16 AĞUSTOS 2012 MECLİS GÜNDEMİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN,

Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 13. maddesi gereğince; 16/08/2012 Perşembe günü, saat: 16:00’ da Karabaş Mahallesi Salim Dervişoğlu Cad. No: 80’deki Belediye Hizmet Binası Kat:1 Kocaeli-İzmit, adresinde bulunan Meclis Salonunda toplanacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.

İbrahim KARAOSMANOĞLU

Büyükşehir Belediye Başkanı

Yoklama ve açılış,
12/07/2012 tarihli tutanak özetinin okunması ve oylanması,

Meclise bilgi verilecek konuların sunumu

5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 22. maddesindeki “Personelden Müdür ve Üstü unvanlı olanlar Belediye Meclisinin Bilgisine sunulur” hükmü ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın bilgi sunumu,

GÜNDEM

========

RAPORLAR:

1- Büyükşehir Belediyesi 2012 yılı Gelir Tarifesi İmar Plan Hizmeti Ücretlerinde değişiklik yapılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporu,

2- Karamürsel Belediye Başkanlığına Ek Ödeme yapılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporu,

3- Darıca Belediye Başkanlığına Ek Ödeme yapılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporu,

4- K.B.B. Elektronik Haberleşme ve Geçiş Hakkı Ücreti ek tarife ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporu,

5- Çayırköy-Deretepe Kentsel Gelişim Kamulaştırma alanında kalan, Deretepe Tapu Kütüğüne kayıtlı 316 ve 345 no.lu parsellerin kamulaştırma bedellerine karşılık Belediyemize ait Gündoğdu 482 ada 1 no.lu parsel B10 Blok 15 no.lu daire ile trampa edilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporu,

6- İzmit İlçesi, Orhan Mh. 331 ada 16 no.lu parsel ile bu parselin kamulaştırma bedeline karşılık Belediyemize ait Karamürsel Merkez Kent Konutlarından B4 Blok Zemin Kat 3 no.lu daire ile trampa edilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporu,

7- Derince İlçesi Yenikent Mh. 8 pafta, 2119 parsel sayılı taşınmazın İlçe Emniyet Müdürlüğü hizmetinde kullanılmak üzere Derince Kaymakamlığı’ na bedelsiz olarak tahsis edilmesi ile ilgili Hukuk Komisyonu raporu,

8- Yunus Emre Cemevi ve Kültür Merkezinin zemin katında yer alan toplam 32,16 m2 yüzölçümlü iki adet odanın kültürel faaliyetlerde kullanılmak üzere İzmit Belediyesine tahsis edilmesi ile ilgili Hukuk Komisyonu raporu,

9- Gebze İlçesi, Sultanorhan Mh. 93 ada 4 nolu parsel üzerindeki tescili tarihi yapının “Gebze Evi ve Turizm Bürosu” olarak kullanılmak üzere bedelsiz olarak tahsis edilmesi ile ilgili Hukuk Komisyonu raporu,

10- Kandıra İlçesi, Sarnıçlar Köyü Katçalı Mh. ile Hacılar Köyü Zurnacılar Mahallesine bağlanan yol güzergahının bir kısmı orman alanında kalmakta olduğundan bahisle anılan yol güzergahının, yol geçiş izninin alınması ile ilgili Hukuk Komisyonu raporu,

11- Özürlülerin yasal haklarının yerine getirilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu ortak raporu,

12- Kandıra Sarıhocalar mevkiinde yer alan Çevre ve Orman Bakanlığı Adapazarı Orman Bölge Müdürlüğü Orman İşletmesi sorumluluk alanında yer alan toplam 170.000.00 m2 yüzölçümlü alan üzerinde hayvan barınak yeri yapılması ile ilgili Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Hukuk Komisyonu ortak raporu,

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORLARI:

13- Başiskele Belediyesi sınırları içerisinde Belediyemiz Meclisi’nin 15.03.2012 tarih ve 106 sayılı kararına yapılan itirazla ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

14- Çayırova Belediyesi, G22b18b nazım imar planı paftası, 1226 ada 18 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

15- Çayırova Belediyesi, G22b18d nazım imar planı paftası, 1817 ada, 4 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

16- Çayırova Belediyesi, G22b18b nazım ve G22b18b3d uygulama imar planı paftası 492 ada, 1 ve 2 nolu parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

17- Darıca Belediyesi, G.22.b.23.a nazım, 29.K-1.A uygulama imar plan paftası, 956 ada, 7 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

18- Darıca Belediyesi, G22b24a–23b nazım, 29L2.D–30K3C uygulama imar plan paftaları, 476 ada, 8, 478 ada 1 ve 1379 ada 15 nolu parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

19- Derince Belediyesi, Yenikent Mahallesi, G23b22ad uygulama imar planı paftası 4744 ada 1 parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

20- Derince Belediyesi, Sopalı Mahallesi G23.b.22.a-22.c nazım G23.b.22.a.4.c-22.c.2.b uygulama imar plan paftaları, 5062 ada 1 nolu parsel ve 4009 ada 12 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

21- Dilovası Belediyesi, G23.a.21.b nazım, G23.a.21.b.1.c uygulama imar plan paftası, 148 ada 14 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

22- Dilovası Belediyesi, Köseler Köyü, TOKİ planlama bölgesinde hazırlanan uygulama imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

23- Dilovası Belediyesi, Eynerce Kavsağı ile ilgili hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

24- Gebze Belediyesine devri yapılan 9 adet köy ve mahallenin (Kadıllı, Elbizli, Eleşli, Kangıllı, Duraklı, Hatipler, Melemezli, Ahatlı, Tepemanayırı) 1/1000 ölçekli Köy Yerleşik ve Köy Gelişme Alanı Uygulama İmar Planı itirazları ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

25- Gebze Belediyesi, G22b24a nazım imar planı paftası, 5726 ada, 2,3 ve 4 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

26- Gebze Belediyesi, G22b20a nazım imar planı, G22b20a2a-2d uygulama imar planı paftalarında hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

27- Gebze Belediyesi, Yenikent Mah. G22b19a-19d nazım imar planı paftası, 4835 ada 5 nolu parsel ile 4808 ada 1 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

28- Gebze Belediyesi, G22b18d nazım imar planı paftası, 4 ada 22 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

29- Gebze Belediyesi, G23a4, G23a16d nazım imar planı paftası, 2515 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

30- Gebze Belediyesi, G22b24b nazım imar planı paftası, 767 ada, 3 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

31- Gölcük Belediyesi, G23c08b nazım imar planı paftasında bulunan 20 mt lık yolda hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

32- Gölcük Belediyesi, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu ile ilgili Bayındırlık Komisyonu raporu,

33- İzmit Belediyesi, Kadıköy Mah.G23b24b3d uygulama imar planı paftası, 4451 ada, 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

34- İzmit Belediyesi, G23b24c nazım imar planı, G23b24c4a uygulama imar planı paftalarında hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

35- İzmit Belediyesi, G23b24c nazım imar planı, G23b24c2a-2b-2c-2d uygulama imar planı paftaları, 3746,3688,3687,3689,3690,3691 nolu adalarda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

36- İzmit Belediyesi, G23b25c nazım imar planı, G23b25c1d uygulama imar planı paftası, 3076 ada, 16 ve 17 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

37- İzmit Belediyesi, G23b20c nazım, G23b20c3a-3d uygulama imar planı paftaları, 4441 no’lu parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

38- İzmit Belediyesi, G23b24a ve G23b24.b nazım, G23b24a3b ve G23b24b1c uygulama imar planı paftaları, 169 ada 26 no’lu parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

39- İzmit Belediyesi, G23b24d nazım, G23b24d2c uygulama imar planı paftası, 363 ada 15, 18 ve 23 nolu parsellerde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

40- İzmit Belediyesi, Fatih Mahallesi, G23b25b nazım, G23b25b4d uygulama imar planı paftası, 876 ada 1 no’lu parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

41- İzmit Belediyesi, Yenidoğan Mahallesi, SEKA ve Çevresindeki 1. ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırları içerisinde, G23b24d nazım, G23b24d1d. uygulama imar planı paftası, 3306 ada 1 ve 3307 ada 1 nolu parsellerde hazırlanan koruma amaçlı nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

42- İzmit Belediyesi, Alikahya (İY-1), Planlama Bölgesine ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı önerisi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

43- Karamürsel Belediyesi, G23d08a nazım, G23d08a2c uygulama imar planı paftası, 331 ada 25, 26, 27 nolu parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

44- Karamürsel Belediyesi, Tepeköy Mahallesi sınırları dahilinde, G23.d.08.b.- G23.d.09.a nazım, G23d09a1a uygulama imar planı paftaları, 1528, 1529, 1530 ve 1455 nolu parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

45- Karamürsel Belediyesi, G23d16d nazım imar planı paftası, 1332,1331,1333,1334 ve 1352 nolu parseller ile 1470,1471,1472,1473,1474,1475,1476,1477,1478,1479,1480 ve 1481 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

46- Kartepe Belediyesi, G24d03c nazım imar planı paftasında bulunan park alanında hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

47- Kartepe Belediyesi, G24d1, G24d01d nazım imar planı paftalarında hazırlanan, 1/25000- 1/5000 nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

48- Körfez Belediyesi, G23.c.01.a.1.b, G23.b.25.c.2.a-2.b-2.c uygulama imar planı paftasında 257 ada 12 nolu parselin bulunduğu konut adasında hazırlanan uygulama imar planı ve plan notu değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

49- Körfez Belediyesi, Kent Merkezini kapsayan alanlar için yapılan 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planına yasal askı süresi içinde yapılan itirazlarla ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

50- Körfez Belediyesi, Çamlıtepe Mahallesi, G23b21a4c uygulama imar planı paftası 100 ada 1 nolu parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

51- Körfez Belediyesi, Güney Mahallesi, G23b21c4b-3a uygulama imar planı paftası 757 ada 3 ve 7 nolu parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

52- Körfez Belediyesi, G23b21b-21c nazım imar planı paftaları, 669 ada 36 nolu parsel ile 1095 ada 1 ve 9 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

53- Büyükşehir Belediyesi, Reklam İlan Yönetmeliği revizyonu ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

SÜRE UZATIMI:

54- İzmit Belediyesi, G23b24c nazım imar planı, G23b24c2d uygulama imar planı paftası, Teleferik Ana istasyonunun planlara işlenmesi ile ilgili nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu yazısı,

55- Gebze Belediyesi, G22b24a-24b nazım imar planı paftalarında hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu yazısı,

DAİRESİNDEN GELEN TEKLİFLER:

56- Belediyemiz Meclisinin 11.08.2011 tarih ve 473 sayılı kararında yapılan sehven hatanın düzeltilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı teklifi

57- Belediyemiz Meclisinin 15.03.2012 tarih ve 148 sayılı kararında yapılan sehven hatanın düzeltilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı

58- Başiskele Belediyesi G23.c.10.a nazım, G23.c.10.a.2.d uygulama imar planı paftası 589 ada 7 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliğine yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazın değerlendirilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı teklifi,

59- Başiskele Belediyesi, G23c05d nazım imar planı paftası, 518 ve 519 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

60- Başiskele Belediyesi, Yuvacık, G23c04c nazım imar planı paftası,4033,4034, 4035,4036,46,47 ve 48 nolu parsellerde hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

61- Başiskele Belediyesi, G23c05c,G23c10b nazım imar planı paftaları, B-5 Konut Gelişme Bölgesinde hazırlanan 1/50000 ölçekli çevre düzeni planı, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklikleri ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

62- Çayırova Belediyesi, G22b18b nazım imar planı paftası, 1192 ada, 2 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

63- Çayırova Belediyesi, G22b18b-19a nazım imar planı paftaları, 841 ada, 2 nolu parsel ile 2090 adada ki tescil harici alanda hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

64- Çayırova Belediyesi, G22.b.18.b.3.b uygulama imar planı paftası 2061 ada 2 nolu parsel ve ve G22.b.19.a.3.d uygulama imar planı paftası 2102 adanın doğusunda kalan alanda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı teklifi,

65- Çayırova Belediyesi, Şekerpınar ve Cumhuriyet Mahellerinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Şekerpınar Revizyon Uygulama İmar Planına yapılan itirazlar ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı teklifi,

66- Çayırova Belediyesi, Şekerpınar ve Cumhuriyet Mahellerinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Şekerpınar Revizyonu plan notlarında değişiklik yapılması ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı teklifi,

67- Darıca Belediyesi 30K-3B uygulama imar planı paftası 2158 ada 1 ve 2159 ada 2 nolu parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı teklifi,

68- Darıca Belediyesi, 29L-2D uygulama imar planı paftası 480 ada 10 nolu parsel, 29L-4B uygulama imar planı paftası 373 ada 11 nolu parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı teklifi,

69- Derince Belediyesi, G23b22c nazım imar planı paftası, 1190 ada, 166 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

70- Derince Belediyesi, G23b23a nazım imar planı paftası, 779,780,781,782,783,784, 785,787,788,789 ve 790 nolu parsellerde kamu yararı kararı alınması ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

71- Derince Belediyesi, G23b22d nazım imar planı paftası, 2090 adanın güneyinde kalan otopark alanı ile 1578 ada 3 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

72- Dilovası Belediyesi, G2321a-21b-21d nazım imar planı paftalarında hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

73- Dilovası Belediyesi, G23a13d nazım imar planı paftası, İzmit Körfez Geçiş Köprüsü Kara Tarafı Güvenlik Koridorunun planlara işlenmesine ait nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

74- Dilovası Belediyesi, Tepecik köyü, G23a13d nazım imar planı paftasında hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklikleri ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

75- Gebze Belediyesi, G22b09c, G22b14b,G22b15a nazım imar planı paftaları, 1051 nolu parselde hazırlanan 1/50000 ölçekli çevre düzeni planı ve 1/25000, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklikleri ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

76- Gebze Belediyesi sınırları içerisinde Belediyemiz Meclisi’nin 14/06/2012 tarih ve 316 sayılı kararına yapılan itirazla ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

77- Gebze Belediyesi G22.b.19.d. nazım, G22.b.19.d.2.d. uygulama imar planı paftası 72 ada 3 nolu parselde bulunan mezarlık alanının batı kısmında hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı teklifi,

78- Gebze Belediyesi, uygulama imar planı plan notlarında hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı teklifi,

79- Gebze Belediyesi, G22.b.19.c nazım, G22.b.19.c.3.a uygulama imar planı paftası, 4204 ada 1, 2, 5 ve 6 nolu parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı teklifi,

80- Gebze Belediyesi, G22.b.24.a. nazım, G22.b.24.a.2.c uygulama imar plan paftası, 1936 ada 17 nolu parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı teklifi,

81- Gebze Belediyesi, Mevlana Mahallesi, G22.b.19.d.2.c-2.d-3.a-3.b uygulama imar planı paftaları, 48 ada 1 parsel ve 321 ada 91, 93, 94 nolu parsellerin bir kısmında hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı teklifi,

82- Gölcük Belediyesi, G23.c.02.d.2.c uygulama imar planı paftası 96 ada 45 nolu parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı teklifi,

83- İzmit Belediyesi, Yenimahalle, G23.b.23.d.1.c ve G23.b.23.d.2.d uygulama imar planı paftaları 1274 ada 9 parsel ve 27 ada 461 parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı teklifi,

84- İzmit Belediyesi, G23.b.25.a nazım, G23.b.25.a.3.b uygulama imar planı paftası 167 ada, 9, 170 ada 19, 169 ada 5, 6, 168 ada 12, 24, 3034 ada 1, 7 ve 8 nolu parseller ile birlikte 8838, 8839 ve 8840 parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı teklifi,

85- İzmit Belediyesi, G.23.b.25.c nazım, G.23.b.25.c.1d uygulama imar plan paftası, 1554 ada 1 nolu parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı teklifi,

86- İzmit Belediyesi, Malta Mahallesi, G23.b24.b.4.a uygulama imar planı paftası, 204 ada 19 nolu parsel ile 205 ada 18 nolu parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı teklifi,

87- İzmit Belediyesi, G23.b.25.a nazım, G23.b.25.a.3.c uygulama imar planı paftası 4985 ada 1 nolu parsel,4983 ada 4 nolu parsel ile 4986 ada 1 nolu parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı teklifi,

88- İzmit Belediyesi, Erenler Mah, G23.b.24.c nazım ve G23.b.24.c.2.b uygulama imar planı pafta, 3699 ada, 1,2,3,4,5 ve 6 nolu parselleri kapsayan Koruma Alanı sınırının uygulama imar planlarına işlenmesi için hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı teklifi,

89- İzmit Belediyesi, Tepecik Mahallesi, G23.b.24.d nazım, G23.b.24.d.2.c uygulama imar planı paftası 228 ada, 41 parsel, 225 ada 1, 2, 3,4, 43, 32, ve 33 nolu parseller, 233 ada 21, 24, 25 ve 6 nolu parsel ile 236 ada 15 ve 17 parseli kapsayan Koruma Alanı sınırının uygulama imar planlarına işlenmesi için hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı teklifi,

90- İzmit Belediyesi, Alikahya, G23b25c-25b nazım imar planı, G23b25c1b-2a,25b4c uygulama imar planı paftaları, 4841 ada 1 nolu parsel ile 4838 ada, 3 nolu parselde hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

91- İzmit Belediyesi, G23b24c nazım imar planı paftası, 348 ada, 2,84ve 85 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

92- İzmit Belediyesi, G23a23b nazım imar planı paftasında hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

93- İzmit Belediyesi, Çayırköy İ-1, Arızlı İ-9, Akpınar İ-10 Gelişme Konut Alanlarında hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklikleri ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

94- Kandıra Belediyesi, Kıncıllı Köyü, Kerpe Mevkii, 1. Derece Doğal Sit Alanı ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanında hazırlanan Koruma Amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı teklifi,

95- Karamürsel Belediyesi G23.d.08.b nazım, G23.d.08.b.1.d uygulama imar planı paftası, 140 ada 34, 35, 36 nolu parsellerde, hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı teklifi,

96- Kartepe Belediyesi, Uzunçiftlik Mevkii, G24.a.21.c.1.d-4.a uygulama imar planı paftaları, 697 ada 1 nolu parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı teklifi,

97- Kartepe Belediyesi, G24.d.01.b.2.d-2.c-3.b, G24.d.02.a.4.a uygulama imar planı paftalarında hazırlanan plan değişikliğine yapılan itiraz ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı teklifi,

98- Kartepe Belediyesi, G24.a.01.b.4.a, G24.d.01.a.3.b uygulama imar planı paftaları, 343 ada 1 nolu parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı teklifi,

99- Kartepe Belediyesi, G24.a.21.c.3.a ve G24.a.21.c.3.b uygulama imar planı paftaları, 322 ada 1, 2, 6 ve 7 nolu parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı teklifi,

100- Kartepe Belediyesi, G24.d.03.a.3.b ve G24.d.03.a.3.b.4.a uygulama imar planı paftaları 215, 217, 218 ve 219 nolu adalarda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı teklifi,

101- Kartepe Belediyesi, Eşme planlama Bölgesi, Belediyemiz Meclisinin 15.12.2011 tarih ve 689 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planına yasal askı süresi içinde yapılan itirazlar ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı teklifi,

102- Kartepe Belediyesi, Uzunçiftlik Mevkii, G24.a.21.c.4.c-4.d, G24.d.01.b.1.a-1.b-1.c-2.a-2.d uygulama imar planı paftaları dahilinde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı teklifi,

103- Kartepe Belediyesi, Acısu G24.d.03.a-d nazım ve G24.d.03.d.1.c-2.d ve G24.d.03.a.4.d uygulama imar plan paftalarında yer alan dere yatağının planlara işlenmesi ile ilgili hazırlanan uygulama imar planı değişikliğine yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazın değerlendirilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı teklifi,

104- Kartepe Belediyesi, Köseköy Mevkii, G24.a.21.d. nazım, G24.a.21.d.3.a uygulama imar plan paftası, 3609 ve 3610 nolu parseller ile Sarımeşe Mevkii, G24.d.01.b. nazım, G24.d.01.b.4.b uygulama imar plan paftası, 186 nolu parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı teklifi,

105- Kartepe Belediyesi, Rahmiye Mevkii, G24.d.01.d, G24.d.01.a nazım ve G24.d.01.a.4.c, G24.d.01.a.4.d, G24.d.01.a.3.c, G24.d.01.a.3.d, G24.d.01.d.2.a, G24.d.01.d.2.b, G24.d.01.d.1.a, G24.d.01.d.1.b, G24.d.01.d.1.c, G24.d.01.d.2.d, G24.d.01.d.2.c, G24.d.01.d.4.b, G24.d.01.d.3.a, G24.d.01.d.3.b, G24.d.01.d.3.d, G24.d.01.d.3.c, G24.d.06.a.2.b, G24.d.06.b.1.a, G24.d.06.b.2.a uygulama imar planı paftalarında hazırlanan K2 Gelişme Bölgesi 1/1000 ölçekli uygulama İmar planı teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı teklifi,

106- Kartepe Belediyesi, Acısu Mevkii, G24.d.03.d. nazım, G24.d.03.d.2.d uygulama imar plan paftası, 1544 (Eski 1217) nolu parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı teklifi,

107- Kartepe Belediyesi, Uzunçiftlik Mevkii, G24.a.21.c. nazım, G24.a.21.c.3.d uygulama imar plan paftası, 299 ada 5 nolu parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı teklifi,

108- Kartepe Belediyesi, G24d02c-3d nazım imar planı paftaları, 104 ada 1 nolu parsel ile 105 ada 1 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

109- Kartepe Belediyesi, G24d01c nazım imar planı paftası, 1083 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

110- Kartepe Belediyesi, G24d01a,01b-01c-01d nazım imar planı paftaları, Kartepe Kent Merkezi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanında hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

111- Körfez Belediyesi, G23a25c nazım imar planı paftası, 257 ada, 12,13,19 nolu parseller ile 214 ada, 36,39 ve 40 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

112- Kartepe Belediyesi, Arslanbey, G24d01d,G24d06a nazım imar planı paftalarında hazırlanan 1/50000 ölçekli çevre düzeni planı, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

113- Körfez Belediyesi, Sevindikli Köyü 1/1000 ölçekli uygulama imar planına yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazın değerlendirilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı teklifi,

114- Körfez Belediyesi, G23.b.21.d nazım, G23.b.21.d.1.a uygulama imar planı paftası, 261 ada, 1 ve 2 nolu parsellerde ile 249 ada 1 nolu parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı teklifi,

115- Körfez Belediyesi, G23.a.25.a.4.c ve G23.a.25.a.3.d uygulama imar planı paftaları, 1358 ada 5 nolu parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı teklifi,

116- Körfez Belediyesi, G23a20c, G23a25b nazım imar planı paftaları, 2179,2180, 2181, 2182, 2184,2185,2186,2189,2190,2191,2192,2194,2195,2196,2197 ve 2205 nolu adalarda hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

117- Gebze Belediyesi, “Gebze-Güzeller Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanının” planlara işlenmesi ile ilgili 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

118- Derince Belediyesi, “Derince-Gişeler Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanının” planlara işlenmesi ile ilgili 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

119- Derince ve Körfez Belediyeleri, “Derince-Körfez Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanının” planlara işlenmesi ile ilgili 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

120- İzmit Belediyesi, “Yenimahalle Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanının” planlara işlenmesi ile ilgili 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

121- İzmit Belediyesi, “Kocaeli Fuar Alanı Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanının” planlara işlenmesi ile ilgili 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

122- Cephe iyileştirme projelerinin İlçe Belediyelerince de yapılabilmesi hususunda yetki verilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

123- Çayırköy-Deretepe Kentsel Gelişim Kamulaştırma alanında kalan 28, 45, 60, 143, 163, 180, 267, 317, 357, 367, 380, 403, 461, 506, 658 ve 1055 parsellerin kamulaştırma bedellerine karşılık Belediyemize ait Karamürsel Kayacık Mh. daireler ile trampa edilmesi ile ilgili Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’ nın teklifi,

124- Kartepe İlçesi, Ş. Hikmetiye Köyü 110 ada 1 parsel sayılı taşınmazda yer alan 132,80 m2’lik Kartepe Bld. ait hissenin Belediyemiz adına bedelsiz olarak devir alınması ile ilgili Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’ nın teklifi,

125- İzmit İlçesi, Cedit Mh. 1848 ada 5 parsel alanında kalan taşınmazın Kocaeli Devlet Hastanesi Ek Hizmet Binası yapımı için Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneler Kurumu adına tahsis edilmesi ile ilgili Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’ nın teklifi,

126- İzmit İlçesi, Yenidoğan Mh. 3314 ada 2 parsel üzeri Seka Park Spor Tesisleri yanında bulunan işyerinin Kafeterya ve Çay Bahçesi olarak kullanılmak üzere Belde A.Ş.’ ye işletilmesinin devredilmesi ile ilgili Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’ nın teklifi,

127- Darıca İlçesi, Nene Hatun Mh. 617 ada 4 parsel üzerinde yer alan işyerinin Kafeterya ve Çay Bahçesi olarak kullanılmak üzere mevsimlik olarak Belde A.Ş.’ ye işletilmesinin devredilmesi ile ilgili Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’ nın teklifi,

128- İzmit İlçesi, Yenidoğan Mh. 4400 ada 52 parsel üzerinde okul binası yapılmak üzere Kocaeli İl Özel İdaresine tahsis edilmesi ile ilgili Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’ nın teklifi,

129- İzmit İlçesi, Kozluk Mh. Sümer Sk. No:8 adresli taşınmazın sosyal tesis olarak kullanılmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisince belirlenecek süre ve aylık kira bedeli üzerinden Belde A.Ş.’ ye işletilmesinin devredilmesi ile ilgili Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’ nın teklifi,

130- İzmit İlçesi, M. Ali Paşa Mh. 3254 ada 2 parsel sayılı taşınmazın İzmit Kaymakamlığı İlçe Müftülüğü’ ne tahsis edilmesi ile ilgili Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’ nın teklifi,

131- Yol Bakım Onarım ve Yapım Şb. Md. bünyesindeki 41 KK 431 plakalı Vidanjör kamyonunun bedelsiz olarak Giresun Bulancak Belediyesi’ne verilmesi ile ilgili Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’ nın teklifi,

132- Yol Bakım Onarım ve Yapım Şb. Md. bünyesindeki 41 10 110 plakalı Greyderin bedelsiz olarak Kırşehir Akpınar Belediyesi’ne verilmesi ile ilgili Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’ nın teklifi,

133- Körfez Belediyesinin 2012 Mali Yılı Bütçesinden Kurumsal ve Fonksiyonel sınıflar Arası aktarma yapması ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’ nın teklifi,

134- Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Haller Şube Müdürlüğü 2012 yılına ait ek gelir tarifesi ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

135- Kadro İptal ve İhdası ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

136- Seyahat kartları yönetmeliğinin değiştirilmesi ile ilgili Ulaşım Dairesi Başkanlığı’ nın teklifi,

137- Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 2012 yılı Tarife Cetveli’ nin, “Koltuk Artırım Bedelleri” maddesinin tekrar değerlendirilmesi ile ilgili Ulaşım Dairesi Başkanlığı’ nın teklifi,

138- Müdahale Şube Müdürlüğü bünyesinde bulunan 1978 model Bedford marka itfaiye aracının Gümüşhane İli Köse İlçe Belediyesine bedelsiz devri ile ilgili İtfaiye Dairesi Başkanlığı’ nın teklifi,

139- Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisi Tarifesi ile ilgili Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’ nın teklifi,

140- Çayırova İlçesi Aksa Mh. 471. sokakta bulunan Belediyemize ait Prefabrik Örnek Kesim Yerinin Çayırova Belediyesine bedelsiz olarak tahsis edilmesi ile ilgili Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’ nın teklifi,

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım