Kartepe Belediyesi, Uzunçiftlik Mevkii, G24.a.21.c.1.c-1.d-2.b-2.c-2.d-3.a-3.b-3.c-3.d-4.b, G24.a.22.d.1.a-1.b-1.c-1.d-3.c-4.a-4.d, G24.d.02.a.2.b, G24.d.02.b.1.a, G24.a.22.c.4.d uygulama imar planı planı paftalarında hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi ,

88- Kartepe Belediyesi, Sarımeşe Mevkii, G24.d.01.a.2.b-2.c, G24.d.01.b.1.a-1.b-1.c-1.d-2.d uygulama imar planı paftaları, 501 ada 4,5,6 nolu parseller ile 2772, 607, 534, 533, 532, 188 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

89- Kartepe Belediyesi, G.24d.07a nazım imar planı, G.24d.07a.2b uygulama imar planı paftası, 1472 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

90- Kartepe Belediyesi, Merkez Planlama Bölgesi 1/25.000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı Plan Hükümlerinde yapılan değişiklik ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

91- Kartepe Belediyesi, Sapanca yolunda hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

92- Körfez Belediyesi, Kirazlıyalı Mahallesi sınırları dahilinde, G23.a.25.a nazım, G23.a.25.a.4.c uygulama imar planı paftaları, 1359 ada 2, 3 ve 1350 ada 21 nolu parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

93- Kocaeli İli tamamında hazırlanan 1/50.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı’nın veri tabanına aktarılması aşamasında yapılan değişiklikler ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

94- Gebze Planlama Bölgesi 1/25.000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı’nın veri tabanına aktarılması aşamasında yapılan değişiklikler ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

95- Gölcük Planlama Bölgesi 1/25.000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı’nın veri tabanına aktarılması aşamasında yapılan değişiklikler ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

96- Kandıra Planlama Bölgesi 1/25.000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı’nın veri tabanına aktarılması aşamasında yapılan değişiklikler ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

97- Karamürsel Planlama Bölgesi 1/25.000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı’nın veri tabanına aktarılması aşamasında yapılan değişiklikler ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

98- Merkez Planlama Bölgesi 1/25.000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı’nın veri tabanına aktarılması aşamasında yapılan değişiklikler ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

99- Başiskele Planlama Bölgesi 1/5.000 ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı’nın veri tabanına aktarılması aşamasında yapılan değişiklikler ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

100- Çayırova Planlama Bölgesi 1/5.000 ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı’nın veri tabanına aktarılması aşamasında yapılan değişiklikler ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

101- Darıca Planlama Bölgesi 1/5.000 ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı’nın veri tabanına aktarılması aşamasında yapılan değişiklikler ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

102- Derince Planlama Bölgesi 1/5.000 ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı’nın veri tabanına aktarılması aşamasında yapılan değişiklikler ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

103- Dilovası Planlama Bölgesi 1/5.000 ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı’nın veri tabanına aktarılması aşamasında yapılan değişiklikler ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

104- Gebze Planlama Bölgesi 1/5.000 ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı’nın veri tabanına aktarılması aşamasında yapılan değişiklikler ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

105- Gölcük Planlama Bölgesi 1/5.000 ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı’nın veri tabanına aktarılması aşamasında yapılan değişiklikler ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

106- İzmit Planlama Bölgesi 1/5.000 ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı’nın veri tabanına aktarılması aşamasında yapılan değişiklikler ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

107- Kandıra Planlama Bölgesi 1/5.000 ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı’nın veri tabanına aktarılması aşamasında yapılan değişiklikler ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

108- Karamürsel Planlama Bölgesi 1/5.000 ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı’nın veri tabanına aktarılması aşamasında yapılan değişiklikler ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

109- Kartepe Planlama Bölgesi 1/5.000 ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı’nın veri tabanına aktarılması aşamasında yapılan değişiklikler ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

110- Körfez Planlama Bölgesi 1/5.000 ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı’nın veri tabanına aktarılması aşamasında yapılan değişiklikler ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

111- Körfez İlçesi, Yukarı Hereke Mevkii sınırlarında bulunan 1 nolu alanın düzenli depolama sahası olarak kullanılması için Adapazarı Orman Bölge Müdürlüğü’ne ön izin başvurusu ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

112- Gebze İlçesi, Muallimköy Mevkii sınırlarında bulunan 2 nolu alanın düzenli depolama sahası olarak kullanılması için Adapazarı Orman Bölge Müdürlüğü’ne ön izin başvurusu ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

113- Gebze İlçesi, Pelitli Köyü Mevkiinde bulunan 3 nolu alanın düzenli depolama sahası olarak kullanılması için Adapazarı Orman Bölge Müdürlüğü’ne ön izin başvurusu ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

114- İzmit İlçesi, Sepetçi Köyü Mevkiinde bulunan 4 nolu alanın düzenli depolama sahası olarak kullanılması için Adapazarı Orman Bölge Müdürlüğü’ne ön izin başvurusu ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

115- Körfez İlçesi, Kutluca Köyü, Kıyırlı Mevkiinde bulunan 5 nolu alanın düzenli depolama sahası olarak kullanılması için Adapazarı Orman Bölge Müdürlüğü’ne ön izin başvurusu ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

116- İzmit Belediyesi, Topçular Mahallesi, 4070 ada, 8 parselde bulunan Şehit Cemil Fidan Parkı isminin, plan değişikliği nedeniyle mevcut yerinden kaldırılarak Topçular Mahallesi, 5023 ada, 1 parseldeki park alanına taşınması ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

117- İzmit Belediyesi, Yenidoğan Mahallesi, Devlet Hastanesinin güneyindeki isimsiz imar yoluna “Şefik Postalcıoğlu Sokak” isminin verilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

118- Yuvam İzmit Konut Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü’nün 2012 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

119- Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 2012 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

120- İzmit Belediye Başkanlığı’nın 2012 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

121- Gebze Belediye Başkanlığı’nın 2012 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

122- Gölcük Belediye Başkanlığı’nın 2012 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

123- Darıca Belediye Başkanlığı’nın 2012 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

124- Körfez Belediye Başkanlığı’nın 2012 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

125- Derince Belediye Başkanlığı’nın 2012 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

126- Kartepe Belediye Başkanlığı’nın 2012 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

127- Çayırova Belediye Başkanlığı’nın 2012 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

128- Başiskele Belediye Başkanlığı’nın 2012 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

129- Karamürsel Belediye Başkanlığı’nın 2012 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

130- Dilovası Belediye Başkanlığı’nın 2012 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

131- Kandıra Belediye Başkanlığı’nın 2012 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

132- Derince Belediye Başkanlığı’nın Ek Bütçesi ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

133- Kartepe Belediye Başkanlığı’nın Bütçe Aktarması ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

134- Seyahat Kartları Yönetmeliği ile ilgili Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

135- Mesleki edindirme, değiştirme, geliştirme eğitimlerinin usul ve esaslarını kapsayan protokolün imzalanması için Başkanlık Makamının yetkili kılınması ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

136- Kadro İptal ve İhdası ile ilgili İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

137- Teşkilat Şeması ile ilgili İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

138- Annelere Süt Organizasyonu ile ilgili Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

139- Hoş geldin Bebek adlı proje ile ilgili Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

140- Kurumlar ile Ortak Sosyal Yardım Projeleri ile ilgili Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

141- İlçe Belediyeleri ile Ortak Sosyal Yardım Projeleri ile ilgili Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

142- Kocaeli Akıllı Paylaşımlı Bisiklet Sistemi adlı Proje ile ilgili Basın yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

143- 23 Ekim 2011 tarihinde Van İli ve çevresinde meydana gelen depremde zarar gören vatandaşlarımızın maddi ve manevi tüm ihtiyaçlarının sağlanması için protokol yapılması ve yapılacak protokolün imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

144- 41 EA 275 plakalı 1984 model Ford marka Akaryakıt tankeri ve 41 KT 347 plakalı 1981 model Ford Kamyonun bedelsiz olarak Körfez Belediyesine devredilmesi ile ilgili Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

145- Kartepe İlçesi, Kazakburun Mahallesi, Çamkonak Caddesi, No:95 Seka Kampı Mesire alanı içerinde bulunan Çaybahçesi – Büfe işyerinin Belde A.Ş’ ye işletilmesinin devredilmesi ile ilgili Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

146- Mülkiyeti Başiskele Belediyesine ait Sit Alanı ve Askeri Güvenlik Sahası içerisinde kalan Yuvacık Mahallesinde yer alan taşınmazların Kent Meydanı yapılmak üzere devrinin alınması ile ilgili Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

147- Şirintepe Mahallesi Cahide Sokak No:01 adresinde Olimpik Buz Sporları Salonu içerisinde bulunan işyerinin kafeterya - restoran ve çaybahçesi olarak kullanılmak üzere Belde A.Ş’ ye işletilmesinin devredilmesi ile ilgili Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın teklifi.

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım