17 Kasım 2005 Meclis Gündemi

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞIN`DAN

Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi 5216 Sayılı Kanunun 13.Maddesi gereğince 17.11.2005 Perşembe Günü saat 14.00`da Meclis Salonunda toplanacaktır.

Aşağıdaki gündemi görüşmek üzere Belsa Plaza 9.Kat Meclis Toplantı Salonunda toplantıya katılmanızı rica ederim.

İbrahim KARAOSMANOĞLU
Büyükşehir Belediye Başkanı

G Ü N D E M :
===============

1- Yoklama,
2- 13.10.2005 tarihli tutanak özetinin okunması,
3- 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 22.maddesindeki “Personelden müdür ve üstü ünvanlı olanlar Belediye Meclisinin bilgisine sunulur” hükmüne istinaden Görevlendirilen Müdür ve Üstü ünvanlı personel listesi ile ilgili Personel ve Eğitim Daire Başkanlığının yazısı,
4- İçişleri Bakanlığının Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği`nin 21.maddesi ile ilgili Yazı İşleri Kararlar Daire Başkanlığı`nın yazısı,
5- İmar ve Bayındırlık Komisyonu üyelikleri seçimi,
6- Çevre ve sağlık Komisyonu üyelikleri seçimi,
7- Plan ve Bütçe Komisyonu üyelikleri seçimi,
8- Eğitim Kültür,Gençlik ve Spor Komisyonu Üyelikleri seçimi,
9- Ulaşım Komisyonu üyelikleri seçimi,
10- Altyapı ve Büyük Yatırımlar Komisyonu Üyelikleri seçimi,
11- Türlü İşler Komisyonu Üyelikleri seçimi,
12- Hukuk Komisyonu Üyelikleri seçimi,
13- Tarifeler Komisyonu Üyelikleri seçimi,
14- Encümen Üyelikleri seçimi,
15- Tarihi Mekanlar ve Kent Estetiği Şube Müdürlüğünün Kuruluş,Görev ve Çalışma Esas Yönetmeliği ile ilgili Hukuk Komisyonu raporu,
16- Yazı İşleri Kar. ve Daire Bşk.nın Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile ilgili Hukuk Komisyonu raporu,
17- Personel ve Eğitim Daire Bşk.nın Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile ilgili Hukuk Komisyonu raporu,
18- Kontrol ve Güvenlik Daire Bşk.nın Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile ilgili Hukuk Komisyonu raporu,
19- Acısu Belediyesine ait parselin Büyükşehir Belediyesine devri ile ilgili Hukuk Komisyonu raporu,
20- Dere Islahı ile ilgili Hukuk Komisyonu raporu,
21- Yeşil Körfez Su Birliği ile ilgili Hukuk Komisyonu raporu,
22- Planlama Şb.Md.nün ait Hizmet Ücret Tarifesinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili Tarifeler Kom.raporu,
23- Tiyatro sezonu Bilet Fiyat tarifesi ile ilgili Tarifeler Komisyonu raporu,
24- Sözleşmeli Personel Çalıştırılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporu,
25- Başkan Danışmanları hakkı ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporu,
26- Şirket Sermaye artırımı ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporu,
27- Saraybahçe nikah salonunun BELDE A.Ş ye devredilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporu,
28- Koltuk Arttırım ücretleri ile ilgili Plan Bütçe ve Ulaşım Komisyonu Ortak raporu,
29- İzmit Körfez dahilinde yapılan balık avcılığının problemlerinin araştırılması ile ilgili Komisyon raporu,
30- Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Otopark Ek Yönetmeliği ile ilgili Ulaşım ve Altyapı ve Büyük Yatırımlar Komisyonu ortak raporu,
31- 2005-2006 yılı Yüksek Öğrenim Bursları ile ilgili Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu raporu,
32- Çayırova Bld.isimsiz sokaklara isim verilmesi ile ilgili İmar - Bayındırlık ve Türlü İşler Komisyonu raporu,
33- Darıca Belediyesi Uzun sokak isminin Piri Reis Sokak olarak değiştirilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık ve Türlü İşler Komisyonu raporu,
34- Acısu Belediyesi, G24d-03a, G24d-03d nazım imar planı paftaları, G24d-03a-4c, G24d-03d-1b ve G24d-03d-1a uygulama imar planı paftaları üzerinde hazırlanan uygulama imar planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Kom.raporu,
35- Bahçecik Belediyesi, Körfez Mahallesi, G23c-04d nazım imar planı paftası, G23c-04d-4b, G23c-04d-3a, G23c-04d-3b uygulama imar planı paftaları üzerinde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu,
36- Bekirpaşa Belediyesi, Yenişehir Mahallesi, 19O nazım imar planı paftası, 19O-Ia uygulama imar planı paftası, 1781 ada, 4,5,6,16,17 ve 21 nolu parsellerin akaryakıt ve servis istasyonu ve LPG istasyonu alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu,
37- Bekirpaşa Belediyesi, Kadıköy Mahallesi, 19N nazım imar planı paftası, 19N-Ib uygulama imar planı paftası, 786 ada, 94 olu parselin özel sağlık alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu,
38- Bekirpaşa Belediyesi, Tavşantepe Mahallesi, 20N nazım imar planı paftası, 20N-IIIb uygulama imar planı paftası, 429 ada, 1,2,3,4,5,6,7,9,10,11 nolu parsellerde yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu,
39- Kullar Belediyesi, G23c-05c nazım imar planı paftası, G23c-05c-2a uygulama imar planı paftası, 1797 nolu parsel üzerindeki imar yolu güzergahının değiştirilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu,
40- Saraybahçe Belediyesi, Arızlı mevkii, 19L-IIb uygulama imar planı paftası, 154 ada, 6 nolu parseldeki yapılaşma koşulu ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu,
41- Saraybahçe Belediyesi, Kabaoğlu mevkii, 20M-IIb uygulama imar planı paftası, 1577 nolu parselin ağaçlandırılacak alan olan kullanımının konut alanına dönüştürülmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu,
42- Saraybahçe Belediyesi, Ömerağa Mahallesi, 19N-Ia uygulama imar planı paftası, 12 kadastro pafta, 279 ada, 30 nolu parsel ile ilgili teklif edilen plan notu değişikliğine konu İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu,
43- Saraybahçe Belediyesi, Hacıhızır Mahallesi, 20N-IVd uygulama imar planı paftası, 4175 nolu adada yapılan yapılanma şartı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu,
44- Saraybahçe Belediyesi, Cedit Mahallesi, 20N-IVa, b, c ve d uygulama imar planı paftaları, 4106, 4137 ve 4150 nolu adalarda yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu,
45- Saraybahçe Belediyesi, Ömerağa Mahallesi, 19N nazım imar planı paftası, 19N-Id uygulama imar planı paftası, 13 kadastro paftası, 301 ada 77 nolu parselde teklif edilen uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu,
46- Saraybahçe Belediyesi, Çukurbağ ve Cedit Mahalleleri, 19N-Ia, 20N-IVd, 19N-Ib uygulama imar planı paftaları üzerinde yeralan Musa Kazım Caddesinin genişletilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu,
47- Saraybahçe Belediyesi, Kemalpaşa Mahallesi, 19M-IIb ve 19M-IIc uygulama imar planı paftaları, 219 ada, 1 ve 22 nolu parsellerin park ve kültür alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu,
48- Saraybahçe Belediyesi, Körfez Mahallesi, 19N-Ic uygulama imar planı paftası, 558 ada, 16,17 ve 24 nolu parsellerin yapılaşma şartlarının değiştirilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu,
49- Bekirpaşa Belediyesi, Yahya Kaptan Mahallesi, (tapuda M.Alipaşa Mah) 20N ve 20O nazım imar planı paftaları, 20O-IVc, 20N-IIb uygulama imar planı paftaları 191 ve 3061 ada, 7 ve 18 nolu parselleri kapsayan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu,
50- Sarımeşe Belediyesi, G24d-01b nazım imar planı paftası, G24d-01b-4c uygulama imar planı paftası üzerinde yapılan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu,
51- Yuvacık Belediyesi, G23c-10a, G23c-05d, G23c-4c, G23c-05a, G23c-05c nazım imar planı paftaları üzerinde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ve ilavesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu,
52- Kandıra Belediyesi mücavir alan sınırları dahilinde G24a-07c, G24a-07d nazım imar planı paftaları üzerindeki Kandıra F tipi Kapalı Cezaevi alanında yapılan nazım imar planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonun raporu,
53- B.derbent Belediyesi, G24d-03d nazım imar planı paftası, G24d-03d-4a uygulama imar planı paftası, 11 kadastro pafta, 376 nolu parselindeki Lise alanında yapılan değişiklik ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu,
54- Kuruçeşme Belediyesi, Kocatepe Mahallesi, 20L nazım imar planı paftası, 20L-IIId uygulama imar planı paftası, 2047 adanın spor alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu,
55- Çayırova Belediyesi, G.22.b.18.b.4c uygulama imar planı paftası, 1493 adanın yapılaşma koşulu değişikliğini içeren uygulama imar planı değişikliği ile ilgili imar ve bayındırlık komisyonu raporu,
56- Çayırova Belediyesi, İnönü mahallesi, G.22.b.18.c nazım imar planı paftası, G.22.b.18.c.2.a uygulama imar planı paftasın da Bahriye Üçok caddesinde yapılan nazım imar planı değişikliği ile ilgili imar. ve Bayındırlık kom.raporu
57- Gebze Belediyesi, Osmanyılmaz mahallesi, G22b18c3b uygulama imar planı paftası, 4683 ada 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 ve 12 nolu parsellerin konut olan kullanımının Özel yurt ve sosyal Tesis alanı olarak değiştirilmesi ile ilgili uygulama imar planı değişikliği yapılmasına ait imar ve Bayındırlık komisyonu raporu,
58- Gebze Belediyesi, Osmanyılmaz mahallesi, 47 pafta, 197 ada, 18 nolu parsele kütle blok işlenmesi suretiyle yapılaşma koşullarında değişiklik yapılması ile ilgili uygulama imar planı değişikliği yapılmasına ait imar ve Bayındırlık komisyonu raporu,
59- Gebze Belediyesi, Mustafapaşa mahallesi, 84 pafta, 653 ada, 3,28,29,32 nolu parsellerde yeni bir düzenleme yapılarak kütle blok işlenmesi suretiyle yapılaşma koşullarında değişiklik yapılması ile ilgili uygulama imar planı değişikliği yapılmasına ait İmar ve Bayındırlık komisyonu raporu,
60- Gebze Belediyesi, Balçık Köyü, G22b14 pafta, 1601 ve 1602 nolu parsellere ait uygulama imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık komisyonu raporu,
61- Gebze Belediyesi, Balçık Köyü, 39 pafta, 1642 nolu adaya ait uygulama imar planı teklifi ile ilgili imar ve Bayındırlık komisyonu raporu,
62- Gebze Belediyesi, Tatlıkuyu Mah. 24.b.1.d uygulama imar planı paftası, 877 ada, 6 nolu parselde Nazım imar planı değişikliği yapılması ile ilgili İmar ve Bayındırlık komisyonu raporu,
63- Şekerpınar Belediyesi, uygulama imar planı plan notlarına ilave yapılması ile ilgili imar ve Bayındırlık kom.raporu,
64- Gebze Belediyesi, Sultanorhan mahallesi, nazım imar plan değişikliği itirazlar ile ilgili İmar ve Bayd.kom.raporu,
65- Çayırova Belediyesi, G22b18b3c pafta, 1546 ada, 2 nolu parselin Konut dışı Kentsel Çalışma Alanı olan kullanımının Akaryakıt Bakım ve LPG İkmal İstasyonu olarak değiştirilmesi İmar ve Bayındırlık Komisyonunu raporu,
66- Çayırova Belediyesi, G22b18.b.4.a-4.b ve 4d uygulama imar planı paftaları, 1188 ada, 2 nolu parselde Belediye Hizmet Alanında yapılan uygulama imar planı değişikliği İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu,
67- Derince İlçesi, Derince Belediyesi, sınırları dahilinde, G23-b-22-d nazım imar planı paftası, G23-b-22-d-1-c ve G23-b-22-d-2-d uygulama imar planı paftası, 1367 nolu adanın kuzeyindeki mevcut nazım imar planlarında 12 metre genişliğindeki imar yolunun 17 metreye çıkarılması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu,
68- Derince ilçesi, Derince Belediyesi, Dumlupınar Mahallesi,G23-b-22-d nazım imar planı paftası, G23-b-22-d-4-c uygulama imar planı paftaları 1179 ada, 52 nolu parselde otopark alanında değişiklik yapılması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu,
69- Derince ilçesi, Derince Belediyesi, G23-b-22-c nazım imar planı paftası, G23-b-22-c-4-a ve G23-b-22-c-4-b uygulama İmar planı paftaları, 4646 ada 1 nolu parsel, 4637 ada 1,2,7 ve 8 nolu parseller ve 4638 ada 1 nolu parsel ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu,
70- Derince İlçesi, Belediyeleri sınırları içerisinde, Dumlupınar Mahallesi, G23-b-22-d nazım imar planı paftası, G23-b-22-d-4-c uygulama imar planı paftası 1177 ada, 29 nolu parsel,1569 ada, 11 nolu parsel, 2460 ada 1 nolu parsel, 2461 ada,1 nolu parsel, 2462 ada, 3 ve 5 nolu parseller ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu,
71- Derince İlçesi, Derince Belediyesi, Sırrıpaşa Mahallesi, G23-b-22-c ve G23-b-22-d nazım imar planı paftaları, 1601 ada, 6 nolu parsel ve 4528 ada,12 parsel ile iligili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu,
72- Karamürsel İlçesi, Kızderbent Belediyesi, sınırları içerisinde 29K, 29L, 30K Nazım imar plan paftalarını kapsayan planlı sahada hazırlanan Revizyon Nazım imar planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık komisyon raporu,
73- İhsaniye Belediyesi, G.23.c.03.d nazım imar planı pafta, G.23.c.03.d.4.a uygulama imar plan paftaları, 4 508 400-4 508 500 yatay 487 400 – 487 600 düşey koordinatları arasında yer alan 20 ve 34 nolu konut dışı kentsel çalışma alan kullanımlı adaların max 6,50 m yapı yüksekliğin değiştirilmesi hakkında hazırlanan uygulama imar plan değişikliği ile İmar ve Bayındırlık komisyonu raporu,
74- Dereköy Belediyesi, Köyaltı mevki, G.23.d.07.d nazım imar planı paftası, G.23.d.07.d.2.a uygulama imar planı paftası 7 kadastro pafta, 195 nolu parselde plan değişikliği yapılması ile ilgili İmar ve Bayındırlık komisyon raporu,
75- Gölcük Belediyesi, G.23.c.02.d nazım imar planı paftası, G.23.c.02.c.2.a-b-d-1.a uygulama imar plan paftaları, üzerinde yer alan bazı konut adaları ile ilgili hazırlanan uygulama imar planı değşk.teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,
76- İhsaniye Belediyesi, G.23.c.07.b nazım imar planı pafta, G.23.c.07.b.1.c- d uygulama imar plan paftaları, 4 506 300-4 506 400 yatay 486 650 – 486 750 düşey koordinatları arasında yer alan 8.00 m lik imar yolunun kaydırılması hakkında hazırlanan uygulama imar plan değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık komisyon raporu,
77- İhsaniye Belediyesi,G.23.c.07.b nazım imar planı pafta, G.23.c.07.b.1.b-07.b.2.a uygulama imar plan paftaları, 4 506 700-4 506 900 yatay 481 100 – 481 400 düşey koordinatları arasında yer alan 278,281,285,286,287 nolu parseller ve G.23.c.02.c nazım imar planı pafta, G.23.c.02.c.2.c uygulama imar plan paftası, 4 509 200-4 509 300 yatay 486 900 – 487 000 düşey koordinatları arasında yer alan 46,47,48,49 nolu parseller de hazırlanan uygulama imar plan değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık komisyonu raporu,
78- İhsaniye Belediyesi, Belediyelerine ait uygulama imar planı notların da değişiklik yapılması konusu ile ilgili İmar ve Bayındırlık komisyonu yazısı,
79- Gölcük Belediyesi, G.23.c.02.c nazım imar planı paftası, G.23.c.02.c.2.d uygulama imar plan paftası,Kocaeli_Yalova Devlet yolu kalıcı konutların bağlantı yolları kapsamında, Gölcük 1.köprülü kavşağın kuzeydoğusunda, 486 500 – 486 700 dikey, 4 508 000 – 4 509 000 yatay koordinatları arasında yapılmak istenilen imar yolu ile ilgili hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık komisyonu yazısı,
80- Gölcük Belediyesi G.23.c.02.d nazım imar planı paftası G.23.c.02.d.2.d uygulama imar planı paftası, 14 kadastro pafta, 213 ada, 49 nolu parselin ilköğretim alanı olan kullanımının bir kısmının sağlık tesisi alanı olmasına yönelik uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık komisyonu yazısı,
81- İhsaniye Belediyesi, Çiftlik Mahallesi, G.23.c.02.c nazım imar planı pafta, G.23.c.02.c.2.c.-3.b uygulama imar plan paftaları, 200 ada, 5 nolu parsel de hazırlanan uygulama imar plan değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık komisyon yazısı,
82- Bekirpaşa Belediyesi, Tavşantepe Mahallesi, 20O nazım imar planı paftası, 20O-Ia, Id uygulama imar planı paftaları üzerinde yeralan hastane ve idari tesis alanının kaldırılarak konut alanına dönüştürülmesi, yeşil alan ve yol şemasının yeniden düzenlenmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon yazısı,
83- Bekirpaşa Belediyesi, Gündoğdu köyiçi ile Yeşilova Mahalleleri arasında yer alan G23b-20c, G23b-20d, G23b-25a, G23b-25b nazım imar planı paftaları üzerinde hazırlanan nazım imar planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Kom.yazısı,
84- Saraybahçe Belediyesi, Yenimahalle, 19L nazım imar planı paftası, 19L-IIb uygulama imar planı paftası, 1824 ve 1834 nolu imar adalarının kuzeyinden geçen 17m.lik imar yolu güzergahında yapılan değişiklik ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunu yazısı,
85- Saraybahçe Turgut Mahallesi, 20M nazım imar planı paftası, 20M-IIIc uygulama imar planı paftası, 3507 ve 308 nolu adalarda yapılan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun yazısı,
86- Saraybahçe Belediyesi, Veliahmet Mahallesi, 20N nazım imar planı paftası, 20N-IVd uygulama imar planı paftası, 348 ada, 3,4 ve 83 nolu parsellerde yapılan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Kom.yazısı,
87- Saraybahçe Belediyesi Körfez Mahallesi, 18N-IIIa, 18N-IIIb uygulama imar planı paftası, 4205 nolu ada ve çevresinde yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun yazısı,
88- Uzuntarla Belediyesi, G24d-03b, G24d-04a nazım imar planı paftaları, 175 ada, 54 nolu parselin Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı olan kullanımının Akaryakıt ve Servis İstasyonu ve LPG Alanı” olarak değiştirilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun yazısı,
89- Darıca Belediyesi, 29NIId 737 ada 1,2,3,13 nolu parsellerin kullanımın ticaret alanına dönüştürülmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon yazısı,
90- Şekerpınar Belediyesi, 5 pafta, 1652 ve 179 nolu parsellerin K.D.K.Ç.A içerisinde kalan kullanımının Akaryakıt Bakım ve LPG İkmal İstasyonu alanına dönüştürülmesi İmar ve Bayındırlık Komisyonunun yazısı,
91- Şekerpınar Belediyesi, G22b13c nazım imar planı paftası, 190 ada, 9 ve 10 nolu parsellerde nazım imar planı değişiklik teklifi İmar ve Bayındırlık Komisyonunun yazısı,
92- Darıca Belediyesi, 30.K.IV.d uygulama imar planı paftası, 2299 ada, 28 nolu parselin konut alanı olan kullanımının Özel Yurt Alanı olarak değiştirilmesini içeren nazım imar planı değişikliği İmar ve Bayındırlık Komisyonunun yazısı,
93- Şekerpınar Belediyesi, G.22.b.13.c nazım imar planı paftası, G.22.b.13.c.2.d ve1.b uygulama imar planı paftaları, 321 ada, 1 nolu parsel ile 322 ada, 1 nolu parsellerin konut olan kullanımının ticaret alanına dönüştürülmesini içeren nazım imar planı değişikliği İmar ve Bayındırlık Komisyonunun yazısı,
94- Gebze Belediyesi, Osmanyılmaz Mahallesi , G22b24a nazım imar planı paftası, 2757 ada, 1,2,3,4,5,6,7 ve 8 nolu parsellerin konut olan kullanımının ticaret alanı olarak değiştirilmesi İmar ve Bayındırlık Komisyonunun yazısı,
95- Derince İlçesi, Derince Belediyesi,G23-b-22-c ve G23-b-22-d nazım imar planı paftası, G23-b-22-c-4-a, G23-b-22-c-4- b, G23-b-22-d-3-a ve G23-b-22-d-3-b, uygulama imar planı paftalarında yer alan “Derince D-100 Yolu Alt Geçişi ve Eş Düzey Kavşak Düzenlemesi Projesi” ile ilgili ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun yazısı,
96- Köy Statüsündeyken yapılan yapıların inşaat izinleri ile ilgili İmar ve Bayındırlık komisyon yazısı,
97- Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğinin 28.maddesi “Bina Yükseklikleri” ile ilgili İmar ve Bayındırlık komisyon yazısı,
98- Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Orman Köylerinde Uygulanacak İmar Yönetmeliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık komisyon yazısı,
99- Cedit mahallesi Anıtpark ve Kocaeli Üniversitesi arasındaki açılan caddeye isim verilmesi ile ilgili İmar Bayındırlık ve Türlü İşler Komisyonu yazısı,
100- Tavuk Kümesleri Ruhsatlandırması ile ilgili Çevre ve Sağlık Komisyonu yazısı,
101- İzmit`in doğusunda bulunan Akarca-Kurudere Bıçkıdere Kilez Derelerinde Uzunçiftlik ve Köseköy çevresinde hava kirliliği ile ilgili Çevre ve Sağlık Komisyonu yazısı,
102- Arslanbey Belediyesi, 31L-IVa ve 31L-IVb uygulama imar planı paftası 113 ada, 1 parseldeki yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı.
103- Saraybahçe Belediyesi, Körfez Mahallesi, 18N-IIa uygulama imar planı, 19 kadastro pafta, 480 ada, 658 nolu parselin bulunduğu alanda yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı.
104- Saraybahçe Belediyesi, Kemalpaşa Mahallesi, 19M-IIc ve 19M-IIb uygulama imar planı, 4 kadastro pafta, 219 ada, 1, 2, 3, 13, ve 22 nolu parsellerin bulunduğu alanda yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı.
105- Bekirpaşa Belediyesi, Yahya Kaptan Mahallesi, 20N ve 19O nazım imar planı paftalarında yapılan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı.
106- Saraybahçe Belediyesi, Kozluk Mahallesi, 19M-IIc uygulama imar planı, 63 kadastro pafta, 204 ada, 7 nolu parselde yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı.
107- Saraybahçe Belediyesi, Yenidoğan Mahallesi, (SEKA) 19M nazım imar planı, G23b-23c-2c, G23b-24d-2c, G23b-24d-4a, G23b-24d-4b, G23b-24d-1c, G23b-24d-3a, G23b-23c-3b, G23b-24d-3b, G23b-24d-1d, G23b-2dd-2d uygulama imar planları üzerinde yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı.
108- Bekirpaşa Belediyesi, Yahya Kaptan Mahallesi, 19O-Ib uygulama imar planı paftası, 1555 ada, 1 nolu parselde yapılan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı.
109- Köseköy Belediyesi, 1/5000 revizyon nazım imar planı itirazları ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı.
110- Saraybahçe Belediyesi, Kozluk Mahallesi, 19M-IIa, IIb, IIc ve IId uygulama imar planı, 64 kadastro pafta, 211 ada, 2 nolu parselde yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı.
111- Bekirpaşa Belediyesi, 28 Haziran (tapuda Gündoğdu) Mahallesi, 20N nazım imar planı, 19O-Ib uygulama imar planı paftası, 313 ada, 1 nolu parselde yapılan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı.
112- Saraybahçe Belediyesi, Hacıhızır Mahallesi, 19N-Ia ve 20N-IVd uygulama imar planı paftaları, 403 kadastro adasında yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı.
113- Saraybahçe Belediyesi, Kemalpaşa Mahallesi, 19M-IIc uygulama imar planı, 3 kadastro pafta, 257 ada, 5, 6, 7, 8 ve 9 nolu parsellerin bulunduğu alanda yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı.
114- Saraybahçe Belediyesi, Körfez Mahallesi, 19N nazım imar planı paftası, 19N-IIId uygulama imar planı, 3420 ada, 6 nolu parselde yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı.
115- Belediyesi, Körfez Mahallesi, 19N nazım imar planı paftası, 19M-IIIa uygulama imar planı paftaları, 8 kadastro pafta, 479 ada, 12 nolu parselde yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı.
116- Yuvacık Belediyesi, Başiskele Mahallesi, M.Akif Cad. ve Mahmutpaşa Cad. arasında yapılacak olan şuyulandırma çalışmalarına esas esas olmak üzere hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı.
117- Bekirpaşa Belediyesi sınırları içerisinde otopark ihtiyacına cevap verebilmek amacıyla uygulama imar planı plan notlarına ilave edilmesi ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı.
118- Dilovası Belediyesi, Orhangazi Mahallesi, G23a 22b pafta, 62 ada, 9 parselin ticaret olan kullanımının otopark olarak değiştirilmesi ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı
119- Dilovası Belediyesi, Mimar Sinan Mahallesi, G23a 21b 4b-1c-2d-3a-3b paftalar, Bağdat Caddesi ve Yavuz Sultan Selim caddeleri üzerinde bulunan ticaret alanlarının yapılaşma koşullarında değişiklik yapılması ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı,
120- Dilovası Belediyesi, Diliskelesi Mahallesi, G23a 21b 4d uygulama imar planı, 312 ada, 10 nolu parsel, 313 ada, 1,23,4,5,6,7 ve 8 nolu parsellerde yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı,
121- Dilovası Belediyesi, Mimar Sinan Mahallesi, G23a 21b 2d –3a uygulama imar planı paftası, 170 ada, 1,2,3 ve 12 nolu parsellerde yapılan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı,
122- Şekerpınar Belediyesi, Revizyon uygulama imar planı plan notları ticaret alanında yapılan değişiklikle ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı,
123- Şekerpınar Belediyesi, Revizyon uygulama imar planı plan notları depolama alanlarındaki yapılaşma koşullarında değişiklik yapılması ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı,
124- Darıca Belediyesi, 30 K nazım imar planı paftası, 1687 ada, 1,2,3,7,1 ve 13 nolu parseller, 1733 ada 14,15,16, nolu parseller, 1734 ada 3 parsel ve 1736 ada 1,2,3,16,17,18 nolu parsellerde yapılan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı,
125- Darıca Belediyesi, 30 K pafta, 1688 ada, 1 nolu parsel, 2127 ada, 2,3,4,5,6,7,8,9 nolu parseller,2138 ada, 1 nolu parsel, 2141 ada, 1 parsel, 2142 ada, 1 ve 2 nolu parsellerde yapılan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı,
126- Çayırova Belediyesi, G22b18b nazım imar planı paftası, G22b18b3b uygulama imar planı, 1226 ada 17 nolu parselin cami olan kullanımının yetersiz olması nedeniyle 1226 ada 18 nolu parselin cami alanına ilave edilmesi şeklindeki uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı,
127- Çayırova Belediyesi, G22b18b nazım imar planı paftası, G22b18b3d uygulama imar planı, 1301 ada 13 nolu parselin cami olan kullanımının yetersiz olması nedeniyle 1301 ada 5 nolu parselin cami alanına ilave edilmesi şeklindeki uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı,
128- Çayırova Belediyesi G22b18b4c-G22b18b4d uygulama imar planı, 1410 ada 32, 34 parseller, 1409 ada 2,3,9 parseller, 1408 ada 1,2,3,4,5,6 nolu parseller, 1407 ada 6,7,8 parseller, 1494 ada 1,7,8,9,10 nolu parseller, 1405 ada 11,12 nolu parseller, 1404 ada 10,11 nolu parsellerin konut olan kullanımının konut+ticaret olarak değiştirilmesi, şeklindeki uygulama imar planı değişikliğine dair İmar Daire Başkanlığının yazısı ,
129- Çayırova Belediyesi, G22b18c nazım imar planı, G22b-18c2b uygulama imar planı, 1758 ada 1 nolu parsel mevcut imar planında İlköğretim Tesisi Alanı olan alanın yetersiz büyüklükte olması nedeniyle, bitişiğinde bulunan konut ve Pazar Yeri kullanımında olan 1757 ve 1759 nolu adalarında İlköğretim Tesisi Alanına ilave edilerek, Eğitim Tesisi Alanı olarak değiştirilmesi şeklinde ki uygulama imar planı değişikliğine dair İmar Daire Başkanlığı`nın yazısı,
130- Çayırova Belediyesi, G22b18b nazım imar planı, G22b18b3d uygulama imar planı, 1276 ada 5 nolu parselin Lise alanı olan kullanımının yetersiz olması nedeniyle 1276 ada 1,2,3,4 nolu parsellerin lise alanına ilave edilmesi ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı,
131- Çayırova Belediyesi, G22b-19d1d uygulama imar planı, 1705 ada 1 nolu parsel mevcut imar planında İlköğretim Tesisi Alanı olup, bitişiğinde ki tescil harici park alanının okul alanına ilave edilmesi suretiyle okul alanının genişletilerek yeni alanın İlköğretim Tesisi Alanı olarak onaylanması şeklinde ki uygulama imar planı değişikliğine dair İmar Daire Başkanlığı`nın yazısı,
132- Çayırova Belediyesi, G22b18b nazım imar planı, G22b18b4c uygulama imar planı, 1495 ada, G22b18b3a uygulama imar planı, 1220 ada, 3 nolu parsel, G22b18b4a-4b uygulama imar planı, 2033 ada, 6 ve 10 nolu parseller, G22b18b3b uygulama imar planı, 2058 ada, 1 ve 2 nolu parsellerde yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığı`nın yazısı,
133- Çayırova Belediyesi, G22b18b,G22b19a ve G22b19d nazım imar planı paftası, 2042,2044 ada 2 ve 3 nolu parseller ile 1825 ada 4 nolu parsellerde yapılmak istenilen uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı
134- Gebze Belediyesi, İstasyon Mahallesi, G22b23b-2a nazım imar planı paftası, 5742 ada, 4 nolu parselin Akaryakıt İstasyonu olan kullanımının Akaryakıt Bakım ve LPG İstasyonu olarak değiştirilmesi ile ilgili İmar Daire Bşk.nın yazısı,
135- Gebze Belediyesi, G22b19c4b-4c uygulama imar planı, 4272 ada, 8 nolu parselin Akaryakıt Bakım İstasyonu olan kullanımına LPG İkmal İstasyonu ilave edilerek yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Bşk.yazısı,
136- Gebze Belediyesi, G22b23b3a uygulama imar planı, 1552 ada, 2,3,4,5,6,7,8,9 ve 10 nolu parselin kullanımının Özel Yurt ve Sosyal Tesis Alanı olarak değiştirilmesine ait yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı,
137- Gebze Belediyesi, G22b18d2c uygulama imar planı, 2156 ada, 10 nolu parselin Akaryakıt Bakım İstasyonu olan kullanımına LPG İkmal İstasyonu ilave edilerek yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı,
138- Gebze Belediyesi, G12b19c1c uygulama imar planı, 3356 ada, 1 nolu parselin Akaryakıt Bakım İstasyonu olan kullanımına LPG İkmal İstasyonu ilave edilerek yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı,
139- Gebze Belediyesi, Osman yılmaz Mahallesi, G22b23b2b pafta, 4966 ada, 1 parsel bitişiğinde bulunan İlköğretim Alanının İSU Tesis Alanına dönüştürülmesi ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı-Nene hatun ve Bahar Dere Güzergahlarının ve 3422 ada 4 nolu parselin konut olan kullanımının terfi istasyonu olarak değiştirilmesi ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı,
140- Gebze Belediyesi, Tatlıkuyu Mahallesi, G22b24b nazım imar planı paftası, Tatlıkuyu Kavşağı ve Şehiriçi Geçişi 1/5000 nazım ve 1/1000 uygulama imar planı değişikliğine yapılan itirazlarla ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı ,
141- Gebze Belediyesi, Balçık köyü, G22b14a ve 14b Nazım imar planı paftaları, 578, 752, 775 ve 777 nolu parsellerde yapılan Nazım imar planı teklifi ile ilgili imar Daire Başkanlığı yazısı,
142- Gebze Belediyesi, Osmanyılmaz Mahallesi, G22b18c nazım imar planı paftası, G22b18c3a uygulama imar planı paftası, 4738 ada, 16 ve 21 nolu parsellerin konut alanı kullanımının ticaret alanı olarak değiştirilmesi ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı,
143- Gebze Belediyesi, Köseler Köyü, S.S. İstanbul Mermerciler Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifine ait uygulama imar planı teklifi ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı,
144- Gebze Belediyesi, Muallim Köyü, G22b25b ve 20c nazım imar planı paftaları, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 74, 78, 79, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 103, 104, 105, 106, 107, 109, 110, 112, 1438, 1899, 2989, 3225, 3311 ve 3448 nolu parsellerde yapılan nazım imar planı teklifi ile iligili imar Daire Başkanlığı yazısı
145- Körfez İlçesi, Körfez Belediyesi sınırları içerisinde, Tütünçiftlik Mevkii, TEM otoyolu güney kesiminde G23-b-21-c ve G23-b-22-d nazım, G23-b-21-c-2-b ve G23-b-22-d-1-a uygulama imar planı paftaları 1 kadastro pafta, 1196, 3975-3981, 4234-4246, 4266-4288, 4311-4328, 4359, 4360, 4361, 4475, 4490, 4491, 4506, 4507, 4508, 4522-4533, 5188, 5189, 5190 nolu parsellerle ilgili İmar Daire Başkanlığı`nın yazısı,
146- Körfez İlçesi, Körfez Belediyesi sınırları içerisinde,Yavuz Sultan Selim Mahallesi, G23-b-21-b Nazım imar planı paftası , G23-b-21-b-3-d uygulama imar planı paftası, 1170,1171,1211 nolu adalar ile 1165 ada, 9,10,11,12,13,14,15,16 no`lu parsellerle ilgili İmar Daire Başkanlığı`nın yazısı,
147- Körfez İlçesi, Hereke Belediyesi sınırları dahilinde, 31K nazım imar planı paftası,31K-IIa uygulama imar planı paftası, 2438 nolu parsel ile ilgili İmar Daire Başkanlığı`nın yazısı,
148- İhsaniye Belediyesi, G.23.c 02.c nazım imar planı paftası, 95 nolu imar adasındaki konut ve ticaret alan kullanımının ‘özel sağlık tesis alanı` olarak düzenlenmesine yönelik nazım imar planı değişikliği ile ilgili imar Daire Bşk.nın yazısı,
149- İhsaniye Belediyesi, G.23.c.07.b nazım mimar planı paftası, 84 ada, 5,8,9,10,11 nolu parsellerin park olan kullanımının kent meydanı olarak düzenlenmesine yönelik nazım imar planı değişikliğli ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı,
150- Karamürsel Belediyesi, G.23.d.07.a..3.b uygulama imar planı paftası, 38 kadastro pafta, 408 ada, 102 nolu parseli ikiye bölen imar yolunun güzergahının değiştirilmesine yönelik uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı,
151- Değirmendere Belediyesi nazım imar planı bütününe yönelik revizyon imar planı ile ilgili imar Daire Bşk.nın yazısı,
152- Karamürsel Belediyesi bütününde yoğunluk artırılmasına yönelik nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı,
153- Ulaşlı Belediyesi G.23.d.04.c ve G.23.d.05.d nazım imar planı paftaları, G.23.d.04.c.3.b-3.c-3.d, ve G.23.d.05.d.4.a uygulama imar planı paftaları, 101 ada 3 nolu ,ve 758, 759, 760, 1271, 1258, 1261, 178,179, 259, 257, 1666, 255, 1267, 1662 nolu parselde uygulama imar planı değişikliği ile ilgili imar Daire Başkanlığının yazısı,
154- İhsaniye Belediyesi G23.c.03.d nazım imar planı paftası G23.c.03.d.4.a uygulama imar planı paftası 1,2,3,4 ve 7 nolu parsellerin bulunduğu 20 ada ve 4,8,9,10,15 ve 16 nolu parsellerin bulunduğu 34 nolu adanın ayrık nizam olan yapılaşma koşulunun Blok- Hmax = 9,50 olarak düzenlenmesine yönelik uygulama imar planı değişikliği ile ilgili imar Daire Başkanlığının yazısı,
155- Serdar Mahallesinde isimsiz sokağa isim verilmesi ile ilgili İmar Daire Bşk.nın yazısı,
156- İhsaniye Belediyesinde 25 adet isimsiz sokağa isim verilmesi ile ilgili İmar Daire Bşk.nın yazısı,
157- Cumhuriyet Mahallesinde isimsiz sokağa isim verilmesi ile ilgili İmar Daire Bşk.nın yazısı,
158- Çayırova Belediyesinde 2.cad.Alaattin KURT olarak değiştirilmesi ile ilgili İmar Daire Bşk.nın yazısı,
159- Ulaşlı Belediyesi Yalı Mahallesinde bulunan isimsiz sokağa “29 Ekim Cumhuriyet Parkı”isminin verilmesi ile ilgili İmar Daire Bşk.nın yazısı,
160- Kirazlıyalı Belediyesinde park isimleri verilmesi ile ilgili İmar Daire Bşk.nın yazısı,
161- Kocaeli Büyükşehir Bld. İmar Yönetmeliğinin36/(a)bendinin revizyonu ile ilgili İmar DaireBşk.nın yazısı,
162- İzaydaşa yer tahsisi ile ilgili İşletme İştirakler Daire Başkanlığının yazısı,
163- Yönetmelik ile ilgili Eğitim Kültür Daire Bşk.nın yazısı,
164- Mülkiyeti Akçat Belediyesine ait Akçat Beldesi,Merkez Mahallesi GG23D13B4D pafta,126 ada,33 nolu 1009.30 m2 yüzölçümlü olan ve imar planlarında Belediye Hizmet Alanında kalan arsanın Kocaeli Büyükşehir Belediyesine bedelsiz devri ile ilgili Emlak İstimlak Daire Bşk.nın yazısı,
165- Yuvacık Belediyesi ile ortak proje kapsamına alınması,çalışmaların birlikte yürütülmesi ile ilgili Emlak İstimlak Daire Başkanlığının yazısı,
166- Demokrasi parkının devri ile ilgili Emlak İstimlak Daire Bşk.nın yazısı,
167- Yurt dışı izinleri ile ilgili Personel ve Eğitim Daire Başkanlığının yazısı,
168- Büyükşehir Belediye Bşk.nın 2006 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Hesap İşl.Dai.Bşkn.nın yazısı,
169- Saraybahçe Belediye Bşk.nın 2006 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Hesap İşl.Dai.Bşkn.nın yazısı,
170- Bekirpaşa Belediye Bşk.nın 2006 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Hesap İşl.Dai.Bşkn.nın yazısı,
171- Kandıra Belediye Bşk.nın 2006 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Hesap İşl.Dai.Bşkn.nın yazısı,
172- Yuvacık Belediye Bşk.nın 2006 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Hesap İşl.Dai.Bşkn.nın yazısı,
173- Alikahya Belediye Bşk.nın 2006 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Hesap İşl.Dai.Bşkn.nın yazısı,
174- Köseköy Belediye Bşk.nın 2006 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Hesap İşl.Dai.Bşkn.nın yazısı,
175- Kullar Belediye Bşk.nın 2006 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Hesap İşl.Dai.Bşkn.nın yazısı,
176- Uzunçiftlik Belediye Bşk.nın 2006 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Hesap İşl.Dai.Bşkn.nın yazısı,
177- Derince Belediye Bşk.nın 2006 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Hesap İşl.Dai.Bşkn.nın yazısı,
178- Acısu Belediye Bşk.nın 2006 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Hesap İşl.Dai.Bşkn.nın yazısı,
179- Arslanbey Belediye Bşk.nın 2006 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Hesap İşl.Dai.Bşkn.nın yazısı,
180- Eşme Belediye Bşk.nın 2006 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Hesap İşl.Dai.Bşkn.nın yazısı,
181- Sarımeşe Belediye Bşk.nın 2006 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Hesap İşl.Dai.Bşkn.nın yazısı,
182- Yeniköy Belediye Bşk.nın 2006 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Hesap İşl.Dai.Bşkn.nın yazısı,
183- Akmeşe Belediye Bşk.nın 2006 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Hesap İşl.Dai.Bşkn.nın yazısı,
184- Bahçecik Belediye Bşk.nın 2006 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Hesap İşl.Dai.Bşkn.nın yazısı,
185- Karşıyaka Belediye Bşk.nın 2006 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Hesap İşl.Dai.Bşkn.nın yazısı,
186- Kuruçeşme Belediye Bşk.nın 2006 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Hesap İşl.Dai.Bşkn.nın yazısı,
187- Büyük Derbent Belediye Bşk.nın 2006 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Hesap İşl.Dai.Bşkn.nın yazısı,
188- Maşukiye Belediye Bşk.nın 2006 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Hesap İşl.Dai.Bşkn.nın yazısı,
189- Uzuntarla Belediye Bşk.nın 2006 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Hesap İşl.Dai.Bşkn.nın yazısı,
190- Suadiye Belediye Bşk.nın 2006 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Hesap İşl.Dai.Bşkn.nın yazısı,
191- Gebze Belediye Bşk.nın 2006 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Hesap İşl.Dai.Bşkn.nın yazısı,
192- Darıca Belediye Bşk.nın 2006 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Hesap İşl.Dai.Bşkn.nın yazısı,
193- Dilovası Belediye Bşk.nın 2006 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Hesap İşl.Dai.Bşkn.nın yazısı,
194- Tavşancıl Belediye Bşk.nın 2006 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Hesap İşl.Dai.Bşkn.nın yazısı,
195- Çayırova Belediye Bşk.nın 2006 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Hesap İşl.Dai.Bşkn.nın yazısı,
196- Şekerpınar Belediye Bşk.nın 2006 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Hesap İşl.Dai.Bşkn.nın yazısı,
197- Körfez Belediye Bşk.nın 2006 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Hesap İşl.Dai.Bşkn.nın yazısı,
198- Hereke Belediye Bşk.nın 2006 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Hesap İşl.Dai.Bşkn.nın yazısı,
199- Kirazlıyalı Belediye Bşk.nın 2006 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Hesap İşl.Dai.Bşkn.nın yazısı,
200- Gölcük Belediye Bşk.nın 2006 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Hesap İşl.Dai.Bşkn.nın yazısı,
201- Değirmendere Belediye Bşk.nın 2006 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Hesap İşl.Dai.Bşkn.nın yazısı,
202- Halıdere Belediye Bşk.nın 2006 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Hesap İşl.Dai.Bşkn.nın yazısı,
203- İhsaniye Belediye Bşk.nın 2006 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Hesap İşl.Dai.Bşkn.nın yazısı,
204- Ulaşlı Belediye Bşk.nın 2006 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Hesap İşl.Dai.Bşkn.nın yazısı,
205- Hisareyn Belediye Bşk.nın 2006 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Hesap İşl.Dai.Bşkn.nın yazısı,
206- Yazlık Belediye Bşk.nın 2006 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Hesap İşl.Dai.Bşkn.nın yazısı,
207- Karamürsel Belediye Bşk.nın 2006 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Hesap İşl.Dai.Bşkn.nın yazısı,
208- Akçat Belediye Bşk.nın 2006 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Hesap İşl.Dai.Bşkn.nın yazısı,
209- Yalakdere Belediye Bşk.nın 2006 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Hesap İşl.Dai.Bşkn.nın yazısı,
210- Kızderbent Belediye Bşk.nın 2006 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Hesap İşl.Dai.Bşkn.nın yazısı,
211- Dereköy Belediye Bşk.nın 2006 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Hesap İşl.Dai.Bşkn.nın yazısı,
212- Büyükşehir Belediye Başkanlığı`nın tarife Cetvelleri ile ilgili Hesap İşl.Dai.Bşk.yazısı,
213- Şehir Tiyatrosu Müdürlüğünün 2006 Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Eğitim Kültür Daire Bşk.nın yazısı,

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım