16 KASIM 2017 TARİHLİ MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

16 KASIM 2017 TARİHLİ MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINDAN,

Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 13. maddesi gereğince; 16/11/2017 Perşembe günü, saat: 15.00’ da Kocaeli-İzmit, Karabaş Mahallesi, Sanayi Fuarı 4. Caddesi, No: 39’daki (Fuariçi) Leyla Atakan Kültür Merkezi, Dr. Şefik Postalcıoğlu Konferans Salonu’nda Kasım ayı olağan meclis toplantısı 1. Birleşimi için toplanarak gündemindeki konuları görüşecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

İbrahim KARAOSMANOĞLU

Büyükşehir Belediye Başkanı

  • Yoklama ve açılış,
  • 12/10/2017 tarihli tutanak özetinin okunması ve oylanması,

Meclise Bilgi Verilecek Konuların Sunumu

  • İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın Müdür ve üstü unvanlı personelin atanmasına ilişkin bilgi sunumu,

GÜNDEM

==============

RAPORLAR:

1. Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Belediyemize ait Gölcük İlçesi, Yazlık Mahallesi, 268 ada 6 parsel sayılı taşınmazın Gölcük Kaymakamlığına tahsis edilmesi ile ilgili raporu,

2. Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Dilovası Belediyesine ait 26 adet taşınmazın Belediyemizce devir alınması ile ilgili raporu,

3. Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Belediyemize ait, Merkez Meyve ve Sebze Hal Tesislerinde boş bulunan 28 nolu işyerinin 31/12/2023 tarihine kadar 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre kiralanması ile ilgili raporu,

4. Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Belediyemize ait İlimiz Gölcük İlçesi, Dumlupınar Mahallesi, Atatürk Bulvarı, 81 Ada/123 Parsel üzerinde bulunan Gölcük Belediye Hizmet Binası içerisindeki 3-4-5-7-8-9 nolu işyerlerinin İSU Genel Müdürlüğü’ne kiralanması ile ilgili raporu,

5. Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Kartepe İlçesi, Eski Eşme Mahallesi, 104 ada 159 parsel numaralı tescil harici alanda bulunan Belediyemize ait 2 adet yapı ile kantar alanının Kartepe Belediyesine tahsis edilmesi ile ilgili raporu,

6. Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, 2018 Yılı Gelir Tarifesi ile ilgili raporu,

7. Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Ulaşım Dairesi Başkanlığına 5018 Sayılı Kamu Mali Kontrol Kanunu’nun 21. maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 36.maddesi gereğince aktarma yapılması ile ilgili raporu,

8.Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Ulaşım Dairesi Başkanlığına 5018 Sayılı Kamu Mali Kontrol Kanunu’nun 21. maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 37.maddesi gereğince ek ödenek yapılması ile ilgili raporu,

9. Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Darıca İlçesi Bağlarbaşı Mahallesi 10842 sayılı parselde ilçe sakinlerinin istifade edeceği Kapalı Spor Salonu yapım işinin Belediyemiz ile ortak proje kapsamında yapılması ile ilgili raporu,

10.Hukuk Komisyonu’nun, Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile ilgili raporu,

11. Plan ve Bütçe + Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu’nun, Bilge Şehir Kocaeli projesi kapsamında çeşitli faaliyetlerde bulunabilmesi amacı ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği yapılması ile ilgili raporu,

12. İsimlendirme Komisyonu’nun, Gölcük İlçesi Ulaşlı Yalı Mahallesinde bulunan Ayhan Bermek Caddesi isminin değiştirilmesi ile ilgili raporu,

13. İsimlendirme Komisyonu’nun, Kandıra İlçesi, Nasuhlar Mahallesinde bulunan Budala Mevkii Küme Evleri isminin, Zenginler Mevkii Küme Evleri olarak değiştirilmesi ile ilgili raporu,

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORLARI:

14. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Seymen Mahallesi, G23c.04d nazım, G23c.04d.1c, 1d, 4a imar planı paftaları, 164 ada 1-2-3-11 ve 12 nolu parseller, 165 ada 1-4-5-11-12-13 ve 14 nolu parseller, 174 ada 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 nolu parseller, 175 ada 1-2-5 nolu parseller, 183 ada 1-2-12 nolu parseller, 185 ada 1-2-3-4 nolu parseller, 186 ada 1-13-14-15-16 ve 17 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

15. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Seymen Mahallesi, G23.c.03.c-04.d nazım imar plan paftası, 56,59, 60, 612, 1501, 2347 ve 3770 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

16. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Körfez Mahallesi, G23.c.04.d. nazım, G23.c.04.d.2.d uygulama imar planı paftası, 236 ada 11 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

17. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Doğantepe, B-10 Gelişme Konut Bölgesinde hazırlanan ve Belediyemiz Meclisinin 16.03.2017 tarih ve 133 sayılı kararı ile onaylanan uygulama imar planı değişikliğine yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili raporu,

18. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Altınkent Mahallesi, G23c.09.b.2.a uygulama imar planı paftası, 269 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

19. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Paşadağ Mahallesi, G23c05c nazım imar planı paftası, 5605 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

20. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Kılıçaslan Mahallesi, G23c.09d.2c uygulama imar planı paftaları, 1787 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

21. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Çayırova Belediyesi, Akse, Özgürlük, İnönü, Emek, Yenimahalle, Atatürk ve Çayırova Mahalleleri sınırları dahilinde hazırlanan ve Belediyemiz Meclisi'nin 12.01.2017 tarih ve 23 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planına yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili raporu,

22. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Çayırova Belediyesi, G22b.19a nazım imar planı paftası, 751 ada 1 parsel ile 738 adada yer alan tescil harici alanda hazırlanan nazım imar planı değişikliği raporu,

23. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Çayırova Belediyesi, Şekerpınar ve Cumhuriyet Mahalleleri, G22.b.13.c-13.d-18.b nazım, G22.b.13.c.2.d, G22.b.13.d.3.b ve G22.b.18.b.2.b uygulama imar planı paftaları, 778 adanın kuzeyindeki, 567 adanın kuzeyindeki, 744 adanın batısındaki tescil harici alanlar ile 749 ada 5 nolu parsele ilişkin hazırlanan uygulama imar planı değişikliği raporu,

24. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Darıca Belediyesi sınırları dahilindeki yağmursuyu ve atıksu hatlarının planlara işlenmesi ve Bağlarbaşı Mahallesi, 259 ada 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği raporu,

25. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Darıca Belediyesi, Kazım Karabekir Mahallesi, G22b.24a nazım, 29L.2d uygulama imar planı paftası, 502 ada 1 ve 2 nolu parsellerde hazırlanan ve Belediyemiz Meclisi'nin 13.07.2017 tarih ve 410 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazın değerlendirilmesi ile ilgili raporu,

26. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Derince Belediyesi, Sırrıpaşa Mahallesi, G23b.22c nazım, G23b.22c.4a uygulama imar planı paftası, 4508 ada 11 nolu parselde hazırlanan ve Belediyemiz Meclisi'nin 13.07.2017 tarih ve 412 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazın değerlendirilmesi ile ilgili raporu,

27. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Dilovası Belediyesi, Orhangazi Mahallesi, G23a.21b nazım, G23a.21b.3a-3b-3d uygulama imar planı paftası, "Eynerce Kavşağı Kuzey Yan Yol Bağlantı Düzenleme Kesin Projesi" nin planlara işlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

28. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Dilovası Belediyesi, Tavşancıl Mahallesi, G23a.21c nazım, G23a.21c.2b-2c uygulama imar planı paftası, Liman Amaçlı 1/5.000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

29. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Dilovası Belediyesi, Demirciler Mahallesi, G23a4 ve G23a.16c-17d nazım imar planı paftaları, 861, 863, 841, 866 ve 722nolu parsellerde hazırlanan 1/25.000 ve 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

30. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Dilovası Belediyesi, Kayapınar Mahallesi,G23.a.22.a. nazım, G23.a.22.a.4.a uygulama imar planı paftası,4586, 4587 nolu parsellerin doğusundaki tescil harici alanda hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

31. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Dilovası Belediyesi, Orhan Gazi, Mimar Sinan, Cumhuriyet ve Turgut Özal Mahallelerinde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği raporu,

32. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Dilovası Belediyesi, Çerkeşli Mahallesi, G23a.17a nazım, G23a.17a.3c uygulama imar planı paftası, 393 ada 30 nolu parselin güneyinde kalan tescil harici alanda hazırlanan 1/5.000 ölçekli nazım ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı ile ilgili raporu,

33. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Dilovası Belediyesi, Fatih Mahallesi, Adatepe Mevkii, G23.a.21.c nazım, G23.a.21.c.1b-2a uygulama imar planı paftaları, 17 ada 42, 91, 92, 105 ve 110 nolu parsellerin bulunduğu alanda hazırlanan Koruma Amaçlı 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama İmar Planı raporu,

34. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Tavşanlı Mahallesi, G23a.16d nazım imar planı paftası, 851, 852, 853, 854, 858, 859 ve 2603 nolu adaları kapsayan alanda hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

35. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, İnönü ve Gaziler Mahalleleri, 1/50000 ölçekli G.22.b çevre düzeni, 1/25000 ölçekli G.22.b.3 ve 1/5000 ölçekli G.22.b.19.b.-19.c. nazım, 1/1000 ölçekli G.22.b.19.b.4.c.-3.d., G.22.b.19.c.1.a.-1.b.-1.c.-2.a.-2.b.-2.c.-2.d. uygulama imar planı paftaları, Gebze Güzeller Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı sınırları ve yakın çevresinde hazırlanan 1/50000 ölçekli Çevre Düzeni Planı, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

36. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Barış ve Tatlıkuyu Mahalleleri, G22.b.24.b. nazım, G22.b.24.b.4.a-2.d uygulama imar planı paftaları, 1083 ada 7 ve 8 nolu parsel ile 801 ada 5 nolu parselde hazırlanan 1/25000, 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

37. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, sınırları içersindeki "TEM Şekerpınar gişeleri ile TEM Gebze Doğu Kavşağı arası Kuzey Güney Yanyollar Tek Yön 1. Etap Uygulama Projesi" nin imar planlarına aktarılması ile ilgili 1/25000, 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

38. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Mustafapaşa Mahallesi, G.22.b.19.c nazım, G.22.b.19.c.4.a, 4.b, 4.c imar planı paftaları, 4280 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği raporu,

39. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Hatipler Mahallesi, G22.b.05.d nazım, G22.b.05.d.2.c imar planı paftası, 1027 parsel ve etrafındaki tescil harici alanda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

40. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Ulus Mahallesi, G22.b.18c nazım, G22.b.18c.3a uygulama imar planı paftası, 4715 ada 20 nolu parselin kuzeyindeki tescil harici alanda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

41. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Mimarsinan Mahallesi, G22b.18.c.2.d uygulama imar planı paftası, 3762 ada 13 ve 16 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

42. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Mimar Sinan Mahallesi, G.22.b.18.c nazım, G.22.b.18.c.2.d imar planı paftası, 3744 ada 2 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği raporu,

43. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze, Darıca, Çayırova Belediyeleri sınırları içerisindeki Gebze - Darıca hafif raylı sistem hattının imar planlarına işlenmesine yönelik hazırlanan ve Belediyemiz Meclisi'nin 15.06.2017 tarih ve 337 sayılı kararı ile onaylanan 1/50000 ölçekli çevre düzeni, 1/25000, 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazın değerlendirilmesi ile ilgili raporu,

44. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Cumhuriyet Mahallesi, G22b.17.c-18.d nazım, G22.b.17.c.2.c-3.b, G22.b.18.d.1.d-4.a uygulama imar planı paftaları, 4 ada 39 nolu parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

45. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, Donanma Mahallesi, G23c.02d nazım imar planı paftası, 320 ada 6 nolu parsele ilişkin hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

46. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, Çiftlik Mahallesi, G23.c.02.c nazım, G23.c.02.c.3.b uygulama imar planı paftası, 89 ada 1, 2, 3, 6, 7, 8 ve 9 nolu parsellere ilişkin hazırlanan uygulama imar planı değişikliği raporu,

47. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, Örcün, Atatürk ve Topçular Mahalleleri, G23.c.02.d.1.d-01.c.3.b-01.c.3.c uygulama imar planı paftaları, 472 ada 4 nolu parsel, 332 ada 2 nolu parsel ve 332 ve 333 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

48. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, Hisareyn Mahallesi, G23c.08a.4a uygulama imar planı paftası, 266 ada 3 ve 6 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği raporu,

49. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, Karaköprü Mahallesi, G23.c.03.d.4.b, G23.c.03.d.4.c uygulama imar planı paftası, 656 ada 3 ve 4 nolu parseller, 657 ada 3 ve 4 nolu parseller, 658 ada 4, 5 ve 6 nolu parseller, 666 ada 5, 6, 7 ve 8 nolu parseller, 667 ada 7, 8, 9, 10,11 ve 12 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

50. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, Çiftlik Mahallesi, G.23.c.02.c nazım, G23c.02c.2c uygulama imar planı paftası, 2531, 2539, 2540 ve 2784 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği raporu,

51. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, Donanma Mahallesi G23.c.02.d.1.c uygulama imar paftası, 223 ada 80, 81, ve 82 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı ile ilgili raporu,

52. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Körfez Mahallesi, G23b.25d, G23b.24c nazım, G23b.25d.4a, G23b.24c.3b uygulama imar planı paftaları, 602 ada 3, 15, 19, 21 nolu parsellerde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

53. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Cedit Mahallesi, G23b.24.c nazım, G23b.24.c.2.d-G23b.24.c.1.c uygulama imar planı paftaları, 5086 ada 1 nolu parsel ve parselin güneyinde kalan tescil harici alana ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

54. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Serdar Mahallesi, G23b.23c nazım, G23.b.23.c.2.c uygulama imar planı paftası, 3327 ada 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

55. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Kozluk Mahallesi sınırları dahilinde, 176 ada 16 nolu parselde hazırlanan koruma amaçlı 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile ilgili raporu,

56. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Tavşantepe Mahallesi sınırları dahilinde, G.23.b.25.a nazım, G.23.b.25.a.3.d uygulama imar paftasında kalan, 230 ada 9, 13 ve 14 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı ile ilgili raporu,

57. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kandıra Belediyesi, Hacılar Mahallesi, F24.d4, F24.d.17.c-22.b nazım, F24.d.17.c.4c-4d, F24.d.22.b.1a-1b uygulama imar planı paftaları dahilinde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

58. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Karamürsel Belediyesi, 4 Temmuz Mahallesi, G23d.08.b nazım imar planı paftası, 134 ada 6 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

59. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kartepe Belediyesi, Ataevler Mahallesi, G24.d.01.b nazım, G24.d.01.b.2.a-2.b uygulama imar planı paftaları, 636 ada 4 nolu parsellere ilişkin hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

60. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kartepe Belediyesi, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, G24d.01a nazım imar planı paftası, 526 ada 1 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği raporu,

61. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Körfez Belediyesi, Yavuz Sultan Selim Mahallesi, G22b.21c nazım, G22b.21c.2a uygulama imar planı paftası, 85, 86, 88, 96, 97, 101, 102, 104, 135, 2916, 2917, 2919, 2920, 2921, 2922, 2923, 2924, 2925, 2926, 2927, 2928, 2929, 2930, 2931 ve 3367 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

62. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Körfez Belediyesi, Yukarı Hereke Mahallesi, G23a18c- G23a23b nazım, G23c18c3d- G23a23b2a uygulama imar planı paftaları, 2931 nolu parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

63. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Körfez Belediyesi, Hacı Akif, Agah Ateş, Yukarı Hereke, 17 Ağustos, Kışladüzü, Şirinyalı ve Kirazlıyalı Mahallelerini kapsayan alanda hazırlanan ve Belediyemiz Meclisi'nin 13.07.2017 tarih ve 438 sayılı kararı ile onaylanan nazım imar planı değişikliğine yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili raporu,

SÜRE UZATIMI:

64. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Derince Belediyesi, Yenikent ve Mersincik Mahalleleri, G23b.22a, G23b.23d nazım, G23b.22a.4c ve G23b.23d.1a uygulama imar planı paftası, 4751 ada 1 ve 2 nolu parseller ile 2411 ada 1 nolu parselde hazırlanan ve Belediyemiz Meclisi'nin 17.11.2016 tarih ve 613 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine yapılan itiraz ile ilgili yazısı,

TEKLİFLER:

65. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Başiskele Belediyesi, Yeniköy Mahallesi, G23c.08.b nazım, G23c.08.b.2.a uygulama imar planı paftası, 372 ada 12 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

66. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Başiskele Belediyesi, Mahmutpaşa ve Yeşilyurt Mahallesi, G23.c.05.d nazım imar planı paftası, 438 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nolu parseller ile 709 ada 1, 2, 3, 4, 5 nolu parseller arasından geçen imar yoluna ilişkin hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

67. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Başiskele Belediyesi, Aydınkent Mahallesi, G23c.04.c nazım imar planı paftası, 6057, 6058, 6059, 6060 ve 6061 nolu parsellere ilişkin hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

68. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Başiskele Belediyesi, Yeniköy Mahallesi, G23c.08b.2b uygulama imar planı paftası, 475 ada 15 ve 16 nolu parsellere ilişkin hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

69. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Başiskele Belediyesi, Yuvacık Mahallesi, G23c.09b.3 uygulama imar planı paftası, 312 ve 1864 nolu parseller arasındaki tescil harici alana ilişkin hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

70. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Başiskele Belediyesi, Damlar Mahallesi, G23c.04d.3c-09a.2b uygulama imar planı paftası, 6505 nolu parsele ilişkin hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

71. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Başiskele Belediyesi, 1/5000 ölçekli nazım imar planlarının, plan notlarının ve lejant paftasının Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda yeniden düzenlenmesine yönelik nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

72. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Başiskele Belediyesi, Sepetlipınar Mahallesi, Depolama, KDKÇA ve Teknik Altyapı Alanında hazırlanan ve Belediyemiz Meclisi'nin 11.05.2017 tarih ve 256 sayılı kararı ile onaylanan uygulama imar planına yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili teklifi,

73. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Çayırova Belediyesi, Cumhuriyet Mahallesi, G22b13d nazım imar planı paftası, 1436 ve 1437 nolu parselleri içeren 10.08.2017 tarih ve 466 sayılı meclis kararı ile onaylanan nazım imar planı değişikliğine yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazın değerlendirilmesi ile ilgili teklifi,

74. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Çayırova Belediyesi sınırları dahilinde bulunan ve proje çalışmaları Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen "Çayırova TEM-E5 Bağlantı Yoluna Paralel Yan Yol Ön Projesi"nin imar planlarına işlenmesi ve bahse konu proje doğrultusunda planların revize edilmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi,

75. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Darıca Belediyesi, Pirireis Mahallesi sınırları dahilinde, 29k.2a uygulama imar paftasında kalan, 1065 ada 4, 5, 7, 9 nolu parseller ve 1070 ada 1 ve 2 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

76. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Darıca Belediyesi, Nenehatun Mahallesi, G22b.23.b nazım imar planı paftası, 1484 ada 1 nolu parsel ve 1570 ada 9 nolu parsele ilişkin hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

77. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Derince Belediyesi, Yavuz Sultan Mahallesi, G23.b.22.d ve G23.c.02.a nazım, G23.b.22.d.4.d ve G23.c.02.a.1.a uygulama imar planı paftaları, 1443 ada 8 ve 9 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

78. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Derince Belediyesi, 1/5000 ölçekli nazım imar planlarının, plan notlarının ve lejant paftasının Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda yeniden düzenlenmesine yönelik nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

79. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Derince Belediyesi, Çınarlı Mahallesi, G23b.22c.2a uygulama imar planı paftası, 4009 ada 4,5,6,7 nolu parselin doğusunda kalan tescil harici alana ilişkin hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

80. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Derince Belediyesi, Yavuz Sultan Mahallesi, G23b.22d nazım, G23b.22d.4.b uygulama imar planı paftası, 1384 ada 17, 24, 25, 27, 45 ve 46 nolu parsellerde "Kültür Merkezi ve Katlı Otopark yapımı için 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 27. maddesine istinaden Ortak Hizmet Projesi kapsamında yapılması için Derince Belediyesi ile Belediyemiz arasında yapılacak protokol için Belediye Başkanına ve Encümenine yetki verilmesi ile ilgili teklifi,

81. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Derince Belediyesi, Yavuz Sultan Mahallesi, G23b.22d nazım, G23b.22d.4.b uygulama imar planı paftası, 1384 ada 17, 24, 25, 27, 45 ve 46 nolu parsellerde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

82. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Dilovası Belediyesi, Tavşancıl Mahallesi, G23.a.22.b.3.c-3.d uygulama imar planı paftası, 1260 nolu parsele ilişkin hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

83. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Dilovası Belediyesi, Çerkeşli Mahallesi, Belediyemiz Meclisinin 15.06.2017 tarih, 344 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonuna yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazlara ilişkin hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

84. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, Gebze kuzey bölgesi kanalizasyon ve kollektör hattının planlara işlenmesi adına hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

85. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, Balçık Mahallesi, G22b.14a.3c-3d, G22b.14d.2a-2b ve G22b.14c.1a uygulama imar planı paftaları, GK24 uygulama bölgesinde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

86. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, plan notu eklenmesine ilişkin hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

87. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, Ulus Mahallesi, G22.b.18.c nazım, G22.b.18.c.3.a uygulama imar planı paftası, 4758 ada 8 nolu parsele ilişkin hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

88. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, Gaziler Mahallesi, G22.b.19.d nazım, G22.b.19.d.2.c uygulama imar planı paftası, 6354 ada 1 nolu parsele ilişkin hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

89. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, Osman Yılmaz Mahallesi, G22b.24a, 24b nazım imar planı paftaları, 2469 ada 1, 2, 3 parseller, 2738 ada 1, 2, 3, 4, 5 parseller, 2747 ada 1, 2, 3, 4, 5 parseller, 2749 ada 1, 2, 3 parseller ile civarında hazırlanan ve Belediyemiz Meclisi'nin 13.07.2017 tarih ve 418 sayılı kararı ile onaylanan nazım imar planı değişikliğine yasal askı süresi içersinde yapılan itirazın değerlendirilmesi ile ilgili teklifi,

90. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Kuzey Marmara Otoyolunun Gebze 1/25000 ölçekli nazım imar planına işlenmesine ilişkin hazırlanan 1/25000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

91. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Kuzey Marmara Otoyolunun Gebze 1/5000 ölçekli nazım imar planına işlenmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

92. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Gebze Belediyesi, Cumhuriyet Mahallesi, 1/50000 ölçekli G22.b Çevre Düzeni Planı, 1/25000 ölçekli G22.b4 ve 1/5000 ölçekli G22.b.17.c nazım, G22.b.17.c.2.b-2.c-2.d uygulama imar plan paftaları, 4 ada 40 nolu parselde hazırlanan 1/50000 ölçekli Çevre Düzeni Planı, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

93. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Gebze Belediyesi, Cumhuriyet Mahallesi, 1/25000 ölçekli G22.b.4 ve 1/5000 ölçekli G22.b.17.c-18.d nazım imar plan paftaları, 2 ada 22 ve 23 nolu parseller ve yakın civarında Kocaeli 1.İdare Mahkemesinin kararına istinaden hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

94. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gölcük Belediyesi, G23c.02c.3c, G23c.03d.4d, G23c.07b.2a ve G23c.07b.2b uygulama imar planı paftaları, Hisardere İslah Projesi ıslah güzergahında yapılan düzenlemeler ile ilgili hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

95. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gölcük Belediyesi, Donanma Mahallesi, G23.c.02.d nazım, G23.c.02.d.2.d uygulama imar planı paftası, 102 ada 119, 128 ve 129 nolu parsellerde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

96. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gölcük Belediyesi, Şehitler Mahallesi, G23c.02c nazım imar planı paftası, 264 ada 1 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

97. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gölcük Belediyesi, Değirmendere ve Yalı Mahalleleri, G23c.01c.1a-1b uygulama imar planı paftaları, 'Uygun Olmayan Alan Hattı'nda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

98. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi, Yenişehir ve Kadıköy Mahalleleri, G23b.24c ve G23b.25a nazım imar planı paftası, 4934 ada 16 nolu parselin kuzeyindeki tescil harici alan ve 2513 ada 26 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

99. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi, Bekirdere Mahallesi, G23b25a nazım, G23b25a4d uygulama imar paftası, 324 ada 6 nolu parsel ve 333 ada 2 nolu parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

100.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi, Şirintepe Mahallesi, G23b23d nazım imar planı paftası, 1851 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

101.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi, Gündoğdu Mahallesi, Cephanelik mevkiinde bulunan 798 Ada etrafında yer alan imar yollarından yüksek eğim dolayısıyla açılması mümkün olmayanlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

102.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi sınırları içerisinde “Ağaçlandırılacak Alan” kullanımlarının plan dışına çıkarılması ile ilgili hazırlanan ve Belediyemiz Meclisinin 11.05.2017 tarih ve 277 sayılı kararı ile onaylanan uygulama imar planına askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili teklifi,

103.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi, Mehmet Ali Paşa Mahallesi, G23.b.25.d nazım imar planı paftası, 3241 ada 20 nolu parsele ilişkin hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

104.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi sınırları içerisinde yer alan "Sekapark-Plajyolu Tramvay Hattı" projesinin planlara aktarılmasına yönelik hazırlanan koruma amaçlı 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

105.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi sınırları içerisinde yer alan "Sekapark-Plajyolu Tramvay Hattı" projesinin planlara aktarılmasına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

106.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit İlçesi 1/5000 ölçekli nazım imar planlarının, plan notlarının ve lejant paftasının Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda yeniden düzenlenmesine yönelik nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

107.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi, Körfez ve Sanayi Mahalleleri sınırları kapsamında belirlenen yeni kıyı kenar çizgisinin planlara aktarılması ile meri çevre düzeni planı ve imar planlarından söz konusu kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında yer alan kullanım kararlarının kaldırılması ile ilgili 1/50000 ölçekli çevre düzeni, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

108.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, İzmit Belediyesi, Kabaoğlu Mahallesi, G23.b.19.c nazım, G23.b.19.c.2.a uygulama imar planı paftası, 2106 ve 2108 nolu parseller ile dahil oldukları nüfus bölgesinde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 2106 nolu parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

109.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Karamürsel Belediyesi, Kayacık Mahallesi, G23.d.08.a nazım imar planı paftası, 319 ada 13 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

110.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Karamürsel Belediyesi, Ereğli Mahallesi, G23.d.04.d-09.a nazım, G23.d.04.d.4.c-09.a.1.b uygulama imar planı paftası, 127 ada 7 nolu parsel ve 128 ada 1 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

111.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Karamürsel Belediyesi, Ereğli Mahallesi, G23d.04c.04d nazım imar planı paftası, 297 ada 7 nolu parsele ilişkin hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

112.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Kartepe Belediyesi, Uzuntarla Merkez Mahallesi, G24d çevre düzeni planı, G24d.2, G24d.04a nazım imar planı paftası, 136 ada, 21 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/50000 ölçekli çevre düzeni ve 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

113.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Kartepe Belediyesi, Kartepe 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu kapsamında hazırlanan ve Belediyemiz Meclisi'nin 15.06.2017 tarih ve 369 sayılı kararı ile kabul edilen Kartepe 1 Nolu Planlama Bölgesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazın değerlendirilmesi ile ilgili teklifi,

114.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Kartepe Belediyesi, Kartepe 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu kapsamında hazırlanan ve Belediyemiz Meclisi'nin 15.06.2017 tarih ve 370 sayılı kararı ile kabul edilen Kartepe 2 Nolu Planlama Bölgesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazın değerlendirilmesi ile ilgili teklifi,

115.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Kartepe Belediyesi, Kartepe 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu kapsamında hazırlanan ve Belediyemiz Meclisi'nin 15.06.2017 tarih ve 371 sayılı kararı ile kabul edilen Kartepe 3 Nolu Planlama Bölgesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazın değerlendirilmesi ile ilgili teklifi,

116.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Kartepe Belediyesi, Kartepe 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu kapsamında hazırlanan ve Belediyemiz Meclisi'nin 15.06.2017 tarih ve 372 sayılı kararı ile kabul edilen Kartepe 4 Nolu Planlama Bölgesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazın değerlendirilmesi ile ilgili teklifi,

117.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Kartepe Belediyesi, Kartepe 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu kapsamında hazırlanan ve Belediyemiz Meclisi'nin 15.06.2017 tarih ve 373 sayılı kararı ile kabul edilen Kartepe 5 Nolu Planlama Bölgesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazın değerlendirilmesi ile ilgili teklifi,

118.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Kartepe Belediyesi, Kartepe 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu kapsamında hazırlanan ve Belediyemiz Meclisi'nin 15.06.2017 tarih ve 374 sayılı kararı ile kabul edilen Kartepe 6 Nolu Planlama Bölgesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazın değerlendirilmesi ile ilgili teklifi,

119.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Kartepe Belediyesi, Kartepe 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu kapsamında hazırlanan ve Belediyemiz Meclisi'nin 15.06.2017 tarih ve 375 sayılı kararı ile kabul edilen Kartepe 7 Nolu Planlama Bölgesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazın değerlendirilmesi ile ilgili teklifi,

120.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Kartepe Belediyesi, Kartepe 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu kapsamında hazırlanan ve Belediyemiz Meclisi'nin 15.06.2017 tarih ve 376 sayılı kararı ile kabul edilen Kartepe 8 Nolu Planlama Bölgesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazın değerlendirilmesi ile ilgili teklifi,

121.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Kartepe Belediyesi, Kartepe 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu kapsamında hazırlanan ve Belediyemiz Meclisi'nin 15.06.2017 tarih ve 377 sayılı kararı ile kabul edilen Kartepe 9 Nolu Planlama Bölgesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazın değerlendirilmesi ile ilgili teklifi,

122.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Kartepe Belediyesi, Kartepe 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu kapsamında hazırlanan ve Belediyemiz Meclisi'nin 15.06.2017 tarih ve 378 sayılı kararı ile kabul edilen Kartepe Planlama Bölgesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu Plan Hükümlerine yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazın değerlendirilmesi ile ilgili teklifi,

123.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Körfez Belediyesi, Hacı Akif, Agah Ateş, Yukarı Hereke, 17 Ağustos, Kışladüzü, Şirinyalı ve Kirazlıyalı Mahallelerini kapsayan alanda hazırlanan ilave ve revizyon uygulama imar planı teklifi,

124.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Körfez Belediyesi, kent bütününde muhtelif parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

125.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Körfez Belediyesi, 1/5000 ölçekli nazım imar planlarının, plan notlarının ve lejant paftasının Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda yeniden düzenlenmesine yönelik nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

126.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının Körfez Belediyesi- Yavuz Sultan Selim Mahallesi, Derince Belediyesi-Yenikent Mahallesi sınırları dahilindeki meri imar planlarının yeni belirlenen ilçe sınırlarının dikkate alınması suretiyle düzenlenmesini içeren 1/50000 ölçekli Çevre Düzeni Planı, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili teklifi,

127.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Körfez Belediyesi sınırlarında muhtelif parsellerde hazırlanan ve Belediyemiz Meclisi'nin 10.08.2017 tarih ve 487 sayılı kararı ile onaylanan nazım imar planına yapılan itirazların yasal askı süresi içerisinde değerlendirilmesi ile ilgili teklifi,

128.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Merkez Planlama Bölgesi 1/25000 ölçekli nazım imar planlarının, plan notlarının ve lejant paftasının Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda yeniden düzenlenmesine yönelik nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

129.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Kuzey Marmara Otoyolunun 1/50000 ölçekli çevre düzeni planına işlenmesine ilişkin hazırlanan 1/50000 çevre düzeni planı değişikliği ile ilgili teklifi,

130.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Kuzey Marmara Otoyolunun Merkez 1/25000 ölçekli nazım imar planına işlenmesine ilişkin hazırlanan 1/25000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

131.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Başiskele İlçesi, Kılıçarslan Mahallesinde bulunan Kumluk Caddesi isminin “Şehit İsmail DEMİRCAN Caddesi” olarak değiştirilmesi ile ilgili teklifi,

132.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Darıca İlçesi Bayramoğlu Mahallesinde bulunan Gülen Sokak isminin Ada Sokak olarak değiştirilmesi ve Cami Mahallesinde Tuzla Caddesi ile Ali Arıcan Caddesi arasında kalan bölgedeki 3 adet isimsiz sokağa isim verilmesi ile ilgili teklifi,

133.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gölcük İlçesi Yenimahalle ve Donanma Mahallesi sınırında bulunan Yeşilırmak Caddesi isminin İznik Caddesi olarak değiştirilmesi ile ilgili teklifi,

134.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit İlçesinde, Sanayi Mahallesi, Ömer Türkçakal Bulvarı üzeri, Outlet Center önünde yeni yapılan yaya üst geçidine “Dr. Sadık AHMET Üst Geçidi” isminin verilmesi ile ilgili teklifi,

135.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit İlçesinde, Yahyakaptan Mahallesi ile Yenişehir Mahallesi arasında, Kandıra Yolu üzeri Remila Otel önündeki yeni yapılan yaya üst geçidine “Yahyakaptan Üst Geçidi” isminin verilmesi ile ilgili teklifi,

136.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit İlçesi, Turgut Mahallesi Özge Sokak, 3515 ada, 34 nolu parselde yapılan parka Gazeteci Erkan NİGİZ Parkı isminin verilmesi ile ilgili teklifi,

137.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Kartepe İlçesi, Acısu ve Emekevler Mahallelerinde bulunan Eyüp Caddesi isminin “Şehit Tevfik ÖZDEMİR Caddesi” olarak değiştirilmesi ile ilgili teklifi,

138.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Kartepe İlçesi, Sapanca Yolu üzeri, Ataevler ve Emekevler Mahalleleri arasında Bay Bakkal alışveriş merkezi önünde yeni yapılan yaya üst geçidine “Şehit Pilot Üstteğmen Kadir Hasan TANRIVERDİ Üst Geçidi” isminin verilmesi ile ilgili teklifi,

139.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Kartepe İlçesi, D-100 Karayolu üzeri, Mobesko Sitesi önünde yeni yapılan yaya üst geçidine “Mobesko Şehit Astsubay Ömer HALİSDEMİR Üst Geçidi” isminin verilmesi ile ilgili teklifi,

140.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Kartepe İlçesi, Rahmiye Mahallesinde bulunan 20 adet isimsiz sokağa isim verilmesi ile ilgili teklifi,

141.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Kartepe İlçesi, Arslanbey Mahallesinde bulunan 21 adet isimsiz sokağa isim verilmesi ile ilgili teklifi,

142.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Körfez İlçesi, Kuzey Mahallesinde bulunan Üzüm Sokak isminin “Şehit Erdi DEMİRER Sokak” olarak değiştirilmesi ile ilgili teklifi,

143.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Körfez İlçesi, Güney Mahallesinde bulunan Hamam Sokak isminin “Şehit Fethi SEKİN Sokak” olarak değiştirilmesi ile ilgili teklifi,

144.Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, Belediyemiz 2018 Mali Yılı Performans Programı ile ilgili teklifi,

145.Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait 2018 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili teklifi,

146.Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının Gebze Belediye Başkanlığına ait 2018 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili teklifi,

147.Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, İzmit Belediye Başkanlığına ait 2018 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili teklifi,

148.Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, Körfez Belediye Başkanlığına ait 2018 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili teklifi,

149.Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Darıca Belediye Başkanlığına ait 2018 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili teklifi,

150.Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının Başiskele Belediye Başkanlığına ait 2018 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili teklifi,

151.Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, Çayırova Belediye Başkanlığına ait 2018 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili teklifi,

152.Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Dilovası Belediye Başkanlığına ait 2018 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili teklifi,

153.Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, Kartepe Belediye Başkanlığı’na ait 2018 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili teklifi,

154.Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, Derince Belediye Başkanlığına ait 2018 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili teklifi,

155.Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Gölcük Belediye Başkanlığına ait 2018 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili teklifi,

156.Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Karamürsel Belediye Başkanlığına ait 2018 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili teklifi,

157.Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının Kandıra Belediye Başkanlığına ait 2018 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili teklifi,

158.Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'nın, Evsel Katı Atık Bertaraf Tarifesi ile ilgili teklifi,

159.Toplu Taşıma Dairesi Başkanlığı'nın, Kocaeli İli Karamürsel Belediyesi Başkanlığına ve Erzincan İli Refahiye Belediyesi Başkanlığına Hibe otobüs verilmesi ile ilgili teklifi,

160.Toplu Taşıma Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze İlçesi Akse Mahallesi Issıkgöl Caddesi 2406 Sokak Gebze Mezarlık karşısı adresindeki “Gebze Otobüs İşletmesi Garajı” Garaj Tahsis Süre Uzatımı ile ilgili teklifi,

161.Toplu Taşıma Dairesi Başkanlığı'nın, Körfez İlçesi Hacı Osman Mahallesi Dumlupınar Caddesi adresindeki “Körfez Otobüs İşletmesi Garajı “Garaj Tahsis Süre Uzatımı ile ilgili teklifi,

162.Toplu Taşıma Dairesi Başkanlığı'nın, Cumhuriyet Mahallesi Salim Dervişoğlu Caddesi Plajyolu İzmit adresindeki bazı yapıların tüm müştemilatıyla birlikte Ulaşımpark Ulaştırma Hizmetleri Tic. A.Ş.’ye tahsisi ile ilgili teklifi,

163.Toplu Taşıma Dairesi Başkanlığı'nın, Belediyemize ait 76 adet BMB – (Karsan) marka, CNG yakıt sistemine sahip otobüsün Ulaşımpark Ulaştırma Hizmetleri Tic. A.Ş.’ye ayni sermaye olarak kaydedilmesi ile ilgili teklifi,

164.Aykome Şube Müdürlüğü’nün, Belediyemiz ile TÜRKSAT A.Ş arasında işbirliği yapılması ile ilgili teklifi,

165.Fen İşleri Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit İlçesi, Mehmetalipaşa Mahallesi, Doğu kışla sahası üzerinde yer alan ve tramvay yolu görüşünü engelleyen trafonun yerinin değiştirilmesi konusunda TEDAŞ ile belediyemiz arasında protokol yapılması ile ilgili teklifi,

166.İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı'nın, 2018 yılı 86 geçici işçi vizesi ile ilgili teklifi,

167.Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'nın, Belediyemiz ile Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) arasında ortak hizmet projelerine ilişkin protokol yapılması ile ilgili teklifi,

168.Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'nın, Belediyemiz ile Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Aile Ve Gençlik Merkezi (KAGEM) arasında ortak hizmet projelerine ilişkin protokol yapılması ile ilgili teklifi,

169.Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın, İl Müftülüğüne ait Ömerağa Mh. Şahabettin Bilgisu Cd. No:51 İzmit adresinde bulunan ek hizmet binasının eğitim, sosyal ve kültürel etkinlik faaliyetleri kapsamında kullanılmak üzere Belediyemizce kiralanması ile ilgili teklifi,

170.Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın, Belediyemiz ile Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kocaeli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü, ilimize bağlı tüm İlçe Belediyeleri, Kocaeli Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi arasında, kadınlara yönelik eğitim, spor ve sosyal etkinlik faaliyetleri işbirliğine ilişkin protokol yapma ile ilgili teklifi,

171.Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın, Karamürsel İlçesi, Tabakhane Mahallesi, 142 ada 2, 4 ve 5 parsel sayılı, niteliği Bahçe olan taşınmazların tescil işlemleri ile ilgili teklifi,

172.Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın, Tasarrufu Belediyemize ait İzmit İlçesi, Karabaş Mahallesi, Salim Dervişoğlu Caddesi, Adnan Menderes Üst Geçidi altında bulunan Büfenin işletmesinin Belde A.Ş.'ye devir edilmesi ile ilgili teklifi,

173.Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın, mülkiyeti Belediyemize ait Kandıra İlçesi, Akdurak Mahallesi, 11 pafta, 41 ada, 6 nolu parsel üzerindeki 4 katlı binanın 2. ve 3. katlarının İsu-Kandıra Şube Müdürlüğü hizmet birimi olarak kullanılmak üzere, İSU Genel Müdürlüğü’ne kiralanması ile ilgili teklifi,

174.Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası A.Ş’ ye devir edilen Kocaeli İli, İzmit İlçesi, Kozluk Mahallesi, 176 ada 16 parsel sayılı taşınmazda ortaya çıkan sorun nedeniyle inşaat yapılamaması ve bundan dolayı protokol hükümlerinin yerine getirilememesinden anılan taşınmazın Belediyemize iade edilmesi ile ilgili teklifi,

175.Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın, İlimiz Körfez İlçesi sınırları dahilinde yer alan mülkiyeti Belediyemize ait Yarımca Mahallesi 1723 ada 1 parsel sayılı taşınmazın Türk Standartları Enstitüsü adına yapılan tahsisinin kaldırılması ile ilgili teklifi,

176.Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit İlçesi Erenler Mahallesi Cemre Sokak No:03 adresinde kain, 510 ada 452 parsel üzerindeki işyerinin (Çay Bahçesi-Kafeterya) Belediyemiz şirketi Sekapark A.Ş.’ ye devredilmesiyle ilgili Meclis Kararının iptal edilerek; bahse konu işyerinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre kiralanması ile ilgili teklifi,

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım