16 TEMMUZ 2010 MECLİS GÜNDEMİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN,

Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi, 5216 Sayılı Kanunun 13. Maddesi gereğince; 16/07/2010 Cuma günü saat: 15.00’te Salim Dervişoğlu Cad. Fuar Yanı Belediye Hizmet Binası 1. kat’ta bulunan Meclis Salonunda toplanacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.

İbrahim KARAOSMANOĞLU

Büyükşehir Belediye Başkanı

Yoklama ve açılış,
18/06/2010 tarihli tutanak özetinin okunması ve oylanması,

GÜNDEM

========

RAPORLAR:

1- İndirimli seyahat kartı ile ilgili Ulaşım Komisyonunun raporu,

2- KBB Aykome Yönetmeliği ile ilgili Hukuk Komisyonunun raporu,

3- Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlğı’nın “Görev ve Çalışma Yönetmeliği” ile ilgili Hukuk Komisyonunun raporu,

4- Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın “Görev ve Çalışma Yönetmeliği” ile ilgili Hukuk Komisyonunun raporu,

5- 41 FZ 761 plakalı 1994 model BMC Fatih Kamyonun bedelsiz hibe olarak Şırnak ili Uludere ilçesi Hilal Belediyesi’ne verilmesi ile ilgili Hukuk Komisyonunun raporu,

6- Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler ve Yardım Esasları Yönetmeliği’nde eklenen ve değiştirilen maddeler ile ilgili Hukuk Komisyonunun raporu,

7- Belediyemiz tarafından yaptırılan İzmit ilçesi Serdar Mahallesi, Güneş Caddesi, Plajyolu Mevkii, deniz sahilinde bulunan 460 m2’lik açık alanlı yerin, Kafeterya ve Çay Bahçesi olarak kullanılmak üzere Belde A.Ş’ye işletilmesinin devriyle ilgili Hukuk Komisyonunun raporu,

8- Orman Genel Müdürlüğü’ne ait İzmit ilçesi Cedit Mahallesi’ndeki 7.116,83 m2 yüzölçümlü taşınmaz ile üzerindeki yapı ve muhdesatlarının Belediyemiz’e devri karşılığında, toplam 36 daireden oluşan lojman binalarının Belediyemizce yapılması protokolünün onaylanması için Büyükşehir Belediye Başkanına ve Encümeni’ne yetki verilmesi ile ilgili Hukuk Komisyonunun raporu,

9-İzmit ilçesi Hacı Hasan Mahallesi 395 ada 26 parseldeki 24,18 m2 yüzölçümlü Belediyemiz’e ait taşınmazın, aynı yerdeki 27 nolu parsel sahiplerine satışı için Büyükşehir Belediye Başkanına ve Encümeni’ne yetki verilmesi ile ilgili Hukuk Komisyonunun raporu,

10-Çayırova ilçesi Çayırova Mahallesi Çayırova D-100 Parkı içindeki 227,00 m2’lik bir adet çay bahçesi-kafeterya yerinin Belde A.Ş’ye kiralanması ile ilgili Hukuk Komisyonunun raporu,

11-Darıca Belediyesi, Osmangazi Mahallesinde bulunan Oral Sokağın isminin değiştirilmesi ile ilgili Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunun raporu,

12-Gebze Belediyesi, Adem Yavuz Mahallesi ile Cumhuriyet Mahallelerinde sokak isimlerinin değiştirilmesi ile ilgili Türlü İşler Komisyonunun raporu,

13-Mezarlıklar Şube Müdürlüğü’ne ait ek gelir tarifesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun raporu,

14-Terminaller Şube Müdürlüğü’ne ait ek gelir tarifesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun raporu,

15-Kocaeli Yönetim Bilgi Sistemi İhalesi’nin süresi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun raporu,

16-TOKİ ile Belediyemiz arasında yapılan arsa devrine karşılık konut verilmesine ilişkin protokol gereği kıymet takdir komisyonu tarafından belirlenen bedel üzerinden, kamulaştırma bedeli karşılığında takas edilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun raporu,

17-Belediyemiz memur kadrolarında yapılması düşünülen dolu ve boş kadro değişikliklerine ait iptal-ihdas cetvelleri ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun raporu,

18-Körfez İlçesi sınırları içerisinde bulunan ve Kırlangıç Yağ Fabrikası olarak bilinen işletmenin çevreye verdiği kirlilik ile ilgili Çevre ve Sağlık Komisyonunun raporu,

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORLARI:

19-Başiskele Belediyesi, Doğantepe, G23c10b nazım, G23c10b1c-2d uygulama imar planı paftaları, 481 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu,

20-Başiskele Belediyesi, G23c4c-4d nazım, G23c4c1d-4d2c uygulama imar plan paftaları, Karşıyaka Kavşağı’nın planlara işlenmesi ile ilgili 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu,

21-Başiskele Belediyesi, G23.c.09.a nazım, G23.c.09.a.4.c uygulama imar plan paftası 5840, 5841 ve 5842 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu,

22-Çayırova Belediyesi, G.22.b.18.b nazım, G.22.b.18.b.2.c uygulama imar planı paftası, 2064 ada 3 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu,

23-Çayırova Belediyesi, G22.b.19.a nazım, G22.b.19.d.1.a uygulama imar plan paftası, 1615 ada 40 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu,

24-Çayırova Belediyesi, G22.b.19.a - G22.b.19.d - G22.b.18.b - G22.b.18.c nazım, G22.b.19.a.4.c - G22.b.19.d.1.b. - G22.b.18.b.4.c - G22.b.18.c.1.b uygulama imar plan paftası 684 ada 1 nolu parsel, 1527 ada 1,2,10,11 nolu parseller, 1196 ada da bulunan Park Alanı ile 1382 ada 9 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu,

25-Çayırova Belediyesi, Akse Mahallesi, G22.b.19.a nazım, G22.b.19.a.3.d uygulama imar plan paftası, 2106 ada 10 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu,

26-Çayırova Belediyesi, G22b19a nazım imar planı, G22b19a4d uygulama imar planı paftası, 1586 ada, 6 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu,

27-Çayırova Belediyesi, Akse Mahallesi, G22b19a nazım imar planı, G22b19a4d uygulama imar planı paftası,528 ada, 5,6,7 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu,

28-Çayırova Belediyesi, Yenimahalle ve Çayırova Mahalleleri, G22b18d nazım imar planı, G22b18d2c uygulama imar planı paftası, 5577 ada, 1,2,37 ve 8 nolu parseller ile 5579 ada, 3,4,5,6,7 ve 8 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu,

29-Derince Belediyesi, Sırrıpaşa Mahallesi, G23b22d nazım imar planı, G23b22d4a uygulama imar planı paftası, 2010 ada, 33 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu,

30-Derince Belediyesi, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu,

31-Derince Belediyesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının revizyonu ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

32-Dilovası Belediyesi, G23a21b nazım imar planı, G23a21b2c. uygulama imar planı paftası, 1287 nolu parselde hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu,

33-Gebze Belediyesi, Osmanyılmaz Mahallesi, G22b23b nazım imar planı, G22b23b2b uygulama imar planı paftası, 4966 ada, 1 nolu parselde hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu,

34-Gebze Belediyesi, Osmanyılmaz Mahallesi, G22b19d-24a nazım imar planı, G22b19d4d-24a1a uygulama imar planı paftaları, 290 ada, 35,107,108,116,118,132,133,134 nolu parseller ile 293 ada, 39,40,41,42 ve 43 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu,

35-Gebze Belediyesi, Güzeller Mahallesi, G.22.b.19.c nazım, G.22.b.19.c.4c uygulama imar planı paftası, 671 ada 6,8 ve 9 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu,

36-Gebze Belediyesi, Ulus Mahallesi, G.22.b.18.c nazım, G.22.b.18.c.3.a ve G.22.b.18.c.3.d uygulama imar planı paftası, 4639 ada 5 nolu parsel sınırından geçen İmar Yolunun kaldırılmasına yönelik hazırlanan uygulama imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu,

37-Gebze Belediyesi, Çayırova Mahallesi, G.22.b.17.c nazım, G.22.b.17.c.2.b ve G.22.b.17.c.2.c uygulama imar planı paftası, 4 ada 40 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu,

38-Gebze Belediyesi, Hacıhalil Mahallesi, G.22.b.24.b nazım, G.22.b.24.b.1.d uygulama imar planı paftası, 865 ada 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu,

39-Gebze Belediyesi, Sultanorhan Mahallesi, G22.b.19.c nazım, G22.b.19.c.3.c uygulama imar plan paftası, 640 ada 165 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu,

40-Gebze Belediyesi 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı notlarının bazı maddelerinde değişiklik yapılması ile ilgili hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu,

41-Gölcük Belediyesi, Saraylı Köyü Mevkii, G.23.c.02.c.4.a uygulama imar planı paftası, 146 ada 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu,

42-Gölcük Belediyesi, Değirmendere, G23.c.02.d nazım, G23.c.02.d.1.d uygulama imar plan paftası, 425 ada 1 ve 2 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu,

43-Gölcük Belediyesi, Değirmendere, G23c.01c.1a.1b.2a.2d paftaları, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu,

44-Gölcük Belediyesi, G23.C.02c.3a-3d paftaları 300,301,303,1907 nolu parselleri kapsayan alanda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu,

45-İzmit Belediyesi, Alikahya Fatih Mahallesi, Durhasan Mevkii G.23.b.25.b nazım, G.23.b.25.b.3.b uygulama imar planı paftası, 684 ada 2 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu,

46-İzmit Belediyesi, Yeşilova Mahallesi, G.23.b.25.a nazım, G.23.b.25.a.3a uygulama imar planı paftası, 179 ada 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu,

47-İzmit Belediyesi, M.Alipaşa Mahallesi, G.23.b.25.d nazım, G.23.b.24.d.1d uygulama imar planı paftası, 542 ada 168 ve 169 nolu parsellerin batısından geçen 6 metrelik imar yolu hattında hazırlanan uygulama imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu,

48-İzmit Belediyesi, Yeşilova Mahallesi, G.23.b.25.a nazım, G.23.b.25.a.2.b-2c-2d uygulama imar planı paftası, 145 ada 1 nolu parsel,130 ada 10 nolu parsel,104 ada 9 nolu parsel ile 142 ada 8 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu,

49-İzmit Belediyesi, Yenişehir Mahallesi, G.23.b.24.c.3.c-G.23.b.25.d.2.b uygulama imar planı paftaları, 2522 ada 11 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu,

50-İzmit Belediyesi, Arızlı Mevkii, G.23.b.23.b.3.d, G.23.b.23.c.2.a uygulama imar planı paftaları, 1702, 1703, 1704,1707,1706,2460 ve 2762 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu,

51-İzmit Belediyesi, Arızlı Mevkii, G23.b.23.a-b nazım, G23.b.23.a.2.a-2.b-2.c-2.d, G.23.b.23.b.1.d uygulama imar planı paftasında çekme mesafelerinin düzenlenmesine ilişkin hazırlanan uygulama imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu,

52-İzmit Belediyesi, Deretepe Mevkii, G23.B.25.a nazım, G23.B.25.a.2a-2b uygulama imar planı paftaları 231 ada 1 nolu parselde ve bu alanın kuzeyinde hazırlanan uygulama imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu,

53-İzmit Belediyesi, M.Alipaşa Mahallesi, G.23.B.25.d nazım G23.B.25.d.1c-4b uygulama imar planı paftaları, 772 ada 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu,

54-İzmit Belediyesi, İzmit-Cedit Mahallesi, G.23.b.24.c.1.c uygulama imar planı pafta, 460 ada, 59 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu,

55-İzmit Belediyesi, Karabaş Mahallesi, G.23.b.24.c nazım, G.23.b.24.c.1.c ve G.23.b.24.c.4.b uygulama imar planı paftaları, 1056 ada 57 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu,

56-İzmit Belediyesi, Veliahmet Mahallesi, G.23.b.24.c nazım, G.23.b.24.c.1.d uygulama imar planı paftası, 356 ada 4, 5, 6 ve 23 nolu parsellerin cephe aldığı 6.00 m.’lik İmar Yolunun yeniden düzenlenmesine yönelik hazırlanan uygulama imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu,

57-İzmit Belediyesi, Gündoğdu Mahallesi, G23.b.25.a nazım, G23.b.25.a.1.a uygulama imar plan paftası, 601 ada 13 nolu, 609 ada 9 ve 11 nolu parselin, 667 ada 14 nolu parsellerde yer alan ve tescil edilen çeşmelerin imar planlarına aktarılmasını içeren uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu,

58-İzmit Belediyesi, Gündoğdu Mahallesi, G23.b.25.a.3.b uygulama imar planı paftası, 119 nolu yapı adasında yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan uygulama imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu,

59-İzmit Belediyesi, Yahyakaptan Mahallesi, G23b25d nazım imar planı, G23b25d2c uygulama imar planı paftası, 1477 ada, 1 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Komisyonu raporu,

60-İzmit Belediyesi,G23c04c nazım imar planı paftasında hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu,

61-İzmit Belediyesi, Cedit Mahallesi, G23b24c nazım imar planı, G23b24c1c uygulama imar planı paftası, 1849 ada, 1 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu,

62-İzmit Belediyesi, Gündoğdu Mahallesi, G23b25a nazım imar planı, G23b25a2a uygulama imar planı paftası, Koruma Alan Sınırının değiştirilmesine ait nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu,

63-İzmit Belediyesi, G23b22c nazım, G23b22c3a-3d uygulama imar planı paftaları, 3703 nolu parselde onaylanan 16.04.2010 tarih ve 218 sayılı meclis kararına yapılan itiraz ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu,

64-İzmit Belediyesi, Kocatepe Mahallesi, G23b23d-23a nazım imar planı, G23b23d2a-2b, G23b23a3c-3d uygulama imar planı paftaları, 3401, 3402, 3398, 180, 181, 166, 168, 166, 154, 164, 159, 179 nolu parsellere cephe imar yolunda yapılan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu,

65-Karamürsel Belediyesi, Ereğli, G23d09a nazım imar planı, G23d09a1a uygulama imar planı paftası, 109 ada, 1 nolu parsel, 110 ada, 4 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu,

66-Kartepe Belediyesi, Arslanbey Bölgesi, 1/50000 ölçekli çevre düzeni planı, 1/25000-1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklikleri ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu,

67-Kartepe Belediyesi, Büyükderbent, G24d03d nazım imar planı, G24d03d3d uygulama imar planı paftası, 25 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu,

68-Kartepe Belediyesi, Uzuntarla, G24d03b nazım, G24d03b2d uygulama imar planı paftası, 106 ada, 68 nolu parselde hazırlanan uygulama imar plan değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu,

69-Kartepe Belediyesi, Eşme nazım imar planı revizyonu ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

70-Kartepe Belediyesi, Derbent Mahallesi, G24.d.03.d nazım, G24.d.03.d.3.a uygulama imar plan paftası, 17 ve 18 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu,

71-Kartepe Belediyesi, Suadiye, G24.d.02.d.1.b pafta, 101 ada 9 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu,

72-Körfez Belediyesi, Atalar ve Kirazlıyalı Mahalleleri, G23.a.25.a nazım, G23.a.25.a.3.d, 4.c uygulama imar plan paftaları, 1389 ada 3 nolu, 1430 ada 1 nolu parselin çevresinde yer alan tescil harici olan alanda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu,

73-Körfez Belediyesi, Güney Mahallesi, G23b21c nazım imar planı, G23b21c4b uygulama imar planı paftası, 936 nolu adada hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu,

74-1/50000 ölçekli Çevre Düzeni Planı, 1/25 000- 1/5000 ölçekli nazım imar planları plan hükümlerinde çeşitli konularda değişiklik yapılması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

75-Gölcük Belediyesi, Saraylı köyü kentsel sit alanında hazırlanan koruma amaçlı nazım ve uygulama imar planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu,

76-İzmit Belediyesi, Orhan Mahallesi, G23b-24d-2b, 2c uygulama imar planı paftaları, 342 ada 4 nolu parselde hazırlanan koruma amaçlı nazım ve uygulama imar planı ile ilgili İmar Ve Bayındırlık Komisyon Raporu,

77-İzmit Belediyesi, Orhan Mahallesi, Gaspıralı Caddesi, G23b-14b-4a, 4b, 4c, 4d uygulama imar planı paftaları üzerinde yeralan 1. ve 3. derece arkeolojik sit alanında hazırlanan koruma amaçlı nazım ve uygulama imar planı ile ilgili İmar ve Komisyon Raporu,

78-Orman Köyleri Yönetmeliği’nde değişiklik yapılması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu,

79-Kocaeli Kent Konseyi'nin eski cephanelik alanı hakkında almış olduğu karar ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu,

SÜRE UZATIMI:

80-Çayırova Belediyesi sınırları içerisinde bulunan 1049 adet arsanın tapu iptali ile ilgili Hukuk Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonun ortak yazısı,

81-Kocaeli ili Orman Köylerinde yapılacak olan Köy Yerleşik ve Gelişme Alan sınırı içerisinde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon yazısı,

82-Ulaşım Dairesi Başkanlığı Toplu Taşıma Araçları Çalışma Yönetmeliği ile ilgili Hukuk Komisyonunun yazısı,

83-Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ nin ortaklaşa başlatmış olduğu “P” plakası uygulaması ile ilgili Ulaşım Komisyonu yazısı,

84-İzmit ilçesi Alikahya Beldesi Akarca mevkiinde Belediyemizce yaptırılan 29.300 m2 park içinde, kafe yapımı ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun yazısı,

85-İzmit ilçesi Alikahya Beldesi Akarca mevkiinde Belediyemizce yaptırılan 29.300 m2 park içinde, restoran yapımı ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun yazısı,

86-Milli Savunma Bakanlığı ile Belediyemiz arasında yapılan Yeni Doğu Kışla Protokolü’ne istinaden ilgili taşınmazların Belediyemiz’e devri karşılığında orduevi ile diğer imalatların yapılması ve konuyla ilgili Büyükşehir Belediye Başkanına ve Encümeni’ne yetki verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun yazısı,

DAİRESİNDEN GELEN TEKLİFLER:

87-Başiskele Belediyesi, Fatih ve Yeşilyurt Mahalleleri, G23.C.05D.4B uygulama imar planı paftası 637 nolu ada ile G23.C.05D.1D ve G23.C.05D.4A uygulama imar planı paftaları 386 ada ile 320 nolu parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

88-Başiskele Belediyesi, G23.c.09.a nazım, G23.c.09.a.1.a uygulama imar plan paftası 673 ve 1013 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

89-Başiskele Belediyesi, Bahçecik, G23c09a nazım imar planı, 722 ile 723 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

90-Başiskele Belediyesi, Yeniköy, G23c08b nazım imar planı, 281, 282, 283, 284, 285, 317, 319, 752, 871 ve 1919 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

91-Başiskele Belediyesi, Kullar, G23c05a nazım, G23c05a2a uygulama imar planı paftası, 5339 ile 5341 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

92-Başiskele Belediyesi, Bahçecik, G23c04d-09a nazım imar planı paftaları, 107,111,112 nolu adalarda hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

93-Başiskele Belediyesi, Doğantepe mevkii, G23c05c,G23c10a-b, G24d01d-06a nazım imar planı, 1/50000 çevre düzeni planı, 1/25000, 1/5000 nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

94-Çayırova Belediyesi, G2218d nazım, G22b18d2a uygulama imar planı paftası, 13308 nolu parsel ile 5486 ada, 6 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

95-Çayırova Belediyesi, G22b18b nazım imar planı, 1495 ada, 6 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

96-Derince Belediyesi, G23b23d nazım imar planı, G23b23d4a uygulama imar planı paftası, 918 ada, 8,14,15,16,17 ve 18 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

97-Darıca Belediyesi, G22.K.2.c nazım imar plan paftası 437, 491 ve 572 nolu parsellerin “Turizm Tesis Alanı” olarak planlanmasına içeren 1/1000 ölçekli uygulama imar plan teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

98-Dilovası Belediyesi, Kimyacılar Bölgesi için hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

99-Dilovası Belediyesi, G23a21b-22a nazım imar planı paftalarında bulunan yol güzergahında değişiklik yapılmasına ait nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

100-İzmit Belediyesi, Alikahya, G23b25c nazım imar planı, 683 ada, 1 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

101-İzmit Belediyesi, Gündoğdu Mahallesi, G23b.25.a.1.d uygulama imar planı paftası, 2999, 1196, 1217 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

102-Kartepe Belediyesi, G24d03a nazım imar planı, 967 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

103-Kartepe Belediyesi, Sarımeşe Hürriyet Mah, Köseköy Fatih ve 17 Ağustos Mahallelerinde Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı olarak ilan edilmesi kapsamında hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

104-Körfez Belediyesi, İlimtepe Mahallesi, G23a25b, G23b21a nazım, G23a25b3b, G23b21a1d uygulama imar planı paftaları, 1796 ada, 1 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

105-Körfez Belediyesi, G23b21d nazım imar planı, Yarımca Köprülü Kavşağı’nda yapılan nazım ve uygulama imar planına yapılan itiraz ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

106-Karamürsel Belediyesi, Oluklu Köyü ve İzmit Belediyesi, Kulmahmut Köyü Kırsal Konut Alanlarının revizyonu ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

107-Büyükşehir Belediyesi, nazım imar planı donatı tablolarında değişiklik yapılması ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

108-Gebze Belediyesi, Sultanorhan Mahallesi sınırları içindeki, Sultanorhan camii ve çevresi kentsel sit alanı sınırları içindeki 88 ada, 17 ve 18 nolu parsellerde hazırlanan koruma amaçlı nazım ve uygulama imar planı ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

109-Gebze Belediyesi, Hacıhalil Mahallesi, G22b24b nazım, G22b24b1b uygulama imar planı paftası, 5945 ada, 39 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

110-Derince Belediyesi, Fatih Mahallesi, Yörükler mevkiinde yeralan 1. Ve 3. Derece arkeolojik sit alanına ait koruma amaçlı imar planına, yasal askı süresi içinde yapılan itirazlarla ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

111-Kartepe Belediyesi sınırları içinde yeralan 1. ve 3. derece doğal sit alanı sınırlarına ait koruma amaçlı imar planına yasal askı süresi içinde yapılan itirazlarla ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

112-İzaydaş tarafından işletilen Yuvacık Rekreasyon Alanının izninin iptal edilerek, Başiskele Belediyesine devrinin yapılması ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

113-Başiskele Belediyesine ait 159 nolu adadaki taşınmazın 2.092.200,00 TL bedelle Belediyemize devri ile ilgili Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

114-İzmit Belediyesine ait 3358 nolu adadaki 2.506,00 m2 taşınmazın, çok amaçlı kültür merkezi yapmak ve yapıldıktan sonra üzerindeki yapı ile İzmit Belediyesine iade edilmek üzere bedelsiz devrinin alınması ve konuyla ilgili gerektiğinde protokol yapılması için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

115-Körfez İlçesi Yukarı Hereke 2458 nolu parseldeki Belediyemize ait spor tesisleri ve alanının, spor tesis alanı olarak kullanılmak üzere Körfez Belediyesine tahsis edilmesi ve tahsis süre ve şartlarının belirlenmesi konularında gerektiğinde protokol yapmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanına ve Encümenine yetki verilmesi ile ilgili Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

116-Körfez Belediyesine ait Körfez İlçesi Yarımca Mahalesi 349 adadaki 4.779.00 m2 yüzölçümlü taşınmazın, Körfez Kapalı Spor Salonu yapılmak üzere bedelsiz olarak Belediyemize devri ile ilgili Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

117-Tasarrufu Belediyemize ait İzmit İlçesi Salim Dervişoğlu Caddesi, Gayret Gemi Müzesi ile Vapur İskelesi arasındaki 547,00 m2 kapalı alanın, 10 yıllık süreyle Belde A.Ş.’ye işletmesinin devredilmesi ile ilgili Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

118-“Görev ve Çalışma Yönetmeliği” ile ilgili Fen İşleri Dairesi Başkanlığının teklifi.

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım