16 Haziran 2006 Meclis Gündemi

SAYIN: KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİS ÜYESİ

Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi 5216 Sayılı Kanunun 13.Maddesi gereğince 16.06.2006 Cuma Günü saat 15.00´da Belsa Plaza 9.Kat Meclis Salonunda toplanacaktır.

Aşağıdaki gündemi görüşmek üzere toplantıya katılmanızı rica ederim.

İbrahim KARAOSMANOĞLU
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI

G Ü N D E M
===========

Yoklama,

1- 16.05.2006 tarihli tutanak özetinin okunması,

Meclis Bilgisine sunum :

2- Personelden Müdür ve Üstü ünvanlı olanlar meclisin bilgisine sunumu ile ilgili Personel ve Eğitim Daire Başkanlığının yazısı,

Komisyon Raporları :

3- Gemilerin kiralama bedelleri ile ilgili Tarifeler komisyonu raporu,
4- Çekici ücretleri ile ilgili Tarifeler komisyonu raporu,
5- Vapur ücret tarifesi ile ilgili Tarifeler komisyonu raporu,
6- İmar tadilat bedelleri ile ilgili Tarifeler komisyonu raporu,
7- Kirazlıyalı Belediyesi ek ödenek talebi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporu,
8- 6 adet Toplu Taşıma Hatlarının 10 yıllığına kiralanması ile ilgili Hukuk-Ulaşım Ortak Komisyon raporu,
9- Saraybahçe Belediyesi Terzi Bayırı-Topçular ortak isim verilmesi ile ilgili İmar-Bayındırlık ve Türlü İşler Ortak Komisyon raporu,
10- Bekirpaşa Belediyesinde 12 Mahallede isim verilmesi ile ilgili İmar - Bayındırlık ve Türlü İşler Komisyon Ortak raporu,
11- Saraybahçe Belediyesi Eski Hamam Sokak isime verilmesi ile ilgili İmar-Bayındırlık ve Türlü İşler Komisyon Ortak raporu,
12- Orman Köylerinde uygulanacak İmar Yönetmeliği Geçici 2.maddesine paragraf eklenmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,
13- Asma katlı binalarla ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,
14- Gebze İlçesi, Darıca Belediyesi, 30K nazım imar planı paftası, 30K3d-4c uygulama imar planı paftaları, 2127 ada, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 nolu parseller, 2138 ada, 1 nolu parsel, 2139 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6 nolu parseller, 2140 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nolu parseller, 2141 ada, 1 nolu parsel, 2142 ada, 1 nolu parsel ile 2143 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 nolu parsellerde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,
15- Saraybahçe Belediyesi, Veliahmet Mahallesi, 20N nazım imar planı paftası, 20N-IVd uygulama imar planı paftası, 348 ada, 3,4 ve 83 nolu parsellerde yapılan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,
16- Saraybahçe Belediyesi, Yenidoğan Mahallesi, 19M nazım imar planı, 19M-Ib uygulama imar planı, 1128/ 47 ve 20 nolu parselin okul alanına dahil edilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,
17- Saraybahçe Belediyesi, Kabaoğlu köyü, Malta mevkii, 20N-Ib uygulama imar planı paftası üzerinde nato boru hattı güzergahı ve güvenlik mesafesinin işlenmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,
18- Saraybahçe Belediyesi, Körfez Mahallesi, 19N-IId uygulama imar planı paftası, 3212 ada, 1 parselde teklif edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,
19- Saraybahçe Belediyesi, Yenimahalle, 19L-IIa, IIb uygulama imar planı paftaları, 1813 ada, 21 nolu parselde teklif edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,
20- Derince Belediyesi, G23b-22c nazım, G23b-22c-1b,3a uyg. imar pl. pft., 3992 ve 3993 adalar ile pafta, 278, 279, 290, 291 ve 295 prs.lerde yapılan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,
21- Uzunçiftlik Belediyesi, G24d-01b-2c, 2d uygulama imar planı paftaları üzerindeki 11.04 ha.lık alanın toplu kont alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,
22- Bekirpaşa Belediyesi, M.Alipaşa Mahallesi, 19N nazım imar planı, 19N-IIb uyg. İmar planı, 3273 ada, 3 parseldeki Akaryakıt Tesis Alanına LPG ibaresinin eklenmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,
23- Uzuntarla Belediyesi, Kazakburun Mahallesi, G24d-04a-4d uygulama imar planı paftası, 175 ada, 54 nolu parselin Akaryakıt ve Servis İstasyonu+ LPG olarak düzenlenmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,
24- Kuruçeşme Belediyesi uygulama imar planı notlarında yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,
25- Kuruçeşme Belediyesi, 19L-IIa uygulama imar planı paftası, 2067/11, 20L-IIId uygulama imar planı paftası 2127/1 parsel ve20L-IIId uygulama imar planı paftası 2060/22 parselde yapılan plan değişiklikleri ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,
26- Kuruçeşme Belediyesi, Kocatepe Mah., G23b-23d nazım imar planı paftası,G23b-23d-2b uygulama imar planı paftası., 2047ada, 2 nolu parselin kuzeyinin yeşil alan olarak düzenlenmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,
27- Kuruçeşme Belediyesi, G23b-23d nazım imar planı paftası, G23b-23d-2a uygulama imar planı paftası, 202, 203, 204 ve 518 nolu kadastro parsellerinde teklif edilen nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,
28- Yeniköy Belediyesi, Merkez Mahallesi, G23c-03c, G23c-08b nazım imar planı paftaları, G23c-08b-2a, G23c-08b-2 uygulama imar planı paftaları üzerindeki ENH güzergahında değişiklik yapılması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,
29- Yeniköy Belediyesi, Merkez Mahallesinin batısında yer alan ve planlarda küçük sanayi alanı olarak görünen alanın konut alanına dönüştürülmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,
30- Yeniköy Belediyesi, Sepetlipınar Mahallesinde afete maruz bölge ilan edilen alanın kimyevi madde içermeyen sanayi alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,
31- Yeniköy Belediyesi, Merkez Mahallesi, G23c-08b nazım, G23c-08b-2b uygulama imar planı paftaları üzerinde kentsel rekreasyon alanının kapalı spor salonu olarak değiştirilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,
32- Kandıra Belediyesi, Orhan Mahallesi, Ağva-İstanbul Caddesinde 30L-IVa uygulama İmar planı paftası, 480 ada, 1-2-3-4-9-10-11-12-13-14-15 nolu parsellerin Akaryakıt.Servis ve LPG istasyonu olarak düzenlenmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,
33- Bahçecik Belediyesi, G23c-09a-3a uygulama imar planı paftası, 4317- 4318 parsellerde yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,
34- Bahçecik Belediyesi, G23c-09a-2d uygulama imar planı paftası, 6 kadastro pafta, 3612 parselde teklif edilen uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,
35- Köseköy Belediyesi, G24d-01b nazım imar planı paftasında yeralan küçük sanayi sitesine ilişkin nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,
36- Sarımeşe Belediyesi, G24d-02a, G23d-01b nazım imar planı paftaları, G24d-02a-4c, G23d-01b-3c uygulama imar planı paftaları, 143, 144, 789 ve 833 nolu imar adalarında yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,
37- Sarımeşe Belediyesi, G24d-02a nazım imar planı paftası, G24d-02a-4a uygulama imar planı paftası, 516, 517, 518, 519 ve 520 nolu parsellerde teklif edilen nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,
38- Yuvacık Belediyesi, Paşadağ Mahallesi, G23c-05c, 05d nazım imar planı paftaları, 346, 361 nolu adalar, 1,3 1672, 1680, 1681, 1714, 1715 nolu parsellerde teklif edilen uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,
39- Hereke Belediyesi, 31-K nazım imar planı paftası, 31K-IVa uygulama imar planı paftası, 4929….4944 parsellerde 7m.lik imar yolu açılması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,
40- Hereke Belediyesi, 30K nazım imar planı paftası, 30K-Ia uygulama imar planı paftası, kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında rekreasyon alanında büfe yapılması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,
41- Hereke Belediyesi, 31K nazım imar planı paftası, 31K-IIa uygulama imar planı paftası, 2440-2441 nolu parsellerin. konut alanı olan kullanımının 2438, 2439 parsellerle birlikte okul alanına ilave edilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,
42- Körfez Belediyesi, G23a-25a nazım imar planı paftası, G23a-25a-3c ve G23a-25a-3d uygulama imar planı paftaları, 1750 ada, 12 ve 13 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu,
43- Yuvacık Belediyesi, G23c-04c, G23c-05d nazım imar planı paftaları, G23c-04c-2c, G23c-04c-2b, G23c-05d-1a, G23c-05d-1b, G23c-05d-1c, G23c-05d-1d, G23-05d-2a, G23-05d-2b, G23-05d-2c, G23-05d-2d uygulama imar planı paftaları üzerinde yapılan uygulama İmar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu,
44- Kandıra Belediyesi, Orhan Mahallesi, Ağva-İstanbul Cad. Ahmetali Cad., ve Taşocağı cad. üzerinde hazırlanan uygulama imar planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu,
45- Darıca Belediyesi, 30J nazım imar planı paftası, 30J3b uygulama imar planı paftası, 10143 parselde yapılan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu,
46- Darıca Belediyesi, Emek Mahallesi, 2025, 2037, 2038,2039, 2040,2041, 2043,2044, 2045,2046, 2047, 2048, 2049 nolu adalarda kadastral sınır ile uygulama imar planı sınırları arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi amacıyla yapılan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu,
47- Darıca Belediyesi, 30K nazım imar planı paftası, 30K3b uygulama imar planı paftası, 1390 ada, 10 nolu parselde yapılan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu,
48- Darıca Belediyesi, 10 pafta, 437, 491 ve 572 nolu parsellerde yapılan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu,
49- Karamürsel Belediyesi, Pazarköy Tepeyolualtı mevki, G.23.d.08.a - 8.b nazım imar plan paftaları, G.23.d.08.a.3.b ve G.23.d.08.b.4.a uygulama imar plan paftaları, 1 kadastro pafta, 37, 38, 39 nolu parseller de hazırlanan ilave uygulama imar planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu,
50- Akçat Belediyesi, 126 ada, 33 nolu parselde nazım imar planı değişikliği yapılması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu,
51- Dilovası Belediyesi, uygulama imar planı notlarında değişiklik yapılması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu,
52- Dilovası Belediyesi, Diliskelesi Mahallesi, 3290 ada, 1 nolu parselin konut alanı olan kullanımının sağlık tesis alanı olarak değiştirilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu,
53- Dilovası Belediyesi, 16 pafta, 3888 nolu parselde özel yurt yapılabilmesi için nazım imar planı değişikliği yapılması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu,
54- Çayırova Belediyesi, G22b18b4a-18b1b uygulama imar planı, 1025 ada 1,4,5,6,13,14,15 nolu parseller, 1026 ada 1,18 nolu parsellerde yapılan değişiklik nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu,
55- Gebze Belediyesi, İstasyon Mahallesi, G22b23b nazım imar planı paftası, G22b23b3a uygulama imar planı paftası, 1552 ada, 11 nolu parselde yapılan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu ,
56- Gebze Belediyesi, İstasyon Mahallesi, G22b24a nazım imar planı paftası, G22b24a3a uygulama imar planı paftası, 1289 ada, 11 nolu parselde yapılan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu ,
57- Gebze Belediyesi, Pelitli Köyü, 6 pafta, 75 nolu parsel ile 81 pafta, 1475 nolu parsellerde yapılan uygulama imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu,
58- Gebze Belediyesi, Muallim Köyü, G22b25b nazım imar planı paftası, G22b25b2a uygulama imar planı, 78,79,84 nolu parsellerde yapılan uygulama imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu,
59- Gebze Belediyesi, Osman yılmaz Mah. G22b18c nazım imar planı, 4909 ada, 15 nolu parselde özel yurt alanı olarak nazım imar planı değişikliği yapılması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu,
60- Değirmendere Belediyesi, G.23.c.01.c nazım imar planı paftası, G.23.c.01.c.2.b-c uygulama imar planı paftaları 338 ada 3 nolu parselin “Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı” kullanımın “Akaryakıt Bakım ve LPG İkmal İstasyonu” olarak değiştirilmesini içeren nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu ,
61- Kızderbent Belediyesi, 29.K nazım imar planı paftası, 29.K.II.a uygulama imar planı paftası 31450 – 31650 yatay, 30000 – 30200 düşey koordinatlar arasında yer alan “Sanayi Alanı” üzerindeki yapı yaklaşma mesafesinin değiştirilmesine ait uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu ,
62- Karamürsel Belediyesi, Kayacık Mahallesi, 27 pafta, 358 ada, 32 ve 385 nolu kadastro parsellerinde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu ,
63- Şekerpınar Belediyesi, G22b 13c nazım imar planı paftası, G22b 13c 4d uygulama imar planı paftası 633 ada 1 nolu parselde bulunan Toptan Ticaret (Hal) Alanının genişletilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,
64- Şekerpınar Belediyesi G22b 13c nazım imar planı paftası, G22b 13c 3c uygulama imar planı paftası 733 ada 4 nolu parselin gelişme konut alanı olan kullanımının Teknik Altyapı Alanı olarak değiştirilmesi teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,
65- Dereköy Belediyesi, G.23.d.07.a nazım imar planı paftası, G.23.d.07. a.4.c uygulama imar planı paftası, 462 635 – 462 675 düşey, 4504 880 - 4504 960 yatay koordinatları arasında hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu.
66- Gebze Belediyesi, Anibal köprülü kavşağı ve şehiriçi geçişi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu,
67- Gebze Belediyesi, Tatlıkuyu mahallesi, G22b24b nazım imar planı paftası, Tatlıkuyu Kavşağı ve şehiriçi geçişi 1/5000 nazım ve 1/1000 uygulama imar planı değişikliğine yapılan itirazlarla ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu,
68- Bekirpaşa Belediyesi, Çayırköy mevkii, G23b-20c- 3b, 3c, 3d, G23b-25b-2a,2b, G24a-16d-4a,4b,4c ve 4d uygulama imar planı paftalarındaki Kırsal Yerleşim ve Kentsel Gelişim alanlarında yapılan uygulama imar planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu,
69- Şekerpınar Belediyesi, ilave 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu,
70- Gebze Belediyesi, G22b18c nazım imar planı paftası, G22b18c1a uygulama imar planı paftası, 5240 ada, 1, 10, 11, 12, 13, 14 nolu parseller ile 5194 adada yapılan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu,
71- Darıca Belediyesi, 126 pafta, 5418, 5419, 5424 ve 5340 nolu parsellerde yapılan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu ,
72- Değirmendere Belediyesi, planlı sahalarının tamamında hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu,
73- Köseköy Belediyesi uygulama imar planı plan notlarında yapılan değişiklik ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu
74- Gebze Belediyesi, revizyon imar planı plan notlarına yeni ilave hükümleri getirilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu,

Komisyon yazıları:
75- Alikahya Belediyesi, G23b-25b nazım imar planı paftası, G23b-25b4b, 4c uygulama imar planı paftaları, 198, 199, 200, 201 nolu adalarda yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon yazısı
76- Kullar Belediyesi, G23c-05a, G23c-05b nazım imar planı paftası, 6693 nolu parselin konut ve tarım alanı olan kullanımlarının konut dışı kentsel çalışma alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon yazısı,
77- Kullar Belediyesi, Vezirçiftliği Mahallesi, G23c-05a nazım imar planı paftası, 480 ada, 643 parselde hazırlanan teklif edilen nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Yazısı,
78- Bekirpaşa Belediyesi, 20N-IIIa, 20N-IVb uygulama imar planı paftalarında yer alan Akçakoca toplu konut alanında yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon yazısı,
79- Bekirpaşa Belediyesi, 20N nazım imar planı paftası, 20N-IIId uygulama imar planı paftası, 3629 ada, 20 parselde yapılan nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Yazısı,
80- Bekirpaşa Belediyesi, 20N-IVc, 20N-IIIb, IIIc, IIId 19N-IIa, IIb, IIc, 20O-IVa, 19N-Ib, 19O-Ia, Id uygulama imar planı paftalarında yeralan MİA´da kat yüksekliği yapılması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Yazısı,
81- Hereke Belediyesi, 31K-IIa uygulama imar planı paftası, park alanı ile orman alanı arasında 7m.lik imar yolu düzenlenmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon yazısı,
82- Derince Belediyesi, Dumlupınar Mahallesi, G23b-22d nazım imar planı paftası,, G23b-22d-3a uygulama imar planı paftası, 1329 ada, 10,11,12,13, 56,57,58 nolu parsellerin konut ve ticaret alanı olan kullanımının Akaryakıt ve Servis +LPG alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon yazısı,
83- Derince Belediyesi, Deniz Mahallesi,G23b-22c, G23b-23d nazım imar planı paftasları, G23b-22c-3b, G23b-23d-4a uygulama imar planı paftaları, 1190 ada, 105,110, 116,117, 191 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon yazısı,
84- Derince Belediyesi, Çınarlı Mahallesi, G23b-22c nazım imar planı paftası, G23b-22c-2b uygulama imar planı paftası, 2370 ada, 1 parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Yazısı,
85- Derince Belediyesi, Yenikent, G23b-22a nazım imar planı paftası, G23b-22a-3a uygulama imar planı paftası, 4727 ada, 3 parselin park alanı olan kullanımının konut alanına dönüştürülmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Yazısı,
86- Maşukiye Belediyesi uygulama imar planlarına yapılan itirazlarla ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Yazısı,
87- Köseköy Belediyesi, G24d-01a, G24a-21d nazım imar planı paftaları üzerindeki DDY alanının plana işlenmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Yazısı,
88- Arslanbey Belediyesi, Atakent Toplu Konut Alanının kuzeyindeki eski Suadiye şosesinin 22m.lik imar yolunda yapılan değişiklik ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Yazısı
89- Uzuntarla Belediyesi, G23d-03b, G24d-04a nazım imar planı paftaları üzerindeki karayollarına ait mülkiyetlerinde yapılan plan değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Yazısı,
90- Körfez Belediyesi, G23a-21c nazım imar planı paftası, G23a-21c-3b uygulama imar planı paftası, 1901 ada, 4 parseldeki Akaryakıt ve Servis İstasyonu alanının bir kısmının ticaret alanına dönüştürülmesi bir kısmına ise LPG ibaresinin eklenmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Yazısı,
91- Çayırova Belediyesi, Akse ve Atatürk Mahalleleri, G22b18b nazım imar planı paftası, G22b18b1d-3b-3c uygulama imar planı paftaları, 483 ada, 8, 9, 20, 21, 22 nolu parseller ile 773 ada, 1 nolu parselde yapılan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Yazısı,
92- Dilovası Belediyesi, G23a21b nazım imar planı paftası, G23a21b1b, G23a21b1c, G23a21b2d, G23a21b3a ve G23a21b3b uygulama imar planı paftalarında bulunan Bağdat Caddesi ve E-5 yan yol boyunca yer alan parsellerin yapılaşma koşulunda yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Yazısı,
93- Gebze Belediyesi, G22b17c-18d nazım imar planı paftaları, 2 ada, 15 ve 19 nolu parsellerde yapılan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Yazısı,
94- Gebze Belediyesi, İstasyon Mahallesi, G22b24a nazım imar planı paftası, 930 ada, 18(eski 3,11,1,2,13, ve 14) nolu parselde yapılan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Yazısı,
95- Gebze Belediyesi, Balçık Köyü sınırları içerisinde, 41 pafta, 820 ve 822 nolu parsellerde yapılan uygulama imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Yazısı,
96- Gebze Belediyesi, Balçık Köyü, 25 pafta, 521, 522, 523, 524 nolu parsellerde yapılan uygulama imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Yazısı,
97- Gebze Belediyesi, Mustafapaşa Mahallesi, G22b19d nazım imar planı paftası, G22b19d2d uygulama imar planı paftası, 5250 ada, 7 nolu parselde yapılan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Yazısı,
98- Gebze Belediyesi , Tatlıkuyu Mahallesi, G22b24b nazım imar planı, 768 ada , 12 ve 13 nolu parsellerin konut olan kullanımlarının ticaret alanına dönüştürülmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Yazısı
99- Gebze Belediyesi, G22b24b nazım imar planı paftası, G22b24b1a-1b uygulama imar planı paftası, 348 ada, 376 nolu parselde yapılan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Yazısı
100- Gebze Belediyesi, Güzeller Mahallesi, G22b19c nazım imar planı paftası, G22b19c3d uygulama imar planı paftası, 4620 ada, 6 nolu parselde yapılan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Yazısı
101- İhsaniye Belediyesi, G23c07b nazım imar planı paftası, G23c07b1c uygulama imar planı paftası, 84 ada 5,8,9,10 ve 11 nolu parsellerde yapılan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Yazısı,
102- Gölcük Belediyesi, 26 kadastro pafta 225 ada 15 nolu parselin “Akaryakıt ve bakım istasyonu olan kullanımın “Akaryakıt Bakım ve LPG İkmal İstasyonu” olarak değiştirilmesine ait nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Yazısı
103- Dereköy Belediyesi, G.23.d.07. a.4.c uygulama imar planı paftası, 462 773 – 462 820 düşey, 4505 243 - 4505 290 yatay koordinatları arasında hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Bayındırlık Komisyon Yazısı,
104- Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 1/50000 ölçekli çevre düzeni planı teklifi ile ilgili İmar Bayındırlık Komisyon Yazısı
105- Kandıra Belediyesi sınırları dahilindeki genel revizyon nazım imar planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Yazısı
106- Suadiye Belediyesi sınırları dahilindeki 1/5000 ölçekli revizyon ve ilave nazım imar planları ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Yazısı
107- Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Otopark ek yönetmeliği gereği otoparka kapalı alanlarda yapılan plan değişiklikleri ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Yazısı,
108- Saraybahçe-Bekirpaşa Belediyeleri, D-100 karayolu güzergahındaki kavşak projeleriyle ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Yazısı
109- Gebze Belediyesi, Sultanorhan mahallesi Uygulama imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Yazısı,
110- KBB:İmar Yönetmeliği genel revizyonu ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Yazısı,
111- KBB.Otopark Ek Yönetmeliği genel revizyonu ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Yazısı,

Dairesinden Gelen Evraklar :
112- Akmeşe Belediyesi, G24a-19b-2a uygulama imar planı paftası, 1476 parselin bir kısmının trafo alanı olarak ayrılması ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı ,
113- Uzunçiftlik Belediyesi, (G24a-21c-4c) 19O-3b uygulama imar planı paftası, 170, 187 ada, 3 prs. deki nato boru hattı güzergahında yapılan değişiklik ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı
114- Saraybahçe Belediyesi, Veliahmet Mahallesi, 19N-Ia uygulama imar planı paftası, 28 pafta, 352 ada, 113 nolu parselde teklif edilen uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı
115- Saraybahçe Belediyesi uygulama imar planı plan notlarında yapılan değişiklik ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı
116- Saraybahçe Belediyesi, Çukurbağ Mahallesi, 424 ada, 18 parselin konut alanından çıkarılıp BHA´na dönüştürülmesi ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı
117- Saraybahçe Belediyesi, Körfez Mahallesi, 19N nazım imar planı paftası, 19NIId uygulama imar planı paftası,478 ada, 49 parselde teklif edilen nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı,
118- Maşukiye Belediye sınırlarında İller Bankasınca yapılan ilave nazım imar planı ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı
119- Yeniköy Belediyesi, G23c-09a-1a uygulama imar planı paftası, 3315, 3316 prs., 423 ada, 3 ve 4 nolu parselde yapılan plan değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı
120- Bekirpaşa Belediyesi, M.Alipaşa Mahallesi, G23b-24c-2c uygulama imar planı paftası, 4934 ada, 3 parselde teklif edilen nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı
121- Bekirpaşa Belediyesi, Yenişehir Mahallesi, 20 0 Nazım imar planı paftası, 20OIVb uygulama imar planı paftası, 667 ada, 1 parselde teklif edilen nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı
122- Körfez Belediyesi, Belen mevkii, G23b-16d-3c uygulama imar planı paftası, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 841 parseller üzerindeki temel eğitim alanında yapılan plan değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı
123- Körfez Belediyesi, Çamlıtepe Mahallesi, G23b-21a-3c uygulama imar planı paftası, 354 ada, 4 ve 5 parsellerde yapılan yapı yaklaşma mesafesinin düşürülmesi ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı,
124- Körfez Belediyesi, Tütünçiftlik mevkii, toplu konut alanında yapılan nazım ve uygulama imar plan tadilatı ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı
125- Körfez Belediyesi, Yarımca Köyü, 30LIa uygulama imar planı paftası, 1670 ada, 1 ve 2 nolu parsellerin Akaryakıt ve Bakım İstasyonu olan kullanımına LPG ilave edilmesi ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı
126- Körfez Belediyesi, 19J nazım imar planı paftası, 19J-IIa uygulama imar planı paftası, 1103 ada, 47 nolu parselde teklif edilen nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı
127- Alikahya Belediyesi, Fatih Mahallesi, G23b-25b, G24a-21a nazım imar planı paftaları, 3797, 3798, 3799, 3800… nolu parsellerde teklif edilen nazım imar planı değişikliği ile ilgili ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı
128- Kirazlıyalı Belediyesi sınırları dahilindeki nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı
129- Köseköy Belediyesi uygulama imar planlarına yapılan itirazlar ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı
130- Köseköy Belediyesi, G24d-01a nazım imar planı paftası, 129 ada, 1 nolu parselde teklif edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı
131- Uzuntarla Belediyesi, Yeşiltepe Mahallesi, 106 ada, 12 nolu parselde ilişkin uygulama imar planı tadilatı ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı
132- Gebze Belediyesi, İstasyon Mahallesi, G22b18c-23b nazım imar planı paftaları, G22b18c4c-23b1b uygulama imar planı paftaları, 5736 ada, 2 nolu parsel (5030 ada, 3 nolu parsel) de yapılan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı
133- Gebze Belediyesi, Osmanyılmaz Mah., G22b24 nazım imar planı paftası, G22b24a2c uygulama imar planı paftası, 2757 ada, 1,2,3,4,5,6,7 ve 8 parsellere ait uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı
134- Gebze Belediyesi, Şile Bağlantı Yolu uygulama imar planı revizyonu ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı
135- Gebze Belediyesi, Çoban Mustafa Paşa Cami ve Çevresi Koruma Amaçlı İmar Planı ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı,
136- Gebze Belediyesi, Mevlana Belediyesi, G22b19d nazım imar planı, G22b19d3d uygulama imar planı , 3171 ada, 1 ve 2 nolu parsellerde yapılan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı,
137- Gebze Belediyesi, Osmanyılmaz Mahallesi, G22b24a2c uygulama imar planı paftası, 2748 ada, 3 ve 4 nolu parsellerin konut alanı olan kullanımının ticaret alanı kullanımına dönüştürülmesi ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı
138- Gebze Belediyesi, Köseler Köyü, Mermerciler Küçük Sanayi Sitesi Yapı Koop.yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı
139- Gebze Belediyesi, Pelitli Köyü, 78 kadastro pafta, 1708 nolu parselin Akaryakıt Bakım İstasyonu olan kullanımının Akaryakıt Bakım ve LPG İkmal İstasyonu olarak değiştirilmesi ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı
140- Darıca Belediyesi, 30K nazım imar planı paftası, 30K2a-2d uygulama imar planı paftası, 1283 ada, 4 nolu parselde yapılan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı
141- Darıca Belediyesi, 28 L nazım imar planı, 4315, 4290, 4318, 4319, 4320, 4321,4312 spor ve zeytinlik alan kullanımının spor tesis alanı olarak değiştirilmesi ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı
142- Darıca Belediyesi, Osmangazi Mah. 29K2c uygulama imar planı paftası, 1608 ada, 3 ve 4 nolu parsellerin konut olan kullanımının özel yurt alanına dönüştürülmesi ile ilgili uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı,
143- Darıca Belediyesi, Fevzi Çakmak Mah. 29L3b ve 29L3b uygulama imar planları, 4052, 4053,4059, 4065, 10329, 4157,4158,4159, 4160 ve 9223 olu parsellerde yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı,
144- Darıca Belediyesi, T lejantı bulunan adalarda yapılaşma koşulunun taks: 0.40 kaks:0.80 olarak değiştirilmesine ait uygulama imar planı plan notu değişikliği yapılması ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı
145- Çayırova Belediyesi, Akse Mahallesi, G22b18b pafta, 2065 ada, 1 nolu parsel, 2066 ada 2 nolu parsel, 2067 ada 2 nolu parsel, 2069 ada 1 nolu parsel, 2062 ada 1ve 6 nolu parsellerde yapılan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı,
146- Çayırova Belediyesi, Özgürlük Mahallesi, G22b18b4d uygulama imar planı, 1424 adanın yapılaşma koşullarının değiştirilmesi ile ilgili uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı,
147- Çayırova Belediyesi, Akse Mahallesi, G22b19a4b uygulama imar planı, 586 ada, 1 nolu parselin resmi kurum alanı olarak değiştirilmesi şeklinde yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı
148- Çayırova Belediyesi, Özgürlük Mahallesi, G22b18c2a uygulama imar planı, 1327 adaya yapılaşma koşullarının ilave edilmesi ile ilgili uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı
149- Karamürsel Belediyesi, Tabakhane Mah. 15 pafta, 171 ada, 2 parselde nazım ve uygulama imar planı farklılıklarının giderilmesi amacıyla değişiklik yapılması ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı,
150- Karamürsel Belediyesi, Pazarköy Tepeyolualtı mevki, G.23.d.08.a - 8.b nazım imar plan paftaları, G.23.d.08.a.3.b ve G.23.d.08.b.4.a uygulama imar plan paftaları, 1 kadastro pafta, 37, 38, 39 nolu parseller de yapılan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı,
151- Karamürsel Belediyesi, Tepeköy mevkii, G23d09a nazım imar planı paftası, G23d09a1a uygulama imar planı paftası, 1463 ve 1464 nolu parsellerde nazım imar planı değişikliği yapılması ile ilgili İmar Daire Başkanlığı Yazısı
152- Karamürsel Belediyesi, G23d08a nazım imar planı paftası, G23d08a1c uygulama imar planı paftası, 199 ada, 34 nolu parselde yapılan uygulama nazım imar planı değişikliği yapılması ile ilgili İmar Daire Başkanlığı Yazısı
153- Yazlık Belediyesi, G23c03d-08a nazım imar planı paftaları, G23c03d3b-08a2a uygulama imar planı paftaları, 231 ada, 14 nolu parsel ile 339 ada 13 ve 14 nolu parsellerde yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı
154- Dereköy Belediyesi, Köyaltı Mevkii, G23d07d nazım imar planı paftası, G23d07d2a-1b uygulama imar planı paftası, 195,196,197,198,200,660 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığı Yazısı
155- Gölcük ve Değirmendere Belediyeleri,Gölcük-2 Köprülü Kavşağı ve Kalıcı Konutları Bağlantı Yolu Projesi nazım ve uygulama imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı.
156- Gölcük Belediyesi, G.23.c.02.c-d nazım imar plan pafta, G.23.c.02.c.1.d-02.c.1.d uygulama imar plan paftalarında, 38 kadastro pafta, 249 ada, 133 ve 2856 nolu parsellerde hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı.
157- Uzunçiftlik Belediyesi, G.24.D.01.b nazım imar plan paftası, G.24.D.01.b.2.b uygulama imar plan paftası, 5434, 5436 ve 5437 nolu parsellerde hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı.
158- Karamürsel Belediyesi Karamürsel Sahil Kalıcı Konutları (İznik Yolu) Bağlantı Yolu Düzenleme Projesi nazım ve uygulama imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı.
159- Karamürsel Belediyesi, 28 kadastro pafta, 346 ada, 5 nolu parselde hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı
160- Körfez Belediyesi, G.23.b.21.d nazım imar plan pafta, G.23.b.21.d.2.a-b uygulama imar plan paftaları, 1723 ada, 1 nolu parselde hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı.
161- Bahçecik Belediyesi, G23c-04d-4b, G23c-04d-3a uygulama imar planı paftaları, 3607 ,4467 adalarda teklif edilen uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı
162- Bahçecik Belediyesi, G23c-04d nazım imar planı paftası, 229 ve 4349 nolu parsellerde teklif edilen nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı
163- Bahçecik Belediyesi, G23c-09a nazım imar planı paftası, 627 parselde teklif edilen nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı
164- Bekirpaşa Belediyesi, Durhasan Mahallesi, Altıncıoğlu mevkii,20O nazım,20O-Ic uygulama imar planı paftası, 9039 ve 9040 nolu parsellerde teklif edilen uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı
165- Bekirpaşa Belediyesi, Gündoğdu, Yeşilova Mahalleleri arasında teklif edilen uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı
166- Körfez Belediyesi, Çamlıtepe Mahallesinde teklif edilen gecekondu önleme bölgesi ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı
167- Körfez Belediyesi, Güney Mahallesi, G23b-21c nazım imar planı paftası, G23b-21c-1b uygulama imar planı paftası, 514 ada, 6,7,8,9,11 ve 15 nolu parsellerde teklif edilen uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı
168- Körfez Belediyesi, Güney Mahallesi, G23b-21c nazım imar planı paftası, G23b-21c-4b uygulama imar planı paftası, 1687 ada 1 parsel, 936 ada 1,2,3,4,5,6 ve 7 nolu parseller, 909 ada 15 parsel ve 940 ada 11 parselde teklif edilen uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı
169- Uzunçiftlik Belediyesi, G24d-01b, G24a-21c nazım imar planı paftaları, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 5284, 5921, 375, 5880, 5882, 5884 nolu parsellerde teklif edilen nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı
170- Kandıra Belediyesi, Kefken Mevkii, Mithatpaşa Mahallesi, 34N-Ic uygulama imar planı paftası, 101 ada, 1 parselde teklif edilen uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı
171- Bekirpaşa Belediyesi Erenler Mahallesi Eray Sok.Kevser-Serhat-Cemre isimlerinin verilmesi ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı,
172- İSU Genel Müdürlüğünün Su Alımı ile ilgili Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığının yazısı,
173- Stratejik Plan Daire Başkanlığının kurulması ile ilgili APK Daire Başkanlığının yazısı,
174- Stratejik Plan Daire Başkanlığının Kuruluş şeması ile ilgili Personel ve Eğitim Daire Başkanlığının yazısı,
175- Stratejik Plan Daire Başkanlığının Yönetmeliği ile ilgili Personel ve Eğitim Daire Başkanlığının yazısı,
176- Yurt Dışı Görevlendirilmesi ile ilgili 1.Hukuk Müşavirliğinin yazısı,
177- Kızderbent Belediyesine ait arsanın devri ile ilgili Emlak İstimlak Daire Başkanlığının yazısı,
178- Akdurak mahallesi 491 ada,6 nolu parsel üzerinde bulunan açık ve kapalı çay bahçesinin Belde A:Ş ye tahsisi ile ilgili Emlak İstimlak Daire Başkanlığının yazısı,
179- Kiralama talebi ile ilgili Emlak İstimlak Daire Başkanlığının yazısı,
180- İzaydaş A.Ş tarafından işletilip kullanılan mevcut tesislerin kira süresinin uzatılması ile ilgili Emlak İstimlak Daire Başkanlığının yazısı,
181- Yer tahsisi ile ilgili Emlak İstimlak Daire Başkanlığının yazısı,
182- Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ile ilgili Emlak İstimlak Daire Başkanlığının yazısı,
183- Mülkiyeti İhsaniye Belediyesine ait 30L.II.A pafta,202 ada, 1 nolu,6899,00 m2 yüzölçümlü olan imar palanları ile ilgili Emlak İstimlak Daire Başkanlığının yazısı,
184- Gölcük Belediyesi Kavaklı sahil düzenlenmesindeki 1 adet Balık Lokantası ile ilgili Çevre Koruma Daire Başkanlığının yazısı,
185- Gölcük Belediyesi Kavaklı sahil düzenlenmesindeki 2 adet Balık Lokantası ile ilgili Çevre Koruma Daire Başkanlığının yazısı,
186- Sıhhı Zabıta Yönetmeliği ile ilgili Kontrol ve Güvenlik Daire Başkanlığının yazısı,
187- Gebze Gaziler Gebze-Yavuz Selim,Gebze-Emlankbank Mutlukent güzergahları için 10 adet toplu taşıma hatlarının 10 yıl süre ile kiralanması ile ilgili Ulaşım Daire Başkanlığının yazısı,
188- Taksi Durakları ve Ticari Taksi Taşımacılık Esasları Yönetmeliği ile ilgili Ulaşım Daire Başkanlığının yazısı,

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım