15.11.2012 TARİHLİ MECLİS GÜNDEMİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN,

Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 13. maddesi gereğince; 15/11/2012 Perşembe günü, saat: 15.00’ da Kocaeli-İzmit, Karabaş Mahallesi, Salim Dervişoğlu Cad., No: 80’deki Belediye Hizmet Binası 1. kat’ta bulunan Meclis Salonunda toplanacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.

M. Zekeriya ÖZAK

Büyükşehir Belediye Başkan V.

Yoklama ve açılış,
30/ 10/ 2012 tarihli tutanak özetinin okunması ve oylanması,

GÜNDEM

========

RAPORLAR:

1- Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisi Tarifesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon Raporu,

2- İlan ve Reklam Vergileri ile Asma, Tahsis ve Bakım Ücretlerinin Büyükşehir Belediyemizce Tahsil edilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon Raporu,

3- Başiskele Belediye Başkanlığı’nın ek ödeneği ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon Raporu,

4- Derince Belediye Başkanlığı’nın ek ödeneği ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon Raporu,

5- İzmit ilçesi dâhilindeki parkomatlı park yerlerinin yeniden kiralanması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon Raporu,

6- İzmit ilçesi, Yahyakaptan Mh. 670 ada 1 nolu parsel üzerinde, İzmit Şehirlerarası Otobüs Terminali içerisinde B2 Blok zemin katta bulunan 19 nolu iş yerinin Büfe olarak kullanılmak üzere işletilmesinin Belde A.Ş’ye devredilmesiyle ilgili Plan ve Bütçe Komisyon Raporu,

7- Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında kamulaştırılacak gayrimenkullerin maliklerine verilmek üzere Kent Konut A.Ş.’ye ait olup; Başiskele, Derince, Gebze, İzmit, Karamürsel, Kartepe ve Körfez İlçelerinde bulunan 200 adet konutun satın alınması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon Raporu,

8- İzmit İlçesi, Sanayi Mh. Ömer Türkçakal Bulvarı No:40 adresinde bulunan işyerinin ‘Çay ocağı ve Sosyal tesis’ olarak kullanılmak üzere işletilmesinin Belde A.Ş.’ye devredilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon Raporu,

9- Kandıra İlçesi, Akdurak Mh. 11 pafta 41 ada 6 nolu parsel üzerindeki binanın İSU-Kandıra Şube Müdürlüğü hizmet birimi olarak kullanılmak üzere İSU Genel Müdürlüğü’ ne kiralanması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon Raporu,

10- İzmit İlçesi, Kozluk Mh. Seka Cami Altı No:5 adresindeki işyerinin “Kafeterya ve sosyal tesis” olarak kullanılmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisince belirlenecek süre ve aylık kira bedeli üzerinden işletilmesinin Belde A.Ş.’ye devredilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon Raporu,

11- Gebze İlçesi, Muallim Köyü Mevkiinde Rehabiliteye hazırlık maksatlı dolgu işlemi ve dolgu sahasına ulaşım yolu için Bakanlık tarafından Belediyemize kesin izin verilen ormanlık alanın işletim hakkının Belediyemiz tarafından İzaydaş’ a devredilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon Raporu,

12- İzmit ilçesi, Yenidoğan Mh. 3306 ada 1 nolu parsel ve 3307 ada 1 nolu parselde toplam 11.055,00 m2 yüzölçümlü taşınmazlar üzerine İl Ambulans Servisi Başhekimliği ve Komuta Merkezi yapmak üzere İl Sağlık Müdürlüğü adına tahsis edilmesi ile ilgili Hukuk+ Plan ve Bütçe Komisyonu Ortak Raporu,

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORLARI:

13- Başiskele Belediyesi, G23.c.03.d nazım imar planı paftası, 142 ada, 1 ve 2 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

14- Çayırova Belediyesi, G22b18b nazım, G22b18b1d uygulama imar planı paftası, 772 ada 1 nolu parsel ile kavşak alanında hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

15- Çayırova Belediyesi, G22b18d nazım imar planı paftası, 1817 ada, 4 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

16- Darıca Belediyesi, G22b23c nazım imar planı paftası, 1840 ada, 13 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

17- Darıca Belediyesi, G22b23c nazım imar planı paftası, 29K3B uygulama imar planı paftası, 1423 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

18- Derince Belediyesi, G22b22a-22b nazım imar planı paftaları, 4712 ada, 8 nolu parsel ile 3964 ada 4 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

19- Dilovası Belediyesi, Tavşancıl ve Yahyakaptan Mahalleleri ile Çerkeşli Köyü sınırları içerisinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

20- Gebze Belediyesi, G22b18d2c-3b, G22b18c4a uygulama imar planı paftaları, 370 ada, 688 nolu parselin doğusundaki park alanı ile 688 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

21- Gebze Belediyesi, G22b24a-19d nazım, G22b19d3d uygulama imar planı paftaları, 4409 ada, 2,3,ve 4 nolu parsellerde hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

22- Gebze Belediyesi, G22b24b nazım imar planı paftalarında hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

23- Gebze Belediyesi, Beylikbağı Mahallesi, G22.b.23.b nazım, G22.b.23.b.2.a uygulama imar planı paftası, 4945 ada 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

24- Gebze Belediyesi, İstasyon Mahallesi, G22.b.24.a nazım, G22.b.24.a.1.d uygulama imar planı paftası, 1251 ada 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

25- Gebze Belediyesi, Çoban Mustafa Paşa Külliyesi Koruma Alanı ile Sultan Orhan Cami ve çevresi Kentsel SİT Alanında hazırlanan koruma amaçlı nazım ve uygulama imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

26- İzmit Belediyesi, G23.b.24.b nazım, G23.b.24.b.4.b-4.c. uygulama imar planı paftası, 4051 ada, 1 nolu parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

27- İzmit Belediyesi, G23b24d nazım, G23b24d2b-2c-2d-24c4c uygulama imar planı paftalarında bulunan Teleferik Ana İstasyonu ile Teleferik hattı ve plan hükümlerinde hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

28- İzmit Belediyesi, G23b24d nazım, G23b24d2a uygulama imar planı paftası, 4339 ada 4 nolu parselde hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

29- İzmit Belediyesi, G23b25c nazım imar planı paftası, 437 ada, 8 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

30- İzmit Belediyesi, Alikahya, G23b25c-25b nazım imar planı, G23b25c1b-2a,25b4c uygulama imar planı paftaları, 4841 ada 1 nolu parsel ile 4838 ada, 3 nolu parselde hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

31- İzmit Belediyesi, G23b25d nazım imar planı paftası, 2537 ada, 16 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

32- Karamürsel Belediyesi, G23d08a nazım imar planı paftası, KA-4 gelişme konut alanında hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

33- Karamürsel Belediyesi, Ereğli, Arif-Hoca Mahallesi sınırları dahilinde, G24.d.04.d. nazım, G24.d.04.d. 4.c. uygulama imar planı paftaları, 1977 ve 1980 nolu parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

34- Kartepe Belediyesi, G24.d.02.a.3.a uygulama imar planı paftası, 579 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

35- Kartepe Belediyesi, G24.d.03.a nazım, G24.d.03.a.2.d-3.a uygulama imar planı paftaları, 181 ada 1 ve 2 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliğine yapılan itiraz ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

36- Kartepe Belediyesi, Köseköy Mevkii, G24.d.01.a.1.b ve G24.d.01.a.1.c uygulama imar planı paftaları, Gaziler Mahallesi, Kaval Sokaktaki 12.00 mt’lik imar yolunun yeniden düzenlenmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

37- Kartepe Belediyesi, Acısu Mevkii, G24.d.03.d.1.b uygulama imar planı paftası, 60 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

38- Kartepe Belediyesi, Maşukiye Mevkii, G24.d.03.c nazım, G24.d.03.c.4.a-4.b-4.d-3.a uygulama imar planı paftalarında hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

39- Kartepe Belediyesi, G24d02c3b, G24d03d4a uygulama imar plan paftaları, Kültürel Tesis Alanı, Otopark Alanı, Kentsel ve Bölgesel Büyük Spor Alanı, Park ve Dinlenme Alanları ile 20.00 m Kent İçi imar yolu kullanımında kalan alanlar da hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

40- Kartepe Belediyesi, G24d01c4a-4d uygulama imar plan paftaları, 1083 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

41- Kartepe Belediyesi, G24.d.03.a.3.b ve G24.d.03.a.3.b.4.a uygulama imar planı paftaları 215, 217, 218 ve 219 nolu adalarda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

42- Körfez Belediyesi, Kuzey Mahallesi, G23.b.21.c.1.c-2.d-4.b-3.a uygulama imar planı paftaları, 653 nolu ada ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

43- Körfez Belediyesi, G22b21a, G23b21c nazım imar planı paftaları, 504 ada, 1 nolu parsel ile 1017 ada, 1 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

44- Belediyemiz Meclisinin 13.09.2012 tarih ve 545 sayılı kararında sehven yapılan hatanın düzeltilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

45- Belediyemiz Meclisinin 16.08.2012 tarih ve 460 sayılı kararının Kültür ve Turizm Bakanlığı Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 11.10.2012 tarih ve 1346 sayılı kararı gereği tashihi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

SÜRE UZATIMI:

46- Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin 2013 yılına ait gelir tarifesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon yazısı ,

47- Gebze Belediyesi, G22b09c, G22b14b,G22b15a nazım imar planı paftaları, 1051 nolu parselde hazırlanan 1/50000 ölçekli çevre düzeni planı ve 1/25000, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklikleri ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu yazısı,

DAİRESİNDEN GELEN TEKLİFLER:

48- Başiskele Belediyesi, 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarına yapılan itirazlar ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

49- Başiskele Belediyesi, G23c05d nazım imar planı paftası, 389 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

50- Başiskele Belediyesi, G23c04c nazım imar planı paftası, 112 ada, 3 ve 4 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

51- Çayırova Belediyesi, G22b18c nazım, G22b18c2b uygulama imar planı paftası, Gecekondu Önleme Bölgesi sınırlarında hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

52- Darıca Belediyesi, G22.b.23.c nazım, 28L – 1A uygulama imar planı paftası 1943 ada 2 parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

53- Derince Belediyesi, G23b22d nazım imar planı paftası, 751 ada, 1 nolu parsel, 769 ada, 52 ve 56 nolu parseller ile 805 ada, 1 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

54- Derince Belediyesi, G23b22d nazım imar planı paftası, 1177 ada, 36 nolu parselin batısında hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

55- Derince Belediyesi, G23b21c-22d nazım, G23b21c3c,G23b22d1d-4a uygulama imar planı paftaları, 1432 ada, 2,4,5,6,7 ve 8 nolu parseller, 1987 ada, 1,2,3,4,5,6 ve 7 nolu parseller ile 1977 ada, 5,6,7,8 ve 9 nolu parsellerde hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

56- Dilovası Belediyesi, G23a12a,G23a11b nazım imar planı paftaları, Dİ2 nolu Gelişme Konut Alanında hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

57- Dilovası Belediyesi, G23.a.21.c.2.a-2.d paftaları, kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında hazırlanan 1/1000 ölçekli dolgu imar planı ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

58- Dilovası Belediyesi, G23.a.21.b nazım, G23.a.21.b.1.c uygulama imar planı paftası, 6 ada, 1, 2, 3 ve 4 nolu parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

59- Gebze Belediyesi, Otoyol kuzeyi nazım imar planında değişiklik yapılması ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

60- Gebze Belediyesi, Muallimköy, G22b çevre düzeni planı, G22b3, G22b20c nazım imar planı paftalarında hazırlanan 1/50000 ölçekli ÇDP ile 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklikleri ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

61- Gebze Belediyesi, 16.08.2012 tarih ve 448 sayılı Belediyemiz Meclis kararına yapılan itiraz ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

62- Gebze Belediyesi, 14.06.2012 tarih ve 320 sayılı Belediyemiz Meclis kararına yapılan itirazlar ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

63- Gebze Belediyesi, G22b çevre düzeni planı, G22b3, G22b25a nazım imar planı paftalarında hazırlanan 1/50000 ölçekli ÇDP ile 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklikleri ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

64- Gebze Belediyesi, Tavşanlı Köyü, G22.b.20.c.4.c uygulama imar planı paftası, 945, 946, 954, 955 ve 2276 nolu parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

65- Gebze Belediyesi, GK_53 planlama bölgesi sınırları dahilinde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

66- Gölcük Belediyesi, Değirmendere, G23c.01c.2d ve G23c.01c.3a uygulama imar planı paftaları, 265 ada 1 nolu parsel, 350 ada 1 nolu parsel ile 514 ada 1 nolu parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

67- Gölcük Belediyesi, Saraylı, G23c.02d.3b ve G23c.02d.3c uygulama imar planı paftaları, 941 nolu parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

68- Gölcük Belediyesi, Örcün Köyü, G23c.02.d.1.d ve G23.c.02.d.4.a uygulama imar planı paftaları, 475 ada 5 nolu parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

69- Gölcük Belediyesi, Örcün Köyü, G23c.01.c.3.b ve G23.c.02.d.4.a uygulama imar planı paftaları, 494 ada 17 nolu parsel, 500 ada 6 nolu parsel ve alanda yer alan imar yolunda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

70- Gölcük Belediyesi, Değirmendere, G23.c.01.c.3.a uygulama imar planı paftası, 323 ada 1 nolu parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

71- Gölcük Belediyesi, Panayır Köyü Gelişme Kırsal Konut Alan Sınırının belirlenmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

72- İzmit Belediyesi, G23b25d nazım imar planı, 4081 ada, 1,2,3 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

73- İzmit Belediyesi, G24a16c nazım, G24a16c4c-4d uygulama imar planı paftalarında hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

74- İzmit Belediyesi, G23b25b nazım, G23b25b3a uygulama imar planı paftası, 187 ve 188 nolu adalarda hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

75- İzmit Belediyesi, Alikahya, G24a21a-21d nazım, G24a21a3c-3d, G24a21d2a-2b uygulama imar planı paftaları, 8485 nolu parselde hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

76- İzmit Belediyesi, G23.b.25.a nazım, G23.b.25.a.3.a-3.d-4.a-4.b-4.c.4-d uygulama imar planı paftaları 795 ada 1 nolu parsel ile 798 ada 1 nolu parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

77- İzmit Belediyesi, Kozluk Mahallesi, G23.b.24.d.2.c uygulama imar planı paftası 187 ada 5 nolu parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

78- İzmit Belediyesi, G23.b.25.c nazım, G23.b.25.c.1.d uygulama imar planı paftası 1557 ada 1 nolu parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

79- İzmit Belediyesi, G23.b.25.b. nazım, G23.b.25.b.4.a uygulama imar planı paftası 165 ada 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 166 ada 1, 2, 3, 4, 13, 14, 167 ada 1, 2, 3, 4, 13, ve 14 nolu parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

80- Karamürsel Belediyesi, Tabakhane Mahallesi G23d.08.a. nazım, G23d.08.a.2.b – 2.c.Uygulama imar planı paftaların 323 ada 23 parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

81- Kartepe Belediyesi, Suadiye Mevkii G24.d.02.d.1.a-1.b-1.c-1.d-4.a-4.b-4.d, G24.d.01.c.2.c, G24.d.01.c.3.a-3.b-3.c-3.d uygulama imar planı paftalarında hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

82- Kartepe Belediyesi Uzunçiftlik Mevkii G.24.d.02.a. nazım, G.24.d.02.a.1.b. uygulama imar planı paftası 195 ada 4 nolu parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

83- Kartepe Belediyesi, G24a21c nazım imar planı paftası, 24 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

84- Kartepe Belediyesi, G24d çevre düzeni planı, G24d1, G24d01c nazım imar planı paftalarında hazırlanan 1/50000 ölçekli ÇDP ile 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklikleri ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

85- Kartepe ve Başiskele Belediyeleri, G24d çevre düzeni planı, G24d1, G24d01-01d nazım imar planı paftalarında hazırlanan 1/50000 ölçekli ÇDP ile 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklikleri ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

86- Körfez Belediyesi, Hereke, G23a24a nazım, 30LIa uygulama imar planı paftası, 4349 nolu parselde hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

87- Körfez Belediyesi, Atalar, Mimarsinan, Hacıosman, Çamlıtepe, Fatih, Güney, Barbaros, Kuzey, Yeniyalı, Esentepe, Yavuz Sultan Selim Mahallelerinde zemin etüdlerinin revize edilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

88- Körfez Belediyesi, Atalar Mahallesi G23a.25.c. nazım, G23a.25.c.1.b uygulama imar planı paftası 1256 ada 7 nolu parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

89- Körfez Belediyesi, İlimtepe Mahallesi, G23a.20.c ve G23a.25.b. nazım, G23a.20.c.4.c-3.d, G23a.25.b.1.b-2.a uygulama imar planı paftaları, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2189, 2190, 2191, 2192, 2197, 2299 ve 2205 nolu imar adalarında hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

90- Gebze Belediyesi, Mevlana Mahallesi, Erenler Caddesi ile Madenciler Caddesini birleştiren 10 metre genişliğindeki 879. Sokağın cadde olarak isimlendirilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

91- Yuvam İzmit Konut Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü’nün 2013 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Yuvam İzmit Konut Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü’ nün teklifi,

92- Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 2013 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

93- İzmit Belediye Başkanlığı’nın 2013 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

94- Gebze Belediye Başkanlığı’nın 2013 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

95- Gölcük Belediye Başkanlığı’nın 2013 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

96- Darıca Belediye Başkanlığı’nın 2013 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

97- Körfez Belediye Başkanlığı’nın 2013 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

98- Derince Belediye Başkanlığı’nın 2013 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

99- Kartepe Belediye Başkanlığı’nın 2013 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

100- Çayırova Belediye Başkanlığı’nın 2013 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

101- Başiskele Belediye Başkanlığı’nın 2013 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

102- Karamürsel Belediye Başkanlığı’nın 2013 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

103- Dilovası Belediye Başkanlığı’nın 2013 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

104- Kandıra Belediye Başkanlığı’nın 2013 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

105- Gölcük Belediye Başkanlığı’nın Bütçe Aktarması ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

106- Körfez Belediye Başkanlığı’nın Bütçe Aktarması ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

107- Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bütçe Aktarması ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

108- Görev ve Çalışma Yönetmeliği Değişikliğiyle ilgili Zabıta Dairesi Başkanlığının teklifi,

109- 2001 Model Grayder’ in Mersin İli, Mut Belediyesine hibe olarak verilmesiyle ilgili Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’ nın teklifi,

110- 2001 Model BMC Kamyonun Kastamonu İli, Azdavay Belediyesine hibe olarak verilmesiyle ilgili Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’ nın teklifi

111- Mülkiyeti Belediyemize ait İzmit İlçesi, Körfez Mahallesi, Vinsan Kampüsü alanında bulunan 6 Nolu prefabrik yapının Kocaeli Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü ne tahsis edilmesine ilşikin Büyükşehir Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesiyle ilgili Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’ nın teklifi,

112- Kartepe İlçesi, Uzunçiftlik, 387 ada, 1 parselde yer alan Kalıcı İş Merkezindeki 11 nolu işyerinin Hasanpaşa Mahalle Muhtarlığı adına tahsis süresinin uzatılması, tahsis süre ve şartlarının belirlenmesi ve konuyla ilgili olarak Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesiyle ilgili Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’ nın teklifi,

113- Kartepe İlçesi, Köseköy, 496 ada, 13 parselde yer alan atıl durumda bulunan Sağlık Ocağı Binasının Kurs Merkezi haline getirilebilmesi için Kartepe Belediyesine tahsis edilmesi, tahsis süre ve şartlarının belirlenmesi konularında Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesiyle ilgili Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’ nın teklifi,

114- Kandıra İlçesi, Dudutepe İçme Suyu Arıtma Tesisinin II. Ünite inşaat sahasının ve Orman Bölge Müdürlüğü tasarrufundaki 1552,00 m² yüzölçümlü orman alanın arıtma alanı orman izinlerinin alınması ve izinle ilgili tahakkuk edecek bedellerin İSU Genel Müdürlüğünde ödenmesiyle ilgili Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’ nın teklifi,

115- İzmit İlçesi, M.Ali Paşa Mah., Beren Sok. No:1 adresinde, 3230 ada, 23 nolu parsel üzerinde kayıtlı M.Ali Paşa Kültür ve Sağlık merkezinde bulunan 466,30 m² iş kullanım alanlı işyerinin “Sosyal Tesis” olarak kullanılmasıyla ilgili Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’ nın teklifi,

116- Mülkiyeti Borusan Mannesman Boru San. ve Tic. A.Ş.ait İzmit İlçesi, Yenidoğan Mahallesi, 3314 ada, 1 nolu taşınmazın imar planlarında park ve dinlenme alanında kalan 22.901,00 m² yüzölçümlü taşınmazın bedelsiz olarak Belediyemize deviredilmesiyle ilgili Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’ nın teklifi,

117- Belde A.Ş.’ ye işletmesi devredilen ve halen sözleşme süreleri devam eden iş yerlerimiz ile ilgili Belediyemiz Meclisine sunulan ve sehven “kiralanmasına” ibaresi yazılıp gönderilen talep yazılarındaki “kiralanması” kelimesinin “işletmesinin devrine” kelimesi olarak değişririlmesi ile ilgili Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’ nın teklifi,

118- Deniz Evler Altı İhsaniye Sahil Park Projesi kapsamında 420 m² temelleri atılmış natamam yerin “Kafeterya-Çay Bahçesi-Sosyal Tesis” olarak Belde A.Ş. 10 (on) süreyle işletilmesinin devredilmesi ile ilgili Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’ nın teklifi,

119- 2013 Mali Yılı Performans Programı ile ilgili Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlı’ nın teklifi,

120- Dükkan devirlerinde ödenecek tesis katılım payının, 2012 yılı ve takip eden yıllarda gelir tarife cetveline eklenmesi ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

121- Kadro İptal ve İhdası ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

122- Tunus Cumhuriyeti, Sousse Belediyesi ile işbirliği ilişkisi kurulması ile ilgili Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim KARAOSMANOĞLU’ na kardeş şehir/ işbirliği protokolü imzalama yetkisi verilmesine ilişkin Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı’ nın teklifi,

123- Seyahat Kartları Yönetmeliğinin günün değişen koşulları gereği güncelliştirilmesi ile ilgili Ulaşım Dairesi Başkanlığı’ nın teklifi,

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım