15 OCAK 2010 MECLİS GÜNDEMİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN,
Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi, 5216 Sayılı Kanunun 13. Maddesi gereğince; 15/01/2010 Cuma günü saat: 15.00’te Oramiral Salim Dervişoğlu Cad. Fuar Yanı, Belediye Hizmet Binası 1. kat’ta bulunan Meclis Salonunda toplanacaktır.
Kamuoyuna duyurulur.
İbrahim KARAOSMANOĞLU
Büyükşehir Belediye BaşkanıYoklama ve açılış,
24/12/2009 tarihli tutanak özetinin okunması ve oylanması,GÜNDEM
========

RAPORLAR:

1- Aykome yönerge değişikliği ile ilgili Ulaşım + Hukuk Komisyonu ortak raporu,
2- Sözleşmeli personel çalıştırılması ve ücretleri ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporu,
3- Kıdem Tazminatı ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporu,
4- 2010 Yılı 128 adet Geçici İşçi Vizesi ile ilgili Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu raporu,
5- 2010 Yılı 528 adet Geçici İşçi Vizesi ile ilgili Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu raporu,
6- Dilovası Belediyesi, Çerkeşli Köyü sınırları içerisinde bulunan isimsiz sokaklara isim verilmesi ile ilgili Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu raporu,
7- TOKİ ile Belediyemiz arasında yapılan arsa devrine karşılık konut verilmesine ilişkin protokol gereği kıymet takdir komisyonu tarafından belirlenen bedel üzerinden, kamulaştırma bedeli karşılığında takas edilmesi ile ilgili Hukuk Komisyonu raporu,
8- İlimiz İzmit İlçesi, Ömerağa Mahallesi, 301 ada, 65 parsel sayılı 506,43 m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerinde yer alan Belediye İş Hanının satılması ile ilgili Hukuk Komisyonu raporu,
9- Mülkiyeti Belediyemize ait İzmit İlçesi, Çukurbağ Mahallesi, 425 ada, 7,8,9,10 parsel sayılı, toplam 697,00 m2 yüzölçümlü, imar planında park alanında kalan taşınmazların İzmit Belediyesine tahsis edilmesi ile ilgili ile ilgili Hukuk Komisyonu raporu,
10- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile ilgili Hukuk Komisyonu raporu,
11- Belediyemiz tarafından İSU Genel Müdürlüğüne kiraya verilen ve kira süresi dolan muhtelif yerlerde bulunan tahsilat veznelerinin kira sözleşmelerinin yenilenmesi ile ilgili Türlü İşler Komisyonu raporu,
12- Mülkiyeti Belediyemize ait olup, Belde A.Ş’ ye kiralı bulunan ve kira süresi dolan muhtelif yerlerde bulunan 4 adet işyerinin Belde A.Ş tarafından kiralama talebi ile ilgili Türlü İşler Komisyonu raporu,
13- Mülkiyeti Belediyemize ait olan Yunus Emre Kültür Merkezindeki zemin ve 1. katta bulunan büroların Kent Konut İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş’ ye kiraya verilmesi ile ilgili Türlü İşler Komisyonu raporu,
14- Parkların kullanım hakkının, protokol ile ilçe Belediyelere tahsis edilmesi ile ilgili Hukuk Komisyonu + Çevre ve Sağlık Komisyonu ortak raporu,


İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORLARI:

15- Belediyemiz Meclisi’nin 16.10.2009 tarih 515 sayılı kararı ile onaylanan nazım ve uygulama imar planı değişikliğine yasal askı süresi içerisinde yapılan itiraz ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,
16- Başiskele Belediyesi, 1/25000 ölçekli revizyon nazım imar planı ve 1/5000 ölçekli ilave ve Revizyon nazım imar planında yapılan değişiklikler ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,
17- Başiskele Belediyesi, Kullar mevkii, G23c05a,05b nazım imar planı paftaları, 228 ve 142 nolu parseller ile BY1, B7 ve B8 bölgelerinde ki donatı alanlarında yeniden düzenleme yapılmasına ait nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,
18- Çayırova Belediyesi, G22b18b-18c-19a-19d nazım imar planı, G22b18b4c, G22b18c1b, G22b19a4c, G22b19d1b uygulama imar planı paftaları, 1527 ada, 1, 2, 10, 11 nolu parseller, 1382 ada, 9 nolu parsel, 684 ada,1 nolu parsel ile 1196 adada ki park alanında hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,
19- Darıca Belediyesi, G22b23c-24d nazım imar planı, 28LIb uygulama imar planı paftası, 4290 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,
20- Darıca Belediyesi, G22b23a nazım imar planı, 30K4b uygulama imar planı paftası, 2166 ada, 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,
21- Darıca Belediyesi, G22b23a nazım imar planı, 30K3a-3b uygulama imar planı paftası, 1353 ada, 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,
22- Darıca Belediyesi, G22b23b nazım imar planı, 29K2c-3b uygulama imar planı paftaları, 313 ada, 10, 11, 12 ve 13 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,
23- Darıca Belediyesi, 1/25000 ölçekli revizyon nazım imar planı ve 1/5000 ölçekli ilave ve revizyon nazım imar planında yapılan değişiklikler ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,
24- Derince Belediyesi, G23b2c nazım imar planı paftası, 456 ve 389 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,
25- Dilovası Belediyesi, Mimar Sinan Mahallesi, G23a16c nazım imar planı, G23c16c2a-2b-2c-2d-3a-3b-3c-4a-4b-4c-4d uygulama imar planı paftaları, Kimyacılar Bölgesinde hazırlanan uygulama imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,
26- Dilovası Belediyesi, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım planında yapılan değişiklikler ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,
27- Gölcük Belediyesi, G.23.c.01.c1.b, 1.c, 1.d, 2.a uygulama imar plan paftaları “Değirmendere Merkez Kavşağı” projesi kapsamında hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,
28- Gölcük Belediyesi, G23.c.02.c.3.a uygulama imar plan paftası, 159 ada 5 nolu parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,
29- Gebze Belediyesi, İstasyon Mah. G22.B.24.a.3.a uygulama imar paftası, 1289 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 parsellerde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,
30- Gebze Belediyesi, Güzeller Mah. G22.B.19.c.3.d - 4.c uygulama imar paftaları, 437 ada 27 nolu parsel de hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,
31- Gebze Planlama Bölgesi sınırları içerisinde Tepeören-Çayırova enerji iletim hattının 1/ 5000 ölçekli nazım imar planlarına işlenmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,
32- Gebze Belediyesi, G.22.b.19.c Nazım imar plan pafta, G.22.b.19.c.3.a uygulama imar plan paftası, 4201 ada 1, 2, 3 nolu parsellerde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,
33- Gebze Belediyesi, G.22.b.19.d.2.c, 3.a, 3.b, 3.d, 4.c, 4.d , G.22.b.24.a.1.a, 1.b, 2.a uygulama imar plan paftaları, “Gebze Bahardere Caddesi Yol Düzenleme Projesi” kapsamında hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,
34- Gebze Belediyesi, G22.B.24.a.2.a uygulama imar plan pafta, 413 ada, 38 nolu parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,
35- Gebze Belediyesi, Hacıhalil Mahallesi, G22b24b nazım imar planı, G22b24b1d uygulama imar planı paftası, 1910 ada, 18 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,
36- Gebze Belediyesi, Ademyavuz Mahallesi, G22b18c nazım imar planı, G22b18c1b uygulama imar planı paftası, 3731 ada, 1, 2, 3, 4, 5 ,24 ,25 ,26 ,27, 28 nolu parseller ile 3732 ada 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,
37- Gebze Belediyesi, Hacıhalil Mahallesi, G22b24b nazım imar planı, G22b24b1d uygulama imar planı paftası, 1893 ada, 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,
38- Gebze Belediyesi, Mustafapaşa Mahallesi, G22b19c nazım imar planı, G22b19c4d uygulama imar planı paftası, 4301 ada, 22 nolu parselde hazırlanan uygulama imar plan değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,
39- Gebze Belediyesi, Osmanyılmaz Mahallesi, G22b24a nazım imar planı, G22b24a1a uygulama imar planı paftası, 5644 ada, 3 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,
40- Gebze Belediyesi, Hacıhalil Mahallesi, G22b24a nazım imar planı, G22b24b1d uygulama imar planı paftası, 877 ada, 1 ve 2 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,
41- Gebze Belediyesi, Çayırova Mahallesi, G22b17c nazım imar planı, G22b17c2c-2d uygulama imar planı paftaları, 4 ada, 40 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,
42- İzmit Belediyesi, Körfez Mahallesi, G23b25d nazım imar planı, G23b25d4d uygulama imar planı paftası, 3415 ada, 11 ve 12 nolu parsellerin batısından geçen 15 mt lık yolda yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,
43- İzmit Belediyesi, G23b24d nazım imar planı, G23b24d2b uygulama imar planı paftası, 3499 ada, 1, 2, 3 ve 4 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,
44- İzmit Belediyesi, Gündoğdu Mahallesi, G23b25a nazım imar planı, G23b25a1d-2a uygulama imar planı paftaları, 1196, 1285, 1333, 2482, 1216, 1217, 1334, 633, 618, 2999, 3000 ve 3256 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,
45- İzmit Belediyesi, Yeşilova Mahallesi, G23b25a nazım imar planı, G23b25a2c uygulama imar planı paftası, 153 ada, 5 ve 7 nolu parsellerin güneyinden geçen yolun yeniden düzenlenmesini içeren uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,
46- İzmit Belediyesi, Ömerağa Mahallesi, G23b24a nazım imar planı, G23b24c4a uygulama imar planı paftası, 283 ada, 67 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,
47- İzmit Belediyesi, G23b25a nazım imar planı, G23b25a3c-3d uygulama imar planı paftaları, 2513 ada, 26 ve 27 nolu parseller ile 1727 ada, 13 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu
48- İzmit Belediyesi, Kabaoğlu, G23b19c nazım imar planı, G23b19c1b uygulama imar planı paftası, 2116 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,
49- İzmit Belediyesi, G.23.b.25.a.4.d. uygulama imar plan pafta, 326 ada 1 nolu parsel ile 2463 ada 5 nolu 313 ada 1 nolu parsele de hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,
50- Kandıra Belediyesi sınırları içerisinden geçen “Melen İsale Hattı” güzergahında hazırlanan 1/25 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,
51- Kartepe Belediyesi, G24d2, G24d03a, G24d03b ve G24d04a nazım imar planı paftaları, K9-K10-K11 nolu bölgelerde hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,
52- Kartepe Belediyesi sınırları içerisinde yer alan Köseköy Lojistik Köy Alanının kesinleşen sınırlarının planlara aktarılması ile ilgili hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,
53- Kartepe Belediyesi, Uzunçiftlik, Bahçelievler-Emek Mahallesi, G24d01b, G24d02a nazım imar planı, G24d01b1b-1c-2a-2d, G24d02a1a-1b-1c-1d uygulama imar planı paftalarında hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,
54- Kartepe Belediyesi, Sarımeşe, Bakırlı Mahallesi, G24d01b nazım imar planı, G24d01b3c uygulama imar planı paftası, 364 ve 1060 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,
55- Kartepe Belediyesi, Uzunçiftlik, G24a21d nazım imar planı, G24a21d2c-2d-3a uygulama imar planı paftaları 615 ada, 3 nolu parsel ile uygulama imar planı plan notlarında hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,
56- Körfez Belediyesi, Çamlıtepe Mahallesi, G23b21b nazım imar planı, G23b21b4d uygulama imar planı paftası, 387 ada, 1, 2, 3, 4, 5 nolu parseller ile 387 ada, 6, 7 ve 38 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,
57- Körfez Belediyesi, Hacıosman Mahallesi, G23b21d nazım imar planı, G23b21d1d uygulama imar planı paftası, 319 ada, 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,
58- Körfez Belediyesi, Çamlıtepe Mahallesi, G23.b.21.a-21.d nazım imar planı, G23.b.21.a.03.d-03c, G23.b.21.d.02.a-02b uygulama imar planı paftaları, 348 ve 349 nolu adalarda hazırlanan 1/5000 nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,
59- Körfez Belediyesi, G.23.b.21.d.2.a, 2.b, 2.c, 2.d, 3.a, 3.d uygulama imar plan paftaları, “ Petrol Caddesi” projesi kapsamında hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

SÜRE UZATIMI:

60- Özel minibüs ve halk otobüsleri ile ilgili Ulaşım Komisyonu yazısı,
61- Gebze Belediyesi, Köşklüçeşme Mahallesi, G22b24a nazım imar planı, G22b24a2a uygulama imar planı paftası, 413 ada, 35 ve 43 nolu parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu yazısı,

DAİRESİNDEN GELEN TEKLİFLER:

62- Başiskele Belediyesi, Bahçecik, G23c03c-04d nazım imar planı, G23c03c3b, G23c04d4a uygulama imar planı paftaları, 4186 ve 4689 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,
63- Başiskele Belediyesi, G23c09a nazım imar planı, G23c09a2a-2b-2c-2d-1b-1c uygulama imar planı paftalarında hazırlanan uygulama imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,
64- Başiskele Belediyesi, G23c09a nazım imar planı, G23c09a4c uygulama imar planı paftası, 5840, 5841 ve 5842 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,
65- Başiskele Belediyesi, Yeniköy Mevkii, G.23.c.03.c.1.b, G.23.c.03.c.1.c ve G.23.c.03.c.2.a halihazır paftalarında “1/1000 ölçekli Kocaeli-Yeniköy Yerleşmesinde Tahmil ve Tahliye İskeleleri ve Dolgu Alanı için Uygulama İmar Planı”nın revizyonu ve ilave “1/1000 ölçekli Yeniköy Mevkii Liman Alanı Dolgu Uygulama İmar Planı” teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,
66- Başiskele Belediyesi, G23.B.25.D nazım imar planı paftası, 1859 ada 5 nolu parsel ile 193 ada 12 nolu parselin doğusundan geçen bağlantı yolunda hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,
67- Çayırova Belediyesi, Akse Mahallesi, G22b18b nazım imar planı, G22b18b2c uygulama imar planı paftası, 2063 ada, 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliğine yapılan itirazlarla ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,
68- Çayırova Belediyesi, G22b19a nazım imar planı, G22b19a3c uygulama imar planı paftası, 2098 ada, 3 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,
69- Darıca Belediyesi, uygulama imar planı plan notlarında değişiklik yapılması ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,
70- Darıca Belediyesi, G22b23a nazım imar planı, 30K2d uygulama imar planı paftası, 2066 ada, 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,
71- Darıca Belediyesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, G22b24d nazım imar planı, 29L3a uygulama imar planı paftası, 803 ada, 1 nolu ile 804 ada,1 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,
72- Darıca Belediyesi, Kazım Karabekir Mahallesi, G22b23b nazım imar planı, 29L1c uygulama imar planı paftası, 650 ada, 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,
73- Darıca Belediyesi, G22b.23c nazım imar planı, 29K.3c ve 29L.4d uygulama imar planı paftaları, 10591 ve 10592 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,
74- Darıca Belediyesi, Pirireis Mahallesi, G22b23a nazım imar planı, 29KIc-Ib uygulama imar planı paftaları, 1215 ada, 1 nolu parsel ile 956 adada hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,
75- Gebze Belediyesi, G22b02d nazım imar planı, G22b203d uygulama imar planı paftası,3271 ada, 1 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,
76- Gebze Belediyesi, Sultanorhan Mahallesi, G22b19c nazım imar planı, G22b19c3c uygulama imar planı paftası, 640 ada, 163 ve 165 nolu parsellerde yapılan uygulama imar planı değişikliğine yapılan itirazla ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,
77- Gebze Belediyesi, Sultanorhan Mahallesi, G22b19c nazım imar planı, G22b19c3d uygulama imar planı paftası, 452 ada, 22 ve 23 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,
78- Gebze Belediyesi, G22b24b nazım imar planı, G22b24b4d uygulama imar planı paftası, 1184 ada, 13 nolu parsel ile 230 ada 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,
79- Gebze Belediyesi, Hacıhalil Mahallesi, G22b24a nazım imar planı, G22b24a2c uygulama imar planı paftası, 1892 ada, 12 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,
80- Gebze Belediyesi, Hürriyet Mahallesi, G22b19d nazım imar planı, G22b19d4d uygulama imar planı paftası, 2813 ada, 9 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,
81- Gebze Belediyesi, Tavşanlı, G22b20c nazım imar planı, G22b20c4a uygulama imar planı paftası, 954 ve 955 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,
82- Gebze Belediyesi, G22b20d nazım imar planı, G22b20d4a Uygulama imar planı paftası, 3637 nolu adada hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,
83- Gebze Belediyesi G.22.b.24.d. nazım imar planı, G.22.b.24.d.4.d.-4.b. uygulama imar planı paftası 946 ada 12 parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,
84- Gebze Belediyesi, G.22.b.17.c. nazım imar planı, G.22.b.17.c.2.c, 2.b. uygulama imar plan paftaları 4 ada 40 nolu parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama imar plan değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,
85- İzmit Belediyesi, Kadıköy Mahallesi, G23b24c nazım imar planı, G23b24c2c uygulama imar planı paftası, 692 ada, 1 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,
86- İzmit Belediyesi, Yeşilova Mahallesi, G23b25a nazım imar planı, G23b25a2c uygulama imar planı paftası, 130 ada, 10 nolu parsel ile 145 ada, 1 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,
87- İzmit Belediyesi, G23b25d nazım imar planı, G23b25d2d uygulama imar plan paftası, 2543 ada, 25 nolu parsel ile 4805 ada, 1 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,
88- İzmit Belediyesi, G23b25d nazım imar planı, G23b25d4d uygulama imar plan paftası, 217, 218, 220, 221 nolu adalar ile 216 ada, 23, 24, 25, 26 nolu parseller ve 215 ada, 13 ve 14 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,
89- İzmit Belediyesi, G23.B.24.B nazım imar planı, G23.B.24.B.3.C.-3.D. uygulama imar paftalarında yer alan iki adet trafo alanının planlara işlenmesi ile ilgili hazırlanan uygulama imar plan değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,
90- İzmit Belediyesi, G23.b.24.c-G.23.b.25.d nazım imar planı, G23.b.24.c.2.c-G.23.b.25.d.1.d uygulama imar plan paftaları, 695, 696, 697 adalar ile 542 ada 1 no’lu parselin bulunduğu bölgenin düzenlenmesi ile ilgili hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,
91- İzmit Belediyesi, G.23.B.25.C nazım imar planı, G.23.B.25.C.1.B-2.A uygulama imar planı paftaları, 4841 ada 1 parsel, 4839 ada, 4848 ada 1 parsel ile 4840 ada 1,2,3 nolu parsellerde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar plan ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,
92- 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi revizyon nazım imar planı ile 1/5000 ölçekli Kartepe Planlama Bölgesi İlave ve Revizyon nazım imar planına yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazlar ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,
93- Kartepe Belediyesi, G.24.d.01.a nazım imar planı, G.24.d.01.a.1.d uygulama imar plan paftası, 491 ada 6 no’lu parsel ile 489 ada 1 no’lu parsel ile Kent Meydanında hazırlanan uygulama imar plan değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,
94- Karamürsel Belediyesi, G.23d.08a nazım imar planı, G.23.d.08.a.4.b uygulama imar planı paftası, 174 ada 35 nolu parselin dışında ve kuzey doğu köşesinde hazırlanan uygulama imar plan değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,
95- Karamürsel Belediyesi, G.23.d.07.a nazım imar planı, G.23.d.07.a.3.d uygulama imar planı paftası, 104 nolu parselde hazırlanan uygulama imar plan değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,
96- Körfez Belediyesi, G.23.B.22.d nazım imar planı, G.23.B.22.d.1.d uygulama imar plan paftası, 550 ada 3,5,6,7,8,9,10,11,12,21,22,23,24,25 ve 26 nolu parsel ve 552 ada 1,2,3,4,5 ve 19 nolu parsellerde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,
97- Körfez Belediyesi,Hereke mevkii taşocağına çıkan imar yolunun 1/25 000, 15000 nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama imar planlarına işlenmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,
98- Kartepe İlçesinde mükerrerlik oluşturan ve ekli listelerde belirtilen cadde-sokakların, 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 69. Maddesine istinaden hazırlanan Numaralama Yönetmeliğinin 14. Maddesi gereği değiştirilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,
99- Denetim Komisyonu oluşturulması ile ilgili Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,
100- Başkan Danışmanlarının ödenekleri ile ilgili İnsan kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının teklifi,
101- Maktu Fazla Çalışma ücretleri ile ilgili İnsan kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının teklifi,
102- Denizli Göleti ile ilgili İzmit Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün teklifi,
103- 41 AL 567 plakalı Damperli Kamyonun Samsun Terme Kocaman Belediyesine bedelsiz hibe edilmesi ile ilgili Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,
104- 93-42028 plakalı 1993 model hidromek kepçenin Malatya Hekimhan Kurşunlu Belediyesine bedelsiz hibe edilmesi ile ilgili Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,
105- Fen İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde kullanılmak üzere 2 adet sepetli araç alımı ile ilgili Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,
106- Kocaeli İl sınırları içinde kalan yan yolların devri ile ilgili Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,
107- Gebze Yeni Mahalle (Menderes Caddesi) TEM bağlantı yolu ile ilgili Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,
108- Araç gereç yardımı ile ilgili Zabıta Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,
109- Pakistan’ın Karachi şehri ile Kardeş Şehir olunması ile ilgili Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,
110- Şehirlerarası Otobüs terminali ile Kırsal Terminal arasında bulunan 400 araç kapasiteli açık alanın Otopark olarak işletilmek üzere Belde A.Ş’ ye kiralanması ile ilgili Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,
111- Bağçeşme Meydan parkı içinde bulunan 100 m2’lik 01 nolu Çay Bahçesi Kafeterya işyerinin WC müştemilatı ile birlikte Belde A.Ş’ ye kiralanması ile ilgili Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,
112- Kozluk Mahallesi, Sekapark 1. Etap uçurtma tepesi yanında bulunan 10,00 m2’lik 02 nolu işyerinin büfe olarak Belde A.Ş’ ye kiralanması ile ilgili Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,
113- Tütünçiftlik Sahil Parkı içinde bulunan 01 nolu çaybahçesi kafeterya yeri ile 05 nolu çaybahçesi kafeterya yerinin mevsimlik olarak Belde A.Ş’ ye kiralanması ile ilgili Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,
114- Mülkiyeti Belediyemize ait olan İzmit İlçesi, Kemal Paşa Mahallesinde bulunan imar planlarında park ve kültür alanında kalan taşınmazın yeniden düzenlenmek üzere İzmit Belediyesine tahsis edilmesi ile ilgili Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,
115- İlimiz İzmit İlçesi Mehmet Ali Paşa Mahallesi 1710 ada, 1 parsel sayılı, imar planında İlköğretim Tesis Alanı ve trafo alanında kalan taşınmazın belediyemize ait olan hissesinin İlköğretim Tesis Alanı olarak kullanılmak üzere Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsis edilmesi ile ilgili Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,
116- Mülkiyeti ve tasarruf hakları Belediyemize ait olan Kültür Merkezleri içindeki düğün salonlarının İlçe Belediyelerine tahsis edilmesi ile ilgili Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın teklifi.

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım