16 Şubat 2007 Meclis Gündemi

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI´NDAN


Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi 5216 Sayılı Kanunun 13. Maddesi gereğince 16/02/2007 Cuma Günü saat 15.00´da Belsa Plaza 9.Kat Meclis Salonunda toplanacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.

İbrahim KARAOSMANOĞLU
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI

G Ü N D E M
===========

Yoklama,
1. 16/01/2007 tarihli tutanak özetinin okunması,
2. Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığının Genel Sekreter Yardımcısı Ersin YAZICI ve Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanı Kemal ALTUNEL´in yurt dışı görevlendirmesi ile ilgili bilgi sunumu,
3. Darıca Beldesinde bulunan Nene Hatun parkı içerisinde ki çay bahçesinin “Kiralama Talebi” ile ilgili Hukuk Komisyon raporu,
4. Mülkiyeti Gölcük Belediyesine ait tapuda Kocaeli, Gölcük Saraylı mevkii pafta:G23C02C3A, ada:159, 3 parsel´de kayıtlı 6046.00 m2 yüzölçümlü imar planlarında Belediye hizmet alanı olarak görünen taşınmaz ile ilgili Hukuk Komisyon raporu,
5. Gölcük Belediyesi Dumlupınar Mahallesi Kültür Binasında bulunan taşınmazlar ile ilgili Hukuk Komisyon raporu,
6. Gölcük Belediyesi Yeni Mahalledeki Terminal Alanı Devri ile ilgili Hukuk Komisyon raporu,
7. Gölcük Belediyesi Spor Alanı Tahsisi ile ilgili Hukuk Komisyon raporu,
8. Karamürsel Belediyesi Tabakhane Mahallesindeki Turizm Alanında kalan taşınmazın Devri ile ilgili Hukuk Komisyon raporu,
9. Saraybahçe Belediyesi Metropol İş Merkezindeki Dükkan Satışları ile ilgili Hukuk Komisyon raporu,
10. İzmit Yeni mahalledeki taşınmazın “Bina Kullanım Hakkı” ile ilgili Hukuk Komisyon raporu,
11. Ereğli Belediyesi Ortak Proje ile ilgili Hukuk Komisyon raporu,
12. Özürlü kimlik kartları ile ilgili Hukuk-Ulaşım Ortak Komisyon raporu,
13. Karamürsel Belediyesi Aktarması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporu,
14. TBMM Üstün Hizmet Ödülü ile ilgili Eğitim,Kültür Gençlik ve Spor Komisyon raporu,
15. Bekirpaşa Belediyesi, 28 Haziran Mahallesi, 20N nazım imar planı, 20NIId uygulama imar planı paftası, 3629 ada, 20 nolu parselde yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu,
16. Bekirpaşa Belediyesi Erkan Sokak´ta yapılan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu,
17. Bekirpaşa ve Saraybahçe Belediyesi, G23b24c-24b3a nazım imar planı, G23b24c2a, G24b3a-3d-4a-4b-4c uygulama imar planı paftasında bulunan 20 mt lık yolun güzergahı ile ilgili yapılan nazım ve uygulama imar planı değişikliği İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu,
18. Büyükderbent Belediyesi, G24d03d nazım imar planı, G24d03d4a- 4b uygulama imar planı paftası, 376 ve 392 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu,
19. Darıca Belediyesi, 28K nazım imar planı, 28KIIc uygulama imar planı paftası, 10546 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu,
20. Darıca Belediyesi, 28L pafta, 28LIa uygulama imar planı, 2006 ada 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu,
21. Değirmendere Belediyesi, G23c02d nazım imar planı, G23c02d4a-4d uygulama imar planı paftaları, 393 ada 2 ve 3 nolu parseller, 392 ada 4 nolu parsel, 394 ada 2 nolu parsel, 512 ada da yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu,
22. Derince Belediyesi, Deniz Mahallesi, G23b22c, G23b23d nazım imar planı, G23b22c3b, G23b23d4a uygulama imar planı paftaları, 1190 ada, 105,110,116,117 ve 191 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu,
23. Gölcük Belediyesi, G23c02c nazım imar planı, G23c02c1c- 1d uygulama imar planı paftaları, 225 ada, 15 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu,
24. Gölcük Belediyesi, Kavaklı Mahallesi, G23c02c nazım imar planı, G23c02c2d uygulama imar planı, 480 ada, 4 nolu parselde yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu,
25. Gölcük Belediyesi, Dumlupınar Mahallesi, G23c02d nazım imar planı, G23c02d2c uygulama imar planı, 233 ada, 4 nolu parselde yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve ve Bayındırlık Komisyonu Raporu,
26. Gebze Belediyesi, Arapçeşme Mahallesi, G22b20d nazım imar planı, G22b20d4a uygulama imar planı, 3637 adada yapılan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu,
27. Gebze Belediyesi, İstasyon Mahallesi, G22b24a nazım imar planı, G22b24a3a uygulama imar planı paftası, 1289 ada 11 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu,
28. Gebze Belediyesi, Sultanorhan Mahallesi, G22b24b nazım imar planı, G22b24b2a uygulama imar planı paftası, 4523 ada 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu,
29. Gebze Belediyesi, Osmanyılmaz Mahallesi, G22b18c nazım imar planı, G22b18c3d uygulama imar planı, 4909 ada, 15 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu,
30. Gebze Belediyesi. Gebze-Şile Turistik Yolu kapsamında yapılan uygulama imar planı değişikliğine yapılan itirazlarla ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu,
31. Karşıyaka Belediyesi, G23c04c- G23c09b nazım imar planı, G23c04c3d-4c, G23c09b2a uygulama imar planı paftaları, 99,100,101,102,103,104,2957 ve 2958 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu,
32. Körfez Belediyesi, Çamlıtepe Mahallesi, G23a21a-b-c-d nazım imar planı, G23b21a3c, G23b21a3d, G23b21a4c, G23b21b4d, G23b21c1a, G23b21d2a, G23b21d2b uygulama imar planı paftası, gecekondu önemle bölgesinde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu,
33. Sarımeşe Belediyesi, Hürriyet Mahallesi G24d01a nazım imar planı, G24d01a3b, 3c, 4a ve 4d uygulama imar planı paftalarında hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu,
34. Saraybahçe Belediyesi, uygulama imar planı revizyonu ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu,
35. Uzunçiftlik Belediyesi, G24a22d nazım imar planı, G24a22d4c uygulama imar planı, 528 nolu adada yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu,
36. Yeniköy Belediyesi, Merkez Mahallesi, G23c09a nazım imar planı, G23c09a1a-1d uygulama imar planı paftaları, 3682 ve 3695 nolu adalarda yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu,
37. Derince Belediyesi, G.23.b.22.d nazım imar planı, G.23.b.22.d.3.b uygulama imar planı paftası, 1630 ada, 1 nolu parselde hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu,
38. Gebze Belediyesi,G22.b.19.c ve G22.b.24.b nazım imar planı, G22.b.19.c.4.c, G22.b.19.c.4.d, G22.b.24.b.1.a ve G22.b.24.b.1.b uygulama imar planı paftaları, Çoban Mustafa Paşa Camii ve Çevresi Koruma Amaçlı İmar Planı ve Gebze Tarihi Kent Merkezini kapsayan alanda hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu,
39. Kuruçeşme Belediyesi, nazım imar planı revizyonu ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,
40. Reklam,ilan,tabela Yönetmeliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık ve Hukuk Komisyonu Ortak yazısı,
41. Bekirpaşa Belediyesi, Tavşantepe Mahallesi, 20 O nazım imar planı, 20OIa-Id uygulama imar planı paftaları, 727 ada 1 nolu parsel ile 728 ada 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Yazısı,
42. Bekirpaşa Belediyesi, YahyaKaptan Mahallesi, 20 O nazım imar planı, 20 O IVc- IVd uygulama imar planı paftaları, 1517 ada, 1 nolu parselde yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Yazısı,
43. Çayırova Belediyesi, G22b18b nazım imar planı, G22b18b2c-2d uygulama imar planı paftaları, 2068 ada, 1 nolu parselde yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Yazısı,
44. Saraybahçe Belediyesi, 19.L.2.C, 19.M.1.D nazım imar paftaları, 2323 ada, 19 nolu parsel de yer alan İzgaz´a ait binaların imar planı yapılanma şartlarının değişiklik yapılması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Yazısı.
45. Akmeşe Belediyesi, Cumhuriyet Mahallesi, G24a14c nazım imar planı, G24a14c3d uygulama imar planı paftası, 1899,1900,1901,1902 ve 1903 nolu parsellerde yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Yazısı,
46. Bahçecik Belediyesi, G23c04d nazım imar planı, G23c04d1c uygulama imar planı paftası, 212 ada 1 nolu parsel ve 214 ada 1 nolu parselde yapılan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Yazısı ,
47. Bekirpaşa Belediyesi, M.alipaşa mahallesi, 19N nazım imar planı, 19NIIb uygulama imar planı paftası, 3273 ada, 3 nolu parselde yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Yazısı,
48. Bekirpaşa Belediyesi, Durhasan-Altıncıoğlu mevkii, Otoban Turnikeleri ve Akarca Deresi, Kandıra Yolu ve Otoban ile çevrili alanda yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Yazısı,
49. Bekirpaşa Belediyesi, YahyaKaptan Mahallesi, 19O ve 20 O nazım imar planı, 19OIb, 19OIIa, 20OIVc ve 20OIIId uygulama imar planı paftalarında yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Yazısı,
50. Çayırova Belediyesi, Akse Köyü, G22b18b nazım imar planı, G22b18b3a- 4b uygulama imar planı paftası, 1174 ada, 16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 nolu parsellerde yapılan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Yazısı,
51. Çayırova Belediyesi, G22b18b nazım imar planı, G22b18b2c-3b uygulama imar planı paftaları, 2043 ada, 2061 ada 2 nolu parselde yapılan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Yazısı,
52. Çayırova Belediyesi, G22b19b nazım imar planı, G22b19b1c uygulama imar planı paftası, 2075 ada, 4 nolu parselde yapılan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Yazısı,
53. Darıca Belediyesi, Piri Reis Mahallesi, 29K nazım imar planı paftası, 29KIIc uygulama imar planı paftası, 1090 adanın güneyinde bulunan yollarda yapılan düzenlemeye ait uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Yazısı,
54. Darıca Belediyesi, Pirireis Mahallesi, 29 K nazım imar planı, 29K22c uygulama imar planı paftası, 1089,1090 ve 1091 nolu adalarda yapılan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Yazısı,
55. Darıca Belediyesi, 28K nazım imar planı 28KIIc uygulama imar planı paftası, 427 ve 491 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Yazısı,
56. Darıca Belediyesi, Kazımkarabekir Mahallesi, Pavlıtepe Mevkii, 29 K ve 29 L nazım imar planı paftalarında hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Yazısı,
57. Darıca Belediyesi, Osmangazi Mahallesi 29K nazım imar planı, 29K2b -2c uygulama imar planı paftası, 1639 nolu adada hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Yazısı,
58. Darıca Belediyesi, Kazım Karabekir Mah. 29L nazım imar planı, 29LIVb uygulama imar planı paftası, 256 ada, 4 nolu parsel, 253 ada, 23 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Yazısı,
59. Darıca Belediyesi, Fevzi Çakmak Mah. 29L nazım imar planı, 29LIId uygulama imar planı paftası, 1924 ada, 7,8,9 ve 10 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Yazısı,
60. Dilovası Belediyesi, Diliskelesi Mah.G23a21d- 21c nazım imar planı, G23a21d2b -21c1a uygulama imar planı paftası, 339 ada 13 nolu parsel ve 342 ada 1 nolu parselde yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Yazısı,
61. Dereköy Belediyesi, G23d07a nazım imar planı, G23d07a4a uygulama imar planı paftası, 144 ve 645 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Yazısı,
62. Dereköy Belediyesi, G23d07a nazım imar planı, G23d07a 3c uygulama imar planı paftası, 102ada 2 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Yazısı,
63. Değirmendere Belediyesi, G23c01c nazım imar planı, G23c01c1b uygulama imar planı paftası, 451 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Yazısı,
64. Gebze Belediyesi, Osmanyılmaz Mahallesi, G22b18c nazım imar planı paftası, G22b18c3d uygulama imar planı paftası, 4899 ada, 7 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Yazısı,
65. Gebze Belediyesi, Sultanorhan Mahallesi, G22b20d nazım imar planı, G22b20d3d uygulama imar planı paftası, 3271 ada 1 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Yazısı,
66. Gebze Belediyesi, G22b23b-18c nazım imar planı, G22b23b1b-G22b18c4c uygulama imar planı paftaları, 5736 ada, 2 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Yazısı,
67. Gebze Belediyesi, Mustafapaşa Mah., G22b19d nazım imar planı, G22b19d2d uygulama imar planı paftası, 5250 ada, 7 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Yazısı,
68. Gebze Belediyesi, Balçık Köyü, 32 pafta 665 ve 666 nolu parselde yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Yazısı,
69. Gebze Belediyesi, Balçık Köyü, 32 pafta konut alanında yapılan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Yazısı,
70. Gölcük Belediyesi, Kavaklı Mahallesi, G23c02c nazım imar planı, G23c02c1c uygulama imar planı, 490 ada, 6 nolu parselde yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Yazısı,
71. Gölcük Belediyesi, Örcün Köyü, 4/1 kadastro pafta, 934 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Yazısı,
72. Gölcük Belediyesi, G23c02c nazım imar planı, G23c02c2d uygulama imar planı paftası, Gölcük 1.Köprülü Kavşağı Projesinin uygulama imar planlarına işlenmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Yazısı,
73. Gölcük Belediyesi, Saraylı Köyü 166 ada, 7,8,9 nolu parseller, 604, 605, 606, 607, 608, 637, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 3252, 3553, 3554, 3555 nolu parsellerde hazırlanan ilave uygulama imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Yazısı,
74. Gölcük Belediyesi, G23c02c nazım imar planı, G23c02c2a uygulama imar planı paftası, 393 ada, 6 nolu parselde yapılan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Yazısı,
75. Köseköy Belediyesi, G24a21d nazım imar planı, G24a21d3a uygulama imar planı paftası, 372 ada, 1,2,14 ve 15 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Yazısı,
76. Köseköy Belediyesi, 239 ada 4 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Yazısı ,
77. Köseköy Belediyesi, Soğuksu Mevkii, 3 kadastro pafta 54,55,56 nolu parsellerin güneyinden geçen yol ile ilgili hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Yazısı,
78. Köseköy Belediyesi, uygulama imar planı plan notlarında yapılan değişiklik ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Yazısı
79. Kullar Belediyesi, Vezirçiftliği Mahallesi, G23c05a nazım imar planı, G23c05a1b uygulama imar planı paftası, 220 ada, 3 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Yazısı,
80. Kirazlıyalı Belediyesi sınırları içerisinde yapılan nazım imar planı değişiklikleri ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Yazısı,
81. Şekerpınar Belediyesi, 420 ada, 14 nolu parselde hazırlanan nazım İmar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Yazısı,
82. Şekerpınar Belediyesi, 423 ada, 6 nolu parselde hazırlanan nazım İmar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Yazısı,
83. Şekerpınar Belediyesi, ilave uygulama imar planı ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Yazısı,
84. Ulaşlı Belediyesi, 214 parselin ağaçlandırılacak alana dönüştürülmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Yazısı,
85. Ulaşlı Belediyesi, Okul alanında ki trafo alanının mezarlık alanına dönüştürülmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Yazısı,
86. Yuvacık Belediyesi, G23c05d nazım imar planı, G23c05d3a uygulama imar planı paftası, 472 ve 473 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Yazısı,
87. Yeniköy Belediyesi, G23c08b nazım imar planı, G23c08b1a uygulama imar planı paftası, 376 ve 377 nolu parsellerde yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Yazısı,
88. Yeniköy Belediyesi, Sepetlipınar Mahallesi, G23c03c nazım imar planı, G23c03c1d uygulama imar planı paftası, 2534,2535,2543,2667,2863,2864 ve 2549 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Yazısı,
89. Yeniköy Belediyesi, Merkez Mahallesi, G23c03c nazım imar planı, G23c03c4d-4c uygulama imar planı paftaları, 3559, 3560, 3561, 3562, 3563, 3564 ve 3565 nolu parelerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Yazısı,
90. Dilovası Belediyesi, Çerkeşli Köyü, 715 656 – 715 788 düşey, 4 520 020 – 4 520 450 yatay koordinatları arasında ‘´Katı Atık Bertaraf Tesisi´´ olarak hazırlanan nazım ve uygulama imar plan değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Yazısı,
91. Gebze Belediyesi, G22.b.17.c-18d nazım imar plan paftaları, G22.b.17.c.3.b-3.c ile G22.b.18.d.4.a.-d uygulama imar paftası, 1 ada 2 nolu parselde hazırlanan nazım ve uygulama imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Yazısı.,
92. Gölcük Belediyesi, İrşadiye köyü, 11 kadastro pafta, 414, 415, 418, 419 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı yazısı,
93. Değirmendere Belediyesi, G23.c.1.d. nazım imar planı, G23.c.1.d.2.b. uygulama imar plan paftasında yer alan Değirmendere Kültür Merkezinin bulunduğu 3 nolu parsel ile ilgili nazım ve uygulama imar plan değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Yazısı,
94. Saraybahçe Belediyesi, Körfez Mahallesi, 19.N. nazım imar planı, 19.N.2.d. uygulama imar plan paftası, 611 ada, 4 nolu parsel, 612 ada, 19 nolu parsel ile 478 ada, 59 ve 31 nolu parseller arasında kalan park alanı kullanımın ‘´ Atıksu ve Yağmursuyu Terfi Merkezi´´ kullanımına dönüştürülmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Yazısı.
95. Ulaşlı Belediyesi, G.23.d.04.c nazım imar planı, G.23.d.04.c.3.c-3.d uygulama imar planı paftaları, 214 ada, 777 nolu parsel ve 211 ada, 2 nolu parselde hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı yazısı,
96. Kocaeli 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planına yapılan itirazlarla ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Yazısı,
97. Acısu Belediyesinde isimsiz, ismi değiştirilen cadde, sokaklar ve aynı ismi taşıyan cadde, sokaklar ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı,
98. Akçat Belediyesinde isimsiz cadde, sokaklar ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı,
99. Akmeşe Belediyesinde isimsiz , aynı ismi taşıyan ve birleşebilecek cadde, sokaklar ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı,
100. Arslanbey Belediyesinde isimsiz cadde, sokaklar ve aynı ismi taşıyan cadde, sokaklar ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı,
101. Büyükderbent Belediyesinde isimsiz cadde, sokaklar ve aynı ismi taşıyan cadde, sokaklar ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı,
102. Bahçecik Belediyesinde aynı ismi taşıyan cadde, sokaklar ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı,
103. Bekirpaşa Belediyesinde isimsiz cadde, sokaklar ve aynı ismi taşıyan cadde, sokaklar ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı,
104. Çayırova Belediyesinde aynı ismi taşıyan cadde, sokaklar ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı,
105. Değirmendere Belediyesinde aynı ismi taşıyan cadde, sokaklar ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı,
106. Darıca Belediyesinde aynı ismi taşıyan cadde, sokaklar ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı,
107. Dereköy Belediyesinde isimsiz cadde, sokaklar ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı,
108. Dilovası Belediyesinde isimsiz cadde, sokaklar ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı,
109. Ereğli Belediyesinde isimsiz cadde, sokaklar ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı,
110. Eşme Belediyesinde aynı ismi taşıyan cadde, sokaklar ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı,
111. Gebze Belediyesinde isimsiz cadde, sokaklar ve aynı ismi taşıyan cadde, sokaklar ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı,
112. Halıdere Belediyesinde isimsiz cadde, sokaklar ve birleşebilecek cadde, sokaklar ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı,
113. Hereke Belediyesinde isimsiz cadde, sokaklar ile, birleşebilecek cadde, sokaklar ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı,
114. İhsaniye Belediyesinde isimsiz cadde, sokaklar ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı,
115. Kandıra Belediyesinde isimsiz cadde, sokaklar ve aynı ismi taşıyan cadde, sokaklar ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı,
116. Karamürsel Belediyesinde isimsiz cadde, sokaklar ve aynı ismi taşıyan ve birleşebilecek cadde, sokaklar ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı,
117. Kirazlıyalı Belediyesinde isimsiz cadde, sokaklar ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığın yazısı,
118. Kızderbent Belediyesinde isimsiz cadde, sokaklar ve aynı ismi taşıyan cadde, sokaklar ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı,
119. Körfez Belediyesinde isimsiz cadde, sokaklar ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı,
120. Köseköy Belediyesinde isimsiz cadde, sokaklar ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı,
121. Kullar Belediyesinde isimsiz cadde, sokaklar ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı,
122. Kuruçeşme Belediyesinde isimsiz cadde, sokaklar ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı,
123. Maşukiye Belediyesinde isimsiz cadde, sokaklar ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı,
124. Saraybahçe Belediyesinde isimsiz cadde, sokaklar ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı,
125. Sarımeşe Belediyesinde isimsiz cadde, sokaklar ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı,
126. Şekerpınar Belediyesinde isimsiz cadde, sokaklar ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı,
127. Tavşancıl Belediyesinde isimsiz cadde, sokaklar ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı,
128. Ulaşlı Belediyesinde isimsiz cadde, sokaklar ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı,
129. Uzunçiftlik Belediyesinde isimsiz cadde, sokaklar ve aynı ismi taşıyan cadde, sokaklar ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı,
130. Uzuntarla Belediyesinde isimsiz cadde, sokaklar ve aynı ismi taşıyan cadde, sokaklar ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı,
131. Yalakdere Belediyesinde isimsiz cadde, sokaklar ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı,
132. Yazlık Belediyesinde isimsiz cadde, sokaklar ve aynı ismi taşıyan cadde, sokaklar ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı,
133. Yuvacık Belediyesinde isimsiz cadde, sokaklar ve aynı ismi taşıyan cadde, sokaklar ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı,
134. Belediyemiz,İzmit merkez,Kartepe Mevkii ile bu mevkide yer alan turistik tesislerin hangi belediye sınırları içersinde kaldığı, belediye sınırları içerisinde kalmıyorsa hangi yerleşim birimi sorumluluk alanında kaldığının tespitiyle ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı,
135. Kandıra Belediyesine bağlı Akçakese Köyünde isimsiz sokaklar ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı,
136. Kandıra Belediyesine bağlı Bağırganlı Köyünde, isimsiz sokaklar ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı,
137. Kandıra Belediyesine bağlı Cebeci Köyünde, isimsiz sokaklar ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı,
138. Kandıra Belediyesine bağlı Çalköy´de , isimsiz sokaklar ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı,
139. Kandıra Belediyesine bağlı Kocakaymaz Köyünde, isimsiz sokaklar ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı,
140. Kandıra Belediyesine bağlı Kurtyeri Köyünde, isimsiz sokaklar ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı,
141. Kandıra Belediyesine bağlı Kıncıllı Köyünde, isimsiz sokaklar ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı,
142. Kandıra Belediyesine bağlı Karaağaç Köyünde isimsiz sokaklar ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı,
143. Kandıra Belediyesine bağlı Kefken Köyünde, isimsiz sokaklar ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı,
144. Akmeşe Belediyesine bağlı Düğmeciler Köyünde, isimsiz sokaklar ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı,
145. Akmeşe Belediyesine bağlı Mecidiye Köyünde, isimsiz sokaklar ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı,
146. Büyükderbent Belediyesine bağlı Balaban Köyünde, isimsiz sokaklar ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı,
147. Büyükderbent Belediyesine bağlı Nusretiye Köyünde, isimsiz sokaklar ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı,
148. Büyükderbent Belediyesine bağlı Şirinsulhiye Köyünde, isimsiz sokaklar ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı,
149. Bekirpaşa Belediyesine bağlı Eseler Köyünde, isimsiz sokaklar ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı,
150. Bekirpaşa Belediyesine bağlı Biberoğlu Köyünde, isimsiz sokaklar ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı,
151. Bekirpaşa Belediyesine bağlı Çubuklubala Köyünde, isimsiz sokaklar ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı,
152. Eşme Belediyesine bağlı Eşme Ahmediye Köyünde, isimsiz sokaklar ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı,
153. Eşme Belediyesine bağlı Avluburun Köyünde, isimsiz sokaklar ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı,
154. Kullar Belediyesine bağlı Doğantepe Köyünde, isimsiz sokaklar ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı,
155. Saraybahçe Belediyesine bağlı Arızlı Köyünde, isimsiz sokaklar ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı,
156. Saraybahçe Belediyesine bağlı Kulfallı Köyünde, isimsiz sokaklar ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı,
157. Uzunçiftlik Belediyesine bağlı Bayraktar Köyünde, isimsiz sokaklar ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı,
158. Gebze Belediyesine bağlı Ahatlı Köyünde, isimsiz sokaklar ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı,
159. Gebze Belediyesine bağlı Cumaköyde, isimsiz sokaklar ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı,
160. Gebze Belediyesine bağlı Çerkeşli Köyünde, isimsiz sokaklar ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı,
161. Gebze Belediyesine bağlı Demirciler Köyünde, isimsiz sokaklar ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı,
162. Gebze Belediyesine bağlı Duraklı Köyünde, isimsiz sokaklar ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı,
163. Gebze Belediyesine bağlı Kargalı Köyünde, isimsiz sokaklar ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı,
164. Gebze Belediyesine bağlı Mollafenarı Köyünde, isimsiz sokaklar ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı,
165. Gebze Belediyesine bağlı Muallim Köyde, isimsiz sokaklar ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı,
166. Gebze Belediyesine bağlı Balçık Köyünde, isimsiz sokaklar ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı,
167. Gebze Belediyesine bağlı Denizli Köyünde, isimsiz sokaklar ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı,
168. Gebze Belediyesine bağlı Elbizli Köyünde, isimsiz sokaklar ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı,
169. Gebze Belediyesine bağlı Eskihisar Köyünde, isimsiz sokaklar ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı,
170. Gebze Belediyesine bağlı Hatipler Köyünde isimsiz sokaklar ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı,
171. Gebze Belediyesine bağlı Kadıllı Köyünde, isimsiz sokaklar ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı,
172. Gebze Belediyesine bağlı Köseler Köyünde, isimsiz sokaklar ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı,
173. Gebze Belediyesine bağlı Mudarlı Köyünde, isimsiz sokaklar ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı,
174. Gebze Belediyesine bağlı Ovacık Köyünde, isimsiz sokaklar ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı,
175. Gebze Belediyesine bağlı Pelitli Köyünde, isimsiz sokaklar ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı,
176. Gebze Belediyesine bağlı Tavşanlı Köyünde, isimsiz sokaklar ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı,
177. Gebze Belediyesine bağlı Tepe Manayır Köyünde, isimsiz sokaklar ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı,
178. Gebze Belediyesine bağlı Tepecik Köyünde, isimsiz sokaklar ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı,
179. Gebze Belediyesine bağlı Yağcılar Köyünde, isimsiz sokaklar ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı,
180. İmar Yönetmeliği Tadilatı ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı,
181. Estetik Kurul Yönergesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı,
182. İzmit Saraybahçe Belediyesi sınırları içerisinde bulunan Cedit mahallesi 460 ada,46,47,48,50,51,53,54,55,56,57,58,59 ve 60 nolu parsellerin İmar yolunda kalması sebebiyle kamulaştırma yapılması ile ilgili Emlak İstimlak Dairesi Başkanlığı´nın yazısı,
183. Yeniköy Belediyesi, Merkez Mahallesi, G23C08B2B pafta, 601 parsel sayılı 4570,00 m2 yüzölçümlü parsel üzerinde Kapalı Spor Sahası yapılmak üzere Yeniköy Belediye Meclisinin ilgi kararı ile bedelsiz olarak belediyemize devir edilmesi ile ilgili Emlak İstimlak Dairesi Başkanlığı´nın yazısı,
184. 40 adet HAİT(KONUT) ‘un Hazineye devri ile ilgili Emlak İstimlak Dairesi Başkanlığı´nın yazısı,
185. Körfez Belediyesi, Güney Mahallesi, 936 ada, 10 parsel sayılı 3412 m2 yüzölçümlü olan ve imar planlarında sosyal kültürel tesis alanında kalan taşınmaz üzerinde Kültür Merkezi yapılmak üzere bedelsiz olarak belediyemize devir edilmesi ile ilgili Emlak İstimlak Dairesi Başkanlığı´nın yazısı,
186. Uluslar arası Fuar Merkezi ile ilgili Emlak İstimlak Dairesi Başkanlığı´nın yazısı,
187. İhsaniye -İzmit 2 adet Toplu Taşıma Hattının 10 yıl süre ile kiralanabilmesi ile ilgili Ulaşım Dairesi Başkanlığı´nın yazısı,
188. Toplu Taşıma Hatları ile ilgili Ulaşım Dairesi Başkanlığı´nın yazısı,
189. Yönetmeliğin bazı maddelerinin değiştirilmesi ile ilgili Ulaşım Dairesi Başkanlığı´nın yazısı,
190. Geçici İşçi Personelin Vize Teklifleri ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Şehir Tiyatroları Müdürlüğü´nün yazısı,
191. Devlet Memurlarının Fazla Çalışmaları ile ilgili Zabıta Dairesi Başkanlığı Trafik Zabıta Şube Müdürlüğü´nün yazısı,
192. Devlet Memurlarının Fazla Çalışmaları ile ilgili Zabıta Dairesi Başkanlığı İhtisas Zabıta Şube Müdürlüğü´nün yazısı,
193. Kartanesi Projesi ile ilgili Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığının yazısı,
194. Yurt dışı görevlendirilmesi ile ilgili Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığının yazısı,
195. Yurt dışı görevlendirilmesi ile ilgili Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığının yazısı,

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım