17 ARALIK 2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINDAN

Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 13. maddesi gereğince; 17/12/2015 Perşembe günü, saat: 15.00’ da Kocaeli İzmit, Karabaş Mahallesi, Sanayi Fuarı 4. Caddesi, No: 39’daki (Fuariçi) Leyla Atakan Kültür Merkezi, Dr. Şefik Postalcıoğlu Konferans Salonu’nda Aralık ayı olağan meclis toplantısı 1. Birleşimi için toplanarak gündemindeki konuları görüşecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

Mehmet Zekeriya ÖZAK

Büyükşehir Belediye Başkan V.

Yoklama ve açılış,
12/11/2015 tarihli tutanak özetinin okunması ve oylanması,

Meclise Bilgi Verilecek Konuların Sunumu

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın Müdür ve üstü unvanlı personelin atanmasına ilişkin bilgi sunumu,

GÜNDEM

========

RAPORLAR:

1.Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İlimiz Gölcük İlçesi Örcün Mahallesi 1325 parsel üzerinde bulunan Kalıcı İş merkezindeki 7 adet işyerinin kamu hizmetlerinde kullanılmak üzere Belediyemizce satın alınması ile ilgili raporu,

2. Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti/Tasarrufu Belediyemize ait olan 5 (beş) adet işyerinin Antikkapı A.Ş.’ ye işletilmesinin devredilmesi ile ilgili raporu,

3.Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Belediyemiz Meclisinin 14/03/2013 tarih ve 126 sayılı Kararı ile Belediyemizle Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu arasında yapılan Trampa Protokolünün iptal edilmesi ile ilgili raporu,

4.Plan ve Bütçe Komisyonu ile Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu’nun, Belediyemiz Meclisinin 17/09/2015 tarih ve 542 sayılı Meclis Kararının iptal edilerek, İzmit İlçesi Körfez Mahallesi, Ömer Türkçakal Bulvarı üzerinde yeralan 3414 ada 6 parsel 6 nolu 4.542,00 m2 yüzölçümlü prefabrike yapının 800,00 m2 lik bölümünün Kocaeli Valiliği-Halk Sağlığı Müdürlüğü ne bedelsiz olarak tahsis edilmesi ile ilgili raporu,

5.Plan ve Bütçe Komisyonu ile Sosyal Hizmetler ve Halkla İlişkiler Komisyonu’nun, İzmit İlçesi Karabaş Mahallesi, 558 ada 22 parsel sayılı taşınmaz üzerinde yer alan 842,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın emniyet ve sosyal hizmetlerde kullanılmak üzere İzmit Kaymakamlığı İlçe Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilmesi ile ilgili raporu,

6.Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Belediyemiz iştiraklerinden Ulaşım Park Ulaştırma Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi’nin şirket sermayesinin arttırılması ile ilgili raporu,

7.Plan ve Bütçe Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu’nun, Gebze İlçesi Akse Mahallesi Issıkgöl Caddesi 2406 sokak adresinde bulunan Toplu Taşıma Dairesi Başkanlığı’na ait Gebze Otobüs İşletmesi Grajının, Belediyemize ait Ulaşım Park Ulaştırma Hizmetleri Ticaret Limited Şirketine tahsis edilmesi ile ilgili raporu,

8.Plan ve Bütçe Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu’nun, Körfez İlçesi Hacıosman Mahallesi Dumlupınar Caddesindeki Toplu Taşıma Dairesi Başkanlığı’na ait Körfez Otobüs İşletmesi Garajının, Belediyemize ait Ulaşım Park Ulaştırma Hizmetleri Ticaret Limited Şirketine tahsis edilmesi ile ilgili raporu,

9.Plan ve Bütçe Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu’nun, Belediyemize ait 197 adet otobüsün, Belediyemize ait Ulaşım Park Ulaştırma Hizmetleri Ticaret Limited Şirketine devredilmesi ile ilgili raporu,

10.Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş. tarafından Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere Karsan marka 5 adet JEST aracının Belediyemize hibe edilmesi ile ilgili raporu,

11.Plan ve Bütçe Komisyonu’nun Sahalara kabul edilen Kamu Yatırımları hafriyat Takip Fişleri karşılığı oluşan bertaraf bedellerinin Belediyemiz tarafından karşılanacak şekilde İştirakler ile mahsuplaşılması ile ilgili raporu,

12.İsimlendirme Komisyonu’nun, Darıca İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi, 2158 ada içerisinde bulunan ve yeni oluşturulan 7 metrelik isimsiz imar yoluna “Bennu Sokak” isminin verilmesi ile ilgili raporu,

13.Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, 2016 Mali Yılı Performans Programı ile ilgili raporu,

14.Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na ait 2016 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili raporu,

15.Plan ve Bütçe Komisyonu’nun Gebze Belediye Başkanlığı’na ait 2016 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili raporu,

16. Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İzmit Belediye Başkanlığı’na ait 2016 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili raporu,

17.Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Körfez Belediye Başkanlığı’na ait 2016 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili raporu,

18.Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Darıca Belediye Başkanlığı’na ait 2016 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili raporu,

19. Plan ve Bütçe Komisyonu’nun Başiskele Belediye Başkanlığı’na ait 2016 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili raporu,

20.Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Çayırova Belediye Başkanlığı’na ait 2016 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili raporu,

21.Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Dilovası Belediye Başkanlığı’na ait 2016 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili raporu,

22.Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Kartepe Belediye Başkanlığı’na ait 2016 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili raporu,

23.Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Derince Belediye Başkanlığı’na ait 2016 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili raporu,

24.Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gölcük Belediye Başkanlığı’na ait 2016 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili raporu,

25.Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Karamürsel Belediye Başkanlığı’na ait 2016 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili raporu,

26. Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Kandıra Belediye Başkanlığı’na ait 2016 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili raporu

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORLARI:

27.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Karşıyaka Mahallesi, G23c.09b nazım imar planı paftası, 380 ve 381 nolu adalarda hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

28. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Kullar Ovacık Mahallesi, Belediyemiz Meclisi'nin 14.07.2015 tarih ve 371 sayılı kararı ile onaylanan 1/50000 ölçekli Çevre Düzeni, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine yasal askı süresi içerisinde yapılan itiraz ve değerlendirmesi ile ilgili raporu,

29. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Fatih Mahallesi, G23c.10a nazım 454 ada 1 ve 2 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

30. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Damlar Mahallesi, G23.c.09.a nazım, G23.c.09.a.1b uygulama imar planı paftası, 247 ada 1 nolu parsel ile 4807 nolu parsel arasında kalan 7.00 m’lik yolunda kalan alanda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

31.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Çayırova Belediyesi, Akse Mahallesi, G22b.19a nazım imar planı paftası, 510. sokağın bir kısmını kapsayan ve 25.00m imar yolunun yeniden düzenlenmesi ile ilgili hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

32. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Çayırova Belediyesi, Şekerpınar Mahallesi, G22b.13c, 14d, 19a nazım, G22b.13c.3a, 3b, 3c, G22b.14d.4c, 4d ve G22b.19a.1b uygulama imar planı paftaları, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nin planlara işlenmesine yönelik hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

33.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Çayırova Belediyesi, Şekerpınar Mahallesi, G22b.14.d-19.a nazım, G22b.14.d.4.c-19a.1.b uygulama imar planı paftaları, 470, 473, 474 ve 475 nolu adalar ve civarında geçen enerji iletim hattı ile ilgili hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

34. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Darıca Belediyesi, Bayramoğlu Mahallesi, G22b.23a nazım, 30K-4a, 4b uygulama imar planı paftaları, 2235 ada 1 nolu parsel ile 2241 ada 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

35. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Darıca Belediyesi, Emek Mahallesi, G22b.23a nazım imar planı paftası, 2381 ada 4 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

36. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Darıca Belediyesi, Kazım Karabekir Mahallesi, G22b.23c nazım, 29L-1c, 4a, 4b uygulama imar planı paftaları, 253 ada 23 nolu parsel ile 543 ada 6 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

37. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Derince Belediyesi, Çenedağ Mahallesi, G23b.22c nazım, G23b.22c.1d uygulama imar planı paftası, 3184 adada hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

38. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Derince Belediyesi, Çenedağ Mahallesi, G23b.22c nazım, G23b.22c.4b uygulama imar planı paftası, 2325 ve 4622 adalarda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

39. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Dilovası Belediyesi sınırları içerisinde yer alan Doğal-Arkeolojik-Kentsel Sit Alanı sınırları içerisinde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

40. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Balçık Mahallesi, G22b.14c nazım imar planı paftası, 179 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

41.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Beylikbağı Mahallesi, G22b.18c nazım, G22b.18c.4c uygulama imar planı paftası, 2019 ada 1, 2, 12, 13, 14 ve 15 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

42. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Mimarsinan Mahallesi, G22b.18c nazım, G22b.18c.2d uygulama imar planı paftası, 3762 ada 14 ve 15 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

43. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Pelitli Mahallesi, G22b.20a nazım imar planı paftası, 1509, 1510, 1795 nolu parsellerin bir kısmında hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

44. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Pelitli Mahallesi, G22b.15c nazım, G22b.15c.3d uygulama imar planı paftası, 398 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

45. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Tavşanlı Mahallesi, G23a.16d nazım, G23a.16d.4b uygulama imar plan paftası, 2373 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

46. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Ulus Mahallesi, G22b.18c nazım, G22b.18c.3c uygulama imar plan paftası, 4693 ada 7 nolu parsel ile 4694 ada 8 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

47. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Otoyol Kuzeyi Nazım imar planı revizyonu ile ilgili raporu,

48. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, Hisareyn Mahallesi, G23c.03d nazım imar planı paftası, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 205, 206, 213, 214, 219, 220, 224, 255, 668, 669, 670, 671, 672 nolu imar adalarında hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

49.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, Denizevler Mahallesi, G23c.02c nazım, G23c.02c.2c, 2d uygulama imar planı paftası, 3301, 3302, 3303, 3304, 3305, 3306, 3307, 3308, 3309, 3310, 3312, 3313, 3314, 3315, 3316, 3317, 3318 ve 3319 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

50. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, Dumlupınar Mahallesi, G23c.02c nazım imar planı paftası, 263 ada 146 ve 153 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

51. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, İhsaniye Merkez Mahallesi, G23c.07b nazım, G23c.07b.1c uygulama imar planı paftası, 84 ada 5, 8, 9, 10 ve 11 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

52. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, Kavaklı, Piyalepaşa, Topçular ve Cumhuriyet Mahalleleri, G23c.01c, 02c nazım, G23c.01c.1c, 3c, G23c.02c.1c, 4b uygulama imar planı paftaları, 450 ada 12, 13, 14, 15 nolu parseller, 1882 parsel, 391 ada 1 nolu parsel ile 159 ada 1 nolu parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

53. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, Yazlık Yeni Mahallesi, G23c.03d nazım, G23c.03d.3c uygulama imar planı paftası, 268 ada 1 ve 2 parsel ile 270 ada 8 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

54. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük ve Başiskele İlçeleri sınırları içerisinde, "Gölcük Yazlık Termal Turizm Merkezi" nde hazırlanan 1/50000 ölçekli ÇDP, 1/25000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

55. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Ömerağa Mahallesi, G23b.24c nazım, G23b.24c.4a uygulama imar planı paftası, 283 ada 52 nolu parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

56. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Yenimahalle, G23b.23c nazım imar planı paftası, 146 ada 5, 10 ve 11 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

57. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Kabaoğlu Mahallesi, G23b.3 ve G23b.19c. nazım imar planı paftaları, 223 ada 1 nolu parselde hazırlanan 1/25000 ve 15000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

58. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Fatih Mahallesi, G23b.25c nazım, G23b.25c.2a, 2b uygulama imar planı paftaları, 765 ada 207 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

59. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Sanayi Mahallesi, G23b.25d nazım, G23b.25d.4a, 4d uygulama imar planı paftaları, 1868 ada 24 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

60. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Sarışeyh Mahallesi, G24a.12a nazım imar planı paftası, 1978 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

61. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Serdar Mahallesi, G23.b.23.b.2c uygulama imar planı paftası, 3327 ada 1 nolu parselde hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

62.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Yahyakaptan Mahallesi, G23b.25c nazım imar planı paftası, 3072 ada 1, 2 ve 3 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

63. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Yenimahalle, G23b.23c nazım, G23b.23c.2a uygulama imar planı paftası, 147 ada 1 ve 2 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

64. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Yenişehir Mahallesi, G23b.25a nazım, G23b.25a.3c uygulama imar planı paftası, 2519 ada 1, 10 ve 11 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

65. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit İlçesi, İzmit Belediyesi, Topçular Mahallesi sınırları dahilinde, G23b.24b nazım, G23b.24b.3d-4c uygulama imar planı paftaları, 5103 ada 10 nolu parselin mevcut imar planlarında "Ticaret Alanı" kullanımının "Konut Alanı" olarak düzenlenmesine ilişkin Dairemizce hazırlanan 1/5.000 nazım ve 1/1.000 ölçekli imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

66. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit İlçesi, İzmit Belediyesi, Çayırköy Merkez Mahallesi, G23b.20c-25b, G24a.16d nazım ve G23b.20c.3a-3b-3c-3d, G23b.25b.2a, G24a.16d.4a uygulama imar planı paftaları, Gündoğdu - İzmit yolundan başlayarak Kandıra istikametinden Bıçkıdere Göletine kadar olan, sınırları ve koordinatları gösterilen alanda 5393 sayılı Belediye Kanununun 73’üncü maddesi kapsamında, Belediye Meclisinin 16/01/2009 tarihli ve 47 sayılı kararı ile ilan edilen, Çayırköy Yassıbağ Kentsel Gelişim Projesi Alanına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği ile ilgili raporu,

67. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Karamürsel Belediyesi, Kayacık Mahallesi, G23.d.07.a nazım imar plan paftası, 37 ada 55 ve 56 nolu parseller, 408 ada 147, 148 ve 159 nolu parseller ile 613 ada 1 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

68. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Karamürsel Belediyesi sınırları içerisinde, Belediyemiz Meclisi'nin 11.06.2015 tarih ve 349 sayılı kararı ile onaylanan Ereğli-Tepeköy Bölgesi nazım imar planı revizyonuna yapılan itirazlarla ilgili raporu,

69. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Karamürsel Belediyesi, Ereğli-Tepeköy Bölgesinde hazırlanan uygulama imar planı revizyonu ile ilgili raporu,

70. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kandıra Belediyesi, Akdurak Mahallesi, F24d.19d nazım, F24d.19d.1d uygulama imar planı paftası, 108 ada 33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,31,32,30, 29, 28,27,26,52,51,62 nolu parseller ile 120 ada 7,8,9,10,11,14,17,18,22 ve 29 nolu parsellerde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

71. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kandıra Belediyesi, Çarşı Mahallesi, F24d.18c-18d nazım imar planı paftaları, 155 ada, 400 ada ve tescil harici alanda hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

72. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kandıra Belediyesi, Kıncıllı Mahallesi Kerpe Mevkiinde 1. Derece Doğal ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanında hazırlanan Koruma Amaçlı 1/5000 Ölçekli Nazım ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

73. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kartepe Belediyesi, Uzuntarla Mahallesi, G24d.03b nazım, G24d.03b.2c,2d,3a,3b uygulama imar planı paftaları, 115 ada 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

74. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Körfez Belediyesi, Yavuz Sultan Selim Mahallesi, G23b.21b nazım, G23b.21b.4c uygulama imar planı paftası, 1082, 1083, 1084 ve 1085 nolu imar adalarında hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

SÜRE UZATIMI:

75.Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Belediyemize ait olan İzmit İlçesi Karabaş Mahallesi 558 ada 25 parsel sayılı 23.724,15 m2 yüzölçümlü taşınmazın satışı ile ilgili yazısı,

76. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Fatih Mahallesi, G23c.05d nazım imar planı paftası, 632 ada 3,4 ve 5 nolu parseller, 633 ada 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 nolu parseller ile 634 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili yazısı,

77. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Muallimköy sınırları içerisinde hazırlanan uygulama imar planı ile ilgili yazısı,

78. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Çayırköy, G23b,G24a çevre düzeni planı paftası, G23b3,G24a4 1/25000 ve G23b20c,G24a16d,G24a21a,G23b25b 1/5000 ölçekli nazım imar planı paftalarında hazırlanan 1/50000 ölçekli ÇDP, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili yazsı.

TEKLİFLER:

79.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Başiskele Belediyesi, Tepecik Mahallesi, G23c.05c nazım, G23c.05c.1c-4b uygulama imar planı paftaları, 794 ada 32 ve 33 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

80. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Başiskele Belediyesi, Yeniköy Merkez Mahallesi, G23c.08b nazım, G23c.08b.1c uygulama imar planı paftası, 615 ada 5 nolu parsel ve güneyindeki tescil harici alanda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

81. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Başiskele Belediyesi, Yeniköy Merkez Mahallesi, G23c.08b nazım, G23c.08b.1c uygulama imar planı paftası, 518 ada 2 ve 3 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

82. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Başiskele Belediyesi, Fatih Mahallesi, G23c.05d nazım, G23c.05d.4c imar planı paftası, 510 ada 5 nolu parsel, 512 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 nolu parseller ve 513 ada 1, 2 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

83.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Başiskkele Belediyesi, Kılıçarslan Mahallesi, G23c.09a nazım imar planı paftası, 633 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

84. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Başiskkele Belediyesi, Körfez Mahallesi, G23c.04d nazım, G23c.04d.3b uygulama imar planı paftası, 295 ada 1,2,3, 5, 6, 7, 8, 11 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

85. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Çayırova Belediyesi, Akse Mahallesi, G22b.18b, 19a nazım, G22b.18b.3b ve G22b.19a.4a uygulama imar planı paftası, 2157 ve 2158 adalar arasından geçen imar yolunda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

86. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Çayırova Belediyesi, Çayırova Mahallesi, G22b.18d nazım imar planı paftası, 5566 ada 16 ve 17 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

87. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Çayırova Belediyesi, Özgürlük Mahallesi, G22b.18b nazım imar planı paftaları, 1004 ada 1 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

88. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Çayırova Belediyesi, Şekerpınar Mahallesi, G22b.13c nazım, G22b.13c.3b-3c uygulama imar planı paftaları, 758 ada 1 nolu parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

89. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Çayırova Belediyesi, Cumhuriyet Mahallesi, G22b.13c nazım, G22b.13c.1d uygulama imar planı paftası, 467 ada 8 ve 9 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

90. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Darıca Belediyesi, G22b.18d, G22b.23a, G22b.23b, G22b.23c, G22b.24d nazım imar planı paftaları, 446162-449767 yatay 4518755-4514005 dikey koordinatları arasında yer alan muhtelif ada ve parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

91. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Dilovası Belediyesi, G23a 1/50000 ölçekli çevre düzeni planı, G23a1-a4 1/25000 ölçekli ve G23a12a-12d 1/5000 ölçekli nazım imar planı paftalarında hazırlanan 1/50000 ölçekli ÇDP değişikliği, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar değişiklikleri ile ilgili teklifi,

92. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, Adem Yavuz Mahallesi, G22b.18d nazım imar planı paftası, 2156 ada 9 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

93.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, Barış Mahallesi, G22b.24b nazım, G22b.24b.4d uygulama imar planı paftası, 1182 ada 7, 8, 9, 10 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

94. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, Hacıhalil Mahallesi, G22b.24b nazım imar planı paftası, 4067 ada 3 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

95.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, İstasyon Mahallesi, G22.b.24.a nazım, G22.b.24.a.3c, 4d uygulama imar plan paftası, 230 ada1 nolu parselin güneyindeki tescil harici alan, 942 ada 3 nolu parselin kuzeybatısında ki tescil harici alan ile bu bölgede yer alan imar yolunda yapılacak düzenleme kapsamında hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

96. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, Kargalı Mahallesi, G23a.09a nazım imar planı paftası, 1368 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

97.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, Köşklüçeşme Mahallesi, G22b.24a nazım, G22b.24a.1a uygulama imar planı paftası, 5642 ada 7 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

98. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, Mevlana Mahallesi, G22b.19d nazım, G22b.19d.3c uygulama imar planı paftası, 3156 ada 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21 ve 22 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

99. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, Mustafapaşa Mahallesi, G22b.19d nazım, G22b.19d.3c uygulama imar planı paftası, 4317 ada 1, 22, 23, 24 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

100.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, Mustafapaşa Mahallesi, G22b.19c nazım, G22b.19c.4a-4b uygulama imar planı paftaları, 4280 ada 2, 3, 4, 5 ve 6 nolu parsellerde Belediyemiz Meclisinin 13.08.2015 tarih ve 459 sayılı kararı ile onaylanan uygulama imar planı değişikliğine yapılan itiraz ile ilgili teklifi,

101. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, Tavşanlı Mahallesi, GK34 nolu sanayi alanında muhtelif parsellerde Belediyemiz Meclisinin 13.08.2015 tarih ve 451 sayılı kararı ile onaylanan uygulama imar planı değişikliğine yapılan itiraz ile ilgili teklifi,

102. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi sınırları içerisinde, Belediyemiz Meclisi'nin 14.07.2015 tarih ve 389 sayılı kararı ile onaylanan uygulama imar planı plan hükümlerine yapılan itirazlara ait uygulama imar planı değişikliği ilgili teklifi,

103. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın Gebze İlçesi, Cumhuriyet, Mimar Sinan, Beylikbağı, Köşklüçeşme, İstasyon Mahalleleri, Darıca İlçesi, Emek, Osmangazi Mahalleleri sınırları dahilinde, G22.b.18.c-18.d-23.a-23.b-24.a nazım imar planı paftaları, 449844.591-446819.754 yatay, 4519989.415-4517235.011 düşey koordinatları arasında kalan Belediyemiz Meclisinin 17.09.2015 tarih ve 517 sayılı kararı ile onaylanan 1/25000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifine yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazlar ile ilgili teklifi.

104. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gölcük Belediyesi, Saraylı Mahallesi, G23.c2 nazım imar planı paftası, Kocaeli KTVKK'nın 02.09.2015 tarih ve 2176 sayılı kararı ile III. Derece Arkeolojik Sit Alanı ilan edilen 1422 nolu parsel ile ilgili nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

105.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi ve Başiskele Belediyesi sınırları dahilinde kalan Oramiral Salim Dervişoğlu Caddesi'nde şerit artırımına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

106. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi, Fatih Mahallesi, G23b.23d nazım imar planı paftası, 384, 388, 584, 586 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

107. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi, Kabaoğlu Mahallesi, G23b.19c, 19d, 24a nazım, G23b.19c.1a, 1b, 1d, 2c, 4a, G23b.19d.3a, 3b, 3c, 3d ve G23b.24a.2a uygulama imar planı paftalarında hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

108. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi, Karabaş Mahallesi, G23b.24c nazım, G23b.24c.2d uygulama imar planı paftası, 1045 ada 122 nolu parsel ile 2547 ada 4 nolu parselin bir kısmında hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

109. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi, Karabaş Mahallesi, G23b.24c nazım, G23b.24c.1c, 4b uygulama imar planı paftaları, 1056 ada 55 nolu parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

110. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın İzmit İlçesi, Cedit Mahallesi sınırları dahilinde, G.23.b.24c nazım, G.23.b.24.c.1.b-1.c-2.d-2.a uygulama imar planı paftaları, yatayda Y:494591.908,Y:494725.562 ve düşeyde X:4514871.909,X:4515165.048 koordinatları arasında yer alan riskli alanda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifi,

111. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Karamürsel Belediyesi, Kayacık Mahallesi, G23d.08a nazım, G23d.08a.4a, 4b, 4c, 4d uygulama imar planı paftaları, 173 ada 36, 37, 38, 39 ve 40 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

112. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Kartepe Belediyesi, Ataevler Mahallesi, G24d.01b nazım, G24d.01b.2d uygulama imar planı paftası, 371 ada 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

113. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Kartepe Belediyesi, Emekevler Mahallesi, G24d.02a nazım imar planı paftası, 489 ada 2 ve 20 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

114. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Kartepe Belediyesi, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, G24d.01a nazım, G24d.01a.2c uygulama imar planı paftası, tescil harici alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

115. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Kartepe Belediyesi, Maşukiye Mahallesi, G24d.08b nazım imar planı paftası, 921 nolu parselde Belediyemiz Meclisinin 17.09.2015 tarih ve 533 sayılı kararı ile onaylanan nazım imar planı değişikliğine yapılan itiraz ile ilgili teklifi,

116. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Körfez Belediyesi, Yukarı Hereke ve Cumhuriyet Mahalleleri, muhtelif ada ve parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

117. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Başiskele İlçesi, Barbaros Mahallesi, Yunus Emre Caddesinin başlangıcında yer alan ve ekli haritada işaretlendiği şekilde, Döngel Mevkii 487 nolu adada bulunan Futbol Sahası ve Tesislerine Şehit Binbaşı Arslan Kulaksız’ın isminin verilerek tesisin “Şehit Binbaşı Arslan Kulaksız Spor Tesisleri” olarak isimlendirilmesi ile ilgili teklifi,

118. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın Gölcük ilçesindeki imar uygulamalarının, Gölcük Belediyesi ile ortak proje kapsamında değerlendirilmesi ve konuyla ilgili olarak gerekli harcamaların ve gerekli protokolün yapılması hususunda 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 15. maddesi ile 5216 sayılı Büyükşehir Kanunu'nun 27. maddelerine istinaden Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili teklifi

119. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit İlçesi, Gündoğdu Mahallesinde bulunan 669 ada ile 668 ve 670 nolu adaların arasında geçen isimsiz yola Tural Sokak isminin verilmesi ile ilgili teklifi,

120. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit İlçesi, Hatipköy Mahallesinde bulunan Doyran Sokak isminin Yakapınar Sokak olarak değiştirilmesi ile ilgili teklifi,

121. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit İlçesi, Hacı Hızır Mahallesi, 4164 ada 1 parsel sayılı taşınmazın, mülkiyeti Belediyemize ait olan hissesinin İzmit Belediyesine olan tahsis süresinin uzatılması ile ilgili teklifi,

122. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit İlçesi, Mehmet Ali Paşa Mahallesi, 1555 ada 1 parsel sayılı mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazın Kapalı Pazar Yeri olarak kullanılmak üzere izmit Belediyesine olan tahsis süresinin uzatılması ile ilgili teklifi,

123. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın, Mülkiyeti Belediyemize ait Gebze İlçesi, Sultan Orhan Mahallesi, 640 ada 201 parsel üzerinde yer alan halk ekmek fabrikasının bulunduğu alanın, Gebze Belediye Başkanlığı’na tahsis edilmesi ile ilgili teklifi,

124. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın, Mülkiyeti Belediyemize ait Derince İlçesi, Sopalı (Yenikent) Mahallesi 4750 ada, 1 parselde yer alan iki işyerinin İl Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilmesi ile ilgili teklifi,

125. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın, Mülkiyeti Belediyemize ait olan İzmit İlçesi, Mehmet Ali Paşa Mahalesi, 3634 ada 1 nolu parsel üzerindeki Mevlana Kültür Merkezinde bulunan alanın İl Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilmesi ile ilgili teklifi,

126.Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın, Mülkiyeti Belediyemize ait olan İzmit İlçesi, Kozluk Mahalesi Salim Dervişoğlu Caddesi No :36 -1 nolu İşyeri ve No:38 -2 nolu işyerinin işletmelerinin Antikkapı A.Ş’ye devir edilmesi ile ilgili teklifi,

127. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın, İlimiz sınırlarında belirlenen “Açık Hava Reklam Üniteleri ile Durak Yerleri”nin işletme hakkının müştereken ihale edilmesi ile ilgili teklifi,

128. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın, Mülkiyeti Belediyemize ait olan Gölcük İlçesi, Merkez Mahallesi, 35 ada 48 parsel sayılı taşınmazın Gölcük Belediyesine devir edilmesi ile ilgili teklifi,

129.Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit İlçesi,Kozluk Mahallesi, Sekapark alanı içinde Seka Kağıt Müzesi ve Kocaeli Bilim Merkezi Kompleksinin 1. Katında bulunan mutfak ve müştemilatlarının işletilmesinin Antik Kapı A.Ş’ye devredilmesi ile ilgili teklifi,

130. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın, Mülkiyeti Belediyemize ait kentsel dönüşüm alanında kalan İzmit İlçesi, Cedit Mahallesi,5103 ada, 14 ve 15 nolu taşınmazların Kent Konut İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş’ye devir edilmesi ile ilgili teklifi,

131. Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı'nın, Belediyemizce yürütülen Kocaeli İli genelinde park ve yeşil alanların bakım ve temizliğinin yapım hizmeti işinin yılara sari olarak ihale edilmesi ile ilgili teklifi,

132. Toplu Taşıma Dairesi Başkanlığı'nın, Belediyemiz 2015 Mali yılı Bütçesi T cetveline 40 adet otobüs eklenmesi ve satın alınması ile ilgili teklifi,

133.Toplu Taşıma Dairesi Başkanlığı'nın, 258 Sultaniye- Kartepe/ İzmit toplu taşıma hattı ile 259 Serinlik-Kartepe/İzmit toplu taşıma hattının kiralanması ile ilgili teklifi,

134.İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı'nın, Birim kurulması, kaldırılması ve Teşkilat Şeması değişikliği ile ilgili teklifi,

135.İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı'nın, Sözleşmeli personel çalıştırılması ve ücretlerinin belirlenmesi ile ilgili teklifi,

136. İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, Şehir Tiyatroları Şube Müdürlüğü’nde istihdam edilecek Sanatçı, Sanat Uygulatıcısı ile Sahne Uygulatıcısı çalıştırılması ve ücretlerinin belirlenmesi ile ilgili teklifi,

137.Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, 2016 Yılı Gelir Tarifesinde değişiklik yapılması ile ilgili teklifi,

138.Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın, Evsel Katı Atık Bertaraf Tarifesi ile ilgili teklifi,

139.Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın, Güvenlik tedbirleri ile ilgili teklifi,

140. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın, Suadiye Kent Meydanı Düzenleme Projesi yapım işinin belediyemizle ortak proje kapsasamında yapılması ile ilgili teklifi

141.Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı’nın, Gümüşhane ve Rize İlleri ile kardeş şehir ilişkisinin kurulması ile ilgili teklifi

142.Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, “Evde Sağlık Bakım ve Sosyal Destek Hizmetlerinin İşbirliği içerisinde yürütülmesine dair İl Protokolü” kapsamında İlimizdeki entegrasyonunun gerçekleştirilmesi ve yürütülmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi ile ilgili teklifi,

143. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile ilgili teklifi,

144.Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın, Gebze-Darıca Hafif Raylı Sistem ve İzmit Tramvay Uzatma Hatları Uygulamaya Esas Kesin Projelerinin Hazırlanması Mühendislik Hizmetleri Alım İşi hizmetinin ihale edilerek danışmanlık hizmet alım yöntemiyle sürdürülmesi ile ilgili teklifi,

145. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Körfez Belediyesi Başkanlığının ödenek aktarması ile ilgili teklifi,

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım