16 NİSAN 2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINDAN

Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 13. maddesi gereğince; 16/04/2015 Perşembe günü, saat: 15.00’ da Kocaeli-İzmit, Karabaş Mahallesi, Sanayi Fuarı 4. Caddesi, No: 39’daki (Fuariçi) Leyla Atakan Kültür Merkezi, Dr. Şefik Postalcıoğlu Konferans Salonu’nda Nisan ayı olağan meclis toplantısı 1. Birleşimi için toplanarak gündemindeki konuları görüşecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

Mehmet Zekeriya ÖZAK

Büyükşehir Belediye Başkan V.

Yoklama ve açılış,
12/03/2015 tarihli tutanak özetinin okunması ve oylanması,

Meclise Bilgi Verilecek Konuların Sunumu

-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın Müdür ve üstü unvanlı personelin atanmasına ilişkin bilgi sunumu,

-Teknik Gezi Bilgi Sunumu,

-Denetim Komisyonu raporu bilgi sunumu.

GÜNDEM

========

SEÇİMLER:

1. Encümen Üyeleri Seçimi,

2. İhtisas Komisyonları kurulması ve seçimleri,

RAPORLAR:

3. Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İzmit İlçesi, Kozluk Mahallesi, 3319 ada 1 nolu parselde bulunan binalardan bir tanesinin Kocaeli Üniversitesi’ne ‘Kültür Evi’ olarak tahsis edilmesi ile ilgili raporu,

4. Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Karamürsel İlçesi Tabakhane Mahallesi 140 ada 4 parsel sayılı taşınmaza okul yapılması şartı ile Belediyemiz adına bağış olarak devrinin alınması ile ilgili raporu,

5.Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İzmit İlçesi Ömerağa Mahallesi 283 ada 62 parsel 40/320 arsa paylı 5. Kat 16 nolu büro nitelikli kat irtifaklı bağımsız bölümün 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre satılması ile ilgili raporu,

6. Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Başiskele İlçesi Ş.Yuvacık Mahallesi, 304 ada 1 parsel 1. Kat 26 nolu işyeri ve 2. Kat 39,40 ve 42 nolu işyerinin Belediyemiz Kamu Hizmetlerinde kullanılmak amacıyla satınalınması ile ilgili raporu,

7.Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Körfez Belediye Başkanlığına ait Bütçe aktarması ile ilgili raporu,

8.Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Belediyemize ait olan Körfez İlçesi, Yarımca Mahallesi, 1722 ada 2 parsel sayılı taşınmazın 2011/500 sayılı Meclis Kararı ile İSU Genel Müdürlüğü’ne olan tahsisinin kaldırılması ile ilgili raporu,

9.Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Belediyemize ait olan İzmit İlçesi, Yenidoğan Mahallesi, 2180 ada 4 parsel ve 2180 ada 7 parsel sayılı taşınmazların otopark olarak kullanılmak üzere İzmit Belediyesine tahsis edilmesi ile ilgili raporu,

10. Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Belediyemize ait olan İzmit İlçesi, Mehmet Ali Paşa Mahallesi, 4838 ada 3 parsel sayılı taşınmazın doğu tarafındaki 250,00m2 lık kısmının 2005/1073 sayılı Meclis Kararı ile İzmit Belediyesine olan tahsisinin kaldırılması ile ilgili raporu,

11. Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Belediyemize ait olan Başiskele İlçesi, Bahçecik(Yeşilkent) Mahallesi 332 ada 1 parselde A ve B blokta bulunan 57 adet kalıcı işyerinin eğitim ve öğretim hizmetlerinde kulanılmak üzere Milli Eğitim Bakanlığına tahsis edilmesi ile ilgili raporu,

12.Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Kadro İhdası, İptal-ihdası ile ilgili raporu,

13. Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Müdürlük Kurulması, Müdürlük İsim Değişikliği ve Teşkilat Şeması ile ilgili raporu,

14. Plan ve Bütçe Komisyonu + Hukuk Komisyonu’nun, Belediyemizin, Muallimköy Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş’ye olan ortaklığında Belediyemize ait hisseler ile ilgili konularda Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili raporu,

15. Plan ve Bütçe Komisyonu + Hukuk Komisyonu’nun, Geçiş Hakkı Yönetmelik ve tarifesi ile ilgili raporu,

16. Plan ve Bütçe Komisyonu + Hukuk Komisyonu’nun, Yakma Tesisi ile ilgili olarak uygulama projeleri ve ihale dokümanının hazırlanması amacı ile Danışmanlık Hizmeti Alımı ile ilgili raporu,

17.Hukuk Komisyonu’nun, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın Görev ve Çalışma yönetmeliği ile ilgili raporu,

18. Hukuk Komisyonu’nun, Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın Görev ve Çalışma yönetmeliği ile ilgili raporu,

19.Hukuk Komisyonu + İsimlendirme Komisyonu’nun, Beyaz Kalpler Eğitim ve Oryantasyon Merkezi’nin isim değişikliği ve çalışma usul ve esaslarını kapsayan yönetmeliğin değiştirilmesi ile ilgili raporu,

20. Hukuk Komisyonu’nun, Aykome Görev ve Çalışma yönetmeliği ile ilgili raporu,

21.Çevre ve Sağlık Komisyonu’nun, Hafriyat kazısı ve yıkım çalışmaları sırasında alınacak önlemler ile ilgili raporu,

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORLARI:

22.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Bahçecik mevki, G23.c.09.a nazım imar planı paftası, Y:492,155.943 X:4,505,306.432 ve Y:493,105.145 X:4,505,529.677 koordinatları arasında yer alan 15.00m’lik imar yolunda hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği ile ilgili raporu,

23.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Bahçecik Mevkii, Şehitekrem Mahallesi sınırları dahilindeki G23c çevre düzeni planı paftası, G23.c2 ve G23c.09.d nazım imar planı paftaları, 1832 nolu parselde hazırlanan 1/50000 ölçekli Çevre Düzeni Planı ve 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

24.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Kullar Mevkii, G23.c.05.a nazım, G23.c.05.a.3.d uygulama imar planı paftası, 185 ada 26, 27, 28, 29, 48, 49, 50 ve 51 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

25.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Bahçecik Mevkii, Körfez Mahallesi, G23.c.04.d nazım, G23.c.04.d.2c-3b uygulama imar planı paftaları, 264, 265, 269 nolu imar adaları ve aralarında yer alan dere ve imar yollarında hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

26.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Behçecik Mevkii, Seymen Mahallesi, G23.c.09.a nazım imar paftası, 510, 531, 3980, 4540, 4541 ve 5595 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

27.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Kullar Mevkii, G23.b3 G23b.25.d nazım, G23b.25.d.3.c-3.d uygulama imar planı paftası, 6939 nolu parselde hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

28.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Kullar Mevkii, Yaylacık ve Mahmutpaşa Mahalleleri, G23.c.05.a nazım, G23.c.05.a.3c-4c uygulama imar planı paftaları, 164 ada 24 nolu parsel ile 131 ada 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu

29.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Seymen Mahallesi, G23.c.04.d nazım, G23.c.04.d.4a uygulama imar planı paftası, 171 ada 5 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

30.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Yeniköy Merkez, Şehitekrem ve Ovacık Mahalleleri, G23.c.08.b-09.d ve G23.b.25.d nazım, G23.c.08.b.2c, G23.b.09.d.2b, G23.b.25.d.3d uygulama imar planı paftaları, 1398, 3445, 3465 ve 4880 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

31. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Yeniköy Merkez Mahallesi, G23.c.08.b nazım, G23.c.08.b.1a-1b-1c-1d uygulama imar planı paftaları, muhtelif ada ve parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

32. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Yuvacık Mevkii, Yeşilyurt Mahallesi, G23.c.05.d nazım imar planı paftası, 468 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

33.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Yuvacık Mevkii, Fatih Mahallesi, G23.c.10.b-10a nazım, G23.c.10.b.1a - G23.c.10.a.2b uygulama imar planı paftaları, 1296 parselden terk edilen tescil dışı alan ile 5377, 967, 968, 969, 978 ve 979 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

34. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Çayırova ve Gebze Belediyeleri, G22.b.18.c nazım, G22.b.18.c.2.-2.d uygulama imar planı paftaları, 4097 adanın doğusunda tescil harici alanda hazırlanan1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

35. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Çayırova Belediyesi, Şekerpınar Mahallesi, G22.b.13.c nazım, G22.b.13.c.3.c-3.d uygulama imar planı paftası, 703 ada 5 ve 6 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

36. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Çayırova Belediyesi, Şekerpınar Mahallesi, G22b.13.c nazım, G22b.13.c.3.c uygulama imar planı paftası, 737 ada 1 nolu parsel ve 676 ada 2 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

37. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Darıca Belediyesi, Kazım Karabekir Mahallesi, G22.b.23.c nazım imar planı paftası, 231 ada 1 ve 8 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

38. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Dilovası Belediyesi, Cumhuriyet Mahallesi, G23a.21.b nazım, G23a.21.b.3.a-3.b uygulama imar planı paftası, Eynerce Kavşağı Projesi için hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

39. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Balçık Mahallesi, G22.b.14.b-14.c nazım imar planı paftaları, 277, 293, 294, 295, 296 ,359 ve 397 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

40.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Cumhuriyet, Hürriyet ve Köşklüçeşme Mahalleleri, tescil harici alanlarda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

41.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, doğalgaz hatlarının ve emniyet mesafelerinin planlara işlenmesine yönelik hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

42. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Duraklı Mahallesi, G23.a.05.d.3.d uygulama imar planı paftası, 1332, 1333, 1335, 2582, 2583, 2584, 1432, 1433, 1434, 1331, 1435, 1322, 1323, 1324 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

43.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, İstasyon Mahallesi, G22.b.3 ve G22.b.24.a nazım imar paftası, 896 ada 7 nolu parselde hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

44. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Osmanyılmaz Mahallesi, G22.b.24.a, 24.b nazım imar paftaları, 449 ada 15 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

45.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Pelitli Mahallesi, G22.b.3 ve G22.b.15.d nazım imar paftası, 1976 nolu parselde hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

46. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Pelitli Mahallesi, G22.b.20.a nazım, G22.b.20.a.2.d uygulama imar planı paftası, 1522 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

47.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, Yukarı Mahallesi, G23.c.01.c nazım imar paftası, 5938 ve 5939 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

48.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, M.Alipaşa Mahallesi, G22b.25.c-25.d nazım, G22.b.25.c.1d-G22.b.25.d.2c uygulama imar planı paftaları, 1554 ada 1 parsel ile 1468 ada 3 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

49.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, M.Alipaşa Mahallesi, G23.b.25.d-24.c nazım, G23.b.25.d.2d-3a, G23.b.24.c.2b uygulama imar planı paftaları, 4797 ve 4796 adalar arasında yer alan 10.00 m imar yolu ile 3728 ada 3 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

50.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Veliahmet Mahallesi, G23.b.24.c-24.d nazım, G23.b.24.d.2.b ve G23.b.24.c.1.a uygulama imar planı paftası, 348 ada 78 nolu parselde hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

51.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kartepe Belediyesi, Sarımeşe Mahallesi, G24d.01.a-01.b-01.c. nazım, G24d.01.a.3.c, G24d.01.b.4.d ve G24d.01.c.1.a uygulama imar planı paftası, 648 ada 1 ve 2 nolu parsellerde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

52. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kartepe Belediyesi, Köseköy mevkii G23.b.25.c.3.a-3.d uygulama imar planı paftası, 344 ada 2 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

53.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Körfez Belediyesi, Agah Ateş Mahallesi, G23a.23.a nazım, 31K.4d ve 31J.3c uygulama imar paftaları, 128 ada 1, 2, 3 ve 4 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

54.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Körfez Belediyesi, Çamlıtepe Mahallesi, G23.b.21.b nazım, G23.b.21.b.4.b uygulama imar planı paftası, 375 ada 17 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

55.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Körfez Belediyesi, Güney Mahallesi, G23.b.21.d nazım, G23.b.21.d.3.c-3d uygulama imar paftaları, 1437 ada 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

56.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Körfez İlçesi, Hacı Osman Mahallesi, G23.b.21.d nazım, G23.b21.d.2.a uygulama imar paftası 1722 ada 2 nolu parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

57.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Planlama Bölgesi "Meskun ve Gelişme Kırsal Konut Alanı"na ait sınırların 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planına aktarılmasını içeren Belediyemiz Meclisi'nin 16.10.2014 tarih ve 610 sayılı kararına yapılan itirazlarla ilgili raporu,

58.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Planlama Bölgesi "Meskun ve Gelişme Kırsal Konut Alanı"na ait sınırların 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planına aktarılmasını içeren Belediyemiz Meclisi'nin 16.10.2014 tarih ve 611 sayılı kararına yapılan itirazlarla ilgili raporu,

59.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kandıra Planlama Bölgesi "Meskun ve Gelişme Kırsal Konut Alanı"na ait sınırların 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planına aktarılmasını içeren Belediyemiz Meclisi'nin 16.10.2014 tarih ve 612 sayılı kararına yapılan itirazlarla ilgili raporu,

60. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Karamürsel Planlama Bölgesi "Meskun ve Gelişme Kırsal Konut Alanı"na ait sınırların 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planına aktarılmasını içeren Belediyemiz Meclisi'nin 16.10.2014 tarih ve 613 sayılı kararına yapılan itirazlarla ilgili raporu,

61. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Belediyemiz sınırları içerisinde tabiat parkları sınırlarının planlara işlenmesini içeren 1/50000 ölçekli ÇDP, 1/25000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

62. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde nazım imar planı plan hükümlerinde değişiklik yapılmasını içeren Belediyemiz Meclisi'nin 17.7.2014 tarih ve 456 sayılı kararına yapılan itirazlarla ilgili raporu,

63. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Merkez Planlama Bölgesi "Meskun ve Gelişme Kırsal Konut Alanı"na ait sınırların 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planına aktarılmasını içeren Belediyemiz Meclisi'nin 16.10.2014 tarih ve 614 sayılı kararına yapılan itirazlarla ilgili raporu,

SÜRE UZATIMI:

64. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Körfez ve Sanayi Mahalleleri sınırları dahilinde yer alan ve nazım imar planında “I. Derece Merkezi İş Alanı (MİA)” ve “Yoğunluğu ve Yapı Düzeni ve/ya Fonksiyonu Yenilenecek (Düzeltilecek) Alan (Y)” olarak belirlenmiş yaklaşık 465 ha büyüklüğe sahip alanda hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile ilgili yazısı.

65.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kandıra Turizm Bölgesi, Kefken 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili yazısı,

66.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kandıra Turizm Bölgesi, Kerpe 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili yazısı,

67.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kandıra Turizm Bölgesi, Cebeci 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili yazısı,

68.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kandıra Turizm Bölgesi, Bağırganlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili yazısı,

TEKLİFLER:

69. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Başiskele Belediyesi, Döngel Mahallesi, G23.c.04.c-09.b nazım imar paftaları, 540, 541, 547, 548 nolu adalarda hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

70.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Başiskele Belediyesi, Bahçecik Mevkii, Kılıçaslan Mahallesi, G23c.09.a nazım, G23c.09.a.4.b uygulama imar planı paftası, 4863 ve 4864 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

71.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Başiskele Belediyesi, Bahçecik Mevkii, Damlar Mahallesi, G23.c.09.a nazım imar planı paftası, 492877-493580 dikey, 4507089-4505880 yatay koordinatları arasında imar hatlarının düzenlenmesi ve teknik ve sosyal donatı alanlarında yer değişikliği yapılmasına yönelik hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

72.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Başiskele Belediyesi sınırları içerisinde Belediyemiz Meclisi'nin 12.02.2015 tarih ve 77 sayılı kararına yapılan itiraz ile ilgili teklifi,

73.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Başiskele Belediyesi, uygulama imar planı, plan hükümlerinde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

74.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Çayırova Belediyesi, uygulama imar planı, plan hükümlerinde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

75.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Dilovası Belediyesi, uygulama imar planı, plan hükümlerinde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

76.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Darıca Belediyesi, uygulama imar planı, plan hükümlerinde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

77.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Darıca Belediyesi, Uygulama imar planı plan hükümlerine fırın yapıları ile ilgili ilave yapılmasını içeren uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

78.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Darıca Belediyesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, G22.b.24.a nazım, 29L.2a uygulama imar planı paftası, 741 ada 14 ve 15 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

79.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Darıca Belediyesi, Kazım Karabekir Mahallesi, G22b.24.a nazım imar planı paftası, 478 ada 4 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

80.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Darıca Belediyesi, Osmangazi Mahallesi, G22.b.23.a nazım, 30K.3a uygulama imar planı paftası, 1724 ada 1 nolu parsel ile 1725 ada 1 nolu parsellerin arasında bulunan 7.00m imar yolu ile Konut adasının doğusunda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

81.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Darıca Belediyesi, Osmangazi Mahallesi, G22.b3 ve G22.b.23.a nazım imar planı paftaları, 1674 ada 1 nolu parsel, 1675 ada 1 nolu parsel ve 1676 ada 1 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

82.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Darıca Belediyesi, Osmangazi Mahallesi, G22b.23a nazım imar planı paftası, 1685 ada, 3 parsel hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

83.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Darıca Belediyesi, Sırasöğütler Mahallesi, G22.b.23.b nazım, G22.b.23.b.1.c uygulama imar planı paftası, 1483 ada 16 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

84.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Derince Belediyesi, uygulama imar planı, plan hükümlerinde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

85.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Derince Belediyesi, G23b-22c nazım, G23b-22c-1b – 2a uygulama imar planı paftalarında yer alan 9.75 ha.’lık “Derince-Gişeler Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı” sınırları dahilinde yer alan 5140 ada, 1, 2, 3 ve 4 nolu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi.

86.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, uygulama imar planı, plan hükümlerinde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

87.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, Arapçeşme Mahallesi, G22.20.d ve G22.b.19.c nazım, G22.20.d.4.a ve G22.b.19.c.3.b uygulama imar planı paftaları, 3469 ada ve 3468 adalar arasından geçen 12 m. İmar yolunda düzenleme yapılmasına yönelik hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

88.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, Eskihisar Mahallesi, 984 ada 3 nolu parsel ile ilgili Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Kurulunun 24.02.2015 tarih ve 1892 sayılı kararı ile ilgili koruma amaçlı uygulama imar değişikliği ile ilgili teklifi,

89.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, Hacıhalil Mahallesi, G22.b.24.b nazım, G22.b.24.b.1b uygulama imar planı paftası, 204 ada 22 ve 36 nolu parsellerde hazırlanan koruma amaçlı uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

90.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, Hacıhalil Mahallesi, G22.b.24.b nazım imar planı paftası, 4067 ada 3 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

91.İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, İstasyon Mahallesi, G23.b.24.a nazım imar planı paftası, 1289 ada 8 ve 11 nolu parseller ile 2835 ada 1 ve 2 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

92.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, Kadıllı Mahallesi, G22.b3 nazım imar planı paftası, 195, 234 ve 306 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

93.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, Tavşanlı Merkez Mahallesi, G23.a.16.d nazım imar planı paftası, 2373 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

94.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, Pelitli Köyü, G22.b.15.c ve G22.b.20.b nazım imar planı paftaları, 1443, 1444 ve 382 nolu parsellerde hazırlanan ve Belediyemiz Meclisinin 12.02.2015 tarih ve 92 sayılı kararı ile onaylanan nazım imar planı değişikliğine yasal askı süresi içerisinde yapılan itiraz ile ilgili teklifi,

95.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, Tatlıkuyu Mahallesi, G22.b.24.b nazım, 30K.3d uygulama imar planı paftası, 800 ada 6 ve 12 nolu parsellerde hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

96.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Gölcük Belediyesi, Dumlupınar Mahallesi sınırları dahilinde, G.23.c.02.c nazım, G.23.c.02.c.1.c-2.d uygulama imar planı paftalarında, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun uyarınca 11.02.2015 tarih ve 2015/7279 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile ilan edilen Riskli Alan sınırının 1/5000 ölçekli nazım imar planına işlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

97.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi, Fatih ve Alikahya Atatürk Mahalleleri, G23.b.21.d-25.c nazım, G23.b.25.c.2.b, G23.b.21.d.1.a-1.b uygulama imar plan paftaları, 456 nolu imar adası ile 125 ada 1 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

98.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi, Gündoğdu Mahallesi, G23b.25a.3b uygulama imar planı paftası, Konut alanı kullanımındaki 119 nolu imar adasının güney cephesinin Nato Boru Hattı koruma Bandı sınırına kadar genişletilmesi ile ilgili hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

99. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi, Mehmetalipaşa Mahallesi, G23.b.25.d nazım imar planı paftası, 3245 ada, 12 ve 13 nolu parsellerde hazırlanan ve Belediyemiz Meclisinin 12.02.2015 tarih ve 102 sayılı kararı ile onaylanan nazım imar planı değişikliğine yasal askı süresi içerisinde yapılan itiraz ile ilgili teklifi,

100.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi, Orhan Mahallesi, Tescilli Sur Duvarlarının koruma alanı sınırı ile ilgili Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Kurulunun 11.02.2014 tarih ve 1363 sayılı kararının1/5000 ölçekli nazım imar planına işlenmesi ile ilgili teklifi,

101.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi, Yahyakaptan Mahallesi, G23.b.25.d nazım imar planı paftası, 2543 ada 32 nolu parselde hazırlanan ve Belediyemiz Meclisinin 15.01.2015 tarih ve 47 sayılı kararı ile onaylanan nazım imar planı değişikliğine yasal askı süresi içerisinde yapılan itiraz ile ilgili teklifi,

102.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi, Yenidoğan Mahallesi, G23.b.23.c nazım, G23.b.23.c.2d uygulama imar planı paftası, 97 ada 66 parsel ve doğusunda yer alan tescil harici alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

103.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi, Yenişehir ve Yahya Kaptan Mahalleleri, G23.b.25.d nazım, G23.b.25.d.2.d uygulama imar planı paftası, 2543 ada 32 nolu (eski 25 parsel), 4805 ada 1 nolu parsel ile 1463 ve 2543 nolu imar adaları arasında yer alan tescil harici alanda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

104.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi, Yenidoğan Mahallesi, G.23.b.23.c-24.d nazım, G.23.b.23.c.02.c- G.23.b.24.d.1.a-1.c-1.d uygulama imar planı paftaları, 1049 ada 33, 34, 35, 36 ve 73, 3905 ada 1, 2171 ada 5, 4412 ada 9, 11 ve 4417 ada 20 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

105.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Kandıra Belediyesi, uygulama imar planı, plan hükümlerinde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

106.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Kandıra Belediyesi, Akdurak Mahallesi, F24d Çevre Düzeni Planı, F24.d3 ve F24.d.19.d nazım imar plan paftaları, 112 ada 33,78 ve 101 nolu parsellerde hazırlanan 1/50000 ölçekli Çevre Düzeni Planı, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

107.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Kandıra Belediyesi, Kıncıllı, Kerpe , Kültür varlıklarını Koruma Kurulunun 17.03.2015 tarih ve 1925 sayılı kararı ile ilgili 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı uygulama imar planı teklifi,

108.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Kandıra Belediyesi, Orhan ve Akdurak Mahalleleri, Rekreasyon Alanı ile Park ve Dinlenme Alanının yer değişikliği ile ilgili 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

109.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Karamürsel Belediyesi, uygulama imar planı, plan hükümlerinde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

110.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Karamürsel Belediyesi, Camiatik Mahallesi, 95 adada hazırlanan koruma amaçlı nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

111.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Karamürsel Belediyesi, Kayacık Mahallesi, G23d.08.a nazım imar planı paftası, 174 ada 25 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

112.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Kartepe Belediyesi, uygulama imar planı, plan hükümlerinde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

113. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Kartepe Belediyesi, Kent Mezarlığı Alanı ile ilgili 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

114.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Kartepe Belediyesi, Maşukiye Mahallesi, G24.d2 ve G24d.08.b nazım imar planı paftaları, 3398 nolu parselde hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

115.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Körfez Belediyesi, Güney Mahallesi, G23b.21.c nazım imar planı paftası, 872 ada 4 ve 7 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

116. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Körfez Belediyesi, Hacıosman Mahallesi, G23a.25b nazım ve G23a.25b.4c uygulama imar planı paftası, 701 ada 31 numaralı parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

117.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Körfez Belediyesi, Yeniyalı Mahallesi, G23b.21.c nazım imar planı paftası, 504 ada 1 nolu parsel ile uzantısıdaki tescil harici alanda hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

118.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Körfez Belediyesi, Yukarı Hereke Mahallesi, G23.a.18.c nazım, G23.a.18.c.3.c uygulama imar paftası, 466 ada 1 nolu parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

119.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Körfez Belediyesi, G23b21d2a-1b, 21d-1a, G23a25c2b-2a-1b, 25b4c-4d, 25c1a, 25a3c uygulama imar planı paftalarında hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

120.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Körfez Belediyesi, Yeniyalı Mahallesi, G23.b.21.c nazım, G23.b.21.c.1.a-1.b-2.d uygulama imar planı paftaları, 490, 491, 492, 496, 502 ve 1069 nolu adalar ile ilgili hazırlanan uygulama uygulama imar planı paftalarında hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

121.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, 1/25000 ölçekli nazım imar planı plan hükümlerinin "Kırsal Konut Alanı" maddesinde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

122.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı’nın (MARKA) 2015 yılı “Kültür ve Turizm Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek” programına “Servetiye Karşı Köyü Taş Camii Restorasyonu ve Kırsal Alan Kültürel Miras ile Turizmi Çeşitlendirme Projesi” adlı proje ile başvuru yapılması ile ilgili teklifi,

123.Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, mülkiyeti belediyemize ait olan İzmit İlçesi Durhasan Mahallesi 9257 parsel sayılı 20.155,09m² yüzölçümlü taşınmazın Hayvan Pazarı ve Borsası yeri olarak kullanılmak üzere İzmit Belediyesine tahsis edilmesi ile ilgili teklifi,

124.Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına ait 2015 yılı Tarife Güncellemesi ile ilgili teklifi,

125.Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Fen ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlıklarının Bütçe Aktarmaları ile ilgili teklifi,

126.İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Belediyemiz Personeline yönelik olarak Hizmet içi Eğitim ve Eğitici nitelikteki diğer etkinliklerin düzenlenmesi amacıyla Marmara Belediyeler birliği ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirilmesi ile ilgili teklifi,

127.İnsan Kaynakları ve Eğtim Dairesi Başkanlığı’ nın, Disiplin Amirleri Yönetmeliği ile ilgili teklifi,

128.İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Kadro iptal- ihdası ile ilgili teklifi,

129.Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın, Belediyemiz Sekaprk-Yahya Kaptan arası Tramway hattında kullanılmak üzere 2 adet Tramway alınması ile ilgili teklifi,

130.Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın, İlimiz, Kartepe ilçesi, Sarımeşe- Hürriyet Mahallesi hudutlarında bulunan ve iki hisseden oluşan 3099 sayılı parsel üzerinde 1000 kişilik Kapalı Spor Salonu yapılması ile ilgili teklifi,

131.Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı’nın,Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile ilgili teklifi,

132.Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına ait 2015 yılı Tarife Güncellemesi ile ilgili teklifi,

133.Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Turgut Mahallesi Park Alanı Projesi kapsamında kalan Turgut Mahallesi tapu kütüğüne kayıtlı Binali ÇETİNE’e ait 4339 ada 7 parsel sayılı taşınmazın trampa edilmesi ile ilgili teklifi,

134.Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Belediyemiz Meclisinin 10.05.2012 tarihli ve 238 sayılı kararı ile kabul edilen Görev ve Çalışma yönetmeliğinin revize edilmesi ile ilgili teklifi,

135.Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Mülkiyeti Belediyemize ait Gölcük ilçesi, Şirinköy Mahalesi, 279 ada, 1 parselde yer alan , Kalıcı İş Merkezi Zemin kat 1/46 arsa paylı 13 no.lu taşınmazın, Gölcük Kaymakamlığı, Halk Eğitim Merkezine olan tahsisin kaldırılması ile ilgili teklifi,

136.Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Mülkiyeti Belediyemize ait olan Başiskele İlçesi, Yuvacık Mahallesi,351 ada,1 parsel sayılı 13.810,00 m2 taşınmazın Eğtim merkezi yapılmak üzere, Diyanet İşleri Başkanlığı’na tahsis edilmesi ile ilgili teklifi,

137.Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Mülkiyetine hisseli olarak sahip olduğumuz 3230 ada 23’nolu parselin 1/1000 uygulama İmar Planındaki Plan Fonksuyonuna göre, ifraz işleminin yapılması ile ilgili teklifi,

138.Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Yarımca 14,5 Metrelik yol projesi kapsamında kalan Körfez ilçesi Yarımca Mahallesi tapu kütüğüne kayıtlı Zeki KILIÇ’a ait 722 ada 1 ve 2 parsel sayılı taşınmazların trampa edilmesi ile ilgili teklifi,

139.Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, İzmit İlçesi,Yenidoğan mahallesi Seka eski fabrika alanı içinde, 3315 ada 1 parsel sayılı taşınmaz üzerinde yer alan Belediyemize ait 2 katlı binanın Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne olan tahsisin kaldırılması ile ilgili teklifi,

140.Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın, İlimiz genelinde Mezarlık alanları tesis edilmesi ile ilgili teklifi,

141.Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’nın, Tablet Bilgisayar Projesi ile ilgili teklifi,

142.Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın, Gölcük Belediyesi, İhsaniye, Çiftlik Mahallesi dahilinde bulunan taşınmaz üzerinde Gölcük, İhsaniye Spor Tesisi ile çevresine Peyzaj düzenlenme işinin Belediyemiz ile ortak proje kapsamında gerçekleştirilmesi ile ilgili teklifi,

143.Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın, İlimiz, Başiskele İlçesi, Yeniköy - Karşıyaka Mahallesi, 651 ada hudutları dahilinde bulunan mülkiyeti Başiskele Belediyesi’ne ait olan 4.869,86 m²’lik 1 sayılı parsel üzerinde Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyemiz tarafından, 1000 Kişilik Kapalı Spor Salonunun, Ortaklaşa Yaptırtılması ile ilgili teklifi,

144.Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın, İlimiz, Kandıra İlçesi, Çarşı Mahallesi, 155 ada hudutları dahilinde bulunan mülkiyeti Spor Genel Müdürlüğü’ne ait olan 9.463,28 m²’lik 263 sayılı parsel üzerinde Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyemiz tarafından, 1000 Kişilik Kapalı Spor Salonunun, Ortaklaşa Yaptırtılması ile ilgili teklifi,

Başkanlık Divanına Meclis 1. Başkan Vekilinin geçmesi.

145. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın, 2014 Yılı Faaliyet Raporu ile ilgili teklifi,

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım