16 ŞUBAT 2012 MECLİS GÜNDEMİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN,

Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 13. Maddesi gereğince; 16/02/2012 Perşembe günü, saat: 15.00’da Kocaeli-İzmit, Karabaş Mahallesi Salim Dervişoğlu Cad. NO:80’ deki Belediye Hizmet Binası 1. kat’ta bulunan Meclis Salonunda toplanacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.

İbrahim KARAOSMANOĞLU

Büyükşehir Belediye Başkanı

Yoklama ve açılış,
12/01/2012 tarihli tutanak özetinin okunması ve oylanması,

GÜNDEM

========

RAPORLAR:

1-Devlet Sanatçıları ve Sanatçıların sözleşmeli olarak çalıştırılması ve ücretlerinin belirlenmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporu,

2-Zabıta ve İtfaiye Personelinin Maktu Fazla Çalışma Ücretleri ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporu,

3-Teşkilat Şeması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporu,

4-Kamu Kurum ve Kuruluşları, kamu kurum niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan dernekler ve gönüllü kuruluşlar ile protokoller yapılması ve bu protokoller çerçevesinde bu kuruluşlara ayni ve nakdi yardımların yapılabilmesi için Büyükşehir Belediyesi Başkanına yetki verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporu,

5-Belediyemize ait atıl durumdaki taşınmazların satışı hakkında Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanına ve Encümenine yetki verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporu,

6-Mülkiyeti TCDD Genel Müdürlüğüne ait Kartepe ilçesi, Köseköy - Kumlaçiftliği mevki 28 sayılı taşınmazın yürüyüş yolu ve çevre düzenlenmesi yapılmak üzere kiralanması ile ilgili Hukuk Komisyonu raporu,

7-Mülkiyeti Çayırova Belediyesine ait olan Çayırova ilçesi Akse Mahallesi 1650 ada, 15 parsel sayılı 1.468,00 m2 yüzölçümlü “Kültürel Tesis Alanı” olarak düzenlenmiş taşınmazın Bilgi Evi yapılmak üzere Belediyemize devri ile ilgili Hukuk Komisyonu raporu,

8-Mülkiyeti Belediyemize ait, İzmit Şehirlerarası Otobüs Terminali içerisinde bulunan 04 nolu işyerinin büfe-kafeterya olarak kullanılmak üzere Belde A.Ş. ye işletilmesinin devri ile ilgili Hukuk Komisyonu raporu,

9-Kartepe Belediyesine ait olan Kartepe ilçesi 489 ada 1 parsel sayılı, 502,80 m2 yüzölçümlü taşınmaz ile 491 ada 6 parsel sayılı, 1169,38 m2 yüzölçümlü taşınmazın Belediyemize bedelsiz devri ile ilgili Hukuk Komisyonu raporu,

10-Mülkiyeti Belediyemize ait Kartepe İlçesi, 496 ada 13 parsel sayılı 818,17 m2 yüzölçümlü taşınmazın Kartepe Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne 10 yıl süreyle bedelsiz olarak yapılan tahsisin kaldırılması ile ilgili Hukuk Komisyonu raporu,

11-Başiskele İlçesi, Başiskele Sahil Parkı Projesi kapsamında temelleri atılmış alan üzerine, yapılacak olan binanın kafeterya-çay bahçesi ve sosyal tesis olarak kullanılmak üzere Belde A.Ş ye kiralanması ile ilgili Hukuk Komisyonu raporu,

12-Derince İlçesi TCDD alanında yapılan akaryakıt depolama tankları ile ilgili Çevre ve Sağlık Komisyonu raporu,

13-Dilovası Çevre Sorunları hakkında verilen 14/01/2011 tarihli Önerge ile ilgili Hukuk ile Çevre ve Sağlık Komisyonu ortak raporu,

14-İlçe Belediyeleri ile Ortak Sosyal Yardım Projeleri ile ilgili Hukuk Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu ortak raporu,

15-Kurumlar ile Ortak Sosyal Yardım Projeleri ile ilgili Hukuk Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu ortak raporu,

16-Topçular Mahallesinde bulunan 1. isimsiz yola “Bayrak Sokak”, 2. İsimsiz yola “Yağmur Sokak” isminin verilmesi ile ilgili Türlü İşler Komisyonu raporu,

17-İrşadiye-Gölcük 1 adet toplu taşıma hattının 10 yıl süre ile kiralanması ile ilgili Ulaşım Komisyonu raporu,

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORLARI:

18-Başiskele Belediyesi, G23c05a-05b-25d nazım imar planı paftaları, 1447 ve 1448 nolu parsellerde hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

19-Çayırova Belediyesi, G22b18b nazım imar planı, G22b18b3d uygulama imar planı paftaları 492 ada 1 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

20-Çayırova Belediyesi, G22b19a nazım imar planı, G22b19a1d uygulama imar planı paftası, 860 ada 1 nolu parsel ile 861 ada 1 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

21-Çayırova Belediyesi, G22b.18.c.1.a, G22.b.18.a.3.c, G22.b.18.b.4.d, G22.b.18.d.2.b uygulama imar planı paftaları, 15.00 m’lik imar yolunun 20.00 metre olarak düzenlenmesi ve 1468 nolu adada dere yatağının işlenmesine ilişkin hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

22-Çayırova Belediyesi, G.22.b.18.b nazım, G.22.b.18.b.4.a. uygulama imar plan paftası, 1100 ada da hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

23-Darıca Belediyesi, G.22.b.23.c nazım, 28L-1A uygulama imar plan paftası, 1952 ada 13 parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

24-Darıca Belediyesi, Nenehatun Mahallesi, G22.b.23.b Nazım imar planı, 29 K-2.b, 2.c uygulama imar plan paftaları, 1559 ada 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

25-Derince Belediyesi, Çınarlı Mahallesi, G23b23d nazım imar planı, G23b23d1d-4a uygulama imar planı paftaları, 3041 ada, 1 ve 2 nolu parseller ile 918 ada 16 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

26-Derince Belediyesi, G23.b.22.c.3.a uygulama imar plan paftası 2723 ada 8 nolu parselde uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

27-Derince Belediyesi, Dumlupınar Mah. G23.b.22.c.4.d uygulama imar plan paftası, 3947 ada 2 ve 3 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

28-Dilovası Belediyesi, Tavşancıl Mahallesi, 50M-1B uygulama imar planı paftası, 1563 nolu parselde hazırlanan koruma amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

29-Dilovası Belediyesi, G.23a.21b nazım imar planı, G.23a.21b.3a-3b-3c-4b uygulama imar planı paftalarında Eynerce Köprülü Kavşağı Projesi kapsamında hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu

30-Gebze Belediyesi, Pelitli Köyü, G.22.b.14.c nazım imar plan paftası, 746 nolu parsel ve çevresinde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

31-Gebze Belediyesi, G23a16d nazım imar planı paftasında hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

32-Gebze Belediyesi, Tavşanlı Köyü, G.22.b.20.c nazım, G.22.b.20.c.3.a uygulama imar plan paftası, 1339 ve 2422 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

33-Gölcük Planlama Bölgesi1/1000 Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planına yapılan itirazların değerlendirildiği Belediyemiz Meclisinin 15.12.2011 tarih ve 677 sayılı kararında sehven yapılan hatanın düzeltilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

34-İzmit Belediyesi, G23b19c nazım imar planı, G23b19c1b-2a uygulama imar planı paftaları, 2095, 397, 398, 399, 400 nolu parsellerde hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

35-İzmit Belediyesi, G23b20c nazım imar planı, G23b204a uygulama imar planında hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

36-İzmit Belediyesi, G22b24c nazım imar planı, G22b24c1c-2d uygulama imar planı paftaları, 1848 ada 1,6 ve7 nolu parsellerde hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

37-İzmit Belediyesi, Gündoğdu Mahallesi, 1614 ve 1615 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın raporu,

38-Körfez Belediyesi, G23b21c nazım imar planı, G23b21c3a uygulama imar planı paftası, 757 ada, 4 ve 13 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

39-Körfez Belediyesi, G23a25a nazım imar planı, G23a25a3d uygulama imar planı paftası, 1752 ada, 13, 14, 16, 17 ve 18 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

40-Körfez Belediyesi sınırları içerisinde Belediyemiz Meclisi’nin 17.11.2011 tarih ve 637 sayılı kararına yapılan itirazlarla ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

41-Körfez Belediyesi, İlimtepe Mahallesi, G23b16d nazım imar planı, G23d16d4c uygulama imar planı paftası, 1806 ada 1 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

42-Körfez Belediyesi, Mimar Sinan Mahallesi, G23a25c nazım imar planı, G23a25c2a-2b uygulama imar planı paftaları, 214 ada 39 ve 40 nolu parsellerde hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

43-Kartepe Belediyesi, Sarımeşe, G24d1, G24d02a nazım imar planı paftalarında hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

44-Kartepe Belediyesi, Uzunçiftlik Mevkii G24.d.01.b – 02.a. nazım, G24.d.01.b.2.c.– 2.d.–3.b,G24.d.02.a.4.a. uygulama imar plan paftasında Küçük Sanayi Alanı Kullanımında olan bölgenin “Meskun Konut Alanı” olarak planlanmasına yönelik hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

45-Kartepe Belediyesi, Uzunçiftlik Mevkii, G24.d.02.a nazım, G24.d.02.a.1.a - 1.b - 2.a uygulama imar planı paftalarında yer alan “Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı”nın “Tali İş Merkezi” olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

46-Karamürsel Belediyesi, Hacımehmet Mahallesi, G23.d.08.a nazım, G23.d.08.a.2.a uygulama imar plan paftası, 382 ada 42 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

47-Karamürsel Belediyesi, Hacıömerağa Mahallesi, G23.d.08.a nazım, G23.d.08.a.2.a uygulama imar plan paftası, 67 nolu adada hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

48-Karamürsel Belediyesi, G23ad7a nazım imar paftası, 674 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu

49-Kocaeli 2025 1/50000 ölçekli çevre düzeni planı, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planları plan hükümlerinin bazı maddelerinde değişiklik yapılması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

50-İzmit Belediyesi, Arızlı Köyü Köy Yerleşik ve Gelişim Alan Sınırları içerisinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

51-İzmit Belediyesi, Balören Köyü Köy Yerleşik ve Gelişim Alan Sınırları içerisinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

52-İzmit Belediyesi, Bayraktar Köyü Köy Yerleşik ve Gelişim Alan Sınırları içerisinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

53-İzmit Belediyesi, Durhasan Köyü Köy Yerleşik ve Gelişim Alan Sınırları içerisinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

54-İzmit Belediyesi, Yassıbağ Köyü Köy Yerleşik ve Gelişim Alan Sınırları içerisinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

55-İzmit Belediyesi, Kulfallı Köyü Köy Yerleşik ve Gelişim Alan Sınırları içerisinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

56-Kartepe Belediyesi, Ketenciler Köyü Köy Yerleşik ve Gelişim Alan Sınırları içerisinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

57-Gölcük Belediyesi, İcadiye Köyü Köy Yerleşik ve Gelişim Alan Sınırları içerisinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

58-Gölcük Belediyesi, İrşadiye Köyü Köy Yerleşik ve Gelişim Alan Sınırları içerisinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

SÜRE UZATIMI:

59- Engelli ve yaşlılar yönetmeliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu ortak yazısı,

DAİRESİNDEN GELEN TEKLİFLER:

60-Başiskele Belediyesi, 17.11.2011 tarih ve 613 sayılı Meclis Kararına yapılan itirazlarla ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

61-Başiskele Belediyesi, G23.c.10.a nazım, G23.c.10.a.2.d uygulama imar plan paftası, 589 ada 7 nolu parselin bir kısmında hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

62-Çayırova Belediyesi, G22b13c nazım imar planı, G22b13c1a-2a uygulama imar planı paftalarında bulunan dini tesis alanı ile yeşil alanda hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

63-Çayırova Belediyesi, Belediyemiz Meclisinin 17.11.2011 tarih ve 616 sayılı Meclis Kararına yapılan itirazla ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

64-Çayırova Belediyesi, G22.b.18.b.4.c uygulama imar plan paftası 1483 ada 29 ve 30 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

65-Çayırova Belediyesi, G.22.b.19.d nazım, G.22.b.19.d.1.c-2.d uygulama imar planı paftaları, 1825, 1606, 1768 adalarda hazırlanan uygulama imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

66-Darıca Belediyesi 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planı plan notu değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

67-Darıca Belediyesi, 30K-4D uygulama imar planı paftası, 2322 ada 6 nolu parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

68-Darıca Belediyesi 28K-2A,2D uygulama imar planı paftası, 1880, 1885, 1870, 1871, 1892, 1900, 1901, 1874 nolu adalarda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

69-Darıca Belediyesi 29L-3B uygulama imar planı paftası 2392 ada 1, 2, 3, 4 ve 12 nolu parseller ve 29L.II.D imar planı paftası 481 ada 12 nolu parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

70-Darıca Belediyesi Nenehatun Mah. 29L.I.a uygulama imar plan paftası 420 ada 1 nolu parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

71-Darıca Belediyesi Osmangazi Mah. 30K.III.c uygulama imar plan paftası 1448 ada 7 nolu parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

72-Darıca Belediyesi sınırları içerisinde bazı alanlarda kamu yararı kararı alınması ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

73-Darıca Belediyesi, G22b23c, G22b24d nazım imar planı paftalarında hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

74-Derince Belediyesi, G23.b.22.c.4.c-4.d, G23.b.21.c.3.b, uygulama imar planı paftaları 95 nolu adada hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

75-Derince Belediyesi, Çenedağ Mah. G23.b.22.c. nazım G23.b.22.c.4.b uygulama imar plan paftası 4621 adanın kuzeyinde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

76-Derince Belediyesi, Belediyemiz Meclisi’nin 17.11.2011 tarih ve 624 sayılı Meclis Kararına kararına yapılan itiraz ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

77-Derince Belediyesi, G23b22a-2c nazım imar planı paftaları, 5052 ada 1 nolu parsel ile 4009 ada 2 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

78-Dilovası Belediyesi, Dİ-3 ve Dİ-4 Gelişme Konut alanlarında değişiklik yapılması ile ilgili nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

79-Gebze Belediyesi, Barış Mahallesi sınırları dahilinde, G.22.b.24.b nazım, G.22.b.24.b.4.c uygulama imar plan paftaları, 1142 ada 25 ve 32 nolu parseller arasında yer alan tescil harici alanda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

80-Gebze Belediyesi, Denizli Göleti ve Koruma Havza sınırlarının yeniden düzenlenmesine ait 1/50000 ÇDP, 1/25000 ve 1/5000 nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

81-Gebze Belediyesi, G22b24a-23b nazım imar planı paftaları, 4967 ada, 12, 13, 14 ve 17 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

82-Gebze Belediyesi, G22b24a nazım imar planı paftası, 5726 ada, 2,3 ve 4 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

83-Gebze Belediyesi, Yenilenecek Alanlarda Kalan Tesislerin değerlendirilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

84-Gebze Belediyesi, G22b24a-19d nazım imar planı paftaları, 4413 ada, 1 ve 2 nolu parsellerde hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

85-Gölcük Belediyesi, 17.11.2011 tarih ve 614 sayılı Meclis Kararına yapılan itirazlarla ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

86-Gölcük Belediyesi sınırları içerisinde bazı alanlarda kamu yararı kararı alınması ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

87-İzmit Belediyesi, G23b20c nazım imar planı paftası, Bıçkıdere Göleti kamulaştırma sınırının planlara işlenmesine ait nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

88-İzmit Belediyesi, G23b23d nazım imar planı paftası, 2114 ada, 1, 2 ve 17 nolu parsellerde hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

89-İzmit Belediyesi, İ-1, İ-9,İ-10 nolu Gelişme Konut alanlarında değişiklik yapılması ile ilgili nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

90-İzmit Belediyesi, G23b24c nazım imar planı paftası Musa Kazım Caddesinde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

91-İzmit Belediyesi Tepeköy Mahallesi G.23.b.20.d, G.23.b.20.c, G.23.b.25.b nazım, G.23.b.20.d.3.d, G.23.b.20.c.4.d. ve G.23.b.25.b1.a uygulama imar planı paftaları, 158 ada 1 ve 187 ada 1 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

92-İzmit Belediyesi, Ağaköy Mevkii, G.23.b.23.b, G.23.b.23.c, G.23.b.24.a nazım ve G.23.b.23.b.3.b, G.23.b.23.b.3.c, G.23.b.23.b.3.d, G.23.b.24.a.4.a, G.23.b.24.a.4.d, G.23.b.23.c.2.b, G.23.b.23.c.2.a uygulama imar planı paftalarında hazırlanan uygulama imar planı revizyonu ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

93-İzmit Belediyesi, Gündoğdu (Yeşilova) Mahallesi, G.23.b.25.a nazım, G.23.b.25.a1.b-1.c-1.d, G.23.b.25.a.2.a-2.b-2.c-2.d, G.23.b.25.a.4.a-4.b uygulama imar planı paftalarında uygulamaya esas olarak hazırlanan uygulama imar planı değişikliğine yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirilmesi sonrasında hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

94-İzmit Belediyesi, Yenidoğan Mahallesi, G.23.b.24.d nazım, G.23.b.24.d.1.d. uygulama imar planı paftasında, 3305 ada 1, 3306 ada 1, 3307 ada 1 ve 3308 ada 1 nolu parsellerde hazırlanan Koruma Amaçlı 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

95-Kartepe Belediyesi sınırları içerisinde bazı alanlarda kamu yararı kararı alınması ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

96-Kartepe Belediyesi, G24a21d, G24d01b nazım, G24a21d3a, G24d01b4c uygulama imar planı paftaları, 3609, 3610 nolu parseller ile bitişiğinde ki tescil harici alan ve 186 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

97-Kartepe Belediyesi, Kartepe Kent Merkezi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı sınırlarının planlara işlenmesine ait nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

98-Kartepe Belediyesi Atakent Mahallesi G24.a.21.c.3.d, G24.d.01.b.2.a, G24.a.21.c.4.d uygulama imar planı paftaları 636 ada 1 nolu parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

99-Kartepe Belediyesi, Acısu Mevkii, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, G24.d.03.d.1.c-2.d ve G24.d.03.a.4.d uygulama imar planı paftalarında hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

100-Kartepe Belediyesi, Uzunçiftlik 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan notu değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

101-Karamürsel Belediyesi, G23.d.08.a nazım, G23.d.08.a.1.c-1.d uygulama imar plan paftaları, 207 ada 22 nolu parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

102-Karamürsel Belediyesi, G23.d.08.a nazım, G23.d.08.a.2.c uygulama imar planı paftası, 114 ada, 89, 91 ve 298 parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

103-Karamürsel Belediyesi, G23.d.08.a nazım, G23.d.08.a.1.b-c uygulama imar plan paftaları, 258 ada 6, 74, 75 nolu parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

104-Karamürsel Belediyesi, G23d08b- 09a nazım imar planı paftaları, 1528, 1529, 1530 ve 1455 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

105-Karamürsel Belediyesi, G23d07b nazım imar planı, G23d07b2d uygulama imar planı paftası,391 ada, 97 nolu parselde hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

106-Körfez Belediyesi, Belediyemiz Meclisi’nin 15.12.2011 tarih ve 701 sayılı kararına yapılan itiraz ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

107-Körfez Belediyesi, Güney Mahallesi, G23c01b-2a nazım imar planı paftalarında hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

108-Körfez Belediyesi, 1 nolu Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı ilan edilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

109-Körfez Belediyesi, Hereke Mevkiinde, 1. 2. ve 3. derece Arkeolojik Sit ve Kentsel Sit Alanında hazırlanan koruma amaçlı 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

110-Belediyemiz Meclisinin 15.12.2011 tarih ve 662 sayılı kararında yapılan sehven hatanın düzeltilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

111-Belediyemiz Meclisinin 15.12.2011 tarih ve 695 sayılı kararında yapılan sehven hatanın düzeltilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

112-Türk Dünyası Belediyeler Birliği’ne üye seçilmesi,

113-Gayrimenkul Satış Komisyonuna üye seçilmesi,

114-Mülkiyeti Belediyemiz ait olan, imar planlarında Belediye Hizmet Tesisleri Alanı ve Kanalizasyon Tasfiye Sahası olarak düzenlenmiş olan ve İSU Genel Müdürlüğü bünyesinde atık su arıtma tesisi olarak kullanılan,40.479,35 m2 yüzölçümlü taşınmazın İSU Genel Müdürlüğü’ne devredilmesi ile ilgili Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

115-Mülkiyeti Belediyemize ait olan, İzmit İlçesi 670 ada 1 nolu parsel üzerinde İzmit Şehirlerarası Otobüs Terminali içerisi B1 Blok Zemin katta bulunan 07 nolu işyerinin büfe olarak kullanılmak üzere Belde A.Ş.’ye işletilmesinin devredilmesi ile ilgili Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

116-Mülkiyeti TCDD Genel Müdürlüğü’ne ait olan, 561 ada 3 parsel, 556 ada 3 parsel, 299 ada 3 parsel, 298 ada 3 parsel, 552 ada 1 parsel, 4964 ada 2 parsel sayılı toplam 6 adet taşınmazın Belediyemize kiralanmasına ilişkin hazırlanan protokol ile ilgili Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

117-İzmit İlçesi Arızlı Köyü mevkiinde, TOKİ tarafından inşa edilmesi planlanan, toplu konut alanına hizmet verecek olan yol izinlerinin alınması ve Belediyemiz adına tahakkuk edecek bedellerinin ödenmesi ile ilgili Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

118-İzmit İlçesi, Yuvam akarca Mevki, Alikahya Mesire Alanı içinde temelleri atılmış olan alan üzerine, yapılacak olan binanın imalat bedellerinin taraflarınca karşılanması kaydı ile kafeterya çay bahçesi ve sosyal tesis olarak kullanılmak üzere Belde A.Ş.’ ye kiralanması ile ilgili Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

119-Otobüs duraklarının periyodik bakımı için, Mobil Temizlik Aracının satın alınması ile ilgili Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

120-Kocaeli İli genelinde, geri kazanabilir nitelikte atıkların, evsel ve diğer atıklardan ayrı toplanması, taşınması, geri kazanımı/bertarafı sağlanması için yetkilendirilmiş kuruluşlar ile protokoller yapılması hususunda Büyükşehir Belediye Başkanı’na ve Belediye Encümeni’ne yetki verilmesi ile ilgili Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

121-Katı Atık Bertaraf Tesisi Alanı Tahsisi için Büyükşehir Belediye Başkanı’na ve Belediye Encümeni’ne yetki verilmesi ile ilgili Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

122-Cenaze Nakil Aracı Kiralanması Hizmet Alım İşi ihalesi ile ilgili Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

123-Terminaller ve Hallerin Temizlik ihalesi ile ilgili Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

124-2012 Yılı Bütçe Hazırlık çalışmalarında, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Bütçe Teklif Dosyası T Cetveline sehven dahil edilmeyen “5 Adet Elektrikli Motorlu Binek Tipi Araç” alımının, 2012 Bütçesi T Cetveline işlenmesi ile ilgili Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

125-Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

126-Sözleşmeli Personel ücret cetvellerinde düzeltme yapılması ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

127-Şehir Tiyatroları Şube Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’nın teklifi.

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım