17 EYLÜL 2010 MECLİS GÜNDEMİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN,

Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi, 5216 Sayılı Kanunun 13. Maddesi gereğince; 17/09/2010 Cuma günü saat: 15.00’te Salim Dervişoğlu Cad. Fuar Yanı Belediye Hizmet Binası 1. kat’ta bulunan Meclis Salonunda toplanacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.

İbrahim KARAOSMANOĞLU

Büyükşehir Belediye Başkanı

Yoklama ve açılış,
13/08/2010 tarihli tutanak özetinin okunması ve oylanması,

Meclise bilgi verilecek konuların sunumu

5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 22. maddesindeki “Personelden Müdür ve Üstü unvanlı olanlar Belediye Meclisinin Bilgisine sunulur” hükmü ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın bilgi sunumu,

GÜNDEM

========

RAPORLAR:

1- Başiskele Belediye Başkanlığı’nın bütçe aktarması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun raporu,

2- Terminaller Şube Müdürlüğü’nün 2010 yılı ek tarife önerisi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun raporu,

3- Belediyemiz memur kadrolarında yapılması düşünülen boş kadro değişikliklerine ait iptal-ihdas cetvelleri ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun raporu,

4- Danışmanlık Hizmet Alımları ihalesi yapılması ve bu konuda Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun raporu,

5- TOKİ ile Belediyemiz arasında yapılan arsa devrine karşılık konut verilmesine ilişkin protokol gereği kıymet takdir komisyonu tarafından belirlenen bedel üzerinden, kamulaştırma bedeli karşılığında trampa edilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun raporu,

6- İzmit ilçesi Alikahya Beldesi Akarca mevkiinde Belediyemizce yaptırılan 29.300 m2 park içinde, kafe yapımı ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonunun ortak raporu,

7- İzmit ilçesi Alikahya Beldesi Akarca mevkiinde Belediyemizce yaptırılan 29.300 m2 park içinde, restoran yapımı ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonunun ortak raporu,

8- Telekomünikasyon Geçiş Hakkı sözleşmesi ile ilgili Ulaşım + Hukuk Komisyonunun ortak raporu,

9- Teftiş Kurulu Yönetmeliği ile ilgili Hukuk Komisyonunun raporu,

10- İzmit İlçesi, Yenidoğan Mahallesinde bulunan 891,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerinde bulunan binanın Kocaeli Valiliği-İl Sağlık Müdürlüğüne tahsisi ve konuyla ilgili olarak protokol ve sözleşmenin yapılması için Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı ve Encümenine yetki verilmesi ile ilgili Hukuk Komisyonunun raporu,

11- Doğu Kışla Park Alanı üzerindeki 248,50 m2 lik tek katlı binanın Emniyet Hizmet Binası olarak kullanılmak üzere Kocaeli Valiliği İl Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilmesi için Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı ve Encümenine yetki verilmesi ile ilgili Hukuk Komisyonunun raporu,

12- Yarımca Kültür Merkezinde Sağlık Ocağı olarak tescilli taşınmazın Kocaeli Valiliği-İl Sağlık Müdürlüğüne tahsisi ve konuyla ilgili olarak protokol ve sözleşmenin yapılması için Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı ve Encümenine yetki verilmesi ile ilgili Hukuk Komisyonunun raporu,

13- Darıca Belediyesi, Bayramoğlu Mahallesinde bulunan isimsiz imar yoluna isim verilmesi ile ilgili Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunun raporu,

14- Gebze Belediyesi, Ovacık Köyünde bulunan isimsiz sokaklara isim verilmesi ile ilgili Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunun raporu,

15- İzmit Belediyesi, Kuruçeşme, Fatih Mahallesinde bulunan 2 adet sokak adının değiştirilmesi ile ilgili Türlü İşler Komisyonunun raporu,

16- Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Otistik Çocuklar Derneği arasında yapılacak olan işbirliği protokolünün imzalanması için Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili Çevre ve Sağlık Komisyonunun raporu,

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORLARI:

17-Başiskele Belediyesi, Kullar, G23c05a nazım imar planı, G23c05a1c-2d-3b uygulama imar planı paftaları, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 212, 222, 286 ve 287 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

18-Başiskele Belediyesi, Yuvacık Mevkii, G23c05d nazım, G23c05d3b uygulama imar planı paftası, 1088, 1089, 1090, 1092 nolu parsellerden Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alan sınırı geçirilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

19-Başiskele Belediyesi, G23c05a-b nazım, G23c05a2b, 05b1a uygulama imar planı paftaları, 6193,6195,1448 ve 1447 nolu parsellerde hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

20-Çayırova Belediyesi, G22b19a nazım imar planı paftasında hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

21-Çayırova Belediyesi, G22b19d nazım, G22b19d1c-2d uygulama imar planı paftaları, 1825 ada, 2,6,8, ve 9 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

22-Çayırova Belediyesi, G.22.b.18.b nazım, G.22.b.18.b.3.a, G.22.b.18.b.2.d uygulama imar planı paftası, 822 nolu adada hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

23-Darıca Belediyesi, 29L-II.d uygulama imar plan paftası, 719 ada 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar plan değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

24-Darıca Belediyesi, G22.K.2.c nazım imar plan paftası 437, 491 ve 572 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar plan değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

25-Darıca Belediyesi, G22b23a nazım imar planı, 1208 ada, 24 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

26-Darıca Belediyesi, Kolektör Hattının planlara işlenmesine ait hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

27-Derince Belediyesi, G23c22c nazım, G23c22c2b uygulama imar planı paftası, 2774,2775 ve 2776 nolu adalarda hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

28-Dilovası Belediyesi, Kimyacılar Bölgesi için hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

29-Gebze Belediyesi, G22b25a nazım, G22b25a2a uygulama imar planı paftası, 5680 ada 12 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

30-Gebze Belediyesi, Sultanorhan Mahallesi, G22.b.19.c, 20.d nazım, G22.b.19.c.3.b, 3.c- G22.b.20.d.4.a uygulama imar plan paftaları, 82 ada 66 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

31-Gölcük Belediyesi, Merkez Mahallesi 53 ada, 43,44,45,92 nolu parseller, 35 ada 15,16,17,18 nolu parseller, Dumlupınar Mahallesi, 86 ada 1,156,160,163,166 nolu parseller, Kavaklı Mahallesi, 444 ada 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 nolu parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

32-İzmit Belediyesi, Gündoğdu Mahallesi, G.23.b.25.a nazım, G.23.b.25.a.1a uygulama imar planı paftası, 602 ada 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 no’lu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

33-İzmit Belediyesi, Sanayi Mahallesi, G.23.b.25.d nazım, G.23.b.25.d.4.a-4.d uygulama imar planı paftaları, 1868 ada 9, 10, 11, 18, 19, 20 no’lu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

34-İzmit Belediyesi, Çayırköy Mevkii, G.23.b.25.b.1.d uygulama imar planı paftası, 4425 no’lu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

35-İzmit Belediyesi, Körfez Mahallesi, G.23.b.24.c nazım, G.23.b.24.c.3.a uygulama imar planı paftası, 558 ada 16, 17 ve 24 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

36-İzmit Belediyesi, Tüysüzler Mah. G23.b.24.a.3.b uygulama imar plan paftası, 161 ada 4 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

37-İzmit Belediyesi, G23b24c nazım, G23b24c1c-2d uygulama imar plan paftaları, 1045 ada, 125 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

38-İzmit Belediyesi, İstanbul-Ankara Tem Otoyolu kuzeyi, Durhasan Mevkii, İ-17 bölgesinde hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

39-Kartepe Belediyesi, G.24.d.01.a nazım, G.24.d.01.a.3.a uygulama imar planı paftası, 604 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

40-Kartepe Belediyesi, G.24.d.02.a – G.24.d.01.b nazım, G.24.d.02.a.4.d-G.24.d.01.bc3.c uygulama imar planı paftası, 785-786 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

41-Kartepe Belediyesi, G.24.a.21.c nazım, G.24.a.21.c.4.c uygulama imar planı paftaları, 308 ada, 4 ve 5 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

42-Kartepe Belediyesi, G24.a.21.c, 22.d nazım- G24.a.21.c.3.b, G24.a.22.d.1.a, 4.a uygulama imar plan paftalarında hazırlanan uygulama imar plan değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

43-Kartepe Belediyesi, G24d1,G24d08a nazım imar planı paftaları, 1450,1451,1452,1453 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

44-Kartepe Belediyesi, Hürriyet Mahallesi, G24a21c nazım imar planı, 627 ada, 1,2,3 nolu parseller, 630 ada, 1,2,3,4,5,6,7,8 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

45-Kartepe Belediyesi, Beşevler Mahallesi, G24a21c, G24d01a nazım imar planı paftaları, 13 ve 25 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

46-Kartepe Belediyesi, Sapanca yolu ikileme projesi kapsamında Belediyemiz Meclisinin 14.05.2010 tarih ve 286 sayılı kararı ile onaylanan meclis kararına yapılan itiraz ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

47-Kandıra Belediyesi, F24d3-F24d4 nazım imar planı paftalarında hazırlanan 1/25000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

48-Körfez Belediyesi, 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

49-1/50000 ölçekli Çevre Düzeni Planı, 1/25 000- 1/5000 ölçekli nazım imar planları plan hükümlerinde çeşitli konularda değişiklik yapılması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

SÜRE UZATIMI:

50- Çayırova Belediyesi sınırları içerisinde bulunan 1049 adet arsanın tapu iptali ile ilgili Hukuk Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonunun ortak yazısı,

51- Ulaşım Dairesi Başkanlığı Toplu Taşıma Araçları Çalışma Yönetmeliği ile ilgili Hukuk Komisyonunun yazısı,

52- Milli Savunma Bakanlığı ile Belediyemiz arasında yapılan Yeni Doğu Kışla Protokolü’ne istinaden ilgili taşınmazların Belediyemize devri karşılığında orduevi ile diğer imalatların yapılması ve konuyla ilgili Büyükşehir Belediye Başkanına ve Encümeni’ne yetki verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun yazısı,

53- İzmit Belediyesi, G24b25d nazım, G23b25d1a uygulama imar planı paftası, 3625 ve 3626 nolu adalarda hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu yazısı,

54- Kandıra İlçesi, Kabaağaç Köyü köy yerleşim ve gelişme alan sınırı içerisinde, F.24.d.17.c.3.a, 3.b, 3.c, 3.d halihazır harita paftalarında hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu yazısı,

DAİRESİNDEN GELEN TEKLİFLER:

55- Başiskele Belediyesi, Döngel, G23c04c,G23c09b nazım imar planı paftaları, 514,525,526, 531,532,533,547 nolu adalarda hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

56-Başiskele Belediyesi, Kullar, G23c05a nazım imar planı paftası, 137 ada, 7 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

57-Başiskele Belediyesi, Karadeniz ve Ovacık Mahallesi B7, B8, ve BY1 olarak ayrılan alanlar ile ilgili hazırlanan ilave ve revizyon uygulama imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

58-Çayırova Belediyesi, Şekerpınar sınırları içerisinde bulunan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

59-Darıca Belediyesi, Kazım Karabekir Mahallesi, G22b23c nazım imar planı paftası, 5220, 10568, 5224, 7414 ve 7159 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

60-Darıca Belediyesi, Bağlarbaşı Mahallesi, G22b23c nazım imar planı paftası, 7301 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

61-Darıca Belediyesi, Bağlarbaşı Mahallesi, G22b23c-24d nazım imar planı paftaları, İstasyon Caddesine cepheli parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

62-Darıca Belediyesi, G22b23c nazım imar planı paftası, 235 nolu adada hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

63-Darıca Belediyesi, 30.J.3.C uygulama imar planı paftası, 10733 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

64-Darıca Belediyesi, G.22.B.24.4.A uygulama imar planı paftası, 1316 ada 3,4,13 nolu parseller ile 1786 ada 1 ve 3 no’lu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

65-Darıca Belediyesi, 29.K.I.A uygulama imar planı paftası, 954 ada 1 no’lu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

66-Gebze İlçesi, Balçık Köyü, G.22.b.14.a nazım, G.22.b.14.a.3.c uygulama imar plan paftaları, 1663 (eski 820 ve nolu 822) nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

67-Gebze Belediyesi, Ulus Mahallesi, G22.b.18.c.3.b-3.c uygulama imar planı paftası 4653 ada 6 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

68-Gebze Belediyesi, G.22.B.18.c nazım, G.22.b.18.c.3.d uygulama imar planı paftası, 4852 ada 4 nolu parselde Belediyemiz Meclisinin 12.03.2010 tarih ve 154 sayılı kararına yapılan itiraz ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

69-İzmit Belediyesi, Alikahya merkez Mahallesi, G.24.a.21.d.1.a ve G.24.a.21.d.1.b uygulama imar planı paftaları, 754-759 ile 753-750 nolu imar adaları arasından geçen 12.00 m’lik imar yolu ve 751-752 nolu imar adalarının güneyinden geçen 10.00 m’lik imar yolunda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

70-İzmit Belediyesi, Gündoğdu Mahallesi, G.23.b.25.a.1.d uygulama imar planı paftası, 1216, 1217 no’lu parsellerde yer alan su kemerinin meri uygulama imar planına aktarılması ile ilgili hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

71-İzmit Belediyesi Çayırköy Hacıoğlu Mahallesinin “Kırsal Konut Alan Sınırı”nın belirlenmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

72-İzmit Belediyesi, G.23.c.05.a.4.a uygulama imar planı paftası, 299 ada 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı’nın teklifi,

73-İzmit Belediyesi, G23b25c nazım imar planı paftası, 3058 ada, 6 nolu parsel ile 3059 ada 6 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

74-İzmit Belediyesi, Saraybahçe sınırları içerisinde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

75-İzmit Belediyesi, Arızlı Toplu Konut Alanında hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

76-Kartepe Belediyesi, Cumhuriyet Mahallesi, G24a21d nazım imar planı, 655 ve 1055 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

77-Kartepe Belediyesi, G24d03c nazım, G24d03c1a uygulama imar planı, 3386, 3387 ve 3388 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

78-Kartepe Belediyesi, Sarımeşe, Bakırlı Mahallesi, G24d01c nazım imar planı paftası, 399 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

79-Kartepe Belediyesi, Arslanbey, 16/07/2010 tarih ve 421 sayılı meclis kararıyla onaylanan nazım imar planı değişikliklerine yapılan itiraz ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

80-Kartepe Belediyesi, G24d01b nazım imar planı paftası, 662 ada, 1 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

81-Kartepe Belediyesi, Dumlupınar Mahallesi, G24a21d nazım imar planı, 1201 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

82-Körfez Belediyesi, Atalar Mahallesi, G23a3, G23a25a-25d nazım imar planı paftaları, 145 ada, 1,2,3,4,5,6,7,8,13,14,15,16,17 ve 18 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

83-Karamürsel Belediyesi, G.23.d.05.a nazım, G.23.d.05.a.1.a uygulama imar planı paftası, 109 ada 1 no’lu parsel ve 110 ada 4 no’lu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

84-İzmit Yenimahallede 150. ada ile 151. ada arasında bulunan isimsiz sokağa Ragıp Bölgen Sokak isminin verilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

85-Askerlik görevini yaparken Elazığ İli Palu İlçesinde 20/06/2010 tarihinde Şehit düşen oğlu Jand. Kom. Onb. Selçuk GÖKDAĞ’ın isminin, ikamet ettiği Yenişehir Mahallesindeki Şölen Sokak’a verilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

86-Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile ilgili Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

87- Görev ve Çalışma Yönetmeliği’ nin 7. maddesinde değişiklik yapılması ile ilgili Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’ nın teklifi,

88- Evde Bakım Hizmetleri İhalesi ile ilgili Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

89- İzmit Bizim Bahçe Şizofreni Yakınları Derneğine, yer tahsisi ve işbirliğine ilişkin protokolün imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

90- Belediyemiz memur kadrolarında yapılması düşünülen boş kadro değişikliklerine ait iptal-ihdas cetvelleri ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

91- Nuri ÖZDEMİR’ e ait Kent Mezarlığı Kamulaştırma alanında kalan parselin uzlaşılan bedel karşılığında trampa edilmesi ile ilgili Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

92- İbrahim ÖZTAŞ’ a ait Çayırköy - Deretepe Kentsel Gelişim alanı ve Kent Mezarlığı Kamulaştırma alanında kalan parsellerin uzlaşılan bedeller karşılığında trampa edilmesi ile ilgili Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

93- Gebze Eskihisar Kentsel Tasarım projesi içinde bulunan 2 adet büfe ve Wc’ nin Gebze Belediyesine bedelsiz tahsis edilmesi ile ilgili Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

94- İlimiz Başiskele İlçesi Yuvacık Beldesi 109 ada 2 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan müştemilatların eğitim ve öğretim faaliyetlerinde kullanılmak üzere Kocaeli Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ ne tahsis edilmesi ile ilgili Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

95- Kandıra İlçesi, Akdurak Mahallesi, 491 ada, 1 parselde yer alan Akçakoca Kültür Merkezi içinde bulunan 1. ve 2. bodrum kat ve 1 nolu otopark ve zemin kat 10 nolu WC’ nin Kandıra Belediyesine tahsis edilmesi ile ilgili Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın teklifi.

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım