15 OCAK 2015 MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 13. maddesi gereğince; 15/01/ 2015 Perşembe günü, saat: 15.00’ da Kocaeli-İzmit, Karabaş Mahallesi, Sanayi Fuarı 4. Caddesi, No: 39’daki (Fuariçi) Leyla Atakan Kültür Merkezi, Dr. Şefik Postalcıoğlu Konferans Salonu’nda Ocak ayı olağan meclis toplantısı 1. Birleşimi için toplanarak gündemindeki konuları görüşecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

Mehmet Zekeriya ÖZAK

Büyükşehir Belediye Başkan V.

Yoklama ve açılış,
11/12/2014 tarihli tutanak özetinin okunması ve oylanması,

Meclise Bilgi Verilecek Konuların Sunumu

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın Müdür ve üstü unvanlı personelin atanmasına ilişkin bilgi sunumu,

GÜNDEM

================

SEÇİMLER:

1. Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın, Belediyemizin 2014 yılı gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap, kayıt ve işlemlerinin denetlenmesi amacıyla Denetim Komisyonu kurulması ve komisyonda çalıştırılacak uzman kişilerin günlük ücretlerinin belirlenmesine ilişkin teklifi,

2. Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna Üye seçimi.

RAPORLAR:

3. Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Orman Kanunu’nun 16. Maddesinin ve Orman Kanunu’nun 16. Maddesinin Uygulama Yönetmeliği’ne istinaden Belediyemize Rehabiliteye hazırlık maksatlı dolgu işlemi için Bakanlık tarafından kesin izin verilen Körfez İlçesi, Yavuz Sultan Selim Mahallesindeki 24.706,33 m2 lik ormanlık alanın işletmesinin Kent Konut A.Ş.’ne devredilmesi ile ilgili raporu,

4. Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Belediyemize ait İzmit İlçesi, Kozluk Mahallesi, 190 ada, 8 parsel sayılı taşınmazın, imar planındaki amacına uygun olarak kullanılmak üzere; İzmit Belediyesi’ne tahsis edilmesi ile ilgili raporu,

5. Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Belediyemize ait İzmit İlçesi, Gündoğdu Mahallesi, 615 ada, 2 parsel sayılı 914,00 m² yüzölçümlü taşınmazın İzmit Belediyesi’ne tahsis edilmesi ile ilgili raporu,

6. Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Belediyemize ait Karamürsel İlçesi, Akçat Mahallesinde bulunan Akçat Kültür Merkezi’nin zemin katındaki düğün salonu ve müştemilatı ile 1. Katındaki bölümün bedelsiz olarak Karamürsel Belediyesi’ne tahsis edilmesi ile ilgili raporu,

7. Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Belediyemize ait Derince İlçesi, Deniz Mahallesi, 2333 ada, 11 nolu parsel üzerindeki Dilek İş Merkezi zemin katında bulunan, 3-4-5 nolu işyerlerinin, İSU Genel Müdürlüğü’ne kiralanması ile ilgili raporu,

8. Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Kocaeli İli, Gölcük İlçesi, Saraylı 196 ada 1 parselde 3 adet kalıcı işyeri, Saraylı 198 ada 1 parselde 5 adet kalıcı işyeri olmak üzere toplam 8 adet kalıcı işyerininin İl Mili Eğitim Müdürlüğü’ne tahsis edilmesi ile ilgili raporu,

9. Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Sözleşmeli personel çalıştırılması ve ücretlerinin belirlenmesi ile ilgili raporu,

10. Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, Şehir Tiyatroları Şube Müdürlüğü’nde istihdam edilecek Sanatçı, Sanat Uygulatıcısı ile Sahne Uygulatıcısı çalıştırılması ve ücretlerinin belirlenmesi ile ilgili raporu,

11. Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, 2015 yılı 103 geçici işçi vizesi ile ilgili raporu,

12. Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, 2015 yılı 586 geçici işçi vizesi ile ilgili raporu,

13. Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Yol Bakım Onarım ve Yapım Şube Müdürlüğü bünyesinde kullanılmakta olan 41 10 125 plakalı Hamm marka 2000 model Virasy Silindirin bedelsiz olarak Rize İli Güneysu Belediyesi’ne verilmesi ile ilgili raporu,

14. Plan ve Bütçe + Hukuk Komisyonu’nun, Kartepe İlçesi, Ş.Sarımeşe Mahallesi, 637 ada 4 parsel üzerinde 87572/241108 oranında (875,72 m²) Belediyemize ait olan hissenin diğer hissedar Tokosan Metal Elektronik inşaat Gıda Ürünleri İmalat Pazarlama San. Tic. Ltd. Şti’ne bedeli mukabilinde satılması ile ilgili ortak raporu,

15. Plan ve Bütçe + Hukuk Komisyonu’nun, Kocaeli İli, İzmit İlçesi, Körfez Mahallesi 1858 ada 11 parselin ifrazı sonucu oluşan 14 ve 15 parsel sayılı taşınmazlar üzerinde M.S.B adına maliye hazinesi lehine konulan ipoteğin kaldırılması ile ilgili ortak raporu,

16. Plan ve Bütçe + Hukuk Komisyonu’nun, Kocaeli ili, İzmit İlçesi Körfez Mahallesi’ n de mülkiyeti Belediyemize ait 1858 ada 14 ve 15 parsel sayılı taşınmazların bedellerinin belirlenerek Belediyemizin Devlete (Vergi Dairesi’ne) olan vergi borçlarından mahsup edilmek üzere maliye hazinesine devredilmesi ile ilgili ortak raporu,

17. Plan ve Bütçe + Hukuk Komisyonu’nun, Evsel Katı Atık Bertaraf Tarifeleri ile ilgili ortak raporu,

18. Plan ve Bütçe + Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu’nun, Mülkiyeti Belediyemize ait Gölcük İlçesi, Merkez Mahallesi, 81 ada 124 nolu taşınmaz üzerinde, Kalıcı İş Merkezi içinde 1. kat 71 ve 80 nolu işyerlerinin Halk Eğitim Merkezi Kursları faaliyetlerinde kullanılmak üzere; Gölcük İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne tahsis edilmesi ile ilgili ortak raporu,

19. Plan ve Bütçe + Çevre ve Sağlık Komisyonu’nun, Mülkiyeti Belediyemize ait İzmit İlçesi, Yenidoğan Mahallesi (Gültepe), 4400 ada 52 nolu parsel sayılı taşınmazın İl Özel İdaresi’ne olan tahsisinin kaldırılması, anılan taşınmazın üzerinde yeni yapılan okul binasının en üst katının Aile Hekimliği olarak kullanılması ve kira gelirinin Belediyemize ait olması şartıyla Milli Eğitim Bakanlığı’na tahsis edilmesi ile ilgili ortak raporu,

20. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Döngel Mevkii, G23.c.09.b nazım imar planı paftası, 432 ada 1 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

21.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Bahçecik mevkii, G23.c.09.d nazım imar planı paftası, 1876, 1877, 1191, 1106, 1431,2343, 3407 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

22.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Bahçecik Planlama Bölgesi, G23.c.04.d pafta 269 ada 1,2,3,4,5,10 nolu parseller ile 289 ada 2 ve 3 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

23. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Bahçecik Mevkii, Şehitekrem Mahallesi sınırları dahilindeki G23c çevre düzeni planı paftası, G23.c2 ve G23c.09.d nazım imar planı paftaları, 1832 nolu parselde hazırlanan 1/50000 ölçekli Çevre Düzeni Planı ve 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

24. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Bahçecik Mevkii, Şehitekrem Mahallesi, G23.c.09.a nazım, G23.c.09.a.3.d uygulama imar paftası, 874 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

25. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Bahçecik Mevkii, Şehitekrem Mahallesi, G23.c.09.d nazım, G23.c.09.d.2d uygulama imar paftası, 2505 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

26. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Bahçecik Mevkii, Damlar Mahallesi, G23.c.09.a nazım, G23.c.09.a.1.b,2.a uygulama imar paftaları, 252 ada 9 ve 10 nolu parseller ile 257 ada, 1,2,3,4,5,6,7, 8 nolu parsellerde hazırlanan uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

27. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Yeniköy Merkez Mahallesi, G23.c.08.b nazım imar paftası, 318, 319, 324, 871 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

28. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Yuvacık Mevkii, Fatih Mahallesi, G23.c.05.d nazım, G23.c.05.d.3.a uygulama imar paftası, 532, 533, 534, 535, 591, 593, 594 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

29. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Bahçecik Mevkii, G23.c.04.d nazım, 271 ada 12 parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

30. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Yuvacık Mevkii, Fatih Mahallesi, G23.c.10.a-10.b nazım, G23.c.10.a.2.b-G23.c.10.b.1.a uygulama imar plan paftaları, 967-968-969-978-979-1296 ve 5377 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

31. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Çayırova Belediyesi, G22b18c, G22b19d nazım imar planı paftalarında hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

32. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Çayırova Belediyesi, Akse Mahallesi, G22.b.18.b nazım, G22.b.18.b .3.b uygulama imar paftası 2061 ada 7 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

33. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Çayırova Belediyesi, Özgürlük Mahallesi, G22.b.18.b,19.a nazım, G22.b.18.b.4.b ve G22.b.19.a.4.c uygulama imar paftası 2034 ada, 1 ve 2 parseller, 1201 ada, 9, 10 parsel ve 722 adanın doğusunda kalan tescil harici alanda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

34. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Çayırova Belediyesi, Şekerpınar Cumhuriyet Mahallesi, G22.b.18.a pafta 768 ada 7 parsel ve bu parselin güneyinde ve batısında kalan tescil harici alan, 767 ada 6 ve 7 nolu parseller, 766 ada 4 nolu parsel ile 766 ada 4 ve 767 ada 6 nolu parsellerin arasındaki tescil harici alanda hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

35. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Çayırova Belediyesi, G22b çevre düzeni, G22b.3, G22b.14.d-19.a nazım, G22b.19.a.1.b-2.a, G22b.14.d.4.a-4.b-4.c-4.d uygulama imar planı paftalarında yer alan “Organize Sanayi Bölgesi TEM Otoyol Bağlantısı Köprülü Kavşak Projesi”nin imar planlarına işlenmesi ile ilgili 1/50000 ölçekli çevre düzeni, 1/25000, 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

36. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Darıca Belediyesi, Cami Mahallesi, G.22.b.20.c nazım, 28K.2.c uygulama imar planı paftası, 1923 ada 2, 3, 4, 7 ve 8 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

37. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Darıca Belediyesi, Fevzi Çakmak Mah., 29L-4B uygulama imar planı paftası, 904 ada 13 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

38. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Darıca Belediyesi, Fevzi Çakmak Mah., 29L-4B uygulama imar planı paftası, 919 ada 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

39. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Darıca Belediyesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, G.22.b.24.a nazım imar planı paftası, 720 ada 10 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

40. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Darıca Belediyesi, Osmangazi Mahallesi, G22.b.23.b nazım imar plan paftası, 1461 ada 4 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

41. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, G22.b.19.d nazım imar planı pafta, 321 ada, 321 ve 313 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

42. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Hacıhalil Mahallesi, G22b.24.b nazım, G22b.24.b.1.b uygulama imar paftası sınırları içerisinde Belediyemiz Meclisi'nin 11.09.2014 tarih ve 551 sayılı kararıyla onaylanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planına yapılan itiraz ile ilgili raporu,

43. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Osman Yılmaz Mahallesi 5659 ada 6 ve 7 nolu parsellere ait nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

44. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Adem Yavuz Mahallesi, G22.b.18.c nazım, G22.b.18.c.1.d uygulama imar planı, 231 ada 1 parsel ve 232 ada 1 nolu parseller ilgili hazırlanan uygulama imar planı değişikliği raporu,

45. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Akviran Köyü, G22.b.15.b nazım imar planı, 6 nolu parseller ilgili hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

46. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Köşklüçeşme Mahallesi, G22.b.24.a nazım, G22.b.24.a.1.c uygulama imar planı, 2410 ada 2 nolu parsel ilgili hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

47. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Sultanorhan Mahallesi, G22.b.25.a nazım, G22.b.25.a.2.b uygulama imar planı, 4542 ada 1,4,5 nolu parseller ilgili hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

48. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Kadıllı, 1/25000 ölçekli nazım imar planı paftalarında hazırlanan 1/25000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

49. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, Yenimahalle, Karaağaç Mevkii, G23.c.02.d nazım imar planı paftası 502 ada 1 nolu parselin bulunduğu bölgede Belediyemiz Meclisi'nin 11.09.2014 tarih ve 554 sayılı kararıyla onaylanan nazım imar planına yapılan itiraz ile ilgili raporu,

50. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, Saraylı Mahallesi, G23.c.02.d nazım, G23.c.02.d.3.d uygulama imar paftası 196 ada 1 parsel ve 198 ada 1 nolu parsellerin bulunduğu bölgede Belediyemiz Meclisi'nin 11.09.2014 tarih ve 556 sayılı kararıyla onaylanan nazım ve uygulama imar planına yapılan itiraz ile ilgili raporu,

51. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Yahyakaptan Mah. G23.b.25.d.2.d uygulama imar plan paftası, 2543 ada 32 nolu parsel ve civarında hazırlanan nazım imar plan değişikliği ile ilgili raporu,

52. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, "Sekapark-Otogar Arası Tramvay Hattı" nın Seka Koruma Amaçlı imar planlarına işlenmesi ile ilgili 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

53. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Cedit Mahallesi, G23.b.24.b nazım, G23.b.24.b.3.d, 4.c uygulama imar paftası, 4100 ada 4 nolu ve 4086 ada 17 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

54. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Çayırköy Mahallesi, G23.b.25.a nazım, G23.b.25.a.2.c uygulama imar paftası, 199 ada 2 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

55. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Ömerağa ve Karabaş Mahalleleri, Pertev Paşa Külliyesinin koruma alanı sınırı ile ilgili Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Kurulunun 17.06.2014 tarih ve 1553 sayılı kararının nazım imar planına işlenmesi ile ilgili raporu,

56. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Alikahya, G24a21a1c-3a-3b-3c-3d-4b, 21b1d-3d-4a-4b-4c-4d, 21d2a-2b, 21c1a-1b, 21c1a uygulama imar planı paftalarında hazırlanan uygulama imar planı ile ilgili raporu,

57. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Belediyemiz Meclisi'nin 13.03.2014 tarih ve199 sayılı kararı ile onaylanan uygulama imar planı revizyonuna yapılan itirazlarla ilgili raporu,

58. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, uygulama imar planı plan hükümleri revizyonu ile ilgili raporu,

59. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Yenişehir Mahallesi, G23b 25d1c-2d-3a uygulama imar planı paftalarında hazırlanan uygulama imar planı ile ilgili raporu,

60. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Karamürsel Belediyesi, Karapınar Mevkii, G23.d.08.d nazım, G23.d.08.d.1.c, 2.d uygulama imar planı paftaları, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 200, 453, 471, 472, 473, 486, 487 nolu parsellere ilişkin hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

61. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Karamürsel Belediyesi, Oluklu Mevkii, G23.d.07.c nazım, G23.d.07.c.1.c uygulama imar planı paftası 463, 467 nolu parsellere ilişkin hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

62. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Karamürsel Belediyesi, Pazarköy - Çamçukur Mevkii, G23.d.08.b nazım, G23.d.08.b.4.b, 4.c uygulama imar planı paftaları 68, 69, 90, 91,94, 107, 108, 664, 665, 666, 667 ve 668 nolu parsellere ilişkin hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

63. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kartepe Belediyesi, Acısu Mevkii, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541 nolu parsellere ilişkin hazırlanan nazım imar plan değişikliği ile ilgili raporu,

64. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kartepe Belediyesi, Bakırlı Mahallesi, ve Çepni Mahallesi Organize Sanayi yolu Suadiye Caddesi ve Çepni Caddesi kesişimindeki kavşak projesi için hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

65. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kartepe Belediyesi, Uzunçiftlik Mevkii, G24.a.21.c, 21.d nazım, G24.a.21.c.1.d ve G24.a.21.d.2.c uygulama imar planı paftaları, 676 ada 3 ve 4 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

SÜRE UZATIMI:

66. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Darıca Belediyesi, Nene Hatun Mahallesi, G22.b.23.b nazım imar plan paftası, 1597 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nolu, 1598 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nolu ve 1599 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili yazısı,

67. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Derince Belediyesi, Sırrıpaşa Mahallesi, G23.b.22.d nazım,G23.b.22.d.1.c, 1d uygulama imar planı paftası, 1909 ada 1 nolu parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili yazısı,

68. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Güzeller Mahallesi, G22-b-20-d nazım, G22-b-20-d-4-a uygulama imar plan paftası, 5682 ada1 nolu parsel ve civarında hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili yazısı,

69. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Körfez ve Sanayi Mahalleleri sınırları dahilinde yer alan ve nazım imar planında “I. Derece Merkezi İş Alanı (MİA)” ve “Yoğunluğu ve Yapı Düzeni ve/ya Fonksiyonu Yenilenecek (Düzeltilecek) Alan (Y)” olarak belirlenmiş yaklaşık 465 ha büyüklüğe sahip alanda hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile ilgili yazısı,

70. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, "Sekapark-Otogar Arası Tramvay Hattı" nın imar planlarına işlenmesi ile ilgili 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili yazısı,

71. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Alikahya- Durhasan Mahallesi, G23.b.25.c ve G24.a.21.d nazım imar planı paftaları, 456 ve 492 adalar ile 125 ada 1 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili yazısı,

72. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kandıra Turizm Bölgesi, Kefken 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili yazısı,

73. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kandıra Turizm Bölgesi, Kerpe 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili yazısı,

74. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kandıra Turizm Bölgesi, Cebeci 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili yazısı,

75. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kandıra Turizm Bölgesi, Bağırganlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili yazısı,

76. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Karamürsel Belediyesi, 4 Temmuz Mahallesi, G23.d.08.b nazım, G23.d.08.b.1.d uygulama imar planı paftası, 140 ada 1, 2, 3, 4, 31 nolu parseller ile 142 ada 4, 5 ve 6 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili yazısı,

77. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde nazım imar planı plan hükümlerinde değişiklik yapılmasını içeren Belediyemiz Meclisi'nin 17.7.2014 tarih ve 456 sayılı kararına yapılan itirazlarla ilgili yazısı,

TEKLİFLER:

78. İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın, Başiskele Belediyesi, Bahçecik Mevkii, G23.c.09.b nazım imar paftası, 332 ada 1 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

79. İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın, Başiskele Belediyesi, Kullar Mevkii, G23.c.05.a nazım, G23.c.05.a.3.d uygulama imar planı paftası, 185 ada 26, 27, 28, 29, 48, 49, 50 ve 51 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

80. İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın, Başiskele Belediyesi, Servetiye Cami Köyü, G23.c.19.b ve G23.c.14.c nazım, G23.c.19.b.2.a ve G23.c.14.c.3.d uygulama imar planı paftası, 152 ada 12 nolu parsel ve 154 ada 7 nolu parsel ile ilgili hazırlanan uygulama imar planı ile ilgili teklifi,

81. İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın, Başiskele Belediyesi, Yeniköy Mevkii, G23.c.03.d.1b-1c-4a-4d uygulama imar planı paftaları, 3844 ve 3845 nolu parsellerde hazırlanan 1/50000 çevre düzeni planı, 125000 ve 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklikleri ile ilgili teklifi,

82. İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın, Başiskele Belediyesi, Yeniköy Merkez Mahallesi, G23.c.03.c, 03.d nazım, G23.c.03.c.4.d ve G23.c.03.d.3.c uygulama imar planı paftası, 233 ada 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

83. İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın, Başiskele Belediyesi, Yeniköy Mevkii, Sepetlipınar Mahallesi, G23.c.03.d nazım, G23.c.03.d.1.c, 1.d, 2.d, 1.a, 1.b, 2.a uygulama imar planı paftası, 3421 nolu parsel ile yakın civarını kapsayan alanda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

84. İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın, Başiskele Belediyesi, Yuvacık Mevkii, Serdar Mahallesi, G23.c.04.c nazım, G23.c.04.c.2.d uygulama imar planı paftası, 112 ada 9 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

85. İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın, Çayırova Belediyesi, Akse Mahallesi, G22.b.18.b-19.a nazım, G22.b.18.b.2.b-2.c, G22.b.19.a.1.c-1.d uygulama imar planı paftası, 2074 ada 1 nolu parsel, 2073 ada 1 nolu parsel ve 841 ada 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

86. İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın, Çayırova Belediyesi, Yenimahalle, G22.b.18.d nazım imar planı paftası, 1817 ada 4 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

87. İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın, Darıca Belediyesi, G22.b.23.a nazım, 30 K-III.c uygulama imar plan paftası, 1393 ada10 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

88. İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın, Darıca Belediyesi, G22.b.23.b nazım, 29 K-II.c uygulama imar plan paftası, 1093 ada 1-2-3-4 ve 5 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

89. İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın, Derince Belediyesi, Mersincik Mahallesi, G23.b.22c, G23.b.23a, G23.b.23d nazım, G23.b.23d.1a uygulama imar planı paftası 2347 ada 1 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

90. İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın, Derince Belediyesi, Yenikent Mahallesi, G23.b.22.a nazım, G23.b.22.a..4.a uygulama imar planı paftası, x:4516396.188-y:483364.439, x:4516395.225-y:483372.126, x:4516387.718-y:483371.465 ve x:4516388.396-y:483362.768 koordinatları arasındaki tescil harici alanda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

91. İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın, Dilovası Belediyesi, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan hükümleri ile ilgili plan değişikliği teklifi,

92. İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, Muallimköy Mahallesi, G23.a çevre düzeni, G23.a.4 ve G23.a.21.a nazım imar planı paftası, 332 nolu parselde hazırlanan 1/50000 çevre düzeni planı, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklikleri ile ilgili teklifi,

93. İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, Pelitli Mahallesi, G22.b.15.d nazım, G22.b.15.d.4.b uygulama imar planı, 12 ada 4 ve 5 nolu parseller ile ilgili hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

94. İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, Pelitli Mahallesi, G22.b.3 ve G22.b.15.c, 20.d nazım imar planı paftası, 1444 nolu parselde hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklikleri ile ilgili teklifi,

95. İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, G22b çevre düzeni planı, G22b3 1/25000 ölçekli nazım imar planı paftalarında hazırlanan 1/50000 ölçekli çevre düzeni planı ve 1/25000 ölçekli nazım imar planı değişiklikleri ile ilgili teklifi,

96. İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, 1/5000 ölçekli nazım imar planı plan hükümlerinin 1.2.1 maddesinde değişiklik yapılması ile ilgili teklifi,

97. İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, Belediyemiz Meclisi'nin 17.07.2014 tarih, 735 sayılı kararı ile onaylanan Merkez Mahalleleri kapsayan uygulama imar planı revizyonuna yapılan itirazlar ile ilgili teklifi,

98. İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın, Gölcük Belediyesi, Değirmendere Mevkii,, Atatürk Mahallesi, G23.c.01.c pafta, 235 ada 6,12,13 ve 14 nolu parseller ve 360 ada 4 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

99. İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın, Gölcük Belediyesi, Hisareyn Mevkii, Karaköprü Mahallesi, G23.c.03.d nazım, G23.c.03.d.4.d uygulama imar planı paftası, 1030 ve 1032 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

100. İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi, Gültepe Nekropolü, 960 ada, 5 nolu parselde hazırlanan Koruma Amaçlı 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yönelik Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Kurulunun 23.12.2014 tarih ve 1808 sayılı kararı ile ilgili teklifi,

101. İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi, Gündoğdu Mahallesi, G23.b.25.a nazım, G23.b.25.a.3.a uygulama imar planı paftası, 180 ada 10 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

102. İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi, M.Alipaşa Mahallesi, G23.b.25.d nazım imar planı paftası, 3245 ada 12 ve 13 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

103. İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi, Yenidoğan Mahallesi, G23.b.24.d nazım imar paftası, 4412, 1049, 3905, 2171, 4417, 192 adalarda hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

104. İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın, Karamürsel Belediyesi, 4 Temmuz Mahallesi, G23.d.08.a nazım, G23.d.08.a.3.b uygulama imar planı paftası, 117 ada 4 ve 8 nolu parsellerde hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

105. İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın, Karamürsel Belediyesi, Çamçukur Mahallesi, G23.d.08.b nazım, G23.d.08.b.4.c, 4.d uygulama imar planı paftası, 700 nolu parsel ile ilgili hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

106. İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın, Karamürsel Belediyesi, Kayacık Mahallesi, G23.d.08.a nazım imar planı paftası, 173 ada 36, 37, 38, 39 ve 40 nolu parsellerde hazırlanan 1/50000 ölçekli çevre düzeni planı, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

107. İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın, Kartepe Belediyesi, Uzuntarla Mevkii, G24.d.04.a nazım, G24.d.04.a.1.d uygulama imar planı paftası, 136 ada 21 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

108. İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı’nın, Kartepe Belediyesi, “Kent Merkezi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı” ilan edilen alan sınırları içerisinde yoğunlukların dengelenmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine yapılan itirazlar ile ilgili teklifi,

109. İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın, Körfez Belediyesi, Yavuz Sultan Selim Mahallesi, G23.b.21.c nazım, G23.b.21.c.2.b uygulama imar planı paftası, Özel Güvenlik Sınırının uygulama imar planlarına işlenmesi ile ilgili hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifi,

110. İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın, Körfez Belediyesi, Belediyemiz Meclisi'nin 17.07.2014 tarih ve 455 sayılı kararı ile onaylanan "Kent Merkezi Kuzeyi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı planı"na yapılan itirazlar ile ilgili teklifi,

111. İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın, Körfez Belediyesi, Uygulama İmar planı plan notlarının ticari alanlar kısmına ilave hüküm getirilmesini içeren uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

112. İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın, Körfez İlçesi, Yukarı Hereke ve Cumhuriyet Mahallesinde yapılan şuyulandırma neticesinde oluşan 45 adet sokağa isim verilmesi ile ilgili teklifi,

113. İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın, Başiskele İlçesi, Sepetlipınar Mahallesinde 3421, 3843, 3845 ve 3847 nolu parsellerin batısından geçen 20 metrelik isimsiz imar yoluna isim verilmesi ile ilgili teklifi,

114. İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın, Dilovası İlçesi, Çerkeşli Mahallesinde bulunan Kara Harman Sokak olarak isim verilen sokağın “Koca Harman Sokak”, Alıcı Sokak olarak isimlendirilen Sokağın da “Avcı Sokak” olarak değiştirilerek isim verilmesi ile ilgili teklifi,

115. İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın, Kartepe İlçesi, Suadiye ve Ataevler Mahallesinde yapılan şuyulandırma neticesinde oluşan 13 adet sokağa isim verilmesi ile ilgili teklifi,

116. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın, “Kartepe Derbent Bağlantı Yolu Projesinin” Belediyemiz ile ortak proje kapsamında yapılması ile ilgili teklifi.

117. İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Kadro İptal İhdas cetvelleri ile ilgili teklifi.

118. İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, görevlerinin niteliği gereği günün 24 saatinde devamlılık gösteren Zabıta ve İtfaiye hizmetlerinde çalışan personele ödenecek aylık maktu fazla çalışma ücretine ilişkin teklifi,

119. Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı’nın, Tarımsal Sulama Kanallarının yapımı ve tamiri ile ilgili teklifi.

120. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Mülkiyeti Belediyemize ait; Gölcük İlçesi, Örcün Ş. Köyü. 604 ada, 3 parsel nolu 7.258,39 m² yüzölçümlü arsa üzerinde, her biri 30 m2 alanlı 49 adet işyeri nitelikli taşınmazın “Tekstil İmalat Faaliyet Yeri” olarak kullanılmak üzere,müştereken kiraya verilmesi ile ilgili teklifi.

121. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Mülkiyeti Belediyemize ait Kartepe İlçesi, Uzunçiftlik Mahallesi, 387 ada 1 parsel sayılı taşınmaz üzerindeki kalıcı iş merkezi içinde 1. Kat 8 nolu işyerini Kur’an Kursu olarak kullanılmak üzere Kartepe Kaymakamlığı İlçe Müftülüğü’ne tahsis edilmesi ile ilgili teklifi,

122. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, İlimiz, İzmit İlçesi, Veliahmet Mahallesi, 358 ada, 51 parsel sayılı taşınmazda belediyemize ait 1/8 hissenin diğer hissedarlara satılması ile ilgili teklifi,

123. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, İlimiz İzmit İlçesi, Yahya Kaptan Mahallesi Dolunay Sokakta bulunan işyerinin Kafeterya ve Çay Bahçesi olarak kullanılmak üzere Belde A.Ş ye İşletilmesinin devredilmesi ile ilgili teklifi,

124. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, İlimiz Başiskele İlçesi, Yuvacık 337 ada 1 Parsel 1. Kat 44 numaralı işyeri ve 2. Kat 53 numaralı işyerinin Belediyemiz ve Kamu hizmetlerinde kullanılması amacıyla satın alınması ile ilgili teklifi,

125. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, İzmit İlçesi, Kozluk Mahallesi, 3319 ada 1 nolu parselde bulunan binalardan bir tanesinin Kocaeli Üniversitesi’ne ‘Kültür Evi’ olarak tahsis edilmesi ile ilgili teklifi,

126. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, 2015 yılı Gelir Tarifesinde yapılan hata ve eksiklerin giderilmesi ile ilgili teklifi,

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım